Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2012 o 11:03 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2012 11:03 - 11:04 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel podčiarknuť a podporiť tri body z vystúpenia pána poslanca Beblavého. Jedna z nich je elektronizácia, a teda debyrokratizácia školstva a je to naozaj hrozné. Čiže dajme možnosť tam, kde to už funguje, aby, aby naozaj nebola povinnosť tieto veci zbytočne prevádzať v zbytočnej miere do tej papierovej podoby. Prihováram sa za ten pozmeňujúci návrh. Oceňujem ho ako učiteľ.
Druhá vec je otázka experimentov a týkajúcich sa aj šesťročných, šesťročnej formy, aj v prípade martinského gymnázia. Naozaj je zle, keď ľudia vložia energiu a elán do niečoho, čo sa rozvíja, čo je životaschopné, a potom preto, že máme len čierno-biele videnie, tak musíme to zaraziť alebo chceme to zaraziť.
A tretia vec je naozaj, by som chcel zvýrazniť spoluprácu medzi opozičnými klubmi a stranami na tejto veci. Nejde nám o nejaký politický kapitál, ale je to naozaj odborná vec. Chceme pokračovať v tej spolupráci, pretože máme aj osobné skúsenosti zo školstva a vidíme tieto veci nielen nejak ideovo, ale práve aj komunikujeme s verejnosťou aj širokou, aj odbornou a chceme tieto veci presadiť pre dobro školstva a pre dobro našich detí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2012 9:57 - 9:58 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si zapísal takúto poučnú vec, že zákon má povedzme tri aspekty - a, b, c. Ministerstvo chce meniť, resp. zrušiť všetky tri. Poslanec opozície súhlasí, že treba zmeniť vec "b", lebo je zle nastavená. Ale že treba zachovať vec "a" alebo to bude mať likvidačné dôsledky na dobré a funkčné veci a že vo veci "c" sa dá diskutovať. Na to vystúpi vládny poslanec, vášnivo, aký opozičný poslanec mimo lebo vec "b", je zlá, zlá, zlá. Veď my sa s vami zhodujeme o tom, čo je zlé. Ja už naozaj mám niekedy pocit, že som v nejakej divnej inštitúcii, však áno veď sú tam zlé veci, veď tie poďme zmeniť a chvalabohu a chvála aj ministerstvu, že ich chce zmeniť. Ale uvedomujete si, že zrušíte aj dobrú vec, ktorá funguje a ktorá pomáha deťom, toto sa vám snažíme vysvetliť. Nie sme a priori proti ministerskému návrhu ani proti ministerstvu. Naozaj som si ešte dopísal, že či si mám dať faktickú vôbec, či to má zmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2012 9:39 - 9:40 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel navrhnúť a poprosiť a podporiť pána poslanca Hraška v tom, aby sa naozaj nerobili veci uprostred rozbehnutého školského roka. Veľmi to škodí školstvu. Ako učiteľ viem, že takéto pokusy na učiteľoch a na žiakoch nie sú dobré. Ak by som mohol dať do pozornosti, prosím všetkých, ktorí budú aj do budúcnosti pri príprave takýchto návrhov zákonov, aby sa dal aspoň rok na diskusiu a ďalší rok na to, aby sa to začalo od začiatku školského roka a bolo to dopredu pripravené. Takýchto vecí sme aj v minulosti zažili, nielen od vás, veľa. Je to veľmi škodlivé, je to v zásade aj keď možno právne ťažko dokázateľne retroaktívne, pretože už dnes mi volajú ľudia, ako dopadlo dnešné hlasovanie, aby sme vedeli že dokedy máme prijímať žiakov do krúžkov. Je to naozaj nešťastné, keďže školský rok začína 1. septembra a my tu teraz rokujeme o zákone, ktorý ovplyvní prebiehajúci školský rok. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 18:31 - 18:33 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem kolegovi za takú snahu o vecné poznámky. Ja by som chcel, začnem od Tóna, že ty v tom problém nevidíš. No, ja viem, že ty v tom problém nevidíš, hovoril si o tom, že tá obec zachová funkčné centrum voľného času. No, problém je v tom, že tak ako to dnes niekto, už ako to zaznelo, že tie centrá sú lokalizované v nejakých niečo medzi 200, 300 obciach, ale peniaze dostanú teraz úplne všetky obce. To znamená, že keď tam žiadne centrum nie je, tak tam nastane problém prerozdeľovania tých peňazí, čiže hovoríme o niečom inom.
Ďalšia vec. Ja sa zastávam, a to zopakujem, sprísnenia hygienických, bezpečnostných, požiarnych noriem, tak ako vo všetkých ostatných prípadoch som za, a preto pre novovznikajúce, nech sa tak stane, podporujem to. Ale pre tie jestvujúce, viete, keď je alternatíva, že to dieťa, môže byť rómske, ale nemusí byť rómske, behá kdesi pomedzi nebezpečný odpad a v blate, alebo niekde fetuje, a alternatíva, že bude v nejakom nie normyspĺňajúcom zariadení tráviť zmysluplne voľný čas, myslím si, že voľba je jasná, čo by sme mali podporiť. Čiže ešte raz. Ide mi o to, aby sa nezavádzali nové požiadavky pre už funkčné jestvujúce centrá, aby sa zaviedli nové požiadavky pre novovznikajúce a aby sme zachovali teda to, čo je funkčné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2012 18:14 - 18:23 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Príjemný večer prajem, kolegovia, kolegyne, pán minister, pán spravodajca, samozrejme, pani predsedajúca, ja by som chcel len zopár faktických vecí, pretože mnohé zazneli, a čítame tu pozmeňujúce návrhy, čo môže niekedy byť únavné. Takže jedna z vecí, ktorú by som chcel adresovať aj ministerským úradníkom na balkóne, pozdravujem srdečne, je to, že ten odpor verejnosti je naozaj silný, a nemyslím, že je to preto, lebo opoziční politici tu vytĺkajú nejaký politický kapitál a robia bu-bu-bu, ale preto, že naozaj ľudia, ktorí s tým robia a vidia do toho, tak vidia, že je tu naozaj ohrozenie niečoho funkčného, niečoho dobrého, čo sa robí s deťmi. Mne sa veľmi páči bonmot kolegu Beblavého, ktorý hovorí, že keď chceme pacienta liečiť, nemôžeme ho vyliečiť tým, že ho zastrelíme.
Takže ja sa pripájam k tým ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktoré už padli a ktoré ešte padnú, tiež som spolupredkladateľom pozmeňujúceho návrhu, ktorý pred chvíľou predstavil kolega Poliačik, a chcel by som ešte upozorniť na to, že naozaj tu ide o náročnú problematiku vzťahov obcí a vzťahov vlastne financovania centier voľného času. Prednedávnom sa ku mne dostal mail zo Združenia miest a obcí Horného Považia, ktorého predsedom je pán Choma, primátor Žiliny a zároveň poslanec Národnej rady za SMER, kde sa píše o tom, že súčasný systém financovania CVČ je nefunkčný, tak to je presne takéto čiernobiele videnie. Je veľmi veľa veľmi kvalitných, dobrých centier voľného času, ktoré fungujú a fungujú poctivo, a ich cieľom nie je, je to zaručené čestnosťou ich členov, zamestnancov, nie je získavať nejaké peniaze, robiť nejaký biznis, ako je to veľakrát tuto povedané, ale naozaj pomôcť deťom. A toto ma mrzí najviac, že funkčné veci, ktoré bežia, budú zrušené, budú im podrazené nohy. Jeden pán z jedného centra zo Štiavnika mi volá už niekoľkokrát, aj dnes mi volal cez prestávku obednú, prosím vás, ako to je, lebo my zapisujeme deti, my nevieme, ako to bude fungovať od 1. januára, všetko sa to rozpadne. A bol u mňa doma a rozprával mi o tom, ako to tam krásne prebieha, napríklad veci týkajúce sa folklóru, hudby, tanca, divadla, a že toto všetko je ohrozené. O toto ide a toto nám prekáža.
To bolo na margo aj toho širšieho pozmeňujúceho návrhu, ktorý zaznel predtým a ktorého som spolupredkladateľom.
Ja by som si dovolil taký jeden krátky pozmeňujúci návrh, prečítam ho aj s odôvodnením a potom by som ešte možno zopár slov na vysvetlenie. Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2013 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Pozn. red.: správne má byť "č. 597/2003 Z. z.".)
Vládny návrh zákona, ktorý som teda spomenul, sa mení takto:
V čl. II 55. bode v § 39c ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "doklady podľa § 16 ods. 1 písm. h) a i)". Dôvod k tomu je takýto: Vzhľadom na to, že spomenutý vládny návrh zákona zavádza v sieti evidenciu elokovaných pracovísk, v prechodných ustanoveniach určuje pravidlá k už existujúcim elokovaným pracoviskám. Dôvodom navrhovaných zmien vo vládnom návrhu je potreba ich riadnej evidencie, ktorá v doteraz platnom zákone absentovala. Je nepochybné, že riadna evidencia elokovaných pracovísk je nevyhnutná okrem iného aj pre zlepšenie kvality a fungovania v jednotlivých pracoviskách. Dôvodne sa preto vo vládnom návrhu ustanovuje elokovaným pracoviskám, detašovaným triedam a pobočkám zriadeným do 31. decembra 2012 povinnosť písomne oznámiť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky údaje potrebné pre riadne vedenie evidencie. Problémom pri plnení si povinností podľa navrhovaného znenia daného ustanovenia však môže byť povinnosť elokovaných pracovísk, detašovaných tried a pobočiek zriadených do 31. decembra 2012 predložiť doklady podľa navrhovaného § 16 ods. 1 písm. h) a i), v zmysle ktorých sú dotknuté subjekty povinné predkladať doklad o zabezpečení priestorov a doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi.
Cieľom zmeny navrhovanej týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom je vylúčiť povinnosť elokovaných pracovísk, detašovaných tried a pobočiek zriadených do 31. decembra tohto roku, predložiť ministerstvu doklady podľa navrhovaného § 16 ods. 1 písm. h) a i), a to vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle doteraz platnej právnej úpravy takáto povinnosť neexistovala, a preto sa pre elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriaďované podľa súčasnej právnej úpravy splnenie podmienok viažucich sa na vydanie daných dokladov nevyžadovali. Za daných okolností môže byť povinnosť dodatočného a retroaktívneho splnenia podmienok na vydanie dokladu príslušnými orgánmi štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi, prípadne aj dokladu o zabezpečení priestorov, pre niektoré už existujúce elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky problematická a v spojení s navrhovaným ustanovením § 39c ods. 3 až likvidačná. Respektíve môže viesť k zániku dobre zabehnutého a fungujúceho elokovaného pracoviska, detašovanej triedy alebo pobočky. Ide napríklad a najmä o elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky v rómskych osadách, ktoré sú zriadené často len v provizórnych priestoroch, no plnia významnú a nenahraditeľnú funkciu vo vzdelávaní, výchove a začleňovaní detí z takéhoto prostredia do spoločnosti. Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Na vysvetlenie k tomu. Sedel som s ľuďmi, ktorí sa venujú zvlášť rómskym deťom a mládeži. Boli tam aj ľudia z gréckokatolíckej cirkvi, ktorí majú centrum v Čičave a potom majú tie detašované pracoviská, respektíve elokované, ako ich nazýva nový zákon, v okolitých obciach. A napriek tomu, že sa snažia o čím lepšiu kvalitu, o ktorú im ide, tak je jasné, že v daných podmienkach, ak budú dané tieto požiadavky na potvrdenie hygienika, požiarnikov, bezpečnosť práce, je veľmi pravdepodobné, že mnohé z týchto to nesplnia.
Ja by som preto navrhoval a prosil, aby táto povinnosť platila pre novovznikajúce elokované pracoviská, ale nie pre už jestvujúce, kde si myslím, že je dostačujúci prípadný podnet, ako mi oni spomínali, na kontrolu školskej inšpekcie. Možno na porovnanie, je to podobne ako keď máme autá a zavádzame stále prísnejšie emisné normy. Je úplne jasné, že novovyrábané autá majú tie normy najprísnejšie, a je to úplne v poriadku a ten trend je dobrý, ale tie funkčné, stačí, keď plnia tie normy, ktoré mali v čase svojej výroby, keď hovoríme o autách, keď hovoríme o tých elokovaných pracoviskách, tak tie, aké mali, keď vznikali. Čo mi leží teda na srdci, aby to, čo funguje, aby sme to nezničili zbytočnými požiadavkami. Čiže ešte raz, nech tieto pravidlá platia len pre novovznikajúce elokované pracoviská a prosím, aby sa táto povinnosť okrem evidencie, ktorá je v poriadku, nevzťahovala na už funkčné elokované pracoviská.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2012 17:11 - 17:12 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem. Ja by som teda chcel dať procedurálny návrh, že ak je teda podľa tých diskusií tá správa nejaká obsiahla, komplikovaná alebo až priam v tejto chvíli, ako niektorí vystupujú, zbytočná, či by sme mohli hlasovať o návrhu, že ak tu páni ministri budú vo štvrtok na hodine otázok, či by mohli priniesť aspoň krátku informáciu na túto tému.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2012 13:14 - 13:15 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Keď sme mali tento zákon na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde sme ho tiež prejednávali, tak bol prítomný pán štátny tajomník a tie otázky, ktoré položil aj Martin Poliačik a hovoril teda o finančnej náročnosti, vtedy - nevedel mi to povedať úplne presne pán štátny tajomník - položil som otázku, keď som sa pýtal na finančnú náročnosť, on spomenul niečo takého, kde hovoril o tom, že najskôr bude štátny rozpočet týmto zaťažený v roku 2014 a že zhruba 15 % by bolo financované zo štátneho rozpočtu a 85 % z európskych fondov. Tiež by som sa teda chcel pridať ku kolegovi Poliačikovi a opýtať sa na doplňujúcu informáciu k tomuto, či to môžte potvrdiť, alebo vyvrátiť.
Tiež som sa pýtal vtedy na spoluprácu s políciou, pretože tento zákon je pod gesciou ministerstva dopravy, a pán štátny tajomník hovoril o tom, že bude nejaká spolupráca s ministerstvom vnútra, a teda s políciou, tiež je asi dôležité možno váš postreh a názor, aby sa tieto veci dali využiť, ale nie zneužiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2012 12:56 - 12:57 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež pridal k poznámke pána poslanca Chrena k vystúpeniu pána poslanca Hlinu, ja chcem reagovať na vystúpenie, len sa chcem pridať. Tiež by som chcel v rámci toho naozaj požiadať pána ministra, aby jasne objasnil tieto otázky, ktoré pán poslanec Hlina nastolil, aby to bolo jasne vysvetlené. Pretože pokiaľ ide o plynulosť a bezpečnosť premávky, je dobré, ak sa prijíma tento zákon, ktorý je aj v súlade s európskymi predpismi a plánmi na zlepšenie dopravného systému. Ale naozaj tam vyvstávajú tieto otázky, ktoré treba objasniť a ktoré treba jasne vysvetliť.
Takže tiež vás žiadam, pán minister, keby ste nám to mohli objasniť a uistiť nás o tom, že tieto veci nebudú zneužité. A v tých častiach, kde sa hovorí o použití osobných údajov, aby ste možno aj prípadne odcitovali zo zákona, že či je v ňom už v tomto znení zaručené.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2012 9:17 - 9:19 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Poprosil by som, budem reagovať aj na pani Vaľovú, tak by som, ak by mohla. Ja by som povedal, že teda na rozdiel od toho, že by som mohol tiež zavrtnúť o tom, že človek má byť disciplinovaný a čakať, kedy dostane príležitosť vo faktickej poznámke, a nevykrikovať počas vystúpenia kolegu, tak by som povedal, že som presvedčený, že keď je zákon v prvom čítaní, je treba hovoriť aj o ideových nasmerovaniach. Tie také technické pozmeňujúce sú do druhého čítania a prípadne tie technicko-legislatívne do tretieho čítania. Preto som vystúpil a vystúpil som krátko. Nechcel som vôbec zdržovať ani odvádzať pozornosť, ale reagoval som na veci, ktoré už v tejto debate padli, či už vo faktických poznámkach, alebo vo vystúpeniach, a pokladal som za správne uviesť to na pravú mieru.
K pánu Brockovi, že som pochválil teda poslancov SMER-u, resp. sociálnych demokratov, tým dobre, že to robia dobre, som myslel, že to robia šikovne, že im to funguje a zaberá na voličov, že niekedy práve tá pravica tie veci nevie až tak dobre podať, že sa môžme od nich v tomto učiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2012 9:03 - 9:12 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň, pre niektorých dobré ráno. Ďakujem, že môžem začať a pokračovať v tejto rozprave.
Pani predsedajúca, milí kolegovia a kolegyne, ja by som chcel povedať, že nie som podnikateľ, nie som zamestnávateľ, nie som kapitalista, som taký typický zamestnanec. Keď som dokončil svoje vysokoškolské štúdium, tak som bol cez prázdniny dva mesiace na úrade práce, pretože ma zamestnali až od 1. septembra ako učiteľa. A odvtedy 15 rokov som bol v zamestnaneckom pomere. Teraz ako poslanec, predpokladám, že tiež pokračujem v nejakom zamestnaneckom pomere, takže som taký typický zamestnanec, čiže nemôžte ma obviniť, že som nejaký zástanca podnikateľov a kapitalistov. Navyše ako učiteľ, teda prevažnú časť som trávil ako učiteľ a takisto ako učiteľ, ako zamestnanec podporujem požiadavky učiteľov, ich štrajk, ktorý včera bol, lebo to veľmi dobre chápem. A ak si pamätáte, tak keď bola debata a rozprával som o Programovom vyhlásení vlády, tak som tu mával so svojou výplatnou, resp. svojím platovým dekrétom, ktorým som chcel poukázať hlavne na to, aká je situácia v školstve.
Chcem vám povedať, že napriek tomu ako zamestnanec som bol spokojný, teraz nemyslím, že by som nemal záujem, aby sa moje platové pomery zvýšili, alebo že by som bol spokojný so situáciou napríklad konkrétne v školstve. Skôr to bolo také vnútorné nastavenie. Mnohí sa mi tak čudovali, že ty si učiteľ, otec rodiny a si spokojný? A ja hovorím. Viete čo, mňa rodičia vychovali skromne, ja som spokojný. Snažím sa pracovať, zarobiť si, živiť rodinu. Čo je veľmi dobré, zobral som si aj manželku, ktorú tiež rodičia vychovali ku skromnosti. Takže kvôli tomu nejaké stresy, napätie, hnevy doma nikdy sme nemali. Nijaké mindráky z toho, že máme malé platy alebo že nemôžme vyžiť. A máme spolu štyri deti, ktoré sa tiež snažíme viesť ku skromnosti, a preto teda aj ku spokojnosti. Biblia hovorí takú veľmi múdru vetu, že "spokojnosť je veľkým ziskom". Chcem teraz povedať, že nie spokojnosť s nespravodlivosťou, nie spokojnosť s nejakým vydieraním, nie spokojnosť s nejakými nespravodlivými podmienkami, to určite nie, ale také vnútorné nastavenie.
Chcel by som ešte spomenúť v rámci vyjadrenia sa ku Zákonníku práce taký príklad, ktorý ma teraz v nedávnych dňoch tak sa dotkol. Jeden známy, ktorý tiež pracoval v školstve, tiež v podobnej situácii ako ja, z rôznych dôvodov zo školstva odišiel aj kvôli financiám, aj kvôli rôznym pracovným náročným záležitostiam a začal teda podnikať v nejakom obchodníctve, resp. predával nejaké veci. Stále to išlo s ním dole vodou a v nedávnych dňoch mi hovoril, že odchádza do zahraničia pracovať, aby uživil rodinu. Čiže on ako podnikateľ, ako samostatne zárobkovo činná osoba nakoniec skončil horšie, ako keď bol ako zamestnanec, ako učiteľ. To je jeden konkrétny príklad, ktorý som teda zažil.
Chcel by som, neviem, či tu je pán Blaha, je, pozdravujem, chcel by som sa možno vyjadriť, tak trošku dotknúť sa tých poznámok, ktoré tu zazneli na adresu sociálnej náuky cirkvi. Najviac to iskrilo medzi pánom Blahom a pánom Brockom. Teda myslím si, že pán Blaha použil nevhodne termíny kacír a heretik. Ja si myslím, že jednak nie je vhodné používať a navyše aj o ich obsahu by sme sa mohli veľmi dohadovať, či boli vhodne aplikované. Ale nechcem tu teraz prednášať o sociálnej náuke cirkvi, ale chcel by som možno tak pripomenúť, že je pravda, že katolícka sociálna náuka je orientovaná na chudobných a odkázaných a to je pravda. Len veľmi zásadný rozdiel je, ako túto orientáciu aplikujeme. A tá aplikácia toho sociálneho učenia cirkvi je podstatne iná ako u marxistov a podobných. To znamená, že aplikácia tohto učenia, tej orientácie na chudobných a odkázaných, nie je v tom, že urobíme zo zamestnávateľov, z bohatých, nepriateľov. Nepostavíme ich do triedneho boja. A byť orientovaný na chudobných a odkázaných neznamená byť proti tým iným. Byť proti tým zamestnaným a bohatým.
A ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú podľa mňa hovorí zdravý rozum, je spravodlivosť. To znamená, dať každému, čo mu patrí, a v tom to je. Nie vymáhať alebo snažiť sa posúvať práva jednej alebo druhej strany oproti tým ostatným. A naozaj treba byť spravodlivý aj k zamestnávateľom, ktorí vytvárajú ten priestor na zamestnanie, vstupujú do toho rizika, nesú všetky tie nároky.
Ja vám poviem takto. Ponúkli mi aj účasť byť riadiacim pracovníkom v školstve, ale odmietol som to. Chcel som zostať učiteľom. A poviem vám, že nezávidím napríklad v dnešnej dobe nikomu byť riaditeľom školy. Hoci by som možno mohol mať vyšší plat, bol by to nejaký kariérny postup. Pretože ja ako zamestnanec mám tú svoju vyhranenú pracovnú úlohu a tú si vykonám. O tú sa starám. Je náročná, ale mám ju rád, robím ju rád. Rád sa tomu venujem. Pre mňa konkrétne to znamená pracovať s mladými ľuďmi, s deťmi, učiť ich, komunikovať s nimi. Ak by som mal prevziať ešte k tomu ďalší ten rozmer tej zodpovednosti a aj tej ekonomickej zodpovednosti, napríklad kde zohnať pre tých učiteľov na tie platy, aby sa vyriešilo toto a tamto, a keď nám uvoľnia také a také prostriedky. A tieto nám neuvoľnia. Je to veľmi náročné.
Takže ja by som chcel povzbudiť možno hlavne k tomu, aby sme tu nevstupovali do nejakého, alebo nevytvárali taký dojem, že je potrebné, aby tu niekto proti niekomu bojoval. Aby sme stavali proti sebe zamestnancov a zamestnávateľov. Aby sme mali pocit, že jedni len rozmýšľajú, ako okradnúť tých druhých. Áno, dejú sa nespravodlivosti a proti tým sa treba jasne ozvať a je dobré, ak to Zákonník práce rieši.
Keď teda sme pri tej téme z toho sociálneho učenia cirkvi, katechizmus hovorí o tom, že nevyplatiť spravodlivú mzdu je donebavolajúci hriech. A to je veľmi vážna vec. (Reakcia z pléna.) Potom sa vyjadríte vo faktickej poznámke, dobre, pani Vaľová. Ďakujem. Hej.
To znamená, že tieto veci je potrebné riešiť. A chcel by som možno aj na stranu teda pravicových strán povedať, že sociálni demokrati, strana SMER, to robia dobre. Pretože oni hovoria v drobných, oni to rozmieňajú na drobné. Hovoria o ľuďoch, hovoria o zamestnancoch, ktorých je veľa, ktorých je viac. Kdežto možno tak - nemáme tu nikoho z SDKÚ - SDKÚ aj v rokoch svojej najväčšej slávy hovorila o makroekonomike. Tomu ľudia nerozumejú. Hovoria o tom, že je nejaký rast, len nikto sa nenaje z hospodárskeho rastu. Keď je plus 10 % rast, je to výborné, len možno nejaká taká arogancia, ktorá vzbudzuje dojem, že o jednotlivých ľudí nie je záujem.
Takže ja by som vás chcel povzbudiť aj k tomuto, aby sme tu nevytvárali takýto dojem, že niekto je proti niekomu, aby sme sa nesnažili stavať napríklad na stranu zamestnancov, ktorí mnohí sú naozaj chudobní a odkázaní a majú veľmi malé výplaty, že cirkev je na ich strane proti zamestnávateľom, proti bohatým.
Ďakujem.
Skryt prepis