Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2015 o 10:47 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2015 10:47 - 10:49 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani podpredsedníčka, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia výboru ústavnoprávneho ako spoločný spravodajca v zmysle § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní k predloženému návrhu ústavného zákona o zrušení amnestií.
Chcem povedať, že po formálno-právnej stránke spĺňa predložený návrh všetky formálno-právne náležitosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v legislatívnych pravidlách pre tvorbu a predkladanie návrhov zákonov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh ústavného zákona prerokoval výbor ústavnoprávny a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, a za gestorský výbor pán predseda učil výbor ústavnoprávny a zároveň navrhuje lehoty, v ktorých majú výbory návrh zákona prerokovať, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny do 30. apríla 2015 a výbor gestorský do 4. mája 2015.
Ako spoločný spravodajca budem potom pri hlasovaní navrhovať, aby Národná rada prerokovala návrh zákona v druhom čítaní a zároveň odporučila prerokovať zákon vo výboroch, ktoré určil pán predseda na prerokovanie návrhu zákona.
Pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

6.2.2015 12:06 - 12:11 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len z hľadiska formálno-právneho sa prikláňam k návrhu predkladateľa a osvojujem si procedurálny návrh, aby sme o návrhu hlasovali v utorok o 17.00 hod., teda pri tom druhom hlasovaní. Nie sú za tým žiadne špekulatívne dôvody, ale naozaj záujem možno ešte konzultovať, možno ešte presviedčať a hľadať väčšinovú podporu na schválenie návrhu zákona do druhého čítania.
Rovnako ako predkladateľ, ktorý odpovedal na niektoré vyjadrenia kolegov poslancov, súhlasím s tým, že to bude doložka, ktorá bude ťažká, ale vykonateľná.
Nie vždy musíme posudzovať kvalitu alebo dopady návrhov zákonov len podľa peňazí, len podľa dopadu na štátny rozpočet. Ale keď som dopoludnia počúval niektoré návrhy, ktoré predkladal Julo Brocka za skupinu poslancov, myslím, že tam je jasná doložka hneď, že to má dopad, a pozitívny, na rodinu. A tak by som mohol vyratúvať niektoré ďalšie. Keď budeme liberalizovať rozvodovú legislatívu, tiež to bude mať, ale opačný dopad na rodinu, keď budeme liberalizovať legislatívu ohľadne hracích automatov a hazardu, tiež. Ale ako môže to byť individuálny, na jednej strane morálny, na druhej strane ekonomický, na druhej strane etický, aké kritériá zvolíme, aby sme tú doložku mohli precizovať. No tak to ukáže, tak ako povedal aj navrhovateľ, možno aplikačná prax. A ja sa nebránim rozšíriť tie doložky zlučiteľnosti, lebo my sme si tu zvykli predkladať návrhy zákonov a prijímať ich jak na bežiacom páse bez toho, že by sme nejak analyzovali možný dopad na všetky oblasti spoločenského života, na všetkých občanov Slovenskej republiky.
Padlo tu niekoľko ťažkých otázok, na ktoré si v tejto chvíli netrúfam dať odpoveď, a nechcem byť ani príliš vedecký, vôbec nie stranícky, ani teologický, čo to je úplná, neúplná rodina, čo je to vôbec rodina. Sociológovia hovoria, že tradičná rodina vlastne ani neexistuje. Sčasti s nimi súhlasím, že tradičná rodina neexistuje, ale existuje prirodzená rodina založená na zväzku muža a ženy. To je pre mňa rodina, ktorej súčasťou sú aj deti, ich výchova a starostlivosť o budúce generácie. Preto ja sa nebránim diskusii. My sa jej nebojíme, ťahať túto tému aj širšie. A prosím, aby sme sa dokázali rozumieť, nestrašme sa, že je to proti homosexuálnym partnerstvám. Homosexuálne partnerstvá nikdy nemôžu mať také práva ako rodina založená na zväzku muža a ženy. Na tom sa asi dohodneme. Ak nie, tak potom asi...
