Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.2.2015 o 11:12 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 4.2.2015 11:12 - 11:18 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, príjemný dobrý deň, dovoľte, aby som vás najskôr oboznámil s uznesením, ktorý prijal výbor pre kultúru a médiá, citujem: "Národná rada Slovenskej republiky po
A. konštatuje, že dňom 10. februára 2015 skončí funkčné obdobie Vladimírovi Slovákovi a Ildikó Nagyovej,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Poprosím kľud v rokovacej sále.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
... odborníkom v oblasti rozhlasového vysielania a Michalovi Jesenkovi, odborníkovi v oblasti práva. Je potrebné zvoliť troch členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska - dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva - podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B. zvolila členov Rady Rozhlasu a televízie za oblasť rozhlasového vysielania, za oblasť práva, za oblasť teda rozhlasového vysielania a za oblasť práva na funkčné obdobie do 10. februára 2021.".
Dovoľte, aby som vás oboznámil v krátkosti so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 10. februára 2015 skončí funkčné obdobie Vladimírovi Slovákovi a Ildikó Nagyovej, odborníkom v oblasti rozhlasového vysielania a Michalovi Jesenkovi, odborníkovi v oblasti práva. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné zvoliť troch členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, to znamená dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnenej dňa 21. novembra 2014 predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti podľa § 9 ods. 3 zákona návrhy kandidátov na členov rady. Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov.
Oblasť rozhlasového vysielania: Mgr. Ján Dianiška, Mgr. Ľubomír Guman, Mgr. Juraj Kiesel, Mgr. Ildikó Nagyová. Za oblasť práva: JUDr. Renáta Bačárová, JUDr. Michal Jesenko, JUDr. David Soukeník. Musíme skonštatovať, že Ing. Boris Bod v tomto prípade nesplnil podmienky uložené zo zákona.
Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na členov rady a konštatoval, že v súlade s § 9 a § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú kandidáti spôsobilí pre voľbu do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, s výnimkou kandidáta uvedeného pod čiarou, nakoľko nespĺňa podmienky v zmysle zákona o Rozhlase a televízii Slovenska.
Podmienky podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do 30 dní od zvolenia. Do voľby na člena Rady RTVS postupujú kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania uvedení pod poradovými číslami 1 až 4, za oblasť práva uvedení pod poradovými číslami 1 až 3.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 181 z 22. januára 2015 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
A. konštatovala, že dňa 10. februára 2015 skončí funkčné obdobie Vladimírovi Slovákovi a Ildikó Nagyovej, odborníkom v oblasti rozhlasového vysielania a Michalovi Jesenkovi, odborníkovi v oblasti práva. Je potrebné zvoliť troch členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B. zvolila dvoch členov rady, odborníkov zastupujúcich oblasť rozhlasového vysielania, jedného člena rady, odborníka zastupujúceho oblasť práva na funkčné obdobie do 10. februára 2021.
C. uskutočnila opakovanú voľbu členov rady v prípade, že nebudú zvolení členovia rady z navrhovaných kandidátov, dvaja z oblasti rozhlasového vysielania, jeden z oblasti práva. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých je potrebné zvoliť.
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. To je všetko. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2015 16:28 - 16:29 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Naozaj súhlasím so svojím predrečníkom, bolo to veľmi zaujímavé vystúpenie, pán Beblavý. O to viac ma zaráža návrh uznesenia, ktoré ste predložili, predpokladám, že chcete, aby bolo prijaté toto uznesenie, a o to viac ma zaráža ten váš nekorektný tón, keď ste skutočne napadli tuná neprítomného kolegu Bublavého. A len preto vystupujem, lebo kolega Bublavý tu teraz nie je.
Nie je to celkom hodné vás, pán poslanec. Vy ste príliš múdro vystúpili na to, aby ste takýmto spôsobom zhodili všetko to, čo ste povedali. Jednoducho sa mi to nepáči preto, lebo myslím si, že to bolo zbytočné o to viac, že kolega Bublavý tuná nie je a nemôže sa brániť. Mali by ste sa aspoň v duchu ospravedlniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 11:23 - 11:25 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Hlina, ja si vás dovolím len doplniť. Tá medializácia II. piliera, to bolo presne také isté svinstvo, ktoré bolo pri medializácii tých takzvaných nebankových subjektov. Takisto známe tváre, mediálne známe tváre, zvyčajne herci, pochopiteľne, lebo neviem, kto je už dnes známejší v tejto republike, všetci títo sa nechali „zneužiť“ za nejaké honoráre a klamali presne takisto, ako klamali pri tvorbe II. piliera. Toto sú dôsledky. Samozrejme, tí, ktorí robili tie reklamy, robili to úplne bez akejkoľvek zodpovednosti, bez akejkoľvek vízie nejakej budúcnosti. Proste prečítali textíky, ktoré im niekto napísal. To bol ten problém. A to je ten problém vôbec s medializáciou niektorých vecí aj v súčasnosti. Proste to je to hrubé klamanie cez médiá tých, ktorí bez zodpovednosti sú ochotní urobiť za lacný groš čokoľvek. A toto sú potom dôsledky, ktoré sa tu budú riešiť ešte veľmi dlho. A títo kaníkovci o tom veľmi dobre vedia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 13:01 - 13:03 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja to, ja to musím povedať, ja sa bránim, ale musím to povedať, ja som pochopil, ja som pochopil, pán podpredseda, po vašom vystúpení, v čom je fígeľ tejto schôdze, tohto odvolávania. Fígeľ tohto odvolávania sa volá "no počkaj, Zajac!". A Zajac čaká.
Ale teraz celkom vážne. Pán podpredseda, vy tu vystupujete ako, stále ako kladný hrdina. A všetci tí ostatní sú negatívni. Vy ste ten, ktorý vždy upozorní na problém, potom ho pohladká, len on stále, ten problém, akosi ostane a vy ako keby ste nemali s ničím nič spoločného.
Tak ja by som sa chcel spýtať len na jednu vec, ktorá ma naozaj páli preto, lebo ako v tom prostredí tak trošku žijem, a to sú kostýmy alebo uniformy, ktoré vybrala Železničná spoločnosť za čias vašeho ministrovania a nechala ich na mieru ušiť priamym zadaním, teda vzorové uniformy za vyše 52-tisíc euro. No prečo priamym zadaním? 52-tisíc euro pre niekoho možno taká malá sumička, možno nič neznamenajúca. Sú predsa dielne Národného divadla, dielne Novej scény, nehovoriac o dielňach typu Styl napríklad v Prahe. Všetci títo vyrábajú kostýmy, resp. uniformy tohto typu. Prečo priamym zadaním?
Možno tá suma 52-tisíc euro sa vám nezdá až taká nejaká veľká, ale to je, viete, no, kvapka ku kvapke, a keď ste taký dôsledný a taký kladný hrdina, no tak toto by ste mali vedieť zdôvodniť, prečo je to takto.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 12:08 - 12:09 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No, dámy a páni, v náväznosti na slová pána ministra Počiatka si myslím, že táto schôdza by sa mohla kľudne aj jeho vystúpením skončiť. Tie argumenty všetky boli absolútne vyvrátené. To, čo rozprávate vy z opozície, špeciálne z KDH, sa ukazuje, že je to absolútne na vode. No a tie argumenty sa rozpadávajú, snáď rýchlejšie sa rozpadáva už iba súčasná opozícia. (Zasmiatie sa v sále.)
Fakt je to, mne je to hrozne ľúto kvôli KDH, lebo strelili ste si, úplne ste si strelili zbytočne do kolena a vyzerá to tak, že táto schôdza nebude o odvolávaní pána ministra Počiatka, ale ona sa nepriamo mení na odvolávanie KDH z politického spektra a Matovič môže byť úplne ticho preto, lebo jemu vlastne teraz preferencie rastú proti jeho vôli.
Takže to, čo vy tuná rozprávate, to naozaj, to je tak na vode, to je pre človeka, ktorý s tým absolútne neprichádza do kontaktu, je to čosi, kde až rozum zastáva, že ako KDH, ktoré malo ministra Figeľa, ktorý, vieme, ako sa stal ministrom. To bolo také dohadovanie, že to predseda Národnej rady alebo nejaký iný minister, nakoniec sa mu ušlo toto ministerstvo dopravy. No a tak to aj vyzeralo celé. Tak to aj vyzeralo.
Naozaj, páni z KDH, nepomýlili ste sa? Skutočne chcete odvolať Počiatka? Nechcete vy radšej odvolávať bývalého ministra Figeľa, súčasného podpredsedu Národnej rady?
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 12:31 - 12:33 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tento problém treba vrátiť z tej politickej roviny do vecnej roviny. A ja by som chcel doplniť pána poslanca Duchoňa v tom zmysle, že tu nejde o nejaké nechcenie štátu alebo nechcenie v súčasnosti vládnej garnitúry, tu ide jednoznačne o to, že stále prebiehajú súdne procesy s aktérmi tejto finančnej perverzity a v prípade rozhodnutia súdu o vine tu nastupuje aj isté siahnutie na ich majetok a siahnutie proste na ich finančné prostriedky a potom, samozrejme, môže nastúpiť štát.
Ja by som ale zároveň chcel ešte povedať jednu vec, ktorá v tejto chvíli je ešte perverznejšia. A týka sa naozaj médií, preto, lebo treba si uvedomiť, kto vlastne bol vinníkom tejto oberperverznej kauzy finančnej. No tie médiá, ony vysielali reklamu tých nebankoviek, ale ony ju vysielali aj vtedy, keď už tie nebankovky skrachovali. A vtedy stále vysielali, stále vysielali reklamu a vyzývali ľudí, aby vkladali peniaze, aj, hovorím, už po tom, ako bolo jasné, že tie nebankovky skrachovali. Hej? No ja sa pýtam, kto tieto médiá zažaloval, ako dopadli tie súdne procesy, kto sa vôbec s týmto zaoberal, lebo tu je ten hlavný vinník. Médiá, tie, ktoré vysielali túto oblbujúcu reklamu, tie sú tým hlavným vinníkom, ktoré vlastne týchto občanov zavádzali. A vedome ich zavádzali preto, lebo boli už podpísané, samozrejme, nejaké zmluvičky a zmluvičky sa museli pochopiteľne plniť. Keby sa neplnili, platili by médiá zadávateľom.
Takže treba tento problém trošku znovu vrátiť z tej politickej roviny do vecnej, treba sa pýtať a treba počkať v prvom rade na to, ako sa skončia súdy a ich rozhodnutia. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2014 11:20 - 11:21 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem za slovo. Len pripomínam kolegom, o 13.05 hodine bude mimoriadne zasadnutie výboru a po ňom ďalšie mimoriadne zasadnutie výboru. Keby ste boli takí láskaví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2014 11:25 - 11:25 hod.

Dušan Jarjabek
Poprosím ctených kolegov, výbor pre kultúru a médiá zajtra o 13.05 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2014 12:15 - 12:21 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, ak dovolíte, ja sa vrátim k meritu veci.
Dámy a páni, v dobrom to hovorím, mali by sme si uvedomiť, že ten rokovací poriadok hovorí skutočne veľmi presne, máme sa vyjadrovať k zákonu, ktorý práve prerokovávame. Hoci určite tie veci, o ktorých hovorila aj pani Vášáryová, aj pani Mezenská, sú dôležité, ale môžeme ich potom skutočne namontovať na akýkoľvek zákon, na akúkoľvek problematiku. Hovorím ešte raz, prerokovávame zákon o vysielaní a retransmisii, prerokovávame túto problematiku. O tej problematike, o ktorej ste hovorili aj vy, pani poslankyňa Mezenská, veľmi dôležitej, určite, ale v iných zákonoch. Preto, lebo potom by sme mohli hovoriť všetci o všetkom a všade, a je tu aj nejaký čas. Hovorím, hovorím to v dobrom. Porušuje sa rokovací poriadok takýmto spôsobom.
A teraz späť k zákonu, lebo vlastne teraz som ten rokovací poriadok porušil aj ja.
Dámy a páni, začnem trochu netradične. V návrhu zákona o audiovízii ma najväčšmi potešili strany 26 a 27, keď som si ten návrh čítal, lebo tento zákon nahradí doterajšie štyri a koriguje ďalších 171 legislatívnych predpisov. Nazdávam sa, že tento trend by sme mali čím skôr rozšíriť i do ostatných sfér našej činnosti. Počet zákonov a ich aktualizácií, novelizácií, doplnkov a zmien je dnes totižto veľký, že aj odborníci strácajú prehľad v tom, čo vlastne platí. Čiže ešte raz, fajn.
Predložený návrh komplexne rieši situáciu v oblasti audiovízie. Viete, kým jestvovala jediná Slovenská filmová tvorba a jediná Československá televízia, nebolo ho treba. Po roku 1990, keď prestal platiť monopol štátu na výrobu a distribúciu audiovizuálnych diel, a po reálnom vstupe súkromných podnikateľov do televízneho vysielania v roku 1995 sa situácia zásadne zmenila.
Dôvodová správa uvádza, že dnes sa na našom trhu pohybuje zhruba sto subjektov, ktoré sa často popri iných aktivitách zaoberajú aj audiovizuálnou tvorbou, a to prirodzene vyvoláva potrebu upraviť tento terén všeobecne záväznými predpismi tak, aby nedochádzalo k problémom a sporom.
Pripúšťam, že nie som veľkým fanúšikom centrálnych evidencií a registrov, ale uvedomujem si, že je dôležité, aby štát mal prehľad o tom, kto na Slovensku v oblasti audiovízie pôsobí. Preto súhlasím s vytvorením centrálnej databázy týchto subjektov. Rovnako si myslím, že je len dobré, ak sú v takejto všeobecnej legislatívnej norme zadefinované práva a povinnosti, ktoré platia pre každého, kto sa audiovizuálnou tvorbou a prezentáciou jej výstupov zaoberá. Tu mám na mysli najmä ochranu mladistvých a systém označovania vekovej vhodnosti, spôsob umiestňovania reklamy do audiovizuálnych diel a ich jazykovú úpravu.
Za zvlášť dôležité považujem, že zákon v šiestej časti komplexne rieši postavenie a funkcie Slovenského filmového ústavu. Doposiaľ medzi legislatívcami panovalo presvedčenie, že rezortné inštitúcie ministerstva kultúry nemajú v zákonoch miesto, že ich organizácia a rozsah pôsobnosti je internou vecou rezortu. Lenže Slovenský filmový ústav, rovnako ako Divadelný ústav, Literárne centrum, Hudobné centrum a ostatné celoslovenské inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva nie sú iba nejakými jeho špecializovanými vysunutými pracoviskami, ale sú to pracoviská, v ktorých sa sústreďuje veľký nehmotný majetok, naše kultúrne dedičstvo. Slovenský filmový ústav ako centrálny depozitár audiovizuálnych diel nie je teda iba správcom kilometrov celuloidových pásov, ale sústreďuje a využíva a ochraňuje jedinečné dokumenty našich kultúrnych, spoločenských a národných dejín.
Pre šéfa firmy alebo podnikateľa, ktorý sa niekoľko rokov venuje audiovízii, a keď to prestane byť podnikateľsky zaujímavé, alebo keď nájde iný segment na trhu, do ktorého svoje aktivity prenesie, môže byť archív vytvorených diel iba nepríjemnou príťažou, ktorej sa zbaví. Ale ak Slovenský filmový ústav bude disponovať podľa možnosti čo najúplnejšou kolekciou všetkého, čo v tejto oblasti na Slovensku vzniklo, a zákon na to utvára možnosti a predpoklady, nebude to iba nejaký pomník súčasných tvorcov takýchto diel, ale i nenahraditeľná databáza informácií o tom, ako sa naša spoločnosť vyvíjala.
Poviem vám v tejto súvislosti len jednu malú príhodu, ktorá mi dáva za pravdu. V nemenovanom slovenskom profesionálnom divadle sa pripravovala rekonštrukcia. Bolo, bolo teda treba pripraviť objekt na odovzdanie stavbárom a nielen dočasne presťahovať kancelárie. A tak pred inú budovu, kde malo divadlo dovtedy sklady a dielne, pristavili nákladné auto a na jeho korbe skončili "papiere", archív a časť knižnice, aby sa v uvoľnenej miestnosti mohlo úradovať. V inom našom divadle zasa "nové vedenie" neváhalo po desaťročia sústreďovaný a vzácny notový materiál vysťahovať do plechovej skladovej haly, kde ho úspešne zlikvidovala vlhkosť a myši. A podobných príkladov by sme mohli zozbierať nemálo.
Preto som rád, že ministerstvo kultúry urobilo tento krok a návrhom zákona o audiovízii a jeho kapitoly o Slovenskom filmovom ústave otvára možnosť podobne upraviť aj situáciu v ostatných oblastiach.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, myslím, že máme pred sebou rozumný a dobre pripravený návrh zákona a jeho prijatím urobíme len dobrý krok, ktorý tu doteraz chýbal.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2014 16:58 - 17:01 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu listom č. 4323 z 20. októbra 2014 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončí dnom 16. decembra 2014 funkčné obdobie pánovi Karolovi Haťapkovi, pánovi Petrovi Škultétymu, dňom 13. januára 2015 pánovi Pavlovi Dinkovi.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 22. októbra 2014 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov Rady. Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady: Doktor... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte. Prosím vás, o kľud v miestnosti.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Môžem? Áno, ďakujem. Doktor Igor Boháč, docent Štefan Bučko, magistra Ingrid Fašiangová, doktor Štefan Fejko, magistra Angela Hefty, doktor Peter Kolenič, doktor Martin Križan, Rastislav Lehotský, docent Matúš Oľha, magistra Gabriela Rothmayerová, magistra Mária Tóthová-Šimčáková.
Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 174 z 20. novembra 2014 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, je to pod tlačou 1276, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé, konštatovala, že po a) dňom 16. decembra 2014 končí funkčné obdobie pánovi Karolovi Haťapkovi a pánovi Petrovi Škultétymu a dňom 13. januára 2015 pánovi Pavlovi Dinkovi; po b) je potrebné zvoliť troch členov rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov.
Po druhé, zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii troch členov rady na obdobie šesť rokov, dvom členom rady s najvyšším počtom získaných hlasov začne plynúť funkčné obdobie dňom 17. decembra 2014 a jednému členovi rady začne plynúť dňom 14. januára 2015.
Po tretie, uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený potrebný počet členov z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú tí kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov opakovanej voľby je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Ďakujem.
Skryt prepis