Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.8.2012 o 17:23 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.8.2012 17:23 - 17:24 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Šebej, ja veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. Som veľmi rád, že môžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. Nepredpokladám však, že návrh na skrátenie legislatívneho konania neprejde. Tajne dúfam, že členovia vládnej strany nielen alebo aspoň právnici, ale aj osoby s vyšším právnym povedomím a citom pre právny štátny na základe doteraz uvedeného a podľa mňa argumentačne relevantného budú hlasovať proti tomu, čo je nelegitímne a čo nie je ani v súlade s ústavou, ani s rokovacím poriadkom Národnej rady. Inými slovami, verím, že nielen osoby s tým právnym vzdelaním budú hlasovať proti návrhu na skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.8.2012 9:52 - 9:53 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Číž, ja vás ubezpečujem, že hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností si preverovalo zákonnosť spôsobu odvolávania pani Zemkovej. Zákon o RTVS jasne definuje spôsoby a podmienky odvolania, a ak sa nemýlim, tuto bolo tým dôvodom písmeno f). Tvrdili ste, že bol naplnený zákonný a kvalifikovaný dôvod, kvôli čomu ste ju odvolali.
A ja vás naozaj prosím, aby ste nás nepoučovali, navyše keď je z rozpravy úplne zreteľné, že dvaja z vašich poslancov nepriamo aj priamo priznali, že dôvodom nie je toto písmeno f), ale nekompetentnosť. Pripomínam, že zákon o RTVS tento dôvod nepozná, a preto takáto voľba, pardon, takéto odvolanie bude neplatné a je neplatné. Myslím si, že Slovensko v tomto prípade príde o toľko peňazí, koľko mesiacov by mal poberať plat riaditeľ RTVS až do riadneho rozhodnutia súdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.7.2012 17:11 - 17:13 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Žitňanská hovorila o ústavnosti alebo protiústavnosti. Ja ju doplním zatiaľ iba vo faktickej poznámke, nebudem hovoriť o § 89, ktorý hovorí o skrátenom konaní, to vlastne povedal aj pán Mihál. Ja budem hovoriť o tom, akým spôsobom sa zaraďuje bod programu, bod schôdze programu. Dovolím si zacitovať z § 24 ods. 1 druhá veta: "Národná rada môže pri prerokovaní návrhu programu schôdze na návrh poslanca navrhnúť program, doplniť alebo zmeniť." Ďalej ods. 4, v zmysle ktorého je možné na návrh poslanca zlúčiť alebo zmeniť program. V zmysle týchto dvoch bodov sa javí, že nie je možné doplniť žiadny program, žiadny bod programu do programu. Ale potom tu máme ods. 5, ktorý hovorí: "Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze Národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť nový bod."
Na základe tohto ja mám za to, keďže som nezachytil, že by sa na tom uzniesli tri poslanecké kluby, že nie je tu právny základ na to, aby sme rokovali o tomto bode. Myslím si, že toto nie je v súlade so zákonom. V našom právnom poriadku platí taká pekná zásada, že z nepráva nemôže vzniknúť právo. Toto viackrát konštatoval Ústavný súd. Z tohto dôvodu tvrdím, že nám nepomôže ani neskoršie rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorilo, že ak je posledné hlasovanie v poriadku, všetko sa konvaliduje. Nie, nekonvaliduje. Ak nemáme právny základ na rokovanie, ak bod programu bol zaradený bez toho, aby bol dodržaný zákon o rokovacom poriadku, myslím si, že rokujeme bez toho, aby bol na to zákonný dôvod a zákonný súlad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.7.2012 13:43 - 13:43 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel pánovi kolegovi Feckovi poďakovať za obsažný, výpovedný, vecný a hlavne nápomocný prejav a možno trošku k tej ochrane spotrebiteľa, ja som za každých okolností, aby bol spotrebiteľ chránený, ale dovolím si poukázať na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dá sa povedať, že aktuálnu, ktorá poukazuje na to, že vždy treba pri kontraktoch so spotrebiteľom sledovať jednak osobu spotrebiteľa, a tiež okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2012 19:16 - 19:17 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Viem o tej judikatúre, že je to najmenej sedem, sedem ľudí, sedem osôb, a práve preto sme túto vec spolu s pánom Henom konzultovali na viacerých inštitúciách, jednak s vyšetrovateľmi, jednak na generálnej prokuratúre a jednak aj s niektorými sudcami. A títo samí potvrdili, že takáto úprava je naozaj žiaduca. To je možno prvá poznámka. A druhá, vy si myslíte, to, čo hovoril pán Matovič, že na tej Východnej, ak energetickému zriadeniu chýba kryt, nemôže to ohroziť menej ako sedem osôb? Podľa mňa dokonca omnoho, omnoho viacej ako sedem osôb sa môže, môže byť ohrozených takýmto, takýmto spôsobom. Ešte by som pripomenul, že ten zákon o odpadoch rieši hlavne kovové odpady. Pripomínam, že kryt energetického zariadenia môže byť aj z plastu alebo iného materiálu, nie kovového. Čiže zákon o odpadoch túto vec nerieši.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2012 18:56 - 18:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Grečková, ste povedali, že zákon o odpadoch túto problematiku rieši, respektíve, že prax je dostatočná. Podľa mňa prax ukázala, že úprava je nedostatočná a že ľudia naozaj bez ostychu poklopy kradnú. To je možno prvá poznámka. Druhá. Tento návrh nerieši iba poklopy. Tu si naozaj treba uvedomiť, pretože tento návrh rieši aj iné zariadenia a časti zariadení, ktorých odcudzením alebo znefunkčnením môžu spôsobiť škodu na zdraví, ohrození života alebo škodu na majetku. A riešia, ja vám prečítam zopár príkladov, alebo čo hovorí Trestný zákon, o ktoré verejnoprospešné zariadenia môže ísť. Môže ísť o verejné telekomunikačné zariadenie, verejná poštová sieť, ochrana zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok, energetické zariadenie alebo verejný vodovod, verejné ochranné zariadenie proti požiaru. A tak ďalej, a tak ďalej. A posledné písmeno, podobné všeobecné prospešné zariadenie. Kam vlastne môžme zaradiť naozaj široký diapazón rôznych zariadení, ktoré nemusia spadať medzi odpady? To znamená, tento zákon o odpadoch nemá alebo nezahŕňa, nemá takú pôsobnosť, ktorá by postihla aj niečo iné, ako sú odpady, inými slovami, podobné všeobecne prospešné zariadenie môže byť aj niečo iné ako odpad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 11:55 - 11:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem sa opakovať. Ako som, ja som už viackrát avizoval, že podľa mňa tento stav alebo platný právny stav, ktorý tu máme, nie je v súlade so zmyslom ústavy. Pokiaľ viem, z vystúpenia rečníkov mi nikto neodpovedal alebo nikto nevyvrátil tento argument.
Ďalej, čo som spozoroval z vystúpenia, všetci, ktorí vystúpili, vrátane pána Šebeja, pripustili, že tento návrh čo do myšlienky, čo do princípov má svoje opodstatnenie. Nikto ho nezavrhol čo do myšlienok, áno? Z tohto mi vyplývajú dve veci. A to je, že ja sa veľmi teším na hlasovanie o tom, kto bude za, kto bude proti a kto sa zdržal. A po druhé, tým vlastne reagujem aj na pána Martvoňa, keďže som zachytil podporu z viacerých klubov, či SDKÚ, KDH, v SaS, dokonca aj zo SMER-u, s týmto zmyslom, budem rád, ak sa týmto podnetom bude zaoberať komisia pre zmenu ústavy zriadená pánom Paškom.
A ešte na záver. Určite nevytĺkam, teda aspoň ja osobne, nevytĺkam z toho politický kapitál. Ja som tu nový, ale už sa nemôžem pozerať na to, že 20 rokov tu máme takúto úpravu a bolo naozaj vyhodených 50 mil. úplne zbytočne. Tí, ktorí tu boli, o tom vedeli, a nič s tým neurobili. To mi je naozaj ľúto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 11:28 - 11:29 hod.

Miroslav Kadúc
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 10:57 - 10:59 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Šebej, až na časť o fašistickom režime bol ten prednes zrozumiteľný, odborný, vecný a celkom sa mi páčil.
K tej legitimite ma zaujíma, myslíte si, že súčasný stav alebo súčasní poslanci sú legitímni, teda oprávnení, ak si odmyslíme legalitu, ak je tu trend znižovania dôvery v parlament, kedy sa to pohybuje na úrovni 20 %. Tým dopĺňam pána poslanca Chrena. To znamená, štyria z piatich občanov neveria parlamentu. Tá legitimita je tu žalostná.
Padli tu nejaké otázky. Ja budem mať tri otázky na vás, ak je to možné.
Tou prvou je, myslíte si, že tento trend je únosný - znižovanie legitimity a dôvery v parlament? Ja si myslím, že nie. Som rád, že ste pomenovali tých šesť, resp. sedem referend, ktoré tu boli, ktoré tu boli vykonané.
Podľa vás za akým účelom tu máme referendum, ak doposiaľ bolo platné iba jedno, z toho šesť bolo neplatných, ergo skoro 50 mil. eur bolo vyhodených do luftu len preto, že tu bola, že tu máme dvadsaťročnú právnu úpravu takú, že toto referendum je nezrealizovateľné?
A tretia otázka, so všetkou úctou k vám, pán doktor, ak by ste mi aspoň na túto mohli odpovedať: Myslíte si, že v zmysle alebo podľa čl. 2 ods. 1 ústavy, ktorá hovorí o tom, že štátna moc patrí do rúk ľuďom, že tento stav, ktorý tu je, kedy je referendum nerealizovateľné, je ústavný, je v zhode s ústavou?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 10:14 - 10:15 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Neviem, či som dobre počúval, ale neviem presne, čím vykopávame otvorené dvere. Referendum v takom stave, v akom je, je fakticky neuplatniteľné, a pokiaľ viem, nikto to doposiaľ ešte nezmenil, ani sa o to nepokúsil. Čiže tie dvere, asi som zle, zle fakt počúval.
Hovorili ste o nejakých zneužívaniach referenda. Mne sa páči, že pomenúvate tie problémy, ktoré môžu nastať. My sme spravili ten krok A a dali sme návrh, ktorý má umožniť ľuďom reálne vykonávať ich ústavné právo na participácie výkonu štátnej moci.
Ak som správne pochopil, SaS principiálne súhlasí s návrhom, rada by však upravila niektoré detaily. Mne sa niektoré veľmi páčia, návrh pána Sulíka bol podľa mňa veľmi dobrý. Iné podľa mňa vyrieši až aplikačná prax, prípadne Ústavný súd, tak ako to robil doteraz, vo svojej rozhodovacej činnosti pomenoval referendum tak, aby ho pomenoval alebo definoval referendum ako nevyhnutnosť účasti ľudí na rozhodovaní o verejných veciach.
Ďakujem.
Skryt prepis