Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.5.2015 o 9:28 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2015 9:28 - 9:30 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani predkladateľka, podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1488. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1515 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som. Poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 18:14 - 18:16 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis

100.
Ďakujem. Pán minister, ja poviem tak, vaše vystúpenie vítam, že prišlo, ale bolo pre mňa sklamaním. Pretože vy ste stále v zajatí takých tých svojich floskúl, ktoré neustále opakujete a keď budem teda konkrétny, veď ja som sa vás pýtal: prečo je diskriminácia pri minimálnych dôchodkoch? Prečo, keď napríklad pri vianočných príspevkoch žiadna nie je? A čo ste vy povedali vo vašom vystúpení? Vy ste začali niečo hovoriť o tom, že vianočné príspevky sú potrebné a že je to super. Dobre. Tak teda sú potrebné a sú super, ale vôbec ste nekomentovali to, že tam žiadna diskriminácia nie je. Vôbec ste nekomentovali všetky tie moje ďalšie argumenty, ktoré som hovoril, keď som ich uvádzal. Napríklad vyrovnávací príspevok. Napríklad dôchodok zo zahraničia. Napríklad systém dávok v hmotnej núdzi. Veď jednoducho, vy ste začali niečo politicky a tak, ako to hovoríte vždy, veľmi pekne. Vaši voliči tomu zrejme rozumejú, pretože nič im vlastne nepoviete, len pekne sa to počúva, ale vôbec ste nereagovali na moje konkrétne pripomienky. Ja, bohužiaľ, musím odísť, mám cestu do Popradu, ale neviem teda, či budete reagovať nejako v záverečnej reči, to si potom pozorne pozriem na internete, ale jednoducho ešte raz, ešte raz opakujem, vy ste vôbec nereagovali na moje konkrétne pripomienky. Vyhli ste sa tomu širokým oblúkom.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2015 17:11 - 17:44 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis

86.
Ďakujem pekne. Tak, pán predseda, ja som tak isto nechcel vystupovať ešte v ústnej časti, respektíve pri ústnom prihlasovaní sa. Mal som za to, že úplne postačí prihlásiť sa raz do rozpravy písomne, ale jednoducho tá rozprava sa vyvíja veľmi zvláštnym spôsobom, veľmi zvláštnym spôsobom. Na to moje vystúpenie napríklad boli, ak sa nemýlim, tri faktické poznámky vládnych poslancov za stranu SMER, ale tie, prepáčte, kolegovia, ktorí ste to teda boli, ale tie boli v podstate úplne od veci. Pretože akože reagovali na moje vystúpenie, no tak, lebo spomenuli moje meno, ale nereagovali. Pretože nereagovali na to, čo som reálne povedal.
A povedal som dve veci, pán minister, vy si spomínate určite dobre. Povedal som po prvé to, že pred tromi rokmi tu bol spáchaný podvod na živnostníkoch, keď im boli zvýšené odvody a povedal som druhú vec a to je diskriminácia sporiteľov. A síce pán predseda výboru Podmanický sa tu snažil o nejakú takú argumentáciu, veď tie moje dôvody o protiústavnosti žiadnymi nie sú, ale vôbec nereagoval na to, čo som ja konkrétne v tom prejave hovoril. Pripomeniem, pripomeniem možno aj pre tých, ktorí tu predtým neboli, prečo si myslím, že dvojaké nastavenie minimálneho dôchodku, iné pre občana, ktorý bol len v prvom a iné, nižšie, pre občana, ktorý bol aj v II. pilieri, prečo je to protiústavné podľa môjho názoru?
Je to podľa môjho názoru protiústavné preto, pretože v reáli, vo svojej podstate ten doplatok do takzvaného minimálneho dôchodku má charakter štátnej sociálnej dávky a ja nepoznám v našom práve, v našej legislatíve žiadny iný príklad toho, že by sporiteľ, ktorý je v II. pilieri z titulu toho, že je v II. pilieri, bol nejakým spôsobom diskriminovaný pri výplate nejakých štátnych sociálnych dávok, napríklad prídavkoch na deti alebo pohrebného alebo vianočného príspevku. Zoberme si zákon o vianočnom príspevku, taký, aký je dnes v našom práve, v našej legislatíve. Výška vianočného príspevku závisí od výšky dôchodku občana, dôchodcu. Je jedno, či je to občan, ktorý poberá dôchodok len zo Sociálnej poisťovne jednopilierový, prvopilierový, alebo je to občan, ktorý poberá dôchodok aj z I., aj II. piliera. Ak je raz ten dôchodok nízky, tak ten občan má nárok na vianočný príspevok. Čím menší je ten dôchodok, tým vyšší je vianočný príspevok. A aká bola obhajoba mimochodom zvýšenia vianočných príspevkov, keď sa to zvyšovalo vlani na jeseň, dokonca v skrátenom legislatívnom konaní? Pamätníci si spomenú. Obhajoba bola tá, že podľa ústavy má občan právo na dôstojný život.
A ja sa teda pýtam. A sporiteľ v II. pilieri, keď sa bavíme o doplatku do minimálneho dôchodku, nemá právo na dôstojný život? On je občan druhej kategórie pri minimálnom dôchodku? No ale zaujímavé je to, že pri vianočnom príspevku je to v poriadku. Tam diskriminácia nie je. Pri minimálnom dôchodku zrazu diskriminácia je. Nikto z poslancov strany SMER a ani pán minister zatiaľ mi nevysvetlil v rozprave, prečo by to malo byť pri vianočnom dôchodku inak, ako je to pri minimálnom dôchodku. Veď keď už teda niečo robíte, opakujem ešte raz, tak to, prosím, robte poriadne, dôsledne a konzistentne. Inak platí to, čo zdôrazňoval vo svojom prejave kolega Miro Beblavý, občan stráca dôveru v tento štát, pretože zákony sú nekonzistentné, chaotické a sú prijímané tak, ako sú prijímané napríklad tu.
Prebehlo šesťmesačné legislatívne konanie. MPK, legislatívna rada vlády, tripartita, rokovanie vlády ako takej, prvé čítanie, kde sa mohli vládni poslanci vyjadriť a nepadlo ani jedno jediné slovo v tom čase, že by mal byť inak nastavený minimálny dôchodok pre sporiteľov. Až po skončení prvého čítania zrazu - na veľké prekvapenie - tu prišlo rokovanie sociálneho výboru a návrh predsedu sociálneho výboru pána Podmanického, ktorým presadil do spoločnej správy, tam to nájdete, krátenie minimálneho dôchodku pre sporiteľa. Dovtedy to nikoho ani len nenapadlo, nikto sa ani neozval a zrazu buch. Tak isto na to ste nereagovali v rozprave. Reagujete na hlúposti, milí kolegovia, rozprávate tu úplne od veci, ale na toto nereagoval nikto. Ak teda neberiem akú-takú vajatavú obhajobu pána predsedu Podmanického, že ten výbor bol zvolaný v súlade s rokovacím poriadkom. Áno, bol, nepochybne, ale tu ide o iný rozmer, ako to, či bol dodržaný rokovací poriadok Národnej rady. Ide o podstatu veci, čo sa vlastne stalo a prečo?
Nepočul som ani žiadnu reakciu na to, prečo má byť diskriminácia pri minimálnom dôchodku, ktorý nahrádza pre občanov, ktorí boli dôchodkovo poistení aspoň 30 rokov, ktorý nahrádza dávky v hmotnej núdzi. Pripomeniem ešte raz, ten, kto bude aspoň tých 30 rokov dôchodkového poistenia, dostane minimálny dôchodok, teda má naň nárok, ktorý bude mať ale krátený, ak je sporiteľ. Ak bude mať odpracovaných len 29 rokov, zostáva v systéme hmotnej núdze, kde žiadne nároky krátené mať nebude. Čiže zase, máme tu dva zákony vedľa seba. V jednom je diskriminácia sporiteľov, v druhom nie je. Tak kde sa stala chyba, soudruzi? Nerobíte to dobre. Či sa na to pozriem z tej strany, alebo s veľkým nadhľadom a iróniou, ak to niekto nechápe, z tej druhej.
A samotný zákon, o ktorom teraz rokujeme, ktorý v sebe prináša dve veci, minimálny dôchodok a vyrovnávací príplatok, opakujem ešte raz, vyrovnávací príplatok, ktorý dostane dôchodca, ktorý bol, ktorý pracoval aj v Českej republike za čias federácie ešte, tak ten bude mať dorovnaný bez ohľadu na to, či na Slovensku poberá dôchodok z I. alebo II. piliera. Čiže tam tá diskriminácia znova nie je a to je jeden a ten istý zákon. Len dva paragrafy vedľa seba. Veď to je úplne smiešne. To ako robíte tú legislatívu, prosím vás pekne? Tak buď niečo chcem, alebo niečo nechcem.
A ešte posledná poznámka, ktorú som hovoril a na ktorú tak isto nebola reakcia, ale rád túto myšlienku rozviniem, pretože pán podpredseda Číž ma k tomu, priznám sa, vyprovokoval svojimi rečami o Maďarsku a o tom, ako tam majú dôchodkový systém a v Chile. Tak ja mu teda poviem, ako funguje dôchodkový systém v tých vyspelých tradičných európskych krajinách, aby niečo sa dozvedel.
Takže ešte raz. Ak máme občana dôchodcu, ktorý časť svojho života pracoval dajme tomu v Holandsku a bude dostávať z Holandska dôchodok, sme v Európskej únii, takže dúfam, že vás to neprekvapuje, že bude dostávať z Holandska dôchodok, a z toho Holandska bude dostávať dôchodok z ich I. a z ich II. piliera, tak v jeho prípade o žiadnej diskriminácii v zákone nie je reč. To je jedno. Skrátka poberá holandský dôchodok, je jedno aký, holandský, ale ak je to teda slovenský prvo a druhopilierový dôchodok, tak tam diskriminácia bude. No tak teraz mi nech niekto vysvetlí, že toto nie je protiústavné. Čiže ak bol niekto v II. pilieri v Holandsku, tak má nárok na nekrátený minimálny dôchodok, ale ak bol niekto v II. pilieri na Slovensku, tak už ho krátený mať bude. Tak to kde sme?
Teda ja neviem, teraz ma to napadlo, ahá, tak to naši občania budú radšej chodiť robiť do Holandska, lebo tie podmienky potom budú možno lepšie, ale to už blbnem, prepáčte.
Čiže na toto, na toto, na tieto moje argumenty žiadna konkrétna reakcia nebola. To je veľká hanba, pán minister. A zároveň také tiché priznanie si toho, že to, čo som povedal, je absolútna pravda a nemáte na to žiadny zmysluplný argument, žiadny.
No ale ešte by som rád reagoval na to, čo tu zaznelo, kde tá debata sa uberala naozaj. Čo je II. pilier? Ako je II. pilier? Ako to funguje? Ako funguje I. pilier? Takže pán generálny riaditeľ určite faktickou poznámkou rád zareaguje, pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, na to, čo poviem teraz.
V súčasnosti, nie, takto, poďme o rok dozadu. V roku 2014, začnime takto. V roku 2014 Sociálna poisťovňa vyplatila na starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkoch sumu 6,24 mld. eur, alebo inak povedané 6 mld. 240 mil. s tým, že vybrala Sociálna poisťovňa na odvodoch na dôchodkové poistenie, kde tieto odvody by mali slúžiť na výplatu tých dôchodkov, vybrala 4 080 mil. eur. Ešte raz, použila na výplatu dôchodkov 6,24 mld., ale vybrala len 4,08 mld.. Inými slovami, Sociálnej poisťovni chýbala na výplatu dôchodkov starobných, invalidných, pozostalostných suma 2 160 mil. eur za minulý rok. No svet sa krúti ďalej, napriek tejto zarážajúcej informácii. A prečo sa krúti ďalej? Prečo Sociálna poisťovňa existuje aj naďalej a prečo sa tu tvárime, že nič sa nedeje? No preto, pretože z tejto sumy, z tejto sumy sa, respektíve na tie dôchodky sa zobralo približne 1 300 mil. eur z ostatných fondov Sociálnej poisťovne, v prvom rade z rezervného fondu, ktorý celý šiel na dôchodky a ďalej sa zobrali peniaze z nemocenských, z nemocenského fondu, z úrazového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti.
Chcel by som rád pripomenúť občanom, ktorí sa zaujímajú o kondíciu Sociálnej poisťovne a o náš dôchodkový systém ako taký, že keby táto dotácia 1 300 mil. nemusela byť, ale teda bola, tak by mohli byť odvody občanov, ktorí sú poistení, približne o 6 % nižšie. Keď to prepočítam na nejaký priemerný zárobok a tak ďalej, na čistú mzdu, tak to by vlastne znamenalo, že občan pri priemernom zárobku by mal ročne o 500 eur viac, keby sa nemuseli tie peniaze použiť z iných fondov. Keby tie iné fondy mali nastavené percentá tak, aby sa samofinancovali a keby nemusela byť táto dotácia.
Ďalších 438 mil. dal Sociálnej poisťovni štát z titulu odklonu odvodov do II. piliera. To spochybňovať, samozrejme, nebudem, to je jednoducho daň za to, že II. pilier je zavedený a že v budúcnosti problémy v Sociálnej poisťovni nebudú ešte väčšie, ako sú dnes. No a na záver tretia položka, tých ďalších okolo 450 - 460 mil. eur, ktoré mi v tom výpočte ešte chýbajú, je čistá, totálne čistá dotácia štátu. To nie je nič iné, ako to, že všetci občania, ktorí nejakým spôsobom platia dane, sa poskladali na to, aby dôchodcovia dostali svoje dôchodky tak, ako hovoríme, štát garantuje.
No takže, ak by tieto veci, ak by toto nebolo, vážení dôchodcovia, buďte si vedomí toho faktu, že vaše dôchodky z I. piliera už dnes, dnes, nie o 20 - 30 rokov, kedy to bude horšie, by mali byť o 30 % nižšie, o 30 %. Tak si, prosím, predstavte pri priemernom dôchodku teraz, ktorý je okolo 410 - 420 eur, že tie dôchodky by sa o 30 % znížili, čiže boli by len 300-eurové. Veď to by tých dôchodcov, no, asi porazilo. Dobre, takže dôchodky sú také, aké sú, ale za cenu toho, že je tu vyše dvojmiliardová dotácia. Také sú fakty. To je minulý rok.
Tento rok, rok 2015, dal som si tú námahu, pán predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne, a pozrel som si teda výsledky vášho zasadania, ktoré ste mali vo februári, kde je teda aj dokument, ktorým hovoríte o tom, ako prefinancujete dieru v dôchodkovom poistení v tomto roku, v roku 2015. No a tam som sa teda dočítal, že to bude ešte horšie a že napríklad tá krížová dotácia z ostatných fondov už nebude milión tristo tisíc, pardon, jedna nula, tri nuly mi tam vypadli, miliarda tristo tisíc, ale bude miliarda, ešte raz, to sú také čísla, že to nevie človek ani povedať. Čiže nebude to 1 300 mil., ako to bolo v roku 2014, ale bude to 1 500 mil., 1,5 mld. z ostatných fondov a ďalej, že štát, štát dá jednak na II. pilier 450 mil. a jednak 450 mil. je čistá dotácia, čistá dotácia štátu na chýbajúce peniaze na výplatu dôchodkov. Takže v takejto kondícii je Sociálna poisťovňa dnes.
Pán generálny riaditeľ, neberte to v žiadnom prípade, ako nejaký útok na vašu osobu, pozor, to je len o tom, že v akej kondícii je I. pilier dnes, dnes, kedy máme ešte relatívne priaznivý počet pracujúcich, kedy tie tzv. Husákove deti majú 40 rokov a sú v plnej forme a pracujú, platia odvody a keď ten počet dôchodcov je okolo milióna, čiže nie je to až také číslo, aké nás čaká o 20 - 30 rokov, lebo preto bol zavedený II. pilier, pretože demografické počty nás nepustia. Ak je raz dnes 10-ročných detí 55-tis. a 40-ročných ľudí 92-tis., tak o 25 rokov alebo o 30 rokov bude 90-tis. dôchodcov v jednom ročníku, tí, ktorí teda dožijú z tých 92-tis. a z tých 55-tis. detí viac ako 55-tis. platiteľov odvodov určite nebude. A tým chcem povedať napríklad aj to, že mnohé tieto naše deti nám utekajú napríklad do toho Holandska.
Ďalšia vec, ktorá ma tu veľmi vyrušuje v tejto debate, je to, že kto za čo môže v II. pilieri a tie slovné spojenia, pán minister, ktoré máte v dôvodovej správe, morálny hazard, ktorý teda hádžete na krk tým sporiteľom, ktorí sú v II. pilieri. Oni teda nejako morálne hazardujú tým, že sú v II. pilieri. Takže poprosím na pripomenutie, o čom je tá história v II. pilieri?
V roku 2009 tu prišla tzv. Madejová novela, ktorá vlastne znamenala to, že vo všetkých fondoch, vo všetkých dôchodkových fondoch v II. pilieri sa zaviedli povinné garancie. To viedlo k tomu, že v čase, kedy sa už svet otriasal z tej ekonomickej krízy, ktorá bola v roku 2008 a kedy akcie znovu začali narastať, tak vtedy, keď bol najvhodnejší čas na nákup akcií, vtedy práve naopak DSS-ky vypredali aj ten posledný zvyšok akcií pod vplyvom tejto novely a nakúpili buď dlhopisy alebo dali peniaze na finančné úložky, na bankové účty, kde teda to zhodnotenie bolo na úrovni 1 - 2 % ročne nominálne. To znamená, že v čase, kedy mohli sporitelia cez investície na akciových fondoch zarobiť veľmi pekné percentá, stal sa presný opak. Stal sa presný opak a tie zárobky boli na úrovni 1 - 2 %.

Za to tie DSS-ky, pán minister, nemôžu, ani tí sporitelia, tí morálni hazardéri, ako ich označujete. Za to môže pán Madej, ktorý sa pod to podpísal, pán premiér Fico, ktorý sa pod to podpísal a mám pocit, že aj vy ste boli vtedy v parlamente a že ste za to hlasovali a ďalší vaši kolegovia. Čiže vám môžu sporitelia vyčítať, že ste ich obrali o desiatky, možno stovky miliónov eur takýmto legislatívnym zásahom.

Čo sa stalo v roku 2012, pán minister, už za vašej éry? Vy ste sem priniesli zákon, podľa ktorého všetci sporitelia, to už bola iná situácia, lebo to bolo po tom mojom krátkom intermezze, kedy som zaviedol indexové fondy, ktoré začali úžasným spôsobom zarábať sporiteľom, ale vy ste priniesli novelu, podľa ktorej úplne všetci sporitelia boli povinne presunutí do garantovaného, zase do garantovaného fondu. To znamená, že znova ste zobrali ľuďom možnosť zarobiť na raste akciových trhov. O 60 % v priemere za tie tri roky vzrástol majetok sporiteľa, ktorý si nenasporil sám ani jedno euro. Ak tam mal pred tromi rokmi 1 000 eur v indexovom fonde, tak teraz tam má 1 600, a to si nemusel nasporiť ani jedno vlastné euro. Mohol byť tri roky nezamestnaný. O 60 % vzrástla hodnota majetku v indexových fondoch a toto mohli ľudia mať. Tisíce, desaťtisíce ľudí, státisíce ľudí to mohli mať, ale vy ste ich šupli do garantovaných fondov. Vy ste im zobrali tú možnosť toho zhodnotenia. Podpísali ste sa priamo ako minister pod straty, ktoré títo sporitelia zaznamenali. Morálny hazard. Čo je to morálny hazard?
Netrúfam si ďalej rozprávať, pretože počujete intenzitu môjho hlasu, tak sa skúsim radšej sám nejako skľudniť, lebo už to nevyzerá dobre. To, čo by som mal teraz povedať, by boli veľmi silné slová, ale skúsim v kľude ešte povedať jednu vec.
Poplatky. Pán podpredseda Číž tu nie je, ale verím, že si to vypočuje, resp. že mu to, kolegovia, zodpovedne odkážete. Poprosím, raz a navždy si zapamätajte, že od 1. septembra 2012 sa novelou pána ministra Richtera poplatky v II. pilieri zmenili takto. Poplatky za správu majetku, ktoré boli predtým 0,3, zostali v garantovaných fondoch 0,3, tam nebola žiadna zmena, ale v indexovom fonde, kde boli 0,2, sa vlastne zvýšili na 0,3. Čiže tam bol nárast v prepočte o 50 %, ale to by nebolo až také dôležité. Dôležité je to, že ten veľmi kamuflovane napísaný poplatok za zhodnotenie, ktorý bežný človek ani nevie nájsť, aký je, ale my, čo sa vyznáme, prepáčte za toto slovné spojenie, vieme, kde ho máme hľadať v prílohe zákona. Takže my informovanejší vieme, že poplatok z výnosu, zo zhodnotenia, ktorý bol 5,6 % z toho zhodnotenia, ste zvýšili na 10 %. To je dosť zásadné zvýšenie a naviac v indexových fondoch, kde poplatok za zhodnotenie nebol žiadny, čiže čistá nula, tam ste ho tak isto nastavili na 10 %.
Sme svetový unikát, pretože v podstate nikde vo svete sa pri indexových fondoch, to je tzv. pasívny fond, kde manažér nemá žiadnu zásluhu, manažér DSS-ky nemá žiadnu zásluhu na tom, že ten index dosiahol nejaké zhodnotenie, lebo to je objektívne dané štruktúrou tých akcií, ktoré tam sú. Čiže sme svetový unikát v tom, že u nás DSS-ky majú krásnych 10 % za zhodnotenie v indexových fondoch. To nikde inde vo svete nie je. Všade inde pri indexovom fonde je len poplatok za správu majetku, ale nie poplatok za zhodnotenie, lebo to je absurdné.
To je, pán minister, asi niečo také, ako keby ste do zákona dali, že DSS-ka bude dostávať nejaký poplatok za to, že každý deň ráno vyjde slnko a že večer zapadne.
Takže, vážené kolegyne a kolegovia zo SMER-u, takéto sú fakty. Ak si, nebodaj, niekto myslí, že si to vymýšľam, stačí sa pozrieť do tej novely, ktorá platí od 1. septembra 2012 a tam toto nájdete. Už som to spomínal vo faktickej poznámke. Podľa mojich prepočtov, netrúfam si na presnosť, ale najmenej 7 mil. ročne, podľa mňa je to až 10 mil. ročne, majú DSS-ky viac od toho septembra 2012 pri tomto zvýšení poplatkov.
Bol by som veľmi rád, pán minister a kolegyne, kolegovia, keby ste nespomínali, že ako to urobil Ľudo Kaník a ako ste to vy za prvej Ficovej vlády znižovali. To je, samozrejme, pravda, ale tá aktuálna história, september 2012, je jednoducho takáto. Čiže DSS-ky dostali pridané. A v tejto súvislosti počúvať pána podpredsedu Číža, zlé finančné inštitúcie, ktoré sú nejakým spôsobom, nejak parazitujú, alebo hrozí tu, že sa zmocnia toho majetku a pritom im bolo pred troma rokmi pridané. Pán Číž za to hlasoval. Tak ja neviem, či to je nejaká schizofrénia, alebo čo to je? Pozor, s pánom Čížom opatrne, pretože nasadí takú faktickú poznámku na mňa, že sa z toho nespamätám. To som si vedomý, že veľmi, veľmi mierne musím pristupovať a nepoužívať ani náhodou nejaké silnejšie výrazy, ale tak možno tá schizofrénia, to pán Číž prežije.
No a ešte jedna vec. Druhý pilier a iné európske krajiny. V tomto štáte už veľmi dlho prebieha propaganda typu - II. pilier nikde nefunguje. Veď v Maďarsku ho zrušili, veď v Česku ho zaviedli a hneď potom zrušili, veď v Poľsku sa to tiež nejako rozsypalo a Chile, to je také nejaké celé čudné, tam je Pinochet, vlastne, hej. Chile, to je Pinochet. To neberme. Dobre, to je všetko fakt, lenže my sa, prosím pekne, kolegyne, kolegovia, pozrime do iných krajín, ako do nejakého nešťastného Maďarska. Pozrime sa napríklad do Švédska.
Kolegyne, kolegovia, viete, ako funguje dôchodkový systém vo Švédsku? Tak v prvom rade funguje tak, že I. pilier je nastavený ako vyvážený. Keby som bol švédsky poslanec a rozprávam niečo v švédskom parlamente hypoteticky, tak rozhodne by som nepoužíval čísla, že vyplatí sa 6,4; 6,24 miliardy na dôchodkoch a zinkasujú sa 4 mld., pretože vo Švédsku by som hovoril techtle-mechtle, vo Švédsku by som hovoril, že presne toľko, koľko sa vyplatí na dôchodkoch, presne toľko sa vyberie alebo naopak. Presne toľko, koľko sa vyberie na dôchodkových odvodoch, presne toľko sa vyplatí na dôchodkoch. Nikto to nespochybňuje, nie sú okolo toho žiadne politické hrátky, nemení sa to každým rokom. Je to skrátka takto a všetci tomu rozumejú a akceptujú to. No, ale to nie je všetko, pretože keby to bolo takto, len takto, tak to by mali tí Švédi parádne nízke dôchodky, ale ako asi tušíte, nemajú a viete prečo ich nemajú nízke? No preto, lebo tam majú II., III. a neviem aký pilier, ktoré sú teda štátom podporované, zvýhodňované atď. Funguje to tam a veľmi významná časť, skoro polovica dôchodku Švéda je tvorená práve sumou, ktorú inkasuje z nejakého toho ich II. alebo III. piliera. To je Švédsko.
Takže poprosím, keď bude nabudúce niekto z vás hovoriť o Maďarsku, tak nech si spomenie aj na Švédsko, Švédsko, Švédsko. A keby to náhodou nestačilo, tak je tu ešte Holandsko napríklad. Tých krajín je veľa, ale spomínam tie, ktoré ma zaujali. V Holandsku je to tak, že polovica, polovica dôchodku je z I. piliera a druhá polovica je z II. alebo III. piliera. Tak to funguje. Británia. V Británii v týchto rokoch zavádzajú plne solidárny dôchodok z I. piliera. To znamená, tam sa nebavia v tomto čase o nejakom minimálnom dôchodku a potom ešte niečo, ale tam jednoducho to je plošne vyplácaná sociálna dávka. To má charakter sociálnej dávky a kto čo, kto čo získa z ich II., III. piliera, tak to má naviac. Ak v tom II., III. pilieri nie je, tak nemá naviac nič. Takže to je Británia. O Spojených štátoch, kde sú tisícky rôznych dôchodkových fondov, nemusím ani hovoriť.
A ešte k tomu zhodnocovaniu alebo k tým akciám. Ja tu mám v tejto našej brožúrke jeden jednoduchý graf, ktorého autorom je Credits Suisse Global Investment Returns, Yearbook, moja angličtina je strašná, ja viem. Je to, je to, je to informácia, alebo teda je to sledovanie výnosnosti akciových fondov počnúc rokom 1900. Čiže, 115 rokov táto inštitúcia sleduje, aký je výnos na akciových trhoch a za tých 115 rokov je výsledok taký, že priemerné ročné zhodnotenie akciových trhov na akcii je 5,2 % v priemere ročne. Samozrejme, to neznamená, že každý rok je to 5,2. To znamená, že sú aj krízové roky, ako bol rok 2001, 2002, ako boli roky 2008 alebo 2009. A na druhej strane, že sú aj roky, kedy to letí hore, ako napríklad rok 2014, 2015, kedy tí, čo ich to zaujíma, si veľmi ľahko overia, že rast napríklad tých našich DSS-kárskych indexových fondov je 25-30 % ročne aktuálne. No a teda ide o ten priemer, pretože o tom je to dôchodkové sporenie.
To dôchodkové sporenie nie je o tom, že dnes si tam vložím jedno euro a potom pred Vianocami si to vyberiem a kúpim si za to novú chladničku. To je o tom, že som v II. pilieri od 20 - 25 rokov, odkedy som začal niekde zarábať, na nejakej brigáde ako študent a som tam až do tých 70, ktoré ma ako študenta ako dôchodkový vek čakajú. Som tam 50 rokov a za tých 50 rokov to zhodnotenie môže byť veľmi zaujímavé.
Ja na diskusiách, ktoré v týchto dňoch robím k II. pilieru, napríklad hovorím takéto číslo. Jedno euro, ktoré vložím do akciového alebo indexového fondu, mi za 40 rokov pri tom 5-percentnom zhodnotení, by mi, urobí 7 eur. Čiže, pri nezmenenej hodnote sa mi jedno euro po 40 rokoch premietne do hodnoty 7 eur, kvôli tomu 5-percentnému ročnému zhodnoteniu, podotýkam, nad úroveň inflácie 5-percentnému.
A podotýkam, že tých 5 % som si nevymyslel, pán spravodajca. Tých 5 % zistili tí nešťastní Švajčiari. Oni to sledujú skrátka 115 rokov, no ja neviem, ja si nepomôžem. To je taká inštitúcia, ktorá existuje 115 rokov a robí tieto veci.
Takže poprosím, prestaňte strašiť tým, že II. pilier nevynáša, že II. pilier je nanič, že v Maďarsku bol II. pilier zrušený. Ja, keď to počujem, tak sa vždy tak dobre bavím. Aj dneska som sa ako dobre bavil, ale, bohužiaľ, to je, to je také bavenie, to je tragikomédia, to je tragikomédia. Nerobte to, tu sa nebavíme o nejakých prkotinkách, tu sa bavíme o tom, aký budú mať ľudia dôchodok, tí mladí ľudia, tí mladí ľudia, aký budú mať dôchodok o 30 - 40 rokov. To sú vážne veci, ktoré prežijú nás všetkých, ako sme tu, až na tie možno dámy v mladom veku, ktoré tu vidím.
Čiže toto sú veci, ktoré ďaleko presahujú horizont nielen jednej, ale piatich vlád. Prosím vás, správajme sa zodpovedne. Nezneisťujme ľudí napríklad takými návrhmi, ako je tento návrh o minimálnom dôchodku. Tu treba zachovať serióznosť diskusie, počúvať sa a argumentovať, nie na seba vyťahovať finančnú správu, či to viac pomrvil Mikloš alebo Kažimír. Nemal by to pomrviť ani jeden z nich ale, žiaľ, stalo sa, ale nepokazme, nepokazme to, čo nemusíme. Poučme sa z tých chýb, ktoré tu boli v minulosti. Poučme sa z tej napríklad Madejovej novely, nerobme to už. Znížme tie poplatky správcovským spoločnostiam.
Pán minister, je tu výzva, urobte to. Zarobia aj tak okolo 40 mil. ročne na tých poplatkoch. Takže poprosím, správajme sa zodpovedne a pokiaľ ide o ten návrh o dvojakom minimálnom dôchodku, prosím vás, stiahnite to, stiahnite to, nehlasujte za to, nerobte to.
Ďakujem. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 16:57 - 16:59 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som aj trošku nadviazal aj na Ľuda Kaníka tou faktickou poznámkou. Pán podpredseda Číž, trošku si dávajte pozor na to, čo hovoríte o tých finančných, zlých finančných inštitúciách, pretože, keď len vymenujem tie na A - Axa, Allianz, Aegon - to sú, prosím pekne, aspoň v mojich očiach renomované globálne pôsobiace finančné spoločnosti, poisťovacie veľké domy a keď takto hovoríte, tak vlastne ako keby ste povedali ľuďom, ak máte životnú poistku v Allianzi, ak máte poistené auto v Allianzi alebo nejaký majetok v Allianzi, prosím vás, rýchlo odtiaľ preč, lebo to je zlá finančná inštitúcia, to sa zosype, tí vás okradnú o tú vašu poistku, o to vaše sporenie, ktoré tam máte.
Pán podpredseda, hamujte v týchto slovách, lebo to je presne to, čo tu rozprával Miro Beblavý. To je presne to. Znedôverujete, vnášate nedôveru v štýle časopisu Z a V medzi ľudí a robíte takúto paniku.
A ešte vám jednu vec pripomeniem, aby ste presne vedeli, že čo vlastne rozprávate. Tie zlé finančné spoločnosti, ktoré tak okrádajú tých sporiteľov, tých nešťastníkov podľa vašej rétoriky, dostali od pána ministra Richtera pred troma rokmi vyššie poplatky. Podľa mojich odhadov tak ročne zarobia minimálne o 7-8 mil. eur viac na úkor sporiteľov. Čiže vy, váš minister zvýšil poplatky, z ktorých žijú tie zlé finančné inštitúcie. Čiže urobte si, prosím vás, poriadok vo vlastnej strane, či tie finančné inštitúcie sú dobré alebo zlé, keď im teda pán minister, keď sú zlé, pridal ďalších sedem, osem alebo desať možno miliónov eur ročne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 16:08 - 16:09 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem oceniť vynikajúci prejav kolegu Beblavého a to by chcelo niekoľko faktických poznámok na niektoré jeho časti, ale to mám iba jednu. Čiže v prvom rade chcem povedať, že podporím, myslím, s celým klubom tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré zazneli a vyjadrím sa k tomu morálnemu hazardu, lebo som to neurobil vo svojom príspevku. Teda ten morálny hazard, o ktorom sa hovorí v dôvodovej správe, o ktorom hovoril aj v úvodnom slove pán minister, to je akože čo? To hovorí minister vlády, minister, ktorý v roku 2012 zo zákona v II. pilieri presunul tvrdo všetkých sporiteľov do garantovaných fondov v čase, kedy akciové trhy prudko rástli a ten zo sporiteľov, kto sa nespamätal, že čo sa s ním vlastne stalo a je tam dajme tomu doteraz, prichádza o úžasné zhodnotenie svojich úspor, ktoré by inak mohol mať. Veď indexové fondy za tri roky od ich zavedenia, od leta, od jari 2012 doteraz priniesli sporiteľom zhodnotenie o 60 %. Ale ak ten sporiteľ je v garantovanom fonde, čo ste teda mu zabezpečili, tak tam to zhodnotenie je o 3-4 % ročne, to je obrovský rozdiel. To je ekonomická vlastizrada, ktorú ste spáchali na týchto ľuďoch a teraz o nich hovoríte, že morálny hazard?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 15:40 - 15:42 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa. Citovali ste z materiálu, ktorého teda autorom alebo spoluautorom je Ľudo Kaník. Ja si dovolím vám venovať takýto materiál, ktorého spoluautorom som mimochodom aj ja. A v tomto materiáli sa dočítate, ako to vlastne celé funguje a dočítate sa napríklad to, v akom deficite je dnes I. pilier, ten deficit je vyše dve miliardy, pre vašu informáciu. Dočítate sa tam napríklad to, aká bola vlastne história tých desiatich rokov v II. pilieri a kto čo urobil pre fungovanie alebo naopak, nefungovanie II. piliera a dočítate sa tu napríklad aj o tom, že z pohľadu štatistík, ktoré sa sledujú, pokiaľ ide o zhodnotenie akcií na kapitálových trhoch od roku 1900, 1900, čiže za 115 rokov, je priemerné, priemerné nejaké to zhodnotenie za tých 115 rokov o vyše 5 % ročne nad úroveň inflácie. To sú akciové trhy. To znamená, ten II. pilier mať taký, aby tie akciové trhy vedel kopírovať a to sú napríklad indexové fondy. A dočítate sa tu hlavne, pre vás dôležitá strana tu je, ako funguje II. pilier alebo dôchodkový systém napríklad v takej krajine, ako je Švédsko. Veľmi vám odporúčam, aby ste venovali pár minút času tejto brožúrke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 14:49 - 14:51 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Tak najskôr len taká technická poznámka na pána kolegu Jasaňa. Ak si pozorne pozriete zákon o II. pilieri, o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý som presadil ja ako novelu, vtedy mladí ľudia boli defaultne pri začatí zamestnania v II. pilieri, ale mali polročnú lehotu, počas ktorej sa mohli slobodne rozhodnúť vystúpiť. Čiže to si, pán kolega, vyprosujem takéto niečo, naštudujte si to poriadne. No a všetky tri vystúpenia, ktoré som si teda vypočul z úst pánov kolegov zo SMER-u, ma presvedčujú len a len o tom, že o nič iné im nejde, ako o to vyplašiť čo najviac ľudí z II. piliera, znovu ste to potvrdili, nič som sa nové ani ja nedozvedel. Tešíte sa z toho, že aký máte fantastický argument o tom, že II. pilier je nevýhodný, pretože títo občania dostanú skrátka rozhodnutím vášho ministra, resp. na základe návrhu pána kolegu Podmanického, aby som bol presnejší, budú mať nižší minimálny dôchodok.
Čiže štát im neprizná to, čo prizná iným dôchodcom, napriek tomu, pán kolega Podmanický, asi ste ma nepočúvali pozorne, lebo som uvádzal príklad, kedy sporiteľ so 650-eurovým základom zaplatí do Sociálnej poisťovne viac, ako nesporiteľ z 200-eurového základu, ale bude mať menší minimálny dôchodok. Či to je protiústavné, alebo nie je protiústavné, naozaj necháme na Ústavný súd, to s vami súhlasím, samozrejme, rozhodne Ústavný súd, ale môžete si byť istý, že kvalifikované právne zdôvodnenie toho návrhu, ten návrh obsahovať určite bude a ja sa teším na reakciu Ústavného súdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2015 14:03 - 14:44 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis

2.
Ďakujem teda za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, milí prítomní, v tomto mojom vystúpení v druhom čítaní k navrhovanej novele zákona o sociálnom poistení sa chcem sústrediť z pochopiteľných dôvodov na zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku s tým, že máme tu veľmi zaujímavý pozmeňovací návrh, ktorý bol predložený na rokovaní sociálneho výboru a dostal sa do spoločnej správy. Tento návrh je veľmi zaujímavý z dôvodu, že zásadným spôsobom mení filozofiu minimálneho dôchodku pre sporiteľov, to znamená občanov poistencov, ktorí boli v II. dôchodkovom pilieri.
Keď sa trošku vrátim späť najskôr k prvému čítaniu, tak len taká malá poznámočka na rozohriatie, prečo SaS nehlasovala, na rozdiel od mnohých opozičných kolegov, za tento návrh v prvom čítaní? Prečo sa SaS zdržala? No jednoducho preto, lebo sme zistili, pán minister, že keď hlasujeme za niektoré vaše návrhy "za", za návrhy, ktoré obsahujú aj dobré veci, lebo svet teda nie je čiernobiely - naposledy sa takáto vec stala napríklad pri tej anuitnej novele, hlasovali sme za - tak vy potom veľmi rád používate argument, že veď predsa aj opozícia hlasovala za a nie je to celkom férové, pretože, keď napríklad ja hlasujem za váš návrh, tak hlasujem preto, lebo u mňa prevážia tie pozitíva, ktoré ste tým návrhom priniesli. Opakujem, svet nie je čiernobiely. Takže hlasujem preto za, lebo oceňujem tie dobré veci a snažím sa prižmúriť oko nad tými zlými. Tak to bolo aj pri tej anuitnej novele. Chcel som ja osobne ako opozičný poslanec vyslať signál ľuďom na Slovensku, že sa vieme dohodnúť. Nie sme opozícia, ktorá tu bude len kričať a dupotať nohami, že zlý SMER, ak tam teda boli dobré veci. Lebo tam boli aj dobré veci. Ale to neznamená, že ten celý návrh bol dobrý.
Čiže ja vás, pán minister, poprosím v tom zostávajúcom čase, ktorý teda spoločne máme, vy ako minister, ja ako opozičný poslanec, aby ste skúsili veľmi, veľmi citlivo používať argumenty typu opozícia tiež hlasovala za. No a teda opozícia hlasovala vo väčšine prípadov naozaj za tento návrh o minimálnom dôchodku v prvom čítaní, pretože videla tie pozitíva, ktoré tam v tom momente, v tej sekunde toho hlasovania boli.
Čiže zhrňme si to. Zavádza sa minimálny dôchodok. To znamená garancia pre občana, ktorý si platil odvody na dôchodkové poistenie aspoň, keď to zjednoduším, lebo je to isté zjednodušenie, aspoň 30 rokov, tak má garanciu, že jeho dôchodok, aj keby bol tým samotným prostým výpočtom nižší alebo nízky, tak bude ho mať garantovaný aspoň v tej výške 1,36-násobku životného minima s tým, že táto suma bude tým vyššia, čím viac tých rokov dôchodkového poistenia s určitým tým nejakým minimálnym základom vo svojej histórii bude mať. Čiže táto podstata veci je pozitívna a už to tu, myslím, niekde zaznelo, aha, na našej tlačovke to zaznelo z úst nášho predsedu. SaS sa k tejto myšlienke hlási, pretože je to svojím spôsobom súčasť toho, čo my v komplexe nazývame odvodový bonus a kde teda hovoríme 5-6 rokov, že dôchodky v I. pilieri, dôchodky zo Sociálnej poisťovne alebo tie štátne dôchodky by mali plniť najmä solidárnu funkciu, a to minimálny dôchodok ako inštitút alebo ten základný dôchodok, ako tu padol dnes termín, spĺňa. To je fakt. To je dobre.
Čiže k tomuto by sme sa prihlásili a bolo by to v poriadku, keby nebolo toho návrhu pána predsedu výboru Podmanického, ktorý sa teda podujal tento návrh predniesť a ktorý sa teda dostal do spoločnej správy, ktorým ste vlastne na poslednú chvíľu tú logiku zmenili a zavádzate do tohto návrhu jednoznačnú a protiústavnú diskrimináciu občanov, ktorí boli, alebo sú v II. dôchodkovom pilieri. K tomu sa dostaneme. Ja to ešte, samozrejme, veľmi podrobne rozoberiem. Nenechám si ujsť túto príležitosť.
Ale ešte pred tým, ale ešte predtým chcem povedať na úvod a poviem to a zrejme ešte aj na záver. Ale na úvod, aby som určite nezabudol, pán spravodajca, to je pre vás, navrhujem a vlastne pridávam sa k môjmu predrečníkovi Julovi Brockovi, ak sa nemýlim, navrhujem, aby bol tento zákon stiahnutý z legislatívneho procesu a aby sa v súlade s rokovacím poriadkom, teda tento návrh podávam, aby sa o ňom ďalej nerokovalo. Stotožňujem sa aj s tým, čo tu už zaznie z úst Mira Beblavého, ale povie to oficiálne on, pán spravodajca, takže to len tak na okraj poznamenávam, aby sa o bodoch 1 a 10 spoločnej správy hlasovalo osobitne. Ale oficiálne to teda prenechávam na kolegu Beblavého, ktorý si to obehol a nechal popodpisovať. Ale v každom prípade chcem ešte oznámiť, že ak takýto zákon bude schválený, to znamená s tým pozmeňovacím návrhom zo spoločnej správy bod 1 až 10, ak to takto bude schválené, jednoznačne budem žiadať a prosiť pána prezidenta, aby takýto zákon nepodpísal a vrátil do parlamentu. A ak sa tak stane a vy znovu si presadíte takúto verziu, to znamená s diskrimináciou pre sporiteľov, tak určite budem jeden z iniciátorov alebo iniciátor podania na Ústavný súd, pretože takéto riešenie diskriminujúce časť občanov, a nie malú, 1,5 milióna sporiteľov bude diskriminovaných, alebo môže byť diskriminovaných. Takéto riešenie považujem jednoznačne za protiústavné a o chvíľu odôvodním aj tu, na tomto mieste, prečo protiústavné. Čiže toto avizujem dopredu.
Ešte predtým, ako sa dostanem k tej pointe, "pointe", to znamená k diskriminácii sporiteľov, by som rád pripomenul ešte jednu veľmi dôležitú vec pre všetky osoby, ktoré sú v pozícii samostatne zárobkovo činných osôb alebo jednoduchšie, pre všetkých živnostníkov.
Pán minister, už som to tu povedal minule a povedal som vám to, myslím, aj v tej televíznej diskusii nedávnej. Pán minister, vy ste pred troma rokmi tvrdo oklamali všetkých živnostníkov. Pred troma rokmi ste so živnostníkmi rokovali s tým, že musí sa zvýšiť tzv. minimálny vymeriavací základ, ktorý bol vtedy 44 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy, pretože ak sa tak neudeje, budú mať nízke dôchodky. Ak zodpovedne riadite túto krajinu, tak ako vláda ste v tom čase predsa museli mať vypracovaný legislatívny plán, čo chcete za tie štyri roky robiť a museli ste veľmi dobre vedieť už pre tromi rokmi, že budete zavádzať minimálny dôchodok a ako to zrejme v tomto návrhu bude. Nechce sa mi veriť, že by ste pred tromi rokmi nemali akú-takú predstavu o tom, čo bude znamenať ten minimálny dôchodok. Vy ste vtedy jednoducho živnostníkov tvrdo oklamali. Prečo?
Preto, pretože filozofia minimálneho dôchodku je taká, že keď si raz niekto odpracuje, začnem tými 30 rokmi, tých 30 rokov a vznikne mu nárok na minimálny dôchodok, tak ten minimálny dôchodok vo výške 1,36-násobku životného minima, čiže pre zjednodušenie, keď počítam so sumou životného minima 200 eur, približne tak to je, alebo bude, tak ten minimálny dôchodok pri 30 rokoch je 270 alebo 272 eur a podľa mojich prepočtov, podľa mojich prepočtov takýto dôchodok pri 30 odpracovaných rokoch, čiže tých 272 eur dostane občan poistenec, či mal vymeriavací základ v priemere 200 eur mesačne, alebo 663 eur mesačne. Inými slovami, či som poistenec, ktorý si platil odvody z 200 eur mesačne zo základu, alebo zo základu 663 eur pri 30 odpracovaných rokoch mi vyjde rovnaký dôchodok vo výške 272 eur. Inými slovami, je úplne jedno, je úplne jedno, či platím z 200-eurového základu alebo tak, ako živnostníci teraz zo 412-eurového základu alebo tak, ako budú živnostníci platiť na budúci rok zo 429-eurového základu alebo, či niekto platí zo 663-eurového základu, bude mať úplne rovnaký dôchodok, a to ten minimálny dôchodok.
V prípade občana, ktorý odpracuje 40 rokov, 40 rokov sa mu zohľadní, bude ten minimálny dôchodok pri predpoklade, že životné minimum je 200 eur, ten minimálny dôchodok bude suma 314 eur. Čiže podľa prepočtov cez osobný, priemerný osobný mzdový bod v takomto prípade bude jedno, či mal občan vymeriavací základ 200 eur mesačne alebo 543 eur mesačne.
Znova. Živnostník, ktorý si platí dnes zo 412, na budúci rok zo 429, ale keby ste neboli pred tromi rokmi zmenili zákon, tak by platil možno z 350 dnes, tak bude mať úplne rovnaký tzv. ten minimálny dôchodok. Čiže tá pointa, to klamstvo voči živnostníkom spočíva v tom, že ste im zvýšili odvody, platia viac a o podstatnú sumu viac, ale dôchodok budú mať úplne rovnaký a keď už teda sa zvýšili odvody živnostníkom, tak ako je to potom vôbec možné, že povedzme zamestnanec na polovičný úväzok, ktorý bude zarábať 200 eur mesačne, bude mať rovnaký dôchodok ako živnostník, ktorý platí z vyše dvakrát takého vymeriavacieho základu? Ja viem, tu nehľadajme spravodlivosť, tu hľadajme solidaritu. Tak v poriadku. O tom je ten minimálny dôchodok. V tomto súhlasím. Ale prečo ste potom zvýšili odvody tým živnostníkom s tým, že aby mali slušné dôchodky? Veď oni ich budú mať tak či tak, tie minimálne. Veď to je úplne jedno.
Solídne a korektné od jedného ministra práce by bolo teraz prísť a povedať, prepáčte, ten minimálny základ pre SZČO znížime, pretože to, aby platili zo 412, resp. na budúci rok zo 429 eur je voči nim diskriminačné pri porovnaní so zamestnancom, ktorý si bude platiť pri polovičnom úväzku, pri minimálnej mzde z 200 eur a budú mať rovnaké dôchodky. Ten živnostník totižto nezarobil tých 412 eur. Tých 412 eur je umelo, umelo nastavená nejaká latka, ktorá vôbec nevychádza z toho, aké má on daňové priznanie, aké má príjmy. To je jednoducho tvrdo dané zákonom, že musí to byť aspoň 412 eur. Dokonca aj v prípadoch, keď je to živnostník, ktorý podniká popri zamestnaní. V zamestnaní bude mať polovičný úväzok, zarobí 200 eur, už to by mu vlastne zabezpečovalo ten minimálny dôchodok, ale to nestačí. On bude platiť ešte z ďalších 412 eur, lebo je živnostník, lebo je, nechcem povedať, už sa mi škaredé slovo tlačilo do úst, ale to by ste vy určite nepovedali. Používate veľmi diplomatickú reč, ale výsledky sú také, že živnostníci plačú. Rušia živnosti. Počet živnostníkov neustále klesá. Nečudujem sa im, pretože za týchto podmienok podnikať nie je ľahké. Čo vy potrebujete, je mať čo najviac zamestnancov na úrovni minimálnej mzdy, aby ste mohli tvrdo bojovať za ich práva, aby ste im mohli znižovať odvody a takto vychádzať v ústrety zrejme tým, ktorých považujete za svojich voličov.
Ale poďme k tej hlavnej veci, a to diskriminácia sporiteľov. Takže už to tu veľakrát (povedané so smiechom) zaznelo a hlavne sa treba vrátiť k tomu prvému čítaniu. To bolo veľmi krásne, keď sme v prvom čítaní viacerí opoziční poslanci pochválili ministra, ako dobre a spravodlivo vymysleli na ministerstve inštitút minimálneho dôchodku a ako vlastne, ako vlastne tým ľuďom, ktorí si sporia v II. pilieri a majú podpriemerný príjem a sporia si krátko a to znamená podľa tých doterajších všetkých prepočtov sa javí, že II. pilier je pre nich nevýhodný, ako vlastne, ako vlastne aj takýmto občanom, aj takýmto sporiteľom dajú garanciu minimálneho dôchodku v rovnakej výške, ako tým, ktorí v tom II. pilieri nie sú. Čiže to sme pochválili a počudovali sme sa, že pri tom všetkom, pri tom všetkom huriavku, ktorý ste narobili s II. pilierom, pri tom všetkom otváraní a vyháňaní ľudí z II. piliera, ste si vlastne vy sami neuvedomili, že takýmto nastavením zákona a správnym, podotýkam, nastavením zákona o minimálnom dôchodku dávate ľuďom, ktorí sú v II. pilieri, argument, že načo by sme z II. piliera vystupovali, veď predsa, keby aj, keby aj ten dôchodok mal byť nižší, tak predsa je tu inštitút minimálneho dôchodku, ktorý je spravodlivo nastavený pre každého občana.
Ja chcem pripomenúť, že II. pilier nie je III. pilier. Je veľký rozdiel medzi II. a III. pilierom. V čom? V tom, že III. pilier je v zásade dobrovoľný. Druhý pilier je ale súčasť povinného dôchodkového systému. Ak raz podľa zákona ako občan musím platiť odvody na dôchodkové poistenie, tak ich skrátka platiť musím a mám teda možnosť, ktorú mi štát dal od roku 2005 za určitých podmienok rozhodnúť sa, či tie odvody budem platiť len do prvého alebo kombinovane do I. aj II. piliera. Nechcem tu teraz robiť nejakú veľkú prednášku o tom, na čo je dobrý II. pilier. Kto chce, tak si ma môže vypočuť, napríklad zajtra v Košiciach o tom budem hovoriť občanom na diskusnom večeri. To je, myslím, úplne jasné. Čiže to, že sa občan rozhodol pre II. pilier, nemôže byť v princípe nejakým dôvodom pre to, aby mu teraz štát formou tohto zákona povedal, ale ja ti nebudem garantovať taký istý minimálny dôchodok, ako garantujem občanovi, ktorý v II. pilieri nie je. To je úplne od veci takéto niečo, to, čo ste vymysleli.
Ale ešte raz. Celý legislatívny proces, to znamená kuchtenie na ministerstve, príprava zákona, interné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, to znamená, keď sa zákon objavil na verejnosti, ktorá ho mohla pripomienkovať, tripartita, legislatívna rada vlády, rokovanie vlády, prvé čítanie. V celom tomto procese, ktorý trvá možno trištvrte roka, možno rok, nepadlo nikdy ani jedno slovo o tom, že by mal byť inak stanovený minimálny dôchodok pre sporiteľov. V celom tomto procese, v celom, zdôrazňujem, v celom to nikde nepadlo. To nikde nenájdete z verejne dostupných zdrojov, že by sa vtedy bol niekto ozval a povedal, že minimálny dôchodok pre sporiteľa má byť nižší.
Až na základe diskusie v pléne v prvom čítaní tu ste si zrazu, pán minister, tľapli po čele a povedali ste si v duchu alebo možno nahlas v kruhu blízkych, aha, to sme pekne po..., tri bodky. Veď predsa je dotvorený II. pilier, veď predsa treba mať argument, ako tých nízkopríjmových z II. piliera vyhnať. Veď predsa budú mať horší minimálny dôchodok. Treba to rýchlo urobiť, tak ste rýchlo zvolali rokovanie sociálneho výboru v nezvykle skorom čase a tam ste cez pána predsedu Podmanického vytiahli takýto návrh. Veď to je úplne brutálne. To nech mi niekto nehovorí, že toto bolo, že na to sa nejako zabudlo alebo niečo. Trištvrte roka sa diskusia viedla tak, že aký bude minimálny dôchodok a nepadlo jedno slovo o tom, že bude iný pre sporiteľov a zrazu po prvom čítaní, aha, na toto sme zabudli, že sme otvorili II. pilier a potrebujeme mať argument na vyháňanie ľudí z II. piliera. Smiešne to je, pán minister, tragikomické, keď sa to tak vezme. Dobre.
Mám tu teda ešte pár, a nie teda dve, ale možno viac poznámok k tomu všetkému, čo ste vlastne takto urobili. Čo vaši úradníci napísali do dôvodovej správy? Ak dovolíte, zacitujem, čo ste vy, resp. vaši úradníci napísali do dôvodovej správy k tomuto zákonu. Napísali ste: "Cieľom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi." Ja, samozrejme, s tým súhlasím. Ak niekto väčšinu alebo celý svoj život pracoval, nežil z nejakých dávok, ale platil si dane, platil si odvody aspoň z toho 200-eurového základu, ako ste to dali do zákona, tak toho by mal štát na staré kolená podržať, oceniť na rozdiel od tých, ktorí pracovali krátko alebo dokonca vôbec a mal by každý takýto občan mať garantovaný tzv. minimálny dôchodok tak, aby nebol odkázaný na nejaké milodary od štátu alebo povedzme od nejakých charitatívnych organizácií.
No problém ale je, že na základe pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Podmanického sa táto filozofia zrazu zmenila. Čiže občan, ktorý bol v II. pilieri, bude mať tú garantovanú, štátom garantovanú sumu nižšiu. Pre lepšiu predstavu, Julo Brocka tu síce hovoril nejaké výpočty, dával som na to dosť pozor, neviem, ako sa k tomu dopracoval, ja som si výpočty robil tiež a podľa mojich výpočtov to bude napríklad takto. Pri občanovi, ktorý bude mať 30 tých započítateľných rokov pre minimálny dôchodok, čiže už mu vznikne nárok na minimálny dôchodok, je štandardná suma minimálneho dôchodku ten 1,36-násobok minimálneho, životného minima, ak berieme do úvahy výšku životného minima 200 eur, tak vychádza to na nejakých 272 eur. Ak by sme zobrali veci tak, že tento občan posledných 10 rokov bol v II. pilieri, teda odkedy sa II. pilier zaviedol, povedzme bol by v II. pilieri od 1. 9. 2005 a šiel by do dôchodku po desiatich rokoch k 1. 9. 2015, tak podľa toho koeficientu krátenia by mal mať nárok na minimálny dôchodok nie 272 ale 234 eur, čiže o 38 eur menej a teda tam potom vznikne otázka, či mu tých 38 eur vynahradí to, čo dostane z II. piliera. V prípade občana, ktorý by mal 40 rokov započítaných pre nárok na minimálny dôchodok, je štandardný minimálny dôchodok pri 200-eurovom životnom minime 314 eur, ale pri občanovi, ktorý tých posledných desať rokov bol v II. pilieri, len 281. To znamená, je tam rozdiel 33 eur. Zase je otázka, či mu tých chýbajúcich 33 eur doplní dôchodok z II. piliera.
A pre zaujímavosť, ak by šlo o občana, ktorý bol 45 rokov poistený, minimálny dôchodok 344 v štandarde, pri II. pilieri o 32 eur menej, 312 eur. Čiže tie rozdiely, keď si teda zoberiem, že ten rozdiel bude určite nejakým spôsobom doplnený druhopilierovým dôchodkom, nie sú vo svojej podstate nejaké zásadné. V podstate možno ide o 5-6 eur, keď to celé dopočítame dokonca. Ale ide o princíp, ide o princíp a ide o to, že vy máte jednoducho podvodný argument teraz, keď v tom poslednom mesiaci budete vyhadzovať ľudí z II. piliera, keď Sociálna poisťovňa napíše ďalší podvodnícky list všetkým občanom a v ňom bude argumentovať, že minimálny dôchodok budú mať skrátka garantovaný v nižšej výške. Bežný občan to nepochopí, bežný občan sa zľakne, aha, odo mňa dáva štát ruky preč. To, že ten rozdiel bude možno 5 eur, to tam nenapíšete. Ale napíšete, že štát bude inak pozerať na sporiteľa, inak na toho poslušného, tú poslušnú ovečku, ktorá bola len v I. pilieri a takýmto spôsobom budete ľudí na poslednú chvíľu vyháňať z II. piliera, aby ste sa zmocnili ich úspor a potom pán premiér slávnostne vyhlási tretí, štvrtý, osemdesiaty sociálny balíček na vašu predvolebnú kampaň a títo naivkovia, ktorí vám svoje peniaze odovzdajú, neurobia nič iné, ako zaplatia predvolebnú kampaň SMER-u. Na ich lepšom dôchodku sa to fakticky neprejaví, najmä ak ide o mladšie ročníky.
Prečo je tento návrh protiústavný? Ten návrh, ktorý máme v spoločnej správe. Prečo? Tak ja si teraz dovolím zacitovať z Ústavy Slovenskej republiky, čl. 12 ods. 1: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné."
Ďalej, základné ľudské práva a slobody podľa našej ústavy čl. 19 ods. 1: "Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena."
Mimochodom práve touto vetou ste argumentovali, pán minister, keď ste zvyšovali vianočné dôchodky, keď ste zvyšovali vianočné dôchodky. Pozrite sa, ak si nespomeniete, do dôvodovej správy.
A napokon ešte čl. 39 ústavy:
"(1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.
(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.
(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon."
A teraz poďme na detaily.
1) Ak občanovi vyjde nízky dôchodok z prvého alebo v súčte z I. a II. piliera, tak ten doplatok do minimálneho dôchodku, nech už je tá suma minimálneho dôchodku akákoľvek, ten doplatok do minimálneho dôchodku sa financuje zo štátneho rozpočtu. Je tam nejakých 30 miliónov ročne, ale to teraz nie je dôležité. Financuje sa to zo štátneho rozpočtu. Čiže svojím spôsobom ten doplatok do minimálneho dôchodku, ktorý chcete diferencovať sporiteľ - nesporiteľ, má charakter štátnej dávky. To je štátna dávka. Tam nehrá úlohu nejaký poistný systém, to je štátna dávka.
Pán minister, povedzte mi nejakú štátnu dávku v našom systéme štátnych dávok, štátnych sociálnych dávok, ktorá sa diferencuje podľa toho, či ju poberá sporiteľ alebo nesporiteľ. Existuje také niečo? No pomôžem, neexistuje. Napríklad rodinné prídavky sa poskytujú v rovnakej výške, či ten občan, ten rodič je sporiteľ v I. pilieri alebo nie je. Rodičovský príspevok dostáva matka malého dieťaťa rovnaký, nízky, ale teda rovnaký, bez ohľadu na to, či je alebo nie je v II. pilieri, lebo je to štátna dávka. Lebo je to takto správne, lebo je to takto logické a to nikto spochybňovať predsa nebude.
A ešte lepší príklad mám, pán minister, a to je vianočný príspevok.
Pán minister, vianočný príspevok vaša vlajková loď, vianočný príspevok ako štátna sociálna dávka sa poskytuje v závislosti od výšky dôchodku občana dôchodcu. Čím ten dôchodok je nižší, tým je vianočný príspevok lepší, teraz to bolo dokonca až 100 eur. Čím je ten dôchodok vyšší, tak sa vianočný príspevok znižuje atď. Veď veľmi dobre viete.
Prosím vás, pán minister, v zákone o vianočnom príspevku sa rozlišujú sporitelia a nesporitelia? Či je niekto dôchodca bývalý sporiteľ alebo nesporiteľ, ak má raz nízky dôchodok a to je jedno, prečo ho má nízky, tak dostane vyšší vianočný príspevok. Čiže v zákone o vianočnom príspevku nijakým spôsobom nerozlišujete, či ten nízky dôchodok je daný existenciou, bývalou účasťou v II. pilieri alebo, alebo ako. Tak to je správne. Tak to je správne a položím vám to ako argument preto, aby som vám ukázal, že takto isto správne to má byť aj v zákone o minimálnom dôchodku. Má to byť rovnako.
Ďalší príklad sú dávky v hmotnej núdzi ako také. Prosím vás pekne, dnes je 12. máj 2015. Dnes ešte tento zákon o minimálnom dôchodku neplatí, ten bude platiť až od 1. 7. 2015. Dnes máme v platnosti systém dávok v hmotnej núdzi taký, aký je a ten funguje tak, že ak má niekto nízky dôchodok, tak v závislosti od ďalších okolností, spolu posudzované osoby, majetok a tak ďalej, to je, toto si určite vychutnáme, alebo vypočujeme z úst Ľuda Kaníka, ktorý príde za chvíľu, skrátka, ak má niekto nízky dôchodok, tak dostáva cez systém dávok v hmotnej núdzi sociálnu dávku, aby tá jeho životná úroveň bola ako tak vylepšená. V zákone o hmotnej núdzi sa pri posudzovaní výšky dôchodku nijako nerozlišuje medzi dôchodcom, ktorý má dôchodok len z I. piliera a dôchodcom, ktorý má dôchodok aj z I., aj z II. piliera. To je súčasný právny stav, ktorý je v tomto absolútne v poriadku, ja s tým, samozrejme, súhlasím.
Čiže súčasný zákon o dávkach v hmotnej núdzi nijako nerozlišuje sporiteľ - nesporiteľ. A nijako ani rozlišovať nebude ani po 1. 7., a prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo nárok na minimálny dôchodok bude mať občan, ktorý má aspoň tých 30 započítateľných rokov. Ale ten, kto ich bude mať 29 a menej, ten pôjde aj naďalej podľa systému dávok v hmotnej núdzi, kde aj naďalej, pretože to nemeníte, alebo ste nato zabudli. Čiže podľa zákona o hmotnej núdzi ten, kto bude mať len 29 rokov dôchodkového poistenia, aj naďalej nediskriminačne dostane rovnaký doplatok, či bol alebo nebol v II. pilieri.
Pán minister, na to ste zabudli, alebo to je naschvál alebo ako? Rád by som poprosil o vysvetlenie vo vašej záverečnej reči. Keď to už robíte, keď teda diskriminujete sporiteľov, tak to robte poriadne. Keď niečo robím, tak to robím poriadne, alebo idem od toho preč.
No a poďme ďalej, ešte som neskončil, ešte vám poviem dve veci. Ešte vám poviem dve veci a teraz nemusím ukazovať ani na zákon o vianočnom príspevku, ani na zákon o dávkach v hmotnej núdzi, ale na samotný tento nešťastný zákon, ktorým zavádzate nielen minimálny dôchodok, ale zavádzate aj vyrovnávací príplatok. No a kto tomu trošku rozumie, tak už vie, čo som chcel povedať, ani nemusím hovoriť ďalej, však, kolegyne a kolegovia hore na balkóne?
Pointa je totižto v tom, že ten vyrovnávací príplatok, ktorý dostane občan, ktorý pracoval v Českej republike teda pred rozdelením federácie a je dnes poškodený tým nižším dôchodkom vyplývajúcim z rozdelenia bývalej federácie, dostane ten vyrovnávací príplatok, čo je správne, a to pritom doplácaní sa pozeráme na neho, aký má teda dôchodok vyplácaný dnes v Slovenskej republike, je jedno či prvopilierový alebo v kombinácii I. a II. piliera. Je to jedno. Tam je to jedno, tam je to jedno. Tam ich nediskriminujete, tých sporiteľov. Čiže v rámci jedného a toho istého zákona, kde máme dve pozitívne novinky, doplatok vo forme vyrovnávacieho, ako sa to volá, vyrovnávacieho príplatku a potom máme tu ten doplatok do minimálneho dôchodku, tak v jednom prípade nediskriminujete sporiteľov a v druhom prípade diskriminujete.
Tak, pán minister, tak ako to teda bude? Veď ja mám v tom zmätok a to tomu rozumiem. Tak ako tomu majú rozumieť ľudia? Prečo v jednom prípade sú diskriminovaní sporitelia a v druhom nie? Keď to robíte, tak to robte poriadne.
A úplne posledná vec v tejto súvislosti. Druhý pilier, II. pilier nemáme zavedený len na Slovensku. Druhý pilier, to mnohí z vás nevedia, ako tu sedíte, ale II. pilier nefunguje, alebo funguje len v tom Čile, o ktorom sa vždycky hovorí a v tom Maďarsku, kde to Orbán zrušil a v tom Česku, kde to zaviedli a hneď zrušili, ale II. pilier funguje a veľmi dlho a veľmi dobre v mnohých krajinách Európskej únie. Spomeniem napríklad také Holandsko alebo Švédsko.
No a v čom je teraz tá pointa ďalšia, pán minister? No pointa je v tom, že keď tu budeme mať takého dôchodcu, ktorý si čas svojho života odpracoval povedzme v Holandsku a teda dostáva dôchodok z Holandska a dostáva ho z holandského I. piliera a dostáva ho aj z holandského II. piliera, povedzme 100 eur to je dokopy, lebo tam odpracoval 3 roky, veľa nie, tak veľká suma to nebude, a má teda aj dôchodok zo slovenského I. piliera a má aj dôchodok zo slovenského II. piliera, tak vy ho budete diskriminovať na základe toho slovenského II. piliera, ale to, že poberá dôchodok aj z holandského II. piliera, to vám je vlastne jedno, lebo tam to neriešite. Čiže, pokiaľ občan poberá dôchodok z holandského systému dvojpilierovo, tak je to v poriadku, nárok na doplatok do minimálneho dôchodku má v pohode v tej spravodlivej výške, ale pokiaľ je to taký sporiteľ, ktorý poberá dôchodok zo slovenského II. piliera, tak tam je to už zrazu zle. Čiže čo sme tým chceli povedať, pán minister, že slovenský II. pilier je zlý a holandský, švédsky, britský, americký a neviem ešte aký sú dobré, sú lepšie nejako? To tí kapitalisti ťažkí ako robia lepšie, ako my, sociálna demokracia, teda vy sociálna demokracia, ktorá tu vládne už tretí rok? Preto je to? Čo je tu zlé, čo tu nefunguje?
Čiže, aby bolo jasné, uviedol som niekoľko príkladov, neviem, či štyri, päť alebo šesť, kde v iných zákonoch, alebo dokonca v prípade toho istého zákona je úplne samozrejmosťou, že sporiteľ nie je nijakým spôsobom diskriminovaný a tak to má byť. Ale na tomto jednom jedinom mieste, a to znamená určení nároku na minimálny dôchodok, tých sporiteľov diskriminujete tak, že vám to až z očí iskrí, ako sa tešíte na ich peniaze z II. piliera. Toto, mimochodom, budú moje argumenty, ktoré sa budem snažiť predniesť na Ústavný súd, dúfam, že bude Ústavný súd, no dúfam, Ústavný súd je samozrejme inštitúcia, ktorá je nespochybniteľná, ale myslím, že tieto argumenty sú také, že sa ten vrátnik na Ústavnom súde zasmeje a povie, no veď toto je úplne jasná vec. Nehnevajte sa, pán minister, ale toto je úplne trápne, čo ste vy, čo ste cez pána Podmanického vymysleli.
No ešte taká maličkosť, aj keď už by som snáď asi aj mohol prestať, ale ešte jedna maličkosť. Zoberte si už len tak technicky, vyslovene technicko-matematicko-výpočtovo, keď si zoberiete, poviem vám jeden príklad, lebo vy hovoríte, že ten, kto platí menej do Sociálnej poisťovne, lebo si platí tie 4 % do II. piliera, tak nemá čo vyskakovať a robiť si nejaké nároky na minimálny dôchodok, lebo menej platí. Tak prosím vás, keď si zoberiete, keď si zoberiete občana, ktorý bude mať príjem 650 eur mesačne, tak keď bol v II. pilieri v čase, keď sa platilo 9 % do II. piliera a 9 % tých deklarovaných na Sociálnu poisťovňu, tak si vtedy platil 58,50, 9 % z tohto príjmu do Sociálnej poisťovne. Od 1. septembra 2012 si z tých 650 eur základu platí 14 % do Sociálnej poisťovne, čiže 91 eur mesačne si platí. Je v II. pilieri. A iný občan, ktorý má ten 200-eurový základ a bude si platiť len do Sociálnej poisťovne 18 % celý ten čas, tak platí 36 eur mesačne.
Čiže máme tu dvoch občanov, jeden je len v I. pilieri, platí do Sociálnej poisťovne 36 eur mesačne, druhý si platil 58,50 a teraz dokonca 91 eur, druhá časť toho odvodu ide do II. piliera, čiže platí dvakrát-trikrát toľko, ale vlastne, vlastne vy tomu, kto platí viac do Sociálnej poisťovne, chcete priznať nižší minimálny dôchodok, to je čistá absurdita, hej? Jednoducho tu má platiť princíp solidarity. Takýto občan, ktorý je v II. pilieri a má 600-eurový základ, platí tak či tak ešte vyššiu, omnoho vyššiu sumu, ako občan, ktorý má 200-eurový základ a je len v I. pilieri.
Toto je úplne postavené na hlavu jednoducho, na toto ja nemám slov. Celé je to o tom úplne, o tej primitívnej snahe vyhnať ľudí z II. piliera, mať argument, aby ten ďalší list Sociálnej poisťovne, aby tam slávnostne tučným svietila veta, veď minimálny dôchodok budú mať tí sporitelia nižší. Čisté svinstvo, pán minister, to je nedôstojné.
Takže, aby som to zakončil, nieže prosím, nieže vyzývam, ale žiadam vás o to, aby sa tie body 1 až 10 zo spoločnej správy neschválili, ak už teda nebude podporený návrh môj a Jula Brocku, aby sa návrh stiahol na prepracovanie, čiže ak sa o tomto bude hlasovať, žiadam vás, kolegovia a kolegyne zo strany SMER, aby ste nehlasovali za body 1 až 10 zo spoločnej správy, pretože ak hlasovať budete, tak sa podpíšete pod protiústavné riešenie zavedenia minimálneho dôchodku, ktoré protiústavným spôsobom bude diskriminovať 1,5 mil. občanov Slovenskej republiky. Apelujem na vaše vedomie, zdravý rozum a na vaše svedomie.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.4.2015 17:25 - 17:26 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda vlády, vy vlastne hovoríte, že živnostníci dostanú tých 15 % preto, len 15 % preto, lebo pán minister dopravy vtedy – Figeľ – dotlačil Váhostav do nereálne nízkej ceny. No ak by som teda ako matematik mal hodnotiť takúto logiku, tak potom vlastne mi z toho vychádza, keď živnostníci majú dostať 15 %, tak vlastne Váhostav vysúťažil tie zákazky za 15 % takej tej akejsi objektívnej ceny, a to snáď nechcete tvrdiť pri takejto logike, že Váhostav ponúkol cenu, ktorá tvorí 15 % tej normálnej nejakej akceptovateľnej úrovne. Teraz ste zrazu prišli so 40 %, zase ste to odniekiaľ vytiahli z brucha. Ako ja tomuto jednoducho nerozumiem, podstata veci je tá, že pán Široký je podvodník, treba mu zhabať majetok, všetkými možnými spôsobmi, posadiť ho do basy a ďalej sa o tejto veci nebaviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2015 9:40 - 9:40 hod.

Jozef Mihál
Ďakujem. Ja len chcem poďakovať diskutujúcim za podporu, a to najmä pani kolegyni Mezenskej, bodaj by takýchto názorov v parlamente bolo čím najviac.
Skryt prepis