Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:41 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2015 14:41 - 14:42 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nadviažem na kolegu Zajaca, ktorý hovoril za klub KDH. Aj klub MOST - HÍD podporuje pripomienky prezidenta a chcem v nadväznosti na to povedať, že tak, ako sme nepodporili tento balík zákonov v prvom čítaní, pokiaľ neprejdú pripomienky pána prezidenta, tak ich, myslím tých prvých päť, tak ich nepodporíme ani v tomto čítaní, pretože podľa nášho názoru neprimeraným spôsobom narúšajú rovnováhu medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou súkromia a individuálnych slobôd na strane druhej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2015 10:08 - 10:19 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priznám sa, že som prekvapená - prekvapená? -, ako je to obvyklé, ale niekedy to človeka znova a znova prekvapí, za akej nulovej pozornosti poslancov za stranu SMER proste sa tu prijíma novela ústavy a naozaj tak zásadný balík zákonov a v skrátenom legislatívnom konaní. A priznám sa, že aj s kolegami snažíme sa dostať pod kožu tomu balíku zákonov. A to najhoršie na tom je, že jak to človek číta a číta to prvýkrát a druhýkrát a tretíkrát, no tak postupne zisťujete, kde je mína, kde neni mína. Možnože to, o čom som si myslela pred tromi dňa, že je to najproblémovejšie, dnes sa mi nezdá najproblémovejšie, pretože sa mi zdá problémové niečo úplne iné. Čiže to je vážna vec, ktorá sa teraz deje.
Ale poďme k novele ústavy, pretože väčšina tej diskusie, ktorá tu prebieha, je vlastne k novele Trestného zákona a súvisiacich a nesúvisiacich pätnástich zákonov, ktoré vláda predložila, a novela ústavy predsa len je trošičku ako keby ďalej od tohto balíčka.
V každom prípade platí, že tento tzv. protiteroristický balíček je naozaj mix rôznych a navzájom možno aj nesúvisiacich opatrení, ktoré niektoré s terorizmom vôbec, ale vôbec nesúvisia, a strana SMER ich tam vložila naozaj len preto, pretože ich nestihla prijať možno pred pol rokom alebo pred rokom, alebo sa jednoducho chcela vyhnúť v niektorých častiach pripomienkovému konaniu. A niektoré možno s otázkami terorizmu súvisia, ale keď sa naozaj nad tým hlboko zamyslíme, tak zistíme, že vlastne tá zmena ani nie je potrebná. A možno sú tam potom aj ustanovenia, ktoré sú užitočné, ale veľmi ťažko sa tento balík rozdeľuje, pokiaľ má byť prijatý ako balík.
Ja zopakujem za stanu MOST - HÍD, a platí to aj pre novelu ústavu, že je pre nás určujúce zachovanie rovnováhy medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou slobody a súkromia jednotlivca na stane druhej.
Bolo tu opakovane povedané, a ja s tým súhlasím, že skutočný dôvod predloženia protiteroristického balíčka v tejto podobe dnes tu narýchlo je kampaň strany SMER, ktorá si na týchto otázkach začala robiť kampaň a veľmi intenzívne v tom pokračuje. (Potlesk.) To je jednoducho tak. A toto samo osebe naozaj by stačilo na to, aby sme povedali nie a vôbec o tom nediskutovali.
Zároveň ale platí, že strana SMER má dostatok hlasov na to, aby tú zákonnú úpravu, kde sú všetky koncentrované tie všetky škodlivé právne úpravy, prijala sama. Takže tam máme proste jednoducho problém, pretože to nevieme ovplyvniť, keď sa strana SMER rozhodne, že to prijme, tak to prijme.
Tak kde to ovplyvniť môžme a možno môžme prispieť aj k nejakej miere ratia, k užitočnosti právnej úpravy, tak je to novela ústavy. Novela ústavy rieši v postate len jednu jedinú otázku, a síce predlžovanie lehôt pre zadržanie a pre rozhodovanie súdu o vzatí do väzby v prípade, že ide o osobu, ktorá je dôvodne podozrivá z trestného činu terorizmu.
My sme povedali v prvom čítaní, že rozumieme tomu, že v takejto situácii, keď je tu osoba, ktorá je dôvodne podozrivá z terorizmu, má zmysel, aby polícia na to mala viac dní, ako má na to dnes. Pretože rozumieme tomu, že polícia musí komunikovať aj so zahraničnými inštitúciami a potrebuje zadovážiť všetky podklady na potrené rozhodnutia. To je tých 96 hodín. Zároveň sme povedali, že nevidíme dôvod na predĺženie rozhodovania pre súd v tomto prípade. Dnes platí v zmysle ústavy, že osoba môže byť bez rozhodnutia súdu obmedzená na osobnej slobode spolu 5 dní. Toľko je dnes priestor pre políciu a súd. Pokiaľ sa predĺži lehota pre políciu, tak to bude dokopy 7 dní. Javí sa to možno v danej situácii ako racionálne riešenie, a pokiaľ chceme byť konštruktívni, tak musíme považovať predĺženie lehoty pre políciu za vcelku rozumné riešenie.
Predložím pozmeňovací návrh, ktorým navrhnem možno technicky inak ako pán poslanec Lipšic, ale vecne v zásade to isté, aby bola z novely ústavy vypustená 6-dňová lehota pre rozhodovanie súdu a zostal ponechaný existujúci stav, aby polícia mala v prípade dôvodného podozrenia z terorizmu 96 hodín na to, aby mohla zadovážiť všetky doklady ohľadne rozhodovania pre súd.
Zopakujem stanovisko strany MOST - HÍD z prvého čítania. Pokiaľ neprejde takýto pozmeňovací návrh, ktorý vypustí v plnom rozsahu lehotu, predĺženie lehoty pre súd v prípadoch takéhoto rozhodovania, strana MOST - HÍD nemôže podporiť novelu ústavy.
Pozmeňovací návrh znie:
Čl. I znie:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. sa mení takto:
V čl. 17 ods. 3 druhá veta znie: "Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu."
Odôvodnenie som prečítala. Tá technika, pán poslanec Lipšic vecne v zásade obsahovo zhodný pozmeňovací návrh predložil k návrhu novely ústavy, tak ako bol sem predložený a mení ho, ja vlastne nahrádzam čl. I predložený predkladateľom novým znením čl. I. Hovorím, ten výsledok je, ten výsledok obsahovo je rovnaký.
Dámy a páni, ja zopakujem to, čo som povedala na úvod. Je mi veľmi smutno z toho, že závažné zmeny, ktoré sa týkajú ústavy, ale závažné zmeny, ktoré sa týkajú na jednej strane možno bezpečnosti, na druhej strane ale naozaj zásahov do základných práv a súkromia osôb, občanov žijúcich na Slovensku, sa prejednávajú za takého nezáujmu vládnej strany SMER. Je to, je to prejav, neviem, či je to prejav nezáujmu. Pre mňa je to dokonca až prejav, prejav toho, že poslanci za stranu SMER si neuvedomujú, že čo sa tu vlastne v pléne predkladá. A neuvedomujú si to, že keď raz sa niečo dostane do zákonov, tak to môže byť použité nielen proti tým, ktorí sú podozriví z terorizmu, nielen proti tým, ktorí sú podozriví z politického extrémizmu, nielen proti opozícii, dnešnej opozícii, ale kedykoľvek v budúcnosti proti ktorémukoľvek z nich, ak sa z nejakého dôvodu stane nepohodlný. A toto je už pre mňa strata pudu sebazáchovy a tomu už naozaj nerozumiem.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 14:37 - 14:38 hod.

Lucia Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Áno, to je možný dôvod, pán poslanec Lipšic, ale potom asi to riešenie musí vyzerať inak, nie takto.A, pán poslanec Brocka, áno, myslím si, že SMER od počiatku migračnej vlny a teraz po týchto teroristických útokoch šíri strach, buduje nepriateľa a robí si na tom kampaň. A to považujem za škodlivé pre Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2015 14:23 - 14:32 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, strana MOST – HÍD si uvedomuje nestabilitu a vážnosť bezpečnostnej situácie vo svete, v Európe a, samozrejme, z toho vyplývajúce dopady aj pre Slovenskú republiku. Na druhej strane ale sme presvedčení o tom, že keď prijímame opatrenia na zachovanie bezpečnosti krajiny a ľudí, ktorí tu žijú, tak musíme zachovať rovnováhu medzi bezpečnosťou na jednej strane a slobodou a ochranou súkromia jednotlivca na strane druhej, a to tak, aby pri zachovaní bezpečnosti bola sloboda a ochrana súkromia jednotlivca narušená do tej miery, pokiaľ je to nevyhnutné a efektívne pre zachovanie bezpečnosti krajiny a ľudí tu žijúcich, ale nie nad rámec a nie tak, aby tieto oprávnenia mohli byť zneužité. Obávame sa, že spôsob, akým boli tieto návrhy do parlamentu predložené negarantuje to, že dokážeme v dostatočnej miere v skrátenom legislatívnom konaní posúdiť, či tento balans medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou slobody a súkromia jednotlivca na strane druhej bude naozaj zachovaný a rešpektovaný.

Zároveň nemôžeme nevnímať, že súčasťou toho balíka nie sú len opatrenia, ktoré bezprostredne súvisia so vzniknutou situáciou, ale aj návrhy, ktoré podľa nášho názoru s touto situáciou nemajú nič spoločné. Poviem príklad otázky organizácie Vojenského spravodajstva. Či teraz súvisia bezprostredne s bezpečnostnou situáciou a musíme ich riešiť v skrátenom legislatívnom konaní, to neviem. Domnievam sa, že s ňou nesúvisia nie. Čiže sme presvedčení, že súčasťou toho balíka sú aj návrhy, ktoré nemajú čo robiť v skrátenom konaní a nezodpovedajú odôvodneniu, s ktorým tieto návrhy prišli do parlamentu.

Priznám sa, očakávala by som v tejto situácii, že príde minister vnútra, možno na neverejnom zasadnutí všetkých dotknutých výborov oboznámi poslancov so situáciou na Slovensku, s bezpečnostnou situáciou na Slovensku a povie na to, aby sme sa cítili komfortne a dokázali v novej situácii zabezpečiť bezpečnosť krajiny a všetkých jej občanov, potrebujeme po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, po piate posilniť toto a toto.

A s výhľadom bolo by dobré možno sa venovať ešte ďalším otázkam. Toto sa nestalo a my dnes vlastne čelíme informačnej asymetrii, pretože z úst ministra vnútra, ale aj samotného premiéra sa cez televízne obrazovky valia rôzne informácie, ktoré my nevieme ani verifikovať, ani posúdiť, a potom sa nám aj veľmi ťažko posudzujú tieto návrhy.

Momentálne sme v situácii, že dnes rokujeme o skrátenom konaní a v schválenom programe máme v druhom čítaní, už po rokovaní výborov o týchto návrhoch rokovať v piatok o deviatej doobeda tu v pléne. Vzhľadom na krátkosť času tak si dovolím možno rovno tlmočiť základné pripomienky alebo základné požiadavky strany MOST – HÍD na to, aby mohla uvažovať o týchto návrhoch zákonov, čo je možno aj pre vás, pán minister, relevantné najmä vzhľadom na to, že predkladáte aj novelu ústavy, na čo potrebujete aj hlasy opozície.

Navrhované predĺženie lehoty na zadržanie podozrivých z terorizmu na 96 hodín pre políciu je návrh zmeny ústavy a následne právnych predpisov, ktorému dokážeme rozumieť. Vieme, asi prečo je to navrhnuté. A je možné o tom uvažovať. Čomu nerozumieme ale, je, prečo by súd potreboval následne až 144 hodín na vydanie rozhodnutia o väzbe. Priznám sa, ja sama som mala konzultácie s trestnými sudcami, ktorí rozhodujú o týchto veciach. Rozhodujú o väzbe aj pri obzvlášť závažných zločinoch, a teda informovali ma, že to nepotrebujú, že tých 72 hodín je v zásade postačujúcich. Takže tu budeme žiadať aj vysvetlenie, ale rovno vám hovorím, pán minister, že tomuto nerozumieme a pokiaľ nedostaneme k tomu patričné vysvetlenie, tak si nevieme predstaviť podporu novely ústavy pri tomto, že zostane zachovaná aj táto časť navrhovanej právnej úpravy v ústave ako takej.

Pri ostatných návrhoch podrobnejšie sa vyjadrí kolega Gál, pokiaľ ide o návrhy protiteroristického balíčka, ale v každom prípade aj vzhľadom na spôsob, akým rokujeme o týchto návrhoch, a je to 16 zákonov, ktoré sa navrhujú novelizovať tým jedným návrhom zákona, tak minimálne, čo si myslíme, je, že je dôležitá požiadavka aj vo vzťahu k exekutíve, aby sme zaviedli do právnej úpravy aj zároveň kontrolné oprávnenia pre parlament, resp. povinnosť pre vládu a dotknuté inštitúcie, aby pravidelne informovali o použití týchto právomocí, ktoré sa navrhujú podľa tejto právnej úpravy, aby minimálne aspoň parlament vedel vyhodnocovať a vedel sa zaoberať otázkou toho, či nedochádza k nejakému zneužívaniu týchto zvýšených oprávnení, prípadne či sú efektívne využívané. Myslím si, že je našou povinnosťou sa týmito otázkami pravidelne zaoberať.

A budeme navrhovať, aby táto nová právna úprava vzhľadom na to, ako je prijímaná, bola prijímaná na obmedzený čas, na 18 mesiacov alebo 24 mesiacov, s tým, aby po týchto osemnástich mesiacoch sme vyhodnotili účinnosť tejto novej právnej úpravy, ak ju teda v tejto podobe aj presadíte, a zaoberali sa jej efektívnosťou v každom prípade, aby to muselo byť predmetom rokovania parlamentu.To sú základné postoje strany MOST – HÍD k balíčku, ktorý ste doniesli do parlamentu, pán minister, v každom prípade to východisko pre naše úvahy vychádza z toho, že sme presvedčení o tom, že musí existovať rovnováha medzi bezpečnosťou na jednej strane a slobodou a ochranou súkromia jednotlivca na strane druhej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

1.12.2015 11:39 - 11:40 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.

Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby prerokovali návrh zákona výbory do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.11.2015 12:07 - 12:09 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Všimli ste si, pán minister, že ja som nekritizovala to, že tých zdrojov je viac. Chcela som upozorniť na to, že tak, jak vy ste to pomenovali, roboty ako na kostole, pretože aj systém justície musí byť manažovaný, manažovaný efektívne a práve preto tá otázka, či sudcovia alebo vyšší súdni úradníci, súvisí veľmi úzko s tým, čo ste povedali. Sudcovia sú na doživotie. Vyšší súdni úradníci, tam máme predsa len flexibilnejší priestor.
Jednu poznámku musím povedať, pretože často sa hovorí o tom mojom kostlivcovi v podobe sto vyšších súdnych úradníkov. Nehovorí sa o tom, ako to vzniklo.
Dohoda o tom, že môžeme prijať sto vyšších súdnych úradníkov, vznikla v roku 2011 v situácii, keď možno si spomínate, súdna rada v tom čase ešte pod vedením Štefana Harabina odmietla predkladať návrhy nových sudcov prezidentovi na vymenovanie, pretože protestovali proti nejakému systému výberových konaní. Čiže vznikli situácie, že na súdoch odchádzali sudcovia, ale skoro rok odmietla súdna rada posunúť sudcov na vymenovanie prezidentovi. Vyriešili sme to tým, že na tieto podkapacitné súdy sme doložili vyšších súdnych úradníkov. Bolo to v rámci tejto dohody s tým, že ešte dokonca sme si povedali, že uvidíme, ako efektívne budú fungovať tieto súdy, ktoré boli doplnené vyššími súdnymi úradníkmi a či to nemôže byť model. Čiže sme to zobrali a je taký test. Vláda padla a bolo na roku 2012, aby sa teda pomenovalo, že či vyšší súdni úradníci alebo sudcovia. Čiže to bola úloha nie už moja, ale niekoho iného. Ale toto treba vysvetliť, lebo tá situácia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.11.2015 11:55 - 12:01 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, naozaj chcem hovoriť veľmi krátko, ale pre poriadok musím a využívam príležitosť, že to môžem hovoriť ministrovi financií, a to, čo poviem, ma v zásade nejako neteší. Hovorím to ako bývalá ministerka a predtým aj štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a krátko sa vyjadrím teda k rozpočtu ministerstva spravodlivosti. A nebudem hovoriť o tom, že či má rezort spravodlivosti v tomto rozpočte málo alebo veľa peňazí, budem skôr hovoriť o tom, že aj z titulu mojej bývalej pozície ministerky spravodlivosti ja dnes vlastne neviem povedať, či má rezort spravodlivosti v tomto ročnom rozpočte, v budúcoročnom rozpočte veľa alebo málo peňazí.
Z môjho pohľadu rozpočet, rozpočet ministerstva spravodlivosti z hľadiska efektívnosti a manažovania celého systému spravodlivosti a súdov dnes nepredstavuje ani nástroj na vyššiu efektívnosť systému súdnictva a ani neodzrkadľuje nejaké tendencie, ako nastaviť systém, aby ten systém bol manažovaný efektívne. Hovorím to s plnou vážnosťou. Hovorím to aj po tom, čo poznám všetky tie problémy, ktoré na súdoch sú, aj s možno malou kapacitou, ktoré dnes evidentne existuje. Po prečítaní koncepcie modernizácie a stabilizácie justície, po prečítaní uznesení súdnej rady som dospela k záveru, že celý systém súdnictva stojí pred tým, aby si zodpovedal najskôr niektoré základné otázky.
Tá prvá základná otázka je, že či všetko, čo chodí na súdy, má chodiť na súdy. A ak tú otázku položila súdna rada, ktorá navrhuje, aby časť vecí bola odklonená zo súdov, ak je to tak, tak potom toto rozhodnutie treba urobiť a to rozhodnutie možno treba urobiť aj tak, že tie veci majú zostať na súdoch a majú byť rozhodované súdmi, ale potom stojíme pred druhou otázkou, že kto ich má rozhodovať, že či sudcovia alebo vyšší súdni úradníci a v akom pomere. Tá otázka dnes nie je zodpovedaná, nie je zodpovedaná ani v koncepcii modernizácie a stabilizácie justície. Tam sa naznačuje, že možno niečo by mohli robiť vyšší súdni úradníci a ja dnes na tieto otázky neviem odpovedať.
Odpovede na tieto otázky majú potom svoj odraz aj v tom, ako má byť ten celý systém manažovaný z hľadiska organizácie práce. To, čo evidujem, je, že prúdia veľké zdroje teraz do rezortu na elektronizáciu justície, čo je dobré podľa mojej mienky, lebo justícia to potrebuje, aby mohla fungovať moderne. Čo nie som si istá, že či budú tieto prostriedky na elektronizáciu justície využité efektívne, ak nemáme predtým, ako ich použijeme a nastavíme tie systémy, zodpovedané tieto predchádzajúce otázky.
Tieto otázky, o ktorých hovorím, raz už na stole boli v rokoch 2002 až 2005. Vtedy sa zavádzal istý systém súdneho manažmentu aj so zahraničnými poradcami. Boli na to nastavené aj programové ciele v rámci rozpočtu. Desať rokov klesala priemerná dĺžka súdnych konaní bez ohľadu na ministrov, teraz sa predlžuje, za rok 2014. To sú tvrdé dáta, zverejnené tvrdé dáta. A to, čo bolo svojho času nastavené, možno nie dotiahnuté, ale ako prvý pokus nastavené, dnes sa evidentne vyčerpalo z hľadiska svojej kapacity a na tieto otázky, ktoré som povedala, treba odpovedať a na základe toho, aké budú odpovede, bude treba nastaviť zdroje. A uvidíme až potom, či do sudcov, či do vyšších súdnych úradníkov ako nastaviť manažment a ako potom majú vyzerať tie systémy, aj elektronické, ktorý tento manažment budú podporovať. Takže ja som tu možno mala stáť a plédovať za viac peňazí na sudcov alebo viac peňazí na vyšších súdnych úradníkov, ale cítila som potrebu takto zhrnúť stav, aký teraz je. A myslím si, že ak sa máme dožiť efektívnejšej justície, toto stojí pred nami bez ohľadu na to, kto bude vo vláde a že to potom bude musieť nájsť odraz aj v rozpočte o to viac, že ja som presvedčená o tom, že rozpočet môže byť aj nástroj, ktorý podporuje systémové zmeny, nielen odrazu nejakého stavu, ktorý teraz existuje.
Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.11.2015 9:52 - 10:11 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, svoje zásadné výhrady k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre a ďalšie právne predpisy týkajúce sa prokuratúry, prokurátorov, ale aj súdov a sudcov, som vyslovila v prvom čítaní. Zhrniem ich veľmi krátko a dovolím si predložiť pozmeňovacie návrhy.
Som presvedčená o tom, že týmto vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre, posilňujete to, že z prokuratúry sa stáva štát v štáte, posilňujete pozíciu generálneho prokurátora do pozície, ktorá je pod malou kontrolou na to, aby existovali reálne zábrany, aby táto pozícia nemohla byť zneužitá, a v tomto smere budú aj moje pozmeňovacie návrhy k tejto časti.
Zároveň sa dotýkate alebo novelizujete aj zákony, ktoré sa týkajú súdov a sudcov. Musím povedať, že na konci volebného obdobia po tom, čo podmienky na súdoch sú také, že neumožňujú efektívny výkon súdnictva, o čom hovoria tvrdé dáta, čo sa vo výsledku prejavuje aj na dôveryhodnosti justície, vychádzate v ústrety síce sudcom, ale nerobíte systémové opatrenia.
Keď hovorím o tom, že všetky tvrdé dáta hovoria o tom, že situácia na súdoch sa za posledné štyri roky zhoršila, hovorím o tom, že 74 % ľudí nedôveruje dnes justícii, a to napriek tomu, že už rok nie je v svojej pozícii Štefan Harabin, čiže už sa nedá vyhovárať na to, že tá nedôvera v justícii bola viazaná len na osobu bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Ale zároveň hovorím aj o tom, že aj štatistické dáta sú horšie, horšie v tom zmysle, že posledné štatistiky, ktoré sú zverejnené na webe, hovoria, že v roku 2014 sa po skoro desiatich rokoch po prvýkrát predĺžila priemerná dĺžka súdneho konania vo všetkých hlavných agendách. A to je problém. Je to problém pre spravodlivosť, je to problém pre podnikateľské prostredie. Zo sudcovského prostredia vieme, že podmienky na súdoch nie sú dobré, a hovorím, lepíte teraz oči tým, že zvyšujete výhody. Ja som posledná z tých, ktorá by hovorila, že každý sudca je zlý, naopak, treba rozlišovať medzi tými, ktorí si poctivo robia svoju robotu, a medzi tými, ktorí možno kazia dobré meno justície.
A v tomto smere predkladám aj svoj prvý pozmeňovací návrh, ktorý sa týka čl. II a má zabezpečiť to, čo aj vy máte medzi svojimi úlohami, ktoré vám boli schválené uznesením vlády, a síce zverejniť hodnotenie sudcov. Zverejňovaním hodnotenia sudcov môžme zabezpečiť to, že sa naozaj začne rozlišovať medzi tými sudcami, ktorí si poctivo robia svoju robotu, a medzi tými, ktorí možno kazia dobré meno justície.
Pán minister, opakovane predkladám tento návrh. Vy to máte ako úlohu z akčného plánu právny štát, máte to ako úlohu predložiť takýto návrh na vládu do konca decembra, predloženie akéhokoľvek návrhu zákona do konca decembra je úloha, ktorá predstavuje zdrap papiera, pretože všetci dobre vedia, že v januári už nebude riadna schôdza parlamentu, čiže parlament ju nebude môcť prerokovať, a všetci dobre vedia, že v novom volebnom období je potrebné návrhy zákonov predložiť opakovane, čiže je to úloha pre úlohu, aby ste si ju odfajkli, ale nezrealizovali. Ja si myslím, že justícia potrebuje začať rozlišovať medzi tými, ktorí naozaj robia kvalitnú robotu aj v náročných podmienkach, a tými, pre ktorých toto neplatí.
Preto predkladám môj prvý pozmeňovací návrh, ktorý znie:
Bod 1. V čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. Za § 27g sa vkladá § 27h, ktorý znie:
㤠27h
Ten, kto vykonal hodnotenie sudcu, zabezpečí zverejnenie hodnotenia sudcu na webovom sídle ministerstva, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa hodnotenie sudcu stalo konečným; spolu s hodnotením sudcu zverejní aj námietky sudcu, ak boli uplatnené, vrátane stanoviska Sudcovskej rady, ako aj hodnotenie sudcu zmenené podľa § 27e ods. 5."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. V čl. II bod 7 znie: 7. Za § 151za sa vkladá § 151zb, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 151zb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Hodnotenie sudcu vykonané podľa § 151w ods. 2 až 4 je ten, kto ho vykonal, povinný zverejniť v rozsahu a spôsobom podľa § 27h najneskôr do 30. marca 2016.
(2) Ustanovenie § 95 ods. 4 sa vzťahuje aj na sudcu, ktorému bol priznaný príplatok za výkon funkcie sudcu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak jeho právo na príplatok k 1. januáru 2016 trvá. Rovnako sa postupuje aj v prípade príplatku k vdovskému dôchodku, príplatku k vdoveckému dôchodku a príplatku k sirotskému dôchodku."
Návrh zákona som odôvodnila na začiatku.
Môj druhý pozmeňovací návrh sa týka aj sudcov a prokurátorov a reaguje na tú časť návrhu, vládneho návrhu, ktorý nanovo zavádza možnosť udeľovania odmien sudcom, ako aj prokurátorom, čo považujem za nesystémový krok. Máme skúsenosti z minulosti, akým spôsobom v našom prostredí sa udeľovanie odmien zneužívalo na odmeňovanie za rozhodovanie, čo neprospieva nestrannosti a nezávislosti justície. Je tu priestor na to, aby sa tieto odmeny používali ako páka na motivovanie k určitému spôsobu rozhodnutia. Ja viem, že mnohí sudcovia sú dnes preťažení, zároveň platí, že garantovaná výška platu plus všetkých náležitostí pri takejto funkcii jednoducho inkluduje v sebe aj činnosti, ako je zastupovanie kolegu, prípadne činnosti v samospráve a podobne. A pokiaľ sú sudcovia preťažení, tak to treba riešiť systémovým spôsobom manažérskymi opatreniami na súdoch a nie znovu zavádzaním odmien, ktoré keď už raz boli zrušené ako nesystémový krok, tak by sme sa k tomuto nemali opätovne vracať. Platí to rovnako pre sudcov a platí to rovnako pre prokurátorov.
V tomto duchu predkladám svoj druhý pozmeňovací návrh, ktorý znie:
Bod 1. V čl. II sa vypúšťajú body 2 a 5. Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. V čl. III sa vypúšťajú body 59 a 72. Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 3. V čl. III bod 64 sa v navrhovanom § 103 ods. 4 za slovom "úrad" vypúšťa čiarka a slová "ak v odseku 5 nie je ustanovené inak".
Bod 4. V čl. III bod 64 sa v navrhovanom § 103 vypúšťa odsek 5.
Môj tretí pozmeňovací návrh sa týka výberových konaní na prokurátorov. Ja som spomínala v prvom čítaní, že máme tu takú potemkinovskú dedinu, pretože zavádzajú sa výberové konania na prokurátorov alebo posilňuje sa a argumentuje sa zvýšením transparentnosti výberových konaní na prokurátorov. Pravda je ale taká, že ten návrh je postavený tak, že nielenže výberových konaním generálny prokurátor nie je viazaný, ale navyše tým, že sa v plnej miere znovu zavádza inštitút prokurátorského čakateľa. A tá právna úprava je nastavená tak, že nie je potrebné vypísať výberové konanie, pokiaľ možno miesto obsadiť teda čakateľom prokuratúry, tak sa celé výberové konania stanú prakticky bezpredmetnými, pretože skúsenosť hovorí, že jednoducho sú preferovaní prokurátorskí čakatelia. Čiže hráme sa tu na transparentné výberové konania, ktoré prakticky nebudú existovať, pretože prokurátorské miesta budú obsadzované inak. To je hra, s ktorou jednoducho nemôžem súhlasiť, a myslím si, že výberové konanie by malo byť pravidlo a, samozrejme, čakatelia prokuratúry už samotným faktom, že pôsobia na prokuratúre, tak či tak majú komparatívnu výhodu v týchto výberových konaniach, nech budú akokoľvek férovo nastavené.
V tomto duchu predkladám môj tretí pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z o prokuratúre, a síce v znení:
Bod 1. V čl. III bod 6 v navrhovanom § 7a ods. 5 sa vypúšťajú slová "na rozhodnutie".
Bod 2. V čl. III bod 6 v navrhovanom § 7a odsek 8 znie: „(8) Výsledkom výberového konania je generálny prokurátor viazaný.".
Bod 3. V čl. III bod 7 znie: 7. V § 8 odsek 1 znie: "Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú okresnú prokuratúru generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania."
Bod 4. V čl. III sa za bod 139 vkladá nový bod 140, ktorý znie: 140. V § 251 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
A keď už teda transparentné výberové konania, tak potom naozaj transparentné výberové konania, tak ako sa patrí, a k tomu smeruje môj štvrtý pozmeňovací návrh, ktorý znie:
Bod 1. V čl. III bod 6 v navrhovanom § 7 ods. 1 písmeno b) znie: "b) životopis a motivačný list,".
Bod 2. V čl. III bod 6 sa v navrhovanom § 7 za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
"(8) Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, životopisov uchádzačov, motivačných listov a písomných vyhlásení podľa odseku 6 písm. k) na webovom sídle Generálnej prokuratúry, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť odôvodené výhrady voči uchádzačom; generálny prokurátor ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii. Výberová komisia môže požadovať vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Generálny prokurátor ďalej na webovom sídle Generálnej prokuratúry zabezpečí zverejnenie dátumu a miesta konania výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním."
Doterajší odsek 8 sa označí ako odsek 9.
Bod 3. V čl. III bod 6 v navrhovanom § 7 ods. 8 druhá veta znie: "Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku; takto vyhotovený záznam sa zverejňuje spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania."
Bod 4. V čl. III bod 6 sa v navrhovanom § 7a vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označí ako odsek 7.
Môj ďalší pozmeňovací návrh sa týka zverejňovania záväzných stanovísk, tak ako to bolo doteraz, nevidím dôvod, prečo by, prečo by záväzné stanoviská, ktoré vydáva generálny prokurátor, nemali byť proste verejne prístupné online, prečo len v správe, ktorú predkladá Generálna prokuratúra, naozaj na tom nevidím nejaký racionálny dôvod. Pretože myslím, že právnej istote svedčí, keď takéto informácie sú k dispozícii hneď, ako boli jednoducho vydané.
Takže v tomto duchu aj môj piaty pozmeňujúci návrh:
Bod 1. V čl. I bod 12 sa navrhovaný § 11 dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť bezodkladné zverejnenie záväzného stanoviska na webovom sídle Generálnej prokuratúry."
V čl. I sa vypúšťa bod 30.
V čl. I bod 114 v navrhovanom § 217a sa v celom texte druhej vety za slovo "prokurátora" vkladajú slová "a jeho zmeny".
Bod 4. V čl. I bod 114 v navrhovanom § 217d ods. 3 sa slová "na ktorom zverejňuje aj svoje zovšeobecňujúce stanoviská a odporúčania" nahrádzajú slovami "na ktorom bezodkladne zverejňuje svoje stanoviská a odporúčania vrátane ich odôvodnení, ako aj návrhov a podnetov, na základe ktorých boli vydané".
Bod 5. V čl. I bod 114 v navrhovanom § 217b ods. 3 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: "najmä na základe podnetu ktoréhokoľvek prokurátora alebo fyzických osôb a právnických osôb".
Tieto posledné body môjho piateho pozmeňovacieho návrhu sa týkajú etickej komisie, ktorej zriadenie vítam, akurát nevidím dôvod, aby aj táto komisia svoje stanoviská nielen zovšeobecňujúceho charakteru, ale svoje konkrétne stanoviská na podnety konkrétnych prokurátorov alebo fyzických osôb nezverejňovala, aby teda otázka etiky bola naozaj funkčná a dynamická, a teda vedeli sme, ako sa s jednotlivými podnetmi komisia vysporiadala.
A potom je tu môj posledný pozmeňovací návrh, ktorý, priznám sa, že som vypracovala aj na podnet alebo na základe vystúpenia pána poslanca Hlinu v prvom čítaní, pretože som presvedčená, že v tomto prípade má pravdu, a síce nevidím dôvod, aby oznamovanie zadržania poslanca a vyžiadanie si súhlasu na vzatie poslanca do väzby bolo zverené len do pôsobnosti generálneho prokurátora.
Preto navrhujem vo svojom šiestom pozmeňujúcom návrhu, aby v čl. I bod 12 sa v navrhovanom § 13 vypustili, teda sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajšie odseky 5 a 6 sa označia ako odseky 3 a 4.
To sú moje pozmeňujúce návrhy.
K textu mám viaceré výhrady, ktoré presahujú rámec týchto pozmeňujúcich návrhov. Preto som podporila aj pozmeňujúce návrhy pána poslanca Lipšica svojím podpisom. Čiže stotožňujem sa aj s nimi.
K pozmeňujúcim návrhom, ktoré som predložila, tých podpisov je viac. Dovolím si povedať, že tieto pozmeňujúce návrhy podporuje aj klub KDH, pán poslanec Hrušovský a ďalší kolegovia z klubu KDH ich podpísali. A v tomto zmysle som sľúbila, že to aj poviem, že klub KDH tieto pozmeňovacie návrhy podporuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.10.2015 13:54 - 13:56 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis

206.
Ďakujem veľmi pekne. Ja naozaj len veľmi krátko. Pretože sledovala som genézu tvorby vládneho návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z ktorej sa naozaj stala len čisto implementačná novela príslušnej smernice o opakovanom použití informácií, tak ako to hovoril pán predkladateľ Osuský a nadväzujúc na to, čo ako predkladateľ hovoril pán poslanec Osuský, ja len chcem povedať, že v tej rozprave k vládnemu návrhu som sa pýtala pána ministra, prečo stiahol tie ostatné časti návrhu zákona. On to odôvodnil tým, že za tým rokovacím stolom v čase prípravy zákona sľúbil všetkým zúčastneným, že keby sa mal zhoršiť štandard prístupu k informáciám, takže ten zákon stiahne, tak som z toho porozumela, že v rámci toho pripomienkového konania hrozilo, že sa zhorší štandard prístupu k informáciám, tak pán minister radšej ostal teda len pri tej minimálnej povinnosti implementovať smernicu Európskej únie.

Zároveň tu, samozrejme, o niečom svedčí, respektíve svedčí to, čo nie je dobré, pretože svedčí to aj o mandáte a sile ministra spravodlivosti, respektíve ministerstva spravodlivosti v tejto vláde v tejto veci. Pretože zároveň platí, že za tým stolom rokoval a hľadal kompromis v miere, v ktorej nevedel vlastne, aký má mandát, čo je tiež zložité, pretože vnímam to tak, že tí ostatní v dobrej viere sedeli za tým rokovacím stolom.

Takže to je asi reálna situácia. Ale zákon o slobodnom prístupe k informáciám vždy čelí tomu prešu, o ktorom hovoril pán poslanec Osuský a vždy aj s občianskou spoločnosťou bola zhoda na tom, že keď sa to má zhoršiť, tak potom radšej do toho nevstupujme. Takže mám pocit, že zas sme sa dostali do tejto situácie.

Ďakujem pekne. To len na margo. A ja osobne tento návrh podporujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.10.2015 13:52 - 13:53 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis

204.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážený pán predkladateľ, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu a ak môžem, tak sa rovno do nej hlásim.

Skryt prepis