Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.3.2013 o 14:08 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2013 14:08 - 14:08 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Přidal, keď si ten návrh poriadne prečítate a pochopíte jeho úmysel, zistíte, že tam nie je nič také, čo by nebolo bežné v akejkoľvek inej profesii. Alebo, inými slovami, tolerancia alkoholu podľa mojich vedomostí je možná iba pri vinároch, somelieroch alebo pivároch. Poslanec tam v žiadnom prípade nepatrí. Ja netuším, čo vás tak rozčúlilo. Ale mňa rozčuľuje naozaj, keď člen hnutia, ktoré má v názve slovo kresťanské, nehovorí pravdu, keď tvrdí, že takéto situácie sa v parlamente nestávajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2013 10:51 - 10:53 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie a spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predseda Národnej rady preto predmetný návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze.
Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí z 25. februára 2013 č. 396 navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor s tým, že výbor predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň predmetný návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 396.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2013 14:52 - 14:52 hod.

Miroslav Kadúc
Tóno, ja iba veľmi krátko. Technicky je ten návrh riešený trošku inak, ale čo do účelu, úmyslu aj následkov je to úplne to isté. Úplne to isté. A ja si schválne pozriem, teraz som to nestihol, ako ste zahlasovali. Ako zahlasovali poslanci SMER-u? Mám takú silnú obavu, že ak ste neboli proti, tak ste sa zdržali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2013 14:39 - 14:42 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 rokovacieho poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Predseda Národnej rady preto predmetný návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí z 25. februára 2013 č. 405 navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Navrhovatelia predkladajú návrh zákona s cieľom, aby osoby s vyživovacou povinnosťou mali povinnosť zaplatiť vyživovaným osobám spolu so zameškaným výživným aj úrok z omeškania, a to vo výške určenej podľa Občianskeho zákonníka.
Na tomto mieste si dovolím možno pár slov. Ja osobne s tým návrhom súhlasím, je to veľmi potrebný návrh. To výživné v podobe, v akej je upravené teraz v zákone o rodine, keďže ide o, dá sa povedať, o pohľadávku, ktorá je ešte aj vyššej kvality, čo sa týka vlastníka tejto pohľadávky, ktorými sú ľudia, ktorí sú odkázaní na výživu iného, preto považujem za úplne samozrejmé, aby tam boli úroky z omeškania. A zároveň neviem, či si to, Tono, povedal, treba zdôrazniť, že tento návrh bol predložený ešte v minulom období pánom Ondrejom Dostálom. Tak len aby sa na to nezabudlo, že ten návrh tu rezonoval už nejaký čas.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň predmetný návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 405.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2013 10:02 - 10:03 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som veľmi rád za to, za to vystúpenie aj za túto diskusiu, len, pán Lipšic, viete, aký je rozdiel - a však asi viete, aký bude rozdiel -, ak niekto prechováva ľahkú drogu alebo ľahkú omamnú látku v množstve troch dávok a niekto ju má v dávke 3,5. Určite viete, že ten, čo má 3, dostane, vlastne do basy nepôjde, ten, čo má 3,5, do väzenia pôjde. Podľa tohto návrhu by teda bola tam podmienka, bol by tam probačný dohľad.
Ale, ako som povedal, som rád za tú diskusiu, pretože aj tu s mojím susedom sme sa tak zhodli na tom, že možnože je namieste, a tým by som vyzval možno pána ministra, oddeliť trestné činy alebo skutky, ktoré sa týkajú výroby, dovozu alebo obchodovania, a trestné činy týkajúce sa prechovávania. Ak by sme to oddelili, možno predídeme tejto diskusii a zasa pomôžeme vylepšiť Trestný zákon o malý krok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2013 9:36 - 9:38 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len taká, taká pripomienka, že je nepochybné, že trestné činy súvisiace s drogami alebo omamnými látkami sú, sú závažné trestné činy a spoločnosť vyžaduje, aby boli akéto činy odsúdené a páchatelia, teda spoločnosť chránená a páchatelia odsúdení. Len tuto, čo sa zavádza, je možno drobná, súhlasím, že zásadná vec, ale dobrá. Pretože sa znižuje trestná, vlastne dolná hranica trestného činu o jeden rok, čo spôsobuje teda podmienečný odklad výkonu trestu, ale zároveň je tam povinnosť uložiť probačný dohľad, čo je istá forma výchovného opatrenia, čo je podľa mňa veľmi dobré.
