Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2012 o 18:01 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2012 18:01 - 18:02 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Riaditeľku RTVS možno odvolať len z taxatívne uvedených dôvodov v § 18 ods. 4 zákona o rozhlase a televízii. Nebudem citovať, ale tvrdíte, že pani riaditeľka porušila povinnosť uvedenú v § 15 ods. 3, písm. h), ktorý hovorí o povinnosti informovať. Dovolím si povedať, že nehovorí o tom, kedy má informovať. To znamená, nehovorí o tom, že treba informovať vopred. Myslím si, že táto povinnosť porušená nebola. Mimo to, ako dôvod odvolania sa uvádza konkrétna verejná súťaž, ale z vystúpenia niektorých poslancov, ako aj pána ministra, možno cítiť, že tu boli aj iné dôvody na odvolanie. Dovolím si potom tvrdiť, že rozhodnutie, ktoré neobsahuje jasný a určitý dôvod alebo dôvod, ktorým sa zakrýva iný dôvod, je nepreskúmateľné a ako také bude neplatné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2012 9:46 - 9:47 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa priznám, že mne sa ten návrh celkom pozdáva, ale postavil by som sa na stranu pána Miškova, pretože, ak sa nemýlim, stále nám tu platia dohody o ochrane a podpore investícií, ktoré máme, ktoré majú uzavreté s Francúzskom a Nemeckom, ktoré sú vlastne akcionári v SPP a ktoré implicitne zakazujú takú zákonnú reguláciu, ktorá znehodnocuje investície investora.
V prípade, ak príde k prijatiu takejto zmeny, obávam sa teda dvoch vecí, a to je už vlastne spomínané, vyslanie ďalšieho negatívneho signálu zahraničným investorom a druhá, arbitráž, ktorá podľa mojich prepočtov, fakt je to iba odhad, je okolo, by bola ročná strata vo výške 400 mil. eur; 400 mil. eur je to odhad. Dúfam, že vlastne tieto veci boli zvažované pri návrhu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2012 14:50 - 14:51 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel iba pripomenúť, že my neschvaľujeme teraz trvalý euroval, len meníme článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá dáva štátom možnosť vytvoriť stabilizačný mechanizmus, a teda aj iný stabilizačný mechanizmus, nie iba pre pomoc Grécku, čiže aby sme si tým nezatarasili cestu pre iné mechanizmy. Áno, môžete mi argumentovať, že vytvárame nejaký právny základ pre trvalý euroval, no ja si to nemyslím. Podľa mňa ten právny základ už tu dávno je, keďže zmluva o trvalom eurovale už je podpísaná, nie je však ratifikovaná. Ďakujem.
Skryt prepis