Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.7.2014 o 11:02 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.7.2014 11:02 - 11:02 hod.

Pavol Hrušovský
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, vznikol istý procesný problém a chcel by som vás poprosiť, kolegovia z vládnej opozície, je tu prítomný pán minister (reakcia z pléna), koalície, pardon. Je tu prítomný pán minister, aby ste otvorili rozpravu a umožnili ste kolegovi Csicsaiovi predniesť pozmeňovací návrh. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2014 15:47 - 15:48 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rovnako sa stotožňujem s mnohými názormi, ktoré aj s návrhmi predniesla pani kolegyňa Žitňanská. A skôr by som sa prikláňal k tomu procesnému alebo procedurálnemu návrhu odložiť rokovanie o tomto návrhu zákona preto, lebo pre mňa sú tu aj ešte nevyjasnené niektoré iné procesné postupy, totiž čo je to verejnosť rokovania a čo je to tajnosť hlasovania. Na jednej strane hovoríme, že hlasovanie Súdnej rady je verejné, ale to neplatí, ak... A pod neverejnosťou hlasovania mám rozumieť tým aj tajnosť hlasovania? Pýtam sa na to preto, lebo v tom § 27 ods. 4 sa vyslovene hovorí o tajnom hlasovaní Súdnej rady, pokiaľ sa jedná o rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Preto tie návrhy kolegyne Žitňanskej podporím a budem navrhovať aj nášmu poslaneckému klubu, aby ich podporil, a ak sa tak nestane, tak potom budem odporúčať, aby sme sa pri návrhu zákona ako celku hlasovania zdržali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2014 11:58 - 12:00 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som rovnako oceniť ako moji kolegovia vystúpenie pána poslanca Hlinu, ktorý sa pustil s takou odvahou aj do ústavnej polemiky. A nesmierne si vážim jeho odhodlanie aj v témach, ktoré možno nie sú mu profesijne, ale ľudsky veľmi blízke, vyjadriť svoj postoj, tak korektne bez nejakého hnevu alebo nenávisti voči niekomu. Ďakujem, Lojzo.
Ale nedá mi, aby som sa nedotkol konkrétne jednej časti tvojho vystúpenia, kde si hovoril o tom, že poslanci Kresťanskodemokratického hnutia v roku 1992 roku nehlasovali za prijatie Ústavy Slovenskej republiky. Považujem za potrebné uviesť na správnu mieru, prečo to tak bolo. Nebolo to proti Ústave Slovenskej republiky, ale proti predloženému návrhu tej ústavy, ktorú sme už vtedy kritizovali. A jedným z tých hlavných dôvodov tej kritiky bola tiež dôležitá etická výhrada k článku 15. A boli tie dôvody jasne sformulované, pomenované a dokonca návrh prednesený preto, lebo sme sa dožadovali ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Sme tu dvaja pamätníci, Julo Brocka so mnou, ktorí sme s takouto odvahou, vedomí si aj možných politických následkov, dokázali zaujať takýto postoj. A v tomto parlamente sú traja poslanci, ktorí sú pamätníci tohto historického okamihu, okrem nás dvoch je to ešte terajší pán premiér Fico. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2014 10:02 - 10:03 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Len krátko. Daniel, prosím ťa nevkladaj mi do úst, čo som nepovedal. Ja som nepovedal to, že dôvodová správa je súčasťou normatívneho textu. Povedal som len to, že slúži ako pomôcka, ak vznikne spor, aby sme poznali vôľu navrhovateľov. Nič iné som nepovedal a pre mňa už aj to, a keď nie nič iné, že žiadny iný zväzok na Slovensku nebude môcť byť manželstvom, je dosť aj to je dosť, aj to je istý pokrok, ktorý touto ústavnou zmenou by sme mohli dosiahnuť. Takže len toľko krátko ako reakciu na tvoje vystúpenie, naozaj ak som možno sa zle vyjadril, ospravedlňujem sa, ale vôbec som nemyslel to, že som ako by skoro sa pokúšal podávať pozmeňovací návrh k dôvodovej správe. Nie, len sa mi žiadalo, aby sme dovysvetlili ten dôvod navrhovateľov trošku precíznejšie spôsobom takým, aký bol v texte toho prvého návrhu ústavnej zmeny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2014 9:50 - 9:57 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, neboli by mi stačili 2 minúty na reakciu na vystúpenie pána poslanca Abrhana, preto som využil možnosť vystúpiť v rozprave, a aby, nedajbože, zostali nedopovedané niektoré isté pochybnosti alebo názory, ktoré tu viacerí kolegovia trošku viac liberálnejšie zmýšľajúci častokrát vyslovili na adresu ústavného zakotvenia manželstva, že aj tak to manželstvu vôbec nepomôže, uviedol trošku na pravú mieru. Už aj preto, kolegyne, kolegovia, na stole máme dva návrhy ústavných zákonov.
Jeden, ktorý je samostatný, ktorý má ambíciu upraviť len manželstvo v Ústave Slovenskej republiky, ktorý predložila skupina 40 poslancov, ktorí s tým nemajú problém, a oceňujem ich iniciatívu preto, lebo predpokladám, že nielen oni 40, ale všetci 150 poslanci si dôležitosť inštitútu manželstva uvedomujú viacej ako len nejakú okrasu našej ústavy. Preto mi dovoľte, aby som, keďže s najväčšou pravdepodobnosťou ten ústavný zákon o rodine, myslím tým, ktorý upravuje len manželstvo, pravdepodobne o ňom hlasovať nebudeme, keďže dôvodová správa k druhému návrhu ústavného zákona, ktorý má ambíciu upraviť aj niektoré okolnosti v slovenskom súdnom systéme, doplnil o časť dôvodovej správy, ktorá je dôvodovou správou k tomu prvému návrhu. Totiž navrhované znenie obsahuje pozitívnu definíciu manželstva, jedinečnosť manželstva znamená, že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nemožno založiť inak. A to považujem za to najdôležitejšie, priatelia, všetkým nám tu povedať.
A ďalej by som ešte mal aj takú trúfalosť, že ak táto ústavná zmena bude prijatá, priatelia, v tejto Národnej rade nebudú môcť byť prijímané zákony, ktoré by akýmkoľvek spôsobom oslabovali inštitút manželstva alebo, nedajbože, priznávali tie isté práva iným zväzkom alebo priateľstvám ako manželstvu. Preto aj dôvodová správa je dôležitá, preto ak vzniknú isté aplikačné problémy, aby v prípade orgány určené na to mohli sa oprieť o zámer navrhovateľov, ktorý týmto návrhom sledujú.
Ďakujem pánovi poslancovi Abrhanovi, ktorý uviedol celý ten spôsob, ako prebiehali rokovania od samotného vzniku idey predložiť obidva návrhy spoločne, a ešte sa chcem vrátiť k tým krikľúňom, ktorí počas celého víkendu navrhovateľov a strany, ktorých zástupcovia sú podpísaní pred návrh, znovu si trúfli osočovať, ohovárať a pomenovať kšeftármi, obchodníkmi alebo neviem ešte ako. Priatelia, ak chceme presadiť v tejto Národnej rade ústavnú zmenu, potrebujeme na to v prvom rade dohodu. Vrátil som sa do obdobia spred dvoch rokov a pýtam sa všetkých, ktorí si trúfajú takto nazvať navrhovateľov, či aj dohoda so SMER-om bola kšeftom, keď sme predčasne končili funkčné obdobie Radičovej vlády. Bol to kšeft? Sedeli sme tam všetci za rokovacím stolom a hľadali zhodu na tom, ako túto ústavnú krízu riešiť. Pýtam sa teda, bol to kšeft, bol to obchod alebo čo to bolo? Alebo to bola dohoda na tom, ako ďalej, aby sme nezablokovali fungovanie najvyšších ústavných orgánov. Preto prestaňme sa tu už naozaj osočovať, ohovárať, podozrievať. Preto, lebo chcem za navrhovateľov a osobitne za poslancov Kresťanskodemokratického hnutia uistiť ešte raz všetkých, že tu ide len a len o dobrý úmysel aj v oblasti súdnej moci.
Ja som veľmi pozorne počúval pána kolegu Mičovského, ktorý položil rečnícku otázku ako jeden z posledných vystupujúcich v piatok, čo sa to tu v tomto štáte deje. Prečo tu absentuje strata autorít, prečo tu absentuje úcta jedného k druhému a prečo, keď ešte ani zákon neprijmeme, už sa podozrievame, že ho iní budú zneužívať. Toto je výzva, priatelia, pre nás pre všetkých, aby sme sa dokázali navzájom aj pochopiť, ale aj rešpektovať. Áno, aj mne to chýba, tá strata autority, tá strata úcty. Ak Súdnu radu budeme považovať za nejakú bandu, cez ktorú si oni budú vybavovať účty s ďalšími 1 350 sudcami, tak, priatelia, žiadna ústavná zmena naozaj nevedie k ničomu. A že tu isté pochybnosti, pani kolegyňa Žitňanská, boli, sú a budú, súhlasím. Nikdy nevieme, nikdy nevieme to riziko eliminovať na nulu, nikdy. Do tých ľudí nevidíme, ako sa budú chovať a ako budú rozhodovať.
Preto by som chcel poprosiť, povedal som si, že už budem vystupovať len minimálne, ale považoval som za potrebné, aby aj tá dôvodová správa, ktorá je súčasťou toho prvého návrhu, sa stala súčasťou druhého, ktorého predkladateľom som ja spolu s pánom predsedom Paškom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.5.2014 12:11 - 12:21 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, chcel som vystupovať ako jeden z navrhovateľov čo najmenej a predpokladám, že sa to bude aj podľa prihlásených rečníkov odohrávať v takých blokoch rodinných, etických, súdnych a ústavnoprávnych.
Priznám sa vám tak osobne, že s týmto problémom žijem dvadsaťštyri hodín denne a chodím s ním aj spávať. A poprosím, aby sme sa neupodozrievali, jeden druhého, a už vôbec, pán kolega Kadúc, Kresťanskodemokratické hnutie, že by malo aj pri tomto návrhu zmeny ústavy zlý úmysel, niekomu poškodiť, nedajbože, ublížiť alebo niekoho zlikvidovať. Lebo také názory počúvam. Čistky, vlastne previerky rovná sa čistky. A to nie je pravda!
Milí priatelia, my vymýšľame, resp. hľadáme spôsob, ako tie zločinecké gangy, ako tú mafiu, ako tých oligarchov, o ktorých s takou ľahkosťou tu mnohí naši kolegovia hovoria, že v tej súdnej moci dnes fungujú. Možno je to tak, možno nie. Ale tí, ktorí boli ministrami, možno vedia viacej. Aj ja som mal tú česť oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a dozvedel som sa veľa. Ale som nemohol konať preto, lebo som nemal na to žiadne oprávnenie, len informovať tie orgány príslušné na konanie, ktoré to už predo mnou dávno vedeli.
Áno, je to zápas o charakter štátu. Politika spravodlivosti je jednou z určujúcich, aký obraz o tom národe má nielen spoločnosť, ale aj zahraničie. A ja považujem za našu povinnosť hľadať mechanizmy, ktorými ten stav v ktorejkoľvek oblasti verejného života máme zlepšovať, ak cítime, že sa tam niečo odohráva zlé.
1 400 ústavných činiteľov, priatelia, je v tomto štáte viacej, ako 150 ústavných činiteľov riadne zvolených občanmi Slovenskej republiky v riadnych parlamentných voľbách? Myslím tým na nás. My nesieme tú zodpovednosť aj za to, ako ten stav súdnej moci dnes na Slovensku vyzerá. Nielen my, ktorí sme tu teraz, ale aj tí, ktorí tu boli predtým, a bol to strašný zápas. Pamätám si obdobie aj komunizmu, aj mečiarizmu, my sa nebojíme, ani sme sa nebáli nikoho. A nebudeme sa báť ani teraz. Keď mlátili na námestí 25. marca nevinných ľudí, ktorí nič nechceli a netúžili, len slobodu náboženskú.
A v tom je aj to vyjadrenie toho, čo chceme v tej ústave zmeniť - ukotviť manželstvo ako nezastupiteľný, nenahraditeľný, prirodzený a prirodzenú základnú bunku v tejto spoločnosti, od ktorej všetko záleží. Nielen prítomnosť, ale aj budúcnosť. A preto tá snaha o to, aby sme sa nie presviedčali, ale aby sme to normálne, ľudsky a prirodzene dokázali pochopiť. To nie je proti niekomu. To je za niečo. A tá výlučnosť je daná historicky. Preto diskutovať stranícky o takejto ušľachtilej veci, ako je inštitút manželstva, nepovažujem ani za to najhlavnejšie, čo by sme si tu mali vysvetľovať, lebo to čakám od každého, že to zdravým ľudským rozumom dokážeme pochopiť.
Áno, sú isté pochybnosti, čo tie previerky a ten procesný spôsob, ktorým by sme sa mali dopracovať k tomu definitívnemu rozhodnutiu, či sudca vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky je hodný nosiť talár a byť reprezentantom a garantom spravodlivosti v tomto štáte pre každého jedného občana Slovenskej republiky. Má to v sebe vždy vnútorné riziká, takáto zmena, a ja ju považujem za systémovú zmenu a ťažkú zmenu, ktorá, áno, prirodzene, do toho prostredia tých tisícštyristo sudcov možno vnesie aj nervozitu. A ja nevylučujem aj vplyv tej mafie na tie zložky, ktoré to preverovanie robiť budú. Ale, prosím, skúsme navrhnúť iný mechanizmus. Možno, Dano, niekedy ani detektor lží nie je tým, ktorý by dokázal na 100 % potvrdiť alebo vyvrátiť.
Ako v tomto všetkom s kolegyňou Žitňanskou som mal niekoľko vážnych mítingov na túto tému, zohráva dôležitú úlohu, či sa vám to páči, alebo nie, ľudský faktor. Súdna rada - 18 ľudí. Ako týchto 18 ľudí sa týchto 150 ústavných činiteľov bojí alebo týchto 18 ľudí sa bude báť tých ďalších 1 480, či 1 380 ich kolegov, že ich bude chcieť niekto zlikvidovať? Alebo naozaj si myslíte, a počul som to niekoľkokrát, nás podozrievať z toho, že my chceme byť tým, ktorý spustí neriadené čistky takého rozsahu, že tých slušných, ktorí, ja neviem, ktorí to sú, odtiaľ chceme dostať? A čo sme my už na hlavu spadnutí alebo čo?! Z čoho sa to tu, priatelia, upodozrievame?
Hovorím ešte raz. Áno, má to v sebe skryté riziká. Ale tieto riziká môžeme odstrániť len my a tí, ktorí ten zákon, či už ústavu, zmenu ústavy alebo statusový zákon o sudcoch a prísediacich, s ktorým návrhom, tak ako je predložený, ja mám osobne problém. Ale nechcem o tom diskutovať teraz, lebo toto nie je predmetom rokovania. To si môžeme povedať neskôr.
Preto by som chcel poprosiť o isté pochopenie. Lebo môžme sa tu pustiť do seba, skočiť si do vlasov, personifikovať aj možno s konkrétnymi sudcami, aj možno s konkrétnymi kauzami ľudí, o ktorých máme pochybnosti, ale ten cieľ, ktorý som si aj ja stanovil, je cieľom dobrým - odstrániť tých zlých a nechať tých dobrých. A ešte raz, na 100 % my tým rizikám v tej normatívnej podobe, tak ako je navrhnutý, zabrániť nevieme. Vždy tam zostanú nejaké pochybnosti, ale ten úmysel je pre mňa to najdôležitejšie v tejto chvíli, ktorý sledujem.
Odmietam akékoľvek podozrenia zo kšeftov. Áno, ide nám o zakotvenie manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Nevieme to urobiť sami. Ide nám aj o reformu justície alebo o pokus tú justíciu trošku reformovať. (Reakcia z pléna.) Nie je to dohoda. Je to hľadanie väčšiny na presadenie týchto návrhov.
A už vôbec musím odmietnuť a ty si bol, Miro Kadúc, účastníkom rokovaní, si sa zodvihol a odišiel. Mohol si zostať, ale ty si odmietol rokovať. Áno, tí, ktorí sú navrhovatelia, mali za povinnosť predtým sa rozprávať a s nejakými predstavami možno inými prísť a ponúknuť. Ale ty demonštratívne, tak akože nič nechcem mať s vami, lebo ja som iný, ako ste vy, a vy ste kšeftári, odchádzam preč, robte si to. To je prístup? To je to, o čom hovoríš aj ty, že v tej súdnej moci existujú nehodní a nečestní, nezodpovední sudcovia? Ja poznám čestných, zodpovedných a, naozaj, tých je veľká väčšina. Ja neviem teraz číslom vyjadriť, koľko je tých iných. A som posledný ten, ktorý by chcel uvaliť kolektívnu vinu na slovenskú súdnu moc.
Preto, drahí priatelia, dámy a páni, skúsme sa rozprávať ako ústavní činitelia a poslanci, nie ako politici, ako nepriatelia, ale ako tí, od ktorých čaká táto spoločnosť, že jej pomôžu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2014 15:36 - 15:37 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ja by som chcel poprosiť, keby ste na 10 minút prerušili rokovanie, lebo ja sa pamätám, že na začiatku rokovania boli predložené nejaké procedurálne návrhy so zmenou bodu prerokovávania jednotlivých návrhov zákonov. Odporúčam, aby sme v kancelárii zistili, aká bola vtedy schválená dohoda. Ak nebola taká, ako hovorí pán poslanec Novotný, žiaľ, musíme pokračovať, ak to nebolo schválené podľa schváleného programu. (Reakcia z pléna.) Tak keď nie, tak...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2014 13:12 - 13:17 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som chcel najskôr vo faktickej poznámke, ale pán predseda otvoril niekoľko takých vážnych tém, na ktoré nestačia dve minúty, preto v plnej úcte k tebe by som chcel zareagovať na niektoré postoje.
Na rozdiel od Joža Mikloška si nemyslím, že oni sú mišungom, ale sú takou dúhovou stranou, oni tam ako majú všetko, aj to žlté, aj to modré, aj to červené, ale na to sme tu, aby sme veci skôr riešili, aby sme sa tu krágľovali alebo podozrievali jeden druhého.
Pán kolega, dlhšie si hovoril o referende, o využívaní tohto inštitútu viacej, ako sme ho doteraz využívali. Ja som jeden z tých, ktorý je za posilňovanie zastupiteľskej demokracie aj cez inštitút referenda, ale upozorňujem na väčšie riziká, ako výhody, ktoré tento inštitút v tak zásadných veciach môže prinášať. Ja by som nerezignoval na náš mandát, na našu dôveru, ktorú nám ľudia dali a ktorí nás sem poslali, aby sme riešili aj takéto zásadné etické problémy, ktoré presahujú či už strany, alebo volebné obdobia jednotlivých mandátov, ktoré získavame. A preto ak máme príležitosť my tu v parlamente tieto veci presadiť, spoločne odsúhlasiť, tak nerezignujme na toto naše ústavné právo a poďme o tom rozhodnúť.
Načo referendum? Ja nevidím v tejto chvíli a teraz, keď návrh je na stole, keď máme priestor na diskusiu a doplnenie návrhu, potrebujeme ľudí za drahé peniaze nútiť do referenda alebo vyzývať do referenda, ktorého výsledok z hľadiska dnes ústavnej úpravy nie je celkom jasný, a sám si to aj naznačil, že má a v sebe skrýva isté riziká, lebo referendum môže dopadnúť v prospech niečoho, ale my máme to rozhodnutie definitívne nakoniec v rukách.
Ďalšia vec, na ktorú mi nedá zareagovať preto, lebo jednak, že som bol predseda Kresťanskodemokratického hnutia, tak nikdy som nebol ten a ani nie sme takí, aby sme si vyslovene prisvojovali, že len nám a nikomu inému nepatria tieto kresťanské témy do právomoci, či už o nich tu diskutovať, alebo ich navrhovať. Ja som si vždy želal iné. Ale tie sklamania veľké, ktoré som tu v tejto rokovacej sále zažíval, ma oprávňujú na to, aby som tu pred vami vyhlásil, že bolo to jediné Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré malo odvahu navrhovať také zákony, na ktorých sme politicky nikdy nezarábali, skôr, naopak, nám percentá uberali, od ochrany života až cez túto tému ochrany manželstva.
A ja som si vždy želal, aby nás v tejto veci strany nerozdeľovali. Aby všetkých tých, ktorí v srdci nosíme to kresťanstvo, aby sme nehľadeli v okamihu, kedy o tom rozhodujeme, na stranu, ktorej sme členmi, ale na to, aby sme sa prejavili ako veriaci kresťania. O toto mi išlo.
Ale ja som tu zažil aj iné, pán kolega. Že jedna z poslankýň, ktorá sa tu usilovala pol roka presadzovať novelu interrupčného zákona a sprísniť možnosť vykonania interrupcií, keď prišlo k hlasovaniu, tak pre ňu bol väčší alebo dôležitejší príkaz predsedu strany, ako jej svedomie. Odišla pri hlasovaní.
Ak sa vrátime k takémuto niečomu, čo bude viacej ako stranícka príslušnosť, a budeme naozaj odvážne bez ohľadu na názor klubu alebo strany, alebo predsedu sa správať podľa svedomia, tak sa nám podarí spolu viacej.
A ja sa chcem poďakovať za aj na jednej strane kritiku, ktorá bola taká miernejšia, bola viac spravodlivá, ako tie demagogické niektoré vystúpenia, nechcem personifikovať nikoho, ale páči sa mi kritický postoj, ale ešte viacej ma teší tvoj záverečný názor na hlasovanie o týchto návrhoch zákona, že ho podporíte a tým zväčšujeme pravdepodobnosť, že on nebude len predložený, ale bude aj schválený. A ja by som to považoval naozaj za historický okamih pre Slovenskú republiku.
Skryt prepis
 

21.3.2014 12:37 - 12:39 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Tak môžem, ja len toľko, pán kolega, položil si rečnícku otázku, že ako to vlastne je s tou prezidentskou podporou. Len chcel by som uviesť veci na pravú mieru.
My neprijímame ústavný zákon o voľbe Fica alebo Kisku za prezidenta Slovenskej republiky. My prijímame zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá smeruje k zlepšeniu kvality výkonu súdnej moci, a prijímame zákon o manželstve, preto nepovažujem za náležité, aby sa táto diskusia zvrhávala na prezidentskú kampaň. My sme si svoje odskákali, my a Martin Fronc včera, môj kolega, povedal, že sme pripravení niesť za to aj istú obeť. Ale nevidím dôvod, aby sme sa tu vyjadrovali, či už osobne poslanci, alebo poslanecké kluby, koho. To je vec či už politických rozhodnutí, ktoré Kresťanskodemokratické hnutie prijalo, Slovensko o našom postoji informované bolo a takisto to robia iní. Ale mrzí ma, že sa vymkla táto diskusia z rúk a zvrhla sa naozaj na kampaň osobnú, menej prezidentskú, vulgárnu, menej kultúrnu, a preto by som bol rád, keby, ak sa dá, sme vrátili do roviny vecnej aj naše postoje a tam niekde bol hlavný zámer navrhovateľov, aby sme sa pokúsili riešiť problémy tie, ktoré ľudí naozaj trápia, a to je vymožiteľnosť práva nielen občanov, ale aj podnikateľov, živnostníkov a investorov. Takže toľko na tú otázku, ako je to so mnou.
Keď budeme na chodbe, poviem osobne preto, lebo tam to považujem za lepšie, ako verejne zneužívať toto miesto na podporu prezidentských kandidátov. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.3.2014 18:34 - 18:34 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým, ktorí mali so mnou zľutovanie. Nebudem dlhšie hovoriť, ešte možno menej ako dve minúty.
Daniel, no tak každá zmena, zvlášť ústavy, vyvoláva isté riziká v tej aplikácii zmeny. Aj pri tejto novele, ktorú predkladáme, ja neviem odhadnúť tú mieru rizika navrhovanej zmeny, ktorá môže tú súdnu moc, možno tak ako tvrdia niektorí, aj jej výkon zhoršiť. Ja osobne si myslím, že to môže zlepšiť tú situáciu.
Ale keď už sa kritizujeme navzájom, ja nie som nadšencom nejakých rýchlych zmien, nepremyslených, neprediskutovaných, aj preto je tá ponuka medzi prvým a druhým čítaním sadnúť v širšom grémiu za rokovací stôl a hľadať možno iné riešenia, ale nerád by som bol, aby sme urobili to, čo bolo pri poslednej novele ústavy, keď končila vláda Ivety Radičovej. Vtedy dosť nepremysleným krokom sme z hodiny na hodinu dokonca v skrátenom legislatívnom konaní menili Ústavu Slovenskej republiky a neuvedomili sme si jedno, čo z tejto zmeny vyplýva, že sme princíp zastupiteľskej demokracie zmenili na prezidentský. Za dva dni po nadobudnutí účinnosti tejto ústavy sa to v plnej nahote ukázalo. Teda dajme hlavy dohromady a poďme hľadať riešenie, ktoré bude na prospech toho, čo hovorí aj pán predseda Paška, čo hovoria ostatní kolegovia, či už z môjho klubu alebo z tých, ktorí sú za prijatie tejto ústavnej zmeny. Ďakujem.
Skryt prepis