Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 10:24 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:24 - 10:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Nie je to zase, nie je to pravda, nie je to pravda, nie je to pravda. My hovoríme, že sudca je predstaviteľ štátnej moci, ako taký nemá čo skrývať svoju tvár. Ak existujú procesné dôvody na to, aby tvár pri procese v súdnej sieni nebola zverejnená, prosím, nech sa to upraví. Ale to, aby Jankovská mne hovorila, že jej tvár nesmie byť fotografovaná, to si vyprosím. A ten kto sa tohto systému zastáva...
===== prosím, nech sa to upraví, ale to, aby Jankovská mne hovorila, že jej tvár nesmie byť fotografovaná, to si vyprosím a ten kto sa tohto systému zastáva, tak ten proste jednoducho chce, aby to ďalej fungovalo tak ako to funguje. Nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:24 - 10:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Nie je to zase, nie je to pravda, nie je to pravda, nie je to pravda. My hovoríme, že sudca je predstaviteľ štátnej moci, ako taký nemá čo skrývať svoju tvár. Ak existujú procesné dôvody na to, aby tvár pri procese v súdnej sieni nebola zverejnená, prosím, nech sa to upraví. Ale to, aby Jankovská mne hovorila, že jej tvár nesmie byť fotografovaná, to si vyprosím. A ten kto sa tohto systému zastáva...
===== prosím, nech sa to upraví, ale to, aby Jankovská mne hovorila, že jej tvár nesmie byť fotografovaná, to si vyprosím a ten kto sa tohto systému zastáva, tak ten proste jednoducho chce, aby to ďalej fungovalo tak ako to funguje. Nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 10:20 - 10:23 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja som sa len v krátkosti prihlásil do rozpravy, lebo chcem zareagovať na to, čo povedal kolega Kresák. Pre mňa nepochopiteľne. Lebo on hovoril o tom, že ako to bolo, keď on bol v Amerike a to hovoril navzdory tomu, že ja som povedal v mojom vystúpení, že je to rôzne v rôznych štátoch amerických a tiež som povedal, že od roku 2013 boli vo väčšine týchto štátov všetky obmedzenia zrušené. Ak som hovoril o procese s O Džej Simpsonom, tak nezabúdajme, že a aj on o ňom hovoril, nezabúdajme, že my tu hovoríme o zverejňovaní tváre sudcu a ten proces na druhej strane bol v priamom prenose televíznom. Čiže to sú dve diametrálne rozdielne veci, pričom ten O Džej Simpson bol niekde, kde my ani nedúfame, že to raz u nás bude môcť byť. Ale pán kolega Kresák akosi toto všetko dokázal prekrútiť na to, že ja som hovoril nejakú nepravdu. Som stopercentne presvedčený o tom, že mám pravdu pokiaľ ide o to, že ako veci fungujú v Amerike. Ja som sa na to díval. V Amerike hlavne je to otázka procesná. To znamená, že rozhodujú buď jednotlivé súdy a samozrejme, že je rozdiel v Amerike medzi federálnou jurisdikciou a jurisdikciou jednotlivých štátov. Čiže tu nejako tvrdiť, že v Amerike sa vývoj uberá k tomu, že je menej informácií o tom ako súdy fungujú a aká je, čo ja viem, tvár sudcu, to je výsmech. Toto môže povedať len niekto, kto buď mal zlý úmysel alebo jednoducho má zlé informácie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:17 - 10:19 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ja by som si dovolil jemne zareagovať v súvislosti so zmienkou napríklad o Poľsku. Tam podľa správy, ktorú ja sa som čítal z Európskej komisie, podstata problému je to, že tam je obava o vývoj v justícii, obava. U nás žiadne obavy nie sú, u nás vieme, že situácia v justícii je katastrofálna. Čiže to je u nás úplne niekde inde. A to, že sa o nás v Európskej komisii nehovorí, to je podľa mňa niečo, čo je medzi nebom a zemou. Ale podľa mňa nás to dosť v blízkej budúcnosti čaká. Cesta do pekla, ste spomínali, že toto je cesta do pekla. Teda nejdem sa k dôvodom tohto vyjadrenia nejak bližšie vyjadrovať, ale podľa mňa, pokiaľ ide o súdnictvo my v pekle sme už. Čiže žiadna cesta do pekla, nič čo sa v súdnictve udeje nemôže byť horšie ako ten stav v ktorom práve už sme. A máte pravdu, súhlasím s vami úplne, že akákoľvek náprava začína od tajných služieb, ktoré nesmú byť na povel nejakej politickej strany a nejakej garnitúry, hlavne ak cieľom a účelom existencie tej garnitúry je rozkrádať tento štát.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 9:39 - 9:41 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak budem reagovať len kolegu Muňka. Samozrejme, pán kolega, že sa vám ako v tejto konkrétnej debate reprezentanta tej moci, ktorá ťaží zo stavu súdnictva, že sa nepáčia tieto reči, a to je to o čom som hovoril, že tí, ktorí sa
===== Pán kolega, že sa vám, ako v tejto konkrétnej debate reprezentanta tej moci, ktorá ťaží zo stavu súdnictva, že sa nepáčia tieto reči a to je to, o čom som hovoril, že tí, ktorí sa ozvú, ktorí upozornia na to, tí sú potom popoťahovaní, alebo na niektorých je aj trestné stíhanie privodené. A toto je presne to, čo robíte. To hovoríte takým jemným pekným hlasom, ale výsledok je ten istý. Nechcete aby sa niečo zmenilo, pretože vy ste na tomto systéme zbohatli, vy ste sa mali dobre na tomto systéme a vám tento systém vyhovuje. Keby sa mal nejako zmeniť vy sám by ste mali problémy. Je jasné, že ľudia ako vy a vám podobné, že s takouto prezentáciou máte problém. To, ako sa má hovoriť v parlamente to musí zodpovedať alebo by malo zodpovedať tomu, ako to cíti spoločnosť. A to, že vy zakrývate to ako veci cíti spoločnosť, to je samozrejmé. Pre vás je to otázka nejakého marketingu a oklamania ľudí. Ja neklamem a vy to musíte strpieť, že tunak musíte počúvať to, čo sa vám tu hovorím, za to ste platení, alebo tu nemusíte byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 9:39 - 9:41 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak budem reagovať len kolegu Muňka. Samozrejme, pán kolega, že sa vám ako v tejto konkrétnej debate reprezentanta tej moci, ktorá ťaží zo stavu súdnictva, že sa nepáčia tieto reči, a to je to o čom som hovoril, že tí, ktorí sa
===== Pán kolega, že sa vám, ako v tejto konkrétnej debate reprezentanta tej moci, ktorá ťaží zo stavu súdnictva, že sa nepáčia tieto reči a to je to, o čom som hovoril, že tí, ktorí sa ozvú, ktorí upozornia na to, tí sú potom popoťahovaní, alebo na niektorých je aj trestné stíhanie privodené. A toto je presne to, čo robíte. To hovoríte takým jemným pekným hlasom, ale výsledok je ten istý. Nechcete aby sa niečo zmenilo, pretože vy ste na tomto systéme zbohatli, vy ste sa mali dobre na tomto systéme a vám tento systém vyhovuje. Keby sa mal nejako zmeniť vy sám by ste mali problémy. Je jasné, že ľudia ako vy a vám podobné, že s takouto prezentáciou máte problém. To, ako sa má hovoriť v parlamente to musí zodpovedať alebo by malo zodpovedať tomu, ako to cíti spoločnosť. A to, že vy zakrývate to ako veci cíti spoločnosť, to je samozrejmé. Pre vás je to otázka nejakého marketingu a oklamania ľudí. Ja neklamem a vy to musíte strpieť, že tunak musíte počúvať to, čo sa vám tu hovorím, za to ste platení, alebo tu nemusíte byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 9:10 - 9:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Mám dve také oblasti, ktoré by som chcel v rozprave uviesť aj vzhľadom na to, že už včera o tomto prebehla dosť búrlivá rozprava, hlavne zo strany niektorých, tak dnes sa budeme snažiť, aspoň ja teda sa zaväzujem, že budem to udržiavať viacej v takej civilnej rovine.
Prvá vec je to, čo už pán minister spomínal, a to je pozmeňujúci návrh, ktorý predkladajú poslanci Alojz Baránik, Ondrej Dostál a Zsolt Simon, a týka sa zrušenia zákazu zverejňovania tváre sudcu. Aby sa nezabudlo náhodou, tak ja ho, ja ho prečítam a potom ho zdôvodním. Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika, Ondreja Dostála a Zsolta Simon k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1823.
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 34 odsek 7 znie:
«(7) Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať jeho bydlisko. Sudca má právo aj na primerané utajenie údajov o jeho osobe a jeho rodine. Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať tvár a bydlisko rodinných príslušníkov sudcu, ak je to potrebné na účinnú ochranu sudcu a jeho rodiny a rodinní príslušníci s tým súhlasia.».".
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ten dôvod, pre ktorý ja spolu s mojimi kolegami navrhujem zaviesť, je, že, zaviesť zrušenie zákazu zverejňovať tváre sudcov je to, že sudcovia majú pocit, ako sa dozvedáme, určite beztrestnosti, pretože sa nemusia obávať toho, že niekto na ulici alebo niekde bude na nich škaredo pozerať za to, že sa jedná o sudcu, ktorý bol v Kočnerovej Threeme, a to vytvára opadnutie zábran v protispoločenskom konaní. Všetci vieme, že akési vymedzenie sa spoločnosti voči čiernym ovciam, voči nespoľahlivým a nevhodným jedincom je jeden z prostriedkov, ako sa spoločnosť bráni tomu, aby sa páchala trestná činnosť. A práve si myslím, že keď sa pozrieme na tie sudkyne, ktoré lietajú v týchto neuveriteľných škandáloch, o ktorých sa dozvedáme, ale tak je jasné, že spoločnosť ich neprijíma a napríklad z môjho pohľadu pre mňa je neprijateľné napríklad sedieť v reštaurácii niekde, keď pri vedľajšom stole sedí nejaký sudca alebo nejaká sudkyňa, ktorá przní právo, przní právny štát na Slovensku, a ja proste to chcem vedieť, že o koho sa jedná. Tak si myslím, že je na mieste zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcov, nech vieme. Predsa sudca je predstaviteľ štátu, je predstaviteľ štátnej moci sudcovskej. Z princípu veci tvár sudcu ako predstaviteľa moci zosobňuje tú moc a teda podľa môjho názoru je aj protiústavné, aby tvár sudcu bola zahalená, alebo aby ju nebolo možné za primeraných okolností zverejňovať.
Podotýkam, že to znenie, ktoré zostalo v zákone o sudcoch, to stále chráni sudcu do značnej miery. To znamená, že keby sa jednalo o nejaké šikanózne zverejňovanie tváre sudcu alebo niečo, čo by ho naozaj, toho sudcu obťažovalo, keby oprávnene mohol vzniesť námietku, že takéto zverejňovanie tváre sudcu je neprimerané, že to zasahuje do jeho osobnostných práv napríklad tým, že by to zverejnenie tváre bolo v inej súvislosti ako v súvislosti s výkonom jeho právomocí. Tak potom aj podľa všeobecných predpisov, podľa Občianskeho zákonníka, ale ešte aj stále aj podľa tohto sudcovského predpisu by primeranú ochranu mal.
Teraz, zazneli tu argumenty dvojakého druhu, ktoré spochybňujú toto naše videnie. Jeden, jeden je ten, že aj v iných krajinách sa takýto zákaz vyskytuje. No povedzme si, že v najväčšej demokracii na svete, alebo v takej, ktorá je pre nás relevantná, v Amerike, v roku 2013 boli takmer všetky, všetky obmedzenia zverejňovania súdneho procesu, podotýkam, nie tváre sudcov, ale priebehu, priebehu súdneho konania boli zrušené a tí z vás, ktorí sa takýmito vecami zaoberajú, si asi dobre spomínajú na slávny proces v Kalifornii so známou hviezdou O. J. Simpsonom, ktorý bol v priamom prenose týždne prenášaný a prostredníctvom ktorého sa sudca Ito stal tiež slávnou osobou, pretože rozhodoval túto veľmi mediálne zaujímavú vec a zároveň sa nielen Amerika asi, ale možnože podstatná časť sveta dozvedela o tom, ako americký súdny systém funguje a bola to veľmi zaujímavá vec. A všetci, ktorí toto sledovali, tak si pamätajú tvár sudcu Ita, ktorý túto vec rozhodoval. Nič neobvyklé na tom nebolo, ani nikto sa nad tým nepozastavoval a pritom sa jednalo o závažný trestný proces.
Tá, čiže ešte raz sa vraciam k tomu, že tie dôvody, pre ktoré sa toto obmedzenie, pokiaľ ide o sudcu, vyskytovalo, tak tie sa jednoducho dneska v mediálnom svete a vo svete plnom informácií už neuplatňujú. Ak sa uplatňujú, tak potom sa nejedná o statusový zákon, ale sa jedná o procesný zákon. To znamená, že je to situácia, kedy sa procesne nahliada na tú situáciu, či je vhodné, aby sa robil záznam alebo snímanie, alebo dokonca prenos zo súdneho procesu aj s tvárou sudcu. Nikde, pokiaľ ja sa pamätám, nie je tvár sudcu vyčlenená, že proces sa môže snímať, alebo dokonca môže z neho byť prenos, avšak bez tváre sudcu. Niečo také neexistuje.
Takže ak existujú dôvody na obmedzenie priamych informácií z procesu, tak sa jedná o procesné ustanovenie, ktoré sa teda týka priebehu toho procesu a sa netýka sudcu, a zároveň sa jedná o akúsi, akúsi výnimku z pravidla, že všetko, čo robí štátna moc, je verejné a informácie o tých, ktorí tú štátnu moc vykonávajú, sú ľudu, to znamená príjemcovi tých, tých rozhodnutí štátnej moci, prístupné.
Druhá oblasť je pochybnosť o tom, že či je správne to, aby sudcovia mali odstránené toto obmedzenie a prokurátori nie. Zase, je to trošku, je tam trochu rozdiel v tom, že predsa len ten sudca je vykonávateľ štátnej moci, prokurátor je v inom postavení ako sudca, je v podstate procesnou stranou, aspoň by to tak malo byť a prokurátor je ten, ktorý je účastníkom trestného konania, zatiaľ čo sudca je účastníkom súdneho konania. Čiže podobne ako napríklad prokurátor, prokurátor má podstatnejšie bližšej k tej polícii, pretože sa zúčastňuje na trestnom konaní a sudca veď je aj predstaviteľom štátu v súvislosti s výkonom súdnej moci.
Takže veľmi pekne vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Myslím si totiž, že Slovensko urgentne potrebuje nejakú zmenu, ktorá môže vo veľkej miere byť symbolická, ale symboly sú dôležité. A ja zastávam názor, že je potrebné vyslať signál, že aj pokiaľ ide o sudcov, veci odteraz nebudú také, ako boli doteraz. A toto je jeden zo silných signálov, ktoré, ktorý, môžme vyslať a treba sudcom povedať, pretože oni rozhodujú sami o sebe, treba sudcom povedať, že takto to ďalej nepôjde a je úplne zjavné, že akokoľvek voľby dopadnú, že to bude pre nich len ťažšie a ťažšie. Ťažšie a ťažšie myslím pre tých sudcov, ktorí si myslia, že môžu fungovať tak, ako doteraz. Nie pre tých, ktorí pracujú fantasticky a sami sú zhrození z toho, ako niektorí sudcovia sa správajú a že čo robia a čo o nich píše, píše Kočnerova Threema a rôzne iné témy rôznych iných Kočnerov hlavne. Pretože vieme, ak to niekto nevie, tak to oznamujem, že Kočner je taký menší Kočner. Potom sú tu väčší Kočnerovia, ktorí robia iné kšefty ako Kočner. Na, ako o rad vyššie a viac. Takže, ale toto mne osobne je jasné, že toto je oriešok, ktorý musí rozlúsknuť už niekto iný počínajúc marcom budúceho roka.
Čo som uviedol ale, ma privádza k tomuto návrhu zákona, a teraz zvažujem, že či mám v tejto debate pokračovať, možnože to načrtnem a možnože sa ešte vrátim k tejto debate, že sa ústne prihlásim, keď tu bude, bude viacej takých ľudí, ktorí, ktorých by to mohlo zaujímať, lebo ak sme tu poväčšine právnici, tak toto by sme mali ovládať, ale ja by som chcel uviesť totižto aspoň v stručnosti by som uviedol niečo, čo si myslím, že je potrebné povedať na vysvetlenie toho, že v akom prúšvihu, pokiaľ ide o sudcov, sme. Totižto pre laika musí byť zarážajúce, že sa jednoducho nevieme pohnúť s tými disciplinárnymi, disciplinárnymi konaniami, že proste nejaký, nejaký blázon, ktorý bol predtým minister a teraz, teraz je ako, a je, bol sudca, čoskoro prestane byť sudca a teraz je z neho politik, že má na krku, ja neviem, šesť disciplinárnych stíhaní a nič. Tak stále sa tí sudcovia tvária, že je to také akože nejasné a že nevieme, či áno alebo nie. Tak ja som chcel tú...
===== teraz je z neho politik, že má na krku, ja neviem, šesť disciplinárnych stíhaní a nič. Tak stále sa tí sudcovia tvária, že je to také akože nejasné a že nevieme, či áno, alebo nie. Tak ja som chcel tu, tomuto ctenému publiku, len som dúfal, že bude väčšie, vysvetliť, že nie je to vôbec nejasné. Je to úplne jasné, je to úplne jasné, len sa to nevykonáva, pretože sudcovia u nás sú chránená zver. Oni jednoducho môžu všetko, čokoľvek môžu, ale niet tej sily, ktorá by ich za to postihla, pretože je prirodzené, že tí, čo to robia s nimi, tak nebudú svojich vlastných za to stíhať, pretože oni tiež majú maslo na hlave. Každý z tých, podotýkam, že väčšinu tých, tých členov disciplinárnych senátov tam nasáčkovala táto garnitúra. A tých, ktorí nie, tak tí sú tam v menšine a nič nezmôžu, hlavne keď sú dvojkolové disciplinárne stíhania, dvojkolové disciplinárne konania, čiže keď sa to tejto čvarge nepodarí na prvýkrát, tak potom sa to určite na druhýkrát ako sme to videli ixkrát. Takže ja by som chcel povedať, predniesť, je mi to trochu nepríjemné, ale aj tak to urobím, chcel by som predniesť ustanovenia k časti zákona o sudcoch a prísediacich, hovoriaci, hovoriace o disciplinárnej zodpovednosti, že čo sú disciplinárne previnenia, aby ste vedeli, že aby to si niekto nemyslel, že je to také nejaké, že nevieme. A ja dokonca vynechám tie také, tie ľahké, ale pôjdem rovno na, na, lebo sú disciplinárne previnenia sú tzv. jednoduché, a potom je závažné disciplinárne previnenie, a potom je druh disciplinárne previnenia, nezlučiteľné s funkciou sudcu. A teraz opomínajúc tú prvú skupinu, začnem s tou druhou skupinou.
Závažným disciplinárnym previnením je vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. To je závažné disciplinárne, to je, to sú koľkí z tých 1350 sudcov, koľkí? No, minimálne polovica. Konanie vedené v ods. 1 okrem konania uvedeného v ods. c a d, ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia opakovane, alebo inej priťažujúcej okolnosti, jeho škodlivosť je zvýšená. Opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie. Tých je koľko? Strašné množstvá. Oni síce podajú majetkové priznanie, ale to majetkové priznanie nie, neodráža skutočnosť. To je závažné disciplinárne previnenie. Zavinené konanie sudcu, ktorý má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní. To koľko ich je? Takmer všetky, všetky. Svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktorý je v rozpore s právom, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobil značnú škodu, alebo iný obzvlášť závažný dôsledok. To sú všetky, ktoré sú v Threeme, všetky.
Zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní. To ich je koľko? No, vieme, že je zopár takých, ktorí tento problém nemajú absolútne, ale potom okrem tých, takmer všetci. Opakované nesplnenie povinností podať písomné vyhlásenie podľa § 31. To je, to sú majetkové priznania, alebo uvedenie nepravdivých údajov vo vyhlásení. To je akože naozaj väčšina. Opakované nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci, teraz pozor, nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu, na základe hodnotenia sudcu výrokom nevyhovujúci. To samozrejme už nemáme. To všetci sú výborní. Aj Harabin je výborný aj všetci do jedného si sami sebe tí sudcovia dali, že majú, že sa sami seba hodnotia, že sú výborní.
A ešte, porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu. Ale teraz pozor, závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je nasledujúce. Výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času pod vplyvom alkoholu. No, stretol som sa a s tým a je jeden sudca, o ktorom viem a každý kto chodí na súdy, tak ho pozná, že ak je pojednávanie neskôr ako o jedenástej, tak už je opitý, ale nevadí. A teraz spáchanie závažného disciplinárneho previnenia i napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárnej previnenie uložené disciplinárne opatrenie. Samozrejme nikomu, takmer nikomu žiadne disciplinárne opatrenie nie je uložené, takže toto až tak nehrozí. A teraz pozor, nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov. No tam jako všetci, čo sú v Threeme, vrátane plešáka, všetci by museli byť okamžite odídení. To sa nedeje. Konanie uvedené v ods. 2 písm. a), c) a i), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie, alebo iné priťažujúce okolnosti nezlučiteľné s funkciou sudcu. To znamená tá druhá kategória, ktorá sa opakuje, alebo sú tam priťažujúce okolnosti. A teraz ďalej.
Porušenie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí senátom, sudcom a súdnym úradníkom a náhodného prerozdeľovania už pridelených vecí. To koľko je takých? Všetci čo sú v Threeme. A nič sa nedeje, nič, kľudne. Taká pani Hajtová vôbec nič sa nedeje, rozumiete. Ona čírou náhodou je pridelená do senátu len za to, že pred Vianocami si nejaký sudca zobral dovolenku, na tom súde sa čaká na pojednávanie tri roky, ale odrazu v tejto jednej veci, len za to, že ako, že išiel sudca na dovolenku pred Vianocami, alebo počas Vianoc, tak ju fikli do toho, do toho senátu. Takto sa to funguje. Ale toto je na vyzlečenie z talára. A nič sa nedeje. Ešte niečo poviem, tu zareagujem na pána ministra trochu. Nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu, výrokom nevyhovujúci. O tom sme už hovorili. Sudcovia hodnotia sami seba a tak to aj potom vyzerá.
Pokiaľ ide o to, čo sa mi zdá, že pán minister, však v poriadku, čo pán minister tu naznačuje, že nie je pravda, že sa nič nedeje. No, je jasné, že v prírode nič nie je statické, všetko sa hýbe, takže niečo sa deje. Len otázka znie, či sa to udeje ešte v rámci nášho života, alebo života našich detí, alebo našich vnukov, lebo pri tomto tempe aké je tu nasadené, tak sa neudeje nič v dobe, ktorá je pre nás relevantná. O tomto to celé je a sudcovia to samozrejme vedia, čiže oni povedia áno, my konáme, robíme čo sa dá, lenže kedy budú výsledky? Ja som prišiel do tohto priestoru zo súkromného sektora a mňa zaujímajú výsledky. Výhovorky to sú pre iných. Výsledky, výsledky, výsledky a keď sudcovia nepochopia, že oni sami musia s tým niečo robiť, to znamená to je jasné, že tí zločinci, ktorí to teraz ovládajú celé, že tí neurobia nič, tí ostatní, ktorým záleží na tom, aby neboli hádzaní do jedného vreca, tak potom príde iná moc, ktorá s nimi poriadok urobí. A to hovorím ako s najväčšou možnou serióznosťou. A takto to bude. Nech sa všetci tí ľudia, ktorí v talári porušovali a porušujú predpisy a všetci tí predsedovia súdov, ktorí nie a nie byť odvolaní, ktorí porušujú predpisy, ktorí sú v podstate zločinci, to sú všetko, to je trestná činnosť, že sa tu bavíme o disciplinárnych stíhaniach, ale to je všetko trestná činnosť a vieme, že trestná činnosť sa tu stíha, ak niekto povie, že sa tu stíha trestná, že sa tu deje trestná činnosť, tak toho stíhajú potom, nejakého Špirka, alebo rôznych iných, ktorí podali trestné oznámenia, tak hneď na nich nabehla prokuratúra, že čo si to dovoľujú. Takže to áno, ale tá primárna trestná činnosť tá sa nestíha, a toto všetko sa musí zmeniť a sudcovia uvidia. Oni si myslia, že to ešte udržia, tie všelijaké tie Praženkové a títo ostatní. Nie, neudržia, ešte tri mesiace. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 9:10 - 9:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Mám dve také oblasti, ktoré by som chcel v rozprave uviesť aj vzhľadom na to, že už včera o tomto prebehla dosť búrlivá rozprava, hlavne zo strany niektorých, tak dnes sa budeme snažiť, aspoň ja teda sa zaväzujem, že budem to udržiavať viacej v takej civilnej rovine.
Prvá vec je to, čo už pán minister spomínal, a to je pozmeňujúci návrh, ktorý predkladajú poslanci Alojz Baránik, Ondrej Dostál a Zsolt Simon, a týka sa zrušenia zákazu zverejňovania tváre sudcu. Aby sa nezabudlo náhodou, tak ja ho, ja ho prečítam a potom ho zdôvodním. Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika, Ondreja Dostála a Zsolta Simon k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1823.
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 34 odsek 7 znie:
«(7) Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať jeho bydlisko. Sudca má právo aj na primerané utajenie údajov o jeho osobe a jeho rodine. Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať tvár a bydlisko rodinných príslušníkov sudcu, ak je to potrebné na účinnú ochranu sudcu a jeho rodiny a rodinní príslušníci s tým súhlasia.».".
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ten dôvod, pre ktorý ja spolu s mojimi kolegami navrhujem zaviesť, je, že, zaviesť zrušenie zákazu zverejňovať tváre sudcov je to, že sudcovia majú pocit, ako sa dozvedáme, určite beztrestnosti, pretože sa nemusia obávať toho, že niekto na ulici alebo niekde bude na nich škaredo pozerať za to, že sa jedná o sudcu, ktorý bol v Kočnerovej Threeme, a to vytvára opadnutie zábran v protispoločenskom konaní. Všetci vieme, že akési vymedzenie sa spoločnosti voči čiernym ovciam, voči nespoľahlivým a nevhodným jedincom je jeden z prostriedkov, ako sa spoločnosť bráni tomu, aby sa páchala trestná činnosť. A práve si myslím, že keď sa pozrieme na tie sudkyne, ktoré lietajú v týchto neuveriteľných škandáloch, o ktorých sa dozvedáme, ale tak je jasné, že spoločnosť ich neprijíma a napríklad z môjho pohľadu pre mňa je neprijateľné napríklad sedieť v reštaurácii niekde, keď pri vedľajšom stole sedí nejaký sudca alebo nejaká sudkyňa, ktorá przní právo, przní právny štát na Slovensku, a ja proste to chcem vedieť, že o koho sa jedná. Tak si myslím, že je na mieste zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcov, nech vieme. Predsa sudca je predstaviteľ štátu, je predstaviteľ štátnej moci sudcovskej. Z princípu veci tvár sudcu ako predstaviteľa moci zosobňuje tú moc a teda podľa môjho názoru je aj protiústavné, aby tvár sudcu bola zahalená, alebo aby ju nebolo možné za primeraných okolností zverejňovať.
Podotýkam, že to znenie, ktoré zostalo v zákone o sudcoch, to stále chráni sudcu do značnej miery. To znamená, že keby sa jednalo o nejaké šikanózne zverejňovanie tváre sudcu alebo niečo, čo by ho naozaj, toho sudcu obťažovalo, keby oprávnene mohol vzniesť námietku, že takéto zverejňovanie tváre sudcu je neprimerané, že to zasahuje do jeho osobnostných práv napríklad tým, že by to zverejnenie tváre bolo v inej súvislosti ako v súvislosti s výkonom jeho právomocí. Tak potom aj podľa všeobecných predpisov, podľa Občianskeho zákonníka, ale ešte aj stále aj podľa tohto sudcovského predpisu by primeranú ochranu mal.
Teraz, zazneli tu argumenty dvojakého druhu, ktoré spochybňujú toto naše videnie. Jeden, jeden je ten, že aj v iných krajinách sa takýto zákaz vyskytuje. No povedzme si, že v najväčšej demokracii na svete, alebo v takej, ktorá je pre nás relevantná, v Amerike, v roku 2013 boli takmer všetky, všetky obmedzenia zverejňovania súdneho procesu, podotýkam, nie tváre sudcov, ale priebehu, priebehu súdneho konania boli zrušené a tí z vás, ktorí sa takýmito vecami zaoberajú, si asi dobre spomínajú na slávny proces v Kalifornii so známou hviezdou O. J. Simpsonom, ktorý bol v priamom prenose týždne prenášaný a prostredníctvom ktorého sa sudca Ito stal tiež slávnou osobou, pretože rozhodoval túto veľmi mediálne zaujímavú vec a zároveň sa nielen Amerika asi, ale možnože podstatná časť sveta dozvedela o tom, ako americký súdny systém funguje a bola to veľmi zaujímavá vec. A všetci, ktorí toto sledovali, tak si pamätajú tvár sudcu Ita, ktorý túto vec rozhodoval. Nič neobvyklé na tom nebolo, ani nikto sa nad tým nepozastavoval a pritom sa jednalo o závažný trestný proces.
Tá, čiže ešte raz sa vraciam k tomu, že tie dôvody, pre ktoré sa toto obmedzenie, pokiaľ ide o sudcu, vyskytovalo, tak tie sa jednoducho dneska v mediálnom svete a vo svete plnom informácií už neuplatňujú. Ak sa uplatňujú, tak potom sa nejedná o statusový zákon, ale sa jedná o procesný zákon. To znamená, že je to situácia, kedy sa procesne nahliada na tú situáciu, či je vhodné, aby sa robil záznam alebo snímanie, alebo dokonca prenos zo súdneho procesu aj s tvárou sudcu. Nikde, pokiaľ ja sa pamätám, nie je tvár sudcu vyčlenená, že proces sa môže snímať, alebo dokonca môže z neho byť prenos, avšak bez tváre sudcu. Niečo také neexistuje.
Takže ak existujú dôvody na obmedzenie priamych informácií z procesu, tak sa jedná o procesné ustanovenie, ktoré sa teda týka priebehu toho procesu a sa netýka sudcu, a zároveň sa jedná o akúsi, akúsi výnimku z pravidla, že všetko, čo robí štátna moc, je verejné a informácie o tých, ktorí tú štátnu moc vykonávajú, sú ľudu, to znamená príjemcovi tých, tých rozhodnutí štátnej moci, prístupné.
Druhá oblasť je pochybnosť o tom, že či je správne to, aby sudcovia mali odstránené toto obmedzenie a prokurátori nie. Zase, je to trošku, je tam trochu rozdiel v tom, že predsa len ten sudca je vykonávateľ štátnej moci, prokurátor je v inom postavení ako sudca, je v podstate procesnou stranou, aspoň by to tak malo byť a prokurátor je ten, ktorý je účastníkom trestného konania, zatiaľ čo sudca je účastníkom súdneho konania. Čiže podobne ako napríklad prokurátor, prokurátor má podstatnejšie bližšej k tej polícii, pretože sa zúčastňuje na trestnom konaní a sudca veď je aj predstaviteľom štátu v súvislosti s výkonom súdnej moci.
Takže veľmi pekne vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Myslím si totiž, že Slovensko urgentne potrebuje nejakú zmenu, ktorá môže vo veľkej miere byť symbolická, ale symboly sú dôležité. A ja zastávam názor, že je potrebné vyslať signál, že aj pokiaľ ide o sudcov, veci odteraz nebudú také, ako boli doteraz. A toto je jeden zo silných signálov, ktoré, ktorý, môžme vyslať a treba sudcom povedať, pretože oni rozhodujú sami o sebe, treba sudcom povedať, že takto to ďalej nepôjde a je úplne zjavné, že akokoľvek voľby dopadnú, že to bude pre nich len ťažšie a ťažšie. Ťažšie a ťažšie myslím pre tých sudcov, ktorí si myslia, že môžu fungovať tak, ako doteraz. Nie pre tých, ktorí pracujú fantasticky a sami sú zhrození z toho, ako niektorí sudcovia sa správajú a že čo robia a čo o nich píše, píše Kočnerova Threema a rôzne iné témy rôznych iných Kočnerov hlavne. Pretože vieme, ak to niekto nevie, tak to oznamujem, že Kočner je taký menší Kočner. Potom sú tu väčší Kočnerovia, ktorí robia iné kšefty ako Kočner. Na, ako o rad vyššie a viac. Takže, ale toto mne osobne je jasné, že toto je oriešok, ktorý musí rozlúsknuť už niekto iný počínajúc marcom budúceho roka.
Čo som uviedol ale, ma privádza k tomuto návrhu zákona, a teraz zvažujem, že či mám v tejto debate pokračovať, možnože to načrtnem a možnože sa ešte vrátim k tejto debate, že sa ústne prihlásim, keď tu bude, bude viacej takých ľudí, ktorí, ktorých by to mohlo zaujímať, lebo ak sme tu poväčšine právnici, tak toto by sme mali ovládať, ale ja by som chcel uviesť totižto aspoň v stručnosti by som uviedol niečo, čo si myslím, že je potrebné povedať na vysvetlenie toho, že v akom prúšvihu, pokiaľ ide o sudcov, sme. Totižto pre laika musí byť zarážajúce, že sa jednoducho nevieme pohnúť s tými disciplinárnymi, disciplinárnymi konaniami, že proste nejaký, nejaký blázon, ktorý bol predtým minister a teraz, teraz je ako, a je, bol sudca, čoskoro prestane byť sudca a teraz je z neho politik, že má na krku, ja neviem, šesť disciplinárnych stíhaní a nič. Tak stále sa tí sudcovia tvária, že je to také akože nejasné a že nevieme, či áno alebo nie. Tak ja som chcel tú...
===== teraz je z neho politik, že má na krku, ja neviem, šesť disciplinárnych stíhaní a nič. Tak stále sa tí sudcovia tvária, že je to také akože nejasné a že nevieme, či áno, alebo nie. Tak ja som chcel tu, tomuto ctenému publiku, len som dúfal, že bude väčšie, vysvetliť, že nie je to vôbec nejasné. Je to úplne jasné, je to úplne jasné, len sa to nevykonáva, pretože sudcovia u nás sú chránená zver. Oni jednoducho môžu všetko, čokoľvek môžu, ale niet tej sily, ktorá by ich za to postihla, pretože je prirodzené, že tí, čo to robia s nimi, tak nebudú svojich vlastných za to stíhať, pretože oni tiež majú maslo na hlave. Každý z tých, podotýkam, že väčšinu tých, tých členov disciplinárnych senátov tam nasáčkovala táto garnitúra. A tých, ktorí nie, tak tí sú tam v menšine a nič nezmôžu, hlavne keď sú dvojkolové disciplinárne stíhania, dvojkolové disciplinárne konania, čiže keď sa to tejto čvarge nepodarí na prvýkrát, tak potom sa to určite na druhýkrát ako sme to videli ixkrát. Takže ja by som chcel povedať, predniesť, je mi to trochu nepríjemné, ale aj tak to urobím, chcel by som predniesť ustanovenia k časti zákona o sudcoch a prísediacich, hovoriaci, hovoriace o disciplinárnej zodpovednosti, že čo sú disciplinárne previnenia, aby ste vedeli, že aby to si niekto nemyslel, že je to také nejaké, že nevieme. A ja dokonca vynechám tie také, tie ľahké, ale pôjdem rovno na, na, lebo sú disciplinárne previnenia sú tzv. jednoduché, a potom je závažné disciplinárne previnenie, a potom je druh disciplinárne previnenia, nezlučiteľné s funkciou sudcu. A teraz opomínajúc tú prvú skupinu, začnem s tou druhou skupinou.
Závažným disciplinárnym previnením je vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. To je závažné disciplinárne, to je, to sú koľkí z tých 1350 sudcov, koľkí? No, minimálne polovica. Konanie vedené v ods. 1 okrem konania uvedeného v ods. c a d, ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia opakovane, alebo inej priťažujúcej okolnosti, jeho škodlivosť je zvýšená. Opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie. Tých je koľko? Strašné množstvá. Oni síce podajú majetkové priznanie, ale to majetkové priznanie nie, neodráža skutočnosť. To je závažné disciplinárne previnenie. Zavinené konanie sudcu, ktorý má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní. To koľko ich je? Takmer všetky, všetky. Svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktorý je v rozpore s právom, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobil značnú škodu, alebo iný obzvlášť závažný dôsledok. To sú všetky, ktoré sú v Threeme, všetky.
Zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní. To ich je koľko? No, vieme, že je zopár takých, ktorí tento problém nemajú absolútne, ale potom okrem tých, takmer všetci. Opakované nesplnenie povinností podať písomné vyhlásenie podľa § 31. To je, to sú majetkové priznania, alebo uvedenie nepravdivých údajov vo vyhlásení. To je akože naozaj väčšina. Opakované nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci, teraz pozor, nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu, na základe hodnotenia sudcu výrokom nevyhovujúci. To samozrejme už nemáme. To všetci sú výborní. Aj Harabin je výborný aj všetci do jedného si sami sebe tí sudcovia dali, že majú, že sa sami seba hodnotia, že sú výborní.
A ešte, porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu. Ale teraz pozor, závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je nasledujúce. Výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času pod vplyvom alkoholu. No, stretol som sa a s tým a je jeden sudca, o ktorom viem a každý kto chodí na súdy, tak ho pozná, že ak je pojednávanie neskôr ako o jedenástej, tak už je opitý, ale nevadí. A teraz spáchanie závažného disciplinárneho previnenia i napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárnej previnenie uložené disciplinárne opatrenie. Samozrejme nikomu, takmer nikomu žiadne disciplinárne opatrenie nie je uložené, takže toto až tak nehrozí. A teraz pozor, nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov. No tam jako všetci, čo sú v Threeme, vrátane plešáka, všetci by museli byť okamžite odídení. To sa nedeje. Konanie uvedené v ods. 2 písm. a), c) a i), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie, alebo iné priťažujúce okolnosti nezlučiteľné s funkciou sudcu. To znamená tá druhá kategória, ktorá sa opakuje, alebo sú tam priťažujúce okolnosti. A teraz ďalej.
Porušenie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí senátom, sudcom a súdnym úradníkom a náhodného prerozdeľovania už pridelených vecí. To koľko je takých? Všetci čo sú v Threeme. A nič sa nedeje, nič, kľudne. Taká pani Hajtová vôbec nič sa nedeje, rozumiete. Ona čírou náhodou je pridelená do senátu len za to, že pred Vianocami si nejaký sudca zobral dovolenku, na tom súde sa čaká na pojednávanie tri roky, ale odrazu v tejto jednej veci, len za to, že ako, že išiel sudca na dovolenku pred Vianocami, alebo počas Vianoc, tak ju fikli do toho, do toho senátu. Takto sa to funguje. Ale toto je na vyzlečenie z talára. A nič sa nedeje. Ešte niečo poviem, tu zareagujem na pána ministra trochu. Nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu, výrokom nevyhovujúci. O tom sme už hovorili. Sudcovia hodnotia sami seba a tak to aj potom vyzerá.
Pokiaľ ide o to, čo sa mi zdá, že pán minister, však v poriadku, čo pán minister tu naznačuje, že nie je pravda, že sa nič nedeje. No, je jasné, že v prírode nič nie je statické, všetko sa hýbe, takže niečo sa deje. Len otázka znie, či sa to udeje ešte v rámci nášho života, alebo života našich detí, alebo našich vnukov, lebo pri tomto tempe aké je tu nasadené, tak sa neudeje nič v dobe, ktorá je pre nás relevantná. O tomto to celé je a sudcovia to samozrejme vedia, čiže oni povedia áno, my konáme, robíme čo sa dá, lenže kedy budú výsledky? Ja som prišiel do tohto priestoru zo súkromného sektora a mňa zaujímajú výsledky. Výhovorky to sú pre iných. Výsledky, výsledky, výsledky a keď sudcovia nepochopia, že oni sami musia s tým niečo robiť, to znamená to je jasné, že tí zločinci, ktorí to teraz ovládajú celé, že tí neurobia nič, tí ostatní, ktorým záleží na tom, aby neboli hádzaní do jedného vreca, tak potom príde iná moc, ktorá s nimi poriadok urobí. A to hovorím ako s najväčšou možnou serióznosťou. A takto to bude. Nech sa všetci tí ľudia, ktorí v talári porušovali a porušujú predpisy a všetci tí predsedovia súdov, ktorí nie a nie byť odvolaní, ktorí porušujú predpisy, ktorí sú v podstate zločinci, to sú všetko, to je trestná činnosť, že sa tu bavíme o disciplinárnych stíhaniach, ale to je všetko trestná činnosť a vieme, že trestná činnosť sa tu stíha, ak niekto povie, že sa tu stíha trestná, že sa tu deje trestná činnosť, tak toho stíhajú potom, nejakého Špirka, alebo rôznych iných, ktorí podali trestné oznámenia, tak hneď na nich nabehla prokuratúra, že čo si to dovoľujú. Takže to áno, ale tá primárna trestná činnosť tá sa nestíha, a toto všetko sa musí zmeniť a sudcovia uvidia. Oni si myslia, že to ešte udržia, tie všelijaké tie Praženkové a títo ostatní. Nie, neudržia, ešte tri mesiace. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 15:18 - 15:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Zareagujem na niektoré výroky pána kolegu Budaja. Bezradnosť súčasnej exekutívy. No nie je to bezradnosť až do tej miery ako je to výsledok toho postavenia, v ktorej sa exekutíva nachádza. Je to postavenie exekutívy v zločineckom prostredí, kde samozrejme na to, aby neboli narušené tie zločinecké prepojenia ktoré tam sú, je veľmi málo možností relatívne. Pretože dá sa z pohľadu ministra spravodlivosti za súčasnej vlády robiť len nejaké minimum na to, aby sa celá tá konštrukcia zločinecká nezrútila. A preto prichádza pán minister s takýmito návrhmi, pretože to je návrh, ktorý v podstate nikomu z tejto zločineckej organizácie neuškodí.
Pokiaľ ide o pohyb pána Trnku v bežnom prostredí, tam sa skôr obávam o to, že skôr ako bežný občan by sa ho mohol skúsiť, by ho mohol skúsiť napadnúť veľmi vážne niekto o kom si, o kom pán Trnka ešte mal nejaké informácie o ktorých my zatiaľ nevieme. Celý problém Súdnej rady, celý problém súdnictva je hodnotová kríza Súdnej rady pretože táto Súdna rada vznikla ako dôsledok amorálnych ľudí, ktorí, ktorým nevadilo, že komunisti plynulo prevezmú jednu zo štátnych mocí. Toto je fundamentálny problém, pretože títo ľudia, tým sa zdalo, že to nevadí, že bezcharakterní ľudia, že prevezmú moc v štáte. Takže im to kľudne to odsúhlasili. Pozrime sa na Českú republiku, ktorá má jedno z najlepších súdnictiev v Európe. Tam žiadnu Súdnu radu nemajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 15:02 - 15:04 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
No, problém je ten, toto nie je vlastne zákon, ktorý má reálne niečo riešiť. Toto je zákon, ktorý má dobre vyzerať. Lebo pravda je tá, že keby sa niečo malo riešiť, tak existuje dostatok nástrojov na to riešenie. Existuje dostatok nástrojov na to, aby sa aj sudcovia trestne stíhali, pretože toto všetko čo sa nazýva, že disciplinárne konanie, nie tam by malo byť trestné stíhanie. A to, že sa trestne nestíha, no, na to je dôvod. To sa, to sa volá, že Kováčikových 61 prípadov. O tomto je celé, že proste toto je mafiánsky systém a títo ľudia sú chránení a nesmú byť stíhaní a teraz sa ako kamufláž použije to, že sa akože budú disciplinárne riešiť. Minister bude von z obliga, pretože ja som podal návrh a už teda Súdna rada, nech to posúdi. Ako keby Súdna rada bola nejaké božstvo, ktoré nepodlieha zákonom tejto krajiny. A toto je podstata tohto problému.
Čiže celé je to len odporná kamufláž situácii, kedy táto krajina sa zmieta v poznaní toho, kde je, zmieta sa v poznaní, pretože ona sa zmietala aj predtým, len to nepoznala. To bolo zopár bláznov, čo to v parlamente hovorili, a ľudia netušili, že to môže byť takéto zlé. Teraz, keď sa to zistilo určitým nedopatrením, tak to sa rieši.
Skryt prepis