Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.9.2015 o 10:48 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

30.9.2015 10:48 - 11:04 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

58.
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, my predkladáme na rokovanie Národnej rady opätovne s pánom teda kolegom Brockom a s pánom Mikušom návrh úpravy zákona, ktorá má, ktorý by mal aspoň čiastočne vrátiť pôvodnú systematičnosť jednotlivým oddielom zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Navrhujeme upraviť zákon, ktorý sme tu v roku 2009 prijali, a týmto zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov sme vlastne my požiadali našich občanov, aby nám pomohli naplniť záväzok podielu obnoviteľných zdrojov energie na našej spotrebe.
Ako podnikatelia aj bežní občania investovali svoje financie, nemalé prostriedky a použili ich na realizáciu množstva inštalácií elektrární na obnoviteľné zdroje energie a tiež na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Množstvo inštalácií prekročilo 2 500, celkový inštalovaný výkon z obnoviteľných zdrojov dosiahol viac ako 650 MW a celková výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie prekročila 11 percent. Pomocou týchto ich súkromných investícií sa nám darilo napĺňať záväzok Slovenskej republiky, že do roku 2020 podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov dosiahne 14 % na celkovej spotrebe.
Toto však nie je len náš sľub alebo prísľub voči Európskej únii, ale je to aj záväzok dôležitý pre naše potomstvo, pre zdravý život našich detí, vnukov, jednoducho pomôže to odovzdať im krajinu menej zaťažovanú škodlivými emisiami. Zo všetkých týchto občanov sa stali výrobcovia elektriny, ktorí sa spoliehajú a spoliehali na to, že zákony, ktoré tu my schvaľujeme, im budú pomáhať robiť ich prácu dobre. Spoliehali sa a spoliehajú sa na to, že nami prijímané zákony máme premyslené, že majú zmysel, logiku a dlhodobú stratégiu. Verili, že takto prijaté zákony sa nielen musia, ale aj môžu riadiť bez toho, aby po každej našej schôdzi menili svoje dlhodobé stratégie, či už investičné, alebo aj ochrany nášho životného prostredia.
Bohužiaľ, tento zákon sa menil pričasto, myslím, že tých noviel bolo až pätnásť. Treba konštatovať, že niektoré zmeny boli naozaj potrebné, lebo sa naprávali prvotné chyby zákona, s ktorými sme nemali skúsenosť. Ale, bohužiaľ, niektoré ustanovenia sa nám nepodarilo naformulovať tak jasne, aby nemohlo prísť k rozdielnym výkladom.
Na výrobcov sme namiesto jednoznačných a jednoduchých povinností zavesili obrovské množstvo administratívy, ktorá nemá legislatívne, technické ani iné opodstatnenia. Výrobcom sme nami upravovaným zákonom dali za povinnosť zasielať duplicitné nič neriešiace papierové hlásenia, papierové oznamy na viaceré inštitúcie, v tomto prípade na ÚRSO, na distribučné spoločnosti. Papierové hlásenia, ktoré v čase internetu a štátnych informačných systémov, ktoré teda túto krajinu stoja obrovské peniaze, oni musia posielať na tieto inštitúcie a tieto listiny navyše obsahujú údaje, ktoré tieto inštitúcie už dávno majú. Papierom musia každoročne posielať a žiadať o niečo, čo sme sa im zaviazali tým istým zákonom poskytnúť po dobu 15 rokov. Na 15 rokov majú podpísané zmluvy.
To však na týchto nadbytočných papierových hláseniach nie je najhoršie. Výrobcovia chcú podporu na svoje investície a teda musia znášať nejakú administratívnu záťaž. Zlé je však to, že sme z dvoch nadbytočných papierov urobili také dôležité dokumenty, že ak ich nepošlú svojim partnerom, respektíve aj na ÚRSO, ktoré tieto údaje aj tak dávno už majú v svojich informačných systémoch, tak im zákonom garantovaná podpora môže byť krátená.
Ale úplne najhoršie je, že sme úpravou posudzovania splnenia tejto nadbytočnej zákonnej povinnosti vlastne ani nikoho nepoverili. Nikoho alebo všetkých. V inej časti dávame týmto zákonom Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá sa zlúčila so Štátnou energetickou inšpekciou, povinnosť bdieť nad ustanoveniami tohto zákona. Avšak nešťastným umiestnením kontroly tejto povinnosti a následných sankcií mimo pôsobnosť SOI-ky sme zaviedli nejednoznačnosť, ktorá viedla v tomto roku k existenčnému ohrozeniu viac ako tretiny výrobcov, výrobcov, ktorí si poctivo plnili svoje povinnosti, vyrábali a dodávali elektrinu v kvalite, akú sme im predpísali, a ktorí tiež verili nám, že my tu v parlamente robíme svoju prácu dobre a kvalitne.
Treba si uvedomiť, že veľká časť výrobcov nemá výrobu elektriny ako hlavnú a už vôbec nie jedinú činnosť. Nie sú to právnici ani zákonodarcovia a našu poslednú novelu zákona si nejako vysvetlili. Povinnosť zaslať dva papiere si možno splnili, možno nie. Viacerí veria, že áno, ale strana, ktorá tieto dokumenty má prijímať, im ani nedala šancu obhájiť sa. Nik im nedal priestor na obhajobu, na doloženie, že si myslia, že tento dokument, táto zmluva, tento papier je to, čo splnilo ich povinnosť. Bez posúdenia, bez možnosti obhajoby boli jednoducho odsúdení a bol vykonaný trest. A to je najobludnejší rozmer v tejto veci. Toto sa udialo v našej demokratickej spoločnosti na základe nami prijatej úpravy zákona, aj keď treba povedať, že teda predkladatelia za tú úpravu zákona, ktorá toto spôsobila, nehlasovali. To je dôvod, prečo výrobcovia protestovali pred parlamentom, boli aj pred Úradom vlády a nemohli sa dovolať svojho práva.
Úpravou tejto jednoduchej novely nie je vyriešiť všetky odchýlky od účelného a rozumného zákona, jej úlohou je vyriešiť tú najproblematickejšiu, tá, ktorá traumatizuje viac ako tretinu výrobcov. Jednou z množstva noviel sme do zákona v časti práva a povinnosti začlenili to, čo patrí inde, medzi správne delikty. Potrebujeme a musíme im dať možnosť spravodlivého správneho konania, kde by predložili svoje dôkazy, ako si povinnosť splnili. Ak na základe spravodlivého posúdenia Slovenská obchodná inšpekcia zistí, že nesplnili, tak ich potrestať pokutou. A tá pokuta je naozaj dosť veľká, ten rozsah, ktorý navrhujeme. Ale nie potrestať ich tak, pre ktoré, pre ich dva nepodstatné papiere ich uvrhuje do stavu krachu a môžu dostať aj milión eur, dokonca pri následných škodách aj ďalšie milióny. Áno, aj takéto dôsledky má táto nejednoznačnosť zákona. Spolupodieľame sa na likvidácii nášho slovenského poľnohospodárstva, poškodili sme tých, ktorí ako vedľajšiu činnosť použili tento zákon na stabilizovanie svojich finančných tokov. Podnikatelia, poľnohospodári a bežní občania si na základe nami prijatého zákona zobrali úvery a investovali do obnoviteľných zdrojov. A teraz sú za to potrestaní. Znovu opakujem, oznámením podľa § 4 ods. 2 písm. c) majú každoročne posielať niečo, čo im predchádzajúca, a žiadať niečo, čo im predchádzajúca časť zákona dáva na 15 rokov. Majú posielať informácie, ktoré už dávno Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aj distribučka vie. Ale tieto dva papiere navyše výrobca znesie, v tom nie je problém. Problém je v tom, že takto postaveným znením v časti § 4 ods. 3 sme im zobrali právo na spravodlivé konania. Boli označené za vinných, odsúdení a potrestaní bez toho, aby dostali právo sa obhájiť, ako sa to v slušnej spoločnosti nesmie stať.
Preto vás všetkých chcem požiadať o to, aby ste túto novelu podporili a schválili. Mám takú nádej aj preto, že keď sme ju tu minule dávali, poslanci za stranu SMER sa zdržali hlasovania, dokonca myslím, že pán Faič, ktorý je takým garantom energetiky, túto našu novelu podporil. Som presvedčený, že aj na vás sa obracali mnohí postihnutí výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Aby bolo vidieť, že tu nejde o nejakú akademickú debatu nad výkladom zákona, tak by som vám chcel poukázať aj na niektoré konkrétne dôsledky takto uplatneného zákona. Z viac ako 2500 výrobcov elektriny z OZE a KVET-u je postihnutých takmer 1200. Už len tieto čísla ukazujú, že problém asi nie je v nedbanlivosti výrobcov, ale že ide o systémovú chybu. Medzi tými, čo si údajne nesplnili povinnosť, patria výrobcovia od maličkých fotovoltických elektrární s výkonom 2 kW až po veľké teplárne. K tým malým patrí aj podpredseda vlády pán Ľubomír Vážny. Jeho asi výpadok príjmu 2000 eur za rok ekonomicky nepoloží, ale iných ohrozil. Medzi postihnutými sú bioplynové stanice, na ktoré je naviazaná poľnohospodárska výroba, sú postihnuté podniky, pre ktoré je teplo z KVET-u nevyhnutným zdrojom pre ďalšiu výrobu. Bez výroby a dodávky elektriny nemôže KVET toto teplo vyrobiť a dodať. U množstva výrobcov bol finančný výnos z výroby a predaja elektriny súčasťou dlhodobých ekonomických plánov na obnovu alebo ďalší rozvoj často mimo energetiky v ich hlavnom obore. Namiesto rozvoja ich čaká strata, úpadok, pokles pracovných miezd, no, bohužiaľ, je to častokrát i v miestach, v regiónoch s nízkou zamestnanosťou. Postihnutí sú zamestnanci družstva v Sobranciach, píly pri Levoči, družstva v Matejovciach, družstvá na Orave, v Rimavskej Sobote alebo Rožňave. Pri Prievidzi mali investičný zámer s výškou 4 mil. eur a chceli zamestnať 20 nových ľudí, tieto nové pracovné miesta nevznikli, lebo podnikateľ riešil existenčný problém. Sú však ohrození aj jednotlivci, ktorí si na kúpu a realizáciu menšej výroby elektriny zobrali komerčné úvery a ručia vlastnými domami. Tých tragických príbehov alebo príbehov s tragickým nádychom ste určite aj vy viacerí počuli.
Nespomínam to preto, aby som vás obmäkčil a prijali sme nejakú nesystémovú nápravu. Práve naopak, preto, aby som ukázal, že novela, ktorú navrhujeme, je iba časť nášho príspevku k tomuto, aby zákon o podpore OZE sa stal opäť viac jasný, systémový. Touto novelou už nevieme spomínané škody napraviť. Verím, že sa o to postarajú súdy, ktoré prebiehajú. Tu chcem len opraviť jeden z vážnych problémov tohto inak celkom dobrého zákona. Chcem našim občanom ukázať, že naša práca je kvalitná a že kto ju robí, teda sem-tam aj spraví chybu, a verím, že sme schopní túto chybu aj napraviť.
Vážené dámy a páni, 13. 7. sme mali tlačovú konferenciu, prakticky všetky opozičné strany, kde sme prezentovali a oznámili sme verejnosti, že 40 poslancov Národnej rady podalo na Ústavný súd návrh, ktorého predmetom bolo posúdenie súladu ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov s predpismi vyššej právnej sily. V týchto dňoch som poslal na Ústavný súd list, v ktorom žiadam, urgujem rozhodnutie Ústavného súdu a píšem teda Ústavnému súdu, že mnohí tí postihnutí sa obracajú na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskú obchodnú inšpekciu, Generálnu prokuratúru aj vyššie súdy, žiadna z týchto inštitúcií však nezastavila neúnosné oberanie výrobcov elektriny o podporu, ktorá im podľa nášho názoru nepochybne patrí, a požiadal som v tom svojom liste teda Ústavný súd, aby konal čo najrýchlejšie a aby nám zaslal informáciu, v akom stave sa predmetné konanie nachádza a kedy možno očakávať rozhodnutie, a samozrejme žiadame o pozastavenie účinnosti § 4 ods. 3 zákona o podpore, prípadne, kedy môžeme nejaké iné rozhodnutie očakávať.
Ďakujem vám za pozornosť.

Skryt prepis
 

30.9.2015 10:42 - 10:45 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán splnomocnenec pre šport, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorý máte pod tlačou 1682, ktorý predkladám spoločne s pánom kolegom Brockom a pánom kolegom Mikušom. Je to návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov.
Aj keď tá zmena je prakticky krátka, ale je veľmi dôležitá. My tam prakticky žiadame vypustenie v § 4 ods. 3 predmetného návrhu zákona a do § 16 dopĺňame písm. a), f), kde výrobcovi elektriny, ak nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 2, toto sa považuje za správny delikt, a vlastne tam navrhujeme pokutu od 500 do 100-tisíc eur.
Tento návrh zákona alebo jeho cieľom je odstrániť nedostatky existujúcej právnej úpravy a stanoviť maximálnu výšku sankcie za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 2 a dáva inšpekcii, Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá sa zlúčila s energetickou, Štátnou energetickou inšpekciou, teda udeliť v prípade deliktu sankciu, pokutu. Ale novela má rovnako za cieľ zvýšiť právnu istotu a posilniť ochranu práv výrobcov elektriny. I keď v tom našom návrhu sa píše, že predkladaný návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet, z vyjadrenia ministerstva financií sme dostali nesúhlasné stanovisko s týmto naším konštatovaním, ale vlastne také, ktoré nás potešilo, pretože píšu, že v § 16 ods. 2 sa navrhuje rozšíriť sankcie pre výrobcu elektriny s právom na podporu za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 2, čo môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Takže tento náš návrh zákona bude mať, keď bude prijatý, aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Toľko k uvedeniu, pani podpredsedníčka, a tiež by som sa potom prihlásil po spravodajcovi do rozpravy ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 10:22 - 10:24 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Brocka, mne je len ľúto, že sú tu neni poslankyne zo strany SMER, ktoré sa tejto problematike venujú, pani Tomanová, pani Vaľová, možnože je rokovanie Mestského zastupiteľstva v Humennom, neviem, pani Šedivcová, ktoré, predpokladám, že keby počuli tento váš príspevok, že si to zoberú k srdcu. Na druhej strane som ani ja nevedel informáciu, že ste hovorili aj s pánom ministrom sociálnych vecí. Ale tá otázka je taká, že prečo vlastne teda na túto skupinu zabudli? Že či to je, že naozaj zabudli, alebo či to nie je aj z toho dôvodu, že predsa títo ťažko zdravotne postihnutí alebo aj tí osobní asistenti predsa nie sú pre SMER takí zaujímaví, čo sa týka potenciálnej voľby, že by volili SMER? Možnože ich je len tisíce. No jednoducho nevidím dôvod, prečo SMER na toto zabudol. A ja verím, že – no, verím? – oni nepodporia tento návrh zákona do druhého čítania. To SMER sa tak chová. Na rozdiel od opozície, ktorá schválila niektoré a mnohé zákony SMER-u, ktoré boli dobré. Verím aspoň, že si ho osvoja a na budúcom pléne tu zbadáme tento návrh, možno aj rozšírený o ďalšie problémy, ktoré ste hovorili, že to predloží pani poslankyňa Vaľová alebo príde s tým pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 12:47 - 12:47 hod.

Alojz Přidal
Pán kolega Brocka, no vidíte, ako to tu beží. Pán predseda Národnej rady predkladateľ tohto zákona sľúbil priniesť novú politickú kultúru. Mimo rokovacieho poriadku predseda nemá právo komentovať vystúpenie poslancov. Jednoducho toto je nepatričné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2015 12:21 - 12:46 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som za klub Kresťanskodemokratického hnutia, ale ako i predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií povedal pár slov k predkladanej novele ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý predkladá predseda Národnej rady pán Peter Pellegrini spoločne s dvoma podpredsedami Národnej rady pani poslankyňou Janou Laššákovou a pánom podpredsedom Miroslavom Čížom, teda sú to vrcholní funkcionári Národnej rady.
Tak ako tu už aj bolo povedané, snaha o novelu tohto ústavného zákona, resp. návrh na jeho zmenu je v tomto volebnom období v tomto pléne už štvrtýkrát. Je to okrem iného i preto, aby Slovenská republika splnila odporúčania skupiny GRECO, ktorá je orgánom Rady Európy a ktorej cieľom je napomáhať jej členským krajinám v boji proti korupcii, tým, že sleduje dodržiavanie protikorupčných štandardov. Skupina GRECO pomáha štátom identifikovať nedostatky v národných protikorupčných politikách a odporúča im potrebné legislatívne, inštitucionálne a praktické reformy. V súčasnej dobe zahŕňa 48 európskych štátov vrátane Slovenska aj Spojené štáty americké.
V októbri minulého roku prebehlo tzv. štvrté kolo hodnotenia a táto správa uviedla i odporúčania pre Slovensko. V nej sa hovorí o značnom korupčnom riziku poslancov, ale aj sudcov a prokurátorov. Táto správa poukazuje tiež na spoločné výzvy, ktoré predstavujú nedostatky pri vykonávaní predpisov o konflikte záujmov, v prípade poslancov kritizuje reguláciu kontaktov s lobistami.
Z odporúčaní a opatrení vo vzťahu k poslancom Národnej rady zdôrazním potrebu zdokonaľovať a spresňovať predpisy týkajúce sa majetkových pomerov tak, pán poslanec Číž, dobre počúvajte, teraz tak, aby zahŕňali podávanie informácií o finančných záujmoch, partnerstvách, iných obchodných dohodách alebo výhodách zo strany domácich a zahraničných subjektov predstavujúcich určitú stanovenú hranicu.
Snáď najdôležitejším opatrením, ktoré určite tento návrh novely nerieši, je posilniť kontrolu dodržiavania a presadzovania pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov, majetkových priznaní a ich obmedzení vzťahujúcich sa na poslancov Národnej rady, ktoré ustanovuje práve zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, tým, že treba posilniť mandát výboru pre nezlučiteľnosť. A to tento návrh novely skutočne nerobí.
Skupina GRECO odporučila i termín na realizáciu opatrení vo vzťahu k Národnej rade do 1. 2. 2015. Tento termín ste alebo sme nestihli.
Dokonca sa týmto odporúčaním zaoberala aj vláda Slovenskej republiky, uznesením č. 542 z 29. 10. 2014 uložila ministrovi spravodlivosti plniť úlohy z opatrení do 15. 2. 2015. Bohužiaľ, minister spravodlivosti ani vedenie Národnej rady uznesenie alebo odporúčanie vlády nerealizovalo a v skupine GRECO tak utŕžime hanbu.
Páni a dámy, už som povedal, že tento návrh novely ústavného zákona je v Národnej rade Slovenskej republiky po štvrtýkrát, teda niečo z jeho histórie poviem.
Prvýkrát bol takýto návrh novely ústavného zákona predložený skupinou poslancov. Prečítam ich v abecednom poradí. Sú to pán Beblavý, Kadúc, Poliačik, Přidal, Solymos a pani poslankyňa Žitňanská. A bolo to 26. 9. 2013, ako tlač 735 s navrhovanou účinnosťou k 1. januáru 2014.
Na zasadnutí poslaneckého grémia na začiatku júla 2013 vtedajší predseda Národnej rady Pavol Paška deklaroval, že on v tomto návrhu nevidí zásadný problém, ale 30. 10. 2013 keď sa o tomto návrhu hlasovalo, podporilo ho zo 127 hlasujúcich 54 opozičných poslancov a nepodporil ho ani jeden jediný poslanec strany SMER, dokonca sa hlasovania zdržal aj člen pracovnej skupiny, ktorý ho pripravila, pán poslanec Brixi, a to i napriek tomu, že v pracovnej skupine vyjadril súhlas týmto spoločným kompromisným návrhom. Tá pracovná skupina teda nepovažovala ten návrh za optimálny, ale bol to kompromisný návrh.
Pán poslanec Brixi vystriedal v tej pracovnej skupine pôvodne nominovanú zástupkyňu strany SMER pani Renátu Zmajkovičovú, bývalú podpredsedníčku Národnej rady, ktorá začala pracovať v tejto skupine, ale už vtedy bolo jasné, že slovo, prípadne súhlas s návrhom novely pani podpredsedníčky Národnej rady by bolo len predsa ťažšie spochybniť či vziať späť tak ako slovo mladého poslanca Brixiho.
O tom, že SMER ten návrh nepodporí, rozhodoval, samozrejme, nikto iný ako Robert Fico. Ten návrh odmietol, asi dobre vedel, prečo tak urobil, ale sľúbil, povedal, že tu pokračuje príprava vládneho návrhu zákona a SMER chce predložiť určité opatrenia do budúcnosti. Bola to, samozrejme, polopravda. Vláda či ministerstvo spravodlivosti také nič nepripravovali ani nepripravili, ale SMER dnešným návrhom prináša určité opatrenia. Sú kozmetické, bezzubé, nič podstatné neriešia. A občania tak budú vedieť o majetkových pomeroch a prírastkoch presne toľko, dokonca v prípade nehnuteľností ešte menej ako teraz.
Spomínaná skupina opozičných poslancov, Beblavý, Gál, Kadúc, Poliačik, Přidal a Žitňanská, pána Solymosa v nej vystriedal pán poslanec Gál, predložila 26. 9. 2014 opätovne svoj návrh do pléna na rokovanie, druhýkrát to teda bolo. Pritom sme boli pripravení na politické rokovania so stranou SMER, jeho navrhovaná účinnosť bola k 1. 1. 2015.
Ak by bol tento zákon schválený s touto účinnosťou, museli by všetci verejní funkcionári a hlavne kandidáti na poslancov do Národnej rady podávať svoje oznámenia a hlavne majetkové pomery na tlačive, z ktorého by voliči pred budúcimi voľbami videli, aké skutočné majetkové pomery kandidátov do radov Národnej rady z radov súčasných poslancov alebo ministrov zo strany SMER.
Preto predkladatelia novely, aby sa stihol tento termín účinnosti, navrhli v Národnej rade pevný dátum rokovania, pričom k tomuto návrhu v pevnom termíne nebolo poslancami strany SMER vyhovené, ba, naviac, rovnako ako iné opozičné návrhy zákonov i tento náš návrh bol arogantne z októbrovej schôdze presunutý až na decembrovú schôdzu.
Preto predkladatelia zobrali návrh novely späť a chcem povedať, že tretíkrát bol tento náš návrh predložený do Národnej rady v máji 2015, bola to tlač 1492. Hlasovalo sa o ňom 22. mája 2015 o 11.07 hodine, kde z prítomných 131 poslancov návrh podporili všetci prítomní opoziční poslanci, bolo ich 51, poslanci za SMER sa zdržali hlasovania alebo dokonca boli proti návrhu traja, pán poslanec Pavlis, Valocký a Hreha.
Táto novela skupiny poslancov zamietnutia a tretíkrát poslancami strany SMER a len výlučne poslancami strany SMER obsahovala 36 bodov a zabezpečovala podávanie takých oznámení verejných funkcionárov, ktoré by skutočne ukazovali ich skutočné majetkové prírastky, skutočné príjmy z výkonu ich funkcií, zamestnaní a činností okrem aktívnych príjmov i pasívne príjmy ako dividendy, tantiémy, príjmy z prenájmu budov, nehnuteľností a dokonca i výhry v lotériách. Niektorí poslanci v minulosti, pán poslanec Kanis bol veľmi úspešný v lotériách tak, že si zarobil skoro na celý dom.
Navrhovali sme povinnosť špecifikovať vlastníctvo nehnuteľnosti listom vlastníctva. Verejný funkcionár by podľa nášho návrhu musel tiež uviesť i spôsob jej nadobudnutia (napríklad kúpa, dedičstvo, vytvorené vlastnou činnosťou, bezodplatne a podobne). Podľa tohto návrhu by verejní funkcionári vlastníctvo každej hnuteľnej veci podľa druhu, ktorej zvyčajná hodnota je nad 10-tisíc eur (napríklad tri kusy náramkových hodiniek Breitling, Rolex, Omega), a tiež užívanie hnuteľnej veci inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby v hodnote užívania nad 4-tisíc, preukázali tak, aby tak bolo identifikovateľné, ktorá fyzická či právnická osoba užívanie poskytla. Pri motorových vozidlách sme navrhovali i povinnosti uviesť továrenskú značku, rok výroby, rok nadobudnutia vozidla. Náš návrh je v súlade s požiadavkou otvorenosti majetkových priznaní. Z neho by sa verejnosť dozvedela i názvy bankových domov, v ktorých majú verejní funkcionári peniaze uložené, ak na účte majú viac ako 10-tisíc eur.
Tou kľúčovou zmenou, ktorú sme navrhovali, bola zmena zaisťujúca objektívnosť konania výboru pre nezlučiteľnosť, respektíve zaistenie objektívnosti konania voči verejnému funkcionárovi. Výbor pre nezlučiteľnosť sa obsadzuje pomerným princípom podľa zastúpenia strán v Národnej rade. V súčasnosti má 15 členov, z ktorých je 8 zo strany SMER, 7 z opozície.
Napríklad 15. marca 2015 riešil tento výbor dve podania, podanie nášho bývalého kolegu Ondreja Dostála na predsedu Národnej rady pána Petra Pellegriniho a podanie poslanca Miroslava Beblavého na ministra hospodárstva Pavla Pavlisa. V súlade s čl. 9 ods. 2 platného ústavného zákona o konflikte záujmov mal tu začať konanie alebo konštatovať, že sa konanie začalo podaním, pretože v oboch týchto prípadoch išlo o kvalifikované podnety v zmysle zákona, ktoré boli riadne odôvodnené, bolo zrejmé, kto ich podáva, ktorých verejných funkcionárov sa to týka a zároveň čo sa namieta. Aj napriek týmto skutočnostiam nadpolovičná väčšina členov výboru poslancov strany SMER konala podľa môjho presvedčenia v rozpore s ich poslaneckým sľubom, v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, neschválila v oboch spomenutých prípadoch uznesenie o tom, že to konanie sa začalo dňom doručenia podnetu, odmietla vyžiadanie stanoviska dotknutých verejných funkcionárov, odmietla vyžiadanie aj iných navrhovaných stanovísk pre rozhodnutie vo veci a odmietla určiť v predmetnom konaní spravodajcov. Tieto konania boli teda aroganciou poslancov strany SMER zmrazené, de facto zastavené a sú v takom stave, s ktorým ústavný zákon ani nepočíta.
Tiež chcem upozorniť na skutočnosť vyplývajúcu zo súčasnej dikcie čl. 9 ods. 6, hlavne však čl. 9 ods. 9 uvedeného zákona. Ide o to, že ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo zákonom ustanovené obmedzenie, ten výbor v rozhodnutí uvedie, v čom verejný funkcionár pochybil, odôvodní svoje rozhodnutie a poučí verejného funkcionára o opravnom prostriedku. A to rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu.
To najpodstatnejšie je však to, že dnes tento výbor musí prijať takéto rozhodnutie najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných jeho členov, je uznášaniaschopný, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. Priznám sa, že nerozumiem čo viedlo zákonodarcov k tomu, že potrebné kvórum tu nie je stanovené z celkového počtu členov výboru, ale z prítomných, čo sa teda môže stať a v praxi sa aj stáva. Náš výbor pre nezlučiteľnosť, zopakujem, má 15 členov, 8 poslancov zo strany SMER, 7 opozičných. Tak vládni, ale i opoziční poslanci majú dostatočnú silu na zablokovanie akéhokoľvek rozhodnutia a môžu rozhodnúť o neudelení sankcie, pokuty. V prípade účasti všetkých členov tohto výboru na jeho rokovaní je na prijatie rozhodnutia potrebných minimálne 9 hlasov. To znamená, že 8 poslancov strany SMER alebo 7 poslancov opozície jednoducho môže akékoľvek rozhodnutie zablokovať. Druhý krajný prípad môže nastať v našom výbore, ak je na jeho rokovaní prítomných 8 poslancov, je uznášaniaschopný, keď rozhodnutie môže byť zablokované štyrmi poslancami opozície alebo aj strany SMER. Teda naozaj hlavným problémom zákona je skutočnosť, že i keď verejný funkcionár evidentne porušil tento zákon pri súčasnom znení jeho čl. 9 ods. 9, viac ako jedna tretina prítomných poslancov môže definitívne zablokovať rozhodnutie o udelení pokuty, pričom rozhodnutie výboru je v tomto prípade konečným, čo však nie je logické napríklad i preto, že je prijaté rozhodnutie podľa uvedeného článku odseku 6 ústavného zákona, keď je verejnému funkcionárovi udelená pokuta, o tom tu už hovoril pán kolega Kadúc, tento verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd a dokonca jeho podanie má odkladný účinok, až rozhodnutie Ústavného súdu o pokute je konečné.
V doterajšej praxi výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je známych niekoľko prípadov keď podľa môjho názoru došlo k očividnému porušeniu ústavného zákona, no kvôli zloženiu orgánu a kvôli pravidlám, ktoré sú platné, teda v súlade so zákonom, dochádzalo k neodôvodneným zastaveniam v začatých konaniach, respektíve sankcia sa neudelila a nič sa nedalo robiť. Preto my sme vo svojom riešení navrhovali, aby proti rozhodnutiu o zastavení konania dotknutý verejný funkcionár, tak ako je to teraz, ale aj jedna tretina členov tohto výboru, ktorý vo veci rozhodol, mohol podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia verejnému funkcionárovi, bola tam výnimka, okrem konania, ktoré bolo zastavené za porušenie povinnosti podať oznámenie v stanovenej lehote v súlade s článkom 7 ústavného zákona.
Príslušný orgán, ktorý vo veci rozhodoval, môže o odvolaní podľa nášho návrhu rozhodnúť aj sám, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak tento orgán odvolaniu nevyhovie, tak sme to navrhovali, postúpi ho v lehote 30 dní na rozhodnutie Ústavného súdu a Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o odvolaní do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Potom Ústavný súd Slovenskej republiky preskúma napadnuté rozhodnutie v celej veci, ak sú dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, Ústavný súd rozhodnutie zruší, potom vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal na ďalšie prerokovanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti, a konečné bude až rozhodnutie Ústavného súdu. Tak sme to navrhovali my.
Pozrime sa teraz aspoň v krátkosti, čo prináša návrh novely ústavného zákona predkladaný poslancami strany SMER. Tu dúfam, že nebudeme popierať to, že pri svojom 15-bodovom návrhu ste vychádzali z 36-bodového návrhu poslaneckej skupiny, myslím, že 6 – 7 bodov ste prevzali, tie body sú úplne totožné, aj s chlpmi, pozreli ste sa ale na ten náš návrh, pozreli ste sa tak, čo by mohlo byť pre verejnosť zaujímavé a pre zúčinnenie konania potrebné. A tak ste tento návrh oklieštili, kozmeticky upravili a vykastrovali. Tam je skoro polovica bodov totožná s naším návrhom, z tých vašich 15 nájdeme v tých našich 32 návrhov. Utajovanie obsahu majetkových priznaní pred verejnosťou sa dokonca zhoršuje, stav zverejňovania údajov o nehnuteľnostiach je ešte horší podľa vášho návrhu.
Podľa návrhu strany SMER majú majetkové priznania verejného funkcionára vyzerať rovnako ako doteraz a verejnosť sa nebude môcť dozvedieť napríklad katastrálne územie nehnuteľnosti verejného funkcionára. A stačilo by tak uviesť, ako doteraz vlastním dom, chalupu, chatu, byt, stavebný pozemok, jachtu, trávnaté porasty, hodinky. (Reakcia z pléna.) Ja neklamem, pán kolega Číž. (Reakcia z pléna.) Tak prečo vám to robí problém, keď je to možné nájsť si v katastri?
Návrh strany SMER v čl. 7 ods. 8 tohto zákona zakazuje zverejňovania údajov, ktoré by umožnili identifikáciu akýchkoľvek vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, hnuteľných, aj nehnuteľných, ale aj identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch. Toto je úplne v rozpore s odporúčaním skupiny GRECO. My chceme vedieť, kto dal do užívania verejného funkcionára koho byt, koho jachtu, koho lietadlo verejný funkcionár používa. Rovnako zakazuje zverejňovať osobné údaje darcu, ktorý priniesol, poskytol dar, inú výhodu alebo sumu finančného daru. Opozičný návrh tu chcel umožniť zverejňovanie, identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch, s výnimkou hnuteľných vecí.
Treba povedať jednu jedinú vec, oproti opozičnému návrhu dochádza v tomto návrhu k rozšíreniu pôsobnosti ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorý by sa mal vzťahovať aj na vedúcich služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy. Návrh opozície je teda, kto by mal byť tento verejný funkcionár, ste rozšírili o jedného jediného funkcionára alebo o jednu jedinú funkciu.
Predkladaný návrh nezohľadňuje ani zrušenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky a zriadenie správcovskej agentúry, ktorej štatutárnym orgánom bude správna rada. Jej členov bude menovať vláda. Na členov tejto správnej rady sa ústavný zákon nebude vzťahovať.
Opozičný návrh uvádzal, že členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona, by nemalo byť odmenené nijako s výnimkou preukázateľných výdavkov z výkonu tejto funkcie. Návrh pána poslanca Pellegriniho, Číža a Laššákovej tu povoľuje odmenu vo výške minimálnej mzdy. To je teda rozdiel oproti nášmu návrhu.
Návrh strany SMER vypúšťa stratu funkcie verejného funkcionára pri nepreukázaní majetkových prírastkov, a to bez náhrady. Opozičný návrh chcel definovať, čo je to majetkový prírastok, a pomôcť k lepšiemu a ľahšiemu uplatňovaniu čl. 9 ods. 8 tohto zákona, teda strate funkcií verejného funkcionára.
Naviac, návrh strany SMER hovorí o možnosti, nie o povinnosti rozhodnúť o strate verejnej funkcie na rozdiel od súčasného znenia zákona, ktorý je v tomto tvrdší. Vy zmäkčujete možnosť stratiť teda verejnú funkciu, kde vy hovoríte o možnosti, a tu v zákone sa píše v čl. 9 ods. 8, že orgán kompetentný vysloví rozhodnutie o strate funkcie verejného funkcionára.
Na záver, a to je najdôležitejšie a zopakujem to znova, opozičný návrh obsahoval skutočné riešenie situácie, keď väčšina členov výboru zablokuje vôbec to konanie, vôbec ho nezaradí do programu, zmrazí ho proti verejnému funkcionárovi, tak bol prípad napríklad pána ministra Pavlisa, pána predsedu Národnej rady Pellegriniho, pána ministra Jahnátka. Podľa nášho návrhu, ktorý sme predkladali, by sa v takejto situácii jedna tretina výboru, resp. iného orgánu mohla obrátiť na Ústavný súd v najzávažnejších evidentných porušeniach ústavného zákona. Návrh strany SMER toto najdôležitejšie riešenie vykastroval.
Ja neviem, či táto novela prejde do druhého čítania, na jej postup do druhého čítania vám stačí 76 poslancov, najmenej toľko SMER má, ale keďže je to ústavný zákon, v druhom čítaní na jeho schválenie treba 90 poslancov a toľko ich SMER nemá. Predpokladám z mediálnych vyjadrení členov pracovnej skupiny, ale i iných zástupcov opozičných strán, tvorcov opozičného návrhu, že tento ústavný zákon nebude v Národnej rade Slovenskej republiky prijatý.
Preto mi dovoľte, aby som v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky navrhol v súlade s § 73 ods. 3 písm. a), aby sa Národná rada uzniesla na tom, vrátiť návrh zákona na dopracovanie, v prípade, ak tento môj návrh neprejde, aby Národná rada v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) nepokračovala v rokovaní o predmetnom návrhu zákona. Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 11:01 - 11:02 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Číž, vy ste tu hovorili o zodpovednosti, že väčšina má zodpovednosť, ale ja vás ubezpečujem, že aj my máme zodpovednosť. Bohužiaľ, nemôžete sa správať podľa príslovia: „Vyhraj voľby a môžeš robiť všetko.“
A ešte by som chcel povedať k tomu návrhu zákona, o ktorom budeme rokovať, že ho robili odborníci z parlamentného inštitútu. Chcem vám povedať, že tí odborníci z parlamentného inštitútu zobrali návrh skupiny poslancov opozičných, v ktorej pracoval aj kolega Brixi, ktorý mal 32 bodov. Vykastrovali ho, nechali tam 15 bodov a spravili z neho úplne bezzubý zákon, taký ako acylpyrín. Nikomu to nepomôže ani neuškodí. Jednoducho, pán kolega, jedna tretina poslancov v tom mojom výbore môže zablokovať všetko. A to je neprípustné. Naozaj to je aj v rozpore s odporúčaniami skupiny GRECO.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2015 11:47 - 11:47 hod.

Alojz Přidal

75.
Pán predseda, dovoľte mi oznámiť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že rokovanie výboru sa začne zajtra už o 7,30. Ten dôvod je jednoduchý. Dostanú návrh na doplnenie programu, pretože sme dostali podanie na generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne v súvislosti s podnikateľskými aktivitami jeho 77-ročnej tety Anky, takže musíme to prerokovať.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2015 20:16 - 20:18 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Brocka, moja dcéra žije v Nemecku, vydala sa tam a dnes ráno mi volala a hovorí mi: Tato a ty si prečo hlasoval proti kvótam? Vy máte problém s 1 700 emigrantami alebo utečencami? My tu v Nemecku ich očakávame 800-tisíc. Tak som jej povedal, že ten môj dôvod bol taký, že jednoducho solidaritu, ľudskosť, lásku nemôžme nadiktovať nariadením.
Ďakujem ti, že si spomenul slová arcibiskupa Vasiľa. Mnohí sme tam teda boli a tú jeho bolesť, kde hovorí o utečencoch, treba jednoducho čítať celú. Čítať celú. Nevytrhovať z toho len to, čo sa nám hodí.
Ale mne sa veľmi aj páčilo vyhlásenie spoločnosti jezuitov, Spoločnosti Ježišovej, ktorí hovoria o tom, že denne sme svedkami prehlbujúcej sa utečeneckej krízy, kde ide predovšetkým o hodnotu ľudského života, a súčasný dramatický prílev množstva utečencov do Európy, predovšetkým zo Sýrie, vnímať máme ako výzvu, ktorej treba čeliť so srdcom, ktoré v každom z týchto ľudí spoznáva trpiaceho človeka, svojho brata a sestru – bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť – a hľadá účinné spôsoby, ako pomôcť. Preto odmietajú všetky formy fóbie a manipulácie, ktoré ignorujú vážnosť a hĺbku tejto humanitárnej krízy, a vnímajú to ako urgentnú potrebu promptne a adresne pomôcť. A vyzývajú nás, všetky štátne autority, aby sme v spolupráci so širšou občianskou spoločnosťou hľadali účinné spôsoby urgentnej pomoci, ako aj komplexného a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2015 19:50 - 19:52 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, problém Slovenska nie sú ekonomickí migranti. My všetci sme odmietli kvóty, väčšina z nás tu na Slovensku je presvedčená, že ekonomických migrantov nepotrebujeme. Ak ich chcú Nemci, Švédi, Dáni, to je naozaj ich vec. My náš azylový proces môžme nastaviť tak, že prijmeme tých, ktorí vyhovujú nami stanoveným podmienkam. Ja a mnohí iní kolegovia sme odmietli kvóty naozaj preto, že solidaritu, súcit a lásku k blížnym naozaj nemožno vymôcť nariadením. Zobrať, resp. ponúknuť pomoc stovke utečencov zo 40-tisíc nie je ani ľudské, ani veľkorysé, ani kresťanské. Je to jednoducho hanba.
Na stránke SMER-u po 10. 4. možno nájsť stanovisko k hlasovaniu o Lisabonskej zmluve, kde sa píše, že hlasmi 103 poslancov sa schválila Lisabonská zmluva, a to je stanovisko SMER-u, ktorá prispeje k sprehľadneniu demokratizácie a k zefektívneniu fungovania inštitúcií EÚ. A pán premiér vtedy zdôraznil, že zmluvu neodhlasovali protinárodní a protieurópski politici. A uviedol, že ak by nebola prešla, že by podal demisiu. Nemal by teda podať demisiu teraz, keď jednoducho tá zmluva prináša svoje následky? Ak nás teda naozaj prehlasujú v Európskej únii, tak za to môže SMER, SNS a HZDS!
Hovoríte o tom, že riešme príčinu a nie aktuálny stav. Ale tá príčina, prečo nemáme právo veta, je jednoducho tá Lisabonská zmluva, za ktorú zahlasoval alebo odsúhlasil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2015 16:50 - 16:51 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Hlina, v jednom takom českom filme, všetci ho poznáme, hlavný hrdina hovorí, že: "Můj táta, že není můj táta?" A ja by som sa chcel spýtať, či naozaj ten sused, chudák, môže za to, že má suseda premiéra Fica. Že či ho, toho suseda, ako nejak neobviňujeme? Ako? Tak on môže, chudák, za to, kde, kde si kúpil dom alebo byt? No tak možnože je to čisto náhoda, však náhody sa stávajú. Šesťdesiatpäť hektárov, to zas nie je tak veľa. Asi. Však čo sa deje? Nič. A pán Martvoň vám to vysvetlil vlastne, ako je to. Ukľudnite sa, buďte kľudný. Nikto nemôže za suseda. A nekričte.
Skryt prepis