Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2016 o 14:58 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2016 14:58 - 14:59 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážení páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor stanovil ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 14:40 - 14:42 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím, že čo tu k tomuto nezaznelo a je to relevantné, je to, že skutoční držitelia moci v tomto štáte nemajú záujem o to, aby alternatívne sily mohli rozhodovať o tom, čo sa bude diať s ich kšeftami, s tým, ako oni ponímajú to, čo tento štát má a môže robiť. A to je to, prečo parlamentné výbory dosiaľ neexistovali, pretože skutoční držitelia moci ovládajú súdy, prokuratúru, políciu alebo každého iného, kto do ich kšeftov môže nejako zasahovať. To je ten dôvod. A prostriedok, ktorým títo skutoční držitelia moci vykonávajú túto reálnu moc, sú súdy, Ústavný súd, ktoré sú napechované komunistickými kádrami, ktoré sú absolútne bez morálky, ktoré nepožívajú ten étos morálny, ktorý by sudca mal mať, a na tom je to celé založené. Takže ten, kto bude hlasovať proti takémuto návrhu, dá tým jasne najavo, na ktorú stranu patrí, či patrí k tým reálnym držiteľom moci v tomto štáte, alebo či patrí k demokratom, tým, ktorí slúžia ľuďom a nie držiteľom moci, ktorí sú v pozadí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 10:30 - 10:31 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. I keď je sporné, či sa má reagovať na takýto prejav pána Blahu, ja uvediem len niekoľko poznámok. Ak pán Blaha hovorí, že idea Európskej únie je to, čo SMER zjednocuje, tak treba povedať, že to je samozrejme klamstvo, hej. Ak existuje nejaká jediná idea, ktorá SMER zjednocuje, je to vykrádanie verejných rozpočtov a rabovanie a dnes už dá sa povedať, že rabovanie bagrom. Preto, že Európska únia takéto chovanie toleruje, preto je pod tlakom aj od vyspelých demokracií, ako je Británia.
Pokiaľ pán Blaha hovorí niečo o Amerike, je to smiešne. Nič nevie. Uviesť niečo v tom zmysle, že v Amerike neexistuje predbežná kontrola lekárenských výrobkov a jedla, zrejme pán Blaha nič nevie o tom, čo je to FDA, The Food and Drug Administration. Takže asi toľko. Myslím, že celý ten prejav je v tomto duchu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2016 12:58 - 13:00 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeniu návrhu tohto zákona.
Návrh zákona spĺňa všetky formálne náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2016 12:51 - 12:53 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Podobne deklarujem konflikt záujmov, ale v opačnom garde, ako kolega Dostál. Som advokát a teda zamestnávateľ aj v súčasnosti jedného koncipienta. Musím súhlasiť s tým, čo uviedol kolega Dostál. Tento zákon plní iný ako deklarovaný účel a jeho dôsledkom alebo ten zákon, ktorý má tento návrh zákona zmeniť, plní iný účel ako deklarovaný účel. A jeho dôsledkom naozaj nie je žiadne zlepšenie kvality advokátskych služieb. Naopak. Myslím si, že ak chceme zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v advokácii, musíme zlepšiť kvalitu našich škôl, ktoré sú otrasné, pokiaľ ide o prípravu advokátov. A musíme zvýšiť úroveň právneho štátu, pretože advokáti v podstate do veľkej miery nerobia nič, len vybavujú. Neriešia právne problémy, len vybavujú. Keď niekto chce riešiť právne problémy, tak musí robiť buď právne veci, ktoré nesúvisia s naším právnym prostredím alebo hlavne nie so súdmi, alebo musí pracovať pre klientov, ktorí majú právne potreby v zahraničí. Preto sa prihováram za to, aby sme aj v prostredí advokácie riešili problémy naozaj a nie zdanlivo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 16:45 - 16:46 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Gál, systém je taký, že keby sme my navrhli nejaký ten počet, tak je jasné, že by pri tom, ako funguje táto koalícia, prešli tí vaši. Takže by sme v podstate vám robili len štafáž, aby ste sa mohli vyhovárať, že však boli navrhnutí a neboli vybraní. Presne tak, ako ste vy neschválili žiaden z našich doterajších návrhov, tak by ste ani neschválili našich kandidátov, pretože vy tu kandidátov navrhujete a hlasovanie robíte tak, ako vám to prikáže váš boss Robert Fico. Takže nehrajme sa tu na nič a netvrďte nám, že my máme ponúkať nejakých kandidátov, keď všetci vieme, že sa tu hlasuje tak, ako to dostanete nariadené. Čiže nebuďte trápny, pán kolega.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2016 16:40 - 16:44 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som k tejto voľbe povedať nasledujúce. Táto vláda sa vo svojom programovom vyhlásení prihlásila k tomu, že chce výrazne zlepšiť pomery v súdnictve. Súčasťou toho bolo aj vyhlásenie o tom, že chce sfunkčniť disciplinárne konania v súdnictve. Táto voľba, ako dosiaľ prebieha, je potvrdením toho, že toto sú len prázdne reči. Navrhovaní kandidáti boli navrhnutí tými istými poslancami toho istého vládneho bloku ako doteraz. Dá sa povedať, že ide o krajne nedemokratický spôsob volenia týchto veľmi vážnych kandidátov na veľmi vážne posty. Nič nevieme o týchto kandidátoch. Vieme len to, že boli akosi vybraní, a máme vážne podozrenie, že sa jedná o kandidátov, ktorí z jednej polovice robia len křoví, robia len štafáž. A potom tá druhá polovica, tí reálni, ktorí majú byť zvolení, sú vybraní na to, aby plnili tú funkciu, ktorú disciplinárne senáty plnili doteraz. To znamená nefungovanie disciplinárnych senátov tak, aby si sudcovia mohli robiť to, čo chcú. Ako vieme, sudcovia sami o sebe vyjadrili názor, že sú vynikajúci. Vyjadrili názor v tom zmysle, že veľká väčšina z nich je bezchybná. Nič nevieme o tom, aké názory zdieľajú o tom, že ako funguje súdnictvo. Títo navrhovaní kandidáti podľa všetkého sú kandidáti tých, ktorí chcú, aby súdnictvo fungovalo tak, ako fungovalo doteraz, to znamená, nefungovalo alebo fungovalo len pre potreby vybraných jedincov. Napríklad jedna z navrhovaných sudkýň disciplinárnych senátov je manželka sudcu, ktorý je mnohými považovaný za osobného sudcu Penty Branislava Krála. To je ten, ktorý o knihe Gorila povedal ešte skôr, ako bola vydaná, že je v rozpore s právom. Prosím teda, aby táto voľba nepotvrdila to, že súdnictvo má pokračovať ako doteraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 10:12 - 10:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Považujem za intelektuálne nečestné, keď predstaviteľ strany, ktorá 10 rokov tu korumpovala, ničila súdnictvo, ktorá tu inštalovala Harabina a jeho pomocníkov, teraz hovorí, že: „Poďme hovoriť s ministerkou spravodlivosti.“ Dôvodom pre nutnosť takýchto opatrení, ktoré my tu navrhujeme v Zákonníku práce, je to, že súdy sú beznádejne nefunkčné a my sa vystavujeme do situácie, kedy zamestnávateľ nevie, že koľko bude platiť náhradu mzdy svojmu zamestnancovi, ktorý sa obrátil na súd pre neplatnosť výpovede. To je tragédia, je to falošnosť najhrubšieho zrna.
A potom keď hovoríme o dôchodkoch, o tom, že sú malé a že ľudia nechcú platiť odvody, no prečo nechcú platiť odvody? Pretože vedia, že za to nič nedostanú, že tie odvody rozkradnú vaši oligarchovia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 9:38 - 9:40 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujeme pekne Jozefovi Mihálovi za veľmi dobrý výklad tohto návrhu, ja by som chcel ale uviesť v súvislosti s obmedzením náhrady mzdy na 6-mesačnú mzdu toto. Ten pravý dôvod, pre ktorý toto je problém a pre ktorý potrebujeme obmedzovať tú náhradu mzdy takto zákonom, je to, že súdy u nás nefungujú. Za normálnych okolností totižto podmienkou toho, aby nejaká náhrada mzdy vznikla, je to, že sa tento zamestnanec, s ktorým bol nesprávne rozviazaný pracovný pomer obráti na súd. A keby to u nás fungovalo tak, ako to má fungovať, to znamená v súlade s európskymi predpismi a s rozhodnutiami európskych súdov, že pracovnoprávne veci sa majú vybavovať prednostne, tak tie súdy by bohate rozhodli v rámci tej 6-mesačnej doby, a teda by viac ako 6 mesiacov vôbec neprichádzalo v úvahu. A my vlastne tento problém riešime len preto, že súdom napriek tomu, že majú povinnosť rozhodnúť prednostne, vôbec nevadí to, že rozhodujú napríklad aj 10 rokov v pracovnoprávnej veci. Toto je ten pravý problém. A my musíme riešiť pomocou zákonov takýto problém, ale ten problém v podstate má riešenie. A to je fungovanie súdov. To u nás, bohužiaľ, nie je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 16:51 - 16:52 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem.
Reagoval by som len na zmienenie toho, že aký je pomer počtu exekútorských úradov v Čechách a na Slovensku, ako to už nakoniec aj pán poslanec čiastočne zmienil. Je treba vedieť, že v Čechách prebiehajú samostatne okrem súkromných exekútorov exekúcie aj prostredníctvom priamo súdu alebo daňových úradov alebo v správnych exekúciách. Tieto prebiehajú formou výkonu rozhodnutia štátom. Čiže tento pomer nie je celkom presne uvedený. Každopádne ďakujeme za to, že pán kolega Pčolinský súhlasí s celkovým zámerom tohto zákona, a že sme si vedomí, že nie je nedokonalý, ale minimálne demotivuje tých falošných exekútorov, o ktorých on sám hovoril.
Ďakujem.
Skryt prepis