A o tom, ktorý zväzok, ak by v slovenskej právnej úprave existovala taká možnosť, má mať aké práva, musí upraviť zákon. A zákony Slovenskej republiky už dnes upravujú, aj ako sa má chovať štát, resp. starať o neúplné rodiny. My osobitne v sociálnej legislatíve hovoríme o neúplných rodinách. O tom, aké majú neúplné rodiny práva vo vzťahu napríklad k výchove detí a aké, a sú odlišné tie práva, má úplná rodina, teda manželia, manžel a manželka vo vzťahu k výchove a rodičovstvu.
Viem si to predstaviť, nejak vyprecizovať, ale naozaj v tejto chvíli nepovažujem túto tému za súčasť diskusie o návrhu, ktorý sleduje absolútne niečo iné. A keď sa vyskytnú isté nedorozumenia, môžeme sa kedykoľvek k tomu vrátiť, ten úmysel navrhovateľov je naozaj daný pokračovaním napĺňania ducha Ústavy Slovenskej republiky, ktorej nielen novelou, ktorá hovorí o výnimočnom zväzku manželov - muža a ženy, ale už aj predtým ten čl. 41 o tom rodičovstve, o výchove detí, o osobitnej ochrane je už dlhšie v tej ústave, ale keď tu pribúdajú nové doložky environmentálne a neviem ešte aké, tak toto považujem za dôležitejšie ako čokoľvek iné. Tým nechcem znižovať dôležitosť aj tých iných, aby tá slovenská legislatíva naozaj za svoj si stanovovala zlepšovať kvalitu rodín, zlepšovať kvalitu života všetkých ľudí žijúcich tu.
Pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

6.2.2015 11:24 - 11:29 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán navrhovateľ, dovoľte, aby som z poverenia výboru ústavnoprávneho ako spoločný spravodajca informoval Národnú radu Slovenskej republiky o závere rokovania ústavnoprávneho výboru, ktorý konštatuje, že v zmysle § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku po formálno-právnej stránke návrh spĺňa všetky náležitosti a je predložený v súlade so zákonom a legislatívnymi pravidlami pre tvorbu zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby zákon prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý určil aj ako výbor gestorský, a prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Dovoľte, aby som stručne ako spoločný spravodajca vyjadril svoj názor na predložený návrh zákona skupinou navrhovateľov. A jeden z navrhovateľov vo svojom úvodnom vystúpení a odôvodnení uviedol presne a jasne, čo viedlo navrhovateľov k tomu, aby sa pokúsili pripraviť akýsi vykonávací zákon k Ústave Slovenskej republiky, k článku 41, ktorý zadefinoval manželstvo, a v článku, v ktorom sa nachádza zároveň aj ustanovenie o ochrane rodiny a detí. Preto by som bol nerád, keby sa chápala táto navrhovaná úprava ako nejaké len politikárčenie alebo využívanie času pár hodín pred konaním referenda.
Rodina je niečo mimoriadne, čo si treba ctiť, vážiť a vytvárať pre život v rodine naozaj podmienky, ktoré rodinu nebudú ohrozovať, ale ktoré budú zabezpečovať to, aby sme rodinu považovali nielen za základnú bunku spoločnosti, ale za to, bez čoho žiadna spoločnosť nemôže existovať, či už teraz, alebo do budúcnosti, a myslím pod tým existovať dobre.
Tak ako uviedol pán navrhovateľ, nie je to nič nové. Už dnes v legislatívnych pravidlách existujú isté podmienky, ktoré navrhovatelia a tí, ktorí disponujeme legislatívnou právomocou, musia ako doložku uvádzať pri predkladaní návrhu zákona, a to nielen pri dopadoch na životné prostredie, štátny rozpočet, ale aj na iné sféry verejného života. A ja som presvedčený o tom, že urobíme len dobre, ak ďalšou podmienkou perfektného predloženia návrhu zákona bude aj doložka dopadov na vplyv na rodinu.
Ja viem, že to je možno na prvé počutie veľmi ťažko splniteľné, lebo by sme si mohli položiť niekoľko otázok, ale myslím, že len prax ukáže, ako by sme tento inštitút mohli dôsledne aplikovať tak, aby sme naplnili cieľ, ktorý navrhovatelia touto zmenou chcú, aby v právnom poriadku Slovenskej republiky existoval nie formou vyhlášky alebo legislatívnych pravidiel, ale formou zmeny rokovacieho poriadku.
Pán predseda, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby po všeobecnej rozprave sme hlasovali o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada odporučí rokovať o návrhu zákona v druhom čítaní, a vzápätí na to navrhnem, aby návrh zákona prerokoval výbor ústavnoprávny a bol určený aj ako výbor gestorský.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2015 9:20 - 9:22 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už po včerajšom mojom vystúpení som si myslel, že nebudem reagovať ani vo faktických poznámkach, ale, pán kolega, trošku ste ma vyprovokovali k tomu. A zopakujem vám len to, čo som včera od začiatku hovoril, a stojím si za tým, že systém zastupiteľskej demokracie nemôže fungovať bez existencie politických strán. Nemôže. To, čo predstavujete vy, je utópia, je anarchia. A neviem si predstaviť, ako by táto krajina vyzerala, keby sa tento model presadil.
Ale ja mám pre vás riešenie. Ja mám pre vás riešenie: založte si politickú stranu pod názvom Nezávislí poslanci a kandidujte do parlamentných volieb. Ak vám nezávislosť nie je vlastná a tú nezávislosť neviete prejaviť, keď kandidujete cez politickú stranu, to je problém svedomia. Ale to už si musíme každý vysporiadať sám.
A prosím vás pekne, nedehonestujte prácu mnohých politikov, ktorí sú v politike dlhšie. Kde ste boli, keď sa tu unášali ľudia do zahraničia, keď sa tu udeľovali amnestie ľuďom podozrivým z vraždy, keď sa tu páchal štátny terorizmus, keď táto krajina bola v ohrození? Boli to politické strany a boli to politici, ktorí vám zrazu prekážajú?
Čo to tu chcete tejto spoločnosti ako vnútiť? Akú teóriu, čo to vlastne je za nezmysel, to vaše tvrdenie, že všetko staré je zlé a všetky strany sú skorumpované? Spamätajte sa a nevnášajte do tejto spoločnosti naozaj neporiadok a anarchiu preto, lebo to je stokrát horšie ako straníckosť a poslušnosť, vernosť a dodržiavanie poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2015 12:15 - 12:17 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Pán predseda, v prvom rade sa vám chcem poďakovať alebo ospravedlniť, že aj po 12.00 hod. rokujeme, a trošku ma mrzí, ak došlo k nejakému hlbokému nedorozumeniu.
Pán kolega, ja nie som, povedal som svoj vlastný názor, ale neberte a nechápte ho, že ja idem demontovať zastupiteľskú demokraciu. A tu by si táto diskusia naozaj vyžadovala veľmi dlhý čas, aby sme aj pojmovo vysvetlili postoje. Vy si myslíte, že sa, alebo je nemožné oddeliť stranícku príslušnosť od nezávislosti? Ako to je hlboký omyl. Pozrite si na hlasovania, ako nie všetci poslanci strany združení v poslaneckom klube vždy hlasujú v zhode. A preto som si trúfol povedať a dovoliť upozorniť na svedomie, to by mali, to by malo byť tým, čo nás vedie pri zaujímaní akýchkoľvek postojov, nehovoriac rozhodnutí. Ak som si trúfol spochybniť trošku funkčnosť toho zastupiteľského systému, pri možnej akosi čo len teoretickej úvahe 150 nezávislých, dámy a páni, neviem si predstaviť. A v tomto systéme moci je to nemožné, zostaviť vládu Slovenskej republiky, ktorá je reálne výkonnou mocou, ktorá tento štát spravuje. My jej dávame len návody, ako ho má spravovať. Ako tá moc patrí primárne do rúk nás. Preto ako tu si treba trošku možno viacej ozrejmiť tie postoje a vysvetliť, aby nedochádzalo k takýmto hlbokým nedorozumeniam.
Ja hovorím z istých skúseností, ktoré ma... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

5.2.2015 11:56 - 12:05 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, pán navrhovateľ, prosím, neberte môj názor, ktorý poviem, že som proti vám, ale som proti tomu, čo predkladáte.
Už som mal veľa individuálnych rozhovorov, naposledy s Mirom Kadúcom o charaktere štátu, o politických systémoch, o zastupiteľskej demokracii a o voľbách. Keď som prečítal tento váš návrh, tak prvé, čo ma napadlo, položiť si otázku, či si viem predstaviť takú skutočnosť na Slovensku, že v tomto parlamente by sedelo 150 nezávislých poslancov.
Dámy a páni, viete si predstaviť spravovanie krajiny za takej situácie? Áno, môžete byť akokoľvek nahnevaní na starých, či už politikov, alebo staré politické strany, ale bez tých sa krajiny spravovať nedajú! Dámy a páni, to si treba uvedomiť! (Potlesk.) A preto akože vidieť tých starých len skorumpovaných a v tých dlhšie existujúcich politických stranách len strany, ktoré už nemajú žiadnu nápaditosť a zavadzajú akýmsi novým nezávislým, to je len ako váš názor, dámy a páni. Aký je rozdiel medzi "obyčajným" poslancom a nezávislým poslancom? Ste vy predkladatelia za politickú stranu Obyčajní ľudia straníci alebo ste nezávislí poslanci? Lebo ako treba začať od seba. Ja by som nerád, aby sme sa nejak spersonifikovávali s niekým, alebo ako na tak zásadnej veci, ktorú navrhujete, ktorá mení od základu politický systém na Slovensku, si trúfali len tak - ako bez verejnej diskusie alebo širšej politickej diskusie - takúto zásadnú zmenu predložiť.
Ja aj napriek tomu, že som dlho členom politickej strany, sa necítim byť závislý poslanec. Ja som nezávislý poslanec. Ak si vy naivne myslíte, že zmenou volebného systému cez nejaké petície sa dostanú do parlamentu nezávislí poslanci, ste na veľkom omyle. Každý jeden z nás do istej miery je závislý a je závislý v svojej predstave o živote, o spravovaní štátu, o tom, ako si kto predstavuje, aby vyzerala sociálna, ekonomická, zahraničná alebo politika spravodlivosti a bezpečnosti, každý sme závislý v prvom rade na svojom svedomí. A to, že sme verejní a ústavní činitelia, ktorí dostávame mandát na nejaký obmedzený časový úsek, je už vyššie štádium zodpovednosti, ktorý presahuje naše osoby, naše mandáty, a to presahuje tým, že nám tento mandát zverili do rúk ľudia Slovenskej republiky, občania, ktorí od nás aj niečo čakajú. To, že tie ich očakávania nenaplníme, môžeme diskutovať o tom, že prečo, kde to sklamanie je najväčšie, a v čom spočíva.
Ja sa netajím tým, že som občas vyjadril názor, že považujem systém zastupiteľskej demokracie a parlamentnej demokracie, aký dnes zažívame, za už vyčerpaný a prežitý. Netajím sa ani tým, že ja som viacej zástancom monarchie ako demokracie. Už aj preto, lebo do tej demokracie brutálnym spôsobom vstupujú nové fenomény viacej, ako sme si želali, kapitál, internet, facebooky, sociálne siete a technológie moci, ktoré ľudí v mnohom robia neslobodných. Preto ako nehľadajme problém tam, kde nie je. Ten problém hľadajme v prvom rade v sebe samých, ako či dokážeme zvládnuť ten pocit v prvom rade veľkej zodpovednosti, ale aj veľkej moci, ktorú každý jeden z nás zo 150 máme a ktorou mocou disponujeme, a či sme dostatočne pripravení, keď položíme ruku na ústavu, že naozaj sme prišli sem chrániť záujmy tohto štátu a pracovať pre blaho a dobro občanov Slovenskej republiky. Tu je niekde problém. Nie v hľadaní parciálnych zmien, zmien volebného systému, ktorý úplne môže rozvrátiť politický systém, priatelia. Ako táto zmena nestačí. Tu treba, ak by toto prešlo, zmeniť Ústavu Slovenskej republiky a množstvo iných ďalších a ďalších zákonov, ktoré vytvárajú legislatívny poriadok Slovenskej republiky a stavajú tento štát na akési pevné nohy a základy demokracie, právneho štátu a slobody. Ja som pripravený, a preto som na začiatku povedal, že nie som proti, aby ste nebrali môj názor, veľmi rád a s každým si chcem rozumieť, ale poďme o tom, priatelia, diskutovať. Lebo tu už takýchto pokusov už bolo neúrekom.
A čo si myslíte, že sa zmení? Ako v zastupiteľských demokraciách politické strany nemôžu neexistovať, oni majú svoje oprávnenie a aj svoje dôvody. To, že nie sme všetci dokonalí, aj to si treba priznať. To, že nie všetci dokážeme tým pokušeniam odolávať. Aj to je pravda. S týmto sa začneme vysporadúvať, a nie, ako hľadať alebo ponúkať návrhy, ktoré, to, čo vy chcete, a ja nepopieram dobrý úmysel, ktorý sledujete, nemôžu vyriešiť. Nemôžu.
Toľko, čo som chcel tak trošku politicky povedať k predloženému návrhu zákona, a hľadajte len argument odpolitizovať, urobiť viacej nás poslancov Národnej rady, ústavných činiteľov nezávislými, tak ste trošku vedľa, lebo ja som nikdy ako nebol, nemal pero v ruke a nedržal mi ruku nikto, aby som niečo podpísal, s čím som nesúhlasil. To je vec toho... (Reakcia z pléna.) Prosím? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prosím, nediskutujte a, pán poslanec, chcem len upozorniť na čas potom, ale chcel by som vás nechať dohovoriť.

Hrušovský, Pavol, poslanec NR SR
Končím, pán predseda. A to je o tom, pán kolega, čo si prednášal pred hodinou. To je o tom svedomí. To je pre mňa ten limit môjho rozhodovania, nie môj stranícky šéf. Takže tu treba otvorene akože sa postaviť k veci, a poďme urobiť nejaký diskusný krúžok - nazvem to tak ľudovo - a poďme sa voľne a slobodne rozprávať, nie hneď predložiť do Národnej rady návrh, ktorý mne zamotal hlavu. A nie pretože sa cítim byť v tom ohrozený, ale cítim v tom ohrozenie spravovania a fungovania systému na Slovensku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

5.2.2015 10:34 - 10:35 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis

38.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia výboru ústavnoprávneho ako spoločný spravodajca k predloženému návrhu ústavného zákona konštatoval, že návrh zákona po formálnoprávnej stránke spĺňa všetky náležitosti a je predložený v súlade s rokovacím poriadkom.

Po otvorení rozpravy odporúčam, aby sme hlasovali o pridelení návrhu zákona na prerokovanie výborom, za gestorský výbor určili výbor ústavnoprávny, ktorý odporúčam, aby do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní tento návrh prerokoval a odporučil Národnej rade stanovisko, ako s návrhom zákona, resp. aký názor na predložený návrh zákona má ústavnoprávny výbor, po prerokovaní, samozrejme, aj v iných výboroch, o ktorých rozhodne predseda Národnej rady.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

5.2.2015 10:24 - 10:29 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte krátko mi dovoľte zareagovať na vystúpenie pána navrhovateľa. Dotkli ste sa na úvod svojho vystúpenia aj už spomínanej, aj mnou, pripravovanej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Trošku ma to vrátilo do obdobia, kedy sme, žiaľ, viedli ťažký zápas o presadenie tejto zmluvy, a mrzí ma, že rovnaké argumenty tej liberálnej a odmietavej časti, či už politikov, alebo občianskej verejnosti, ste zopakovali aj teraz, ako by tá pripravovaná Vatikánska zmluva by sa bola mala vzťahovať a jej možnosti uplatniť výhradu vo svedomí boli limitované na len a len občanov Slovenskej republiky katolíckeho vierovyznania. Nie je tomu tak.
Medzinárodná zmluva je zmluvou, ktorej práva a povinnosti a záväzky z nej vyplývajúce platia pre každého jedného občana Slovenskej republiky bez ohľadu na náboženstvo, na národnosť, proste je to univerzálna právna norma, ktorá zakladá práva a povinnosti pre všetkých. Preto neopakujme a nevracajme sa do tej istej terminológie, ktorú sme tu už raz na Slovensku zažívali, a mne je veľmi ľúto, lebo sme boli krátko pred tým, aby táto zmluva bola prijatá v Národnej rade Slovenskej republiky, išli sme do toho až tak odvážne, ale zodpovedne a principiálne, že na tejto nedohode, áno, vtedy padla slovenská vláda a boli predčasné parlamentné voľby. Ale nebanujem to ani do dnešného dňa a možno aj to vás trošku podnietilo, aby ste hľadali inú formu a spôsob, ako sa dopracovať a ako dokonca presadiť túto, nazvem to, tento zámer. Ja by som to aj podporil, keby ste boli ten text možno zostručnili a dali do Ústavy Slovenskej republiky jednu vetu. Ja som si ju napísal: "Každý má právo uplatniť výhradu vo svedomí v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom." To by bolo akože to, čo ako vylučuje isté obavy alebo pochybnosti, tie, ktoré som už aj na úvod spomenul, o tom, či je, alebo nie je tento... (Reakcia z pléna.) No veď áno.
Po druhé. Chýba mi tu trošku, preto, lebo je to návrh zmeny ústavy, a vy sa odvolávate na to, že výkon tohto práva ustanoví zákon. Ja by som rád poznal už teraz, keď je tento návrh zmeny ústavy predložený, aj zákon alebo zákony, ktoré bude treba poprípade, v prípade schválenia tejto ústavnej zmeny... (Reakcia z pléna.) V dôvodovke, ale, vieš, to treba mať v normatívnej podobe, tak ako keď sme prerokovávali poslednú zmenu ústavy, kde sme vniesli zmenu v oblasti justície a uzákonili manželstvo ako výnimočný zväzok muža a ženy, pri zmene súdnej moci bol predložený s návrhom ústavy aj zákon, ktorým bolo treba vykonať tú ústavnú zmenu.
Takže sú to nedostatky, ktoré ale nepovažujem za tak závažné, aby toto malo byť dôvodom odmietnutia predloženého návrhu na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, a ja by som bol nesmierne rád preto, lebo nič nie je na škodu v tejto oblasti, ak sa prijme, sme sa týmto problémom ďalej dokázali naozaj zodpovedne bez nejakých politických tričiek zaoberať a tento, túto vec presadili.
Skryt prepis
 

5.2.2015 10:11 - 10:17 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj kolegyni Pfundtner, ktorá bola ochotná prijať úlohu spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Mal som trošku povinnosti, ale stihol som to, chvalabohu, lebo túto tému považujem za mimoriadne dôležitú, vážnu, a želal by som si, aby k tejto vážnosti sme pristupovali tak, aby sme príliš nehľadali v tom len politiku, ale naozaj riešenie problému, ktorý je dlhodobý, ktorý je, bol a ešte bude predmetom ďalších možno politických rokovaní.
Ale teraz dovoľte, aby som z poverenia ústavnoprávneho výboru ako poverený spravodajca vás informoval, že návrh, ktorý predložila skupina poslancov, na zmenu Ústavy Slovenskej republiky po formálnoprávnej stránke spĺňa všetky náležitosti a je predložený v súlade s rokovacím poriadkom. Ďalej po rozprave odporúčam, aby návrh bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, ktorý zároveň odporúčam, aby bol aj gestorským výborom a aby návrh prerokoval do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Dámy a páni, tak ako som povedal, téma výhrady vo svedomí je jedna mimoriadne náročná téma, dokonca padali na nej aj vlády Slovenskej republiky, a preto by som poprosil všetkých tých, ktorí ste našli odvahu navrhnúť túto zmenu Ústavy Slovenskej republiky, aby sme príliš neprepolitizovávali tento problém, lebo by som bol nerád, keby sme z toho spravili len zápas, súťaž o presadenie tejto ušľachtilej veci do Ústavy Slovenskej republiky. Mám niekoľko výhrad, skôr ústavných a právnych, prečo si myslím, že návrh je treba dopracovať, a možno ešte predtým, ako dopracovať, si sadnúť a povedať si cieľ, ktorý sledujeme, preto, lebo jeden z medzinárodných záväzkov, ktorý Slovenská republika prevzala na seba, je zodpovednosť v rámci prijatej základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou pripraviť zmluvu o výhrade vo svedomí. Ja ju ponúkam všetkým navrhovateľom, aby sme sa s obsahom a textom tejto zmluvy zaoberali, a bol by som rád, keby sme možno tento text dokázali inkorporovať do ústavného poriadku Slovenskej republiky, lebo to, čo navrhujete, žiaľ, nepovažujem z hľadiska právneho za šťastný návrh.
Totiž všetko to, čo navrhujete, už dnes je obsiahnuté v niektorých dokumentoch, a tak ako povedal aj pán navrhovateľ, je zakotvené právo na výhradu vo svedomí aj v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne v článku 10 ods. 2, ale najmä v základnej zmluve, ktorá je súčasťou nášho právneho poriadku, a táto zmluva má dokonca prednosť pred zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky.
Na druhej strane chcem poukázať, že návrh nie je celkom presný. Zdravie a verejný poriadok môže byť ohrozený? kladiem si otázku. No, je to na diskusiu, ale mám o tom vážne pochybnosti a myslím, že ak by sme do diskusie o tomto návrhu vtiahli aj ústavných právnikov, asi by sme mali, teda asi by ste mali vy navrhovatelia problém obhájiť tento návrh v takto formulovanej normatívnej podobe. (Reakcia z pléna.) No, v poriadku, ja hovorím aj o iných, ktorí možno majú iný názor.
Ja zase na druhej strane som rád, keď sa podarí, a keby sa podarilo do Ústavy Slovenskej republiky vniesť čo už len termín výhrady vo svedomí, ale v takto navrhnutej podobe, si myslím, že aj z hľadiska právneho, aj z hľadiska ústavného je treba ešte predtým, ako pristúpime v druhom čítaní, predpokladám, že tento návrh bude schválený a bude prerokovávaný v druhom čítaní, viedli naozaj veľmi zodpovednú diskusiu.
Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2015 11:09 - 11:09 hod.

Pavol Hrušovský
Ďakujem pekne. Pán predseda, aj napriek tomu, že ste už prijali rozhodnutie, ale ja by som odporúčal, keby sme nehlasovali o sedemnástej preto, lebo na tej akcii je treba byť minimálne štvrť hodinu predtým, a obávam sa, že ten... Alebo hlasovať o štvrtej. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis