Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.12.2013 o 10:45 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.12.2013 10:45 - 10:48 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám vám návrh zákona, ktorý sme pripravili spoločne s poslancom Richardom Vašečkom z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Je to zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Cieľom je vypustiť zo zákona oprávnenie ministra vnútra prijímať do Policajného zboru osoby, ktoré boli v minulosti trestané, sú nespoľahlivé alebo duševne nespôsobilé, a prinavrátiť tak dôveru v Policajný zbor ako v inštitúciu, ktorej povinnosťou je zabezpečovanie verejného poriadku a boj proti kriminalite.
Zákonom č. 513/2007, ktorý novelizoval zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2008 umožnilo ministrovi vnútra prijímať do služobného pomeru na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva nielen osoby nespoľahlivé a duševne nespôsobilé na výkon práce policajta, ale aj osoby s kriminálnou minulosťou. Pôsobenie týchto osôb v Policajnom zbore, pôsobením týchto osôb v Policajnom zbore sa celkom prirodzene stiera hranica medzi políciou a podsvetím a vznikajú pochybnosti, či v konkrétnom prípade ide o prienik polície do štruktúr organizovaného zločinu, alebo naopak.
Viac vysvetlím, o čo ide, v rozprave. V tomto úvodnom slove poviem len to, že my nespochybňujeme opodstatnenosť uvedenej ministerskej výnimky, pokiaľ ide o podmienku vzdelania, zdravotnej a telesnej spôsobilosti alebo trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Možnosť udelenia výnimky z týchto podmienok v zákone ponechávame. Avšak súčasný stav, kedy minister vnútra môže prijať do služobného pomeru osoby, ktoré nie sú bezúhonné, spoľahlivé, ba dokonca ani duševne spôsobilé na výkon činnosti policajta, považujeme za neakceptovateľné.
Dámy a páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu tomuto návrhu.
Pani predsedajúca, skončil som a po vystúpení spravodajcu sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2013 12:28 - 12:37 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán generálny prokurátor, panie poslankyne, páni poslanci, na úvod by som chcel povedať, že podobne ako Martin Poliačik súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste povedali. Pán prokurátor, ja som zvedavý, ako sa vám podarí s tým vysporiadať v priebehu roka.
Chcem povedať, že oslovili ma hlavne alebo oslovil ma hlavne ten boj proti daňovým únikom a boj proti hospodárskym deliktom, pretože si myslím, že to sú naozaj tie najpálčivejšie témy, ktoré nás trápia. Zároveň chcem vyjadriť nádej, že sa Generálna prokuratúra nebude venovať politike, pretože v minulosti tomu tak bolo, keď ste tam ešte neboli, ale k tomu sa dostanem vo svojom vystúpení.
V prvej časti by som chcel podporiť môjho predrečníka Martina Poliačika a požiadať vás o osobnú angažovanosť v prípade exnovinárky Jany Teleki. Toto nie je vaše maslo, pán Čižnár, a som si vedomý, že sa nemôžete venovať každému štandardnému prípadu. Avšak 15 rokov vláčenia exnovinárky po úradoch za nejakú básničku alebo vyjadrenie v televízii nie je štandardný prípad. To je vysoko neštandardný prípad. A na doplnenie toho, čo tu Martin povedal, naozaj pracovať alebo narábať s onkologickým pacientom chorým na srdce tak, že je pripútavaný k radiátoru, ja pokladám za zverstvo.
A chcem zdôrazniť aj to, čo povedal Martin, že neriešim, či je Jana Teleki vinná, alebo nie. Ale zaslúži si mimoriadnu pozornosť moju, vašu, pán generálny prokurátor, všetkých nás v tejto sále a aj celej verejnosti. Pretože každý má právo na bezprieťahový a spravodlivý proces. A to, až kam zašiel tento prípad Teleki, svedčí o bezprecedentnom zlyhaní fundamentálnych funkcií právneho a demokratického štátu. Ona je dnes na úteku a skrýva sa v zahraničí, lebo nedôveruje slovenským štátnym orgánom a nemá vieru v spravodlivosť. A našou povinnosťou je pričiniť sa o to, aby sa vrátila naspäť k svojej rodine. Chcem vás požiadať, pán generálny prokurátor, z tohto miesta o spoluprácu, chcem vás požiadať, aby ste sa osobne zasadili, aby takéto prípady nemali viac miesto u nás. Viem, že ste tam krátko a že, relatívne krátko, a nemohli ste stihnúť veľa vecí, napriek tomu je najvyšší čas.
Moja dnešná žiadosť k vám je o to naliehavejšia, že skúsenosti mi hovoria, že represívne zložky štáty, a teraz mám na mysli tajné služby, ale aj políciu, majú vždy tendenciu byť viac drzé a agresívnejšie, keď sú pri moci komunisti a ich socialistické odnože. Vtedy si oveľa viac dovoľujú. Svedčia o tom mnohé dnešné ich skutky aj počas jednofarebnej vlády SMER-u, keď zastrašujú novinárov, ale aj svedkov mnohých závažných trestných činov.
Navyše sa jedná o jednofarebnú vládu socialistov, ktorí už počas tejto krátkej doby prejavili nenáležité sklony k totalitnému spôsobu vládnutia. Napríklad aj tým, že odmietajú obsadiť kontrolné pozície našimi nominantmi, opozície, a kontrolujú sami seba. Preto mám vážne obavy, že objektívna kontrola represívnych zložiek dnes de facto neexistuje.
V druhej časti môjho vystúpenia by som sa chcel venovať mimoriadne dôležitej časti, ktorú vaša správa neobsahuje. Je pravdou, že nie počas vášho vedenia prokuratúry sa stala záležitosť, na ktorú chcem poukázať, a práve počas doby, čo ste vy v úrade, ja osobne evidujem zlepšenie v tejto jednej konkrétnej veci, napriek tomu pokladám za potrebné o tom hovoriť.
Pán generálny prokurátor, vážené dámy, vážení páni, začiatkom roka 2012 bola Generálna prokuratúra bezprecedentným spôsobom zneužitá na politické účely. Generálna prokuratúra bola zatiahnutá do politiky. Pred niekoľkými dňami, 23. 11. 2013, uplynuli presne dva roky odvtedy, keď mi prezident Slovenskej republiky na žiadosť vtedajšej premiérky Ivety Radičovej odobral poverenie viesť rezort obrany. Aj dnes po dvoch rokoch som presvedčený, že skutočnou príčinou bolo naše protikorupčné ťaženie na ministerstve. Kšefty, ktoré sme prekazili nielen niektorým nečestným podnikateľom a zamestnancom rezortu, ale takisto červeným a modrým, vyústili do ataku, ktorý sa nedal ustáť.
A prečo to tu vlastne spomínam? Lebo súčasťou vyššie spomenutých intríg a atakov sa stala aj Generálna prokuratúra a aj Dobroslav Trnka, ktorý sa neospravedlniteľným spôsobom zapojil do predvolebnej kampane. Zarážajúca bola rýchlosť a hlavne pravidelnosť a periodicita, s akou sa začal v prípade nasadzovania odposluchov na Vojenskom obrannom spravodajstve dokonca osobne mediálne angažovať a prezentovať.
Zarážajúca bola rýchlosť, s akou boli niekoľkí vrcholoví dôstojníci služby obvinení bez toho, aby čo len jediný z nich bol vypočutý tak, aby sa to všetko stihlo ešte do parlamentných volieb. A dnes sú už odvtedy dva roky a prípad sa stále ešte len vyšetruje.
Tendenčné boli aj jeho časté mediálne výstupy, keď neustále nekorektne naznačoval, že ministerstvo, a teda aj Vojenské obranné spravodajstvo, niekto riadil, za ministerstvo niekto zodpovedal a podobne. Absolútne nenáležité a neospravedlniteľné výroky generálneho prokurátora. Ja chcem z tohto miesta, možno niekomu na počudovanie, oceniť zatiaľ váš prístup, že sa držíte od médií bokom.
Navyše z Generálnej prokuratúry pred voľbami neustále unikali dôverné materiály a informácie, texty uznesení obvinení, ktoré boli úmyselne zmenené v niektorých slovách, aby sa mohli, aby sa mohlo potom prehlásiť, že to nie sú, to nie sú originál dokumenty z Generálnej prokuratúry. Unikali neskôr výpovede svedkov, zoznamy osôb, na ktorých boli nasadené informačno-technické prostriedky. Všetko mali k dispozícii okamžite médiá. Ja som presvedčený, že toto sa dialo s jasným úmyslom ovplyvniť výsledok parlamentných volieb, a to sa Generálnej prokuratúre aj podarilo.
Ale to nebol jediný prípad únikov. Unikali výpovede svedkov, napríklad aj poslancov odtiaľto, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí vypovedali k prešetrovanému prípadu samotnej voľby generálneho prokurátora v parlamente. Skrátka, unikalo všetko možné, čo bolo pre médiá zaujímavé a mohlo ovplyvniť politické dianie u nás.
Dnes sa karta otočila a sám Dobroslav Trnka lieta v problémoch. Úniky materiálov z Generálnej prokuratúry do médií, napríklad výpovede svedkov som evidoval aj po marcových voľbách. Musím však objektívne dodať, že v súčasnosti ich už je výrazne menej. Nedokážem z tohto miesta posúdiť, či je to tým, že niektoré prípady boli presunuté na Národnú kriminálnu agentúru a unikajú teraz z polície, alebo je to už výsledok vášho, kladný výsledok vášho pôsobenia a vašich opatrení.
Každopádne chcem vás, pán generálny prokurátor, z tohto miesta požiadať, aby ste sa osobne zasadili o to, že takáto situácia sa už nikdy nezopakuje, že materiály z Generálnej prokuratúry nebudú unikať. Ak sa tak niekedy stane, vinníci budú nekompromisne potrestaní.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2013 11:47 - 11:49 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, niekoľko poznámok k vášmu vystúpeniu. Hovorili ste o obchodných reťazcoch a o ich vplyve, zlom vplyve na, na prvovýrobcov a..., prvovýrobu, spracovateľov a podobne a verte mi, že môj vzťah k obchodným reťazcom je možno ešte kritickejší ako váš, pretože som si tým prešiel a podstatnú časť môjho profesionálneho života som práve strávil vo firme, ktorá zastupovala záujmy malých slovenských obchodníkov, či už živnostníkov, alebo eseročiek. Rozdiel je vo filozofii. Zatiaľ čo vy si myslíte, že zákazmi, príkazmi a reguláciou dokážete ovplyvniť zahraničné reťazce a pomôcť našim podnikateľom, tak my máme úplne opačnú filozofiu. Tá filozofia je vytvoriť také podnikateľské prostredie, aby ste jednoducho vytvorili zdravé konkurenčné prostredie. Vy nikdy ten boj s tými reťazcami nevyhráte, nikdy ho nevyhráte, už dnes našli dve cesty, ako zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch obísť, a koľkýkrát ste ho už prerábali. Ja som vás na to upozorňoval, keď som tu stál, že nájdu tie možnosti, a našli ich, viem presne, ako ho obchádzajú, a môžem vám povedať, že ak ho niekto nedokáže obísť, tak to sú malé slovenské siete, ktoré práve sú bytostne závislé na tých, na tých, na tom poslednom torze tých slovenských výrobcov, ktorí im dodávajú produkty, a nie sú tak silní, aby dokázali tieto tento zákon obísť.
Ja vám poviem jeden príklad, ak ho stihnem, ja keď som zastupoval tú slovenskú sieť, tak za mnou došiel výrobca, ktorý mi dal o 20 halierov nižšiu cenu na jeden produkt, bolo to 6,10; ako dal Kauflandu, dokázali sme to, dohodu, napriek tomu, že tisícnásobne, tisícnásobne menší odber som dokázal urobiť, čiže inde je pes zakopaný. Je zakopaný v podpore našich slovenských podnikateľov, nie v boji proti reťazcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2013 10:45 - 10:47 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, dovolím si pár poznámok. Pán kolega Simon, ja som rád, že si spomenul tú správu o stave rokovaní, o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky medzi Slovenskom a Bruselom, lebo bolo to len jediný krát a to bolo niekedy úplne na začiatku, keď ja som dával návrh, aby minister predložil túto správu do parlamentu, vtedy to temer jednohlasne prešlo a následne, keď tú správu predložil, tak myslím si, že sme ho pomerne dosť pocvičili a ukázali sme, že, že sa pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli nerobí nič. Takže vôbec sa nečudujem, že akákoľvek ďalšia snaha z tvojej strany o to, aby ďalšia správa bola predložená do parlamentu, sa stretla s negatívnym postojom od kolegov zo SMER-u, a nepredpokladám, že by niekedy ešte takéto niečo dopustili, žeby sem minister musel, prišiel vysvetľovať.
Zaujal ma ten graf, ktorý si ukázal, a budem očakávať, a teda s napätím čakať, či pán minister zaujme k tomu stanovisko, pretože ten stav klesajúceho stavu kráv pokladám za alarmující, alarmujúci.
Chcem ešte jednu poznámku povedať, potvrdzuje sa to, čo som hovoril na schôdzi, keď sme prejednávali zákon o tzv. červenej nafte, a potvrdil si to aj ty vo svojom vystúpení, keď si rozprával o tom, že podnikateľ z Dánska alebo podnikatelia z Dánska, ktorí podnikajú na Slovensku, dostane najviacej týchto dotácií. Potvrdzuje sa to, čo som hovoril. Je to nesystémové opatrenie. Je to opatrenie, na základe ktorého sa s červenou naftou len kšeftuje. Už vtedy som hovoril, že je oveľa lepšie v prípade, že sú voľné finančné prostriedky, roztopiť ich, v úvodzovkách, na priame platby a vyrovnať nerovnú situáciu slovenských poľnohospodárov voči krajinám Európskej únie a dnes sa to potvrdzuje. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2013 9:59 - 10:01 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi krátko. No, pán kolega Záhumenský, môžeme sa kedykoľvek porozprávať o tom, kto koľko pôsobil v sektore s potravinami. Ja som tam pôsobil viac ako 15 rokov, ale nie to je dôležité. Ja som v tom mojom vystúpení sa snažil naozaj veľmi korektne poukázať na to, že toto, čo sa tu deje, tak to je stav trvalý a trvá to už pomerne dlhé obdobie. Ja si myslím, že tie veci, ktoré som tam povedal a ktoré sa týkali priamo pôsobenia tejto smeráckej vlády, sú jednoducho doložiteľné. Mám na mysli teraz to zhoršovanie podnikateľského prostredia, doslova prenasledovanie podnikateľov v poľnohospodárstve, prenasledovanie malých slovenských obchodníkov. Ten prechod tých pracovníkov do toho, do tej šedej alebo čiernej, alebo neviem akej ekonomiky, veď o tom musíte vedieť aj vy, že teraz robí obrovské množstvo ľudí, robia proste načierno v tom poľnohospodárstve. A nebolo to, nebolo to predtým určite v takom veľkom rozsahu a toto, konkrétne toto je výsledok vašej práce. Je to výsledok pôsobenia vašej smeráckej vlády a tú kritiku musíte strpieť, pretože ja som presvedčený, že, že toto bude pokračovať a že budete musieť niečo s tým urobiť. Takže opakujem ešte jedenkrát, niekoľkokrát som tam zdôraznil, že toto je stav vleklý a dlhotrvajúci, ale tie konkrétne kroky, ktoré poškodili slovenským poľnohospodárom za posledný rok alebo posledný rok a pol, idú jednoznačne na vrub vašej vlády a idú na vrub pána ministra, ktorý momentálne na tej pozícii je a ktorý tú pozíciu zastáva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2013 9:41 - 9:56 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi uviesť niekoľko postrehov k rozsahom nevídanému dokumentu, k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve Slovenskej republiky za rok 2012, tzv. Zelenej správe.
Na úvod veľmi zrozumiteľne, nemám ju rád, je to obrovský, neprehľadný súbor faktov s minimálnou pridanou hodnotou. Chýba v nej, a to podotýkam, že odjakživa, teda aj po minulé roky, analytický charakter správy, prevažuje konštatácia a častokrát sa nepovedia dôležité fakty, len aby to nebolo až také strašidelné alebo aby sa povedalo to, čo sa povedať chce, aby sa proste nehovorila nepríjemná pravda. Keby som to mal porovnať s mojím predchádzajúcim pôsobením, so strategickými dokumentmi na ministerstve obrany, tam sme tiež robili rôzne analýzy rozvoja ozbrojených síl, tzv. modely 2010, 2015, 2020. Takisto sa v ďalších dokumentoch každý rok popisoval stav ozbrojených síl, ale nikdy sa nenapísala pravda. Správy sa prikrášľovali, manipulovalo sa v nich, niekedy sa dokonca rovno klamalo, a že ja som bol prvý minister - a o tom som presvedčený - počas ktorého pôsobenia na rezorte sa žalostný stav ozbrojených síl popísal.
Dnes z toho minister obrany Glváč ťaží, lebo mohol pri tvorbe ďalších dokumentov plnohodnotne využiť tieto informácie a nemusel prácne zisťovať, že čo je vlastne pravda a čo nie.
Ale späť k Zelenej správe. Niečo sa z nej vyčítať po poctivom preštudovaní predsa len dá. Najprv niekoľko konkrétnych pripomienok. Na str. 2 sa píše, hovoril o tom aj pán minister, že záporné saldo agropotravinárskeho obchodu kleslo. To je pravda. Ale povedzme si pravdu, že s najväčšou pravdepodobnosťou kleslo z dôvodu DPH-čkových odvodov v sektore cukru a vývozu repky olejnej, keďže na Slovensku toto olejnaté semeno už nikto nespracúva. Palma už nevyrába nič. Treba tiež zdôrazniť, že kontinuálne sa zvyšuje vývoz nespracovaných poľnohospodárskych surovín a zvyšuje sa dovoz výrobkov, potravín, to znamená produktov s pridanou hodnotou. A to asi nie je dobré, že áno?
Na str. 3 sa píše o vplyvoch na výsledok hospodárenia. Klesá produkcia takmer vo všetkých odvetviach rastlinnej a živočíšnej výroby. Čo s tým chcete, pán minister, urobiť? Nalievať im peniaze? Nemáte nikde záruku, že zvyšovanie dotácií zabezpečí zvyšovanie produkcie. Že čo s tým chcete urobiť, to ste mali do tej správy napísať.
Na str. 4 a 5 sa píše, Európska únia, aj o tom pán minister hovoril, stanovila priame podpory SAPS-u vo výške 90 % priemeru Európskej únie 15, starej EÚ 15, ktoré bolo možné dorovnať zo štátnych zdrojov národnou vyrovnávacou platbou až do výšky 10 %. Slovenská republika našla v rozpočte len 4,5 %, čím prispela k nekonkurencieschopnosti celého agropotravinárskeho sektora. A to je blbé. Lenže keby sa toľko počas vlády SMER-u nekradlo a peniaze by sa nevyhadzovali doslova von oknom na hlúposti, som presvedčený, že to percento by bolo iné, bolo by vyššie.
Na str. 15 sa píše, kým ceny výrobcov potravín, nápojov a tabaku medziročne stúpli o 1,9 % v dôsledku okrem iného rastu cien poľnohospodárskych surovín, tak spotrebiteľské ceny medziročne stúpli až o 4,2 %. To je nenormálne. A prečo? Lebo vy v SMER-e likvidujete poľnohospodárov, likvidujete obchodníkov, likvidujete vôbec akýchkoľvek podnikateľov. Zaťažujete ich byrokraciou, zvýšenými poplatkami, daňami, odvodmi, kriminalizujete ich, prenasledujete ich šialenými pokutami. Nerobíte vôbec nič pre to, aby ste vytvorili zdravé konkurenčné prostredie, nerobíte nič pre to, aby vznikali malé slovenské predajne. Naopak, robíte všetko pre to, aby ste ešte aj tie, ktoré prežívajú, aby ste ich zlikvidovali.
Na str. 18 sa píše, že tvorba hrubého fixného kapitálu vo výrobe potravín, nápojov a tabaku medziročne klesla o 7,9 % vplyvom poklesu investovania do budov a stavieb a do strojov a zariadení, tam to bolo až 11,7 %, a to je úplne zle, lebo potravinári nemajú na prostriedky, nemajú na prostriedky na inovácie, a teda svojimi výrobkami nemôžu konkurovať na trhu Európskej únie.
Na str. 22, kolegovia, kolegyne, dávam do pozornosti výsledky úradnej kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Píše sa, že 3,4 % bolo nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu kontrolovaných potravín neživočíšneho pôvodu a tabaku a 4,1 % nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu kontrolovaných potravín živočíšneho pôvodu. Mne teda z toho vychádza, že na vašich PR tlačovkách, pán minister, zavádzate pri uvádzaní percent nevyhovujúcich zistení. Tam totižto uvádzate úplne iné čísla, bombastické. Úplne iné čísla. Alebo potom zavádzate v tejto správe.
Na str. 31 sa píše: "Krajiny EÚ-15" - starej EÚ-15 - "vyprodukovali 83 % z produkcie EÚ 27," prosím pekne. To je katastrofa. To ani nepotrebuje komentár a až sem sme to s naším poľnohospodárstvom a potravinárstvom dopracovali a pri vašom proaktívnom likvidátorskom prístupe k našim slovenským podnikateľom to bude o chvíľu 90 % a pomaly to tu môžeme celé zabaliť a posledný môže zhasnúť svetlo.
Na str. 35 uvádzate odporúčania, ktoré sú mimo reality, to je to známe: "My chceme svetový mier." Viete, formulácie: "vytvárať podmienky pre stabilizáciu, vytvárať systémové opatrenia" a pod., to sú tak úžasné frázy, že lepšie frázy snáď už ani nie sú v ponuke.
Chcem stručne ešte v tejto časti dodať, že v porovnaní s minulým obdobím sa v rámci potravinárskeho priemyslu zúžil počet hodnotených odvetví preto, lebo na Slovensku už prakticky neexistuje napr. spracovanie tukov a olejov, mraziarenský priemysel a iné. Tiež chcem podotknúť, že potravinársky priemysel skončil s kladným hospodárskym výsledkom, ale predpokladám, že tých osem zaniknutých podnikov v hodnotení nebolo zahrnutých. To je to, čo hovorím, že informácie sú skreslené a zavádzajúce a bez serióznej SWOT analýzy. Potom ešte vyrukujete s úplne nezmyselnou a nepoužiteľnou koncepciou rozvoja a svet bude krásny, ale škoda, že len na papieri.
Dámy a páni, každý riadok tejto predloženej správy hovorí čitateľovi o tom, že naše pôdohospodárstvo pod vedením tejto vlády upadá tempom nebývalým. Správa sa tu pokúša nenápadne skryť, napr. tvrdeniami akože stúpla priama nominálna mzda pracovníkov pôdohospodárstva a potravinárstva, pričom, ako som už spomínal, však klesol podiel týchto sektorov na tvorbe hrubého fixného kapitálu národného hospodárstva. Klesol počet zamestnancov v odvetví a mzdová parita k ostatným odvetviam ekonomickej činnosti dosiahla 79,13 %. Dovoľte mi, aby som tým, ktorí na tento segment nedávajú pozor, trošku vysvetlil, čo sa vlastne deje. Samozrejme, že stúpla vykazovaná mzda, veď táto vláda dosiahla to, že všetci zamestnanci, ktorí pracovali v pôdohospodárstve na čiastočné úväzky alebo ako dohodári, dnes pracujú načierno. Keďže ide o sektor plný sezónnej práce, nevravím o pár desiatkach ľudí, ale hovoríme o tisícoch ľudí. Ich malé mzdy teda vypadli zo systému, a tak sa zvýšila vykazovaná mzda. Ale nemýľme sa, v pôdohospodárstve sa, sa pod záštitou nášho ministra málokomu polepšilo. Okrem toho neustále šikanovanie malých podnikateľov, o ktorom som už hovoril a ktorých nespočetné množstvo sa pohybuje na vidieku v oblasti výroby potravín, si povedalo, že toho majú jednoducho dosť. Vrátili živnosti a podnikajú na čiernom trhu. Samozrejme, že títo vypadli zo štatistík tvorby hrubého fixného kapitálu, ale oni vypadli aj z daňového a odvodového systému. Je až smiešne si myslieť, že nejaká bločková lotéria ich do toho systému vráti. Do systému ich vrátil len pocit, že je lepšie podnikať v ňom ako mimo neho, a dnes tomu tak určite nie je.
V správe sa uvádza, že na vývoj hospodárskych výsledkov v sektore pôdohospodárstva sa pozitívne podpísal priebežný rast cien produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, ale na druhej strane sa priznáva, že medziročne tento výsledok klesol o 33 % na zhruba 50 mil. eur pred zdanením. To je pre tento parlament varovným signálom. Ak klesajú výsledky v rokoch, kde majú ceny pre podnikanie pozitívny vývoj, ako to bude v rokoch opačných? Naďalej nám klesá produkcia ťažiskových typov mäsa a niektorí z nás si naďalej myslia, že tomu pomôže naháňanie poľských sliepok a rumunských kureniec po hypermarketoch. No nepomôže. Tí z nás, čo sa na situáciu pozrú reálne, sa za 40 rokov socializmu naučili, že trh sa zvrchu uriadiť nedá. Jediné, čo sa dá urobiť, je vytvoriť také podmienky, aby sa naše kurčatá produkovali jednoduchšie a umiestňovali na trh ľahšie. Myslí si niekto z nás, že dnes je taká situácia, taká, že tie naše kurence sa umiestňujú na ten trh ľahšie ako tie poľské alebo tie rumunské? Ruku na srdce, je v tejto sále niekto, kto si myslí, že proklamovanou kampaňou Značka kvality SK určenou pre veľkovýrobcov, sa niečo vyrieši? Môže si niekto skutočne myslieť, že tých 85 zaregistrovaných spoločností predstavuje slovenskú produkciu potravín? Áno, je ich zaregistrovaných len 85, dámy a páni. Alebo nikomu nevadí, že produkcia prakticky všetkého vrátane takých plodín, ako je obilie, zemiaky či kukurica, medziročne klesá?
Prosím, prečítajte si tú správu a pozrite si, ako nám medziročne klesá produkcia v poľnohospodárskej prvovýrobe. Pevne verím, že nie som v tejto sále jediný, kto to považuje za stav, ktorý ohrozuje našu spoločnosť, pritom ako postupne čítate a chápete obsah, musíte pochopiť, čo sa deje. Podiel ziskových spoločností v poľnohospodárstve medziročne klesol o 4 percentuálne body. Krátkodobé záväzky podnikov stúpli medziročne o 5,6 %. Zadlženosť majetku stúpla cez 44 % a podobne. Toto sa nedeje len tento rok alebo minulý. To sa deje stále a dlhodobo niekoľko rokov. Vravím, že toto je situácia, ktorá hovorí o tom, že celé jedno podnikateľské odvetvie pred našimi očami postupne krachuje.
A teraz, páni a dámy, držte si klobúky! Objem výberu daní zo segmentu medziročne stúpol o 17,6 %, to je realita dnešných dní! Takto vyzerá vaša smerácka podpora výroby potravín! Pred našimi očami sa odvetvie prepadá. A čo urobíte vy? Vyberiete z neho viac peňazí. Aby nedošlo k omylu, že ste tieto peniaze nejakým socialistickým programom do pôdohospodárstva vrátili, ani náhodou. Pretože ako sa dočítame na strane 27, celkové výdaje na podporu pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a potravinárstva medziročne klesli z 890 mil. na 837 mil. eur. Ale zdá sa, že tejto smeráckej vláde sa bridí zaoberať niečím takým prízemným, ako je výroba potravín. A asi ani pán premiér si nedal toľko práce, aby túto tristnú správu čítal a zamyslel sa nad ňou. Môže to byť aj inak. Je možné, že je to celé účelné, že je účelom celé to tu rozmlátiť a priniesť starým krajinám E-15 zlikvidované na zlatom podnose. Lebo ak áno, tak to robíte skvele.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2013 18:40 - 18:42 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Lebocký, no pozrite sa, keď sem nebude pán minister nosiť hlúposti, paškvily, keď nebude každým jedným svojím návrhom zákona ohrozovať bezbranných slovenských malých podnikateľov, živnostníkov a drobné, malé slovenské eseročky, tak potom ja samozrejme nebudem kritizovať to, čo sem nosí. Keď mi nebude hulvátsky skákať do reči počas môjho prejavu, ja keď sedím v tej ohrádke, keď prednášam nejaký zákon a niekto vystupuje v rozprave, ja si nikdy nedovolím tam po ňom vyhukovať. Pokiaľ nebude hulvátskym spôsobom on ma tam prerušovať, tak ja potom si samozrejme odpustím moje ostrejšie slová voči nemu, ktoré padli. Aké je to jednoduché.
Čo sa týka toho výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva, ja viem, že vy by ste boli strašne radi, keby ste ma odtiaľ dostali. Však vy ste robili všetko pre to, vtedy, keď nám odišli odídenci zo SaS, aby ste ma odtiaľ vystrnadili, pretože som jediný, kto vám pozerá na vaše lepkavé ruky. Na vaše lepkavé, smerácke ruky. (Výkriky v sále.) To znamená, že mne to je naprosto jasné, že by ste ma strašne radi odtiaľ dostali, ale verte, že sa vám to nepodarí a že budem naďalej prinášať informácie pre verejnosť o tom, čo sa deje vo Vojenskom spravodajstve alebo aj niekde inde.
A ešte k pani kolegyni Košútovej. Pani kolegyňa, vás platia občania Slovenskej republiky, ktorí vás sem do tohto parlamentu zvolili, a za to beriete peniaze, a nie malé, aby ste tu počúvali. A keby ste počúvali dobre, tak by ste sa niečo odo mňa aj priučili. (Smiech v sále.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2013 18:21 - 18:37 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, vážené kolegyne, kolegovia, hneď na úvod chcem oznámiť, že poslanci za stranu SaS tento návrh zákona nepodporia.
Najprv uvediem to, čo v zákone nie je až také zlé. Je to nový § 9b, ktorý dopĺňa chýbajúce splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzných predpisov vo vzťahu k dobrovoľným systémom označovania, vyhláška o glykozidoch steviolu a vyhláška o slovenskej potravine. Je dobré, aby bol zavedený nejaký jednotný systém označovania potravín vyrobených na Slovensku, akurát tento váš sa bude aj tak dať zneužiť. Dali ste tam podmienku, že potravina označená termínom "slovenská potravina" a prípadne aj vlajkou môže byť označená len tá potravina, na výrobu ktorej sa použilo najmenej 75 % surovín získaných na území Slovenska. Ale poviem vám príklad. Som výrobca, pečiem chlieb, neviem splniť stanovenú podmienku, ale aj tak si ten svoj výrobok nazvem slovenský chlieb a dám si k nemu aj vlajku. Nič som neporušil a spotrebiteľa som takpovediac obabral. Ale ako som povedal, táto časť až tak neškodí, len je nedokonalá. A nakoniec ani nepredpokladám, že by sa takéto prípady hromadne stávali.
Je pravdou, že v § 12a ministerstvo opravuje poslanecký návrh, ktorý bol prijatý, a z povinných nahlasovaní vyníma výrobcov, baliarne a výlučných dovozcov. Stanovisko strany SaS je konzistentné a je jednoznačné. Výhrady, ktoré sme prezentovali pri prijímaní tejto legislatívy, platia aj dnes, ba dokonca som presvedčený, že ich potvrdila aj aplikačná prax.
Ak máte, dámy a páni, niekedy chvíľku čas, tak si pozrite vstupy do predajní, či a ako sú označené. A pozrite si, či si to niekto všíma. Ľudia chodia do obchodov nakupovať a nie čítať zoznamy na dverách. To po prvé. Čo však chcem z tohto miesta zdôrazniť, je to, že túto informačnú povinnosť je nutné z nášho stavu zákonov úplne vyhodiť. Ide totiž o úplný nezmysel. Vysvetlím vám to opäť na niekoľkých príkladoch.
Niekto vypestuje múku na Slovensku a dá ju pomlieť do Maďarska. Ide o stopercentný slovenský produkt? Ak nie, tak aký je v ňom slovenský podiel? Ďalší príklad, niekto pečie chlieb a zmieša 60 % poľskej múky s našou vodou. Ide o štyridsaťpercentný slovenský produkt? Ešte bizarnejší príklad vám poviem. Ako výrobca vyrobím produkt, ktorý má charakteristickú surovinu, napríklad bryndzu v bryndzových koláčoch, ktoré majú 20 % pravej slovenskej bryndze a zvyšok je múka z Maďarska. To znamená, že tento produkt bude kvalifikovaný ako horší produkt oproti produktu, kde bude 80 % našej múky a 20 % poľskej náhrady bryndze? Ďalší príklad. Vezmem slovenské osivo a zasadím ho do poľskej pôdy. Akej národnosti bude potravina? Takýchto príkladov vám tu nasekám za vagón. (Reakcia predkladateľa.) No nie sú hlúpe. Hlúpe sú tie veci, čo vy nám, pán minister, predkladáte. Neskáčte mi do reči a počúvajte! Aspoň sa trošku dovzdelávate, dobre? (Reakcia predkladateľa.) Lebo predkladáte sem samé sprostosti. Na to ste, sedíte v tej ohrádke, aby ste počúvali, aby ste ma neprerušovali. Hovorím, aby ste boli ticho. (Vystúpenie prerušené predsedajúcou.)

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec! Pán poslanec, zvažujte slová!

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Pani predsedajúca, ja vás žiadam, aby mi pán minister neskákal do reči.

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec...

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Opakujem, aby mi neskákal do reči.

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, ale, ale chovajte sa slušne.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Zabezpečte poriadok! Ďakujem pekne.

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Ukľudnite sa, chovajte sa slušne a používajte správne slová.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Pani predsedajúca, keď bude pán minister tuto rozprávať, ja nebudem po ňom vybľakovať a nebudem mu skákať do reči. Nebudem vám to už druhýkrát opakovať. Nech tu sedí a nech počúva!
Nehovoriac o tom, že za vykazovanie takejto nezmyselnej štatistiky, ktorú aj tak si bude interpretovať každý po svojom, sa majú vyberať dokonca aj pokuty. Celá táto iniciatíva je nedomyslená, je to zbytočná byrokracia, ktorá zaťažuje podnikateľov a táto povinnosť vôbec nikomu a ničomu nepomôže.
Dámy a páni, a teraz pristúpime k tej najhoršej časti predmetného návrhu tohto zákona. Pred rokom, presne v decembri 2012 nám tu bol na 11. parlamentnej schôdzi predložený zákon, ktorým sa dopĺňal zákon o potravinách. Vtedy som ho nazval škodlivou haraburdou a nie serióznym návrhom zákona. Tú škodlivú haraburdu ste sem predložili vtedy vy, pán minister. Bola to kopa hlúpostí týkajúcich sa neodôvodniteľného posilnenia právomoci orgánu potravinového dozoru, nejednoznačné pokuty a ich vysoké hranice. Kopa nezmyslov priamo nabádajúcich na korupciu, nabádanie na vyberanie výpalného kontrolórmi od malých slovenských drobných živnostníkov a rodinných malých eseročiek. Už vtedy som vás upozorňoval spoza tohto pultu na všetky tie nezmysly, na vysoké hranice pokút, na to, že v zákone nie je stanovené ani náznakom, aká konkrétna pokuta by sa mala za čo udeliť a tiež na to, že intervaly pokút sú mimoriadne veľké. Ale aj na to, že sa aj tak horné hranice nevyužívajú. No proste na všetko možné.
Pán minister, ako učiteľ žiačikovi som vám tu vysvetlil, úplne nezištne a úplne zadarmo, rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby. Vy ste ma vôbec nepočúvali. A nič ste sa nedoučili. Prešiel rok a viete o tom presne toľko isto ako pred rokom. Inak by ste tento zákon nemohli takto predložiť. Za opätovné prejavenie absolútnej nevedomosti by ste si zaslúžili pätorku. Ale keďže mám dobré srdce, pán minister, tak vám to vysvetlím ešte jedenkrát a úplne podrobne.
Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Ak vlastnosti potraviny a spôsob jej balenia vyžadujú osobitné podmienky skladovania, ktoré súvisia bezprostredne s dátumom minimálnej trvanlivosti, musia byť tieto podmienky uvedené na obale výrobku. Takáto informácia sa udáva pri potravinách, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť, konzervy, nápoje, mrazené výrobky a podobne. Vo väčšine prípadov s výnimkou vajec informácia o minimálnej trvanlivosti udáva zníženie kvality, nie zdravotné riziko pre spotrebiteľa a neznamená nutne, že po tomto dátume je potravina nekonzumovateľná. Ide skôr o zníženie kvality, chuti či štruktúry.
A teraz dátum spotreby. Dátum spotreby sa uvádza na potravinách, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze, a preto môžu v krátkom čase predstavovať bezprostredne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Ide najmä o mliečne výrobky. V označení sa musí uvádzať aj údaj o konkrétnych podmienkach skladovania.
Vy v tomto návrhu zákona navrhujete kozmetické a "zmierňujúce úpravy", tak sa teda pozrime, čo je výsledkom toho vášho zmierňovania pokút. Budem sa venovať len horným hraniciam pokút, lebo nemáte nijaký sadzobník pokút pre kontrolórov a dali ste im do rúk obrovskú moc. Pokuta za predaj potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti môže byť až vo výške 500 000 eur. Ak sa predaj po dátume minimálnej trvanlivosti počas jedného roka zopakuje, teda vyskytne sa dvakrát v roku, tak pokuta môže byť uložená až do dvojnásobku sadzby, teda až do výšky 1 mil. eur. No a ak sa predaj potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti v priebehu roka zopakuje tretíkrát, tak môže byť udelená pokuta od 1 mil. do 5 mil. eur. Tak to je naozaj úžasné zjemnenie. To znamená, že naďalej platí, že predaj potravín po ukončení dátumu minimálnej trvanlivosti je stále zaradený medzi najvyššie trestané porušenia. Ešte raz podotýkam, že nehovorím o dátume spotreby.
A preto vám znova zopakujem to, čo som povedal pred rokom. Existuje dokument Európskej komisie, v súlade s ktorým potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti možno konzumovať. A Slovenská republika tento dokument odsúhlasila. Ešte stále si myslíte, že predaj potravín, napríklad nejaký zabudnutý perník na regáli alebo nejaké oplátky jeden, dva dni po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti patria k hrdelným zločinom? Je to rovnaký hrdelný zločin ako napríklad hotový šalát s majonézou po dobe spotreby, ktorý môže spôsobiť z mikrobiálneho hľadiska zdravie a život ohrozujúce nebezpečenstvo?
A mimochodom, ešte stále nemáte vyriešený predaj potravín, ktoré nemusia mať v označení žiaden dátum. Lebo čudovali by ste sa, aj také existujú, napríklad čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, vína, vinný ocot, pekárske cukrárske výrobky, žuvačky, cukríky vyrobené prevažne na báze vody a cukru a tak ďalej. Pritom aj tieto môžu poškodiť zdravie napríklad pri nesprávnom skladovaní. A na toto som vás tiež pred rokom upozorňoval, že to nemáte vyriešené.
Mali by sa, pán minister, tí vaši rodáci začať seriózne zaoberať už aj týmto. Rok je predsa len dlhá doba a stále ste so žiadnym riešením neprišli.
A ešte jedenkrát k tomu dátumu minimálnej trvanlivosti. Tak, prosím pekne, v Nemecku, to nie v Komjaticiach, ale v Nemecku, v Českej republike aj v Rakúsku sa potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti môžu predávať. To som neodpočul, pán minister, to som prečítal. Bolo to síce po anglicky, ale myslím, že aj vy by ste to už zvládli. Aspoň podľa toho, čo som videl. Sú patrične označené a sú oddelené od ostatného tovaru. A to sú vyspelé krajiny. Prečo si, prepánajána, neberiete príklad z vyspelých krajín? Prečo vymýšľate, s prepáčením, kraviny a naháňate našich chudákov podnikateľov, čo ledva prežívajú? Prečo nedoprajete dôchodcom a nízko príjmovým skupinám obyvateľstva kúpiť si pri plnom vedomí za zlomkovú cenu tovar, ktorému nič nie je? A pri plnom informovaní. Vy miesto toho rozdávate, alebo chcete rozdávať státisícové a miliónové pokuty, napríklad za nejaký zabudnutý a úplne neškodný perník kdesi v regáli, jedno z dvoch tisíc alebo troch tisíc položiek na predajni, ktorý tam mimochodom mohol priniesť aj niekto od konkurencie, aby zlikvidoval svojho soka v podnikaní. A mohol tam ten perník priniesť aj opakovane. Ale neviem, či tento príklad už nie je nad vaše možnosti chápania. (Reakcia predkladateľa: Neurážajte ma!)
Vážený pán minister, platí to, čo vám neustále opakujem pri každej príležitosti, ste likvidátor slovenských obchodníkov, nosíte sem diletantské zákony, posilňujete byrokraciu, posilňujete štátne výpalníctvo. Nerozumiete rezortu, ktorý vediete. Škodíte slovenskému poľnohospodárstvu a potravinárstvu. Škodíte slovenskému obchodu, škodíte slovenským spotrebiteľom. Narcisticky sa chodíte predvádzať na piár tlačové besedy s inšpektormi a ohurujete ľudí číslami, ktorými tam šermujete. Ani tie vám nesedia. To vám potom v zelenej správe vypočítam, akým spôsobom s tými číslami šermujete. Číslami, ktoré sú pre praktický život občanov Slovenska úplne k ničomu. A pritom strpčujete ľuďom na Slovensku život a pre slovenských poľnohospodárov, potravinárov, spotrebiteľov nerobíte naozaj nič, pán minister, len ich všetkých otravujete a kazíte im vzduch.
Dnes to ešte predseda vlády Slovenskej republiky zachránil, keď vás prinútil stiahnuť novelu zákona o lesoch doslova v hodine dvanástej, pretože vy by ste boli schopní vyberať nejaké vstupné ešte aj od detí, čo by išli so škôlkou niekde na prechádzku do lesa a zároveň by ste boli schopní trestať aj človeka, ktorý si nazbiera čučoriedky a zavarí o dva poháre viacej a dá ich susedovi, pretože by ste tvrdili, že to nemal pre vlastnú spotrebu. Dnes sa to ešte podarilo pánovi predsedovi vlády, ale bolo x prípadov, kedy sa mu to nepodarilo.
Som presvedčený, že cesta, ktorou sa uberáte, je cesta do pekla. Neviem, či robíte viac škody, pán minister, tým, že si zamestnávate na ministerstve všetky netere a synovcov až do tretieho kolena. Alebo robíte viac škody pri prijímaní takýchto paškvilov. Jedno ale viem iste, v človeku rastie trápny pocit, keď sa na ten váš úbohý ministerský výkon pozrie. Vstúpte do Trestného zákona, keď máte odvahu, a nešaškujte tu so šialenými státisícovými a miliónovými pokutami, ktoré aj tak neudeľujete a ktorými len napomáhate ku korupcii a k likvidácii malých slovenských predajní, drobných slovenských živnostníkov a malých slovenských eseročiek.
Keby ste sa za ten rok a pol trochu dovzdelávali v základných pojmoch a súvislostiach, ktoré patria medzi elementárne znalosti pre človeka, čo chce viesť tento rezort, nenosili by ste sem takéto invalidné hlúposti. Túto ani žiadnu inú tupinu, ktorú sem donesiete v budúcnosti, poslanci za stranu SaS nepodporia.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2013 14:35 - 14:46 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, panie poslankyne, páni poslanci, najprv by som sa pozastavil nad aroganciou predsedu Národnej rady Pavla Pašku, ktorý dlhodobo odmietal tento bod zaradiť do programu napriek platnému uzneseniu. A nakoniec sa to Alojzovi Hlinovi podarilo a predseda Národnej rady sklapol a nakoniec bod zaradil. Takže, pán kolega Hlina, takto treba do nich pri akomkoľvek porušovaní rokovacieho poriadku a znásilňovaní práva. A ukazuje sa, že to môže fungovať. Mlátiť smerákov tu nemusíte, ale to rebelantstvo a nastavovanie zrkadla u vás oceňujem.
Dámy a páni, vo februári sme prejednávali v poradí už druhú správu tohto smeráckeho megaškandálu a svinstva. A ja som povedal, rovnako ako pri prvej správe, že všetko nasvedčuje tomu, že Gorila nebude počas druhej vlády SMER-u vyšetrená. Mená ako Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Jozef Magala sú pre mňa zárukou naozaj úplne všetkého, len určite nie vyšetrenia nejakej korupcie a už vonkoncom nie korupcie týkajúcej sa Roberta Fica a strany SMER. Ja sa vždy pobavím na tom, keď vidím nesúhlas na tvárach poslancov SMER-u, keď sa spomína Gorila v súvislosti s vašou stranou. Páni kolegovia, ale je to tak. Gorila je vaše maslo. Je to váš škandál. Dodnes ste uspokojivo verejnosti nezodpovedali jednoduché otázky. Bol toho 22. marca 2006 muž s kolou a dnešný predseda údajnej vlády istôt pre občanov v tom pamätnom byte a stretol sa tam s predstaviteľom PENTY Jaroslavom Haščákom? Pán minister, ja viem, že sa vám to ťažko počúva, ale myslím si, že to, čo ste tu predviedli, to extempore, už ráno, stálo za to, a že ste platený peniazmi daňových poplatníkov za to, aby ste si vypočuli aj nepríjemné veci. Druhá otázka, stretol sa trikrát v máji 2006 osobný tajomník Roberta Fica František Határ s Jaroslavom Haščákom a "robili" dohody týkajúce sa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti uvedené v spise? Robili dohody popísané v spise týkajúce sa financovania volebnej kampane SMER-u? Kde je pravda, pán minister vnútra a podpredseda vlády istôt pre občanov? Dokedy chcete pravdu zamlčiavať?
Dámy a páni, z teraz predloženej správy sme sa, tak ako z tých minulých, nedozvedeli prakticky nič alebo teda len veľmi málo. Áno, áno, jedná sa o živý prípad, teda prípad, ktorý sa stále vyšetruje. Položme si otázku: Naozaj je v tejto sále niekto, kto si myslí, že Gorila bude vyšetrená? (Výkrik v sále: Vyšetruje sa a bude vyšetrená.) Dozvedeli sme sa napríklad, že k júlu 2013 bolo vypočutých "až 40 svedkov". No, to je chvályhodné, lebo k februáru 2013 ich bolo vypočutých tridsať. Úctyhodný výkon. Desať vypočutých svedkov za pomaly polroka. O tom, či boli vypočutí aj hlavní aktéri predmetnej kauzy pani Bubeníková, pán Malchárek, okolo ktorých sa celá Gorila točí, správa taktne mlčí. Zrejme nie. Nemajú čas. Pán Malchárek sa vám a nám všetkým vyškiera zo Smotánky. Kde by on chodil po nejakých výsluchoch! Vo februári 2013 som tu hovoril o gorilích mláďatách, ktoré ste na nás, dámy a páni zo SMER-u, vypustili počas deviatich mesiacov vášho vládnutia. Hlavného podozrivého z Gorily ste nechali prenajímať luxusnú limuzínu ministerstvu školstva, pričom cena prenájmu na štvrťrok bola porovnateľná s cenou nového auta. "Vyvíjali ste" tzv. mobilné radiačné laboratórium za 636 000 eur na ministerstve hospodárstva. Podobným spôsobom, ako sa vyvíjal vojak 21. storočia za 3,2 mil. eur v čase prvej vlády Roberta Fica, teda nijak, len prachy tiekli bohvie kam. V bytovnej agentúre rezortu ministerstva obrany ste začali monitorovať niečo, čo rezort obrany vie urobiť aj sám. Za 960 eur mesačne, pričom monitoring je objednávaný u bývalej smeráckej hovorkyne. Zaplatili ste reklamnú kampaň na predaj českých sladkovodných rýb na Vianoce za 684 000 eur na ministerstve pôdohospodárstva. Minister obrany, on je kapitola sama osebe, si kúpil dva luxusné aerotaxíky pre svoju ctenú maličkosť, lebo vojaci ich vôbec nepotrebujú, za 9,8 mil. eur napriamo, bez súťaže, cez sprostredkovateľa sídliaceho v zubnej ambulancii.
Nedávno sa prevalila informácia, že utajeným spôsobom ukmínil tento istý smerácky minister peniaze vojakom, ktorí chodia otrhaní a nemajú za čo cvičiť, a nalial ich pokútnym spôsobom do vojenského spravodajstva, odkiaľ bohvie, ale tušíme to všetci, kam tie peniaze opäť poputujú. V júni 2013 vyplávala na povrch kauza tunelovania Vojenskej spravodajskej služby počas prvej Ficovej vlády, a to si dovolím povedať, je Gorila 2. Vojenskí tajní defraudovali majetok Vojenskej spravodajskej služby, prevádzali na seba cez spriaznené osoby a firmy a to tým najprimitívnejším spôsobom. A čo ste spravili vy? Najprv ste robili všetko pre to, aby ste tieto informácie a dôkazy spochybnili a zabránili kontrole poslancov, čo sa vám aj podarilo. Potom ste robili všetko pre to, aby ste svedkov zastrašili, dokonca aj novinárov, a keď sa vám to nepodarilo, tak ste začali "vyšetrovať" takým spôsobom, že dodnes si vyšetrovateľ nebol schopný ani vyžiadať tých dve tisíc listov, čo k tejto kauze patria a sú na Vojenskom spravodajstve. A váš smerácky minister obrany nechal vysokých dôstojníkov podozrivých z ťažkého zločinu v tajnej službe, čím im umožnil mariť a likvidovať dôkazy, a tento zločin, Gorilu 2, prikryl. Vyšetrovanie, ktoré sa vedie, je vedené smerom kto, kde, čo a kedy vyniesol a povedal, a nie kto, kde, čo a kedy vytuneloval.
A presne tým istým spôsobom vyšetrujete aj Gorilu, kto, kde, čo, kedy povedal, a nie kto, kde, čo a kedy urobil. Do rána by som tu mohol menovať vaše smerácke gorily za tento váš krátky čas vládnutia aj s ich gorilími mláďatami. Nič proti tomu nerobíte, ani ste nikdy nerobili. Všetky tieto obskúrne biznisy obhajujete, pred obvineniami kľučkujete, miesto toho, aby ste urobili nápravu. A v tom je hlavný problém. Máte väčšinu a správate sa, ako by ste si ju mali udržať naveky. Ale to je veľký omyl. A po tomto všetkom, kto vám má veriť, že vy chcete Gorilu vyšetriť?!
Pán minister, vy sa dlhodobo staviate do polohy, ktorá vám v žiadnom prípade neprináleží, keď tvrdíte, že Gorila nemá nič spoločné so SMER-om. Som presvedčený, že ako minister vnútra takýmito neformálnymi usmerneniami zasahujete zvonka do práce vyšetrovacieho tímu a maríte vyšetrovanie.
Dámy a páni, ak tento vyšetrovací tím skúma a preveruje informácie z Gorily, tak ich súčasťou je aj stretnutie predsedu SMER-u Roberta Fica a tiež jeho osobného tajomníka Františka Határa s inkriminovaným podnikateľom Jaroslavom Haščákom. Ľudia na Slovensku majú právo vedieť nielen to, akým spôsobom sa narábalo so štátnym majetkom za vlády Mikuláša Dzurindu, ale majú právo aj vedieť, aké záväzky mohli vzniknúť v tomto čase SMER-u voči finančným skupinám. Majú právo vedieť, či napríklad zamýšľané nezmyselné vykúpenie alebo vyvlastnenie dôvery nie je napĺňaním tohto záväzku. Majú právo vedieť, či SMER alebo jeho predstavitelia neprijali korupčné platby. Ľudia majú právo poznať pravdu o Gorile, pretože muž s kolou, ktorý vie vlastnou hlavou získať milióny, sa stal symbolom toho najhoršieho, čo sa kedy objavilo v slovenskej partokracii.
Vážený pán minister vlády istôt pre občanov, neverím, že vy máte záujem vyšetriť Gorilu. Vy zamestnávate zločincov v polícii. A keď sa vám na to príde, tak zahmlievate a klamete. Vy zamestnávate v polícii gorily, mafiánov, ktorí bezbranných ľudí pripravili o pozemky a o byty, a ešte takéto zvrátenosti a obskúrnosti obhajujete. Ak ste chlap, postavte sa sem za ten pult a povedzte občanom Slovenskej republiky, že Gorilu vy nikdy nevyšetríte, lebo tých goríl máte v SMER-e medzi vami priveľa, lebo gorily ste vy.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.10.2013 14:37 - 14:43 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, len krátko. Nestihol by som to vo faktickej, takže zareagujem na to, čo bolo povedané krátko teraz. Najprv k pánovi Hlinovi, nie je to extrém, nie je to z extrému do extrému, práve z extrému do extrému by to bolo vtedy, vtedy by to bol populistický návrh, keby sme sa snažili udierať, jak ste vy povedali, závisť a nenávisť a čo ja viem čo, keby sme sa snažili udierať na city voličom tým, že by sme chceli tých manažérov alebo starostov alebo županov poslať niekde električkami alebo autobusmi, alebo trolejbusmi, vtedy by to bolo z extrému do extrému. Pán Hlina, ja si naozaj nemyslím; a toto bol jeden z bodov, ktorý my sme naozaj tlačili ešte predtým, ako sme sa dostali vôbec do parlamentu a do vlády a neviem kde; ja si naozaj nemyslím, že politikom, slovenským politikom by padla koruna z hlavy; a to nie sú len politici, ale aj štátni manažéri a riaditelia podnikov, ktorí vyslovene zápasia o prežitie, rektori na školách, starostovia, primátori; im nemôže spadnúť koruna z hlavy, keď sa budú voziť v autách do 40-tisíc eur. Tie autá, to, to nie je niečo, na čo by si oni zarobili svojou prácou, na tie autá sa im skladajú slovenskí daňoví poplatníci a slovenskí občania.
Dnes sme v situácii, keď obrovské množstvo ľudí na Slovensku si musí opasky, opakujem, uťahovať viac a viac. Ja nerozumiem tomu, prečo by podnikatelia, ale aj zamestnanci koniec koncov, akíkoľvek zamestnanci zo svojich daní mali financovať takéto luxusné vozidlá. Ja som si povedal na začiatku a to aj dodržím, že nezneužijem tento zákon na politický boj, a preto som ani nemenoval žiadneho z tých ľudí a ani som nemenoval, ani nebudem menovať stranu, ktorá ich na tie miesta nominovala, lebo je to úplne momentálne irelevantné. To ide naprieč politického spektra, prosím pekne, a tých prípadov je obrovské množstvo. A povedal som si aj, že nebudem robiť nejaké promo alebo nejakú reklamu určitým autám, ale keďže tu jeden príklad padol s Francúzmi, kde je to vec národnej hrdosti, česká vláda jazdí na Škodách, na Škodách Superb a nikomu tam koruna z hlavy nespadne. Koniec koncom aj Richard Sulík ako predseda Národnej rady, keď došiel do funkcie, tak tie tri autá odovzdal, ktoré mal k dispozícii, a jazdil na Škode Superb, ktorú našiel tu v Národnej rade. Urobil to ako symbolické gesto, to auto bolo lacnejšie, ktoré by sa do toho limitu zmestilo. Vy ste povedali, že aby som nechcel od vás, aby ste tlieskali tomu zákonu. Nemusíte, stačí, keď zahlasujete zaňho, to úplne stačí. Nemusíte tlieskať.
Ďalšia poznámka, nesúhlasím s tým, že plat alebo mzda, naša mzda alebo náš plat a služobný automobil je to isté, ten istý benefit. Nie je. Ja som posledný, ktorý by tvrdil, že poslancom treba platy znižovať, a dokonca si myslím, že aj neustále zmrazovanie platov u poslancov môže mať za následok to, že jednoducho sa nebudú hlásiť kvalitní ľudia a nebudú sa snažiť kandidovať do parlamentu, pretože ich nebudeme vedieť zaplatiť. Ja som proti tomu, aby sa takýmto populistickým spôsobom znižovali, nedajbože, platy poslancom. Ale auto je benefit, nadštandard, to nie je mzda. Ja som nehovoril o mzdách.
Chcel by som povedať ešte pár poznámok ohľadne tejto výnimky. Vy ste hovorili, že máme tam stanovené výnimky. Práve z toho dôvodu je tam možnosť tej výnimky, že niekedy je naozaj situácia, že trebárs minister - a bolo to aj za čias našej vlády -, došli informácie, že minister bol za svoju činnosť ohrozený na živote a bolo toho ministra treba voziť v opancierovanom aute. Práve preto je tam tá výnimka. To sú tie prípady, kedy na základe súhlasu vlády, ktorá je, je to delegované na ministra, môže minister financií podľa predloženého návrhu rozhodnúť o tom, že na takýto konkrétny účel sa použije drahšie auto. Keď jednoducho je to z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska ochrany života toho človeka nevyhnutné.
Chcel by som ešte v krátkosti zareagovať na to, čo povedal kolega Osuský, a to, čo povedal pán Škripek. Je to presne o tom, jeden to nazval, ja som si to zapísal, neexistujúca etická samoregulácia a druhý to nazval, že neexistuje zdravá schopnosť posúdiť veci. Je to presne o tom. Toto je prípad, keď to škaredé slovo regulácia je vhodné a je správne. Keď máme obrovské množstvo príkladov, že jednoducho ľudia sa nevedia vpratať do kože a politické strany nominujú častokrát na pozície v štátnej správe alebo na pozície do štátnych podnikov ľudí, ktorí jednoducho nevedia uvažovať rozumne a nevedia sa správať zodpovedne, tak jednoducho ich treba takýmto spôsobom zabrzdiť. Chcel by som na záver povedať, že si myslím, že schválenie tohto zákona by bolo aj také dobré politické gesto voči verejnosti a ukázali by sme, že sme ochotní šetriť peniaze daňových poplatníkov naozaj tam, kde, kde stačí úplne málo. Chcel by som vás ešte jedenkrát na záver požiadať o podporu tohto poslaneckého návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis