Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.7.2014 o 17:29 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 9.7.2014 17:29 - 18:07 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, dámy a páni, pokračujeme v rokovaní programu.

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
... nedá mi na tomto mieste v súvislosti s touto prerokovanou novelou nespomenúť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Rydla na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001, teda Zákonník práce, to bola tlač 1112 zo septembra 2009, ktorý vtedy podporilo 39 poslancov. Medzi nimi boli tí, ktorí ho podporili, všetci prítomní poslanci z Kresťanskodemokratického hnutia i poslanec zo strany SMER pán Podmanický. Chcem ale upozorniť, že tento náš návrh nie je totožný s návrhom poslanca Rydla, ktorý vypracoval spoločne s alianciou za voľnú nedeľu, a to nie preto, že by sme s ním nesúhlasili, nie preto, že by sme neboli takí odvážni ako on, ale jednoducho preto, že sme realisti.
Opakujem, touto našou novelou chceme, tak ako už povedal pán kolega a spolupredkladateľ Július Brocka, rozšíriť paragraf 94 ods. 5 o nemožnosť nariadenia, ale ani dohody práce so zamestnancom o všetky štátom uznané sviatky, a to aj vrátane nedieľ, v maloobchodnom predaji s výnimkami maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a Zákonníka práce, o ktorých som tu už hovoril.
Vrátim sa ešte ale k poslancovi Rydlovi, on vtedy navrhoval taký iný postup. Navrhoval zmeny v § 93 a 94 Zákonníka práce, ktorých podstatou bolo, že zamestnanci nesmú byť zamestnaní v nedeľu a v štátom uznané sviatky, s tým, že presne špecifikoval prevádzky, v ktorých možno z tohto všeobecného pravidla urobiť výnimky. Jeho pekné, veľmi pekné a fundované 27-stranové vystúpenie, v ktorom podľa môjho názoru veľmi kompetentne obhajoval túto svoju novelu, som si viackrát prečítal a budem z neho aj niektoré fakty čerpať a odporúčam všetkým poslancom, ktorých zaujíma táto problematika, aby si našli toto vystúpenie a prečítali si ho. Mňa tam zaujalo, že na oslovenie pléna Národnej rady Slovenskej republiky používal názov "slávna snemovňa". A ja by som tu chcel sľúbiť, že ak tento návrh zákona prejde, tak budem vás odteraz oslovovať slávna snemovňa.
Teraz ale zatiaľ, milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi pripomenúť niektoré iniciatívy, ktorý, ktoré v zápase o voľnú nedeľu sa uskutočnili, a vychádzajú, vychádzam z rozhovorom, z rozhovoru s pánom Petrom Novoveským, jedným zo zakladajúcich členov Kresťanskodemokratického hnutia v našom okrese Trnava, a chcem pripomenúť tie iniciatívy, ktoré v tomto zápase o voľnú nedeľu prebiehajú a už aj prebehli.
Aliancia za voľnú nedeľu bola založená v roku 2009 a táto aliancia bol v podstate prvý subjekt v celej postkomunistickej Európe, ktorý si dal za úlohu chrániť robotníkov a zamestnancov pred nie nevyhnutnou prácou v nedeľu. Korene ale tohto snaženia, teda za voľnú nedeľu, siahajú ešte ďalej do minulosti, boli to Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, ktoré zorganizovali letákový proces 14. decembra 2002, kde tento proces spočíval v rozdávaní letákov vo všetkých krajských mestách na Slovensku a na rozdávaní týchto letákov sa vtedy podieľali mnohí členovia Kresťanskodemokratického hnutia. (Navrhovateľ Brocka podal rečníkovi leták.) Pán kolega Brocka tu má ten leták, ja by som vám ho chcel ukázať.
Tieto letáky sa niesli v duchu motta Nedeľa s rodičmi, čím chceli poukázať na skutočnosť, že práca v nedeľu poškodzuje hlavne rodinu ako takú. V roku 2007 aktivisti spustili internetovú podpisovú akciu za prijatie zákona na ochranu nedele a ako som povedal, v roku 2009 vzniklo u nás občianske združenie Aliancia za nedeľu Slovensko. Momentálne toto združenie zberá podpisy, jeho cieľom je teda získať pod petíciu 100-tisíc podpisov, aby sa návrhom zákona za voľnú nedeľu zaoberala Národná rada Slovenskej republiky. A tento text petície už podpísalo 70-tisíc občanov a ja si ho tu dovolím teraz prečítať.
"My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky v súlade s čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov žiadame prezidenta Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a ostatné kompetentné orgány, aby po vzore Rakúska, Nemecka a väčšiny členských krajín Európskej únie urýchlene a čo v najkratšej dobe prijali zákon na ochranu nedele na Slovensku. Nedeľa ako voľný deň je najväčším sociálnym výdobytkom ľudstva, ktorý patrí ku kresťanským koreňom Európy. Aj v čase hospodárskej a finančnej krízy má každá ľudská bytosť právo na odpočinok, dôstojný pracovný čas vylučujúci prácu vo sviatky a nedele a spravodlivú mzdu. Ekonomika nie je na to, aby človeka zotročovala, ale aby mu slúžila. Ľudia tu nie sú pre ekonomiku, ale ekonomika je tu pre ľudí. Tak občania Slovenskej republiky, ako aj všetci občania Európskej únie majú právo na to, aby sa ich rodina aspoň jeden deň v týždni mohla spoločne v rovnaký deň stretnúť za jedným stolom a porozprávať sa o svojich problémoch, názoroch a plánoch. Pre budúcnosť a zdravý vývoj rodín na Slovensku a v celej Európskej únii má preto legislatívna ochrana nedele zásadnú dôležitosť."
Toľko teda z toho textu petície za prijate zákona na ochranu voľnej nedele. Chcem ale povedať, že zápas o voľnú nedeľu prebieha i v krajinách Európskej únie. Bola to Lisabonská zmluva, ktorá poskytla občanom Európskej únie nové možnosti presadenia svojich záujmov. A prvým plodom bola, jej plodom bola iniciatíva za voľnú nedeľu. Podmienkou je, aby sa iniciatívy ujal aspoň jeden milión občanov Únie pochádzajúci z významného počtu členských štátov a vyzval Európsku komisiu, aby konala. Ak sa získa teda podľa tejto Lisabonskej zmluvy jeden milión podpisov z celej Európy, Európska komisia by mala pripraviť legislatívny návrh na základe žiadosti občianskej iniciatívy.
Šance sa chopili zástupcovia nedele bez práce a na ich čele stál vtedy nemecký europoslanec pán Martin Kastler. Mal spolupracovníkov v rôznych krajinách Európskej únie a Slovensko zastrešovala naša europoslankyňa Anna Záborská. Bola to ona, teda naša poslankyňa Anna Záborská, ktorá spolu so štyrmi kolegami z Talianska, Francúzska, Nemecka a Poľska predložila rezolúciu o zachovaní nedele ako voľného dňa, bolo to vo februári 2009. Táto jej iniciatíva išla naprieč politickým spektrom. Tí kolegovia z tých krajín, ktoré som vymenoval, reprezentovali Európsku ľudovú stranu, teda EPP, stranu Európskych socialistov, PES, Alianciu liberálov a demokratov pre Európu, ALDE, a Úniu za Európu národov. Bolo nutné ale, aby podľa čl. 116 do určeného termínu získali podpisy väčšiny europoslancov, t. j. 394, nakoniec, to musím priznať, že sa im toľko podpisov nepodarilo zohnať a táto iniciatíva v Európskom parlamente neuspela, ale tá deklarácia vyprovokovala mobilizáciu rôznych organizácií a najmä odborových v členských štátoch.
Krátko nato, 24. marca 2010 zorganizoval hesenský europoslanec za nemeckú CDÚ pán Thomas Mann v Bruseli prvú európsku konferenciu na ochranu nedele. Zúčastnilo sa jej 72 organizácií a spolu vyše 400 účastníkov z celej Európy, ktorí sa zaoberali problémom nedeľnej práce. Aj tu bol prítomný za Slovensko Peter Novoveský ako zakladateľ Aliancie za nedeľu. Základné pozitívum tejto konferencie bol prísľub, že sa začne v krátkom čase, teda bude na úrovni EÚ založená organizácia zaoberajúca sa nedeľnou prácou v rámci celej Európskej únie. To sa aj stalo 20. júna 2011, kedy došlo k založeniu európskej aliancie voľnej nedele bez práci, bez práce. Je však pravdou, že zatiaľ nebola spustená celoeurópska petičná akcia na podporu voľnej nedele vo všetkých členských krajinách EÚ a zohnať 1 milión podpisov ohľadne prijatia jednotnej právnej normy na obmedzenie nedeľnej práce sa zatiaľ nepodarilo, ale ten hlavný dôvod je preto, že vo väčšine hlavne pôvodných členských štátov Európskej únie je problém nedeľnej práce dostatočne ošetrený ich domácou legislatívou.
Tak ako už hovoril pán kolega Brocka, v Európe je sviatočný charakter nedele chránený zákonom v mnohých členských štátoch Európskej únie. Medzi takéto krajiny patrí susedné Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Dánsko, krajiny Beneluxu – teda Belgicko, Holandsko, Luxembursko –, ale aj štáty mimo – Nórsko, Švajčiarsko –, v roku 2003 pribudlo k nim aj Slovinsko a 1. januára 2009 i Chorvátsko.
V Nemecku je nedeľné voľno chránené ústavou, článkom 140 tejto súčasne platnej ústavy alebo základného nemeckého zákona sa preberá do ústavy platnej päť článkov z Weimarskej ríšskej ústavy, je to čl. 136, 137, 138, 139 a 141, a práve ten článok prebratý z Weimarskej ríšskej ústavy z 11. 8. 1919 hovorí, že nedele a štátom uznané sviatky zostávajú naďalej chránené zákonom ako dni pracovného pokoja, odpočinku od práce a duševného alebo duchovného pookriatia. Teda v Nemecku ochrana nedele je ústavne zabezpečená, bude to o päť rokov, už 100 rokov; alebo 95 rokov.
Takisto Spojené štáty americké, aj keď nemajú nejaký zvláštny federálny zákon o nedeli, takmer všetky štáty únie majú tendenciu obmedzovať až na výnimky prácu v nedeľu. No a ten problém práce nedeľnej je najvypuklejší pre bývalé komunistické štáty. Naozaj tradícia pracovného voľna počas nedele a sviatkov sa nerešpektuje len v nových členských krajinách strednej a východnej Európy, tak ako som povedal, zhodou okolností zaťažených komunistickou minulosťou. Obrovský atak na voľnú nedeľu sa v týchto krajinách i u nás na Slovensku, tento obrovský atak paradoxne spôsobili zahraniční investori, obchodníci, ktorí v svojich materských krajinách precízne dodržujú domácu legislatívu ohľadne nepracovnej nedele, avšak celkom opačne sa chovajú vo väčšine postkomunistických krajín. Ide o obchodné reťazce hlavne z Rakúska, Nemecka či Veľkej Británie.
Chcel by som ešte povedať o jednej konferencii, ktorá sa konala 21. januára 2014 v Bruseli, bola to tretia konferencia Európskej aliancie za voľnú nedeľu, tej sa zúčastnilo 150 zástupcov organizácií a cirkví z celej Európskej únie. Medzi nimi bola aj katolícka i evanjelická cirkev, cirkevné združenia, ale aj civilné združenia ako Nadácia Konrada Adenauera a odborové zväzy ako DGB, teda Nemecký odborový zväz, ÖGB, Rakúsky odborový zväz, boli tam zástupcovia zo Solidarnośći z Poľska a zo Slovenska boli zástupcovia Zväzu obchodu a turistického ruchu na čele s ich predsedom Jozefom Zadňanom.
Tá konferencia sa konala pod vedením hesenského europoslanca za CDU pána Tomasa Manna a tá diskusia, ktorá tam odznela, bola prekvapivá. Skúsenosti z jednotlivých krajín poukazovali na opačné efekty a dopady, ktoré by sa, snáď niektorí by mohli očakávať. Spomeniem napr. z vystúpenia pani Manuely Ulandi z Talianska, ktorá hovorila o skúsenostiach z Talianska, kde je predovšetkým úlohou regiónov, aby obchody zostali zavreté v dohodnutom čase. Teraz je v Taliansku povolené len osem nedieľ v roku mať otvorené. Tiež zástupkyňa Španielska Cristina Estevez povedala, že v Španielsku si sľubovali otvorením obchodov národných sietí v nedeľu vytvorenie asi 300-tisíc nových pracovných miest, ale ten výsledok bol opačný, v skutočnosti to viedlo k likvidácii pracovných miest. Pán Leffers, Uniapac, vtedy International Christian Union of Business Executives, hovoril o skúsenostiach z predajnej siete textilu, nakoľko zamestnanci tam boli zainteresovaní na obrate, tak práve v tom čase, kedy je vyšší obrat, sa chceli podieľať na predaji a zaujímavosťou bolo, že celkový obrat tej firmy bol ten istý, či v nedeľu mali alebo nemali otvorené.
Som rád, že tam bol aj náš europoslanec Miro Mikolášik, ktorý hovoril o potrebe oddychu, ktorý je potrebný nielen pre svalový systém, ale aj pre emočné zdravie, a pripomenul neurózy, depresie, alergie a problémové deti.
Na seminári bola podpísaná deklarácia o podpore dôstojného pracovného času vtedy poslancami aj kandidátmi do Európskeho parlamentu a to prehlásenie obsahovalo tento text: "Zabezpečiť, aby všetka relevantná legislatíva EÚ rešpektovala a presadzovala ochranu spoločného týždenného dňa odpočinku, teda spoločného týždenného dňa odpočinku pre všetkých občanov EÚ, ktorým by mala byť v zásade nedeľa. Podporiť ochranu zdravia pracovníkov a lepšiu vyváženosť medzi rodinným, osobným životom a prácou. A takisto si dali záväzok podporiť legislatívu EÚ, ktorá by garantovala udržateľné rozvrhnutie pracovného času založeného na princípe dôstojnej práce, čo by bolo prínosom nielen pre spoločnosť, ale i hospodárstvo.
Vážení páni poslanci, panie poslankyne, som členom Kresťanskodemokratického hnutia a naša strana vychádza i z kresťanského učenia a tradície, tradícií a dobre viete, že som sa tu nikdy neoháňal citáciami z Biblie, myslím si dokonca, že je dôležitejšie to, ako poslanec hlasuje, nie ako len hovorí, ale dovoľte mi predsa dnes urobiť výnimku. Viem, že niektorí mi to môžte vyčítať, môžte mi povedať, že podľa Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika ja zvrchovaný demokratický právny štát, neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo, ale je aj pravda, že v preambule je odkaz na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a Cyril a Metod boli kresťania, dokonca svätí, a preto dovoľte mi citát z knihy Exodus, alebo východ, ktorá uvádza prikázania zo Sinajského vrchu a ctia si ho rovnako Židia i kresťania a Exodus je starý 3 220 až 3 250 rokov. Robím to i preto, aby sme pochopili, že treba uvážiť funkciu nedele od samého začiatku a treba sa vrátiť k sobote Starej zmluvy.
No a v tej Druhej knihe Mojžišovej sa takto zahrňuje židovská tradícia soboty, sviatočného dňa, a tým aj kresťanskej nedele: "Pamätaj na sobotný deň a zasväť ho, šesť dní sa budeš namáhať a robiť každú svoju prácu, ale siedmy deň je sobota Pána, tvojho Boha. V tento deň nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, čo býva v tvojom meste", ani tvoj dobytok, to by som chcel zopakovať, "lebo za šesť dní Pán urobil nebo i zem a more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval."
Dovolím si na tomto mieste urobiť taký malý historický exkurz a poviem pravdu, vychádzam hlavne z článku pani Baši Javurkovej, ktorý bol uverejnený 22. 3. 2001 v denníku SME, v tejto sále už niektoré fak..., niektoré fakty, ten poslanec, ktorý argumentoval, tak vlastne aj s chlpami prečítal celý tento článok, ja som si tie tvrdenia a fakty overoval na viacerých miestach, a teda chcem poďakovať aj pani Baši Javurkovej. Chcel by som povedať, že ako prvý spomína nedeľný odpočinok Tertullianus v roku 2002. V tento deň by sme sa mali vystríhať, 202, pardon. V tento deň by sme sa mali vystríhať prosebníctva alebo každého stavu a úradu právneho, odložiac dokonca i naše obchody. Milánsky edikt bol vydaný v roku 313 obidvomi augustami Rímskej ríše, vtedy to bol Konštantín Veľký a Licinius. V roku 321 vydal Konštantín Veľký nariadenie, ktoré pod hrozbou trestu zakazovalo sudcom, obchodníkom a obyvateľom miest pracovať v nedeľu.
V začiatku 4. storočia sa datujú prvé snahy presne definovať nedeľu i svetskými zákonmi. Od 8. storočia možno sledovať postupný vznik súčasnej podoby nedele a miestne autority v tento deň všade vylučovali službu, verejné obchodovanie, prácu súdov a verejné slávnostné skladanie prísah. Zákony v starom Anglicku trestali porušenie nedele ako hocijaký iný priestupok. Je pravdou, že počas Francúzskej revolúcie Francúzi chceli zreorganizovať okrem iného aj kalendár. Zaviedli nové pomenovanie pre mesiace a desaťdňový pracovný týždeň. Tento experiment, samozrejme, veľmi rýchlo skončil.
Počas 19. storočia, toto podporil – prácu i počas nedele – rozvíjajúci sa kapitalizmus a, bohužiaľ, nedeľa sa najmä v druhej polovici 19. storočia stávala dňom pracovným. Z dejín sociálnych zápasov ale vieme, že zápas pracujúcich robotníkov neskôr zorganizovaných do odborárskych združení o dôstojné pracovné podmienky bol úspešne zavŕšený postupným dosiahnutím 8-hodinového pracovného času a rešpektovaním nedele ako dňa pracovného voľna. Štáty tak začali legislatívou v oblasti sociálnej politiky nedeľnú prácu postupne obmedzovať, až ju zakázali. Z voľnej nedele si robotníci, pracujúci vybojovali aj voľnú sobotu. Už koncom 19. storočia v Anglicku sa zrodil pojem "weekend" ako prvok životného štýlu strednej vrstvy, kde koniec týždňa mal byť vyhradený pre zábavu a šport.
Vážené dámy a páni, súčasťou kultúrneho spôsobu života v Európe je voľná nedeľa bez práce. Nedeľa by mala byť pre každého deň, na ktorý sa všetci tešia ako na čas oddychu a pracovného voľna, aby sa mohli venovať rodinnému, kultúrnemu, spoločenskému, duchovnému, a ja sa to nebojím povedať, i náboženskému životu, deň vhodného si uvoľnenia a pookriatia tela a ducha. Kresťanská tradícia, a tá je v Európe väčšinová, určuje nedeľu dobrým skutkom v službe chorým i starým. Nedeľa je ten najlepší čas venovať starostlivosť svojej rodine a priateľom, je dňom na uvažovanie, dňom na ticho, na pestovanie kultúry, na čítanie, na meditáciu a na šport. Nedeľa, a o tom som presvedčený, je tradíciou ako vzácny príspevok k duchovnému životu ľudskej spoločnosti. Kresťanskodemokratické hnutie považuje voľnú nedeľu za jeden zo základných pilierov európskeho sociálneho modelu. V tomto bode sa zhodujú cirkvi, rovnako aj odbory po celej Európe. Prieskum Eurofun, prieskumom Eurofun sa zistilo, že pravdepodobnosť výskytu pracovnej neschopnosti a neodôvodnených absencií v podnikoch, v ktorých sa pracuje počas soboty a nedele, je 1,3-krát vyššia ako v podnikoch, kde zamestnanci jednoducho nemusia cez víkend pracovať.
V rámci Európskej únie máme najvyšší podiel pravidelne pracujúcich počas nedele, upozornila na to už v roku 2013 na základe údajov Eurostatu za rok 2012 analytička Poštovej banky pani Eva Sadovská. Upozornila tiež, že najväčší podiel v rámci EÚ majú Slováci aj medzi pracujúcimi v noci. Nedeľu trávi pracovne pravidelne takmer 21 % a občas 17 % zamestnaných mužov a pracovná nedeľa je štandardom v prípade 17 % pracujúcich žien. Príležitostne trávi v nedeľu v práci každá ôsma zamestnaná žena.
Dámy a páni, podľa právnych predpisov Európskej únie je nedeľa dňom odpočinku pre deti a mladých ľudí. V európskych inštitúciách sa od ich vytvorenia v nedeľu nikdy nepracovalo, ani sa neplánuje žiadna zmena tohto stavu. To platí aj pre všetky štátne inštitúcie v členských krajinách. Pýtam sa, keď môžu mať úradníci voľnú nedeľu, prečo toto právo upierame normálne pracujúcim? Ľudia prinútení pracovať v nedeľu sú znevýhodnení vo svojich sociálnych vzťahoch. Ich rodinný život, osobný rozvoj i zdravie sú dokázateľne ovplyvnené. Voľná nedeľa hrá dôležitú úlohu pri zosúladení rodinného a pracovného života. Zákony v krajinách EÚ práve tento deň určujú ako voľný pre školopovinné deti. V nedeľu sa do školy nechodí. Doprajme preto deťom tráviť voľnú nedeľu s rodičmi.
Zákaz nedeľného predaja a slávenie nedele podporujú i mnohé na Slovensku registrované cirkvi. Ja by som chcel katolíkom v tejto sále i na Slovensku odporučiť prečítať si veľmi významný dokument s názvom Deň Pána - Dies Domini, ktorý vydal pápež Ján Pavol II. na Turíce 31. mája 1998. Chcem spomenúť tiež pastiersky list katolíckych biskupov z 20. 1. 2002, v ktorom sa kriticky vyjadrujú k supermarketom, podnikateľom, ale aj k inštitúciám, ktoré nezachovávajú nedeľný odpočinok. V liste predsedovi aliancie za voľnú nedeľu pánovi Antonovi Čulenovi pani Edita Škodová, čo je tajomníčka pre mediálnu komunikáciu generálneho biskupského úradu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, v mene generálneho biskupa tejto cirkvi pána Miloša Klátika napísala: "Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku rozhodne vyjadruje podporu aktivite na ochranu nedele. Podporujeme zákaz predaja v nedeľu a vo sviatky len s výnimkou práce v nevyhnutnom rozsahu v určitých povolaniach a budeme sa za to v rámci našich možností zasadzovať." Podobné stanovisko a podporu snahe prijať legislatívne opatrenie na ochranu voľnej nedele vyjadrilo nedávno i predsedníctvo synody reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Voľnú nedeľu však podporuje i Konfederácia odborových zväzov. Zvlášť Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, tí mali 22. - 23. mája rokovanie šiesteho zjazdu, rokovanie, a jednoducho tam, pardon, toho 22. - 23. mája sa uskutočnilo rokovanie šiesteho zjazdu Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií v Poľnom Kesove a delegáti aj tohto zväzu prijali výzvu na podporu voľnej nedele. Petície podľa informácií za prijatie zákona na ochranu nedele podpisujú vo veľkom množstve zamestnanci a návštevníci supermarketov, ako napríklad Coop Jednota, Tesco, Hypernova, Lidl a ďalších.
Dámy a páni, ochrana manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí je garantovaná Ústavou Slovenskej republiky. My chceme touto zmenou Zákonníka práce zvýšiť ochranu zamestnancov prostredníctvom zvýšenia počtu dní, počas ktorých nie je možné nariadiť, ale ani dohodnúť prácu, lebo vieme aj to, ako sú tie dohody dobrovoľné. Navrhujeme teda explicitne rozšíriť zákaz nariadenia práce alebo dohodnutia práce, ktorou je maloobchodný predaj, o nedele a všetky štátom uznané sviatky. Nedeľa je pre deti. Matka a otec patrí v nedeľu deťom. V dnešnej dobe je tento slogan nemeckého odborového zväzu ešte aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Deti naozaj majú právo na svojich rodičov a naopak. Súhlasím s tým, že neochránime deti, ak ich rodičia nemajú pre ne čas.
Preto potrebujeme nedeľu bez práce na Slovensku i v celej Európe,
– pretože deti potrebujú rodinný deň, ktorý je chránený ako deň pracovného voľna,
– pretože toto môže posunúť Slovensko, ale i Európu vpred,
– pretože podľa právnych predpisov EÚ nedeľa je týždenný deň odpočinku pre deti a mládež,
– pretože školy a verejné inštitúcie nie sú otvorené v nedeľu a nemajú tak v úmysle urobiť ani v budúcnosti,
– pretože každý človek potrebuje voľný čas, relaxovať, byť aktívny v občianskej spoločnosti, mať čas na svoje koníčky a duchovný život,
– pretože práca s voľnou nedeľou je základným pilierom európskeho sociálneho modelu a súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.
Dámy a páni, tento náš návrh, ktorý je teraz rozšírený aj o nedeli, už bol podrobený hlasovaniu v Národnej rade Slovenskej republiky, bolo to 12. 7. 2011, 17.30 hod., to číslo hlasovania bolo 155 a bolo to o bode 27 spoločnej správy, a chcel by som povedať poslancom SMER-u, že všetci prítomní poslanci SMER-u za tento návrh zahlasovali. Bol to pán Baška, pán Burian, Federič, Glenda i Jahnátek, Kaliňák, Košútová, Laššáková, Muňko, Pellegrini, Raši, Saloň, Tomanová, Vážny, Blanár, pán premiér Fico, vtedy teda poslanec, Glváč Martin, Jánoš, Kažimír Peter, ekonóm, minister financií súčasný, Kovačócy, Lazár, pán Ondruš Branislav, Petrák, Riapošová, Senko, Valocký, Vitteková, Žiga, Bublavý, pán Číž, pani Gabániová, Goga, Jarjabek, Kolesík, Krajkovič, Lišková, Martinák, Paška, pán minister súčasný Richter, Viktor Stromček, pani Jana Vaľová, pán Záhumenský, pán Buček, pán Faič, pán Galis, pán Choma, pán Jasaň, Kubánek, Maďarič, Matejička, Pavlis, Podmanický, Rošková, Šuca, Varga Ivan, Želiezka, Žiga. Ja len chcem vyjadriť presvedčenie a nádej, že títo poslanci SMER-u si zachovajú svoj konzistentný postoj a vnútornú integritu a tento náš návrh zákona podporia, a o to ich aj naozaj prosím.
Chcel by som v závere ešte povedať, že ma veľmi potešilo vyhlásenie Aliancie za nedeľu, ktoré bolo vydané 24. 6. 2014, v ktorom Aliancia za nedeľu podporuje súčasnú snahu poslancov Národnej rady za KDH Júliusa Brocku a Alojza Přidala o prísnejšie uzákonenie práce v nedeľu na terajšej prebiehajúcej schôdzi. "Ich návrh novely Zákonníka práce, § 94, ktorou sa snažia obmedziť prácu v nedeľu v obchodnom sektore, je plne v súlade so snahami nášho občianskeho združenia" a vyzývajú všetkých poslancov Národnej rady, aby "pre dobro našich rodín podporili navrhovanú zmenu Zákonníka práce", podpísaný magister Anton Čulen a Peter Novoveský, predseda a podpredseda Aliancie za nedeľu Slovensko.
Ale ešte viac ma; ešte viac; rovnako ma potešila aj Konfederácia odborových zväzov. Teda tá konfederácia, ktorá, predpokladám, že ešte stále má dohodu so stranou SMER. Ja verím, že aj vy by ste im teda mohli vyhovieť v tomto, jednoducho zástupcovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu podporujú snahu opozičných poslancov za stranu KDH, ktorí chcú zakázať nedeľnú prácu v supermarketoch. Zástupcovia zamestnancov si uvedomujú, že súčasťou kultúrneho života v Európe sú aj nedele a sviatky bez práce. Na Slovensku pracuje v obchode takmer 300-tisíc zamestnancov, z toho je 80 % žien. Voľný čas zamestnancov by nemal byť závislý iba od potrieb trhu a obchodných spoločností. Je dôležité brať ohľad na zdravie, duševnú pohodu a zosúladenie pracovného, osobného a rodinného života zamestnancov v obchode. To tvrdí i Konfederácia odborových zväzov a zároveň pripomína, že rok 2014 je vyhlásený rokom Európskej rodiny. Aj v tejto súvislosti majú mať zamestnankyne a zamestnanci možnosť zvoliť si, čo najlepšie vyhovuje ich individuálnym potrebám alebo ich konkrétnej pracovnej a rodinnej situácii v danej životnej etape. My chceme a navrhujeme, aby platnosť novely bola platná od 1. januára 2015.
No a posledných pár viet. Jednoducho, určite tu budú námietky, že to bude mať dopad na ekonomiku, pán kolega Brocka už hovoril svoj názor na tento dopad, dovoľte mi, aby som zacitoval analytičku Poštovej banky pani Janu Glasovú, ktorá predpokladá, že zatvorenie obchodov počas nedele by nemalo výraznejší vplyv na slovenskú ekonomiku, zamestnanosť ani tržby maloobchodného sektora. Ľudia by totiž presunuli svoje nákupy na iné dni a prispôsobili by svoj rozvrh otváracím hodinám v obchodoch. V nedeľu by mali byť obchody zatvorené. Počas ostatných dní bol by nápor zákazníkov v obchodoch vyšší, predovšetkým veľké nákupy alebo turistiku po nákupných centrách by ľudia presunuli hlavne na piatok a sobotu.
Vážené dámy a páni, ja vás chcem poprosiť o podporu tohto nášho návrhu zákona a ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2014 16:56 - 17:01 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ďakujem za ústretovosť. Začnem, budem to mať viac ako tri minúty, samozrejme, ale čas sú peniaze.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tento náš návrh zákona, ktorý podávame spoločne s kolegom Júliusom Brockom, vychádza z volebného programu Kresťanskodemokratického hnutia. Ten program je veľmi dobrý a ja by som aj doporučil poslancom SMER-u, aby si ho prečítali. Môžte ho nájsť na našej webovej stránke a tam v časti Zodpovedná a spravodlivá sociálna politika, zamestnanosť a rodina sú tri piliere našej sociálnej politiky. A ten tretí pilier znie "presadenie princípu nedeľa pre každého a ústavného zákona na ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy". Tú druhú polovicu tohto piliera sa nám podarilo uviesť do života 4. júna 2014 malou novelou ústavy, o 17.13 bolo to hlasovanie, a ja by som chcel poďakovať aj poslancom SMER-u, ktorí za toto zahlasovali, a verím, že dnes tiež podporia tento náš zákon. Pretože my sme vtedy sľúbili, že jednoducho budeme aj na základe ústavného zakotvenia manželstva ešte viac chrániť manželstvo, rodinu, pretože sme presvedčení, že aká rodina, taká dedina a taká je aj celá krajina.
Dnes teda prichádzame s návrhom zákona, ktorým chceme posilniť v Zákonníku práce princíp Nedeľa pre každého. Chcem pripomenúť, že už Zákonník práce, ktorý platil od 1. 4. 2002, tiež chráni nedeľu, a to § 93 ods. 1, v ktorom je uvedené, že "zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok". Teda v oboch prípadoch je tam nedeľa. Potom tie ďalšie odseky tohto paragrafu následne upravujú povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k nepretržitému odpočinku zamestnanca, respektíve § 94 v ods. 1 až 4 uvádza kedy, v akých prípadoch, za akých podmienok možno v dňoch pracovného pokoja, vo sviatok zamestnancovi prácu nariadiť. A zákonom č. 200/2008, to bolo z 15. mája 2008 a do platnosti vstúpil 12. 6. 2008, Národná rada Slovenskej republiky doplnila § 94 Zákonníka práce o odsek 5 tak, ako to tu už pán kolega Brocka spomínal, že z tých 15 sviatkov, ktoré máme, v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra, ale tam len od 12. hodiny a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť, ani s ním dohodnúť prácu, ktorá je predaj konečnému spotrebiteľovi vrátane prác s tým súvisiacich, takzvaný maloobchodný predaj, s výnimkou maloobchodného predaja na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, výdaju liekov v lekárňach, maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy, v nemocniciach, predaj cestovných lístkov a predaj suvenírov.
Neviem, či je tu už pán kolega Podmanický, ale chcel by som mu na tomto mieste poďakovať, a nielen jemu, ale aj vtedajším poslancom Národnej rady, bola to Marta Damborská a Ľudmila Mušková, ktorí dali tento návrh novely Zákonníka práce, a vtedy zo 127 prítomných poslancov podporilo tento ich návrh 115. Bohužiaľ, vtedy o tri hlasy neprešiel pozmeňujúci návrh poslanca Mikloška, v ktorom navrhoval rozšírenie § 94 ods. 5 i o Druhý sviatok vianočný. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, je po 17. hodine. Ja vás musím prerušiť.

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
Ďakujem, dobre, budem pokračovať...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2014 15:01 - 15:02 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Šedivcová, ja si myslím, že toto je vaše najdlhšie vystúpenie, ktoré ste v Národnej rade Slovenskej republiky mali, a očakávam, že ho ani neprekonáte. Ja neviem, či som sa, či som mal plakať, alebo sa smiať. Čítať 33 minút a 37 sekúnd pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, to je niečo nevídané. Byť tak na dve minúty premiérom Ficom, tak sa s pánom Richterom vymeníte. Vy budete ministerka a on bude spravodajcom. Veď vy ste pána Richtera zosmiešnili, veď vy ste ho úplne zosmiešnili! Vy ste zosmiešnili jeho, jeho úradníkov, jeho legislatívcov, veď vy ste tu zosmiešnili poslancov SMER-u, vy ste z nich spravili hlasovacích panákov! Dvanásťstranový pozmeňujúci návrh, a to mi chcete povedať, že niekto z nich si to prečíta? A kedy budeme o tom hlasovať, o piatej? Veď toto, veď nás tu netýrajte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2014 16:08 - 16:10 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Kaník, pán minister Žiga prišiel s novelou zákona, ktorou podľa neho zakazuje predaj vody do zahraničia. Podľa opozície práve touto novelou dovoľuje predaj vody do zahraničia. Dnes som sa dozvedel, že ten postup bude taký, že ak tento zákon bude posunutý do druhého čítania, potom príde ústavný zákon, ktorým sa predaj vody zakáže. Priznám sa, že už tomu prestávam rozumieť, lebo teda ak opozícia novelu ústavy nepodporí, potom mi z toho vychádza, že minister Žiga by mal tento zákon stiahnuť, respektíve SMER by ho nemal podporiť.
Teda ak Žiga tvrdí, že tento zákon zakazuje predaj vody, načo teda zmenu ústavy? Aby sme to zakázali ešte viac? Lebo všetko, čo zakážeme ešte a vyvolá to odozvu u občanov, budeme zakazovať ústavou? Mne z toho vychádza jednoducho len to, že minister Žiga neodhadol, aká bude odozva občanov, opozície, naštval Roberta Fica a ten musel prísť a vlastnou hlavou vymyslieť, ako túto kauzu prekryť ústavným zákonom. Ale to riešenie je úplne jednoduché, stačí, keď pán minister Žiga tento zákon stiahne a nech podľa súčasného stavu stráži úradníkov, aby jednoducho žiadny vývoz nepovoľovali, keď on tvrdí, že za súčasného stavu sa to dá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.6.2014 11:18 - 11:18 hod.

Alojz Přidal
Teda ja neodchádzam, ostávam tu. (Smiech v sále.) Ale chcel by som povedať, že hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som hlasoval proti v prípade hlasovania č. 73, to bolo o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Takže hlasoval som za, ale to zariadenie...
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2014 9:51 - 9:53 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, pani podpredsedníčka Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 320 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 1080.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Chcem povedať, že ja tento návrh podporím.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby tieto výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 4. septembra 2014 a v gestorskom výbore do 8. septembra 2014 od prerokovania návrhu zmeny legislatívnej, teda tohto zákona, v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka Národnej rady, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.6.2014 18:29 - 18:30 hod.

Alojz Přidal
Ja som chcel vlastne povedať to, čo pán poslanec Chren povedal v závere, že predpokladám, aj keď nie som teda navrhovateľ, že navrhovatelia budú ústretoví k pozmeňujúcemu návrhu. Myslím si, že je to zaujímavá myšlienka, aj ja sa rád pripojím podpisom k takémuto pozmeňujúcemu návrhu. Ale zdá sa mi, že je to cesta k sprehľadneniu a že je to dobrý zákon a ja ho preto podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.6.2014 18:20 - 18:23 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma svojím uznesením č. 301 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pánov Martina Chrena a Juraja Miškova na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1005.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ja tento zákon podporím, pretože si myslím, že je dobrý.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby predmetný návrh zákona prerokovali tieto výbory, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a odporúčam tiež, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka Národnej rady, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.6.2014 12:00 - 12:02 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma svojím uznesením č. 301 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Zajaca a Jána Hudackého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 964.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Chcem konštatovať, že tento uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je tiež teda k tomuto predloženému návrhu aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Tiež v súlade s rozhodnutím, vaším, pán predseda Národnej rady, navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda Národnej rady, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.6.2014 10:25 - 10:27 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Brocka, ja by som vám chcel poďakovať za ten nápad, za tú myšlienku, ktorú sme teda prepísali do novely zákona o dani z príjmov. Poslanci za KDH tu už pred polrokom na jeseň tento návrh predkladali. Ale ja by som chcel tak zhrnúť, alebo povedať ešte, že tento zákon je podľa môjho názoru aj o vzťahu poslancov k slobode a solidarite a k ich spravodlivosti, teda nie k strane, ktorá má v názve slobodu a solidaritu, ale skutočne aj slobode a solidarite, pretože podľa tohto návrhu vlastne každému občanovi, ktorý odvádza alebo platí dane, dávame možnosť slobodne sa rozhodnúť, či túto možnosť využije alebo nevyužije a poukáže alebo nepoukáže sumu maximálne vo výške 50 eur, zjednodušene povedané, svojim rodičom. Je to akt solidarity so svojimi rodičmi a podľa mňa ťažko niekto môže tvrdiť, že je solidárny s občanmi, ostatnými, keď nepodporí túto možnosť solidarity so svojimi rodičmi. No ja som presvedčený, že je to aj spravodlivé. Jednoducho, tí rodičia, ktorí vychovali viac detí, majú možnosť, alebo ich deti majú možnosť poukázať svojim rodičom tento príspevok. A je to spravodlivejšie ako vianočný príspevok, ktorý prakticky dostávajú všetci rovnaký, ja neviem od 30 do 60 eur a tuná ten, kto vychoval päť detí a tieto deti pracujú, jednoducho dostane päťnásobok tých päťdesiatich eur a prirovnal by som to teda k darčekom pod vianočný stromček. Kto má viac detí, tak dostane viac vianočných darčekov.
Skryt prepis