Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

19.9.2013 o 15:21 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2013 15:21 - 15:21 hod.

Richard Vašečka
Ja len krátko. Chcem veľmi pekne poďakovať pánu ministrovi za jeho pripravené podklady aj za jeho osobnú odpoveď a som rád, že na túto vec osobne dohliadne. Ešte raz ďakujem, pán minister. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2013 9:48 - 9:53 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Prajem ešte raz dobré ráno aj tým, ktorí prišli teraz po tých dvoch nočných. Skúsim byť stručný, nechcem, aby sme tu teraz rozoberali vec, o ktorej sa rozprávalo už dva razy v posledných mesiacoch. Prvýkrát, keď minister Borec prišiel s tým návrhom novely Trestného zákona, ktorý podľa nás rozširuje takú benevolenciu voči drobným dílerom drog, a druhýkrát sme o nej hovorili, keď si aj pán prezident Ivan Gašparovič osvojil naše námietky a vrátil tento zákon do parlamentu na opätovné prerokovanie, ktoré bolo znova prelomené, to veto bolo prelomené hlasovaním, ako to my voláme, tej drogovej koalície, aby bolo jasné, kto to je, je to SMER a SaS.
Takže ja skúsim len predniesť ten náš návrh, ktorý vo svojej podstate je veľmi jednoduchý a chce sa vrátiť k pôvodnému prísnejšiemu zneniu Trestného zákona, kde hovorí o tom, že v takomto prípade v spomenutých paragrafoch, ktoré prečítam, nebude možné dohodnúť sa na treste trojročnom, ale bude ten trest od štyroch do desať rokov. Takže skúsim predniesť odôvodnenie zákona.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, predkladá skupina poslancov Národnej rady, ktorí boli vymenovaní.
Cieľom návrhu zákona je napraviť škody, ktoré Slovensku a jeho občanom spôsobila v oblasti prevencie kriminality, najmä u mladých ľudí, drogová koalícia tvorená politickými stranami SMER - sociálna demokracia a Sloboda a Solidarita, ktoré 22. mája 2013 schválili novelu zákona č. 300/2005 v znení neskorších predpisov, ktorá otvára dvere veľmi závažným a kontroverzným zmenám v slovenskom právnom poriadku v oblasti trestného práva.
Chcem povedať aj za kolegov, že to nie je nejaký náš súkromný názor, ktorý sme si vytvorili nejakou špekuláciou alebo teoretizovaním nad číselkom tri alebo štyri, prípadne nad paragrafmi, ale dostali sme naozaj veľmi silné a veľmi často aj emóciami podané vyjadrenia ľudí, ktorí si to takisto nevyčítali alebo nevycucali len z prsta, ale ktorí pracujú s ľuďmi v tejto oblasti zasiahnutej drogami a ktorí vedia, o čom hovoria.
Zákon, ktorý schválila táto drogová koalícia, bol následne Národnej rade Slovenskej republiky vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. V časti II a v druhom bode rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 10. júna 2013 sa k zmene znenia § 172 ods. 1 Trestného zákona o inom uvádza nasledovné, citujem: "Nemôžem súhlasiť so znížením dolnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody zo štyroch rokov na tri roky pri trestnom čine podľa § 172 ods. 1 Trestného zákona, nakoľko by sa utvoril priestor na zvýhodnenie osôb, ktoré s takýmito látkami obchodujú, ergo aj priestor na rozšírenie dostupnosti drog. Platná a účinná zákonná úprava je primeraná a využitím príslušných trestov právnych inštitútov umožňuje v trestnom konaní zohľadnenie všetkých špecifík daného prípadu okolností spáchania trestného činu i osoby jeho páchateľa." Koniec citátu z odôvodnenia prezidenta Slovenskej republiky.
Napriek týmto výhradám prezidenta bol dňa 25. júna 2013 zákon Národnou radou Slovenskej republiky schválený s pôvodne navrhovaným znením § 172 ods. 1 Trestného zákona. Náprava škôd, ktoré tento zákon Slovensku spôsobuje, je preto stále aktuálna. Táto náprava, ktorú navrhujeme, spočíva v novele Trestného zákona spôsobom, ktorý čo najskôr odstráni negatívne dopady drogovej novely Trestného zákona na slovenskú spoločnosť a uvedie veci do pôvodného stavu formou prijatia pôvodného znenia § 172 ods. 1 Trestného zákona platného do nadobudnutia účinnosti drogovej novely Trestného zákona.
Toľko by som povedal na úvod. Neviem, či bude prebiehať rozprava, pretože, hovorím, už dvakrát prebehla. Náš návrh je taký, cítime to ako povinnosť vo svedomí, stotožňuje sa s nami aj pán prezident, alebo my sa stotožňujeme s pánom prezidentom. A ja vás vyzývam, aby sme naozaj túto nápravu vykonali jednoduchým hlasovaním, kde vrátime túto vec do pôvodného stavu. Ak bude záujem o rozpravu, samozrejme, budeme sa radi o tom rozprávať.
Zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2013 1:28 - 1:29 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Určite by som chcel, aby táto debata skončila snáď nejak vecne, nie nejakými osobnými urážkami, aj keď úprimne sa priznám, že sa pridávam k tomu pokriku, ale nie preto, že by som vás chcel osobne urážať, ale preto, že si myslím, že naozaj politický výsledok tohto celého je taký.
Viete, toto neberte vážne ako procedurálny návrh, mám faktickú poznámku, ale ani zajtra nedávajte hlasovať. Robert Fico už stratil dôveru ľudí tým, ako sa zachoval, mohol si obhájiť. A naozaj to, čo sme povedali, že už z tej Coly je len Cola light a pôjde to dole vodou. A ja to nechcem hovoriť nejak škodoradostne alebo preto, že by som sa tešil, že opozícia zaujme miesto SMER-u, ale preto, lebo toto všetko škodí Slovensku a jeho občanom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2013 0:47 - 0:47 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, Martin. Ďakujem, Jozef. Vlastne si mi zobral tie slová z úst, že "pýcha predchádza pád". A myslím, že jedna z vecí, kde sa to môže veľmi skoro ukázať, sú blížiace sa prezidentské voľby a človek, ktorý nemá záujem o dôveru ľudí, môže dopadnúť veľmi neúspešne, aj keď sa spolieha možno na nejaké svoje, svoje zázemie a svoje silné stránky. Ale naozaj to závisí od ľudí. Voľba prezidenta je priama a budú voliť ľudia. Nebudeme ho voliť v parlamente. Ľudia si môžu povedať, či dôverujú Robertovi Ficovi, prípadne nejakému jeho nominantovi, alebo, alebo nie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2013 0:41 - 0:44 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko. Všetkých vás pozdravujem.
Keď som teraz počúval zase s nejakým prerušením tento záver tejto schôdze, tak si myslím, že možno naozaj, možno naozaj bude toto taký bod, kde si povieme spätne, keď sa pozrieme možno niekoľko mesiacov, možno rok dozadu, že toto bola tá situácia, keď sa to s tým Ficom proste prevalilo. Mám taký, mám taký momentálny dojem z toho.
Druhá vec je, že je otázka, že ak máme prázdne miesta vlády, prázdne miesto premiéra, ktorý sa má zodpovedať Národnej rade, ktorý prevzal do rúk úplnú moc, je predseda strany, je predseda vlády, a spokojne tu rozkazuje aj poslancom, ako sme to videli včera, akoby sa snažil nejak mať v rukách absolútnu moc, ale zároveň dokolečka omieľa "cena plynu", "cena plynu", "nízka cena plynu", že či mu toto v našej spoločnosti prejde.
Je to otázka, ukáže sa to snáď vo voľbách, snáď nejako inak. Je to tiež taký zlomový bod, že ako ďaleko my ako občania, ako občianska spoločnosť vidíme. Či nás zaujíma len jeden vytrhnutý účet, alebo mu to jeho voliči, jeho doterajší voliči zrátajú a povedia: "Nie, my nepredáme za pár centov to, že ten človek tu pohŕda demokraciou, teda nami, a my takéhoto vládcu, samovládcu nechceme."
A posledná, tretia vec, ktorú som chcel povedať, je dôvera. Je to vlastne schôdza o vyslovení nedôvery premiérovi. Ja si myslím, že pán premiér sa o našu dôveru neuchádzal, že ju stratil. Moju určite. Je mi to istým spôsobom ľúto, pretože by som bol rád, aby ten, kto vystupuje ako predseda vlády krajiny, v ktorej žijem, aby mal moju dôveru. Ale nemá ju a ani sa o to nepokúsil. Ja tu nezastupujem seba. Zastupujem tu nejakých občanov, nejakých voličov, podobne ako vy. Nemá záujem o dôveru.
Ale chcel by som možno teraz tak sebakriticky do našich radov, že nestačí len, že ten pán stratí dôveru, my ju musíme znova získať, lebo inak zostane len tak ležať na ulici, vidíme aj, ako sa na to mnohí občania pozerajú, a chápem, chápem to, čo hovoria. To znamená, že nestačí, že Fico stratí dôveru, je potrebné, aby sme my opoziční, ktorí ponúkame nejakú alternatívu, ju získali a získali ju naozaj tým, že presvedčíme ľudí, že to naozaj myslíme úprimne a že naozaj pre nich pracujeme a že tu nie sme kvôli sebe, pre seba, pre náš nejaký biznis, pre našich iba kamarátov, rodinu.
Toľko som chcel povedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 21:20 - 21:21 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánu poslancovi za takú výbornú ekonomickú analýzu. Ja by som chcel vrátiť tú loptičku k tomu, že tu máme na stole návrh na odvolanie predsedu vlády, na vyslovenie nedôvery.
Dôvera je veľmi krehká vec a nezaručuje ju matematická väčšina, 83-ka. Myslím, že týmito slovami pána poslanca Mikloša bola dôvera ako taká veľmi, bola jej zasadená veľmi silná rana.
Ak by pán premiér tu nebol len ako papierový panák, ale skutočný a mal česť, mal by v úcte republiku, ktorej vládu vedie, a občanov, ktorí v nej žijú, tak by tu sedel a pokúsil by sa toto podozrenie, túto stratu dôvery vyvrátiť. Bohužiaľ, vyzerá, že to tak nie je.
Ja ďakujem novinárom za to, že nás sledujú, aj keď oni majú po pracovnej dobe. Vďaka nim a vďaka tomu, že to môžem sledovať, som sa dozvedel, že dnes tu pán Robert Fico bol v budove. Vraj bol za pánom Pa.. (reakcia z pléna), ešte tu dokonca je. To znamená, že... (reakcia z pléna), to znamená, že to, že nie je tu v sále, je pohŕdanie parlamentom a to znamená pohŕdanie občanmi. Tu nepadali teraz žiadne urážky na pána Fica. Tu boli odborné argumenty, na ktoré má odborne odpovedať on, jeho vláda, jeho ministri. Nič také nerobí. To znamená, že tu nejde o urážku a o česť, ale o zbabelosť a úplné pohŕdanie.
Keby sme boli na súde, tak by mu hrozilo, že za pohŕdanie súdom ho vyvedú. Keďže sme v parlamente, tak vás žiadam, aby ste ho pre pohŕdanie parlamentom priviedli.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 19:28 - 19:29 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Biť sa nie je dobré. Takisto piť, a ešte v práci, tiež nie je dobré, ale klamať, to znamená vedome hovoriť nepravdu z pozície veľkej autority spoločenskej, ako je napríklad predseda Národnej rady, alebo kradnúť z pozície, ktorou je predseda vlády alebo vláda Slovenskej republiky, je veľmi zlé.
Nikoho neobviňujem, ale padli tu podozrenia a vláda kvôli úcte voči Slovenskej republike, ktorej vládou je, by tu mala sedieť a spolu by sme mali pracovať na tom, aby sa to, tieto podozrenia vyriešili.
Keď si do kresla premiéra sadol poslanec Hlina a chcel z neho hlasovať, tak bol z toho veľký škandál a pán predseda mu nechcel dať slovo. Keď v tom kresle, v ktorom má sedieť premiér, pán premiér nesedí, hoci je to jeho ústavná povinnosť, tak z toho škandál nie je. Som presvedčený, že oveľa viacej škodí Slovenskej republike, našej krajine, to, že teraz tam nesedí premiér a vláda Slovenskej republiky okolo neho a nevyvracajú tie obvinenia a podozrenia, ako to, že nejaký poslanec chce poukázať na to, že mu je bránené v jeho ústavnom práve.
Preto znova sa pridávam k tomu, buďme úctiví voči našej vlasti, voči našej krajine a urobme všetko pre to, aby naozaj sme nemuseli zažívať takéto špinenie mena našej krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 11:56 - 11:57 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ja by som chcel reagovať na tú časť vystúpenia pána poslanca, v ktorej hovoril o tom, že o takýchto veciach by sme naozaj mali hovoriť počas dňa a nie v noci. V každom prípade je dobré, ak je tu navrhovateľ, ktorý tu teraz je, ale je veľmi zlé, keď hovoríme o napríklad odvolaní predsedu vlády, on tu prítomný nie je. Je nás tu veľmi málo v sále a v noci ťažko sa pracuje, keď máte byť jednu noc hore, potom celý deň rokovať o takýchto dôležitých veciach, ako je táto téma o rozpočtovej zodpovednosti, a potom znova, nech sa páči, môžte vykonávať svoju právomoc zase opäť v noci. Ja celkom dosť vydržím, mám aj malé deti, som zvyknutý aj byť v noci hore, ale tá kvalita potom naozaj klesá a nie je to pre dobro Slovenska. Takže ďakujem pánovi poslancovi, že na to upozornil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 9:45 - 9:46 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánu poslancovi Štefancovi za jeho vystúpenie. Je veľmi dobré, že hovoríme o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá funguje tak na úrovni domácností, ako na úrovni štátu. Tieto zodpovednosti sa navzájom ovplyvňujú.
Pán poslanec hovoril o tej veci s plynom, ja by som si dovolil zacitovať z jedného článku: "Popularitu a veľké rozšírenie v domácnostiach si získal plyn s nízkymi cenami dotovanými v období plynofikácie, odkedy jeho ceny nepretržite rastú." Ono je to tak, keď sa naozaj ceny deformujú, keď sa dávajú dotácie a potom sa to nedá udržať, respektíve len za cenu toho, že to zaplatia ľudia cez spotrebné dane alebo ďalšie ceny iných energií, tak potom nastávajú možnosti pre deformáciu, nespravodlivosť a samozrejme aj pre populistické manipulácie, kde pán premiér, ako nám tu včera opakoval, hovoril stále dokolečka o cenách plynu a nespomenul cenu štátu a ďalších škôd, ktoré takáto rozpočtová nezodpovednosť prináša do hospodárenia štátu. Navyše to zle vplýva na občanov, ktorí majú pocit, že ak budú nezodpovední, ak si budú žiť nad pomery, že sa to nejak vyrieši, veď keď to robí štát, tak to môžme robiť aj my. A toto vzájomné ovplyvňovanie nezodpovednosti na úrovni občanov, domácností a štátu vlastne spôsobuje potom výpadky, deformácie, problémy.
Takže prihováram sa, tak ako pán poslanec Štefanec, za to, aby sme dávali dobrý príklad a boli naozaj rozpočtovo zodpovední.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2013 0:03 - 0:04 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dnes som sa zúčastnil na pohrebe Silvestra Krčméryho, ktorý v komunistických väzeniach bol 14 rokov a jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť nezákonne to, čo chceli títo totalitníci, bolo, že mu odopierali spánok a nechávali teda ho dňom a nocou hore.
Ja si myslím, že toto je veľmi podobné, aby my sme rokovali o tak vážnej veci jednu noc. Všimnite si, je po polnoci. Zajtra celý deň o dôležitých zákonoch a potom znova do noci. A dávate nám na výber, že či teda to zvládneme, alebo nezvládneme. To sú komunistické praktiky.
A dávam podnet na ústavnoprávny výbor, aby sa zišiel a usúdil, či je takéto niečo možné. Takže to je jeden návrh.
Druhý návrh je, dávam podnet na mandátový a imunitný výbor za napadnutie pána poslanca Viskupiča. Ten prvý podnet bol napadnutie pána poslanca Matoviča, čo dával pán Brocka, ja dávam za napadnutie pána poslanca Viskupiča, ktoré sa odohralo tam pred dverami.
Čiže, poprosím vás, dajte o tom hlasovať.
Skryt prepis