Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.10.2015 o 11:35 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 11:35 - 11:39 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

123.
Ďakujem pekne. Ešte raz, vážený pán predseda a vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, nastoliť skôr viacero otázok, ako, ako viesť rozpravu o tomto návrhu.
A, pán predkladateľ, ten návrh predchádzajúci bol dobrý, veď som ho aj pochválil a cením si toho, že ste s ním prišli. Ale tento návrh podľa mňa, ja neviem posúdiť, aké bude mať následky. Poviem prečo.
Vy na jednej strane kážete o tom, dokonca ste povedali na moju reakciu, keď som vám hovoril na pána Fecka, k tomu sa vracať nechcem. Ste povedali, že naučme sa robiť veci poriadne. Tá dôvodová správa má odôvodňovať to, prečo navrhujete to, čo navrhujete. Vaše odôvodnenie je nasledovné:
"Vzhľadom na súčasný stav v našej spoločnosti je táto úprava nevyhnutná." Pokračujete ďalej: "nespravodlivá a nekorektná voči občanom". O. K., to je vaše javenie sa toho, prečo je to nespravodlivé, prečo je to nesprávne. Len, viete, aké sú priemerné dedičstvá, ja teda trošku som s tým robil, tak viem. Viete mi povedať, koľko dedičstiev má objem povedzme 100-tisíc, 50-tisíc? Povedali ste, že je to na základe podnetu jedného občana.
Pardon, opravte ma. Ja teraz, fakt sa pýtam. Lebo je určite rozdiel hovoriť o Bratislave a Orave, Gemeri, strednom Slovensku. Sú to rozdiely v majetku, rozdiely aj v úkonoch, ktoré robí notár. Dnes to notárstvo už vo väčšine prípadoch nie je taká ryža, ako bola v minulosti, hovorím to celkom otvorene. Tento návrh, tu mi absentuje, aký dopad to bude mať na tých notárov. Pretože ak to bude mať negatívny dopad na ich hospodárenie, čo sa stane? Buď zaniknú notárstva, povedzme, že, povedzme O. K., alebo sa zvýšia niektoré úkony. Zvýšia sa úkony za osvedčovanie listín, zvýšia sa úkony za osvedčovanie podpisov. Takto mi to vychádza. Vy nedávate odpovede v tej dôvodovej správe. Ani v doložke vplyvov, kde by to malo byť uvedené. Preto sa pýtam na tie vaše východiská a pýtam sa celkom otvorene a podľa mňa korektne a nijak útočne. Naozaj ma to zaujíma. Ak mi tie odpovede dáte, ja nemám problém s návrhom, ktorý je dobrý, zahlasovať zaň.
Zároveň ste ale povedali, že je cynické, ak hodnotíme veľkosť majetku a poručiteľa percentom. A vy navrhujete, opravte ma, ak som to nepochopil správne, že za nejakú sumu nejaké číslo. Za vyššiu sumu vyššie číslo. A nie je to ten istý princíp? Zvyšovaním hodnoty majetku sa zvyšuje odmena? Podľa mňa je to isté, čo je teraz, len vy tie odmeny zásadne sekáte. Ja sa pýtam, prečo tak zásadne. Kde sú tie východiská?
A ešte možno jedna poznámka, ktorú tu mám. Celkom by ma zaujímalo, či máte vedomosť o tom, koľko trvá dedičské konanie. Sú konania, ktoré trvajú v zásade na posedenie niekoľkých hodín, a sú konania, ktoré trvajú aj ix rokov, a môžeme sa baviť o majetku, ktorý nemá ani hodnotu 3-tisíc euro napríklad. Čiže toto mi v tom návrhu chýba, preto ja teraz v tejto chvíli neviem povedať, či ten návrh je dobrý alebo zlý, či budem mať pozitívne alebo negatívne vplyvy.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 11:34 - 11:35 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

121.
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, váženie panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 10. novembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2015 10:40 - 10:41 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

53.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Fecko Martin, ďakujem pekne za obhajobu tohto návrhu, pretože si myslím, že ten návrh si zaslúži ďaleko väčšiu pozornosť, akú zrejme bude budiť do budúcna, lebo vidím, že žiadny z poslancov SMER-u sa k nemu asi neprihlási. Ten návrh je skvelý a je správny a ja mu držím palce, dúfam, že sa bude v tomto pléne objavovať častejšie alebo tak často, ako sa len bude dať.
Ale nedá mi povedať ešte jednu viac osobnú poznámku ako vecnú a to je, v tomto sa ukazuje tvoja veľkosť, lebo potom ako ťa navrhovateľ opakovane počastoval nevyberavými slovami a urážkami, ty si jeho návrh pochválil. Za toto ti ďakujem a som veľmi rád, že si sa k tomu takto postavil, a očakávam možno od pána Hlinu osobitú pochvalu za to, čo si urobil.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.9.2015 18:43 - 18:44 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Chcel by som možno ponúknuť riešenie tejto situácie. Pán predseda, pán predseda, naozaj chcem ponúknuť riešenie tejto situácie. Ale v prvom rade, prosím vás, tomuto sa dalo úplne pokojne predísť, keby neprišiel tento pozmeňovák. To je vec prvá.
Vec druhá, je mi jasné, že to slovo bezodkladne pre vás nemusí znamenať to, čo znamená, to, čo povedal Najvyšší súd opakovane, pán predseda, že bezodkladne znamená okamžite. Nie je to bez zbytočného odkladu, kedy sa tam vytvára nejaký priestor, je to hneď.
Naozaj pragmatické riešenie celej tejto situácie, aj napriek tomu, že nesúhlasím s tým, že odložíte na zajtra, je súhlasiť s pani podpredsedníčkou Jurinovou, schôdza bola prerušená. A dajte si to grémium ráno. A naozaj vás normálne žiadam, keď chcete mať etický kódex, ako dodržujme tieto pravidlá. Bezodkladne znamená okamžite. Hovorím to v dobrom. Dajte ten nový trend, ktorý ste sľubovali, prosím. Prosím vás o to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 18:26 - 18:27 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim byť konštruktívny a normálne sa spýtam pána Kamenického, prípadne aj pána ministra financií: v čom bol ten problém, kde bola tá prekážka, aby ste nemohli predložiť ten pozmeňujúci návrh úplne ako prvý? Ste spravodajcom, môžete kedykoľvek vystúpiť. V čom bol ten problém? Lebo ak to nevysvetlíte, je to naozaj arogancia moci. To, ako nás dobehla vaša arogancia, povedzme, tou karmou na úrovni EÚ, tak ako naznačil pán Jurzyca, čo keď nás dobehne opäť? Potom budete hovoriť opäť, sme valcovaní? Ale veď vy valcujete! Vy sa správate naozaj arogantne, ako keby tu opozícia ani nebola.
A ešte jedna poznámka. My sa tu, posledné dni sme sa bavili o kultúre v tomto parlamente. Dokonca sú predložené dva zákony, ktoré majú zabezpečiť čistotu legislatívneho procesu. To znamená, majú napraviť chyby. Ale ten, kto ich dáva, je členom tej istej strany, ktorá predložila teraz pozmeňujúci návrh úplne ako posledný, ku ktorému diskusia bude zrejme veškerá žádna. No a nepovažujem to absolútne za správne.
A chcel som ešte voľačo povedať, to som myslím, že aj zabudol. Okej, zabudol som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 15:18 - 15:19 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No podľa mňa je treba povedať, že je super, že konečne ideme pomáhať, lebo táto vláda ide pomáhať ľuďom. Aspoň tak tvrdia médiá po tom tri a pol roku. Takže ja sa z toho teším. A je nepochybné, že toto je predvolebná kampaň, lebo viete, ono je prekvapivé, že zásadné opatrenia sa prijímajú ani nie rok, ale pol roka pred voľbami alebo pred koncom volebného obdobia, a to samozrejme nehovorím o výbere daní. Trúfnem si povedať, že aj napriek tomu, že by nebol lepší výber daní, sociálne balíčky by pred voľbami predsa len prišli, v nejakej podobe na 100 percent. Čiže ten argument, ktorý hovorí pán premiér, síce je pekný, počúvateľný, ale je podľa mňa falošný.
A povedzte mi, kto môže uveriť tejto vláde, keď na tejto istej schôdzi prerokovávame dva návrhy zákonov, jeden je zákon o tvorbe zákonov a Zbierka zákonov a druhé je novela rokovacieho poriadku, ktoré majú primárny cieľ alebo účel, zabezpečenie čistého legislatívneho procesu a možnosti pripomienkovania verejnosti. Pretože toto, s čím vy prichádzate, so zníženou dépeháčkou na niektoré potraviny, ktoré poznáme iba z médií, je presný opak toho, čo zamýšľate na tejto istej schôdzi. Kto vám má potom uveriť, že to myslíte úprimne?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 15:58 - 15:59 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za obidve faktické poznámky a ďakujem teda za pochvalné faktické. Len to zhrniem, možno do tých dvoch minút. Dovtedy, pokiaľ nebude tá výberová komisia obohatená o niekoho, kto zabezpečí nestrannosť, a zároveň pokiaľ nebude toto konanie transparentné čo do najvyššej možnej miery, ako sa na modernú krajinu informačných technológií patrí, budem možno hovoriť o tom, že vrcholoví funkcionári, predovšetkým prezident Policajného zboru bude de facto pod priamym vplyvom ministra vnútra, ergo, alebo inými slovami povedané, na súčasnom stave sa tu nič nezmení. A teda sa pýtam, načo prichádzame s takým zákonom, ktorý nás tu v zásade neposúva nikam vpred? Okej, sa bavíme o tom veku, príslušníkov Policajného zboru, ale toto je tak parciálna zmena, že nie som si úplne istý, či je to hodné novely.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2015 15:48 - 15:55 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán zatiaľ neprítomný minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, hostia, dovoľte mi vystúpiť v prvom čítaní za náš klub k tomuto na prvý pohľad opäť takému nenápadnému zákonu, ale veľmi dôležitému, najmä v časti menovania prezidenta Policajného zboru.
V prvom rade určite nepochybne sa dá súhlasiť s úmyslom ohľadne nemožnosti odvolania funkcionára bez akéhokoľvek dôvodu či hovoriť o tom, posunúť vek príslušníka Policajného zboru z 18 na 21 rokov. Inak podotýkam, dá sa tu hovoriť aj o obmedzení hornej hranice, povedzme, na 63 rokov.
Ale podstatná vec, ktorou by sme tu mali zaoberať, je práve ten primárny účel, ktorý v dôvodovej správe hovorí, a budem citovať, o vytvorení legislatívnych podmienok na zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní vybraných vrcholových funkcií na ministerstve vnútra. A pritom hovoríme o prezidentovi Policajného zboru, jeho viceprezidentovi, o generálnom riaditeľovi sekcie kontroly a inšpekcie na ministerstve vnútra, a to tak, že ich bude vymenovávať a odvolávať minister na základe výberového konania. Bol tento dobrý úmysel dodržaný? Osobne si myslím, že tak, ako je to napísané v dôvodovej správe, je to dobré, ale iba potiaľ, pokiaľ neprídeme do časti spôsobu kreovania príslušnej výberovej komisie, pretože, dámy a páni, nekreuje ju nikto iný, iba výlučne minister vnútra. Čiže minister vnútra si vyberie ľudí, ktorých on potrebuje na dosadenie vrcholových funkcionárov. A v tomto prípade treba povedať, že pán minister Kaliňák nie je žiadny politický amatér, je to dlhoročný politik, ktorý presne vie, čo má robiť, aby dospel k výsledku. A toto je práve ten prípad.
Zároveň uznávam jednu vec, čo sa týka procesu. A to je, že výsledok tu musí byť odobrený aspoň štyrmi členmi výberovej komisie z piatich. Lenže pokiaľ v tejto komisii nebude aspoň jeden „cudzí prvok“, dovtedy bude táto komisia de facto, de facto voliť osobu, ktorá bude vyhovovať ministrovi vnútra. Toto nepovažujem za správne, nepovažujem to za krok vpred, považujem to za udržanie status quo, čo tu dnes máme, za zabetónovanie toho, čo tu máme, cez cestičky k tomu hovoreniu o transparentnosti výberového konania. To je prvý problém.
Druhý problém, ktorý vidíme, je, bude alebo nebude minister vnútra viazaný výsledkami tejto komisie? Z toho zákona to proste nevyplýva jednoznačne. Nevieme, či tam pán minister nevyberie druhého v poradí, tretieho, ale stále zotrvávam na tej veci, že pokiaľ nebude v tej výberovej komisii niekto mimo vplyvu ministra vnútra, dovtedy nebudeme môcť hovoriť o transparentnom výberovom konaní. My hovoríme, aj sme navrhovali a dávam to do diskusie, a verím, že pán minister to bude zvažovať, napríklad o rektorovi vysokej školy Policajného zboru, napríklad o predákovi Odborového zväzu policajtov. Hovorme teda o tých cudzích prvkoch. Ja rozumiem tomu tak, že pán minister tam možno nechce opozičné sily. A tuto sa nezhodnem s pánom poslancom Zajacom. Je to výkonná moc a tam tá opozícia má mať kontrolnú funkciu a či sa má podieľať na kreovaní prezidenta Policajného zboru, toto je podľa mojej mienky na polemiku.
Druhou časťou, s ktorou sa nedá súhlasiť, tu je transparentnosť v podobe zápisníc z tých výberových konaní, zhodnime sa na tom, že do tej zápisnice si dneska môžete dať, čo chcete. My navrhujeme a hovoríme o tom pri výbere štátnych zamestnancov, spravme z toho videozáznam, priamy prenos na webe, tak ako je to tu v parlamente. Prečo nemôže byť výberové konanie podrobené verejnej kontrole on line? Žijeme predsa v modernej krajine.
Čiže, zhrnuté a podčiarknuté, to, čo je tu navrhnuté, sa v tejto chvíli podľa mňa míňa účinku, nebude to mať ten výsledok, ktorý pán minister od toho očakáva.
A hovoriť o tom, že máme tu druhé čítanie, sa mi nezdá v poriadku, pretože do prvého čítania do tohto pléna toto plénum si zaslúži, aby sem prišiel čistopis, aby sem prišla verzia, ktorá už potrebuje iba nevyhnutné úpravy. Pán minister neraz ukázal a mrzí ma, že tu nie je v tejto chvíli, že vie dať do návrhu zákona míny, ktoré predpokladá a ktoré vie odstrániť v druhom čítaní. A bude sa tváriť ako človek, ktorý o nich nevedel, a je to výsledkom diskusie, preto špeciálne pri tomto ministrovi treba povedať, že my budeme s týmto návrhom súhlasiť iba vtedy, ak by dal verejný prísľub, že v tej výberovej komisii bude ten cudzí prvok. A zároveň dodávam, bolo by dobré dať na to priestor, posielať do tohto pléna, do tejto siene zákonnosti návrh zákona, ktorý už nepotrebuje úpravy. To sa v tejto chvíli nedeje, a preto hovorím za seba aj za časť klubu, v tomto prípade sa zdržíme hlasovania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 12:20 - 12:20 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem za obidve faktické poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2015 12:06 - 12:17 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani predkladateľka, vážená pani spravodajkyňa, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť v prvom čítaní k novelizácii zákona o ochrane verejného záujmu (inak povedané, majetkové priznania politikov alebo ochrana verejného záujmu).

Začnem in medias res ako príklad pars pro toto.

Článok 6 ústavného zákona, ktorý sa tiež mení, hovorí: „Verejnému funkcionárovi, ktorý sa zúčastní na rokovaní orgánu o veciach, o ktoré má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.“ Kedy, keď nie tu, pri tomto zákone, ktorý sa týka verejných funkcionárov, nie je naplnená tzv. právna hypotéza toho, aby ste splnili vašu povinnosť povedať, máte osobný záujem na tejto veci, aby bola prerokovaná správne? Tento článok je nejasný. A neverte, ono by to malo byť výhradne osobný záujem, pretože podľa mňa je záujmom viacerých politikov, aby verejný záujem bol kontrolovaný, respektíve aby bol skontrolovateľný, či má politik verejný záujem na konkrétnej veci. V tomto prípade ale je tu aj osobný záujem. No ja oznamujem tento osobný záujem na prerokovaní tejto veci. Keďže je to nejasné, asi by si to žiadalo novelizáciu tohto ustanovenia. Pán podpredseda parlamentu hovoril, áno, novelizujeme ho. Lenže oni ho novelizujú tak, že sa tam doplní, že aj pred hlasovaním oznámi svoj verejný záujem. Mám za to alebo som presvedčený, že tuto každý, kto z poslancov vystúpi, by mal povedať, že má osobný záujem. Hovorím to verejne. Pán podpredseda Číž to nepovedal napríklad, hej. Je to na výklade. Ak s tým má problém, treba novelizáciu. Keďže novelizácia nie je, problém s tým zrejme nemá. To je príklad za všetko podľa mňa, aký je celý tento návrh, pretože, dámy a páni, my sa točíme pri tomto zákone stále dookola. Ja mám pocit, že my sme v tomto prípade na smiech verejnosti ďaleko viac ako kedykoľvek inokedy, pretože takéto snahy sa podľa môjho názoru zdajú falošné aj pre najskromnejšieho fanúšika vládnej strany SMER, pokiaľ teda nie je finančne spriaznený s touto stranou.

Tento návrh je neúprimne, prepáčte, pokrytecký. Je to náš návrh zákona, hovorím, náš, v podobe opozičných poslancov v zastúpení Beblavý, Kadúc, Žitňanská, Gál, Přidal, Poliačik. V minulosti bol pri tomto návrhu aj pán poslanec Brixi a tento návrh napriek počiatočnej vôli presadiť prišlo niečo, čo je stále zahalené rúškom tajomstva, pán predseda Paška to zastavil, my nevieme doteraz dôvod toho, ale odsúhlasené znenie my sme mu predložili v tomto parlamente, predložili sme ho opakovane. Ten návrh raz sme stiahli, pretože mali sme vytvoriť priestor na rokovanie, to sme korektne urobili, potom sme ho nechali bez stiahnutia, aby ho poslanci dostali do druhého čítania, kde môžu spraviť zmeny, o ktorých sa tu hovorí (spoločenská diskusia, odborná diskusia). Aj keď sme na to mali tri roky, my sme boli ochotní vytvoriť ten priestor. Vy ste ho, dámy a páni, z vládnej strany neschválili. A to je dôležité, neschválili ste ho 22. mája 2015, k tomu sa ešte vrátim.

Vecne. Namiesto toho, aby ste dali verejnosti jasnú odpoveď na ich spoločenskú objednávku stransparentniť majetkové priznania, podľa môjho názoru zhoršujete kvalitu tohto zákona. Hranica, keď bude treba vykazovať hnuteľnú či nehnuteľnú vec, sa dokonca posúva hore. Čiže viac vecí sa zmestí pod to, čo vykazovať netreba. Pri nehnuteľnostiach tam nebude žiadna identifikácia tých nehnuteľností.

Určite je posun vpred drobný, čo opäť si dovolím pochváliť, užívanie hnuteľnej veci. Ale chýba tu, absentuje tu nehnuteľnosť. Ak poslanec bude užívať nehnuteľnosť, ktorú má najmä od finančnej skupiny, nebude ju musieť vykázať podľa tohto návrhu. Stále nebude možné povedať, či má poslanec škodovku, Ferrari, alebo zistiť, či má poslanec malý domček niekde na lazoch, alebo či má trojposchodovú vilu s bazénom, s olympijským bazénom, to nebude možné, preto je tento zákon nedostatočný. A určite neplníte tak sľub, ktorý ste dali pred voľbami, a ktorý ste deklarovali počas posledných troch rokov.
Pán podpredseda Číž sa chválil, že upravujeme vzdanie sa funkcie, upravujeme zastavenie konania, ak sa vzdá funkcie verejný funkcionár. A to je na chválu? Ak by sa pán Forai nevzdal funkcie, to konanie by mohlo pokračovať, lenže pokračovať nemohlo, pretože sa jej vzdal. Je to už dnes zo zákona možné. A táto vec, čo je potrebná, proste sa neupravuje, resp. upravuje sa drobno, ale ostáva tam ten istý princíp. Toto nepovažujem za správne.

A už vôbec nepovažujem za správne, že dnes keď sa väčšina výboru rozhodne zablokovať celkom zjavné porušenie zákona, proste tak urobí. Argumentovať, že nepatrí to do nášho ústavného systému, že Ústavný súd predsa o takýchto veciach nemôže rozhodovať, je, s prepáčením, nezmysel, pretože článok 10 nie je z platného zákona, účinného.
Odsek 3 tu hovorí, proti rozhodnutiu orgánu môže dotknutý jeden funkcionár do pätnásť dní doručiť rozhodnutia, ktorými má byť vyslovená strata mandátu alebo funkcie, uložená pokuta, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd. Už dnes má Ústavný súd právomoc rozhodovať o opravných prostriedkoch proti výborom. Už dnes je to možné. Argument je, že to tam nepatrí, prečo to tam potom je, prečo už dnes je možných plus-mínus dvanásť konaní na Ústavnom súde, keď, uznám, niektoré z nich tam nemajú čo robiť. Ale ak chceme dať ľuďom odpoveď na ich požiadavku transparentných majetkových priznaní, musí tam byť efektívny nástroj kontroly, efektívny spôsob, ako sa domôcť vyšetrovania. Zrušenie alebo obmedzenie, alebo nezavadenie procesného ustanovenia, ktoré zabezpečí možnosť opravného prostriedku voči rozhodnutiu a valcovaniu väčšiny aj pri vzájomnom porušení zákona, je nesprávne. A týmto neplníte opäť ďalší váš sľub.

Nemôžem tento váš návrh za žiadnych okolností podporiť.

Prvým dôvodom nesúhlasu s týmto návrhom zákona je jeden základný dôvod, podľa mňa to je zákon o rokovacom poriadku, všeobecne záväzný právny predpis pre všetkých poslancov, pre všetkých občanov, ktorý hovorí, zaslúži si to jasnú citáciu § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku: „Ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona,“ v tej istej veci, s tým istým znením, dokonca širším, ako je toto predložené, teda o to viac to musí platiť. Tu sme predložili, opoziční poslanci, návrh zákona, ktorý bol daný a neschválený 22. mája 2015. Ak dobre rátam plus šesť mesiacov, jeho predloženie je možné až v novembri 2015, až o mesiac a pol. Ten návrh zákona tu je. Dovoľte mi povedať, že tá norma je úplne jasná, je právne záväzná pre všetkých občanov, o to viac pre poslancov, ak sa bavíme o rokovacom poriadku. A vy ten návrh zákona predkladáte. A čo to je, keď to nie je porušenie zákona? Prosím o odpoveď na túto otázku, pretože ja za tým vidím porušenie zákona.

Druhý dôvod, prečo nemôžem posunúť tento zákon do druhého čítania, nemôžem o ňom hlasovať, je, že je to opäť neúprimná snaha. Vy ste mali tri a pol roka na dodržanie vašich sľubov, tá komisia zasadala šesťkrát alebo sedemkrát. Vy ste plytvali časom každého jedného poslanca, ktorý sa zúčastňoval tých rokovaní a úprimne sa pokúšal ten zákon vylepšiť. Bola tam odborná diskusia, bola tam politická diskusia, bolo tam to, čo žiadate pri každom jednom zákone. To sme tu mali. A teraz od nás chcete pred voľbami prijať ten zákon, ktorý je neúčinný, ktorý je podľa mňa v tejto chvíli úplne zbytočný.Týmto by som chcel vysloviť apel voči všetkým opozičným poslancom, aby sa jednoznačne vyslovili za neprijatie tohto návrhu zákona aj napriek tomu, že bude to mať isté politické náklady. Vyslovme sa a povedzme tak, tento návrh je nič iné, iba ťahanie za nos, pretože vládni poslanci mali priestor na prijatie toho zákona, dokonca účinného, neprijmime ho, nenechajme sa zlákať na akékoľvek obchody so svedomím (rôzne ponuky na úpravu tohto zákona) a nielen prisľúbme, ale aj splňme, ak sa zmení vláda, prijmeme účinný a efektívny zákon v tomto smere. Naozaj apelujem na všetkých opozičných poslancov, a budem rád, ak tento apel bude, ak im bude vyhovené, je to v záujme celej opozície a určite v záujme toho, aby sme vymenili túto vládu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis