Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.12.2013 o 11:26 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.12.2013 11:26 - 11:29 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, ja som spolupredkladateľom tohto zákona, nie som síce bývalý minister vnútra ani obrany, ale som členom branno-bezpečnostného výboru a z tohto titulu prichádzam do kontaktu s takýmito informáciami a zaujímam sa o ne.
Môj úmysel vstúpiť do tohto návrhu zákona nebol nejaký konfrontačný, to znamená vystupovať proti tomuto ministrovi vnútra alebo niekomu inému, ale naozaj vedenou úctou k Policajnému zboru. Pre mňa je autorita dôležitá a myslím si, že aj z hľadiska štátu je autorita dôležitá.
My Národná rada prijímame zákony a veľakrát sú prijaté zákony, ktoré sú dobré alebo sú aj kvalitné, sú, proste smerujú k dobru, k spravodlivosti, ale mnohokrát je k tomu potom pridané v praxi, no, ale vieme, aká je prax, vymáhateľnosť toho práva. Keď povieme niekomu, choďte sa sťažovať na políciu, tak sa pousmeje a ťuká si na čelo, že to nemá význam.
Nemyslím si, že tento návrh zákona to celé vyrieši, pretože je to o ľuďoch. Ale v každom prípade môže ukázať nejaký trend alebo, naopak, zvrátiť nepriaznivý trend a podporiť to, aby sme mali naozaj, naozaj pocit a zážitok, že stretnúť sa s Policajným zborom znamená sa stretnúť s čestnými ľuďmi, ktorých nemusíme upodozrievať a ktorí naozaj budú, budú chcieť pomôcť občanovi v konkrétnej situácii, a nemusí sa obávať, že tie informácie budú nakoniec zneužité proti nemu.
Takže ja som všetkými desiatimi za to, aby naozaj Policajný zbor bol očistený nielen od ľudí, ale aj od prípadného podozrenia, že takéto veci môžu nastať, že môže prísť zneužitie, že minister vnútra v prípade záujmu, ktorýkoľvek, nielen tento, ktorýkoľvek môže dať výnimku a môže vlastne na základe svojho uváženia, hoci aj s dobrým úmyslom, prijať niekoho, ktorý potom narobí takú škodu, ako narobil ten spomínaný pán z médií a aj v rozprave pánom poslancom Galkom.
Pretože vieme, že dnes dôvera nie je len o tom, že či sa niečo fakticky stane, alebo nestane, ale dôvera sa stráca aj tým, že vzniká nejaké odôvodnené podozrenie a v tomto prípade sa to ťažko vyvráti. Takže som za to, aby Policajný zbor vzrastal v dôveryhodnosti, aby občania mali, mali naozaj pocit a skúsenosť, že Policajný zbor je hodný dôvery, že sa môžu na nich, že sa môžu obrátiť na policajtov, môžu od nich dostať pomoc a nebude to zneužité proti nim alebo dokonca že by títo ľudia sami páchali trestnú činnosť dokonca organizovane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2013 9:55 - 9:56 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Ja by som len odpovedal teda Martinovi, že medzi nami, medzi mnou a pani podpredsedníčkou Erikou Jurinovou je v tomto zhoda. Otázka je teda, že my naozaj sme mali čistý úmysel a priamo nie sme právnici, čiže nám ani neprišlo na um, že by takýto výklad mohol byť.
Ja nesúhlasím so žiadnym zasahovaním do, umelým zasahovaním do ľudskej plodnosti a do ľudského života, ale ja osobne keď som zadával, alebo keď sme spolu zadávali návrh, vypracovaný návrh tohto zákona, tak sme mysleli práve na tieto potratové tabletky, ktoré sa používajú na chemický potrat, a nemysleli sme tie iné tabletky, ktoré sa spomínali, a znova sme ochotní o tom rozprávať v druhom čítaní. Takže je medzi nami jednota. Možno také nedorozumenie vyplynulo z takých neskorších diskusií, upozornení a sme otvorení to vylepšiť právne, aby to bolo úplne čisté, aby to bolo spravodlivé a správne.
Ja si tiež myslím, že je symptomatické a symbolické, že dnes rokujeme o otázke života a že sa zhodneme vlastne aj naprieč tým nejakým hodnotovým spektrom, že ľudský život má hodnotu a že chceme chrániť deti aj tie nenarodené, hoci o spôsoboch teda debatujeme.
Takže ja ďakujem aj za tú debatu, ja už potom záverečné slovo si nebudem brať, chcel som, aby sa dalo reagovať. Takže ďakujem vám a prajem vám, aby naozaj Vianoce boli takým sviatkom života a rodiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.12.2013 9:39 - 9:51 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som si robil poznámky počas vystúpenia pána poslanca Poliačika, aby som teda reagoval na niektoré tie veci. Myslím, že väčšina z nich vyplýva buď z nejakého nedorozumenia, a to sa dá ľahšie vysvetliť teda, a niektoré možno z rozdielneho pohľadu, ktorý by som teda chcel upresniť.
K tej ideológii som sa už vyjadroval. Pre mňa to nie je naozaj vec nejakého daného systému sveta, z ktorého ja neviem vybočiť. Možno by si bol prekvapený, ale v cirkevných kruhoch som skôr, najmä čo sa týka praxe pastorácie, považovaný za takého, nechcem povedať, že liberálneho, ale skôr také modernistické krídlo.
Začnem teda rad za radom.
Čo sa týka odvolávania sa na Ústavný súd, samozrejme, štandardne je to dôležitá inštitúcia. Vieme ale aj my poslanci Národnej rady aj z iných oblastí, z iných káuz, že nie vždy je rozhodnutie Ústavného súdu také, že by sme aj vnútorne a vecne mali v ňom vidieť sväté písmo. To znamená, že, áno, rešpektujeme ho, je to inštitúcia, ktorú tu máme, a ja som naučený rešpektovať autority, ale neznamená to, že vždy zloženie tých senátov a ich vyjadrenie je vždy 100-percentná a neomylná pravda, najmä čo sa týka vecnej argumentácie. To len k tomu.
Ďalšia vec, o ktorej sa hovorí. Veľmi často sa spomína pri potratoch o tom, že je to telo ženy. Samozrejme, nikto z nás nechce vstupovať do integrity ženy matky. Ale v každom prípade je dôležité povedať, a to vieme vedecky, nie vieroučne, že to dieťatko je úplne samostatná bytosť s vlastnou DNA, veľmi často s vlastnou inou krvnou skupinou, čo vieme, že v prípade, že by ženské telo nebolo a maternica nebola nastavená tak, ako je, spôsobilo obrovské problémy, pretože je to akoby cudzí organizmus v tom tele. Ale ten zázrak života je v tom, že to tehotenstvo počas tých deväť mesiacov naozaj prebehne v tele matky, čo je aj dôvodom takého intímneho spojenia alebo jedným z dôvodov takého intímneho spojenia matky a dieťaťa.
Ak ale hovoríme teda o tej matke, čo hovoríme, a je to dôležité, tak ja chcem hovoriť aj o tom dieťati. Ja som si na dnes ráno pripravil jeden z mnohých obrázkov, vedeckých obrázkov (rečník zobral do rúk obrázok), a ako sme včera hovorili, tak keď sme hovorili o tej utýranej Lucke, čo sa mi hovorí naozaj veľmi ťažko a je mi to veľmi smutno ako otcovi štyroch detí počuť, že nejaký rodič ublíži svojmu dieťaťu, tak pre mňa je rovnako ako otcovi detí, ktorý sa na nich tešil už od ich počatia a prihováral sa a modlil sa s nimi už v lone matky, tak pre mňa je ťažké nezastať sa takejto Sofinky. Ja som ju tak pracovne nazval, lebo rodičia zvyknú dávať veľmi často, hlavne ak ide o prvé dieťa, mená, už keď čakajú bábätko, a zvlášť, ak vedia už pohlavie, ale niekedy aj keď ešte nevedia, a ja naozaj sa chcem zastať aj týchto detí. Nie proti ich matkám, ale v ich prospech a hľadať spôsob, ako týmto deťom neublížiť.
Ak si povedal, Martin, v rozprave, že ty pokladáš potrat za zabitie človeka, tak u mňa z toho vyplývajú iné praktické dôsledky, ak to považujem za zabitie človeka, a to považujem. (Reakcia z pléna. Rečník položil obrázok na rečnícky pult.)
Ty si, ty si hovoril, použil si argumentáciu veľmi podobnú ako minister Kaliňák, ktorý hovoril, že štatistiky, štatistiky počtu interrupcií klesajú. Áno, je to pravda, chvalabohu, ale to neznamená, že sa tie veci majú riešiť alebo vyriešia len cestou nejakého postupného presviedčania a výchovy. Ak je zabitie Sofinky vražda (rečník na chvíľu ukázal obrázok), tak predsa nepostupujeme analogicky aj pri zabití iných ľudí.
Takisto keď tu Lucia Nicholsonová hovorila o tom dieťati v latríne, čo je teda tiež strašná vec a veľmi ma to trápilo, na to pomyslieť, tak nepovieme, že to sa vyrieši nejakou výchovou, prevenciou, ale máme na to zákon, ktorý trestá takéhoto človeka, napriek tomu, že tá žena bola vo veľmi ťažkej situácii a nechceme ju odsudzovať. Ale má to trestnoprávne dôsledky.
Prečo potom hovoríme, že zabitie Sofinky (rečník na chvíľu ukázal obrázok) je v poriadku a vyrieši sa len výchovou a prevenciou? Mne sa toto nezdá hlavne logické, nielen nejaké ideologické. Ak je niečo dobré, tak to treba podporiť zákonom. Ak je niečo zlé, tak to treba odmietnuť.
Napríklad iná situácia: týranie detí. Asi by sme neargumentovali tým, že, no, načo budeme mať v Británii prísne zákony sociálne na ochranu detí, však tí, ktorí chcú týrať deti, tak ich pôjdu týrať na Slovensko alebo na Ukrajinu. Nie je to celkom, myslím, že solídny argument, aj keď, samozrejme, tieto veci nie sú totožné. Hľadám tam len nejaký spoločný princíp.
A takisto povedať, že keď zakážem interrupcie, tak sa presunú, presunie veľké množstvo, snáď asi nikto netvrdí, že všetky, niekam inam, kde povolené sú. Áno, určite, potratová turistika by jestvovala. Ale my vieme, že keď niečo sa zákonom vyjadrí ako zlé a je za to aj sankcia, hoci aj nízka, tak ľudia si nastavia takú nejakú vlastnú autocenzúru, resp. pomôže im to prekonať možno také pokušenie riešiť to takýmto zlým spôsobom. A potrat je zlý spôsob, zlé riešenie, resp. nie je to riešenie, lebo je to zabitie vlastného dieťaťa, nech už z akýchkoľvek dôvodov.
Ďalšia vec. Použil si taký výraz, že aj keď ty nesúhlasíš, musíme pripustiť. No prečo by sme museli? My sme tu práve preto, aby sme tieto veci nemuseli pripustiť, aby sme rozhodli. Tak ako nebudeme argumentovať, zase ďalší príklad, že sa znižujú, znižujú počty dopravných nehôd, tak vlastne môžeme zrušiť stopky, červené, najvyššiu povolenú rýchlosť. Nebudeme to takto robiť. A takisto ak sa znižujú počty interrupcií, stále je to obrovské číslo, osemtisíc.
Poviem teraz fakt, v časoch, keď sa zaviedol potrat v USA, tak počet tých nelegálnych potratov bol rádovo, alebo označil by som to jednotkou, asi jedna. Myslím, že to bolo okolo stotisíc ročne. Jedna. A bolo veľmi málo legálnych potratov, pretože aj vtedy nejaké legálne boli dovolené v špeciálnych situáciách, ako je znásilnenie alebo vážne ohrozenie života ženy. Proste iba veľmi málo, pár, povedzme desiatok ročne legálnych, asi stotisíc nelegálnych. Po zavedení liberalizácie potratu sa počet potratov zvýšil zhruba osemnásobne, to znamená povedzme na osemstotisíc, čo je obrovský skok. A ja som presvedčený, že v prípade, že by sme naozaj potraty celoplošne zakázali, a teraz tu hovorím o niečom inom, než je priamo tento zákon, aby to bolo jasné, my nenavrhujeme celoplošný zákaz potratov, tak som presvedčený, som presvedčený, že tie čísla boli rádovo takto rozdielne. Ak by som vychádzal z toho amerického príkladu, tak keď máme osemtisíc, povedzmeže tisíc ľudí by povedalo, aj tak idem na potrat a vyriešim to, ja neviem, v nejakých krajinách inde, ale zachránili by sme sedemtisíc detí a sedemtisíc matiek, ktoré nemusia zabiť svoje dieťa, lebo im pomohla aj autorita štátu, ktorá im ich slabému svedomiu dala jasne najavo, toto je zlé, nerobte to. Samozrejme, že v dnešnej dobe si to ľudia vedia zariadiť.
Toto je môj pohľad na to. Netvrdím, že je nejaký presvedčivý, že všetci oponenti musia teraz sklapnúť, lebo ja som ich pribil argumentmi k zemi. To ani nebol môj cieľ. Chcem len ukázať, že sa na to dá pozerať aj ináč.
Čo sa týka tých tabletiek, tak ja by som povedal za seba, moja, moje čítanie toho návrhu zákona, keďže nie som právnik, tak keď som si ho prezrel, tak tá veta z toho paragrafového znenia, ja ho hneď zacitujem, znie doslova takto: "Umelé prerušenie tehotenstva sa nemôže vykonať použitím humánneho lieku alebo liečiva."
Pre mňa je dikcia taká, toho zákona, a opakujem znova, rád sa nechám poučiť, že umelé prerušenie tehotenstva sa môže definovať vtedy, keď tá žena je označená za tehotnú, alebo je teda jasné, že o tom nejakým spôsobom vedela.
Preto ja si osobne myslím, že aplikácia tohto zákona, že by sa zakázali tie "tabletky po", nie je možná a z môjho pohľadu určite nebola želaná, nebola tam vložená. Čiže takéto označenie z nejakej, nejakého zavádzania alebo nepoctivosti je omyl a je nedorozumenie. Ale znova potvrdzujem to, čo hovorila Erika, že, samozrejme, ak je to právny problém, pripúšťam, že môže, môže nastať v našom právnom poriadku takýto výklad, tak, samozrejme, nech sa páči, nech príde niekto s pozmeňujúcim návrhom, ktorý to upresní po tej právnej, prípadne medicínskej stránke. Hej? V tomto, v tomto momentálne nevidím problém, ale nebol to žiaden zámer.
Zámer bol, aby sme nepripustili takéto chemické svinstvo, ktoré ničí matku a zabíja dieťa. To bol náš hlavný a jediný úmysel. Tie ostatné tam môžu, môžu byť, ale neboli pôvodne zamýšľané ani cielené. Dobre?
Ešte pár poznámok.
Zastavím sa aj pri tom Pochode za život a o tom, že či je to reálny problém, alebo nie je to reálny problém. Fakt je taký, že naozaj väčšina ľudí vníma povedzme svoju nezamestnanosť alebo nezamestnanosť vo svojom okolí ako väčší problém ako potrat. Súhlasím, štatisticky to tak bude. Ale vieme, že ako funguje náš štát a ako fungujú, fungujú aj naše politologické pomery, že ľudí veľmi často a viac zaujíma 40 eur k vianočnému dôchodku, ako zadlžovanie krajiny. To znamená, to, že niečo štatisticky prevažuje, ešte neznamená, že je to správne. Tým sa vôbec nechcem dotknúť dôchodcov, ktorí naozaj privítajú, pánboh zaplať, nejaký vianočný príspevok a ja im ho prajem z celého srdca. A takisto si nemyslím, že treba zľahčovať akýkoľvek problém, či je to, či je to nezamestnanosť, alebo štátny dlh.
Len som chcel ukázať na to, že ľudia prežívajú veľmi veci subjektívne. Niekto tu povedal ešte tvrdšie, že ľudí viac zaujíma bolenie, bolesť jeho zuba, ako hladomor v Sudáne. Proste štatistika je taká. Je obdivuhodné, ak sú hrdinskí ľudia, ktorí, ktorí dokážu sa povzniesť nad to svoje subjektívne prežívanie a zaujímať sa aj o problémy iných. Ja nehovorím, že ja medzi nich patrím, ale v každom prípade ten život tej Sofinky (rečník na chvíľu ukázal obrázok) mi proste leží na srdci. Aj keď môj problém to nie je, pretože my s manželkou sme nikdy dieťa zabiť nechceli a tešíme sa z našich štyroch detí a privítame každé ďalšie, ktoré sa z našej manželskej lásky počne. Proste tak mám nejak srdce, také otcovské nastavenie a mám manželku, ktorá má takéto materinské nastavenie a záleží mi teda na tom. Vychádza to, samozrejme, z mojich pomerov, ale aj keď ja s tým problém nemám, verím, že niektorým ľuďom a niektorým ženám by to pomohlo.
Na záver takú zaujímavosť, akurát som si otvoril link, kde podľa médií je v koaličnej zmluve v Českej republike zakotvená takáto veta: "Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce (neaktívní eutanazi)." Čo je teraz taká zaujímavá vec, o ktorej sa pravdepodobne v Čechách bude veľmi diskutovať, ale zdá sa, že lidovci v Čechách presadili do koaličnej zmluvy ako jednu z podmienok podpory vlády práve veľmi aktívny prístup k ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť.
Tak ja budem veľmi rád, keď budeme mať aj na Slovensku vládu aj parlament, ktorý bude robiť všetko pre ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2013 9:17 - 9:19 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa prihlásim ešte do rozpravy, lebo chcem na niektoré tie veci podať vysvetlenie. Teraz taká okamžitá reakcia.
Ďakujem ti, Martin, za prednesenie tohto príspevku. Chcel si vykresliť tak jasne svoj postoj, a vecne, zrozumiteľne. Ja by som možno reagoval v tejto faktickej len na ten výraz, že ideológia. Ideológia je podľa mňa také nepekné slovo, často sa používa, niekto mu dáva taký význam, iný ďalší. Pre mňa tak pracovne ideológia je akoby nejak presadzovanie niečoho bez lásky k pravde. To znamená, ja to proste tvrdím, pravda ma nezaujíma, ja ju nehľadím, ja len proste si dokolečka omieľam to svoje.
Z tohto pohľadu by bolo pre mňa osobne neprijateľné, aby som mal nejakú ideológiu. Moje kresťanské presvedčenie, moja kresťanská viera je mojím osobným presvedčením, ktoré vychádza z môjho osobného hľadania, myslím si, že aj mnohých ďalších ľudí. Nie je to len preto, že niekto povedal niečo vo Vatikáne alebo napísal nejaký list na Slovensku. Je to niečo, s čím sa stotožňujem. Pretože ja osobne v živote som sa rozhodol to prijať, akceptovať na základe vlastnej skúsenosti a aj vlastného hľadania vo svojom srdci aj vo svojom rozume.
A ďalšia vec. K tej viere sa pridáva aj veda, ak hovoríme o chemickom potrate a o potrate vôbec. Tak to nie je len nejaká otázka viery, či je to človek, veda, dokonca nielen medicína, ale aj právna veda, alebo aj filozoficky môžme povedať to, že je to ľudská bytosť, je to ľudský život. Ja vychádzam teda z toho, nie z toho, že niekto možno v 13. storočí si pomyslel, že toto alebo tamto. Je to človek, je to ľudský život. Ja chcem život chrániť, to je moje osobné presvedčenie, myslím si, že to nie je len ideológia.
Takže zvyšok potom v tej rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2013 18:57 - 18:59 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Štefanovi za vstup. Ja by som chcel zdôrazniť jednu vec, ktorú povedal, že pani ministerka dala slovo na výbore. Bol som tam aj ja prítomný, hoci nie som členom výboru, ale zaujímal som sa o túto problematiku a cieľom vlastne tohto zákona je, aby sme sa nemuseli spoliehať alebo nemuseli to zavesiť na slovo pani ministerky. Verím, že prednesené s dobrým úmyslom a v dobrej vôle, vôli, ale aby naozaj sa táto prax, súčasná prax uzákonila priamo v zákone a ak tá zmena bude, bude na ňu vôľa, bude to vôľa občanov, vôľa ich zástupcov, tak aby prebehol riadny legislatívny proces s pripomienkami, s debatou v parlamente, so skúmaním, či je to naozaj rozhodnutie, za ktoré chcú zahlasovať poslanci. Čiže som vďačný Štefanovi, že objasnil aj toto, aj túto časť tohto pozadia tohto zákona.
Ja môžem za seba povedať, že áno, som proti potratu, pretože je to umelé ukončenie tehotenstva, je to teda zabitie, smrť. Nechcem, nechcem to teraz staviať, stavať za, do pozície obviňovania niekoho, ale proste som za život, a preto urobím všetko preto, aby sa hľadali iné riešenia ako potrat. Ak bude vôľa, že na Slovensku budú ľudia a ich zástupcovia chcieť presadzovať takúto vec, tak nech sa to rieši v parlamente. Nech prebehne debata, nech prebehne hlasovanie. Nielen rozhodnutie, dobré slovo, prípadne zlé slovo ministra, ministerky zdravotníctva, nielen nejaká vyhláška.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.12.2013 18:04 - 18:12 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som rád, že možno aj postupujeme predsa v tej kultúre; možno až na to gesto, ktoré som nevidel, neviem o čo ide, možno aj dobre; oproti minulému roku. Hoci sme možno tú debatu o tom predchádzajúcom bode obohatili, alebo neviem, či obohatili, niektorými prvkami, ktoré, ktoré možno nemuseli byť, ale celkovo sa mi zdá, že sme sa možno k sebe priblížili a hľadeli sme na niektoré veci vecnejšie.
Ja by som tiež chcel otvoriť tému, ktorá rezonuje v dnešnej spoločnosti dlhodobo a je aj aktuálna. Jednak sa týka všeobecne otázky abortu alebo potratu, alebo umelého ukončenia tehotenstva a jednak sa týka aj takzvaných potratových tabletiek alebo chemického potratu. Je to jednoduchá novela. V žiadnom prípade tu nejde o nejaké zákazy, ktoré by menili súčasnú situáciu.
Ja by som ináč uviedol celú tú tému nedávnou hodinou otázok, keď som kládol pánu premiérovi otázku, že čo sa chystá urobiť vláda na ochranu nenarodených detí vzhľadom na spoločenskú požiadavku, ktorá sa tu objavila, či už ju reprezentovalo najväčšie ponovembrové verejné zhromaždenie, ktorým bol Národný pochod za život, alebo aj výzva slovenských katolíckych biskupov. Odpoveď pána ministra bola teda taká, akú som zhruba očakával, a to teda, že sa vyjadril aj po mojej doplňujúcej otázke, že je za zachovanie statusu quo, čo sa týka legislatívy. To znamená, že nechystajú sa robiť nijaké legislatívne obmedzenia alebo škrty. A povedal, že vidí, vidí riešenie vo výchove a prevencii.
Tento náš návrh zákona, ktorý predkladáme, tiež nemení nejak prax, nezavádza nejakú reštrikciu v tom slova zmysle, že by menil súčasnú prax. Takzvaný chemický potrat, budem to vysvetľovať tak laicky, vlastne na Slovensku dnes nie je, nie je, aktuálne nie je možný. Tá téma sa pred niekoľkými mesiacmi preberala aj tu na parlamentnej pôde. Ale rozdiel je v tom, že momentálne je táto vec v rukách ministerstva zdravotníctva. Konkrétne dnes je to v rukách ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, ktorá sa vyjadrila aj na výbore pre zdravotníctvo, že ona nič také nepodporuje a že za jej ministrovania sa nič také neudeje.
My chceme dosiahnuť to, aby sa o takejto veci nerozhodovalo na základe možno nejakej situácie na ministerstve zdravotníctva alebo len nejakou vyhláškou, ale aby táto vec bola stanovená zákonnou normou tu v Národnej rade. Zjednodušene, ak sa bude teda prax ohľadom potratov meniť, aby to prebehlo štandardne v Národnej rade, ktorá je najvyšším zákonodarným orgánom, kde sa vedie debata, kde sa potom rozhoduje už podľa vôle zástupcov občanov. Ja som v rámci prípravy, prípravy tohto zákona si preštudoval aj takzvaný potratový zákon, ktorý vlastne novelizujeme, z 23. októbra 1986. Bola to taká vlastne posledná socialistická liberalizácia, ktorá otvorila akoby dokorán možnosti, možnosti potratu, ktoré predtým boli určitými podmienkami obmedzené. Platný ten zákon bol od 1. januára 1987.
Možno taká krátka osobná vsuvka. Pre mňa to bolo ťažké čítanie, pretože si neviem dosť dobre predstaviť, že by sme s manželkou vôbec len uvažovali nad takou alternatívou, ako je potrat. Hovorím, to je môj osobný, osobný prínos. Máme štyri deti a keď sa pýtajú napríklad moji študenti, že koľko chcete mať detí, takže keďže, kedže mi tú otázku kladú často, tak som si už akoby naformuloval postupne odpoveď. A moja odpoveď na otázku, že koľko chcete mať detí, tak odpoveď je "všetky". Chcem mať všetky deti, to znamená, každé jedno dieťa, ktoré sa počne z lásky mojej manželky a mňa, chcem. Neznamená to, ako to tu bolo pri tom predchádzajúcom bode prediskutované, že neexistuje žiadne plánovanie rodičovstva, žiadna zodpovednosť. Ale znamená to otvorenosť voči životu, prečo, prečo to robíme.
Ak hovoríme tentoraz už o potratoch, nie o sterilizáciách, ak hovoríme o tom, že chceme dať nejakú slobodu, chceme dať voľbu, tak hovoríme vlastne o tej žene, o nejakej pani XY, o nejakej matke, nechcem ju menovať, aby náhodou som nepoužil ženské meno, ktoré by mohlo niekoho sa dotknúť. A samozrejme, naším cieľom nie je vystúpiť proti matke, sťažiť jej situáciu, ktorú má možno už i beztak ťažkú, ale záleží nám na tom nenarodenom dieťati. Je veľmi často zvykom, že keď manželia, zvlášť tí mladí, zvlášť pri prvom bábätku čakajú dieťatko, tak hneď na začiatku, ako zistia, že sú, že sú tehotní, ja to poviem tak v množnom čísle, tak už si pripravia meno. Ja som niekde čítal, že jedno z najrozšírenejších, najmodernejších dievčenských mien, ktoré sa používa v dnešnej dobe, je Sofia. Ja poznám sám niekoľko takých malých dievčatok Sofií, ktoré aj v mojom širšom okolí sa vyskytli. Takže ak hovoríme, hovoríme o tom, pre koho robíme aj túto vec, tak to nie je proti niekomu, ale je to v prospech niekoho. A to je v prospech tej Sofinky, na ktorej nám záleží.
Takým, takým symbolom tiež určitého boja v prospech detí sa stalo iné dievčenské meno, ktoré možno je vyslovené v takom smutnom kontexte, a to je Lucka, ktorá bola teda utýraná a ktorá zomrela. A myslím, že je nám jasné všetkým, že chceme robiť všetko preto, aby sa takáto situácia neopakovala. Ale ak argumentujeme tým, že štát môže - a dokonca je povinný, a dokonca je obviňovaný, ak to neurobí - zasiahnuť aj do práv rodičov a do súkromia rodiny, ak ide o takú vážnu vec, ako je týranie detí, tak potom je zaujímavé, že tento argument sa obracia alebo neprijíma v prípade ochrany nenarodených detí. Ak chránime deti pred týraním, narodené deti, tak môžme a máme chrániť aj nenarodené deti.
Ešte raz, aby som neroztiahol tú diskusiu nejak doširoka, nejde mi teraz tu o nejaký všeobecný zákaz potratov. Tento zákon nevytvára takéto, takéto podmienky alebo takéto pravidlá. Takže uzavriem to s tým, podľa tohto zákona, jeho paragrafové znenie je veľmi jednoduché, je to návrh zákona, v ktorom sa do zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. za § 6 vkladá nový § 6a, ktorý znie:
"Umelé prerušenie tehotenstva sa nemôže vykonať použitím humánneho lieku alebo liečiva."
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Chcel by som vás pozvať, ak máte záujem vyjadriť svoje postrehy, prípadne možno nejaké, nejaké námietky alebo pozmeňujúce návrhy, aby ste, aby ste o tom diskutovali. Tak isto vás prosím o podporu, aby sme tento zákon posunuli do druhého čítania a spravili to, že akonáhle budeme chcieť meniť niečo v tejto veci, tak je to možné, ale len v Národnej rade Slovenskej republike, republiky, nielen na ministerstve zdravotníctva.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2013 15:21 - 15:23 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel naozaj oceniť prístup a keď si pamätám, ako tu bola taká vzrušená debata pred tým zhruba rokom, že pani poslankyňa zaujala podľa mňa taký zmierlivejší tón, keď sa, zatiaľ neviem, ako bude prebiehať rozprava, naozaj držala skôr veci, merita veci. A ja som sa naozaj veľmi snažil pozorne počúvať, ešte som si aj otvoril tú dôvodovú správu, aby som teda sledoval, aby mi neunikli niektoré tie veci. Myslím, že rozumiem, o čo vám ide. Ja osobne nesúhlasím so sterilizáciami tak ako takými, preto nesúhlasím ani s bezplatnými sterilizáciami, ale chcem sa opýtať, ak by ste mohli odpovedať, že či teda chápete tú bezplatnú sterilizáciu ako určitú formu sociálnej dávky pre tých ľudí, pretože sú na ňu odkázaní, že štát im to zafinancuje, oproti tým, ktorí si to zaplatiť môžu, a teda, že či sa prihovárate, aby sme tú situáciu, ktorú ste popísali veľmi plasticky a ktorá naozaj je z veľkej časti reálna, že či si myslíte, že riešením je teda táto, toto zvýšenie možnosti tým, že im poskytneme túto sociálnu dávku, zvýšenie možnosti vyriešiť to.
Ja ešte dodám, že ja osobne si myslím, že riešením, alebo že štát, vy ste hovorili o nás ako o nejakých predstaviteľoch štátu, že sú určité hranice, do ktorých štát nemá zasahovať, resp. nie priamo, a to je moja druhá otázka, že či si nemyslíte, že táto intervencia tou formou sociálnej dávky nie je za tou hranicou. Myslím, že podľa vás asi je ešte pred ňou, a že keby ste mohli na to odpovedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.12.2013 9:23 - 9:24 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len krátko, nechcel som vo faktickej poznámke, chcem povedať, že nejde o nejaké zvýhodnenie. Pred rokom ešte nikto takú daň neplatil, čiže ide vlastne len o vrátenie tej možnosti, aby sa na ostatné veci v štátnom rozpočte nemuseli skladať zodpovedné rodiny. Pretože nezodpovedná rodina sa v pohode natlačí do nejakého päťmiestneho žiguláku a nemá problém, hej, keď to poviem tak obrazne. Tu ide o ľudí, ktorí naozaj chcú zabezpečiť seriózne a plnohodnotné miesto pre každé svoje dieťa, kde môžu dať autosedačku, takže ide o podporu zodpovedných rodín, ktoré si kupujú autá, na ktorých im záleží.
A chcem ešte povedať, že v prípade, že teda sú námietky a bude aj hlasovaním odmietnutý tento návrh, tak chcem vyzvať aj poslancov SMER-u, aj ministerstvo, aby teda pripravilo ono nejakú úpravu, kde prípadne môže sa potom ten, ten zákon kontrolovať zložitejšie, môže sa, ja neviem, predkladať nejaký dôkaz toho, že je to rodina, že to nie je nejaký jednotlivec, ktorý si chce obísť tú daň. Je to potom už na ministerstve, aby to vyriešilo. My navrhujeme takéto jednoduché riešenie, ktoré môže okamžite pomôcť zodpovedným rodinám. Prosím vás o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.12.2013 9:07 - 9:13 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Návrh tohto zákona sa v Národnej rade už objavil, prečo ho predkladáme znovu, tentoraz v takej širšej opozičnej koalícii s pánom poslancom Zajacom a s pánom poslancom Štefancom, je to, že podľa nás je tento návrh prorodinný, nejde o nejakú zložitú právnu úpravu. Týka sa zákona o správnych poplatkoch, kde sa zaviedlo vlastne zhruba pred rokom, teda neplatí to ani celý rok 2013, tzv. registračná daň na nové vozidlá a ojazdené vozidlá, ktoré sú prihlásené zo zahraničia.
V dnešnej dobe, keď je taká doba teda logistiky, dopravy zvlášť, tá cestná doprava sa rozvíja, počet áut rastie, tak pre mnohé rodiny o to viac, že tá vlaková alebo autobusová doprava nie je vždy ideálna, je to auto jediným prostriedkom dopravy do práce alebo k lekárovi, prípadne za inými životnými okolnosťami. A tento návrh sa vlastne týka podpory viacdetných rodín, lebo sa týka áut s viacerými miestami na sedenie; šiestimi a viac miestami na sedenie.
Veľmi, veľmi v krátkosti. Ten návrh zákona o správnych poplatkoch, ktorý priniesla zhruba pred rokom vláda, alebo začal platiť, zavádza registračnú daň od výkonu motora 80 kW vyššie, dovtedy je ten základný registračný poplatok povedzme prijateľný, stojí 33 eur, a od toho momentu sa začína zvyšovať.
Ja dávam návrh zákona, aby pri viacmiestnych autách táto hranica sa posunula na 110 kW. Odôvodnenie prečo. Pri bežných osobných autách, 5-miestnych, je povedzme ten výkon dostačujúci, tých 80 kW; tí, ktorí rozumiete autám; a pri viacmiestnych autách sa zvyšuje hmotnosť toho vozidla, veľkosť toho vozidla, to znamená, pre bezpečnosť a komfort aj dostupnosť vozidla je dobré, aby sa toto, táto hranica posunula.
Z takého legislatívneho hľadiska nejde o jedinú výnimku, to znamená, nerušíme nejakú ako keby rovnú daň alebo rovný poplatok, pretože už jedna výnimka tam je zavedená, a to týkajúca sa áut takých, ľudovo povedané, dodáviek, ktoré majú tri, maximálne tri miesta na sedenie, to znamená, aby nesťažila podnikanie, tak už tam je uvedená.
My navrhujeme, aby okrem podpory tých podnikateľov s dodávkami tam bola zahrnutá aj podpora viacdetných rodín.
Na záver uvediem také konkrétne príklady: keď si zoberieme, že nejaká rodina si dovezie povedzme 8-ročné auto, to je rok výroby 2005, zaplatí zaň povedzme nejakých 4-tisíc eur nákupnú cenu, tak ak má to auto 110 kW, tak zaplatí zhruba 400 eur registračný poplatok, čo tvorí 10 % hodnoty toho auta. Tá rodina si kupuje to ojazdené auto práve preto, pretože má ten rodinný rozpočet napätý, ale zároveň potrebuje viacmiestne auto, má povedzme štyri - päť detí. Tých 400 eur; tá suma, o ktorej hovoríme namiesto tých 33; tak za 400 eur na tomto aute urobíte taký kompletný základný servis, vymeníte rozvody, filtre, náplne, povedzme dáte do poriadku brzdy, alebo prípadne si môžete kúpiť úplne novú sadu zimných pneumatík. Obe tieto veci sú, samozrejme, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky dôležité k bezpečnosti rodiny. Nikto predsa nechce, aby sa niečo stalo, najmä autu, ktoré je plne naložené rodinou s deťmi. Špeciálne sa to ukáže, keď tá rodina ide na dovolenku, naloží to auto doplna a ak bude tlačená do nižšieho výkonu motora, aby ušetrila poplatky, aby mali povedzme na ten servis, tak plne naložené sedemmiestne auto ešte s truhlou na streche, s tým strešným boxom, ak má predchádzať v nejakých preplnených cestách počas letných dovoleniek, tak naozaj výkon motora 80 kW nie je luxus, a vyšší, ale je to nevyhnutnosť pre bezpečnosť a plynulosť premávky. Preto vás prosím o podporu tohto zákona.
Čo sa týka vyčíslenia celkových dopadov, myslím, že zatiaľ je to veľmi otvorené, pretože správanie ľudí sa aj podľa prvých správ po zavedení tohto zákona začalo meniť. Práve sa začali prispôsobovať, ľudia sa správajú prirodzene ekonomicky, trhovo zvlášť, také príjmovo citlivé skupiny, takže myslím, myslím si, že sa vyváži tá bezpečnosť a prorodinnosť s nejakými stratenými príjmami zo strany štátu na tejto registračnej dani, ktoré by určite boli, pretože by ľudia neplatili tých 400, ale povedzme 33, týka sa teda len toho segmentu vozidiel so šiestimi a viacerými miestami. Od 110 kW vyššie by sa už platilo, to znamená, keď si niekto chce kúpiť nejaký 150-kilowattový voz, tak to zaplatí presne tak isto, ako by to zaplatil doteraz. Ide iba o tú kategóriu od 80 do 110 kW, aby bola tiež iba za 33 eur.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 12.12.2013 17:30 - 17:34 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Pán predseda, kolegovia, kolegyne, chcel by som obrátiť pozornosť na situáciu, ktorá bola, vlastne na ktorú bolo upozornené už zhuba pred rokom a pol a týka sa to, taký ten známy, aj mediálne známy list učiteliek pani Eriky Polgáryovej a Eleonóry Liptákovej v júni 2012 a vzhľadom k tomuto, k tejto situácii, by som chcel interpelovať spolu s kolegami Mirom Kadúcom a kolegyňou Evou Horváthovou pána ministra školstva a pána ministra Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Budem stručný, lebo mám spracované aj v písomnej forme, túto interpeláciu, ktorú potom odovzdám.
So zreteľom na dlhodobý problém so stavom školstva na Slovensku, na ktorý okrem iných upozornili listom aj učiteľky Erika Polgáryová a Eleonóra Liptáková v júni 2012, čím vyvolali celospoločenskú diskusiu, tá bola naozaj silná,teda bol to taký zásah do čierneho, bola v posledných dňoch predmetom záujmu médií opätovne informácia, že ani po roku a pol nie je tento problém riešený či už celoplošne alebo aspoň prisľúbenou pomocou pre konkrétnu školu, kde tieto učiteľky pôsobia. Vzhľadom k tomu, že sa prisľúbená pomoc nedostavila a situácia v konkrétnej škole nebola žiadnym spôsobom príslušnými úradmi riešená, aspoň tak argumentujú tieto panie učiteľky, oni sa rozhodli otvoriť rodičovské centrum, v ktorom chcú vrátiť detstvo deťom. V náväznosti na to sa javí ako nevyhnutné zamyslieť sa nad okruhom viacerých problémových otázok a predovšetkým nad tým, či neustávajúca kritika týchto osôb sa týka len jednej konkrétnej vzdelávacej ustanovizne, alebo ide o systémový problém vzdelávania a výchovy žiakov všetkých škôl, vrátane problémových žiakov, na ktorých sa v liste osobitne poukazuje. Rovnako je na mieste otázka, či Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podniklo všetky potrebné kroky, ktoré avizovalo učiniť. Takže v súvislosti s týmito okolnosťami, aj vzhľadom na to, že programové vyhlásenie vlády tieto veci avizuje riešiť, tak by som si dovolil položiť tieto otázky:
1. Zaoberali ste sa otvoreným listom spomínaných učiteliek? Ako a kedy?
2. Aké opatrenia prijalo ministerstvo školstva od poukázania na tento problém a ako zabezpečilo stabilizáciu situácie a predchádzanie jej opakovania sa?
3. Je z dlhodobého hľadiska vhodné, aby pedagógovia suplovali úlohy ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a otvárali rodičovské centrá bez integrácie a podpory štátnych úradov?
4. Aké konkrétne kroky ste učinili k ochrane učiteľského stavu pred agresívnym správaním problémových detí? To sa netýka samozrejme len tej konkrétnej školy, ale oveľa širšieho územia alebo oveľa väčšieho množstva škôl.
5. Aké opatrenie týkajúce sa problémových žiakov mienite prijať na reálne zlepšenie stavu tak, aby netrpelo vzdelávanie ostatných žiakov vo vzťahu k nasledujúcim problémom:
a) problém súčinnosti rodičov s učiteľmi pri riešení a obmedzovaní záškoláctva,
b) problém pripravenosti detí na hodiny, týka sa to najmä pomôcok,
c) problém výtržníctva a antisociálneho správania žiakov,
d) problém nedostatočnej predškolskej prípravy detí z marginalizovaných skupín, najmä v oblasti hygienických návykov a základného používania rodného jazyka,
e) problém sexuálneho zneužívania mladistvých, ktoré sa prejavuje zvýšeným počtom gravidných žiačok už v ročníkoch teda základných škôl?
Toto sú naše otázky. Odovzdávame v písomnej forme.
A interpelácia na pána Richtera vychádza z tých istých reálií s upriamením na programové vyhlásenie vlády v oblasti sociálnych vecí a tie otázky sú niektoré podobné, niektoré odlišné. Tiež sa pýtame, či sa zaoberalo ministerstvo práce, sociálnych vecí týmto listom a hlavne tou situáciou, ktorú opisuje? Aké opatrenia prijalo? A tie otázky sú smerované hlavne na sociálne veci, už nielen na oblasť školstva. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis