Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.10.2013 o 14:11 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 30.10.2013 14:11 - 14:18 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Účelom je zamedzenie nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov na osobné motorové vozidlá, predovšetkým pre funkcionárov štátnych inštitúcií a podnikov, ale aj obcí, miest a vyšších územných celkov. Sme presvedčení, že osobné motorové vozidlo je v prvom rade spotrebným tovarom určeným na plnenie každodenných úloh, pričom tento prvoradý účel možno v plnej miere dosiahnuť aj pri dodržaní limitu 40-tisíc eur, ktorý sa navrhuje týmto poslaneckým návrhom ako strop pre kúpnu cenu za osobné motorové vozidlo. Výška navrhnutého cenového stropu zohľadňuje nielen skutočnosť, že osobné motorové vozidlo by malo zodpovedať spoločenskému statusu zastávanej funkcie, ale aj skutočnosť, že jeho cena by mala rešpektovať aj možnosti štátneho rozpočtu a životnú úroveň väčšiny obyvateľstva. Zavedenie cenového stropu pre nákup osobných motorových vozidiel považujeme za prejav politickej slušnosti voči daňovníkom, z prostriedkov ktorých sa tieto nákupy realizujú. Stanovený limit na úrovni 40-tisíc eur je kompromisný a ústretový, s cieľom získať podporu väčšiny poslancov zákonodarného zboru a zabrániť tak nákupom neodôvodnene drahých osobných motorových vozidiel zo strany dosadených alebo zvolených funkcionárov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy, resp. štátnych podnikov, pričom sme pripravení podporiť aj nižšiu sumu limitu tohto cenového stropu.
Podotýkam, že ide o strop, teda o maximálnu obstarávaciu cenu kúpy služobného osobného motorového vozidla, nie o predpísanú sumu. Predložený návrh okrem stanovenia vyššie uvedeného limitu umožňuje ministerstvu financií Slovenskej republiky po získaní súhlasu vlády Slovenskej republiky udeliť výnimku z uvedeného zákonného stropu v niektorých špecifických prípadoch, kedy je prekročenie tohto limitu nevyhnutné z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za ktoré návrh zákona považuje predovšetkým ochranu bezpečnosti štátu a štátom chránených záujmov, ochranu ústavných činiteľov a ochranu verejného poriadku. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie. Účinnosť navrhovanej novely zákona sa navrhuje na 1. marca 2014.
V závere tohto úvodného slova si dovoľujem uviesť niekoľko poznámok. Na plecia slovenských občanov, na plecia slovenských občanov je v súčasnosti zo strany vládnej strany nakladaného stále viac a viac. Ľuďom sa žije čoraz ťažšie. Sú nútení neustále si uťahovať opasky a sú nútení šetriť. Je morálnou povinnosťou politikov a manažérov štátnych podnikov podieľať sa na šetrení tiež. Preborníkmi v nákupe drahých aut na Slovensku sú hlavne župani a častokrát aj primátori miest, pričom kraje a mestá neustále zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. Je neakceptovateľné, že si napríklad župan kraja, budem veľmi korektný, nebudem menovať tuto ani konkrétne kraje, ani županov, ani primátorov. Je neakceptovateľné, že si napríklad župan kraja, ktorý sa topí v dlhoch, zaobstaral služobnú limuzínu za neuveriteľných 90-tisíc eur. Ďalší župan za 80-tisíc eur, ďalší za 76-tisíc eur, ďalší za 66-tisíc eur. Primátor menšieho mesta zasa za 60-tisíc eur, 50-tisíc eur, 49-tisíc eur a podobne, ale napríklad aj, aby sme prešli ďalej od tých primátorov a županov, aj Správa štátnych hmotných rezerv, a to je, prosím pekne, inštitúcia, ktorá narieka každý rok, že má málo peňazí, tento rok vysúťažila služobnú limuzínu za 67-tisíc eur. Vojenská kancelária prezidenta za 53-tisíc eur. V minulosti dokonca vojenský súd zakúpil vozidlo za 53-tisíc eur. Je dobre známy tohtoročný prípad zamýšľaného nákupu piatich luxusných limuzín katastrofálne zadlženého Carga, ktoré stopol až minister dopravy Počiatek, nakoľko médiá tento nákup pranierovali. Dokonca rektor jednej z univerzít tento rok dostal k dispozícii limuzínu za 63-tisíc eur, a pritom všetci vieme, v akom stave je školstvo. A tak ďalej, a tak ďalej, tých prípadov je veľké množstvo. V referende v roku 2010, ktoré iniciovala strana Sloboda a solidarita a v ktorom odhady účasti boli niekde na úrovni 10 %, sa nakoniec zúčastnilo takmer 23 % občanov. Spolu 998 142, teda takmer milión občanov Slovenskej republiky. Jedna z piatich otázok v tomto referende bola: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40-tisíc eur? Súhlasom v tomto referende reagovalo 886 767 hlasujúcich, čo predstavovalo 88,84 percenta.
Dámy a páni, dovolím si vás požiadať týmto o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.10.2013 17:38 - 17:39 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán kolega Muránsky aj pán kolega Fecko, ukazuje sa to, čo som povedal vo svojom vystúpení, ten zákon je tak neodborný a tak zlý, že podľa môjho názoru je úplne zbytočné, aby sme takýto zákon prijímali. Nechcite po nás, aby sme my poslanci za stranu SaS podporili niečo, kde 90 % je proste zle spracované.
Aj podľa toho, čo ste vy povedali, pán kolega Muránsky, prolongácia, o ktorej rozprával pán Fecko, ste povedali, že áno, že tam teda treba naozaj nad tým uvažovať, že aby, že je to dobrá pripomienka. Ďalej ste povedali ohľadne tých nových, nových majiteľov, ktorí sa dostanú k tej pôde a ktorí by mohli na základe tohto navrhnutého zákona doslova vyháčkovať nájomcov, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti, takisto ďalšia vec, ktorá je zle urobená. Kolega Fecko teraz povedal ďalšie pripomienky týkajúce sa nejakých pojmov.
Zhrnuté, podčiarknuté, ten, ten zákon ako taký je proste zle pripravený a nemyslím si, že by sme mali - a z opozície už vôbec nie - dávať sem do tohto pléna zle pripravené návrhy. Sem by sme mali dávať len naozaj návrhy, ktoré sú absolútne nepriestrelné. Keď máte taký obrovský problém s tými 25 rokmi, tak ste mali navrhnúť úplne jednoduchučkú novelu, kde by ste znížili počet rokov 25 na 15, mohli by sme sa o tom potom rozprávať. My by sme, samozrejme, nepodporili ani to, lebo my si myslíme, že keď sa raz dva subjekty na niečom dohodnú, tak štát im nemá do toho čo kafrať, ale potom by sme sa nemuseli baviť o tých ďalších vážnych nedostatkoch, ktoré ten zákon má. My proste tento zákon nemôžeme podporiť a v takejto podobe ho ani nepodporíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.10.2013 10:50 - 10:57 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážení kolegovia, kolegyne, ja som sa prihlásil do ústnej rozpravy - napriek tomu, že som včera vystúpil v písomnej - práve z toho dôvodu, že po mojom vystúpení sme ešte nejakým spôsobom tu diskutovali aj s predkladateľmi, aj, aj so Zsoltom Simonom a pochopil som vlastne, o čo vám ide, a práve tým, že som pochopil, o čo vám ide, tak teraz dvojnásobne strana SaS a poslanci SaS nemôžu zahlasovať za tento zákon. Ten zákon je zlý. Ja som to už včera vysvetlil, že je to vec, ktorú ste vytrhli z kontextu, a v prípade, že by toto bolo schválené, tak dostanete do obrovského vákua množstvo ľudí, ktorí dnes hospodária na poľnohospodárskej pôde a ktorí majú absolútne regulárne a korektne poprenajímanú túto pôdu. Dozvedel som sa, že, ale najprv poviem ešte teda v rýchlosti k tomu, čo hovoril Zsolt Simon, lebo som to, nestihol by som to vo faktickej pripomienke, to, že sa zníži tá doba z 25 rokov na 15, vôbec neznamená to, že by sa odstránili, kolega Simon, tie disproporcie, ktoré si tu spomínal, s tými Dánmi, a ten návrh, ako je predložený, tak počíta s tým, že nebude žiadna prolongácia. Čo bude potom? Popadajú všetky nájomné vzťahy len kvôli tomu - a povedzme si to otvorene -, aby sa niekoľko menších poľnohospodárov ľahším spôsobom dostalo ku pôde. Ak chcete zabezpečiť, aby sa niekoľko menších poľnohospodárov, aj keby ich bolo tisícky, to je jedno, aby sa dostali ľahšie ku pôde, tak pripravte zákon, ktorým to umožní. Ja som si dal tú prácu, ja som dnes volal s predsedom družstva, ktorý zamestnáva na strednom Slovensku niekoľko desiatok ľudí z jednej dediny a z druhej dediny, majú v prenájme od tých vlastníkov niekoľko desiatok hektárov pôdy, nie je to nič veľkého, ale jednoducho, samozrejme, že ten prenájom je urobený tým spôsobom, že tí vlastníci vlastnia maličké švíky. V prípade, že by prešiel tento zákon a nebude tam tá prolongácia, tak tí ľudia, ktorí sú zamestnaní v tom družstve, tak všetci prídu o prácu a jeden alebo dva hektáre lukratívne z toho, z tej celkovej plochy sa vyberú a bude ich môcť získať do vlastníctva nejaký drobný farmár, ktorý nezamestná možno nikoho a možno zamestná jedného alebo dvoch ľudí, a tie niekoľko desiatok ľudí v tom družstve, ktoré obhospodaruje dnes aj menej lukratívnu pôdu, prídu o prácu. Vy v snahe pomôcť určitej skupine ľudí, môžete dostať do problémov prakticky komplet celé Slovensko. V stave, keď je obrovské množstvo pôdy napísaných na vlastníkov s neznámym miestom pobytu a na všelijakých dedičov, jednoducho nemôžeme rušiť automaticky nájomné zmluvy. Môžme sa baviť o tom, žeby tá prolongácia bola na menší počet rokov, žeby sa to automaticky neobnovovalo na 25 rokov, ale by sa to obnovovalo na kratšiu dobu, ale jednoducho tie družstvá, tie menšie družstvá, tí poľnohospodári, ktorí hospodária na tej pôde, musia mať určitú istotu. Dnes je tá situácia taká, že tí vlastníci tých malých švíkov, oni na to takpovediac kašlú, oni to dali do prenájmu alebo dajú to do toho družstva a nerobia s tou pôdou nič, pretože nemajú z toho nejaký veľký profit, ale aspoň aký-taký ten profit majú. Výsledkom tohto, čo vy navrhujete, opakujem ešte raz, by sa stalo to, že by tu nastal obrovský chaos, a pod toto sa určite naši poslanci nepodpíšu.
Druhá vec, ktorá je, a to sa týka tej, tej možnosti uzavrieť tú nájomnú zmluvu na 25 rokov, ja nevidím vôbec žiaden dôvod, keby to bolo na mne, tak tam nie je ani 25 rokov. Stačí tam minimálna doba 5 rokov, nie je dôvod vstupovať do vzťahov dvoch strán. Keď budú chcieť uzavrieť zmluvu na 30 rokov, tak nech uzavrú na 30 rokov, ja nesúhlasím s tým, že priemerná doba 10 rokov je kvôli tomu, že maximálna doba bola stanovená na 15 rokov. To nie je ničím podložené, to nemá žiadnu logiku. To bola tiež otázka, ktorú som adresoval dnes tomu konkrétnemu človeku, a povedal mi to, čo som tvrdil včera, že jednoducho 10 rokov je optimálna doba na to, aby sa tie podniky a tie družstvá nezbláznili z papierovania. Čiže aj keď tam zostane 25 rokov, tak priemerná doba uzatvorenia nájmu zostane takisto 10 rokov. Zopakujem ešte a to je jedna z najvážnejších výhrad, ktoré som mal včera, a to je vzťah nájomcu a nového vlastníka pozemku. V prípade, že by bol ten zákon prijatý tak, ako ho vy navrhujete, tak vy vlastne znevýhodníte tých nájomcov, pretože vy umožňujete v prípade predaja toho pozemku a zamlčania toho, že ten pozemok, že tá pôda je prenajatá, vy umožňujete novému majiteľovi vypovedať nájomcovi vzťah, ktorý sa riadne o pôdu stará a ktorý riadne za ňu platí. Toto by bolo v budúcnosti možné robiť aj špekulatívnym spôsobom, keď terajší majitelia pôdy by sa dohodli s takpovediac s novými budúcimi majiteľmi pôdy, že im to akože zamlčia, a tým pádom, tým pádom vyháčkujú tých nájomcov, ktorí tú pôdu majú v nájme.
Podčiarknuté, zhrnuté. Celá táto novela, tak ako som to povedal včera, je vytrhnutá z kontextu komplikovaných majetkových vzťahov pri vlastníctve pôdy u nás. Pomôžete niekoľkým malým poľnohospodárom dostať sa k pôde, necháte popadať nájomné vzťahy po celom Slovensku, ako sa ľudovo hovorí, vylejete s vodou z vaničky aj dieťa. Takto koncipovaný a z kontextu vytrhnutý návrh zákona nie je systémový, je potrebné upratať kataster a je potrebné upratať register obyvateľstva. Potom sa dá nejakým spôsobom vnášať poriadok alebo nejakým spôsobom sa dá, dá vstupovať do týchto vzťahov, ale tento návrh zákona to rieši tým spôsobom, že sa na úkor jednej skupiny zvýhodní druhá skupina, a poslanci za stranu SaS ho nepodporia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.10.2013 10:18 - 10:20 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlina, ja by som len pár poznámok doplnil. Ja som bol účastný toho branno-bezpečnostného výboru minulý týždeň a musím konštatovať, že vám boli odopreté vaše poslanecké práva, pretože nie je vôbec pravda, že by bolo treba predkladať žiadosť, nejakú žiadosť alebo formulár o poslanecký prieskum. Toto nie je pravda. Ja som na dnes pripravený na ten výbor, naštudoval som si nielen rokovací poriadok Národnej rady, ale zároveň aj také nejaké pravidlá, ktoré máme, pravidlá rokovania nášho výboru, pretože my sme si schválili ešte aj pravidlá rokovania, aby sme to mali upresnené, a budem striktne trvať na tom, aby sa postupovalo podľa týchto pravidiel a podľa rokovacieho poriadku. To, čo ste povedali, podčiarkujem, je to pravda, ten branno-bezpečnostný výbor, to je jedna čistá katastrofa. Čistá katastrofa, pretože zatiaľ čo tu kolegovia zo SMER-u sem-tam aspoň niečo šplechnú vo faktických poznámkach, tak tam len cudne klopia oči celý čas a potom pozrú na veľkého vodcu alebo to je malý vodca, lebo Jaroslav Baška je malý vodca, nie veľký vodca, akým spôsobom on dá pokyn, a takýmto spôsobom zahlasujú. Ja som veľmi rád, že práve dnes prišiel na rad tento zákon, ktorý my podporujeme a ja osobne ho podporujem, pretože práve dnes budeme na tomto výbore rozprávať o tom, či Robert Kaliňák zamestnal mafiána v polícii, člena podsvetia. A na 99 % tam padne, samozrejme, návrh na poslanecký prieskum. O tom, ako sa SMER k tomu stavia, svedčí aj to, že ten výbor je pod stupňom utajené alebo pod stupňom dôverné, čiže je vylúčená z toho verejnosť aj novinári. To znamená, už dopredu si SMER-áci zabezpečili to, aby tam nebola kontrola verejnosti. Takže ja sa na ten dnešný výbor veľmi teším. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2013 18:59 - 19:01 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
No. Ďakujem pekne. Neviem, kolega Simon, podľa mňa sa nerozumieme. Tá doba 25 rokov je maximálna doba. Dvadsaťpäť rokov, nikto nikoho nenúti, aby keď uzatvára tú nájomnú zmluvu, aby to uzavrel na 25 rokov. Lebo podľa toho, čo ty hovoríš, tak potom aj 15 rokov je zlé. Potom aj pätnásť rokov je zlé. Ja nevidím v tom nijaký rozdiel. Čiže tam je stanovená maximálna doba 25 rokov a minimálna je 5 rokov. Ja v tom nevidím žiaden problém. Možnože sa nechápeme, vieme si to potom vysvetliť ešte nejak podrobnejšie.
Ale kolegovi, zabudol som to meno, pán Halúz, dobre hovorím, by som rád povedal, že, viete, ja som sa obával, že sa  dostávame sa do situácie, že budeme hlasovať spolu so SMER-om. A už sa tu stala jedenkrát taká nepríjemná vec, že jeden váš kolega, ten, čo teraz v Nitre je zodpovedný za to, že tam bielia všelijaké informácie v zdravotnej dokumentácii a tak ďalej, tak on pochválil môjho kolegu Jozefa Mihála. Ja by som sa nikdy nechcel dožiť toho, že ma budú smeráci chváliť. A to bol dôvod, prečo som tam vložil tú politickú vsuvku. Takže vidím, že to splnilo svoj účel a tým pádom som s mojím príhovorom, ktorý som si pripravil, spokojný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.10.2013 18:50 - 18:57 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené, vážení kolegovia, len pár krátkych poznámok. Hneď na úvod chcem povedať, že poslanci strany SaS tento návrh zákona skupiny poslancov nepodporia. Zákon je totiž navrhnutý tak, že sa polepší prenajímateľom pôdy a pohorší sa nájomcom. V stave, keď je obrovské množstvo pôdy napísaných na vlastníkov s neznámym miestom pobytu alebo takých, čo sú už dávno mŕtvi, predsa nemôžeme automaticky rušiť nájomné zmluvy po uplynutí ich platnosti! Pretože čo bude potom? Zanikne povinnosť užívateľa voči majiteľovi, alebo ako si to autori návrhu predstavujú? Ako bude napríklad prenajímateľ investovať do pozemku, keď nebude mať istotu napríklad ďalších desať rokov? Bude využívať pozemok bez zmluvy s rizikom, že môže mu byť tento kedykoľvek odobratý a on bude odtiaľ vyhnaný?
Mimochodom, väčšina nájomných zmlúv je uzatvorená na 10 rokov, teda nie na 25, ako je uvedené v dôvodovej správe. Dvadsaťpäť je povolená maximálna doba, ale väčšina je uzatvorená len na desať rokov. Desať rokov je tak akurát, aby sa podniky nezbláznili s papierovaním. Vieme si predstaviť napríklad skrátenie tejto maximálnej 25-ročnej lehoty, ale len pri prolongácii. A to by riešilo problém, o ktorom sa v návrhu píše.
Nevidím ale dôvod skracovať lehotu pri uzatváraní samotnej nájomnej zmluvy. Súčasné znenie je, pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 25 rokov. Nevidíme dôvod, prečo by vlastník nemohol podpísať nájomnú zmluvu aj na 25 rokov. Z akého dôvodu chceme vlastníka obmedzovať? Argument v dôvodovej správe, že je to doba, tamer, temer, pardon, takmer jednej generácie, je neodôvodnený a nezakladá dôvod na obmedzovanie práv vlastníka nakladať so svojím majetkom. To by sme mu mohli zakázať majetok aj predať, aby zostal jeho dedičom.
Problematicky je riešená aj časť týkajúca sa upresnenia vzťahu nájomcu a nového vlastníka pozemku. Navrhuje sa, že v prípade zmeny vlastníctva zostávajú nájomné vzťahy nedotknuté, čo je v poriadku, avšak výnimkou z tohto princípu má byť prípad, ak nový vlastník o nájomnom vzťahu v čase, keď pozemok nadobudol, nevedel a ani nemohol vedieť. V takomto prípade sa nájomný vzťah nemá skončiť automaticky, ale vlastník má do troch mesiacov možnosť nájomnú zmluvu vypovedať. To je diskutabilná až neprijateľná a zároveň zneužiteľná podmienka, pretože nájomca by predsa nemal trpieť za to, že vlastník pozemku úmyselne zatají nájomný vzťah a predá svoj pozemok novému majiteľovi. Nehovoriac o tom, že by to majiteľ pozemku mohol spraviť aj zo špekulatívnych dôvodov po dohode s novým majiteľom pozemku. Prevod pozemku by sa takto mohol stať pohodlnou metódou pre vlastníka skončiť dohodnutý nájomný vzťah uzavretý na dobu určitú predčasne.
Podľa mňa súčasná úprava je v poriadku a neodporúčam ju meniť. Z akého dôvodu by malo byť právo nového vlastníka, ktorý kúpil pozemok, na ktorý bola právoplatne uzatvorená nájomná zmluva a nájomca si všetky povinnosti plnil, aby nový vlastník bez dôvodu zmluvu vypovedal?!
Vezmime si paralelu s inou situáciou, napríklad pri predaji spoločnosti alebo vlastníka budovy s bytmi. Ak si nájomca plní povinnosti, tak zmluva je platná aj pri zmene vlastníka a malo by to tak zostať. Taktiež formulácia, že, citujem, "ak nemal nový vlastník pozemku rozumný dôvod pochybovať, že kupuje pozemok, ktorý nie je prenajatý", takéto formulácie sú nejasné a v aplikačnej praxi by prinášali nejednotný výklad. Ono vôbec celá táto novela je vytrhnutá z kontextu príliš komplikovaných majetkových vzťahov pri vlastníctve pôdy u nás. Treba začať robením poriadku na začiatku tohto legislatívneho chaosu, ktorý máme, a nie na konci. Pretože teraz sa určitá vec vytrhne z kontextu, zvýhodnia sa majitelia pozemkov, nabudúce sa vytrhne zasa iná, zvýhodnia sa nájomcovia. Takto sa to riešiť jednoducho nedá, pretože to je nesprávne.
Treba, ľudovo povedané, upratať kataster a takisto treba upratať register obyvateľstva, aby sme vedeli, kto je mŕtvy, kto je živý, kto je koho dedič, kto kde býva a podobne. Lenže toto je more práce a nikomu sa do toho nechce. Je to úloha pre vládu, respektíve príslušné ministerstvá, ktoré majú na takéto "upratanie" a na komplexnú zmenu zodpovedajúci aparát.
To by sa ale náš minister pôdohospodárstva nemohol venovať naháňaniu potkanov po hypermarketoch a PR tlačeným besedám o skysnutom mlieku, alebo by sa nemohol venovať obsadzovaniu lukratívnych štátnych pozícií pre svoju široko rozvetvenú rodinu. Alebo minister vnútra, pod ktorého register obyvateľstva patrí, by sa musel prestať venovať primárne kšeftom pri verejných obstarávaniach, výzbroji a výstroji pre policajtov, ale musel by sa venovať radšej niečomu užitočnému. No, ale to bola len taká vsuvka, lebo to je o inom. A navyše, ani oni tam nebudú večne, že áno? Neodpustil som si, keď som vás tu ešte dvoch videl.
Zhrnuté, podčiarknuté, takto koncipovaný a z kontextu vytrhnutý návrh zákona nie je podľa nás systémový a poslanci za stranu SaS ho nepodporia.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 20:39 - 20:40 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Valocký, no chcel by som byť kooperatívny v mojej faktickej poznámke, čiže ja by som bol rád, keby ste upresnili, ja môžem aj celkom súhlasiť s vami, že teda nemusela to byť táto kauza - pani ministerka Zvolenská. Keby ste upresnili, že ktorú kauzu. Lebo ich máte tak nespočetné množstvo, že môžete kľudne stanoviť poradie a my si vyberieme. Ja teda by som preferoval tunelovanie Vojenskej spravodajskej služby počas prvej Ficovej vlády a ministra Glváča, ale kľudne môžete vybrať. Ja neviem, ktorú kauzu? SPP alebo Achmeu, alebo Komjatice a rodinkárstvo na ministerstve pôdohospodárstva, alebo zamestnanie mafiána v Policajnom zbore? Kľudne si môžte dohodnúť v SMER-e tie, poradie tých káuz a ja si myslím, že nájdeme spoločnú reč a môžeme kľudne to poradie dodržať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 20:19 - 20:21 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len krátka reakcia na niektorých predrečníkov.
Pán poslanec Martvoň, ja som hovoril o tom, že ste sa jej nezastali v rozprave a že ministri odtiaľto utiekli. To je obrovské politické gesto. To je obrovské politické gesto, to znamená, že jednoducho kolegovia pani Zvolenskej za ňou nestoja.
Chcel by som vás upozorniť, aby ste si upravili manuál. Minister Glváč dostal výrazne poza uši za to, že tu spomenul toho Lorenca. Ja vám nebudem hovoriť, pre koho teraz ten Lorenc robí a čo robí, ale už ho tu druhýkrát radšej, prosím vás, nespomínajte. Všimnite si, že ani minister Glváč už ho nespomína. Myslím, že ho už tu nespomeniete.
A čo sa týka pána poslanca Rašiho, ospravedlňujem sa vám za tú onkológiu, to som asi z nejakého iného vystúpenia mal zle poznačené. Ale vy ste sa mi zabudli ospravedlniť, pán kolega Raši, že ste v tom prvom vašom vystúpení hrubo zmanipulovali ten môj mail. Lebo vy ste povedali, lebo vy ste tam vložili dve slová, že sú to skvelé otázky ohľadne úmrtia, a tie otázky boli ohľadne verejného obstarávania. Boli zaslané na ministerstvo zdravotníctva ešte ďaleko pred tým, ako vôbec bolo odvolávanie, pred tým, ako bol výbor zdravotnícky, boli to úplne legitímne otázky ohľadne verejného obstarávania a ministerka Zvolenská mi na ne úplne legitímne odpovedala.
Čiže ja naďalej očakávam vaše ospravedlnenie za to, že ste v tom prvom vašom príspevku úmyselne zaviedli vlastných kolegov a vy ste to tu celé spustili, pán poslanec. Hanbite sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2013 20:05 - 20:14 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, poslanci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som hneď na úvod oceniť to, že pani ministerka Zvolenská tu ešte stále sedí naozaj nepretržite, prakticky len s jednou prestávkou od začiatku, kedy schôdza začala. No, smutné je to, že tu sedí sama, ale k tomu sa ešte dostanem vo svojom vystúpení.
Dnes bolo povedaného toho naozaj veľmi veľa. Padli tu, myslím si, že pomerne vierohodné a relevantné argumenty, takže ja už si dovolím len pár krátkych postrehov a určité zhrnutie. Zopakujem to, čo tu zaznelo už viackrát.
Pani ministerka, najsmutnejšie na celom tomto dnešnom dni, zároveň najsmutnejšie aj vo vašom prejave je to, že u vás absentovala akákoľvek ľútosť. Toto hodnotím ako naozaj stratu súdnosti vládneho úradníka vo vašej pozícii.
Samozrejme, že nielenže chýbala akákoľvek ľútosť, ale či už vo vašom prejave, alebo v prejave vašich kolegov zaznievalo len samotné nejaké odbáčanie, zahmlievanie, odpútavanie pozornosti, dokonca - z toho som bol naozaj veľmi nemilo prekvapený - vychvaľovanie samej seba. Nezazneli žiadne argumenty na vašu obranu.
O to zarážajúcejšie je to, že sa na vás absolútne, ale absolútne vykašlali všetci vaši kolegovia. Jediný, kto vystúpil na vašu takpovediac "obhajobu", bol kolega Raši ako spravodajca a ja som veľmi pozorne počúval jeho vystúpenie. Mimochodom, je to ten váš kolega, o ktorom aj vrabce čvirikajú, že vás v roku 2014 nahradí na vašom ministerskom poste a čaká sa len na to, kedy budú komunálne voľby. Tento váš kolega sa vás vo vašom vystúpení vôbec nezastal. Vôbec. On tu rozprával o exministrovi Uhliarikovi, rozprával tu o všelijakých liekoch a nejakých onkologických ochoreniach, ale on sa vás vôbec nezastal. Ani jeden jediný argument vo váš prospech nepovedal.
Presne takisto sa zachoval aj podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, ktorého sem nahnali, aby tu obhajoval neobhájiteľné. On ten čas v podstate využil len na to, aby tu vyvolal hádku s nejakými poslancami, aby tu nejakým spôsobom sa snažil niekoho vyprovokovať.
A presne takto isto sa správali aj všetci vaši kolegovia, ktorí reagovali vo faktických poznámkach. Ja som ani v jednej faktickej poznámke nezaznamenal nejaké argumenty, ktoré by vyvracali tie vážne dôvody, kvôli ktorým tu dneska, kvôli ktorým tu dnes sme. Opäť aj v tých faktických poznámkach zaznievali len provokácie, urážky, nadávky, zahmlievania a obviňovania z nejakých kampaní do vyšších územných celkov a tak ďalej atď. Ani jeden jediný argument. Dokonca ešte aj kolega poslanec Jarjabek zdúchol normálne, on sa prihlásil do rozpravy a normálne zdrhol z tejto sály, lebo si uvedomil, že v podstate by nemal na vašu obranu čo povedať.
Jediný, kto ešte teoreticky by mohol nejakým spôsobom vystúpiť a povedať niečo rozumné k veci, je z vašej strany kolega Valocký, ale ja si myslím, že uňho to má, uňho je to v dôsledku nejakého lahodného moku, neviem, jak sa to presne skloňuje, a že on si to ešte rozmyslí alebo že ho kolegovia za tento pult nepustia, lebo utrpí on aj strana SMER hanbu, pokiaľ sa sem postaví. Takže žiaden argument, žiadna obrana zo strany kolegov.
Ja si pamätám, keď ste odvolávali pani Radičovú ako predsedkyňu vlády, my sme tu boli celú noc. Na jej obranu vystúpili prakticky pomaly všetci ministri, ja som bol nejaký siedmy alebo ôsmy v poradí ako minister, ktorý som vystúpil v rozprave a takisto ako aj ona, takisto sme tu aj my všetci boli celú noc, sme sa tu striedali. Bolo nás tu naozaj veľké množstvo.
Pani ministerka, ako sa cítite teraz taká sama? Ako si to vysvetľujete? To je obrovské politické gesto, toto, zo strany vašich kolegov. Obrovské politické gesto. Ani jeden tu nie je. Ani jeden jediný.
Viete, ono mi je vás vlastne tak trochu aj ľúto, lebo si myslím, že sa musíte cítiť veľmi, veľmi, veľmi zle pri takomto silnom politickom geste zo strany vašich kolegov. Oni sa na vás vykašľali. Ministri, spravodajca, kolegovia poslanci, oni vám neveria. Oni vám neveria, že nenesiete politickú vinu, a preto sa na vás vykašľali, preto zdúchli, a tí, čo nezdúchli, tak sú ticho.
Viete, môže mi vás byť na jednej strane ľúto, ale na druhej strane platí také porekadlo. Chcem povedať, že "každý si je strojcom svojho šťastia". Ja vás osobne nejak moc nepoznám, možno ste v podstate aj slušný človek alebo boli ste slušný človek, keď ste išli do politiky, ale to porekadlo znie: "Nemiešaj sa medzi otruby, lebo ťa zožerú svine."
Typickým príkladom, si myslím, že je aj váš kolega pán spravodajca Raši, ktorý sa tiež niekedy, možno s dobrým úmyslom, zamiešal medzi otruby a dnes ho "pomyslene", metaforicky, tie svine zožrali. To môžem konštatovať po tom jeho vystúpení. A zamiešanie sa medzi tieto otruby je fatálna chyba. Pani ministerka, tie svine, ktoré vás zožerú, sú už blízko.
Chcel by som vás na záver vyzvať, vyhláste, že vám je to všetko ľúto. Vyhláste, že kašlete na nejaké vaše pomyslené úspechy, kúpte kvety a choďte za tou rodinou tej mladej pani, ktorá zomrela. Poplačte si spolu s nimi. Dokážete, že ten cynizmus, ten obrovský cynizmus a arogancia, ktorá sálala, doslova sálala z toho vášho vystúpenia, bola len jednorazové zlyhanie.
Ja som presvedčený, že u mnohých ľudí, minimálne u mňa, u mňa určite, dosiahnete to, že si povedia, tá Zuzana Zvolenská je politicky vinná a mala by ísť z ministerstva okamžite preč, ale kus sebareflexie u seba, aj keď oneskorene, predsa len našla. A určite sa vám bude dnes večer a aj v iné dni predsa len lepšie zaspávať.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 19:59 - 20:01 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, Štefan, ty vieš, že ja si ťa vážim, ale na toto tvoje vystúpenie musím reagovať. Zopakujem len to, čo tu odznelo.
Nikto neodvoláva ministerku Zvolenskú za to, že nejaká žena zomrela, že zomrel nejaký pacient. Jednoducho tri veci:
1. Bolo spackané výberové konanie, bol spackaný tender.
2. Keď sa na to prišlo, tak pani ministerka miesto toho, aby vyvodila konzekvencie voči úradníkom, ktorí to zavinili, tak im to politicky prikryla a kryje ich naďalej.
3. V dôsledku toho, že bol spackaný tender, nedostala ťažko zranená pacientka šancu prevozu na to miesto, kde bolo potrebné. Čiže nedostala šancu, ktorá by jej možno zachránila život.
To sú predsa úplne, už jeden z týchto dôvodov by bol dostatočný na to, aby prebehla táto mimoriadna schôdza. Takže naozaj veľmi pekne by som ťa poprosil, aby si to nezjednodušoval, lebo v tomto prípade to zjednodušovanie naozaj nie je namieste. To zlyhanie, fatálne zlyhanie ministerských úradníkov a pani ministerky Zvolenskej je mimoriadne vážne a nezaslúži si takéto zľahčovanie a zjednodušovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis