Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

11.9.2014 o 14:37 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 18.9.2014 14:40 - 14:43 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem. Krátko zareagujem. Som rád, že ste to spomenuli, pani podpredsedníčka, že štát vyšiel v ústrety občanom, aby ich tak odbremenil od zbytočnej administratívy, hlavne poplatkov, umožnil zbaviť sa im takýmto spôsobom svojich bezcenných akcií. Ide naozaj o obrovské množstvo prevodov, ktoré sa robia každý, každý rok a mesiace, pretože ešte stále je množstvo obyvateľov, ktorí si takúto možnosť neuplatnilo a ešte to bude chvíľku trvať. Myslím, že ste asi včera rozprávali, že dokedy tá lehota ešte trvá, kedy tak občania môžu spraviť. My aj tu v parlamente sme ju predlžovali už asi dvakrát, lebo stále išlo o desiatky tisíc obyvateľov, a súhlasím s vami, že je potrebné vedieť reagovať v prípade takýchto omylov.
Samozrejme, bolo by vhodné, aby sme našli mechanizmus, ktorý by aj nejakým spôsobom preukázal, že naozaj išlo o nejaký omyl, alebo, alebo aby teraz nedošlo k nejak, akože si občania, teraz každý sa zadefinuje, že bol omylom uvedený do, do, nejakým spôsobom. Áno?
Takže tam, kde je to evidentné, áno, ale je na to pravdepodobne asi potrebná zmena legislatívy, pretože zákon momentálne, aj keby Fond národného majetku veľmi chcel, tak asi to nevie zo zákona spraviť. Ale aj odporúčam ešte naozaj okrem Fondu národného majetku toto pripomenúť aj pánovi ministrovi hospodárstva, ktorý bude niesť pravdepodobne tú legislatívnu iniciatívu, lebo fond ako taký zákony predkladať do parlamentu nebude môcť. Ďakujem. Alebo, samozrejme, môže sa využiť možno aj nejaká novelizácia v rámci rokovania parlamentu.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18.9.2014 14:36 - 14:38 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka parlamentu, problematika prevodu tzv. bezcenných akcií na Fond národného majetku Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ide teda o problematiku, ktorá je v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Takisto treba pripomenúť, že aj Fond národného majetku Slovenskej republiky je organizácia v priamej riadiacej pôsobnosti ministra hospodárstva. Podľa súčasnej platnej legislatívy sa cenné papiere, ktoré nadobudol Fond národného majetku Slovenskej republiky od občanov, ktorí mu ich ponúkli, stávajú majetkom Fondu národného majetku Slovenskej republiky a je možné s nimi nakladať len rovnakým spôsobom ako s ostatným majetkom FNM podľa zákona 92/1991 Zb. Vrátenie takto nadobudnutých akcií súčasne znenie uvedeného zákona nepripúšťa. Za súčasného právneho stavu nie je v kompetencii ministerstva financií ani Fondu národného majetku umožniť spätný prevod akcií.
V prípadoch, ak je možné preukázať, že prevod cenných papierov bol vykonaný na základe uvedenia do omylu ich pôvodného majiteľa treťou osobou, napr. obchodníkom s cennými papiermi, jediným spôsobom na spätné získanie omylom prevedených cenných papierov, príp. adekvátnej náhrady je súdne konanie.
Dovoľte mi na záver pripomenúť všetkým vlastníkom cenných papierov, ktorí chcú využiť možnosť ich bezodplatného prevodu na Fond národného majetku Slovenskej republiky, aby pred tým, než urobia tento krok, si preverili reálnu hodnotu svojich akcií.
Ďakujem za slovo. Skončil som, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 11.9.2014 14:37 - 14:39 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj za doplňujúcu otázku. Samozrejme, je toto legitímna otázka z vašej strany, pán poslanec. No ešte by bolo z mojej strany momentálne predčasné povedať, či z tohto dobrovoľného princípu, ktorý dnes má právo stredná škola si zvoliť, že uzná testovanie deviataka ako súčasť prijímacích skúšok, alebo ho bude považovať za vykonanie, ak dopadne dobre. Musíme skôr hovoriť o tom, keď budeme mať úplne jasne pod kontrolou, že tie výsledky budú objektívne, že sa nám podarí odstrániť spôsobom nejakej kontroly to, že síce dochádza k výmene pedagógov pri dozore počas testovania, ale častokrát ide o riadenú výmenu, kedy pedagóg z jednej školy na druhú ide a s tým, že presne vie, kde ide, a je dohodnutý s kolegom, že mu teda dohliadne na tú triedu, prípadne helfne tým študentom, aby tie výsledky boli dobré. Čiže keď sa nám podarí naozaj zobjektivizovať to tak, aby sa z titulu dosahovania lepších výsledkov nedal nájsť spôsob, ako vylepšiť ten výsledok bez toho, aby žiak tie vedomosti také mal, tak potom určite môžeme z toho spraviť aj podklad pre prijatie na strednú školu, ale musí to byť potom definitívne odsúhlasené aj všetkými strednými školami, ktoré budú takýto test uznávať. Ale možno, a dúfam, že smerujeme k tomu, to testovanie je už, teda z väčšej časti bude prebiehať do budúcna už len elektronickou formou, čo zase zvyšuje možnosť blížiť sa k tomu, čo ste, čo ste naznačili. Ale že by to bolo o rok, to určite ešte nie, ešte máme pred sebou veľa práce, kým si zvykneme na to, že to má byť výsledok vedomostí žiaka a nie snažiť sa len dosiahnuť výsledok lepší, aby sa s ním mohla pochváliť škola. Takýto trošku nekalý jav tu ešte stále máme, ale beriem ako námet.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 11.9.2014 14:34 - 14:36 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, posun termínu Testovania 9 z marca, kedy doteraz prebiehal, na apríl v budúcom roku bol iniciovaný práve požiadavkou riaditeľov základných škôl. Požadovali neskorší termín Testovania 9 z dôvodu ťažko udržateľnej motivácie k učeniu sa po uskutočnení marcového Testovania 9.
Túto požiadavku na neskorší termín Testovania 9 podporili aj riaditelia stredných škôl, ktorí poukazovali na slabšiu pripravenosť žiakov základných škôl pri prechode na strednú školu a jeden z dôvodov vidia tiež v zníženej motivácii žiakov základných škôl k učeniu sa po realizácii Testovania 9.
Termín Testovania 9 musí zohľadňovať aj to, aby bez problémov žiaci a školy dostali výsledky testovaní ešte pred termínom prijímacích skúšok na stredné školy. Nastavený termín 8. apríl 2015 vyhovuje tejto požiadavke vzhľadom na takmer mesačný posun termínu testovania. Je ale pravdou, že výnimočne v roku 2015 akurát vyjdú veľkonočné sviatky v takom termíne, v akom ste hovorili, pán poslanec, preto Národný ústav certifikovaných meraní, ktorý toto testovanie bude vykonávať, hľadá a mapuje technické možnosti, tak aby aj v prípade možného posunu termínu Testovania 9 na ešte neskorší deň bolo dodržané to, o čom som hovoril predtým, že žiaci a školy dostanú výsledky testovania pred termínom prijímacích skúšok. Ak teda takéto riešenie nájdeme a nebude ohrozené doručenie výsledkov žiakom a školám načas, nevylučujeme možnosť, že termín Testovania 9 posunieme ešte o pár dní neskôr a školy budeme o tejto zmene v najbližších dňoch informovať.
Ďakujem. Pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis