Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.5.2012 o 14:11 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 15.5.2012 14:11 - 14:17 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ctená dámy, vážení páni, pán minister, dovoľte mi, aby som za poslanecký klub SDKÚ – Demokratickej strany vyjadril naše stanovisko k tejto novele zákona, konkrétne k zmene článku 136. Ako vieme, je to pokračovanie zmien, ktoré sú potrebné pre vznik mechanizmu pre stabilitu eura, ako s tým už začala predchádzajúca vláda. Je preto pochopiteľné, že stanovisko SDKÚ – Demokratickej strany je konzistentné a bude podporovať túto zmenu, aj preto, pretože stabilita eura je v našom záujme. Je v záujme našich ľudí, aby sme ho stabilizovali, aby sme zlepšovali podmienky pre úspory našich občanov, pre ich pracovné miesta, pre ich príjmy.
Zároveň treba povedať, že vždy, keď je to možné okrem konštruktívneho prístupu aj Slovenska k Európe je dôležité, aby sme presadzovali naše slovenské záujmy. Dovoľte mi aj pri tejto príležitosti pripomenúť, že tomu tak bolo. A verím, že aj súčasná vláda si osvojí túto tradíciu. Bolo to minimálne v troch prípadoch za posledné obdobie. Ten prvý prípad bol vtedy, keď sa zmenil distribučný kľúč pre mechanizmus pre stabilitu eurozóny, pre tzv. trvalý euroval, keď sme išli s naším príspevkom z výške 0,99 na 0,82 %, čím sa ušetrili garancie vo výške 1,2 mld. eur. Ten druhý prípad bol vtedy, keď sa tvoril tzv. Pakt pre euro plus a slovenská strana dokázala presadiť do dokumentu zmienku o tom, že nepodporujeme harmonizáciu priamych daní ani jednotný vek odchodu do dôchodku vo všetkých krajinách, ale tento vek odchodu do dôchodku bude závisieť od priemernej výšky dožitia v každej krajine. V treťom prípade to bolo vtedy, keď sme v parlamente vydávali tzv. odôvodnené stanoviská a pripomienkovali jednotlivé európske nariadenia. Je dôležité, aby sme konštruktívne pristupovali k nariadeniam aj návrhom zmlúv, ale súčasne v rámci toho, že sme tímoví hráči, aby sme presadzovali aj naše stanoviská.
Samozrejme, mechanizmus pre stabilitu je dôležitý, ale vieme, že to nie je jediný všeliek. Nie je to všeliek aj preto, pretože potrebujeme urobiť predovšetkým úsporné opatrenia, štrukturálne reformy takmer v každej európskej krajine, nielen na Slovensku. Preto je dobré, že sme sa aj v tejto snemovni v minulom období dohodli na ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Preto je dobré, že sme podpísali za Slovensko fiškálnu dohodu. Ale ani to nestačí, nestačí len dodržiavať základné pravidlá, čo je tá povinná podmienka. Tou ďalšou podmienkou pre rast sú štrukturálne zmeny. A preto je tak dôležité aj to, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády, o ktorom sme tretí týždeň jednali, a to, čo bude vykonávať nová vláda. Je dôležité, aby pre podporu rastu robila opatrenia také, ktoré rast budú podporovať a nie ktoré ho budú obmedzovať. Myslím si, že na túto tému bude ešte v tejto snemovni veľa priestoru.
Klub SDKÚ – Demokratickej strany bude vždy podporovať európske témy, bude vždy konštruktívne k nim pristupovať. A dovoľte mi v rámci podpory navrhovaného uznesenia, tak ako je uvedené aj v spoločnej správe, predložiť vám ešte jeden návrh uznesenia, pod ktorý sa podpísali okrem našich poslancov aj poslanci z klubu KDH, Obyčajných ľudí a nezávislých osobností a strany MOST – HÍD. Jedná sa o to, že máme záujem o tejto téme hovoriť aj naďalej. Som presvedčený, že aj táto téma sa vyvíja a je dôležité, aby sme hovorili tam, kde treba, aby sme hovorili v parlamente Slovenskej republiky o tom, ako sú používané peniaze našich občanov. Preto mi dovoľte predložiť vám na schválenie uznesenie Národnej rady, ktorým Národná rada Slovenskej republiky so zreteľom na maximálnu obozretnosť a z dôvodu ochrany finančných prostriedkov občanov Slovenskej republiky vzhľadom na nestabilnú a rýchlo sa meniacu politickú situáciu v eurozóne, predovšetkým v krajinách najviac zasiahnutých dlhovou krízou, žiada vládu Slovenskej republiky predložiť na schválenie v Národnej rade akúkoľvek finančnú pomoc z mechanizmov pre stabilitu eurozóny. Odôvodnenie je nasledovné. Vzhľadom na vývoj situácie v eurozóne je dôležité prerokovávať akúkoľvek finančnú pomoc v pléne Národnej rady. Chcem vás zároveň, dámy a páni, všetky poslankyne, všetkých poslancov, požiadať o podporu takto formulovaného uznesenia, pretože som presvedčený, že všetci máme záujem o aktuálne informácie aj o to, aby Národná rada sa vyjadrovala k tejto dôležitej téme. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 17:34 - 17:34 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Mihál, spomínali ste, že nie je najlepší nápad prehadzovať z fondov pre podporu vzdelávania peniaze pre zamestnávanie mladých, najmä keď hrozí, že cez tieto fondy dostanú peniaze najmä firmy blízke vláde jednej strany. Ja s tým absolútne súhlasím. Chcem len upozorniť na to, že nielen z programu vzdelávania, ale aj z programu informatizácia je pripravený presun a tento presun ohrozuje napríklad splnenie plánu podľa stratégie 2020, podľa ktorého by širokopásmový internet mala mať každá obec na Slovensku. Tie prostriedky pre viac ako sedemsto obcí na Slovensku, ktoré stále ešte nemajú širokopásmový internet, sú vyčlenené v objeme 113 mil. eur a pri presune týchto prostriedkov do iných programov hrozí, že tento cieľ nebude splnený.
Z tohto pohľadu vidím ohrozenú, ohrozený tento cieľ v stratégii 2020 a tým pádom aj rozpor medzi programovým vyhlásením vlády a týmto zámerom, ktorý vláda včera schválila.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 9:52 - 9:54 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Muňko, vy hovoríte stále, že druhý pilier je fikcia. Nuž, jeden a pol milióna ľudí o tom rozhodne nie je presvedčených, jeden a pol milióna ľudí, ktorí si sporia na svojich účtoch na svoje dôchodky vďaka druhému pilieru. Vy ste hovorili o tom, že tieto zdroje idú do správcovských spoločností, ani to, samozrejme, nie je pravda, idú na osobné účty ľudí. Hovorili ste napríklad, že DSS nie sú pod kontrolou, dokonca pod žiadnou kontrolou, samozrejme, že to nie je pravda. DSS sú pod dennou kontrolou regulátora, ktorým je Národná banka Slovenska, a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som pokračovať takmer v desiatke nepravdivých výrokov a útokov na druhý pilier.
Čo ma ale najviac fascinuje, je váš pohľad na to, kto by mal patriť do druhého piliera, kto by nemal. Fascinuje ma tá vaša bohorovnosť, s akou vy sa správate k ľuďom v tom, že vy chcete za nich rozhodovať, ako sa majú správať. Prosím vás, nechajte toto rozhodovanie už na ľudí! Ľudia sú slobodné bytosti a už viackrát vám dokázali, že nenaletia na vaše výmysly. Vaša prvá vláda už dvakrát otvorila druhý pilier a ľudia svojím správaním jednoznačne dokázali, že čo si myslia. Zostali v druhom pilieri. A ja som si istý, že sa tak budú správať i naďalej. Nechajte teda na ľudí ich zodpovedné slobodné rozhodovanie a nechajte ich sporiť na vlastné dôchodky, pretože vy, bohužiaľ, nemáte žiadne riešenie. V jedinom, v čom s vami súhlasím, je vaša kritika Orbánovho znárodnenia druhého piliera. Nuž ale upozorňujem vás, že útoky na druhý pilier pripravuje vaša vláda.
Skryt prepis
 

4.5.2012 11:36 - 11:52 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán predseda vlády, zdôraznili ste, že každá krajina v Únii musí škrtať a zároveň podporovať rast a že to nie je jednoduchá úloha. Áno, je to tak. A tá úloha by bola pred každou vládou na Slovensku v súčasnosti. To je jasné. Problém ale vidím v tom, ako to chcete urobiť vy, že chcete škrtať predovšetkým na ľuďoch, a nie na verejných výdavkoch, tak ako je to naznačené v programovom vyhlásení vlády, pretože tieto škrty zaplatia len a len ľudia. Táto úloha dopadne najmä na plecia občanov, na plecia bežných ľudí, ktorí poctivo robia a platia dane. Čiže majú z toho len istotu vyšších daní.
Problém vidím takisto v tom, ako chcete podporovať hospodársky rast, ale všetky opatrenia fungujú protirastovo tým, že sa zhoršuje prostredie pre tvorbu pracovných miest, či už avizovanou zmenou Zákonníka práce, zmenami v oblasti daní, zmenami v oblasti trebárs kolektívnych zmlúv a tak ďalej a tak ďalej. Všetky opatrenia pôsobia proti rastu, proti tým, čo tvoria pracovné miesta.
Znepokojujú ma vaše vyjadrenia na adresu 2. piliera, aj keď nie sú nové, pretože už za vašej prvej vlády ste dvakrát otvorili 2. pilier, pripomínam, neúspešne, pretože stále v 2. pilieri je 1,5 mil. ľudí, ktorí si zodpovedne sporia na svoje dôchodky. Teraz chcete dokonca viac, chcete im zobrať ich peniaze. Chcem vám len pripomenúť, že podobne to riešili napr. v Maďarsku, čo vyriešilo veľmi krátkodobo situáciu vlády, ale tragicky zhoršilo situáciu občanov. A vidíme, že Maďarsko v akej situácii dnes je. Takže ja sa obávam podobného scenára aj na Slovensku, ak budete takto postupovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2012 16:52 - 17:08 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ďakujem aj všetkým za faktické pripomienky, osobitne kolegom za podporu mojich názorov, ktoré som vyjadril v príspevku. Čo sa týka príspevku pána poslanca Bublavého. Nuž mám dobrú pamäť, pán kolega, a pamätám si, že za zákony, čo sa týka platov sestier i lekárov ste hlasovali aj vy. A pamätám si, že na tieto účely v štátnom rozpočte je 50 miliónov eur vyčlenená rezerva. A pamätám si to, čo som spomínal, a dovolím si Vám pripomenúť to ešte raz, že za minulý rok sme boli druhý najrýchlejší v šetrení peňazí ľudí. Som zvedavý, aký budete vy. A šetrili sa najmä na strane výdavkov. Čiže šetrila vláda na sebe, nie na ľuďoch. Pritom vy hovoríte o konsolidácii. Za dva roky máte urobiť polovičku z toho, čo sme urobili my za rok z hľadiska objemu a hovoríte, že väčšina z toho pôjde z daní, z peňazí ľudí. Toto je ten problém. Problém je, že vy nechcete šetriť na sebe, vláda nechce šetriť na sebe a už teraz avizuje, že to zaplatia ľudia. Bohužiaľ, istota, jediná pre ľudí je v tom, že sa nebudú mať lepšie, ak sa naplní takéto vyhlásenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2012 16:52 - 17:08 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, pán minister, vážení hostia, programové vyhlásenie vlády je vždy prvým a základným dokumentom, ktorý nastavuje tón vládnutia. Tak je to, samozrejme, aj v tom prípade, v ktorom sme tu dnes, pri vláde jednej strany, ktorá sľubovala ľuďom istoty. Osobne som očakával istotu, že dnešná vláda začne s hanením tej predchádzajúcej, a v tom som sa nesklamal. Včera, ale aj dnes, sme počuli aj od pána predsedu vlády slová o zlom stave vo verejných financiách. Je ale evidentné, keď sa pozrieme naspäť a keď sa pozrieme aj na čísla súčasné, že minulá vláda bola úspešná práve v zodpovednom gazdovaní s peniazmi ľudí. Ďalej potom práve v posune v transparentnosti, osobitne pri zverejňovaní zmlúv a, samozrejme, aj v dôležitých zmenách v súdnictve, v ktorých je nutné pokračovať.
Čo sa týka hospodárenia s peniazmi ľudí, pretože to považujem za kľúčovú oblasť, dovoľte mi pripomenúť, že Slovensko bolo za minulý rok druhá najlepšia krajina v únii, čo sa týka rýchlosti konsolidácie verejných financií. Podstatná časť tohto procesu, ktorý sa udial v celkovom objeme 2,8 miliardy eur sa udiala na strane výdavkov, a teda je absolútne zrejmé, že vláda šetrila najmä na sebe a nie na ľuďoch. Dokonca výdavky štátneho rozpočtu v roku 2011 klesli, boli nižšie ako v roku 2010. Za prvé štyri mesiace, teda za tretinu tohto roka, je deficit verejných financií pod tretinovou úrovňou deficitu celoročného. Aj z tohto čísla jednoznačne vidíme, že súčasná vláda preberá krajinu s verejnými financiami v omnoho lepšom stave, než ju odovzdávala. V tom čase v roku 2010 to bol deficit na úrovni mínus 8 % HDP. Za dva roky teraz čaká na vládu jednej strany polovica konsolidácie, ktorú urobila predchádzajúca vláda za rok.
Skutočnosť, že chce urobiť konsolidáciu predovšetkým na ľuďoch, vyvoláva oprávnené obavy a je v príkrom rozpore s tézou: "Myslíme na ľudí, keď prijímame rozhodnutia", ktorá bola deklarovaná aj včera z úst predsedu vlády. Istota zvyšovania daní je tak dnes realitou. Pri čítaní programového vyhlásenia vlády som spozornel vždy, keď som narazil na zmienku rast. Najmä preto, lebo vláda síce deklaruje potrebu rastu, ale naznačuje svoje aktivity, ktoré pôsobia práve proti rastu. Tým je najmä zhoršenie prostredia pre tvorbu nových pracovných miest, čo sa má udiať práve zvyšovaním daní, zmenami Zákonníka práce alebo aj povinným rozširovaním kolektívnych zmlúv na zamestnávateľov, ktorým tak zhoršia ich podmienky. Osobitne chcem upozorniť na údajnú kompatibilitu postoja vlády a európskych trendov v oblasti daní. Totiž vo všetkých aktuálnych materiáloch komisie sa odporúča, aby vlády nezvyšovali priame dane a neohrozovali tak hospodársky rast a pracovné miesta pre ľudí. Na Slovensku ale dnes hrozí práve táto cesta, pretože vláda chce viac zdaňovať aktívnych a pracovitých. Napriek skúsenosti s daňovou reformou, ktorú nám všetci závidia, je nespochybniteľné, že ak podporíme aktivitu a pracovitosť, tak sa to prejaví aj na rozvoji krajiny. Daňová reforma z roku 2004 určite významne prispela k tomu, že Slovensko je odvtedy najrýchlejšie rastúcou krajinou v únii. Dnes nám reálne hrozí zánik rovnej dane a strata tejto konkurenčnej výhody pri získavaní nových pracovných miest. Ak na to niekto doplatí, tak to budú len a len naši občania. Ak to niekto zaplatí, tak opäť len a len bežní ľudia na Slovensku.
V programovom vyhlásení vlády je najčastejšie používané spojenie vláda istôt. Hĺbková analýza tohto abstraktného materiálu je síce skutočnou výzvou, ale nejaké tie istoty sú predsa len zrejmé. Dovoľte mi, aby som sa s vami o ne podelil. Je to podľa môjho názoru predovšetkým istota ohrozenia pracovných miest. Keďže sa chystá zrušenie rovnej dane a zvýši sa progresivita daňového systému pre ľudí i firmy. Pri rozhodovaní investorov o nových pracovných miestach má totiž prehľadnosť a stabilita kľúčovú úlohu. Ďalšou istotou je, ako vieme, už spomínaná istota vyšších daní. Okrem vyšších priamych daní sme počuli o zavedení dane z darovania či dane z dedičstva, ale aj o zvýšení ďalších daní. Vláda chce znižovať deficit len cez vyššie dane, alebo najmä cez vyššie dane a menej cez šetrenie vo výdavkoch. Doplatia na to najmä bežní ľudia, živnostníci a osobitne stredná vrstva. Ďalšou istotou je istota nižších dôchodkov v budúcnosti. Bude tak cez zásahy do druhého piliera, čo sa už vláda ani nesnaží zakrývať. Hovorí dokonca cynicky o akýchsi úsporách z dôchodkového systému, na čo doplatia najmä zodpovední ľudia, ktorí si na starobu šetria na svojich účtoch. Ďalšou istotou je istota straty podnikateľskej slobody, najmä rozširovaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na všetkých zamestnávateľov. Podnikatelia tak budú nezmyselne viazaní zmluvami, ktoré napríklad vôbec nemôžu ovplyvniť. Ďalej je tu istota nižšieho platu zamestnancov za rovnaký odpracovaný čas. Udeje sa tak znížením počtu štátnych sviatkov. Dnes máme 250 pracovných dní. Keď sa tento počet má zvýšiť o dva, čo je avizované, tak za rovnaký odpracovaný čas vlastne klesne zamestnancom príjem.
Ďalšou istotou je istota zásahov do trhového prostredia. Viem, že ideologický základ nepustí a zmieňuje sa v programovom vyhlásení vlády dokonca akési odmietnutie nadradenej úlohy trhu, aj keď je viac ako zrejmé, že práve trh deformácie odstraňuje, zatiaľ čo zásahy a zbytočné regulácie do jeho podstaty ho kazia. Dovolím si spomenúť aj istotu učiteľov, že platy im neporastú tak, ako za minulej vlády, pretože pravidlo zavedeného rýchlejšieho rastu platov pre učiteľov, ako je priemerný rast platov, čo sa zaviedlo za minulej vlády, by sme tu hľadali márne. Máme istotu neporiadku v zdravotníctve cez zastavenie transformácie na štátne akciovky, v ktorých by platili prísnejšie pravidlá hospodárenia. Ďalšou istotou je istota rušenia reforiem v súdnictve. Vláda sa netají, ako je to uvedené vo vyhlásení, "prehodnotením zásahov do justičného systému uskutočnených v rokoch 2010 - 2011", pričom ale vieme, že otvorenie súdnictva bolo začiatkom prepotrebných zmien v tomto rezorte. A v neposlednom rade som tam našiel aj istotu nezrozumiteľnosti, pretože okrem nekonečných odvolávaní sa na koncepcie a stratégie je tam aj takáto veta, dovolím si zacitovať: "Rovnako aj budovaním kvalitnejšieho sociologického a spoločenskovedného výskumu identifikujúceho stratifikáciu a vývojové tendencie slovenskej spoločnosti." Pochopenie nechám na každého individuálne.
Dámy a páni. Ľudia majú určite nárok na normálne fungujúci štát. Pri takto postavenom slabom a neambicióznom programovom vyhlásení majú ale so súčasnou vládou jednej strany len podstatnú istotu v tom, žiaľ, že sa nebudú mať lepšie. Programové vyhlásenie vlády sa tak zmenilo na jej programové vyhasenie. Aj z tohto dôvodu takýto dokument podporovať nebudeme. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2012 16:21 - 16:37 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Myslím, že pán poslanec Kaník presne vystihol ten základný rozpor z Programového vyhlásenia vlády, a to je na jednej strane podpora rastu, na druhej strane opatrenia, ktoré pôsobia proti nemu. Všetci si želáme hospodársky rast. Mimochodom Slovensko je najrýchlejšie rastúca krajina v Európskej únii od roku 2004 práve od zavedenia daňovej reformy, práve od vstupu Slovenska do únie. Ale pokiaľ budeme na Slovensku prevádzať také opatrenia, aké sú naznačené v programovom vyhlásení vlády, a to sú vyššie priame dane, zmena Zákonníka práce, povinné rozširovanie kolektívnych zmlúv aj na tých, ktorí s tým nesúhlasia, nuž takéto opatrenia budú pôsobiť proti rastu, proti tvorbe pracovných miest a proti ľuďom. Takže v konečnom dôsledku na to doplatia najviac bežní ľudia, ako hovoril predrečník. Ďakujem.
Skryt prepis