Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.4.2014 o 14:11 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

2.4.2014 14:11 - 14:14 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel len zhrnúť takú možno genézu toho, ako sa to vyvíja a zdá sa mi to dobré. Takže ešte raz ďakujem za slovo. Minulý rok, keď sme predkladali tento návrh zákona, bola za tým iniciatíva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, takisto aj asociácia týchto odborných zamestnancov sa k tomu vyjadrovala. Zákon bol zobratý pozitívne, rozprával som s pánom ministrom školstva, ten takisto s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože sa to týka Zákonníka práce. Tiež som hovoril s predsedom výboru pre sociálne veci a všetci hovorili, že toto je dobrý návrh zákona. Z nejakých dôvodov snáď preto, že to bol opozičný návrh, tento návrh neprešiel ale hlasovaním. Čo sa ale stalo, že v tomto roku v roku 2014 vlastne táto vec je ošetrená na tento jeden rok, nie síce zákonom, ona nie legislatívne ale odborársky je vyjednaná v tej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, čo tiež naznačuje, že súčasné vedenie ministerstva je za a súhlasí s takýmto postupom. Takže som rád, že sme sa posunuli zase o ďalší krok a že je načase to, aby sme túto vec zakotvili aj do legislatívy, pretože je naozaj spravodlivá, je dobrá, je prospešná pre prácu a výkon týchto odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Ja by som možno chcel pripomenúť, aby náhodou nedošlo k omylu, týka sa to podľa zákona č. 317/2009 Z. z. len kategórie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ako napríklad psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg a tak ďalej, ktorí sú pri kontinuálnom vzdelávaní a odmeňovaní priradení k pedagogickým zamestnancom. Čiže netýka sa to nepedagogických zamestnancov, ako sú napríklad kuchári, školník, upratovačky, len tých odborných zamestnancov. Tiež sa to týka vlastne tých, ktorí pracujú v školskom prostredí, teda v prostredí, ktoré sa naozaj cez tie prázdniny vyľudní a kde oni potom aj z hľadiska napríklad zabezpečenia objektu v prípade, že ide o vianočné prázdniny z hľadiska kúrenia vlastne vytvárajú problém riaditeľovi školy, keďže tú dovolenku nemajú. Tento rok sa to vyriešilo rokovaním s odborármi, boli by sme radi, keby tie ďalšie roky bez ohľadu na to, kto bude minister, aká bude vláda, bola táto spravodlivá vec vyriešená zákonom.
Takže prosím o podporu a ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2014 13:18 - 13:20 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel pripomenúť, že, áno, my sme rozprávali v tom čase, keď sa podával tento návrh, že podporíme v prvom čítaní. Druhé čítanie ešte nevieme, závisí, ako sa budú vyvíjať veci.
Chcel by som reagovať na to referendum, najmä povedali ste, že väčšie, má väčšie riziká, ako výhody. Neviem, či väčšie, má určite svoje riziká.
A takisto by som chcel povedať, že v žiadnom prípade nerezignujem a nechcem, aby iní rezignovali na svoj mandát a na prácu Národnej rady. Ide mi naozaj o vyváženosť. Momentálne referendum a možnosti priamej demokracie sú veľmi nízke. Všetko je v prospech zastupiteľskej demokracie. Jeden príklad za všetky. Voľby do VÚC Banskobystrický kraj. Nie je tam žiadne kvórum a prinieslo to výsledok, ktorý rešpektujem, lebo je demokratický, ale mnohí majú s tým problém. Napriek tomu v referende udržujeme to 50 % kvórum, lebo tam vidíme to riziko. Áno, riziká sú, ale aj vo voľbách do VÚC, a nedávame tam kvórum.
Myslím si, že v týchto veciach, načo referendum, keď je to v Národnej rade, no, zdá sa, že ľudia sú niekedy troška pružnejší, ako je politická vôľa. Politická vôľa je na to, aby sa dostali do ústavy dve veľmi dobré vety, ktoré ale neriešia všetky problémy, ktoré máme. Jasné, to nie je chyba. Vyriešime to, čo môžme, ale práve preto si myslím, že referendum má svoj význam, a preto sa k nemu hlásime. A myslíme si, že nie je dôležité len v otázkach etických a kultúrnych, ale aj v sociálnych, politických. A myslím si, že sa ním môže posunúť oveľa viac, a to nielen v prípadoch, keď ho vyhlasuje niekto, kto ním chce presadiť svoju vôľu, ale vždy, keď je dobré, aby sa občania vyjadrili. A myslím si, že za to aj stoja tie peniaze, ktoré sa do toho referenda investujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2014 13:10 - 13:12 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Jozef, myslím, že si celkom dobre nepočúval, ale zdá sa mi, že si tu bol. Ja som KDH pochválil. Vyslovene som povedal, že za daných okolností si počína pochopiteľne, hej. Akurát hovorím o tom, že sú tu aj iné spôsoby a že je dobré ich zvážiť a možno by sme sa vyhli niektorým zbytočným veciam, a myslím, že aj doba, aj čas pokročil.
Použil si na poslanecký klub OĽaNO výraz mišung. Áno, dobre, my sme použili zas slovo obchod, dá sa aj jedno, aj druhé chápať v dobrom alebo minimálne neutrálne. Áno, môžme povedať, že sme mix alebo mišung, lebo je to iný spôsob politiky. Len tým vlastne potvrdzuješ to, čo som povedal, že vy si možno neviete predstaviť iný spôsob politiky, ale tak ako vy, aj ja sa stretávam s ľuďmi a mnohí hovoria, že, áno, že oni si tak prajú, aby sa ten spôsob zmenil, aby to bolo vyjadrenie nielen nejakej straníckej jednoty, ktorá nemusí byť zlá, ale aby tam bol priestor aj na niečo iné. Proste to tu chýba, je to medzera na trhu. Môžme to akokoľvek nazvať, hej.
A k téme eurovolieb sa budeme vyjadrovať inokedy. Tak ako nechcem, aby z tejto veci bola téma prezidentskej kampane, tak nechcem, aby z tejto témy bola otázka eurovolieb. Určite sa k tomu vyjadríme. A len by som povedal k tomu, k tým eurovoľbám, toľko, že je smutné, že máme 20-percentnú účasť a my sa bojíme, že si zoberieme niekoľko tisíc hlasov a nesústredíme sa na tých 80 % nevoličov. My by sme sa chceli sústrediť najmä na nich. A pretože vnímame, naozaj, že na tom politickom trhu je medzera a ten trh chápem ako zmysel, že ľudia to potrebujú, chcú, tak chceme ponúknuť na výber viacerých. A je legitímne, ak Jozef Viskupič zastupuje svojich voličov, Braňo Škripek svojich a ďalší ďalších.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2014 12:49 - 13:05 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani predsedajúca, pán predkladateľ, pán spravodajca, kolegovia, kolegyne, ja by som zopár myšlienok, budem len krátko v toto piatkové popoludnie. Prihlásilo sa nás veľa do rozpravy, ale akosi keď to vyšlo na takýto nie možno lukratívny čas, tak médiá chýbajú. Ja by som chcel možno ako predseda poslaneckého klubu OĽaNO pripomenúť niekoľko vecí.
Prvá je, keď sa hovorí o tom politickom obchode alebo kšefte. Prvá vec, uznávam, áno, slovo obchod alebo kšeft má negatívny náboj, takže môže byť pre niekoho brané ako urážlivé alebo ako negatívne. Chcem ubezpečiť teda za seba, že ja slovo obchod alebo aj kšeft, hoci expresívne, chápem skôr neutrálne a závisí to od obsahu a od formy, od spôsobu.
