Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2015 o 17:12 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2015 17:12 - 17:13 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. V zmysle rokovacieho poriadku chcem predložiť a naozaj, keďže tu vidím, že je tu ešte veľké množstvo kolegov, aby sa dalo reálne hlasovať o procedurálnom návrhu prerušenia schôdze, kým, a pri všetkej úcte k dôchodcom z Krakovian, ma pre potreby tejto schôdze zaujíma, aby tu bol premiér vlády, rezortný minister vnútra a rezortný minister spravodlivosti. Chcem, aby procedurálny návrh bol naozaj odhlasovaný, aby bol zabezpečený, aby sme prerušili schôdzu, kým títo traja predstavitelia exekutívy nebudú v pléne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2015 17:05 - 17:06 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, chcel by som, aby ste naozaj dali hlasovať o mojom pozmeňovacom návrhu, či procedurálnom návrhu, pardon, chcel by som, aby rezortný minister vnútra, tak ako tu strávil zhruba hodinku pri prerokovaní týchto návrhov zákonov, nebehal po chodbách parlamentu s novinármi, ale sedel tu v pléne parlamentu.
Zdôvodnenie: Otvoril obrovské množstvo otázok pri svojom vystúpení, a keď som zhruba o štvrtej hodine odchádzal, Daniel Lipšic rozprával hodinu, tak sedel s klbkom novinárov v parlamente vo foyer a rozprával o niečom... (Reakcie z pléna.) Zdôvodňujem svoj procedurálny návrh,
A rozprával sa s novinármi a mal byť tu. Mal sedieť a počúvať argumenty poslancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 15:16 - 15:18 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si pomaly zvykám na tieto ad hominem útoky, kde idete po členkoch a pod pás, ale nechajme to tak. Ja by som vám chcel povedať, že, haló, pán minister, budíček! Vy hovoríte pánovi Zajacovi, že nechodí do roboty. Vy ste, tá debata nezačala, keď ja som vystúpil, tu vystúpilo osem ľudí v rozprave písomne prihlásených. Diala sa rozprava o skrátenom legislatívnom konaní a predtým sa diala rozprava o prvom čítaní. Čiže dobré ráno, pán minister, že ste prišli!
A ten výbor, keď už teda musíte ísť po členkoch, sa volá pre kultúru a médiá. Ja som hovoril, internet pre mňa, a dúfam, že aj pre vás, bude médium. Ja som tu jediný poslanec tohoto pléna, ktorý iniciuje dlhodobo a veľmi kontinuálne a tešil sa, že digitálny šampión tejto krajiny, ktorým je v súčasnosti predseda parlamentu, by mohol povoliť s hlasom aj vašich poslancov komisiu, ktorá by sa internetizácii, digitalizácii a internetu venovala. Ja som hovoril striktne o tom, že v rozprave o právnych veciach tu bolo ix kolegov, ku ktorému ste sa jednému jedinému nevyjadrili. Vy ste vecne príslušný pre mnohé veci, ale internetu sa nerozumiete. Sloboda internetu, ktorú ja aj vo vláde Ivety Radičovej proti vtedy rezortnému ministrovi pánovi Miklošovi som jediný poslanec parlamentu, ktorý ju bránil. A ja viem, že sledujete internetové stránky. Nemusíte tu v priamom prenose o tom hovoriť, ale teraz to chcete robiť na základe zákona a s tým je problém. Lebo problém dvojrýchlostného internetu a problém červeného tlačítka je obrovský problém v Európe.
A teda úplne na záver vám poviem. Toto plénum parlamentu mňa zvolilo ako predsedu Národného bezpečnostného úradu. Zastávam tú funkciu aj hlasmi, to je váš štátny tajomník, a tam ja sedím a venujem sa otázkam bezpečnosti. Môžte sa mračiť, koľko chcete. Aj vaši poslanci ma tam, myslím si... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 14:30 - 14:30 hod.

Jozef Viskupič
Ďakujem. Súhlasím, pán Jasaň, ale pozmeňujúci návrh mám pripravený, takže ho predložím hneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2015 14:19 - 14:29 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, dovoľte mi pár poznámok k prerokovávanému bodu zákona ešte z tej skupiny poslancov, ktorí sa písomne prihlásili, a úvodom chcem povedať, že mám ambíciu sa prihlásiť aj ústne, pretože dôsledok toho, čo sa stalo o 11. hodine, a to je zmena ústavy, má svoje vecné a odborné argumenty aj pre potreby z môjho pohľadu jednotného balíčka, pretože zmena ústavy aj potreba zmeniť trestné kódexy, fungovanie tajných služieb a ďalšie parametre, ktoré sú v balíčku, ako aj, a to poviem ešte raz, zmena ústavy sem do parlamentu prišla jednotne, bola odrokovaná pre potreby skráteného legislatívneho konania v móde jednom aj pre, dokonca prvé čítanie prebehlo, prebehlo vo formáte jedného balíka.
Zrazu pre potreby druhého čítania, keď sa môžu dávať pozmeňovacie návrhy, sme rozdelili túto debatu a to, čo nastalo dnes o jedenástej, že jedna časť opozície - a chcem, aby to zaznelo raz a navždy a presne, nie ako píšu médiá: "parlament schválil", "poslanci schválili", poslanci SMER-u - SD spolu s kolegami zo strany MOST - HÍD schválili zmenu ústavy. Toto má vysoké politické... (Reakcia ministra.) Náš poslanec nie... (Reakcia ministra.) Nie. Chcem povedať, že toto má vysoký politický spád, nie je to pravda, pán minister, pre účely tejto debaty z nášho klubu, z nášho klubu nezahlasoval nikto... (Reakcia ministra: "To, že vy sa rozpadávate ako chemické prvky, za to ja nemôžem." Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Pán minister, prosím, neprerušujte rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec, pokračujte.

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
Viem, že by sme sa nemali pri debate prekrikovať, a preto by som poprosil, aby sme sa navzájom neokrikovali, či sedíme v pléne parlamentu, alebo z postu predkladateľa. Ďakujem.
Čiže z hľadiska toho, akým spôsobom prišlo k rokovaniu a následnému hlasovaniu k zmene ústavy, ktorá principiálne zmena a posun dní, tak ako som hovoril aj v prvom čítaní, nemá zásadný dosah na protiteroristický balíček a bolo to politické gesto na zrátanie hlasov opozície, možnože má presah, keďže sme vo vysokej kampani a veľmi ťažko sa vecne rokuje v tomto pléne parlamentu ako vo vysokom politickom orgáne o tom, že sa budeme baviť vecne. Tento postup má absolútny význam pre mňa a, sledujúc politickú scénu, to, čo môže nastať po 5. marci 2016. Nech na mňa kolegovia, ktorí hlasovali spolu so SMER-om za zmenu ústavy, nemajú ťažké srdce.
Tento významný počin, ktorý podľa mňa v duchu "oblečme si dresy, keď sme takto v kope", má absolútny signálny efekt aj na prebiehajúcu volebnú kampaň, nech si vyhodnotí každý sám. Tento politický, tento politický rozmer pre moje písomné prihlásenie sa do rozpravy bude dlhodobo svietiť v našej histórii, pretože naozaj ohýbať ústavu v predvolebnom boji bez diskusie, a to je druhá poznámka, asi každý jeden, ktorý vystúpil v tejto rozprave, dokonca si spomínam pani poslankyňu Vášáryovú, ktorá predostrela, akým spôsobom sa viedla debata o dôležitých otázkach v anglickom parlamente a podobne, kde za vysokej a takpovediac vyčerpávajúcej účasti premiéra Veľkej Británie prebehla niekoľkodňová debata, kde trpezlivo a niekoľkonásobne odpovedal na otázky svojich kolegov z jeho politického spektra, ako aj z opozičného. Tuná sme mali za to, že keďže meníme vecne príslušnú agendu, do ktorej spadá premiér, minister vnútra a minister spravodlivosti, mohlo by pre účely debaty byť vhodné, aby celý čas strávili v tomto pléne parlamentu, lebo tých otázok nebolo málo a tie otázky zostali s otvoreným koncom.
Čiže nieže reprezentujúc a hovoriac o tom, že niekto má ambíciu tu urážať alebo podceňovať kolegov z opozície, tuto nemala byť tá, pretože aj kolegovia z opozície reprezentujú relevantné množstvo ľudí, ktorí ich sem poslali. A keďže toto najvyššie fórum nedostalo relevantné odpovede, myslím si, že v téme boja proti terorizmu a jeho vysvetleniu aj pre potreby verejnosti, pre účely tejto debaty veľmi neprišlo.
Chcem teda rozdeliť svoje vystúpenie, pretože mám pripravený aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa venuje jednému výseku predkladaného balíka zákonov, a predložím ho pre ústne podanie. Chtiac-nechtiac sa nám debata dostala do tej polohy, že budeme musieť nejakým spôsobom sa postaviť aj k vítaným zmenám niektorých zákonov a budeme sa musieť postaviť aj k tomu, že, tak ako to bolo ohlasované, bol predložený zámer v jednom balíku.
Absolútne riziká so zdvihnutým prstom, citujúc niektorých kolegov s viacerými skúsenosťami z tohoto pléna, ktorí hovoria o tom, že sa formuje výraznými parametrami policajný štát, je minimálne na zdvihnutý prst to, že mali by sme zabrzdiť a vrátiť sa z kratšej cesty dolu.
Preto podporujem a pridávam sa k procedurálnemu návrhu, k obom procedurálnym návrhom kolegu Galka, ktorý ad jedna navrhol vrátiť predmetné rokovanie rezortnému ministrovi na dopracovanie, a zároveň, ak neuspeje tento, aby bol tento návrh stiahnutý z pléna parlamentu.
Aby som nezdržoval a mohol sa venovať vecným otázkam, prihlásim sa do rozpravy aj ústne, kde pre potreby tohto pléna predstavím svoj zámer, zmeny a vyčistenia možného, a budem apelovať na kolegov poslancov, pretože vágne termíny ako politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, z dôvodu ktorých chcú dať naši kolegovia v parlamente našim tajným službám veľkú moc do rúk, a to, aby sledovali webové sídla a dokonca až pod tú mieru, že dokážu ich vypnúť, je pre mňa absolútne neakceptovateľné. Hlboká, dlhá debata o tzv. červených tlačítkach, teda tých, ktorí dokážu webové sídla vypínať, sa u nás dostala do tej fázy, že v boji proti "terorizmu" zavádzame pre oprávnenie tajných služieb aj pojmy ako politický extrémizmus, náboženský extrémizmus a násilie. Je to pre mňa nieže tenká červená línia, kam by sme, ale hrubá hradba, kde by sme nemali chodiť a kde by, ak presvedčím toto plénum, a je naozaj reálna ambícia zmeniť niektoré parametre tajných služieb, aby sme zostali čisto pre potreby zmeny legislatívy ohľadom tajných služieb na pôde terorizmu a ďalšie podľa mňa veľmi účelové pojmy do toho nezavádzali.
Dovolím si k tomu, čo sa stalo o 11.00 hod. a k tomu hlasovaniu a spoločnému hlasovaniu MOST-u - HÍD s vládnym SMER-om urobiť aj, keďže som podpredseda kultúrneho výboru, aj to, aby bolo jasné, kto za koho kope, na konci svojej rozpravy uviesť, nech je toto veľmi vidieť a nech je jasné, čo sa tu stalo, nasledujúci dôvetok. (Rečník z prehrávača pustil pesničku Dresy od Elánu: "... aj tak sa nedozvieš, kto drží opraty, amatér, nabok, heš, tu ide o prachy..." Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, asi vás poprosím už... Pán poslanec, poprosím vás vypnúť zariadenie...

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
(Rečník odmieta vypnúť prehrávač, z ktorého zaznieva: "...tak oblečte si dresy, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope...")

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, prosím vás, vypnite zariadenie.

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 14:15 - 14:17 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Striktne dodržiavajúc parametre rokovacieho poriadku, budem reagovať na pána poslanca Hlinu, a to na tú časť, keď rozprával o prítomnosti ministrov, ktorí rezortne vysoko spadajú do protiteroristickej agendy, a to bol minister poľnohospodárstva a minister zdravotníctva.
Chcel by som úvodom povedať poznámku, že toto proste nevymyslíš, toto musí priniesť život, pretože, súc všetci pripravení a otvárajúc túto schôdzu o 14.00 hod., sa nám to posunulo až do fázy, že nieže prišli rezortní ministri, ktorí absolútne nemajú nič s antiteroristickou agendou, ale pre istotu tu nebol minister žiadny.
Preto by som chcel veľmi pekne privítať podpredsedu vlády a ministra vnútra a dúfam, že na zostávajúce prihlásené, ľudí prihlásených v rozprave a zostávajúce argumenty, ktoré na schôdzi zaznejú, dostaneme nejakú paľbu relevantných odpovedí. Pretože je naozaj vysoko pravdepodobné, že pretlačí sa protiteroristický balík, ktorý s bojom proti terorizmu aj v bodoch, ktoré chcem nasledujúce vystúpiť v rozprave, nemá nič spoločné. A iba predostriem, že vypínanie alebo možnosť vypínania a sledovania webových sídiel pod doménou sk nemá nič s antiteroristickým bojom, ak túto kompetenciu budeme dávať našim tajným službám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2015 11:59 - 12:07 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený navrhovateľ aj neprítomný pán spravodajca, dovoľte mi pár poznámok k návrhu zákona a musím povedať hneď úvodom, že som, ústavného zákona, že som veľmi smutný a sklamaný a tak ako iní kolegovia z nášho kultúrneho výboru majú problém s debatou, ktorá tu otvorila, tak musím poznamenať, že tak ako táto debata začala, tak pokračuje a skôr to robí hanbu tomuto plénu, pretože nemusíme sa porovnávať len s plénom anglického parlamentu, ale myslím si, že ak meníme zásadné parametre najvyššieho zákona tohto štátu, tak vyžadovať prítomnosť, hĺbku debaty a hĺbku otázok a prítomnosť aj tých ľudí, ktorí - a to pri všetkej úcte, lebo vy si to tu, pán minister spravodlivosti, za vládu odsedíte, ale určite je obrovské množstvo otázok, ktoré tu zostávajú a sú kladené takpovediac v priebehu procesu toho, ako medzi prvým a druhým čítaním prichádzajú na svetlo sveta štatistické údaje, prichádzajú na svetlo sveta možné zámery pod tým, kam až môže smerovať pripravovaná zmena ústavy.
Myslím si, že nebudeme aj zo súčasného volebného obdobia, čiže len tak kúsok do histórie, pozerať tak aj pri tých témach, ktoré, pri ktorých sme zmenili ústavu, a môžme mať na to rôzny názor, bola predsa len procesuálne dodržaná aká-taká štábna kultúra.
Mám pocit, že, a chcem ho zopakovať, ak sa bavíme len čisto o zmene ústavy, k čomu smeruje toto druhé čítanie, tak to isté, čo som hovoril pri téme skráteného legislatívneho konania, platí do dôsledkov a čím ďalej v tej debate pokračujeme, sa to odhaľuje až na kosť, že účelová zmena ústavy je skôr vecou politického zápasu, čiže ako vtiahnuť do tohoto zápasu opozíciu, ako jej prilepiť nálepku toho, že nie je dostatočne zapálená, resp. chladná v boji proti terorizmu a má sa to teda odhaliť pri hlasovaní o zmene ústavy, kde túto opozíciu budú naši ctení kolegovia pre potreby druhého čítania potrebovať.
Evidujem okrem vyhlásenia, ktoré som takisto chcel spomenúť voči konkrétnemu denníku, evidujem aj iné vyhlásenia, a boli teda tvrdé, a skôr je pre opozičných kolegov záhadou, kde sa nabere sedem poslancov, keďže neprebehol ani zatiaľ na žiadnej oficiálnej úrovni ani náznak debaty o tom, že by sme nejakým spôsobom mali zmeniť ústavu. Ak sa to deje na individuálnej báze, ja by som vyzval svojich kolegov, ctených tých siedmich, ktorí by sa mali pridať k 83-člennej posádke smeráckych poslancov, ktorí by túto ústavu chceli zmeniť. A ak tie debaty prebehli na individuálnej úrovni, nech sa teda pre toto plénum odhalia pred tým, ako príde ku konkrétnemu hlasovaniu.
K téme chcel by som sa vyjadriť a chcel by som mať za to, že tu ide o tzv. bona fide alebo dobromyseľné konanie a že skutočne by malo ísť o zmenu ústavy, ktorá by mala prispieť k tomu, aby sme sa mohli v tejto krajine cítiť bezpečnejšie, ale moje hlboké presvedčenie je to, čo som povedal, že ide o účelový politický zápas, ako zrátať opozičné hlasy a ako následne priradiť nálepku, že tí, ktorí nehlasovali za úplnú hlúposť z tohto pohľadu v zmysle boja proti terorizmu, tak tí sú v tomto boji chladní a nechcú chrániť Slovensko.
Druhá poznámka. Podľa mňa pod základným marketingovým mottom, ktoré sa v priebehu kratučkej volebnej kampane, ktorá nedodržala, samozrejme, lehoty, čiže v momentálnom ataku na prvú signálnu voličov, všeobecne voličov v Slovenskej republike pod heslom "Chránime Slovensko", je v tomto duchu presne tento cynický politický kalkul na zrátanie hlasov poslancov a akým spôsobom budú pri predmetnej zmene ústavy hlasovať, sa mení tento zásadný význam. Naozaj sa pripájam ku kolegom, ktorí hovoria o tom, že to základné motto "Chránime Slovensko" sa skôr mení na motto "Chránime sa", resp. môže viesť, naozaj môže viesť k zneužitiu týchto inštitútov. Pretože to, že tu trestné oznámenia lietajú krížom-krážom hlavne zo strany bývalých aj z hľadiska bývalého vedenia parlamentu po rôznych politických oponentoch a sú tu poslanci, ktorí majú niekoľkonásobné trestné oznámenia voči sebe, tak možno, že aj parametre majú viesť k tomu, aby tieto kriminálne účinky zmeny legislatívy mohli byť dotiahnuté do konca.
Prečo o tom hovorím? Myslím si, že takto sa, vážené dámy a páni, politický boj nevedie, nemôže byť zmena ústavy zneužívaná na účelový kalkul zrátania možných bojovníkov proti terorizmu, nemôže byť ústava vedená v tomto, debata o zmene ústavy vedená v tomto duchu. Ak sa tu má nájsť nie minimálny možný počet pri takto významnej zmene, ale maximálny možný počet, tak tá debata mala inak začať, mala inak pokračovať a má inak končiť.
Preto chcem z tohto miesta vyhlásiť, že ja sa tohto marketingového ošiaľu pri zmene hesla "Chránime Slovensko" na zmenu hesla "Chránime sa" nechcem zúčastniť a nebudem hlasovať za zmenu ústavy. A ešte raz vyzývam kolegov, ktorí ich, pri ktorých možno prebehla individuálna debata, aby odhalili svoje úmysly podporiť túto ústavu v minimálnej možnej miere, čiže aby dosiahli prepotrebnú úroveň 90 hlasov, aby sa odhalili skôr, ako toto plénum pristúpi k hlasovaniu o tomto bode programu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2015 11:48 - 11:49 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Mám procedurálny návrh, ktorý uvediem tak, že nebudem kričať, ale veľmi pokojne chcem oznámiť, aby ste, vážený pán predseda parlamentu, nezneužívali svoje postavenie, keďže vy si viete mikrofón zapnúť sám, a komentovali tým vystúpenia poslancov.
Odôvodňujem to tým, že, áno, debata, ktorá vede aj o jazyku, tu toho džina nevypustila ani pani ministerská predsedníčka Radičová, ale váš súčasný minister vnútra, kedy v tomto pléne priniesol vtedajšiemu ministrovi obrany Galkovi knižku, resp. slovník z cudzieho jazyka, z angličtiny, pretože mal pocit, že nevie dobre anglicky. Takže len pre pamäť.
Nie, nie je to tak, plénum tohto parlamentu je opakovane atakované aj tým, že sa tu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 11:14 - 11:16 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Nuž, Daniel, tá pravda, ktorú, ktorú sa strašne ťažko počúva, hovorí o jednom, ja som sa dlho zamýšľal, prečo si pri častých prejavoch premiéra vyberá tento premiér práve teba. Prečo rozpráva tu pri odvolávaní konkrétnych ministrov o tom, že ak by tu niekto zmeral zlú energiu, tak by nestačili stupnice, ak by si vošiel do miestnosti ty. Je to práve a len preto, že niekto vie naliať čisté víno práve v tej situácii, keď ho treba nalievať. A keď hovoríme, že niekto tu kvôli fotkám v Bielom dome dokáže zneužívať svoje postavenie, keď hovoríme o tom, že niekto sa zakrýva marketingovou kampaňou vytvorením zdania a predpokladu toho, že vystraší ľudí, a niekto im to celé rozbije na základe toho, že povie, že jediný, kto tu z vládnej pozície vytvoril situáciu reálneho ohrozenia obyvateľov Slovenska, je a môže byť len tento premiér, preto ťa musí takto označovať.
Preto si myslím, že mal by si v tejto situácii a v akejkoľvek túto pravdu hovoriť, pretože je tá zásadná pravda a hodnota, že pravda očisťuje, a dúfam, že si ľudia uvedomia, že treba, aby niekto nalieval čisté víno aj v tejto situácii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 10:02 - 10:04 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Tak to boli veľké slová, toto: vláda tri hodiny rozmýšľala to (smiech v sále), čo diskutujú v celom svete pätnásť rokov, tak my sme za tri hodiny vyriešili a spravili sme zhruba nasledovné, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, viete, že nemáte reagovať na predrečníka.

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
... že politický extrémizmus, to, čo si, pán poslanec Hlina, hovoril, sú obrovské a mohutné debaty cez politický priestor Európskej únie, Ameriky o tom, akým spôsobom budú upravené tzv. červené tlačítka, resp. kto a akým spôsobom môže zbierať dáta a pristupovať na webové sídla firiem, či budeme zavádzať dvojrýchlostný internet, či je to oprávnené, kde je tá tenká červená hranica, kde sa to môže, ani ja, my čo robíme, my, pod témou politického alebo náboženského extrémizmu, extrémizmu prejavujúceho sa následným spôsobom alebo škodlivým sektárskym zoskupením, a teda aj terorizmu, môžme spraviť nasledovnú vec, ale nie pre Policajný zbor, pre SIS! Spravodajská služba keď vyhlási, že niekto na tvoje webové sídlo zavesil niečo, čo môže byť z ich pohľadu škodlivé, náboženské alebo politického extrémizmu povahy, no tak si budú môcť zbierať veci, ktoré, odkiaľ tam tí ľudia pristupujú, kde by si mohol mať len tú svoju voličskú základňu, a keď bude ešte mesiac pred voľbami, tak teda povedia, že si politický extrémista a vypnú ti ju!
Toto, kde naozaj sú mohutné tímy ľudí, aby sa bavili, že tuto sú niekde, tak u nás to vláda vyriešila za tri hodiny a tvári sa, že chráni Slovensko. Nie! Tak ako pôvodné heslo "Robíme pre ľudí" je nepravda, lebo to znamenalo, že robia pre Roberta Fica, tak "Chránime Slovensko" znamená "Chránime seba vo vládnych funkciách"! To je to heslo, prečo sa tu dnes bavíme o protiteroristických zákonoch.
Skryt prepis