Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.10.2013 o 13:34 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.10.2013 13:34 - 13:38 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, pán minister, kolegovia, kolegyne, ja budem len krátko reagovať. Mne sa páči na tomto zákone a aj prednesených pozmeňujúcich návrhoch, okrem tých technických vecí, ktoré tu boli prebraté vo faktických poznámkach, taký ten posun v mentalite v tom slova zmysle, že doprava nie je nejaký luxus alebo niečo takéto nadštandardného, ale že je to každodenná potreba, výrazne ovplyvňuje naše aj pracovné možnosti aj možnosti ďalšieho trávenia času, trávenia času s rodinou. Ja uvediem len taký príklad s tými cyklistami. Bývam neďaleko od Žiliny v takej malej obci, deväť kilometrov do centra a moje staršie deti sa viackrát pýtali, že či môžu ísť bicyklom do školy. Som veľmi naklonený tomu, aby sa bicyklovali, ale naozaj zatiaľ ešte moje otcovské srdce im nedokázalo povedať, zbaviť sa tej obavy, že radšej nie, lebo viem, ako tam chodia autá okolo a tá krajnica je naozaj úzka. Takže toto je konkrétny príklad, kde naozaj je dobré, aby sme posúvali tú mentalitu v tom myslení, aké je na Slovensku. Mnohokrát tá cestná sieť, aj spôsoby dopravy boli kreované úplne v iných podmienkach a posunulo sa to.
Tiež, ak hovoríme o tých taxíkoch, bol som teraz dvakrát po sebe v Londýne a naozaj teda autobusy, dabldekre a čierne taxíky tie klasické za sebou. Čiže ak by to pomohlo v plynulosti doprave, najmä teda hovoríme asi o Bratislave, tak si myslím, že by to bolo dobré.
Tiež vítam návrh pána poslanca Suska o tom upresnení s tými taxíkmi. Tiež si myslím, že dôležitý je technický stav a bolo by dobré, aby naozaj aj v spojení s tým návrhom, ktorý dáva pán poslanec Droba, sa tá doprava taxíkmi stala takou normálnou dostupnou a lepšou, lepšou formou dopravy do práce alebo na nejaké iné miesta, kde sa človek potrebuje dostať nejak plynulo rýchlo. Tiež by možno o čosi klesla aj tá prehustenosť dopravnej premávky.
K samotnému zákonu. Myslím si, že je dobré, ak postupujeme v tom trende, ktorý je viditeľný aj vo svete v iných krajinách. Ja mám napríklad skúsenosti z Nemecka, kde tie úkony evidencie a ďalšie byrokratické úkony sa zjednodušujú, aby naozaj kúpiť a prihlásiť auto nemuselo byť na pomaly na týždeň dovolenky, ale aby to bola vec, ktorá je úplne normálna, samozrejmá a maximálne zjednodušená. Takže ja budem svojim kolegom v našom poslaneckom klube odporúčať, aby tento zákon, aj tieto pozmeňujúce návrhy podporili. Samozrejme dá sa debatovať, neviem či bolo navrhnuté, nedával som pozor, že či bolo navrhnuté, aby sa hlasovalo o tých pozmeňujúcich návrhoch, vlastne oni boli štyri, samostatne, čo dával pán poslanec Droba, tak. Čiže možno u niektorých sa dá debatovať, ale je to určite otváranie otázky, či je to dobrý smer uvažovania alebo nie. Takže odporučím, už asi každý zvážime, aké máme aj osobné skúsenosti. Takže ďakujem za dobre odvedenú prácu, zatiaľ prajem príjemné popoludnie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2013 9:25 - 9:30 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som vám vďačný za túto novelu z toho dôvodu, že ma zase inšpirovala k tomu, prelistovať si školský zákon, najmä teda tie novelizované časti. Ale čítal som si napríklad aj ten úvod, ktorý pokladám za veľmi dôležitý, podstatný. Pred chvíľou som si v ňom nalistoval napríklad, že v roku 2008 nám stačilo ešte hovoriť o rovnosti muža a ženy a nepoužíval sa dneska taký ten obľúbený výraz rodová rovnosť.
Ja by som z tohto miesta chcel aj poďakovať pánu ministrovi za odpoveď na moju interpeláciu, budem o tom hovoriť viac zajtra, keď na to bude priestor, ale teraz chcem poďakovať, keďže ho mám takto osobne prítomného, lebo často sa nám stáva, že páni ministri sú pracovne vyťažení.
K tomu samotnému zákonu, ja by som sa vyjadril tak konkrétnejšie, k tomu uznávaniu, resp. neuznávaniu tohto jazykového certifikátu, náhrade maturitnej skúšky. Bol som triedny na strednej škole, kde sa teda maturovalo z cudzieho jazyka. A viem, že študenti aj učitelia túto možnosť vítali, nikdy som nezachytil od svojich kolegov, že by im to nejako prekážalo. Viete, len taká praktická poznámka, ak učiteľovi maturuje 30 žiakov alebo 10 žiakov, nie je to preňho otázka financií, toho, že dostane menej zaplatené, ale je to otázka určitej formálnej práce navyše, lebo taká tá skutočná práca byť odvedená musí byť, to je samozrejmé. Sú aj tí žiaci, ktorí majú certifikáty, sa ten cudzí jazyk učia a zúčastňujú sa na konverzáciách, cvičeniach a tak ďalej. Ale niektoré tie formálne veci ako vypisovanie papierov a všetkých formalít spojených s tou skúškou potom odpadá, ak sú tie jazykové certifikáty uznané. Nezaťažovalo to extra nejako triednych, teda bol som triedny, hoci nie som teda jazykár, ale triedny som bol. Takže ja by som sa prihováral za to, aby sa nad týmto smerom do druhého čítania ešte pouvažovalo. Možné vylepšenia sú teda také, že ak nám prekážajú pochybnosti alebo ak nám ak máme pochybnosti o nejakých certifikátoch, respektíve certifikačných ústavoch, ktoré tuto môžu potvrdiť tú skúšku, tak nech sa tie, ktoré sa nespochybniteľné, uznávajú a, povedzme, nech sa nejakým spôsobom vyraďujú tie, ktoré sú spochybniteľné, pretože, ako to aj spomínal predrečník pán poslanec Fronc, tak naozaj sú niektoré certifikáty, o ktorých naozaj, myslím si, ani ministerstvo školstva, ani nikto z oblasti učiteľov cudzích jazykov nemá pochybnosti. Takže za toto by som sa prihováral, aby sa na to pozrelo. Myslím si, že to nebude riešenie, ktoré poteší študentov, ich rodičov a učiteľov. Neviem, koho poteší teda, ale myslím, že týchto spomínaných nepoteší.
Ja by som chcel sa ešte krátko dotknúť, tiež apelovať na pána ministra, i keď priamo to nesúvisí so zákonom, ale týka sa to vzdelávania, na tú situáciu s tými osemročnými gymnáziami. Tak ako som spomínal, bol som triedny. A tak isto som bol triedny na osemročnej forme. Včera som debatoval s nejakými učiteľmi zo širšej učiteľskej verejnosti, zdá sa, že naozaj tento problém je hlavne teda v Bratislavskom kraji, lebo tá vyváženosť percentuálna je taká, že na Slovensku počet žiakov na tých osemročných gymnáziách nepresahuje priemerne nejako zásadne tých 5 %, to percento je rádovo významne vyššie v Bratislavskom kraji. Takže len taký krátky apel na pána ministra je to, skúsiť možno to diferencovať, nie vždy aby boli tie také centralizované alebo rovnostárske riešenia v zmysle, všade rovnako a nikdy inak musia byť tie najlepšie. Myslím si, že situácia v Bratislave je špecifická, vidíme to, aj čo sa týka napríklad pracovného trhu, ako to tu funguje, či sa tu napríklad celé Slovensko schádza, takisto nejaký prístup k výchove a vzdelávaniu je možno iný ako vo zvyšku Slovenska alebo ako na priemere Slovenska. Myslím, že celkovo takýto prístup, kde zohľadňujeme špecifiká, či už regiónu alebo aj konkrétnej školy, alebo konkrétnej skupiny žiakov, študentov, je veľmi osožný a je dobré, aby sa prejavil aj v školskom zákone a aj v jeho novelizácii. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2013 16:17 - 16:18 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel v prvom rade ospravedlniť za to vykríknutie. Možno to bolo spôsobené tým, čo spomínal pán poslanec Hlina, že je ťažko pri tom zostať chladným, keď sa hovorí o toľkých miliónoch z našich spoločných peňazí, a prišlo mi teda na um, súvislosť, že čo asi tak urobí pán premiér, ktorý, mimochodom, to nemá ľahké, to uznávam, že keď by naozaj sa zmenili pomery v Národnej rade a nebolo by možno len tak ľahko jednoduchým hlasovaním nejakým palcom hore presadiť ten zákon, tak mi prišlo na um, že teda možno by mu prišlo na um vyvlastnenie niekoho alebo niečoho tak, ako, ako o tom hovorí v prípade zdravotných poisťovní. Naozaj si myslím, že sa tu už zavádzajú také zvláštne spôsoby, ktoré sa ospravedlňujú rôznou ťažkou situáciou, krízou a tak ďalej, ale kto potom bude, bude platiť za tie chyby? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2013 15:37 - 15:39 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tiež poďakovať za vystúpenie pánovi poslancovi Přidalovi. A ja by som sa chcel vrátiť k tomu, čo on zdôraznil, že Robert Fico sa zaviazal ako premiér, ako predseda vlády, že tento zákon, zjednodušene povedané, prejde a že by teda bolo pochopiteľné, keby to sľuboval ako predseda strany, ktorý má väčšinu v parlamente. Zdá sa, že táto vec sa nám tu stále viac a viac opakuje v tomto volebnom období, a z toho vyplýva aj tá otázka pre občanov, že či je to naozaj takto dobré a či to takto chceli, že či sa nevraciame niekde späť. Demokracia je náročná. Niekedy sa zdá, že aj zdržuje, ale v každom prípade ja ju pokladám za zdravú. A mali by sme si zvážiť, či teda za cenu nejakých pomyselných istôt stability sme ochotní ustupovať z týchto pozícií a nechať rozhodovacie právo ako keby v jedných rukách. Ja sám som sa pýtal pána premiéra na hodine otázok, že či bude aj riadiť parlament, pretože mne to naozaj prišlo ako také zvláštne a neúctivé voči Národnej rade, keď vyzval počas schôdze, kde bol návrh na jeho odvolanie, svojich poslancov, aby odišli. Je v tom taký zmätok, či to robí ako predseda strany, či to robí ako premiér. Je to legitímne v tom slova zmysle, že, samozrejme, môže mať taký postoj, len potom to vyvoláva ďalšie otázky napríklad aj, aj smerom von. Pamätám si jeho výroky o tom, ako, ako budeme musieť sa vzdať ďalšej suverenity v prospech Európskej únie, presne takto to povedal, kvôli, kvôli kríze. A zdá sa mi, že celkovo sa používa ten argument tej krízy alebo zlých sociálnych podmienok na rôzne posúvanie týchto vecí v oblasti demokracie, v oblasti suverenity, že namiesto aby sme hovorili o vplyve nejakých finančných skupín, tak hovoríme potom o cenách plynu.
Takže bol by som rád a ďakujem pánovi poslancovi, že upozornil aj na tento moment tejto diskusie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.10.2013 14:29 - 14:31 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pánu ministrovi za zastúpenie a za prečítanie odpovede. Ja by som chcel teraz zareagovať. Mám taký pocit, pocit, že, a doplniť teda tú otázku, že mám taký pocit, že pán minister Lajčák sa v úvode, v úvode jeho odpovede urobil takým trocha nevedomým, čo sa týka gender ideológie. Potom použil výraz, ktorý sa často používa, rodová rovnosť.
Problém je v tom, že tu vzniká také zahmlievanie práve pri používaní týchto termínov, lebo väčšina spoločnosti si dodnes myslí a tak sa to snaží aj podsúvať, že ide o rovnoprávnosť mužov a žien, čo je úplne v poriadku, samozrejme, a je to správne a treba to presadzovať. Takisto zahmlievanie sa týka medzinárodných záväzkov, kde sa rozlišuje napríklad pracovné právo a rodinné právo, kde nemáme záväzky meniť nejaké registrované partnerstvá alebo homosexuálne manželstvá a adopcie. Takže to treba tiež jasne povedať.
A ja som tam kládol aj teda druhú otázku a nebudem ju klásť vám, ale môžte odkázať pánu ministrovi, že naozaj sa mi zdá, že skôr sa zaujíma o to, čo je dôležité pre medzinárodné štruktúry, ako je Európska únia a OSN a aký je tam názor týchto lídrov, než o to, čo naozaj na Slovensku je vôľou väčšiny obyvateľov. A preto keď v tej odpovedi zaznelo, že mal by sa prijať dokument, ktorý vyjadruje, s ktorým sa dokáže stotožniť väčšina obyvateľov, že by bolo naozaj dobré, aby sa na to prihliadalo a aby tá demokracia bola otvorená nielen nejakým debatám intelektuálnym, ktoré sú tiež potrebné, ale aj názorom jednoduchých občanov. Predpokladám, že SMER, tak ako deklaruje, chce zastupovať všetkých občanov, nielen nejakých expertov na rodovú rovnosť, prípadne nejakých iných, iných intelektuálov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.10.2013 13:02 - 13:03 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predseda, chcem vás požiadať o doplnenie bodu programu, v ktorom by minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák podal informáciu o prijímaní strategických dokumentov pod gesciou jeho rezortu, presadzujúcich gender ideológiu.
Krátke zdôvodnenie: V spoločnosti je táto téma veľmi silno diskutovaná. Viac ako 70-tisíc ľudí 22. septembra na Národnom pochode za život jasne vyjadrilo svoj postoj. Pokladám za vhodné a úctivé venovať tejto téme priestor aj v Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2013 11:09 - 11:10 hod.

Richard Vašečka
... úcta voči dáme. Žiadam, aby sa ospravedlnil!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2013 11:09 - 11:10 hod.

Richard Vašečka
Môžem, môžem dokončiť? Už som naformuloval. Ešte raz, že to nemôžem v žiadnom prípade označiť ako klamstvo. Ak sa tu naťahujeme medzi chlapmi, ale mala by tu byť dodržovaná ako základná... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2013 11:09 - 11:10 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, chcem by som vás vzhľadom na tú nehoráznosť, čo sa tu odohrala pred chvíľou, požiadať, aby ste vyzvali pána poslanca Blanára, aby sa ospravedlnil pani podpredsedníčke parlamentu Erike Jurinovej. (Potlesk.) Poprosím vás, nechajte ma dohovoriť. Chcem povedať to, že ju nazval klamárkou. Mať iný názor je úplne v poriadku, ale zdá sa, že naozaj, ak sme hovorili o tom, že 83 poslancov, keď dá 10 otázok, je to iná pravdepodobnosť, ako keď 67 poslancov dá 10 otázok. V žiadnom prípade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2013 9:33 - 9:35 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel povedať, že podporujem pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca a som jeden z opozičných poslancov, ktorý využíva inštitút hodiny otázok. Pokladám ho naozaj za dôležitý a tá jeho charakteristická črta, ku ktorej aj tento pozmeňujúci návrh podľa mňa prispieva, je vyváženosť a taká otvorená obojstranná diskusia, kde naozaj sa môže vyjadriť aj poslanec, aj člen vlády.
Ja by som pripomenul moju skúsenosť s pánom premiérom Robertom Ficom na poslednej hodine otázok, kde som zažil zaujímavú situáciu, že kvôli okolnostiam som tu sedel ako jediný opozičný poslanec, a tu, tu sedeli ďalší poslanci zo SMER-u a celá vláda a bol som prekvapený, ako, ako pán premiér habkal z toho dôvodu, že on svoju odpoveď nerátal, že ju bude prednášať, pretože mal pripravenú odpoveď práve na otázku pána poslanca Zajaca, samozrejme, na svojich obligátnych 15 minút, aby už nebolo možné položiť ani doplňujúcu otázku, aby sa nedostala nebodaj ďalšia nepríjemná opozičná otázka, ktorá bola tiež druhá v poradí, a chcel by som povedať, že dôvera sa naozaj nezískava v parlamente nejakou presilovkou alebo v médiách nejakými manipuláciami, ale práve na tej hodine otázok by sa mohla získať férovo a vecne a prispeli by sme tým serióznosti demokratického procesu. A práve člen vlády, či už premiér, alebo minister, alebo niekto ďalší z exekutívy, by sa mal tešiť, že v mene pravdy a spravodlivosti tu prebehne diskusia, ktorá prispeje k odhaleniu tej veci a k nájdeniu riešení.
Takže som za tento pozmeňujúci návrh, ktorý by určite túto vec zlepšil. Ďakujem.
Skryt prepis