Zopakujem to, čo som už hovoril ráno. Naše vyjadrenie z 26. februára, keď sme sa ako poslanecký klub stretli v Nitre, tak vyjadrenie nášho poslaneckého klubu bolo takéto, citujem: "Je smutné, že tradičné politické strany urobili z takých vážnych tém, ako je manželstvo a súdnictvo, politický kšeft. Napriek tomu OĽaNO obidva návrhy v prvom čítaní podporí." A teraz nasleduje časť, ktorá je najdôležitejšia: "My chceme diskutovať o čo najlepšom znení týchto zákonov v prospech ľudí a nie o politických obchodoch SMER-u a KDH."
Sú ľudia v našom klube s rôznymi názormi, dneska sme to videli, a je to tak v poriadku. Pre niektorých ten výraz obchod má negatívnejší náboj, pre niektorých neutrálnejší. Chcem povedať, že v súčasnej politickej situácii môžem súhlasiť napriek tomu, že sme ráno možno mali nejaký rozpor aj s poslancom Hlinom, že je to šikovnosť Kresťanskodemokratického hnutia, takýmito jednaniami zabezpečiť, aby agenda Kresťanskodemokratického hnutia, a teraz myslím na agendu v tom dobrom slova zmysle, hodnotovom, že sa darí presadiť.
Môj pohľad ale, ktorý som chcel ponúknuť, je iný v tom, že je to šikovnosť a je to dobrý obchod, ak nevidíme žiaden iný svet, len ten politický. Vaše skúsenosti, ktoré ste tu od 90. rokov získali a uplatňovali, hovoria o tom, že ak chceme zmeniť ústavu a chceme nejakú vec dosiahnuť, musíme sa dohodnúť. Buď musíme mať väčšinu, 76 hlasov, v prípade ústavy 90. A tak to je.
Ale čo ak sa presunieme aj do iného sveta, nielen v tejto sále? Ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, že sme demokracia, ktorá je vykonávaná buď cez zastupiteľov, to sme my poslanci, na úrovni celého štátu v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo priamo. A ja som presvedčený, že napriek tomu, že mnohí štandardní politici sú presvedčení, že referendum nie je až tak dobrý nápad alebo že vlastne je to nepoužiteľné, tak ja som presvedčený, že je ten čas na to, aby sa to posunulo. Nie aby sa vymenila parlamentná demokracia alebo zastupiteľská za priamu, ale aby sa to vybalansovalo, aby sa dosiahla rovnováha. Poviem aj prečo.
Z toho dôvodu, že potom by do veľkej miery odpadlo to, čo tu musíme dnes absolvovať. Priznám aj určité, nazvem, nie zrovna najpríjemnejšie alebo najchutnejšie, najvkusnejšie, najúctivejšie veci, lebo tu vzniká určité napätie. Kresťanskodemokratické hnutie, viem, že si dávalo robiť nejaké prieskumy, takisto myslím, že Aliancia za rodinu si dávala robiť nejaké prieskumy. Veľká časť občanov v konkrétnych otázkach týkajúcich sa rodiny a manželstva od 65 % vyššie až po 85 %, zhruba v tomto rozsahu sa to pohybuje, je za to, aby to bolo takto.
Pre mňa je potom, tak keby som povedal, síce politické, ale podľa mňa len politické a nie realistické, prečo nedať v takýchto veciach príležitosť rozhodnúť ľuďom. A potom sa nemusíme doprosovať a vymieňať a obchodovať, ale môžme povedať to, a chcem to znova zdôrazniť, čo hovoríme my ako obyčajní ľudia, podporím zákon, lebo je dobrý, nepodporím ho, lebo nie je dobrý. A nemusím robiť to, že ja sľúbim tomu, čo si nemyslím celkom, že je také, lebo. A takisto myslím si, že nikto nespochybňuje to, čo je položené tak verejne na misky váh. To znamená, áno, SMER chce z nejakého dôvodu riešiť justíciu, nebudem to rozoberať teraz, a je treba ju riešiť. KDH plus ďalší poslanci, ktorí dali ten druhý návrh a spolu podpísali ho do parlamentu, chcú riešiť otázku manželstva muža a ženy. Toto by sa dalo akosi pochopiť, a preto väčšina z nás nemá problém za to zahlasovať a posunúť to do druhého čítania, kde uvidíme, aké bude definitívne znenie.
Ale, bohužiaľ, na tých miskách váh, a to hovorím aj v takej korektnosti a úctivosti, proste nemôžme odškriepiť to, že sú tie prezidentské voľby a že pán premiér je v druhom kole prezidentských volieb a že táto vec sa nejakým spôsobom ponúka. Nemusíme si ani domýšľať, ani obviňovať, ale je to tak. A to je to, čo mnohým vadí. Niekto to vyjadrí úctivejšie, niekto menej úctivo.
Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, a to avizujem smerom na druhé čítanie, že mnohí zástupcovia občianskeho sektora aj Aliancie za rodinu majú záujem, aby do slovenskej ústavy prešli ešte aj mnohé ďalšie formulácie. Formulácia, že "manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy" je výborná. Ja s ňou absolútne súhlasím, lebo tak, tak ide manželstvo, toto je manželstvo.
Druhá vec je to, vnímať to v kontexte toho, čo povedal pán premiér vo svojom rozhovore ešte pred prvým kolom prezidentských volieb, kde povedal, že čo sa týka budúcnosti, táto vec absolútne nejak nesúvisí s registrovanými partnerstvami, že nič nerieši. To tu bolo viackrát povedané. A preto si myslím, že naozaj by sme mali uvažovať do druhého čítania aj s takýmito vecami. Ak nie, ak nebude, ako sa hovorí, politická zhoda, tak opakujem znova, je tu jednak Aliancia za rodinu, ale sú tu aj Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorí chceme konať referendum, aby sa k týmto otázkam vyjadrili ľudia.
Mne je to naozaj divné. Viete, ja som sa rozprával, budem diskrétny, aby som nehovoril nejaké mená a podrobnosti, rozprával som sa možno rok dozadu s nejakými politikmi z relevantných politických strán, od ktorých aj závisí, či niečo prejde v parlamente, a bolo mi povedané, že také otázky, napríklad otázka manželstva muža a ženy, otázka interrupcií, sú tak hodnotné a takú majú cenu na politickom trhu, nazveme to, dúfam, že to nikoho neuráža, ale je to proste popis, že sa dávajú do toho, do ponuky, keď sa uzatvárajú nejaké koalície. A myslím si, že preto aj kolegovia napríklad z Ľudovej platformy sú takí akoby tým rozhorčení alebo rozhnevaní, pretože oni vnímajú, že z ich pohľadu sa to potom tak muselo udiať, keď takto, takto sa chápe štandardná politika. Zoberieme vás do koalície, podporíme vám toto z vášho programu a vy nám podporíte toto.
Áno, dáva to zmysel, ja som to povedal, dáva to zmysel, pokiaľ nevidíme žiaden iný svet mimo tejto sály, mimo politických strán. Ale ten svet tu je a ten svet na Slovensku, tí ľudia, obyčajní ľudia, teraz to nemyslím politicky, jasne vyjadria, čo chcú.
Samozrejme, že je otázka toho, ako sa to viackrát tak zhodilo, že, no ale referendum je vlastne taký neistý nástroj, pretože neboli úspešné tie referendá, pretože aj keď sa prijme, tak vlastne nie je, nie je vymáhateľné. Pretože keď Národná rada neprijme zákon v takom duchu, tak vlastne sa nič nestalo, pretože máme slobodný mandát.
A ja sa chcem opýtať, nie je čas posunúť to, aby sme nemuseli potom zažívať takéto veci? Aby napríklad Kresťanskodemokratické hnutie mohlo úplne spokojne povedať, kolegovia, partneri, chcete to podporiť? Fajn. A keď nie, ľudia to chcú, my spustíme referendum alebo necháme samotných občanov ako aktivistov. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa to posunulo týmto smerom a aby sme potom mali úplne inú politickú kultúru v tomto, v tomto pohľade, nielen v tom, či sa tu používajú expresívne výrazy. Mne sa expresívne výrazy nepáčia, používať ich. Ale tá politická kultúra je v tom, že ak tu bude reálna možnosť, že ľudia si to zoberú do vlastných rúk a povedia si, prepáčte, my sa nebudeme pozerať pri televíznych prijímačoch, či sa dohodne, a teraz ktokoľvek, teraz je to SMER alebo KDH, ale to môže byť ktokoľvek, ako ste povedali a býva to aj v rôznych zostavách, ale povedia si, my to chceme, my si to urobíme. Nebude lepšie na Slovensku, nebude menej napätia? A potom povieme, áno, ale väčšina nemusí mať pravdu. Samozrejme, že nemusí mať, samozrejme, že zastupitelia majú význam. Je dobré, ak sú to skúsení ľudia, ktorí vedia povedať k tomu svoje stanovisko a nie vždy dav musí všetko rozhodnúť skvele. Ale veď to je taká výzva pre to dozrievanie spoločnosti. Vyhlásme referendum alebo vyhlásme úmysel zozbierať podpisy pod referendum, stále, aj keby bolo rovno nulové kvórum, tak treba 350-tisíc podpisov a to nie je málo. Braňo Škripek niečo o tom vie, aj spolu s nami, že vyzbierať 100-tisíc podpisov aj pri veľkom záujme je fuška. Ak ľudia o to majú záujem, tak je priestor na vysvetľovanie. Nech sa páči, páni liberáli napríklad zo SaS-ky alebo odinakadiaľ môžu viesť debatu a môžu hovoriť o tom, áno, ste väčšina, ale majte ohľad aj na tých, ktorí to cítia inak. Samozrejme, a to bude dobrá diskusia, lebo to nebude boj, že kto z toho v parlamente, ale bude tu priestor na vysvetľovanie.
Ale je to potom otázka aj na konzervatívcov. Viete, ja si myslím, že asi ma, asi ma budú brať ľudia ako konzervatívca aj ako kresťana. Môže to posúdiť každý. Ale ja si nemyslím, že je demokratické alebo aj kresťanskodemokratické len využiť akoby, máme možnosť to nejak mocensky do tej ústavy dostať. Však logicky, neni to proti vôli ľudu v tomto prípade, čo sa týka manželstva. Ale podľa mňa je demokratické to, že dáme priestor na tú diskusiu a na vyjadrenie ľudí, a napríklad referendum v tejto otázke by podľa mňa pomohlo. Áno, môže sa stať, že v niektorých veciach by to haprovalo. Prejavila vy sa určitá nezrelosť.
Slovenská republika vznikla 1. januára 1993, čiže ak si dobre rátam, tak tohto 1. januára mala 21 rokov. Kedy sme to porovnali k ľudskému veku, tak je to vek, keď už človek môže nielen kandidovať, ale môže aj byť už zvolený. Ale zoberte si, je to napríklad čas, ktorý uplynul zhruba od začiatku od ´48., keď sa komunisti zmocnili moci, do ´68., keď nastala určitá taká obroda, tá Pražská jar a všetky tie veci s tým súvisiace. Ja si myslím, že spoločnosť je zrelá. Myslím, že nie som ten prvý, ktorý by tu mohol mudrovať a poučovať, ale mám pocit, že takýto, takýto pohľad ešte nezaznel.
A chcem teda ešte možno uzavrieť aj tým takým pohľadom na kresťanskú alebo kresťanskodemokratickú politiku. Pre mňa sú poslanci aj členovia Kresťanskodemokratického hnutia partneri, mnohí z nich sú moji priatelia, ale mám taký pocit, že sa to príliš stotožňuje. Dneska Janko Hudacký, veľmi fajn chlapík, povedal také vyjadrenie, v ktorom akoby kresťanské hodnoty, konzervatívne hodnoty sa rovnali KDH a nikdy inak. Áno, ono to platí, určite v KDH vždy nájdeme konzervatívne a kresťanské hodnoty, ale to nikto nespochybňuje, ale nemusí to byť len tak. A ja mám taký pocit a v posledných časoch dosť diskutujem aj s členmi KDH, aj so zástupcami KDH, predstaviteľmi KDH, že tá viera v to, že kresťanské hodnoty, rodinné hodnoty, tradičné hodnoty sa rovná KDH, že je tak silná, že mám niekedy pocit, možno sa mýlim, že prevažuje tú samotnú vieru v tie hodnoty. Nedobré je tak, ako keby fanúšikovia Realu a Juventusu viac verili v Real a v Juventus ako vo futbal. Podľa mňa to nie je prvoradé, prvoradé je ten futbal a potom Real a Juventus. A podobne aj v tomto prípade, rozhodujúce sú hodnoty a nie v prvom rade KDH, OĽaNO alebo, však kresťania sú v každej jednej, v každom jednom politickom zoskupení, aby sme to nedávali len do tejto polohy.
Možno si dovolím ešte jednu takú politologickú poznámočku, že v 90. rokoch v druhej polovici sa naozaj opozícii, pravici na čele s KDH, to treba povedať, podarilo poraziť Mečiara. Náležite sa na to odvolávate, zdôrazňujete zásluhy. Ja vám ich v úcte priznávam. Ale mám taký pocit, že ste dostali také škorpióny, bodnutie škorpióna pri tom víťazstve, a to, že vás pán Mečiar nakazil, ale nie možno štýlom svojej politiky, ale tým, čo tu zanechal a čo sa za tých ďalších - koľko? - 15 rokov nezmenilo, a to je ten volebný systém. A ten volebný systém, že Slovensko je jeden obvod a že čoraz viac sa stráca ten kontakt s obyčajnými ľuďmi, s ľuďmi na Slovensku, spôsobuje to, že my sme, že my sme zostali uzavretí v tom, že politika sa robí tu. Tu na Hrade, tu v parlamente. Ale, viete, ja som veľmi rád, keď môžem zbehnúť peši dole po Zámockej a prídem do mesta a viem, že už v polovici Zámockej nikto netuší, čo sa tu deje.
A chcel by som povedať ešte jednu poznámku, že ak aj ľudia tušia, tak my hovoríme o tom, že nemá sa prísť sem a tu vykrikovať a prednášať. Prepáčte, ja rozumiem rozhovorom diskrétnym pri káve, po kluboch a tak ďalej. Ale verím zároveň, že veci sa majú preberať na svetle. Kde inde máme debatovať? Áno, skĺzava to tu veľmi často k určitému divadlu, je tu nejaký mediálny priestor a nie vždy sa všetky veci vecne a pokojne dajú vyriešiť pri rozprave. Ale štandardne by to malo byť primárne rozprava, primárne parlament, kde sa takéto veci riešia, kde sa hovorí, kde sa diskutuje. A, samozrejme, niektoré citlivé veci sa môžu doriešiť aj v kuloároch.
Ale mne sa zdá, že akoby, a teraz to naozaj hovorím v dobrom a nehovorím to, akože chcem niekoho poúčať, ale v dobrom, že sme už úplne zabudli, že ten parlament je nastavený na to, že sa tu má viesť tá rozprava a tie veci sa majú dohodnúť. A nie, že sa tá politika má robiť len kdesi uzavretá, kuloárna. Vyvážiť to, mne to tu chýba. A to je pohľad, ktorý chcem do toho priniesť.
Takže ešte raz to zopakujem. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, každý poslanec slobodne, sme presvedčení, že je dobré posunúť dopredu súdnictvo, justíciu, snažiť sa o väčšiu spravodlivosť. Takisto, myslím, že drvivá väčšina klubu, možnože aj všetci poslanci, nemajú, nie že nemajú problém, ale aj spokojne a radi zahlasujú za ten návrh v tej časti, kde sa hovorí o manželstve jedného muža a jednej ženy. O to viac, samozrejme, pri tom samostatnom návrhu, ktorý je poslaneckým návrhom predkladateľov. Ale to je to, čo sa nám zdá vhodné priniesť do tejto diskusie.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2014 9:23 - 9:25 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Milý Alojz, chcem ti povedať, že ťa mám rád, že ťa pokladám za veľmi talentovaného a usilovného človeka, ale chcem ti zároveň povedať, že možno si to ty neuvedomuješ, že si veľmi urazil poslancov z klubu OĽaNO, nazval si nás prostitútkami, hlúpymi a škaredými. Ale chcem povedať, že s tým nemám problém a odpúšťam ti to, lebo ja nevyznávam Starý zákon, že vráť, plus 10 %, ale Nový zákon.
A teraz k tej vecnej oblasti toho, čo si hovoril. Hovoril si o politickej úbohosti, prostitúcii a nejakej jezuitskej dohode. Musím povedať, že politická úbohosť je to, ako sa správaš k Igorovi Matovičovi. Všimni si takého Dana Lipšica, ktorý odišiel z KDH, ako sa on správa ku kolegom. Ty si sa dostal na kandidátke OĽaNO do parlamentu a len preto, že máš možno nejaké osobné spory s Igorom Matovičom, takisto ako aj s Tonom Martvoňom, tak sa správaš z takéhoto dôvodu. Čiže splnil si, naplnil si vlastnú definíciu.
Druhá vec je, nebudem to nazývať prostitúciou, ale slušnejšie - politický sobáš. Z tvojich vystúpení, v poslednom čase aj skutkov, je jasné, že uzatváraš politický sobáš s KDH. V poriadku, je to úplne normálne, len aby sme vedeli, o čo ide.
A tretia vec, vecná, je, prečítam doslovný citát, čo sme povedali 26. februára po poslaneckom klube: "Je smutné, že tradičné politické strany urobili z takých vážnych tém, ako je manželstvo a súdnictvo, politický kšeft. Napriek tomu OĽaNO obidva návrhy v prvom čítaní podporí. My chceme diskutovať o čo najlepšom znení týchto zákonov v prospech ľudí a nie o politických obchodoch SMER-u a KDH."
Čiže chceme diskutovať, aby tie zákony boli čím lepšie. Vyjadrili sme sa, poradili na klube a bolo to rozhodnutie každého jednotlivo, lebo tak vznikajú naše rozhodnutia. Aby bolo jasné, o čo ide.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.3.2014 14:52 - 14:53 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ako ste správne spomenuli, naozaj ma k tomu viedla tá realita tej dopravy okolo Žiliny, práve na tom úseku okolo Strečna, pretože jedna vec je hovoriť o takých nejakých makroukazovateľoch, druhá je tá realita dopravy. Chcel by som sa ale opýtať na jednu doplňujúcu otázku, keď ste hovorili o tom, že ÚVO malo rozhodnúť ohľadom tých vecí, ktoré ste spomínali (ako kartelová dohoda). Podľa mojich informácií to rozhodnutie ÚVO už prišlo na vaše ministerstvo a vy máte už len teda na základe toho prijať nejaké rozhodnutie a postúpiť ho ďalej. Mohli by ste mi povedať niečo k tomuto? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.2.2014 10:26 - 10:26 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem v zmysle rokovacieho poriadku, podľa ktorého teda rokujeme, aj naším zákonom vyzvať, aby sa dodržiaval § 32 ods. 1, ktorý znie: "Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci." Prosím vás, aby ste aj v prípade pána premiéra a možno špeciálne v prípade pána premiéra aplikovali aj do budúcnosti, pretože sa o to opakovane pokúša. Bohužiaľ, ste znova podľahli pokušeniu vytvoriť mu priestor na kampaň, keď hovoril absolútne od veci tejto schôdze. To, že zvoláme schôdzu a hovoríme po tom o niečom inom, neznamená, že je všetko v poriadku. Takže ešte raz apelujem, prosím vás, dodržujme rokovací poriadok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2014 15:00 - 15:02 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nedávno som čítal knihu, v ktorej sa opisovala analýza istého diplomatického textu ľuďmi, ktorí tak obrazne vedia čítať medzi riadkami, čo vlastne ten diplomat povedal. A zhrnutie celej tej reči bolo, že povedal veľmi peknými uhladenými slovami: „Alebo nám to dáte dobrovoľne, alebo to z vás vymlátime.“ Myslím si, že odborníci na takúto komunikáciu budú mať čo robiť aj s prejavom pána predsedu. Ale myslím, že nebola zameraná pre týchto odborníkov, ale pre voličov. Tak okrem toho, že sme sa dozvedeli na tejto schôdzi, že máte záujem o voličov pána Kotlebu, tak sme sa dozvedeli na základe útoku na pána Simona, že máte záujem aj o nacionalistických voličov, poťažmo voličov SNS.
A ďalšia vec. Ak sa niekto ozve, tak veľmi ľahko ho môžeme prešikovať na druhý koniec republiky, aby videl, že neradno sa vzpínať.
Všetky tie tajné zákutia asi budú vedieť rozlíšiť len odborníci, ale je mi veľmi ľúto, že takýmto spôsobom predseda tejto Národnej rady vstupuje do diskusie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2014 11:59 - 12:00 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Keď počúvam tieto veci, tak mi prichádzajú na um dve slová: zodpovednosť a česť. Veľmi často tu znie obvykle „prevziať zodpovednosť, zobrať na seba nejakú zodpovednosť“, a to nie preto, že ma niekto k tomu dotlačí, alebo niekto má väčšinu hlasov, môže ma odvolať, ale preto, že mám nejakú vnútornú česť. Ja teraz netvrdím, že to má byť minister vnútra. Ale snáď to má byť možno niekto z Policajného zboru alebo z iných zložiek činných v tom trestnom konaní. Obvykle vidíme to, že padajú hlavy. A mám taký pocit, že u nás je stále boj o to, aby tie hlavy zostali na svojich miestach, lebo ich niekto potrebuje, proste my tam túto hlavu potrebujeme. A preto nemožno urobiť to gesto, ktoré by posilnilo aj vnímanie čestnosti, zodpovednosti v našej krajine, tým, že niekto to prevezme. A možno nebude nakoniec ani formálne obvinený. A je to obvyklé aj v iných krajinách, že odstúpi niekto, kto nie je už úplne dokonca usvedčený. Ale je tam určitá zodpovednosť. A udržuje sa tým politická kultúra. Keď som počúval tieto slová, toto mi chodilo po rozume. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2013 17:39 - 17:40 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Úplne súhlasím s pánom poslancom Hlinom, s tým, že naozaj slečna milá, pekne, krásne spieva, ale mne je ľúto, že v slovenskom parlamente nezaznela slovenská pieseň, dokonca ani jedna, nie to všetky tri. Neviem si predstaviť, a teraz nechcem vôbec na niekoho narážať, že by napríklad Maďari neboli takí národovci, že by v maďarskom parlamente nechali zaspievať tri pesničky, hej, a z toho ani jedna maďarská. Neviem si to predstaviť.
Takže ja poprosím aj do budúcnosti, ak sa to bude dať, neobviňujem z toho nikoho, ale myslím, že z tohto bolí, ľudia, srdce na Slovensku, pred Vianocami žiadna koleda, žiadna nejaká tradičná pieseň. Slovo aleluja je fajn, ale viaže sa skôr s veľkonočnými sviatkami ako s vianočnými.
Takže ďakujem, Alojz, že si na to upozornil, a dúfam, že sa to zlepší smerom k ďalším rokom a ďalším sviatkom.
Ďakujem.
Skryt prepis