Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2015 o 10:48 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.12.2015 10:48 - 10:50 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Igor, úplne súhlasím s tvojím vystúpením, takisto ako súhlasím s predloženým návrhom zákona. Ten návrh je vecne dobrý, je tam dobrá myšlienka, v zásade nepostráda nič okrem politickej vôle.
A ja tu teraz nejdem apelovať spôsobom, že však aj..., že ktokoľvek môže potrebovať v budúcnosti krv, ktorej je nedostatok. Pravidelne sa striedajú obdobia dostatku a nedostatku. A nechcem apelovať spôsobom, že veď aj teda naľavo alebo teda vládni poslanci budú potrebovať krv, či teda opoziční, ktokoľvek, celá spoločnosť, pretože toto plénum zastupuje celú našu spoločnosť. Tento návrh je ideologicky úplne neutrálny, úplne neutrálny. Zdá sa mi úplne nezmyselné ho neprerokovať v druhom čítaní len preto, že sa nám, dámy a páni, nechce ísť v januári do práce. Teda mne sa chce, ale niektorým očividne sa nechce.
Dovoľte mi povedať ešte dve myšlienky. A jednou je, že dobrovoľníctvo dneska je na Slovensku prehliadané spoločnosťou. Nehovorím, že ich motivujeme peniazmi. O tom práveže nie je dobrovoľníctvo. Ale spoločnosť dneska na dobrovoľníkov úplne kašle. Nemá im ani tú elementárnu úctu im nedáva spoločnosť. A keď to nerobí spoločnosť, má to robiť štát. Štát má byť ten líder toho, ako oceniť, ako motivovať, ako pochváliť tých, ktorí pomáhajú bez rozdielu farby trička komukoľvek, kto tú krv proste potrebuje.
A je mi strašne ľúto, že toto plénum aj napriek tomu, že som si vedomý, že je to politická aréna, že toto plénum sa odtrhlo od úplne bežných ľudí, od reálnych problémov ľudí, od tých, ktorí dobrovoľne a s radosťou pomáhajú ostatným. Je to obrovská škoda a čudujeme sa potom, že nás ľudia nemajú radi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 13:54 - 14:38 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, vy ste sa dotkli vo svojom vystúpení dvoch ľudí, a to je pán Novota a pán Pavelek. To ja teda ich osobne poznám a dovoľte mi povedať pár vecí.
Ak by vaša vláda dokázala dávať ľuďom prácu, títo ľudia by nemuseli vytvoriť projekt Bzzik, ktorý prácu sprostredkúva. To je vec prvá.
Vec druhá. Ak by vaša vláda vytvorila podnikateľské prostredie, kde netreba finančníkov do startupov, nemuselo by to byť. Vy ste sa pokúšali očierniť dvoch mladých ľudí, ktorí vyhrali podnikateľský nápad roka 2014, pán minister. A len kvôli vašej vláde, ktorá tu je osem rokov z deväť a pol, musia fungovať venčo-kepčo, kapitál, pardon.
A teraz k tomu, čo ste hovorili, k vecnej stránke toho, čo hovoril aj pán Matovič. Prosím vás, ja som asi prepočul. Mohli by ste mi vysvetliť, normálne, rozumne, lebo tu bolo povedané, že tých argumentov bolo kopec, ale ja som ho nepočul. Tú tabuľku, tú tabuľku, keď tá cena rastie. Cenovú doložku. Len mi to povedzte. Povedzte mi, cenová doložka, ktorá je v tej zmluve, je výhodná? A budem spokojný. Povedzte to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2015 15:58 - 15:59 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedkyňa. Vážená pani predsedajúca, vážená pani predkladateľka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 22. januára 2016. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.12.2015 14:11 - 14:13 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Pán podpredseda, vláda, ďakujem za vašu odpoveď. Je naozaj faktom, že parlament má kontrolovať vládu, že vláda sa zodpovedá parlamentu. To je veľmi pekne napísané v ústave, len to právo nesmie byť iluzórne, musí mať nejaký obsah. Ten obsah, bohužiaľ, sa vytráca. A tým príkladom nech sú nám tieto posledné štvorročné interpelácie. Keď si odmyslím bezobsažné a vyslovene formálne odpovede na interpelácie poslancov, tento inštitút, na základe toho, ako sa k tomu stavajú ministri, nemá obsah, nemá význam. Preto si dovolím tvrdiť, že sme sa odklonili od parlamentnej republiky, a to aj s ohľadom na to, že je pán prezident volený priamo. V Čechách to priznali, v Čechách idú cestou poloprezidentskej republiky, rovnako ako to priznali vo Francúzsku alebo aj v Rusku. Treba si to proste iba povedať, kde sme.
A doplňujúca otázka moja znie asi takto: ako zástupca občanov mám právo vedieť, v akej krajine žijem. A toto sa možno netýka priamo vás, ale aj vy mi budete určite vedieť odpovedať. Pán premiér v roku 2006 odpovedal na otázku, či žijeme v štandardnom právnom štáte, nie. V roku 2013 v marci odpovedal na rovnakú otázku, nie, nežijeme v štandardnom právnom štáte aj napriek tomu, že bol po piatich rokoch, s výnimkou roku a pol, premiérom. Teraz bol premiérom takmer tri roky. Pýtam sa vás teraz ako ministra vnútra, ak viete aj za pána predsedu vlády povedať, žijeme, alebo nežijeme v právnom štáte?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2015 14:39 - 14:47 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Vážený pán predkladateľ, aj pán spravodajca, vážené dámy, vážení páni, v prvom rade by som mal oznámiť svoj osobný záujem na prerokovanej veci v zmysle zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu, článok 5, ak ma pamäť neklame, a to z jedného jediného dôvodu alebo najmä z tohto dôvodu, a to je, že sa zavádzajú okrem iného pokuty pre advokátov. A keďže ja som praktizujúci advokát, tak sa ma to osobne týka, aj keď táto pokuta sa ma dotýkať, zrejme nebude sa ma dotýkať, lebo netýka sa to presne toho, čo robím.
Možno ešte predtým, že či sa tá pokuta zavádzala práve kvôli tej firme Lawyer Partners, to by ma celkom zaujímalo, lebo sa týka hlavne advokátov. A tu sa mylne interpretovalo tých 2-tisíc dovolaní, čo išlo cez Lučenec, že to boli advokáti. A to nie je pravda, že to boli advokáti. To boli právnici, ktorí nepatria pod advokátsku komoru. Ale to len taká moja vsuvka, ktorá pre korektnosť a možno pre vysvetlenie celej situácie by mala zaznieť aj v tomto pléne.
A teraz v zásade poďme stručne k veci. Ja absolútne rozumiem chrániť spotrebiteľov. Rozumiem tejto snahe, a to aj napriek tomu, že nie každý spotrebiteľ sa správa ako slabšia strana. Tomuto úplne rozumiem. A za každú jednu úpravu, ktorá má zrozumiteľne určitú pomoc spotrebiteľom, ja hlasovať budem. Len aby sme prijali dobrú právnu úpravu, táto musí byť zrozumiteľná pre všetky strany alebo všetkých účastníkov právneho vzťahu. A to je spotrebiteľ, a to je aj ten podnikateľ alebo nazvime si kľudne aj úžerník. Ja s tým nemám problém, lebo takí ľudia proste existujú a naozaj na úžerníckych úrokoch nechutne zarábajú na spotrebiteľoch.
Lenže vy teraz, predkladatelia, prijímate vec, ktorú zároveň meníte, pozmeňovák, ktorý bude prednesený zrejme po mojom vystúpení. Ten pozmeňovák je pomerne široký (poslanec počítal počet strán), desať strán, a sú tam dobré veci z toho, čo som porozumel, je tam, niektoré veci naozaj v poriadku. Len trošku mi vadí, že v tejto sieni sa hovorilo dlhodobo o legislatívnej čistote a vy pridávate ďalší nový článok do už pomerne rozsiahleho návrhu zákona, ktorý je, aj so spoločnou správou teda má niekoľko strán. A nie som si úplne istý, či si všetci uvedomujú dôsledky toho, čo prijmeme. Ak by som ja tie dôsledky poznal a boli by pozitívne, nemám problém zahlasovať dnes. Ja priznám sa, že neviem o tom, aké dôsledky prinesie navrhovaná právna úprava, o to viac, že bude platná a účinná dňom vyhlásenia. Čiže jedine tohto sa bojím.
Nespochybňujem úmysel predkladateľov. Ja dokonca ich chválim. Súhlasím s Alojzom Hlinom, že asi zo mňa neubudne, keď poviem, že áno, výborne, konečne. Aj možno aj rozsahovo alebo záberom toho, čo chcete pokrývať, či je to Exekučný poriadok, zákon o spotrebiteľských úveroch, či je to Občiansky zákonník, OSP, výborne.
Len skutočne presvedčte ma, pán predkladateľ alebo predkladatelia, že ste dôsledne rokovali so všetkými zúčastnenými o tom, čo sa stane, ak táto úprava bude účinná. Iba tohto sa bojím. Ak mi teda tu vyhlásite, že áno, rokovali sme, nie sú tam nebe..., nie sú tam žiadne míny, poviem tak, že budem vám a priori veriť. Budem vám veriť. Potom, keď takéto vyhlásenie spravíte a s kľudným svedomím alebo teda neviem či s čistým svedomím by som mal veriť, ale zahlasujem za, lebo si uvedomujem nutnosť takejto úpravy, s ktorou prichádzate.
A to je všetko aj napriek tomu, že my vlastne robíme úpravy do Občianskeho súdneho poriadku, ktorý, dámy a páni, o pol roka stratí platnosť. Aj napriek tomu, že zmenky od 1. 1. 2011 sú zakázané používať, upravujeme hlavne zmenky. Podľa mňa by sme mali ísť skôr po nepoctivých sudcoch, ktorí vydávajú rozhodnutia v rozpore so zákonom. Tam je podľa mňa kľúč. Konečne otvoriť a sfunkčniť disciplinárne konania voči sudcom, ktorí porušujú zákon, vedome porušujú zákon alebo nevedome, z nekompetentnosti. Tam je nepochybne cesta.
Zároveň možno jedna taká vec alebo otázka na predkladateľov, že či aj v tejto úprave už pomerne podľa mňa prekombinovanej cez samotný návrh, spoločnú správu, pozmeňováky, či je tam aj nový dôvod na obnovu konania. Či sa bavíme o tomto návrhu zákona, lebo tuto si dovolím tiež sa tak, nadväzujúcu otázku. Či ste sa vysporiadavali, lebo tú obnovu konania dávate veriteľovi, nie dlžníkovi, teda práve tomu, kto, ak tomu správne rozumiem... (reakcia navrhovateľa), čiže ten dlžník môže byť spokojný, že je zastavené, ale veriteľ dostáva právo na obnovu konania. Ja myslím, že rozumiem, kam smerujete, ale tu sa pýtam na legitímne očakávania veriteľa. Nech je akýkoľvek, a teraz legitímne očakávania nie v podobe toho ľudského, ale v podobe právneho, pretože jeden zo základných atribútov právneho štátu je zákaz retroaktivity. Teda či ste sa s týmto vysporiadavali opäť? Ak ste sa s tým vysporiadavali a vysporiadali ste sa s tým, že je to v súlade s ústavou, som okej, ruka hore, hlásim sa k tomu, poďme to prijať. Len z toho, čo čítam v dôvodovej správe, tam to proste nenachádzam. Tak by som poprosil o vysvetlenie.
Čiže aby som to zhrnul. Nemám problém s akoukoľvek úpravou, ktorá chráni slabších. Spotrebitelia v drvivej väčšine prípadov slabšími sú. Mám ale problém s tým, ak tí, ktorých sa tie povinnosti najviac týkajú, a to sú podnikatelia, medzi ktorých patria aj tí úžerníci, dostanú chaotickú, ale dostanú právnu úpravu, ktorú si nevedia vyložiť po svojom, tak ju vyložia zle. Môžme tu mať ešte väčší chaos, čo by som bol nerád. Preto sa pripájam k apelu môjho predrečníka. Skúste možno cez médiá alebo cez čokoľvek dať tým, ktorých sa tento zákon týka, vedieť, aké novinky prináša, ako to treba uplatňovať, ako si spotrebitelia môžu chrániť svoje práva. Ak toto spravíte, bude to určite nápomocné. Bude to určite nápomocné. A verím v to, že tá právna úprava bude platná a účinná čím skôr. A ak ju pán prezident sa rozhodne vrátiť, tak ju vrátiť bezodkladne alebo okamžite s nejakými dôvodmi, ktoré tu prijmeme a napravíme možnože tie chyby, ak tam nejaké sú.
Ja hovorím, priznávam celkom otvorene, neviem posúdiť najmä tento nový pozmeňovák, ktorý prišiel, z hľadiska rozsahu, aké bude mať dopady na uplatňovanie práv a povinností účastníkov toho vzťahu v praxi. Čiže len toľko som chcel a budem držať palce takejto úprave a aby takéto úpravy, a aby sme v takýchto úpravách pokračovali aj naďalej v budúcom období.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 15:26 - 15:28 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Dúfam, že naplním vaše očakávania.
Vážený pán minister, ja som to nepočul, že ste mi poďakoval. Prosím, radšej to nerobte, lebo dozviem sa potom, že som si nezachoval tvár pri niečom, čo z obsahového hľadiska považujem za najsprávnejšiu vec, aká sa dala urobiť. Akože prepáčte, pán Galko! (Potlesk.)
Ale teraz, pán minister, vy ste, vy ste vyzývali, som vás zachytil niekde v televízii, na politickú korektnosť alebo o tom, že pomenujme veci správnymi menami. A to, čo poviem, myslím, že je správne a pravdivé, pretože vy to, čo robíte, to, čo bolo teraz, čo ste ukázali, nie je nič iné, iba odkláňanie pozornosti od toho podstatného. Nič iné. Nič iné.
Ešte do toho taká malá vsuvka. Vy, neviem si predstaviť, že by ste sem prichádzali s niečím, čo bude vyslovene škodlivé, lebo vy ste tri roky premrhali a teraz idete dobiehať to, čo ste neurobili. Iba ak, iba ak by ste nemali vážnu príležitosť na to posilniť spravodajské služby. Lebo to, čo vy nazývate ako čistenie zákona, efektivizácia a ja neviem čo ešte, má také následky, že dneska spravodajské služby budú môcť sledovať kohokoľvek, či to bude žid, arab, kresťan, ktokoľvek, človek s hnedými očami, ak to bude chcieť. Z dôvodu? Vysvetlite mi, prosím vás, kde je miera politického extrémizmu? Čo je politický extrémizmus a čo nie je. Lebo na výbore som sa pýtal, pýtal som sa štátnej tajomníčky, pýtal som sa námestníka generálneho prokurátora, nikto mi to nevedel vysvetliť. Poslanec vlády povedal, že však je to na Wikipédii. Toto je argument, čo je politický extrémizmus.
Ak mi toto nevysvetlíte, ak tento pojem ostane takýto široký, takýto široký, úlohy spravodajskej služby, či vojenskej, alebo SIS-ky budú veľmi široké, budú môcť sledovať kohokoľvek. Kohokoľvek.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 11:12 - 11:12 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Lipšic, toto sú závažné obvinenia, z ktorých behá mráz po chrbte, a určite by nemali ostať bez odozvy a ja dúfam, že ak máte o tom dôkazy, že ich budete ďalej šíriť čo najviac, ako sa len bude dať. Lebo ak sa preukáže to, čo ste povedali, tak súčasná kampaň vládnej strany nie je nič iné iba nechutný cynický kalkul so strachom občanov. Je to naozaj nechutné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 10:36 - 10:38 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, ja som sa prihlásil hneď, ako skončil, ešte nebola sekunda, tak ja, okej, ja sa s vami nechcem proste sporiť, aj keď, áno, vystupoval som aj teda k tomu druhému zákonu, nevedel som o tom, že teda nie je zlúčená rozprava. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ale zrejme, keď som vás aj poprosil, že ak sa budem odchyľovať, tak ma proste zastavte. Tak asi to bolo okej.
Ale čo chcem povedať, je poďakovať za tie faktické poznámky a zvýraznenie tej témy, čo sa tu vlastne deje, lebo ja si myslím, že nikto nespochybňuje, že razantné opatrenia na ochranu nášho územia a občanov sú nevyhnutné, ale ich presadenie nie je podmienené vyvolávaním masovej hystérie, ktorá len vytvára strach, vytvára podhubie na strach, chaos a extrémistické názory. Tá rovnováha medzi reálnou hrozbou a tým, čo sa prijíma, je v hrubom nepomere. Vy neriešite to, čo sa deje tým, čo je treba nevyhnutné urobiť. Idete ďaleko, ďaleko nad rámec a využívate strach ľudí na to, aby ste presadili to, nie čo vy potrebujete, ale čo potrebuje vláda a čo potrebujú spravodajské služby.
A povedal to, teraz neviem, kto to presne povedal, ale s tým sa úplne stotožňujem, skôr či neskôr na nepohodlného aj vášho poslanca, člena vlády vyjdú informácie. Dneska spravodajské služby a kvalita ich mlčanlivosti alebo udržiavania informácií vo vnútri je katastrofálna. Idú voľby, veď to všetci uvidíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2015 10:32 - 10:34 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, no, ja len pred tým, ako začnem, som bol, teda pracujem s informáciou, že je zlúčená rozprava, tak, pán predsedajúci, ak sa náhodou teda budem odkláňať, tak stopnite ma, ale ja budem veľmi stručný. Nie je zlúčená. Tuto poslanec z KDH mi dal zlú informáciu. No, tí kádeháci. (Povedané s úsmevom. Smiech v sále.) A čo teraz? (Reakcie z pléna.) Nie, však ja budem naozaj stručný a aby som potom nezaťažoval plénum pri tom druhom bode. Ja to spravím veľmi rýchlo a poviem zopár vecí, nadviažem v zásade aj na pani poslankyňu Žitňanskú s tým, že tie pozmeňováky, ktoré prídu alebo prišli, ja som ich podpísal veľmi rád. Rovnako sa to týka pána poslanca Hrušovského. Tie pozmeňováky majú svoje opodstatnenie.
Čo chcem povedať, je, že opatrenia, s ktorými prichádza táto vláda, ako som predznačil už dávnejšie, sú zbytočné a idú nad rámec. Nad rámec toho, čo je potrebné a čo je primerané. Zbytočnosť je vidieť hlavne pri väzbe, najmä pri tej väzbe, ktorá sa nesprávne označuje ako obligatórna, kedy sa vypúšťajú tri dôvody, kedy je možné vziať človeka podozrivého z terorizmu, kedy už nebude treba skúmať útekovú väzbu, väzbu, či bude pôsobiť na spolupáchateľov, či na svedkov alebo či bude pokračovať v trestnej činnosti. Na toto som sa veľmi konkrétne pýtal na výbore. Na výbore mi toto zodpovedané nebolo, dokonca mal som pocit z toho, že je úplne jedno pani štátnej tajomníčke, či to zodpovie, alebo nezodpovie. Jej gestá boli celkom, celkom zreteľné.
Čiže toto je úplne zbytočná úprava, pretože už dnes je možné teroristu alebo človeka podozrivého z terorizmu zobrať do väzby. Dnes je to možné, nemusíme zavádzať žiadny nový inštitút.
Prijal sa snáď veľmi konkrétny príklad toho, že či je, či si vie predstaviť pani štátna tajomníčka, prípadne námestník generálneho prokurátora prípad, kedy nezoberieme človeka podozrivého do väzby už dnes, mi odpovedané proste nebolo. Bol tam taký trápny príklad jedného kolegu z vládnej strany, že ak poslanec Kadúc bude mať pri sebe atrapu kalašnikova, no tak to asi nie je dôvodné podozrenie, pretože ak je to atrapa, tak nebudem snáď terorista, hej. Čiže tie dôvody proste sú už teraz na to, aby sme zobrali teroristu do väzby, nemusíme nič také upravovať. Je to, je to zbytočnosť.
Určite sa prihováram za dočasnosť týchto opatrení, aj keď nerobím si ilúzie o tom, že terorizmus skončí za rok, dva. Ale opatrenia, ktorých následky môžu byť brutálne, by mali mať obmedzenú dobu platnosti. Mali by ich mať, pretože posilujúc spravodajské služby a neposilujúc ich kontrolu, to je tá základná neprimeranosť. Ak už dávame spravodajským službám ďaleko širšiu a bezbrehú právomoc alebo kompetenciu v tomto prípade, musí ísť ruka v ruke aj posilovanie kontroly. To sa nedeje.
A zakončím svoje vystúpenie jednou parafrázou od pána Rahma Emanuela, je to bývalý personálny šéf Bieleho domu Baracka Obamu, neskorší starosta Chicaga, ktorý povedal, parafrázujem: Nikdy nepremeškajte vážnu krízu. Čo tým myslím, je príležitosť na urobenie vecí, o ktorých si myslíte, že ste nemohli urobiť predtým.
Dámy a páni, vládna strana stratila akúkoľvek sebareflexiu. Vládni poslanci stratili podľa mňa vôľu plniť funkciu, ktorá im vyplýva z ústavy, a to je kontrolná funkcia vlády. Tento parlament už neslúži na to, aby sa mu niekto zodpovedal. Tento parlament je prostriedkom na presadzovanie záujmov vlády, nikoho iného. Bez toho, aby bol kýmkoľvek kontrolovaný. Ani jeden poslanec za vládnu stranu nevystúpil. Nevystúpil! A som presvedčený o tom, že 99 % týchto poslancov, vládnych poslancov nevie, čo prijímame. Nevie, čo hrozí.
A vrátim sa k tomu záveru a k tej parafráze. Dámy a páni (reakcia z pléna), ja očakávam, pán predseda Madej, že vystúpite a že vysvetlíte to, čo som sa pýtal na výbore, lebo nebol to schopný nikto vysvetliť, prečo posilujeme spravodajské služby a kde je ich kontrola.
Takže fakt k tomu záveru. Vy, dámy a páni, vy nechcete premeškať ten, ten strach ľudí. Nechcete. Bezbreho posilujete už nie pomyselného, ale skutočného orwellovského Veľkého brata.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 9:24 - 9:25 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Hrušovský, ak ma pamäť neklame, tak to je zase ten istý pozmeňovák, ktorý sme prerokovávali na grémiu, s ktorým prišiel pán prezident. Ak ma pamäť neklame, tak bola všeobecná zhoda naprieč celým politickým spektrom na vecnom riešení tohto návrhu. Jediná výtka, ktorá zaznela, bola, že počkajme, až sa bude otvárať ústava, vtedy sa poďme o tom baviť, vtedy to tam zapracujme.
Hlasovanie o tomto pozmeňováku ukáže, či v tejto sieni prevláda do najväčšej možnej miery politika alebo praktické riešenie, či tu platia prázdne sľuby alebo činy.
Ja za tento pozmeňovák zahlasujem, pretože si myslím, že je správny. A neviem si predstaviť nikoho z opozície, že by hlasoval inak.
A keďže sa otvára ústava, malo by to platiť aj pre poslancov SMER-u.
Skryt prepis