Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.4.2013 o 14:50 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2013 14:50 - 14:52 hod.

Richard Vašečka
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2013 12:15 - 12:17 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel poďakovať Braňovi za to, že tie veci ešte teda objasnil. A je to prvé čítanie, možno, ako už bolo poznamenané aj v niektorých vyjadreniach, že niekedy nie celkom dobre vystihujeme, v čom je problém, pretože nie sme právnici a tomuto zákonu sme sa nevenovali vopred v medzirezortnom pripomienkovaní.
Preto teda aj navrhujem a môj postoj k tomu je taký spolu s poslancom Škripekom, aby táto diskusia mohla prebehnúť o tak vážnej otázke aj mimo len právnických kruhov, aby tento bod bol stiahnutý alebo vynechaný a my podáme aj v druhom čítaní pozmeňujúci návrh, aby takáto vec bola učinená. Nie preto, že by sme chceli podporovať nenávisť alebo, naopak, neumožniť lepšie eliminovať nejaké nenávistné konanie, ale preto, aby táto vec sa objasnila, vyjasnila, aby sa dosiahol na nej konsenzus a aby sme sa prípadne mohli zhodnúť aj v čím širšej miere, nielen aby tam bolo niečo vsunuté ako nejaký záujem drobnej skupiny, ale aby o tom bola seriózna spoločenská diskusia, aj odborná diskusia, aj tu v pléne Národnej rady.
Takže budem rád, budem rád, keď v tejto veci budeme vedieť sa porozprávať aj s pánom ministrom, prípadne s poslancami vládnej strany a dosiahnuť nejaký vhodný spoločný výsledok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2013 10:42 - 10:48 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Pani predsedajúca, pán minister, kolegovia, kolegyne, ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo som už spomenul vo faktickej poznámke, týka sa to bodu 22 z navrhovaného zákona. Zacitujem: "Navrhuje sa doplnenie osobitného motívu o spáchanie trestného činu z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu." Možno by som to previazal aj s bodom 23, kde sa navrhuje rozšírenie katalógu trestných činov extrémizmu o trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov.
Chcem povedať hneď na začiatok, že nenávisť je zlá. Je zlá ako motív, je zlá ako prejav a s tým súhlasím, či je to voči inak sexuálne orientovaným alebo z dôvodu sexuálnej orientácie, ale aj z dôvodu iného názoru, napr. aj náboženského. Chcel by som možno túto vec, ten motív z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu napríklad porovnávať, už to tu bolo porovnávané, porovnať napríklad s ohováraním a osočovaním cirkvi v médiách. Hovorili sme o tom, že rozširujeme, pridávame rôzne motívy a je otázka teda, že či zavrhneme všetky a nebudú takéto dôvody, alebo to budeme rozširovať o nejaké dôvody. Viete si predstaviť, že vyjde napríklad článok v nejakých novinách, kde bude teda podaný návrh na trestné stíhanie z dôvodu ohovárania alebo osočovania napríklad cirkvi a bude tam vyššia trestná sadzba, pretože sa jedná o cirkev a evidentne nenávisť voči cirkvi? Ja si myslím, že takéto niečo by bolo veľmi spochybniteľné.
Problém je s tým, že ak hovoríme napríklad o tom popieraní holokaustu alebo zločinov komunizmu a fašizmu, to sú veci dokázané a overiteľné, preto to zneužitie tam môže byť ťažko použité na nejaké potláčanie názorov. Kdežto nenávisť sa ťažko preukazuje a je ľahko zneužiteľná, alebo ten motív je ľahko zneužiteľný. Z toho dôvodu si myslím, že tento bod by mal byť odstránený a nemal by byť predložený v rámci toho zákona.
A bod alebo krok B k tomu je taký, že by o tejto veci mala naozaj prebiehať celospoločenská diskusia. Mne naozaj prekáža, a pokladám to za škodlivé, že zákony, ktoré zaväzujú s najvyššou autoritou všetkých občanov Slovenskej republiky, prídu tak, že sa o nich aj tí, ktorí sme vnútri, vlastne dozvedáme len tak mimochodom pomedzi množstvo ďalších predpisov. Ja napríklad nie som právnik a skutočne tento zákon nebol v nejakom mojom merítku alebo v mojom, proste pozornosti, v mojej pozornosti a na niektoré tie veci prichádzam až počas rozpravy. Je to dobré, je prvé čítanie. Ale pozrime sa na občanov, ktorí o takýchto veciach vôbec nevedia. V niektorých krajinách ešte raz, áno, bolo pripomienkovanie ešte raz. Ja som sa napríklad nepozrel na ten zákon z dôvodu, že sa venujem zákonom v oblasti školstva, nie právnickým a trestným záležitostiam.
Ale chcem povedať inú vec, že zákony by mali byť, aby mali čím väčšiu autoritu pre občanov, na základe nejakej celospoločenskej dohody. Sú krajiny, v ktorých demokratická tradícia ich vedie k tomu, že sa snažia, aby na nejakom zákone bola 85-percentná, 90-percentná spoločenská zhoda. Nie u všetkých to, samozrejme, ide. Ale je zlé, ak u nás zákony sú preto, lebo, lebo 76, lebo 83, to je problém a rozpolťuje to spoločnosť a vytvára to v nej napätie, akoby taký pocit určitej presilovky väčšiny: "My na to máme, tak to presadíme." Samozrejme, je to parlamentná matematika a patrí to k parlamentnej demokracii, ale je dôležité, aby sme dávali zákonom nielen právnu silu, ale aj morálnu silu. Aby sme vedeli, že keď je nenávisť zlá, tak sa o tom rozprávajme. Ľudia, pozor, občania, nielen politici, nielen tí, čo sa zapoja do medzirezortného pripomienkovania, ale občania, je tu problém s nenávisťou. Niekto povie, napríklad zástupcovia inak sexuálne orientovaných, keď to tak nazvem, vnímame to ako problém, nenávisť, napadli ma takto, vynadali mi takto. Áno, ja poviem, je to zlé, nepáči sa mi to, som proti takejto forme nenávisti. A teraz otázka: Je to dobré dávať do Trestného zákona, lebo áno, lebo nie? Hej? A niekto povie, mám pocit, že ľudia nenávidia cirkev alebo mnohí novinári sa vyjadrujú negatívne, prinášajú rôzne naozaj veľmi čudné a také, by som povedal, nechutné, nevkusné vyjadrenia. Máme to dať do Trestného zákona ako motív, ako osobitný motív, podľa ktorého by sa mala zvyšovať sadzba? A ak tieto veci vyriešime, tak bude menej napätia v spoločnosti a tie zákony budú mať väčšiu nielen právnu, ale aj morálnu silu.
Preto aj v tomto prípade by som bol rád, keby sme vedeli tento bod stiahnuť. Ideme do druhého čítania a vedeli to nejak sformulovať a nielen pridávali, že tak toto tam dáme teraz, hej. Poďme sa baviť o tom, že či celý ten paragraf, alebo tie písmená, v ktorých je uvedený osobitný motív, že či to má byť celé preč, alebo tam máme dať toto, tamto, vyvážiť to naľavo, napravo, zhora, zdola, liberálne, konzervatívne, lebo je to zákon pre všetkých, či sú konzervatívci, či sú liberáli, či sú veriaci, neveriaci, či sú ľavicoví, pravicoví.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2013 9:56 - 9:58 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel poďakovať pánu poslancovi Lipšicovi za upozornenie na niektoré veci, špeciálne na bod 22, kde sa má doplniť osobitný motív "podľa spáchania trestného činu z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu". Chcem povedať, že nenávisť je zlá. So žiadnou nenávisťou nesúhlasím, ani s nenávisťou voči niekomu pre jeho sexuálnu orientáciu.
Ale chcel by som podčiarknuť to, čo povedal pán Lipšic, že táto vec je naozaj veľmi ťažko kvalifikovateľná a môže byť zneužitá z rôznych dôvodov. Bohužiaľ, máme takú skúsenosť už aj vo svete a vidíme to minimálne na mediálnej úrovni, že sú obviňovaní ľudia z týchto vecí. Zatiaľ to nemá trestnoprávne dôsledky, ale ak to tak bude, tak sa to môže zneužívať. Bohužiaľ, tak ako hovorí výrok, že mnohí liberáli nemajú problém so žiadnym, so žiadnym názorom okrem tých, s ktorými nesúhlasia. A veľakrát to takto je. A dá sa to veľmi zneužiť a niekoho strkať do kolónky, že je homofób a podobne.
Takže ešte raz, nesúhlasím s nenávisťou, ale myslím si, že zaradenie tohto motívu do Trestného zákona znamená možnosť zneužitia, a preto s tým nesúhlasím a nepodporím to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2013 9:18 - 9:19 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, pán minister, kolegovia, kolegyne, ja by som chcel najprv poblahoželať pánovi ministrovi k synovi. Všetko dobré.
Ďalšia vec, len krátko k tejto záležitosti. Ja som zo Žiliny a jeden z vojenských útvarov, ktorý sa bude zapájať do tejto operácie alebo teda do zmeny v mandáte tejto operácie je 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline. A z toho dôvodu vítam túto možnosť jednak zvýšiť si spôsobilosť, ako to už hovoril aj pán poslanec Galko, a navyše aj nejakým spôsobom poukázať na takú potrebu vytvorenia síl pre špeciálne operácie, ktoré u nás na Slovensku zatiaľ nemáme tak ako v iných krajinách, čo je veľmi efektívna skupinka ozbrojených síl.
A jeden z dôvodov, prečo aj podporujem toto uznesenie a túto zmenu, je v tom, že vlastne to prechádza do takého normálneho stavu. To znamená, že Afganistan bude spravovaný Afgancami a mi prispejeme k tomu, aby títo afganskí vojaci a ďalší príslušníci ozbrojených zložiek boli vycvičení boli kvalitní a mohli vlastne si už svoju krajinu spravovať sami. Takže toto uznesenie podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2013 16:53 - 16:56 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Kolegovia, kolegyne, ja by som sa chcel možno vyjadriť k takej konkrétnej časti tohto návrhu zákona, vládneho návrhu zákona, a to sa týka valorizácie dôchodkov.
Jeden zo spôsobov, ktorý je tam uvedený, v tomto návrhu zákona, mi príde taký zvláštny, pretože napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý odišiel do toho dôchodku po pätnástich rokoch, bude mať valorizovaný dôchodok o 37 centov. Hej? 0,37 eura. Pretože nielen pri výpočte samotného dôchodku, ale aj pri valorizácii teraz, na najbližšie roky do roku 2018, bude používaný taký určitý špecifický model, ktorého účel mi nie je celkom zrejmý, pri ktorom sa bude znova zohľadňovať počet odslúžených rokov. Naproti tomu aktuálne pri poberateľoch starobných dôchodkov je použitý model, kde sa zvyšuje o rovnakú sumu bez ohľadu na výšku dôchodku, pričom sa vychádza z medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve našej republiky.
Keď sme túto vec preberali na výbore, mal som k tomu otázku na pána štátneho tajomníka, pretože pán minister sa z výboru ospravedlnil, mal nejaké povinnosti (reakcia ministra) v Bruseli. Ďakujem. Tak on mi povedal, pán štátny tajomník, že to má mať aj určitý motivačný, motivačný dopad. S čím súhlasím, je dobré, aby teda sme vedeli namotivovať tých policajtov a vojakov, aby zostávali v službe, o tom sa už hovorilo, to nechcem rozoberať. Ale nerozumiem celkom tomu motivačnému momentu pri tých, ktorí už sú na tom dôchodku a povedzme odišli nie preto, že chceli si užiť dôchodok a využiť len to, čo im štát dáva po pätnástich rokoch, ale odišli napríklad aj zo zdravotných dôvodov, hoci neboli chorí, neboli invalidi, ale nezvládali povedzme tú službu, že im bude valorizované o 37 centov, čo mi príde ako taká zvláštna suma. Skôr by som pochopil to, že vec, vec nebude, že povieme, že nemáme peniaze a nebudeme teda valorizovať tie dôchodky, lebo sú také, hentaké a počkáme do toho roku 2018. Pretože tie sumy začínajú byť zaujímavé až od nejakého takého pomerne dosť vysokého počtu odslúžených rokov.
Tak ako som tú otázku položil pánu štátnemu tajomníkovi, tak možno ak mi vie túto vec ešte vysvetliť pán minister, bol by som rád.
Dobre. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.3.2013 9:35 - 9:36 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel oceniť vystúpenie pána poslanca Zajaca, ktoré sa týkalo možno aj takého širšieho kontextu týchto vecí, nielen samotného zákona. A chcel by som naozaj sa pridať k tomu, že tá situácia na východnom Slovensku je vážna. Bol som tam teraz cez víkend. A čo je možno dôležite, že ľudia, keď chodia po diaľnici, ak už existuje, tak si nebudú pamätať, či ju otváral Počiatek, alebo Figeľ, ale sú radi, že sa tam proste dostanú, že sa tam dostanú investori a tak ďalej.
Je mi to ľúto, že už niekoľko v podstate volebných období vidím taký zápal, že sa to preťahuje o nejakú koncepciu tých diaľnic. A naozaj sa znova prihováram k tomu, aby koncepcia výstavby diaľnic nebola len nejaká koaličná, opozičná, ale naozaj celospoločenská a potom sa dávala za prioritu a pracovalo sa na tom už v závislosti na možnostiach štátneho rozpočtu a ďalších okolností, lebo inak bude stále ten východ Slovenska odstrčený a bude zaostávať. A budú tam ľudia, ktorí si naozaj nevedia inak pomôcť. Takže za toto sa prihováram.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2013 18:53 - 18:55 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som najprv chcel povedať, že ja som úplne spokojný s tým, že som ako nezávislý v poslaneckom klube OĽaNO s prívlastkami "obyčajní" a "nezávislí". Otázka je, že či je všetko v poriadku, keď je poslanecký klub s prívlastkom "kresťanský" a tam sú veci, ktoré nie sú v poriadku, hoci sa za to skrývajú. Takže to by mi bolo viac ľúto. Moje svedomie asi bude veľmi dobré pre nevzbudenie verejného pohoršenia nehovoriť nahlas.
Ale vrátim sa k tým technickým veciam. Čo sa týka toho vášho, vášho návrhu alebo pripomienky k tomu úkolovaniu ministerstva obvodným úradom. Zobral som to vážne, opýtal som sa nášho právno-legislatívneho tímu, ktorí povedali, že ak sa to tak stanoví v zákone, je to možné. Ja sám nie som právnik, to znamená, že oni to preverili a je to stanovené. Ak, neviem, či vy ste právnici teda, môžme, môžme sa o tom spokojne ešte pobaviť. Ja nie som právnik, vychádzam len z informácií, ktoré som dostal.
Čo sa týka presúvania z ministerstva školstva a ďalších vecí na ministerstvo kultúry, myslím, že to bolo tiež zdôvodnené práve tými pripomienkami, ktoré dal ten odbor legislatívy a Legislatívna rada vlády, pretože sa im zdalo, že kompetencie, ktoré sa týkajú teda tlače, by mali spadať pod ministerstvo kultúry v tomto prípade, aj keď ide o ochranu maloletých.
Celý ten pozmeňovák nie je daný tým, že by náš tím neodviedol kvalitnú prácu, ale tým, že v snahe uľahčiť prijatie tohto zákona sme vyšli maximálne aj nad rámec potrebných vecí v ústrety všetkým pripomienkam, ktoré sme z týchto odborov dostali, a aby sme odstránili všetky možné formálne námietky, ktoré by bránili prijatiu tohto zákona, ktorý, predpokladám, že aj reagujúcim kolegom z KDH leží na srdci, aby prešiel.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2013 18:41 - 18:51 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý večer prajem. Pani predsedajúca, milí kolegovia, kolegyne, chcem podať pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu pána poslanca Škripeka.
Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vylepšenie jeho znenia formou zapracovania pripomienok Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj niektorých poslancov a odbornej verejnosti. A to aj v prípadoch, keď to síce nebolo nevyhnutné, ale je snaha prejaviť dobrú vôľu a dosiahnuť širší konsenzus na prijatí návrhu tejto novely zákona, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Všetky pripomienky uvedených subjektov boli v plnej miere akceptované, a to aj nad rámec pôvodného zámeru predkladateľa.
Takže znie takto: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku k predmetnému návrhu zákona.
Tento zákon sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 1 znie: 1. V § 1 ods. 2 sa za slovom "mravnosť" slovo "alebo" nahrádza čiarkou a za slovo "pohoršenie" sa vkladajú slová "alebo ktorých jediným alebo hlavným cieľom je vyvolať sexuálne vzrušenie alebo obscénnym alebo vulgárnym spôsobom odkrývať a zdôrazňovať intimitu ľudského tela alebo pohlavného života".
Tento bod je náležite v predloženom v písomnej forme odôvodnený. Ja prečítam stručný výťah z tohto odôvodnenia k bodu 1.
Vychádza sa v ústrety odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady a Legislatívnej rady vlády, že nie je vhodné zužovať pojem "ohrozenie mravnosti" len na konanie spojené, zjednodušené s obscénnym alebo vulgárnym zobrazovaním ľudského tela a sexuality. Napríklad aj z dôvodu, že doterajšia terminológia je previazaná s pojmom "dobré mravy" a na tento pojem sa viaže aj judikatúra súdov. Preto sa týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom pojem "ohrozenie mravnosti" nedefinuje, ale pôvodne navrhovaná definícia ohrozenia mravnosti sa dopĺňa do doterajšej definície "tlače a vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť". Čiže dopĺňa sa legálna definícia "tlače a vecí spôsobilých ohroziť mravnosť".
2. V čl. I bod 2 znie: 2. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Veci musia byť označené slovom "erotický" v príslušnom tvare osobou, ktorá fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 tieto veci dodala."
Bod 2. Ide o legislatívnotechnickú úpravu, kde sa povinnosť označovania vecí spôsobilých ohroziť mravnosť presúva z odseku 1 § 2 do odseku 3 toho istého paragrafu, aby sa vylúčili pochybnosti týkajúce sa sankcionovania niektorých osôb, ako to vzniesla ako námietku Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky.
3. V čl. I sa vkladá nový bod, ktorý znie: X. V § 4 odsek 3 znie:
"(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad. Obvodný úrad je pri rozhodovaní o priestupku viazaný stanoviskom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") v otázke, či ide o veci podľa § 1 ods. 2, ktoré si vyžiada pred vydaním rozhodnutia o priestupku. Ministerstvo je povinné tejto žiadosti vyhovieť v lehote stanovenej obvodným úradom."
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Odôvodnenie a vysvetlenie k bodu 3: Niektorí poslanci, ale aj odborná verejnosť namietali, že predložený návrh je nerovnovážny v tom, že v prípade prejednávania správnych deliktov ustanovuje nový režim spojený s vydávaním stanoviska ministerstvom na žiadosť právneho orgánu, zatiaľ čo v prípade priestupkov sa ponecháva doterajší režim. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa preto zavádza aj v prípade prejednania priestupkov rovnaký režim ako v prípade prejednania správnych deliktov s tým, že jediným orgánom oprávneným na vydanie rozhodnutia po obligatórnom vyjadrení ministerstva bude obvodný úrad a nie aj polícia, ako tomu bolo doteraz. Polícia však bude môcť vec prešetriť. Nie však uzavrieť a vydať rozhodnutie, resp. uložiť blokovú pokutu.
4. V čl. I sa vkladá nový bod, ktorý znie: X. V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "ak tento zákon neustanovuje inak".
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Vysvetlenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá je nevyhnutná na to, aby správne fungoval systém zavedený v predchádzajúcom bode tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Je totiž nevyhnutné vylúčiť pôsobenie zákona o priestupkoch, aby sa mohlo odchylne od tohto zákona postupovať podľa zákona č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
Už sme v polovici.
5. V čl. I sa vkladá nový bod, ktorý znie: X. V § 4a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "a to aj opakovane".
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorou sa ten istý text, ktorý sa pôvodne týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vložil do odseku 3 § 4a, presúva do odseku 1 toho istého paragrafu. Hoci ide o čistú alternatívu, vychádza sa tým v ústrety odporúčaniu, ktoré zaznelo na rokovaní Legislatívnej rady vlády.
6. V čl. I bode 4 v § 4a ods. 2 sa slová "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ministerstva", slová "či došlo k ohrozeniu mravnosti v zmysle § 1 ods. 3" sa nahrádzajú slovami "či ide o veci podľa § 1 ods. 2" a slová "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky" sa nahrádzajú slovami "ministerstvo".
Vysvetlenie a odôvodnenie: Vecne sa mení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako orgán, ktorý by mal byť príslušný na vydávanie stanoviska k prípadom ohrozovania mravnosti, a to na základe odporúčania ministerstva školstva. Spolu s tým sa navrhuje vykonať aj niektoré legislatívnotechnické zmeny, ktoré súvisia s predchádzajúcimi bodmi tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
7. V čl. I sa vypúšťa bod 5.
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Pôvodný bod 5 je potrebné vypustiť, lebo je týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom zapracovaný do iného bodu novely zákona.
8. V čl. I sa vkladá nový bod, ktorý znie: X. V § 4a ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "ak tento zákon neustanovuje inak".
Doterajší bod sa následne prečísluje.
Vysvetlenie a odôvodnenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá je nevyhnutná na to, aby správne fungoval systém zavedený v predloženom návrhu novely zákona. Je totiž nevyhnutné vylúčiť pôsobenie správneho poriadku, aby sa mohlo odchylne od tohto zákona postupovať podľa zákona č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. V praxi sa tým umožní, aby obvodný úrad mohol ministerstvo požiadať o stanovisko a takéto stanovisko bolo v rámci správneho konania záväzné pre rozhodnutie obvodného úradu ako správneho orgánu.
Predposledný bod.
9. V čl. I bode 6 v § 4b sa slová "podľa § 2 ods. 1 druhej vety" nahrádzajú slovami "podľa § 2 ods. 3".
Odôvodnenie, vysvetlenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorú treba vykonať z dôvodu navrhnutia bodu 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
A posledný bod.
10. V čl. II sa slovo "januára" nahrádza slovom "apríla".
Vzhľadom na istý časový posun pri prerokovávaní predloženej novely zákona sa týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom navrhuje, aby sa termín nadobudnutia účinnosti návrhu zákona posunul o štvrť roka.
Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. Sú to veci takmer výlučne legislatívnotechnické, ktoré vychádzajú v ústrety tomu, aby tento zákon bol po tejto právnej stránke čistý a vykonateľný.
Tento návrh podávam v prospech zákona a tiež sa pridávam k podpore tohto zákona.
Možno preto, že vystupujem za klub, bolo by dobré zdôrazniť, že v rámci nášho klubu v týchto otázkach je sloboda a voľnosť, to znamená, že sa môže naozaj zaujať podpora alebo namietanie voči tomuto návrhu zákona, takže niektorí kolegovia z klubu tento zákon podporia, niektorí nie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

13.2.2013 17:43 - 17:44 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja v zásade vítam tento návrh zákona a boli jasne vyjasnené tie pozitíva a prínosy. Ja som si ten zákon študoval a zaujímali ma teda aj reálne veci. Ja by som mal také dve otázky na pána poslanca Chrena, ak stihneš odpovedať krátko.
Jedna z vecí je bezpečnosť v tom slova zmysle, že keď som si našiel na Youtube niektoré zábery práve o týchto motorkách, tak, alebo teda skútroch, tak boli tam zábery, kde tieto skútre išli 130-140-kilometrovou rýchlosťou. My sme o tom už hovorili, že sú tam určité obmedzenia a dalo by sa to v druhom čítaní upraviť. A mám takú obavu, že či mladý človek, ktorý nemá vôbec žiadne jazdy a žiaden výcvik na tomto motocykli, ak automaticky dostane toto oprávnenie, tak môže nastať určité bezpečnostné riziko.
Ďalšia vec sa týka takej ekonomickej oblasti. Pozeral som, že koľko asi stojí samostatne si urobiť vodičské oprávnenie na tento druh. Je to asi 170 eur zhruba, čo je v podstate v prípade toho, že by si to robili samostatne títo záujemcovia, a teraz by to mali automaticky, strata pre tie autoškoly, čo predpokladám, že ich prirodzený obranný mechanizmus, nakoľko som teda konzultoval s týmito ľuďmi, by bol taký, že by sa to snažili, tú svoju určitú stratu, si zrovnať povedzme navýšením toho béčka, tej B skupiny, aby sa im to vrátilo, keďže v tom béčku by to bolo automaticky zahrnuté.
Takže toľko, takú poznámku, ak by ste mohli ešte k tomu zaujať stanovisko. Ďakujem.
Skryt prepis