Ja by som si dovolil upozorniť aj na to, že horná hranica trestu sa nemení, a teda ten aktuálny stav bude taký, že sa uloží trest v hranici od 3 do 10 rokov, kedy súd má teda možnosť vzhľadom na závažnosť trestného činu, následky, osobu páchateľa, okolnosti spáchaného trestného činu, prípadne priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti uložiť trest odňatia slobody až vo výške 10 rokov. Čiže je to na posúdení sudcu a na konkrétnom prípade. Stále je teda možné uložiť veľmi prísny trest za trestné činy súvisiace s drogovou činnosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2013 14:13 - 14:15 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v prvom rade si neodpustím tú poznámku, že či má kultúru to, že ideme riešiť tak zásadnú vec pred poloprázdnou sálou. Podľa mňa toto s kultúrou politickou nemá absolútne nič spoločné. To tu prvýkrát a čakal by som od poslancov, ktorí s tým nesúhlasia, alebo od poslancov SMER-u, ktorí svoj názor neprezentovali, že ho prídu zdôvodniť a povedia, prečo tá obžaloba nie je správna.
Ja ešte tu v tejto informácii poviem, že ja návrh nepodporím a svoje dôvody som prezentoval navrhovateľom. Myslím, že ich porozumeli.
Takže ešte raz. Dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady, ktorým Národná rada podáva na Ústavný súd Slovenskej republiky obžalobu na doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., prezidenta Slovenskej republiky, za úmyselné porušenie ústavy, v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 363 z 21. januára 2013 v zmysle § 106 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný návrh skupiny poslancov Národnej rady na prerokovanie a zaujatie stanoviska ústavnoprávnemu výboru a určil, aby ústavnoprávny výbor návrh skupiny poslancov prerokoval a zaujal k nemu stanovisko do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Uvedený návrh skupiny poslancov ústavnoprávny výbor prerokoval na 29. schôdzi výboru dňa 11. februára 2013 a nezaujal stanovisko z dôvodu, že predložený návrh uznesenia, t. j. schváliť návrh na obžalobu prezidenta, nezískal potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 4 ústavy v spojení s § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej zároveň určil mňa, aby som informoval o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu pre tých, ktorí sú tu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2013 13:57 - 13:58 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda parlamentu tu hovoril o kultúre a o tom, že o demokratických princípoch, že ich narúšame. Ja som chcel cez faktickú povedať, pripomenúť niektoré skrátené konania, mimoriadne schôdze alebo hlasovania o eurovale, ale to sa asi nedá.
Tam len dovolím si pripomenúť možno všetkým jeho poslancom § 106 rokovacieho poriadku, ktorý jasne hovorí o tom, že ak pätina poslancov dá návrh na obžalobu, tento návrh sa prerokuje. Toto znamená, že, prerokovanie znamená, že budú v sále, budú sa zapájať a budú rokovať. Určite to neznamená to, že demonštratívne odídu a budú to bojkotovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2013 10:06 - 10:07 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja vlastne poviem to, čo povedal pán poslanec Hraško, a ja len to tak zopakujem a zosumarizujem.
Pán poslanec Novotný, pre vás je prekvapivé, že prišiel tu vlastne prvý Róm a pokúša sa dať prvé konštruktívne riešenie za 20 rokov. Keď ste to neboli schopní urobiť vy za vašej 10-ročnej vlády a javí sa, že ani, žiaľ, ani SMER. Tak prvý Róm musel prísť, aby sa o to aspoň pokúsil, a vy mu hádžete polená pod nohy. Výborné. To je veľmi konštruktívne.
Ten návrh, ktorý predkladáte vy aj pán Kaník, je veľmi jednoduchý, veď to je, to je otázka pre ministerstvo možno deň. Prečo ste to dokelu neurobili? Však to bolo, šmahom ruky to máte spravené, teraz sa tu hráte na nejakých spasiteľov. Úplne zbytočné. A keď vy ste teda útočili na nás, ja sa cez to prenesiem a tento návrh proste podporím, lebo ho považujem za dobrý, len nebuďte farizeji, prosím vás.
A pre tých, ktorí si myslia, že je to nútená práca, že Zákonník práce a iné obmedzenia. Ste vo vláde, nech sa páči, pripravte podklady, aby sa to zmenilo. Máte na to. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2013 13:25 - 13:26 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja veľmi vítam túto iniciatívu pani poslankyne Mezenskej. A tiež som veľmi rád, čo povedal Martin Poliačik o vlastníckom práve. Tu ako keby sa zabúdalo, že vlastnícke právo okrem toho, že patrí všetkým rovnako, je základné ľudské právo, základné ľudské právo, ktoré je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Tým, čo je tu 23 rokov, že sa neriešilo, toto právo je naozaj potierané.
Ja viem, že máme tu niekoľko rodín, ktoré nemajú východisko, a preto ja som rád, že táto téma sa otvára na tejto pôde. A verím, že všetci poslanci, ktorí sú tu za vládnu stranu alebo ktorí počúvajú, na túto tému budú reflektovať tak, že ju otvoríme a konečne tento problém 23-ročný dotiahneme do konca, tak aby bolo ochránené vlastnícke právo, prípadne rehabilitované a zároveň aby bolo zadosťučinené všetkým tým, ktorí užívajú tieto byty alebo domy. Ďakujem.
Skryt prepis