Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

11.11.2015 o 11:48 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

11.11.2015 11:48 - 11:56 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, úvodom by som chcel iba uviesť, že asi máme nejaké problémy s informačným systémom, lebo ako predkladateľ pri tomto bode je uvádzaný pán minister zahraničných vecí Lajčák, a nie pán minister kultúry. Upozornili ma na to občania, ktorí sledujú asi túto debatu.
Chcel by som niečo povedať pre potreby druhého čítania vzhľadom na to, že naozaj je to debata o asi dvoch zásadných témach. A to je zamýšľaná realizácia alebo naplnenie programového vyhlásenia vlády tým, že sa vytvára Fond na podporu umenia, jedna tá časť. Alebo teda naplňuje ju, tak ako je to aj v dôvodovej správe. A tá druhá téma, na ktorej sme sa či už pre potreby prvého čítania alebo na výbore asi najviac zasekli, bol spomínaný zamýšľaný vytvorený zoznam ľudí, ktorí majú požívať status profesionálneho umelca. Po debate aj po oslovení jednotlivých poslancov dokonca si dali zástupcovia jednej profesijnej organizácie tú prácu, že vyhodnotili aj debatu z pléna pri prvom čítaní o tomto návrhu. Zároveň sme mali možnosť počuť ich stanoviská aj na výbore pre kultúru a médiá. Môžeme túto debatu s tým, že asi vieme ako sa tento zámer skončí, uzavrieť tým, že budeme dobromyseľne čakať, čo sa stane s tým zamýšľaným zoznamom a či naozaj deklarácia navrhovateľa ministra kultúry prinesie ten prepotrebný krok, po ktorom 20, niektorí tu hovoria o dvadsiatich piatich rokoch, umelecká obec volá. Umelecká obec, tak ako bol predstavovaný tento zámer, sa chce odlíšiť od podnikateľov, od toho, že umelecká činnosť alebo ich tvorivá činnosť má iné znaky ako priamo podnikateľská činnosť a ich prioritným pôsobením nechce a nemôže byť tvorba zisku. A ja som rozmýšľal, či pre potrebu druhého čítania by som nevypracoval pozmeňujúci návrh, ktorý by z môjho pohľadu riešil túto situáciu omnoho elegantnejšie. A tým „registrátorom“ umelcov v slobodnom povolaní do budúcna by tak nebol fond, tak ako zamýšľa ministerstvo, ale rešpektovali by sme štandardnú štruktúru, ktorú v štátnej alebo verejnej správe poznáme a nemuseli by sme vytvárať z môjho pohľadu, nazvem to tak troška právnicky, sui generis zoznam, pretože asi to bol ten kameň úrazu a to, čo vyvolalo najviac otáznikov, prečo nerobíme túto činnosť naozaj na tzv. voľnom mechanizme, keď preskúmavanie ambície používať následne benefity, ktoré z členstva alebo vyobrazenia na tomto zozname budú jednoznačne plynúť, a tie benefity, tak ako na výbore zaznelo, budú mierené do statusového postavenia umelca, budú mierené do odvodovej a daňovej oblasti a budú mierené do sociálnych možných benefitov, ktoré z hľadiska statusu profesionálneho umelca vyobrazeného alebo združeného na zozname profesionálnych umelcov by malo teda pre neho vyplývať.
Myslím si ale, že túto debatu netreba ďalej ťahať, pretože ambícia a tak isto opora pre zámery vlády v tomto pléne je jednoznačná, a preto nám zostáva len konštatovať, že zoznam umelcov alebo profesionálnych umelcov vznikne a možno pre záznam, možno pre budúcnosť, hovorím, že ja vyjadrujem obrovskú mieru skepsy, či toto bol ten reálny nástroj. Ale nechcem sa opakovať z toho prvého čítania.
Pre potreby parlamentnej debaty chcem povedať, že možno by aj pre budúce obdobie tie rady vlády, v tomto prípade pre kultúru, iné profesijné združenia, ktoré sa k tomu vyjadrujú, mohli byť rozšírené aj o iné združenia. A napríklad jedným z nich by mohli byť nejakí poslanci opozície, ale odborní, myslím, ktorí majú reálny záujem sa starať o niektoré parametre nastavovania podľa mňa aj takýchto mohutných zmien, lebo nech je, ako chce, toto bude jedna z veľkých zmien v statusovom postavení slovenských umelcov do budúcna.
Mohli sme si to tým pádom vysvetliť mimo priamo politického zápasu v pléne a deklaráciou dobrovoľnosti o tom, ako tento zoznam vlastne chce rozlíšiť medzi podnikateľom a tvorivým umelcom, pričom myslím si, že v tej vyššej konštrukcii, keď tento štát veľmi kríva v oblasti tzv. kreatívneho priemyslu alebo nastavovania parametrov toho, čo by malo byť obsahom čím ďalej, tým viac v našej spoločnosti, to je postaviť a využiť kreatívny moment našich ľudí, a to priamo. A podľa mňa to by mala byť priorita už akéhokoľvek ministra kultúry, ktorý sem príde po roku 2016, aby parametre kreatívneho priemyslu zdvíhal ako jeden zo zainteresovaných ľudí, ktorí do toho majú čo hovoriť, a preto si myslím, že tento zoznam takisto, ako som pred časom kritizoval sui generis zoznam pri správcoch bytových fondov, tento nápad sa mi neveľmi páči. A chcem iba veriť, že ak schválime alebo toto plénum schváli zoznam profesií, profesionálnych umelcov, tak neurobíme tejto téme viac zle ako dobre.Z môjho pohľadu ja sa pri tomto návrhu zdržím hlasovania a myslím si, že dôvod tej skepsy som reálne vysvetlil aj v prvom čítaní, aj v tomto. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 16:46 - 16:48 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Dva momenty z vystúpenia.
Prvý, ktorý sa venoval tej pani, ktorá bielila kartu v Nitre a následne sa stala kontrolórkou, vnímam ja tak, že sú funkcie, ktoré vyžadujú vysokú morálnu integritu a zrovna funkcie kontroly zlyhaní v tých najťažších rozhodovaniach, aké človek vôbec pri výkone povolania môže robiť, a preto aj povolanie ako lekár má vysokú váhu, pretože rozhoduje často v nanosekundách alebo v sekundách o zotrvaní a zachovaní života. A nie, tak do tejto funkcie bol navrhnutý človek, ktorý, alebo bola obsadená nominantkou s veľmi naštrbeným morálnym profilom, pretože to, čo je známe, bielila kartu, následne klamala, zamlčiavala a podobne a toto nie sú proste parametre na vykonávanie kontroly ľudí, ktoré pri rozhodovacích mechanizmoch ako lekár musí robiť, a ak zlyhá, takže nemám dôveru.
Ale nečudujem sa, lebo ten druhý moment, ktorý som chcel okomentovať, je, súvisí s tou hrou, ktorú sme videli pri tom odovzdávaní cien pani Pechočiakovej, a tam zaznelo, je to hra "Parazit - Umenie preraziť" o jednom neznámom ministerstve, a tam zaznelo, že: "Tých najlepších sa budú snažiť omotať pavučinami lží. Budú sa snažiť dosadiť vlastných ľudí, ktorí čestných ľudí a čestným ľuďom znemožnia, aby sa mohli presadiť. Prízemná priemernosť predbehne vzletný talent a svetu zavládne len a len pretvárka."
A spravodlivosť? Tá nakoniec vyhrá iba v divadle.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 16:16 - 16:18 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím si, že po tvojom vystúpení minimálne ľuďom, ktorí chcú počúvať, sa reči o nezmyselnosti, absurdnosti a zbytočnosti tejto schôdze rozplynuli ako dym nad hrncom. A keď už kvôli ničomu, ten zdvihnutý prst človeka, ktorý sa reálne stretol s korupčnými praktikami, prišiel o prácu, a napriek tomu sa nevzdal a svojím vlastným osobným príkladom a životom nabáda aj súčasného ministra zdravotníctva na to, citujúc román, Exupéryho román, tak by sme sa mali minimálne zamyslieť a nerozprávať o zbytočných, absurdných alebo nezmyselných schôdzach.
Myslím si, že veľmi dobre si poukázal na trvalý a pretrvávajúci systém trvalého zadlžovania nemocníc a je to aj gro tvojho vystúpenia, i keď to, čo sa deje, a to, čo je aj v dôvodoch pre odvolanie ministra uvedené, ja považujem za prioritu. Považujem to preto, že všetko ostatné tu dlhodobo trvá a minister naozaj neurobil vôbec nič za jedenásť mesiacov. A považovať jeho pôsobenie za čistenie a zametanie káuz je presne preto, prečo tu sedíme a prečo on musí čeliť odvolávaniu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 12:28 - 12:30 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán premiér, aj keď ste tu neni, chcem povedať, že nie, nechýbate mi tu, pretože naše zdravotníctvo na tejto stoličke, na stoličke premiéra nemá žiadnu osobu už takmer osem rokov. Hovoríte, že si ctíte ústavu a podľa mňa v jednej vete popriete svoje vlastné deklarácie, pretože ústavu si absolútne nectíte. Tak ako si nectíte vlastné sľuby. Vy ste definovali obrovské politiky, ktoré ste chceli toto volebné obdobie robiť v zdravotníctve, a neurobili ste zhola nič. Jednu zdravotnú poisťovňu, s ktorou ste nás trápili a celé Slovensko takmer dva a pol roka, nula. Zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktoré máte v agende celých tých osem rokov, nula. E-Health, kde je? Neexistuje. Nová nemocnica neexistuje. DRG neexistuje, poplatky vyberajú sa ďalej.
Čo chcete následne hovoriť o vašich sľuboch? Tak ako si nectíte svoje vlastné sľuby, sľuby voličom, sľuby Slovenskej republike, tak si tú ústavu nectíte, pretože tu nesedíte a ani nereagujete alebo nemáte snahu zareagovať na poslancov po vašej reči, po vašom vystúpení. Toto je podľa mňa pošľapávanie svojich vlastných sľubov a takisto ústavy.
Vy definujete politiku lži a strachu a definujete ju tak, že klamete aj v tej najzásadnejšej veci, ktorú ste hovorili, niekoľkokrát ste ju zopakovali, že nikdy neprišlo k nejakému vyvodeniu zodpovednosti, ak sa týkalo nominantov opozičných, pretože len keď si pozrieme Osrblie, kedy ste hovorili, že korupcia je blízko premiérky, tak tam tí ľudia sedia. U vás je len podmienené, odvolaný pán Forai.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2015 20:14 - 20:26 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, rozmýšľal som pred pár hodinami, či v tejto rozprave budú uvedené všetky dôvody a mám za to, keďže sme tu boli niekoľkokrát spočítaní, niekoľkokrát zvážení a odmeraní, čo sa opozičných poslancov týka, tak som vyhodnotil, že je veľmi dobré vysvetliť niektoré možno aj osobné dôvody toho, prečo sme pristúpili ku kroku odvolávania ministra školstva a prečo aj na základe ťažkostí a na základe váhy argumentov sa vývoj tejto schôdze uberá k tomu, že pravdepodobne hlasovanie o odvolaní ministra, čo sa opozičných radov týka, bude zotrvávať na dôvodoch, ktoré boli uvedené v žiadosti o zvolaní schôdze.
Ja som vyjadril na výbore pre médiá a kultúru, ktorý prebehol, a bolo hlasovanie, určitú mieru skepsy k tomu, že či dôvody vymenované v žiadosti by mali viesť k inštitútu odvolávania ministra a či skôr by nemal byť zvolený inštitút mimoriadnej schôdze, aby sme sa z jedného pohľadu k bežiacemu procesu vyšetrovania a k ďalším dvom otázkam, ktoré by možno zniesli parlamentnú debatu, aby vypadli argumenty z nej, či už sa bude jednať o personálne otázky na ministerstve, alebo príbeh IUVENTY.
Snažil som sa možno aj v dobrej viere apelovať na podpredsedu parlamentu, ktorého v kultúrnom výbore máme, pána Číža, ktorý sa často štylizuje do polohy odborného právnika, a vieme, že máme otvorený rokovací poriadok, aby sme niečo s rokovacím poriadkom a s inštitútom mimoriadnej schôdze urobili, a to preto, aby možno aj z niektorých vyjadrení vyplývajúca oprávnená kritika ohľadom devalvácie inštitútu o odvolávaní ministra alebo premiér jej používania nebola devalvovaná.
Na základe toho ale čo v debate zaznelo, tu sa budem asi opakovať po niektorých kolegoch, ktorí hovorili, že síce nepodpísali schôdzu, ale pod prebiehajúcou debatou by ju podpísali aj trikrát, myslím, že to hovoril pán poslanec Kvasnička a podobne, si myslím, že koniec koncov záver tejto debaty bude hovoriť o tom, že k odvolaniu predsa len malo prísť.
Spomeniem tri vystúpenia, ktoré dimenzujú debatu o tom, či prišlo, alebo neprišlo k ministerskému zlyhaniu, či monokraticky riadený orgán, ktorý môže byť vystavený len a len tzv. politickej zodpovednosti a či za personálne otázky alebo vyvodenie priamej zodpovednosti pri nominovaní ľudí, ktorí boli zainteresovaní pre asi najviac pertraktovanej kauze 460-tisícového úniku alebo jej poukázania na falošný účet, sú dôvodmi na odvolanie ministra. A chcel by som doplniť ešte možno jeden, ktorý v debate nezaznel.
Tie tri vystúpenia, čiže premiér, minister školstva a minister vnútra, mali ako keby priezračnou lajnou ťahaný motív, že treba z tejto schôdze urobiť absurdnú schôdzu, resp. pomenovať absurdné dôvody, odviesť pozornosť a nebaviť sa o tej základnej podstate, prečo tak k tvrdému inštitútu, ktorý rokovací poriadok Národnej rady pozná, a to je odvolávanie ministrov, nakoniec prichádza.
Vyjadrili sme sa viacerí, možno počas faktických poznámok, že označovať kontrolnú právomoc Národnej rady za absurdnú a tváriť sa, že opozícia si neplní svoju úlohu, a v tomto prípade si ju plní do dôsledkov, je falošná hra. Falošná hra preto, že na toto máme právo. Pod tlakom mnohých okolností vyznieva, že sa mnohé procesy spustili len a len na základe toho, že niekto dokázal pomenovať veci pravým menom. Nechcem sa vracať k trom dôvodom, pretože mne počas schôdze pribudol aj ďalší, a to bol dôvod, ktorým podľa mňa nezvládnutý proces, ktorý nakoniec vyústil do ospravedlnenia ministra, tzv. RIS-ky, alebo rezortného informačného systému, ktorý od roku 2009 po dnes deň stál, myslím, 12-tisíc mil. eur, je jedným z ďalších manažérskych zlyhaní. Ja si totiž nemyslím, že vládnuť a uplatňovať jednostranícku vládu aj takým spôsobom, že sa budú pri poste jedného ministra striedať nominanti a my potom ako keby sme nemali právo hovoriť, že tu je nejaká kontinuita počas jedného volebného obdobia a mali by sme si dávať opatrné vyjadrenia k tomu, čo sa za tie štyri roky alebo tri a pol roka urobilo, mali by sme si dávať nejaké servítky pred ústa alebo nepomenovávať veci pravým menom, toto je takisto jedna z tých absurdít alebo falošností, ktorá v debate zaznieva.
Ja si myslím, že manažérske zvládnutie a dobeh procesu RIS-ky alebo rezortného informačného systému je manažérskym zlyhaním a z hľadiska čiastočnej váhy z dôvodov, ktoré boli pomenované aj predtým, môžu viesť k pozývaniu alebo vyzývaniu ministra na prijatie politickej zodpovednosti.
Chcel by som povedať, že k otázke č. 3, k personálnej politike ministra Draxlera, ku ktorej sa vyjadroval predchádzajúci exminister Fronc, je vec viac-menej jasná.
Pán poslanec Hlina rozprával o IUVENTE alebo o Ekoiuvente, dokonca pán poslanec Huba dosť so znalosťou veci a s historickým dôvodom a dvaja predkladatelia sa venovali 460-tisícovému úniku finančných prostriedkov, a napriek tomu mne zostali dve otázky, ktoré chcem položiť, a myslím si, že aj na základe vystúpenia oboch ministrov nastala len viac-menej hmla.
Ja by som sa chcel opýtať, že ak sme v nejakom štádiu vyšetrovania, či už disponujeme informáciami, kto mohol zosnovať tento podvodný príbeh, či vôbec poznáme, ak je ten falošný účet už identifikovaný, či poznáme, kto je ten prijímateľ, akým spôsobom sa nastavili mechanizmy, aby sa takýmto procesom predchádzalo, pretože doteraz sme sa bavili iba o tom, že jeden, na konci celého radu, človek bol prepustený z práce, a hlavne by som chcel vedieť, že aké mechanizmy v rámci MPC-čka, ak zostala personálna nominácia priamo v gescii ministra školstva, čiže aké opatrenia boli prijaté, aby sa nestávalo, že nejaké štátne inštitúcie budú poukazovať prostriedky na falošné účty alebo účty, ktoré boli v procese vyplatenia faktúr zmenené.
Toto som sa nedozvedel a dokonca som sa ani nedozvedel, ak prebieha živé konanie a vystúpi minister vnútra, myslel som, že pre potreby tohto pléna zadefinuje posun v tom, že či už vieme identifikovať človeka, ktorý túto podvodnú transakciu zorganizoval, alebo v akom štádiu to vyšetrovanie je. Blížime sa ku koncu, neblížime sa ku koncu. Jediná medializovaná informácia bola o tom, že finančné prostriedky sa navrátili. Čiže stále pre mňa zostáva otvorená otázka, prečo to trvá tak dlho. Lebo potrebovali by sme identifikovať ľudí, ktorí to zorganizovali a kto vlastní účet, na ktorý boli finančné prostriedky previazané.
Otázky okolo firmy Kvant a to, čo som sa ja osobne dozvedel až na tejto schôdzi, že toto sa zopakovalo, že nie je prvýkrát, kedy sa niekto snažil pri platení finančných prostriedkov z verejných zdrojov pre túto firmu, že už tento príbeh je vlastne z hľadiska nich poznaný a opakovaný a stalo sa to druhýkrát, je pre mňa takisto závažná situácia, lebo predpokladám, že reálne a preventívne opatrenia prijaté neboli.
Čiže z mojich osobných dôvodov, keďže som nedostal uspokojivé odpovede ani z vystúpení ministrov, dokonca obhajoba z hľadiska poslancov vládnej strany, ktorí majú, predpokladám, viac informácií, sa diala viac-menej v rozmedzí atakov alebo osobných útokov na poslancov opozície, si myslím, že dôvody na odvolanie ministra trvajú.
Ak príde o niekoľko minút k hlasovaniu, ja návrh podporím a dúfam, že budúcnosť ukáže to, že je kontrolná právomoc parlamentu tým žiadaným prvkom pre parlamentnú demokraciu a nebudeme parlamentnú demokraciu a toto ctené plénum znevažovať s tým, že budeme otvárať tento typ schôdze tým, že ho nazveme absurdnými.
Myslím si, že toto bol od jedného vysokého predstaviteľa tohto štátu ten najväčší fail. A ja si vážim kolegyne, kolegov z akéhokoľvek politického spektra natoľko, že ak iniciujú nejaké konanie, ktoré má vo svojom podtitule hľadanie pravdy, nedovolím si nazývať ich konanie absurdným.
Preto si myslím, že v tejto atmosfére, ktorú som niekoľkokrát pomenoval vo svojich faktických poznámkach, a to je atmosféra strachu, je evidentné, že niekto sa nebojí, prišiel s návrhom, presadil ho, oslovil 33 kolegov, a preto sme mohli vniesť svetlo do veľmi zamotanej a mlživej situácie ohľadom riadenia ostatného ministra na poste ministra školstva.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 19:40 - 19:42 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, dostali sme sa do zásadného boja faktov a čísel, čiže dozvedeli sme sa, že v čase vášho vystúpenia 24 poslancov sedí v sále za opozíciu, momentálne sa rozšíril počet na viac ako 30. Za vládnu stranu SMER sedí v parlamente 37 poslancov, z toho jeden predseda parlamentu, pani podpredsedníčka a jeden minister. Zhodou okolností počas vášho vystúpenia odvolávaný minister školstva sa v sále nenachádzal.
Myslím si, že nie je vhodné v tej debate, keď vychádzali na povrch mnohé skutočnosti, ktoré môžu viesť k politickému vyvodeniu zodpovednosti, a ak nie priamo vyjadrené hlasovaním, aspoň pri obraze verejnosti vystúpi zásadný spin doktor strany SMER a snaží sa debatu otočiť do polohy, kto je a kto nie je v sále.
Toto sa niekedy podarí a niekedy nie, len momentálne mám ten pocit, že nie celkom to vyšlo, lebo o parlamentných počtoch sa celkom nebavíme, bavíme sa o tom, že niekto pri riadení a uhrádzaní nejakých faktúr zlyhal, a máme pocit, že potrebujeme viac vysvetliť. Tým, že sa minister školstva k tejto situácii postavil tak, že viac zahmlil, ako vysvetlil, tak má veľký význam, aby niekto, a dúfal som, že z vašich úst zaznie, nejaké viac svetla, ale mám aj po vašom vystúpení skôr pocit, že ide o zahmlievaciu stratégiu na to, že zodpovednosť nebude vyvodená voči ľuďom, ktorí naozaj v tejto kauze zlyhali. Osud toho pána, ktorý o zamestnanie prišiel, osvetľuje vyjadrenie mnohých kolegov predo mnou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 19:06 - 19:08 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
No kladieš veľké množstvo otázok, pani kolegyňa, a čím ďalej tie otázky vyzerajú ísť až na jadro veci, pretože aj mňa začína čím ďalej viac zaujímať aj napríklad to, že ja som mal z toho vystúpenia ministra, že on presne vie, že komu patrí ten účet, ktorý bol podsunutý ako ten falošný, a tá firma Kvant začína byť čím ďalej viac záhadná, lebo tvoja možná interpretácia jej existencie, a teda firma, ktorá sa zoberá metrikou, optikou a meraním, aj v úvodnom slove pána premiéra sme sa dozvedeli, že niekto tu merá zlú energiu v rámci sály a proste nameral nejaké záhadné čísla, možno aj to je ten produkt firmy Kvant.
Tuná o stroji času boli poznámky. Ak by to nebolo také strašne smutné a neišlo z toho, že niekto tu normálne sa hrá s osudmi ľudí, ktorí, predpokladám, že, keďže boli vo funkciách dlho a prežili nejaké výmeny a politické cykly, že to, čo si hovorila úplne na záver o tom strachu, lebo aj ja som už dostal 27 mailov počas tejto rozpravy a každý má jeden podtitul: "Len to, prosím vás,sa to nezverejnite, odkiaľ to máte." A toto je tak hnusné semeno strachu, ktoré je zasiate všeobecne v spoločnosti, lebo sa tí ľudia boja o svoje existencie a možno aj rodín, že niečo budeme musieť urobiť, a myslím, že táto schôdza má tento význam, aby nie o ideách momentálne, ale o záchrane ľudských osudov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 18:37 - 18:39 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Pán minister, ja po vašom vystúpení vás musím nazvať majstrom nadpisu a pointy. Ten nadpis znel, že idem zbagatelizovať minimálne tri spomenuté dôvody, ktoré vedú k vášmu odvolávaniu. A tá pointa, ktorá mala znieť, že vy sa budete, ak som ju teda správne pochopil, vy sa budete ochotný rozprávať s ľuďmi, ktorí používajú alebo požívajú mandát a vykonávajú ho v Národnej rade, je pre mňa, mierne povedané, nechcem ísť až do tej roviny, že cynizmu, ale že neviem celkom pochopiť, v akom, v akom to nastavení to fungujete.
Len ja som si, keď viacero kolegov na vás priamo reagovalo, spomenul na taký, myslím, že to bol blog niekde, kde ste v deň alebo deň po pohrebe Václava Havla vydali blog, ktorý hovoril o tom, že Václav Havel, a boli ste tiež majster nadpisu a nazvali ste ho "malým Čecháčkom" a končili ste tiež takou zvláštnou pointou, kedy ste povedali alebo napísali, že v ten večer si pri vianočnom stromčeku otvoríte Haškovu zbierku Velitelem města Bulgumy (pozn. red.: správne má byť "Bugulmy") a so smiechom celému týždňovému cirkusu okolo pohrebu prezidenta Havla, ukončenému pohrebným vzletom politických celebrít, ukážete, citujem, "veľký prostredník".
Čiže toto sú (reakcia z pléna), toto sú, citát z vášho blogu a mám pocit, že to fuj, ktoré zaznieva, je presne označením toho, ako viete vypointovať aj svoje predstavenia a vystúpenia do dnešného dňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 17:04 - 17:06 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Zameral si sa v základe na to, čo ja už som niekoľkokrát zachytil v tomto pléne, že si mal výrazne na srdci, predpokladám, že tam je až nejaký symbolický osobný vzťah k priestoru IUVENTY. A chcem povedať, že výzva na to, aby sa to stalo symbolom, je veľmi dobrá a mám pocit, že neviem, či konaním tejto schôdze, alebo tým, že sa to vytiahlo takpovediac na svetlo Božie, nastal posun v možnom dopredaji alebo dokončení toho procesu nadobúdania majetku až do bodu, že príde štát aj o budovu, o bazén, o to prostredie, ktoré hovoríš.
Rozumiem tomu, že symbolicky by sme to mali označiť, aby to bolo úplne a jasne vidieť, či tento štát má, alebo nemá silu. A dokonca si dovolím povedať, že by sme mohli vydávať viac tých signálov, pretože ak už ju má mať len takú, že udržíme 10 %, v tomto prípade majetku alebo nejakej štátnej sily, čiže keď hovoríš o 50 tisícoch metrov štvorcových a teraz len o piatich, tak mali by sme mať ambíciu ísť omnoho, omnoho ďalej.
Momentálne stále len hasíme. A rozumiem, absolútne rozumiem tvojim dôvodom, prečo si aj podporil zvolanie schôdze, aj to, že niekto za to má niesť politickú zodpovednosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 16:38 - 16:40 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Otvoril si viacero otázok k tým trom dôvodom na odvolanie, ktorým si sa venoval ako keby na dovysvetlenie. Ale zaujímavý moment si otvoril v momente, keď si sa vyjadroval k jednak systému duálneho vzdelávania a jednak vôbec k nastaveniu systému v školstve, ktorý tiež som mal pri predkladaní Programového vyhlásenia vlády a následne pri skúške realizácií z hľadiska obrovsky ohlasovanej reformy a s tým, že teda funguje tu jednostranná alebo jednostranícka vláda, omnoho vyššie očakávania.
Mal som teraz možnosť sa zúčastniť niekoľkých zasadnutí buď regionálnych, alebo lokálnych samosprávnych orgánov a mám pocit, že začína to byť cez politické spektrum absolútny tlak na nejaké centrá, nejakú centrálnu zmenu, lebo je úplne jedno, či sa jedná o poslancov v miestnych zastupiteľstvách z vládnej strany alebo nezávislých, alebo z nejakého iného politického spektra, ktorí hovoria o tom, že systém prerozdeľovania prostriedkov a nastavovanie otvárania nových ročníkov je jednoducho zlý. Je zlý preto, že podporuje mechanizmus kanibalizácie jednotlivých vzdelávacích inštitúcií navzájom medzi sebou a vytvára sa z toho ako keby okresno-lokálna pri regionálnych školách možnosť robenia si a povinnosti kortešačky pre svoje vlastné okresy, odkiaľ kandidujem, čo vlastne znamená, že každý poslanec unisono hovorí, že súhlasí s tým, aby nastala nejaká bazálna zmena, aby o týchto systémových... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis