Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.12.2019 o 9:10 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 9:10 - 9:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Mám dve také oblasti, ktoré by som chcel v rozprave uviesť aj vzhľadom na to, že už včera o tomto prebehla dosť búrlivá rozprava, hlavne zo strany niektorých, tak dnes sa budeme snažiť, aspoň ja teda sa zaväzujem, že budem to udržiavať viacej v takej civilnej rovine.
Prvá vec je to, čo už pán minister spomínal, a to je pozmeňujúci návrh, ktorý predkladajú poslanci Alojz Baránik, Ondrej Dostál a Zsolt Simon a týka sa zrušenia zákazu zverejňovania tváre sudcu. Aby sa nezabudlo náhodou, tak ja ho, ja ho prečítam a potom ho zdôvodním. Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika, Ondreja Dostála a Zsolta Simon k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1823.
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 34 odsek 7 znie:
"(7) Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať jeho bydlisko. Sudca má právo aj na primerané utajenie údajov o jeho osobe a jeho rodine. Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať tvár a bydlisko rodinných príslušníkov sudcu, ak je to potrebné na účinnú ochranu sudcu a jeho rodiny a rodinní príslušníci s tým súhlasia.".".
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ten dôvod, pre ktorý ja spolu s mojimi kolegami navrhujem zaviesť, je, že, zaviesť zrušenie zákazu zverejňovať tváre sudcov je to, že sudcovia majú pocit, ako sa dozvedáme, určitej beztrestnosti, pretože sa nemusia obávať toho, že niekto na ulici alebo niekde bude na nich škaredo pozerať za to, že sa jedná o sudcu, ktorý bol v Kočnerovej Threeme, a to vytvára opadnutie zábran v protispoločenskom konaní. Všetci vieme, že akési vymedzenie sa spoločnosti voči čiernym ovciam, voči nespoľahlivým a nevhodným jedincom je jeden z prostriedkov, ako sa spoločnosť bráni tomu, aby sa páchala trestná činnosť. A práve si myslím, že keď sa pozrieme na tie sudkyne, ktoré lietajú v týchto neuveriteľných škandáloch, o ktorých sa dozvedáme, ale tak je jasné, že spoločnosť ich neprijíma. A napríklad z môjho pohľadu pre mňa je neprijateľné napríklad sedieť v reštaurácii niekde, keď pri vedľajšom stole sedí nejaký sudca alebo nejaká sudkyňa, ktorá przní právo, przní právny štát na Slovensku, a ja proste to chcem vedieť, že o koho sa jedná. Tak si myslím, že je na mieste zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcov, nech vieme. Predsa sudca je predstaviteľ štátu, je predstaviteľ štátnej moci sudcovskej. Z princípu veci tvár sudcu ako predstaviteľa moci zosobňuje tú moc a teda podľa môjho názoru je aj protiústavné, aby tvár sudcu bola zahalená alebo aby ju nebolo možné za primeraných okolností zverejňovať.
Podotýkam, že to znenie, ktoré zostalo v zákone o sudcoch, to stále chráni sudcu do značnej miery. To znamená, že keby sa jednalo o nejaké šikanózne zverejňovanie tváre sudcu alebo niečo, čo by ho naozaj, toho sudcu obťažovalo, keby oprávnene mohol vzniesť námietku, že takéto zverejňovanie tváre sudcu je neprimerané, že to zasahuje do jeho osobnostných práv napríklad tým, že by to zverejnenie tváre bolo v inej súvislosti ako v súvislosti s výkonom jeho právomocí, tak potom aj podľa všeobecných predpisov, podľa Občianskeho zákonníka, ale ešte stále aj podľa tohto sudcovského predpisu by primeranú ochranu mal.
Teraz zazneli tu argumenty dvojakého druhu, ktoré spochybňujú toto naše videnie. Jeden, jeden je ten, že aj v iných krajinách sa takýto zákaz vyskytuje. No povedzme si, že v najväčšej demokracii na svete, alebo v takej, ktorá je pre nás relevantná, v Amerike, v roku 2013 boli takmer všetky, všetky obmedzenia zverejňovania súdneho procesu, podotýkam, nie tváre sudcov, ale priebehu, priebehu súdneho konania boli zrušené a tí z vás, ktorí sa takýmito vecami zaoberajú, si asi dobre spomínajú na slávny proces v Kalifornii so známou hviezdou O. J. Simpsonom, ktorý bol v priamom prenose týždne prenášaný a prostredníctvom ktorého sa sudca Ito stal tiež slávnou osobou, pretože rozhodoval túto veľmi mediálne zaujímavú vec. A zároveň sa nielen Amerika asi, ale možnože podstatná časť sveta dozvedela o tom, ako americký súdny systém funguje a bola to veľmi zaujímavá vec. A všetci, ktorí toto sledovali, tak si pamätajú tvár sudcu Ita, ktorý túto vec rozhodoval. Nič neobvyklé na tom nebolo, ani nikto sa nad tým nepozastavoval a pritom sa jednalo o závažný trestný proces.
Tá, čiže ešte raz sa vraciam k tomu, že tie dôvody, pre ktoré sa toto obmedzenie, pokiaľ ide o sudcu, vyskytovalo, tak tie sa jednoducho dneska v mediálnom svete a vo svete plnom informácií už neuplatňujú. Ak sa uplatňujú, tak potom sa nejedná o statusový zákon, ale sa jedná o procesný zákon. To znamená, že je to situácia, kedy sa procesne nahliada na tú situáciu, či je vhodné, aby sa robil záznam alebo snímanie alebo dokonca prenos zo súdneho procesu aj s tvárou sudcu. Nikde, pokiaľ ja sa pamätám, nie je tvár sudcu vyčlenená, že proces sa môže snímať alebo dokonca môže z neho byť prenos, avšak bez tváre sudcu. Niečo také neexistuje.
Takže ak existujú dôvody na obmedzenie priamych informácií z procesu, tak sa jedná o procesné ustanovenie, ktoré sa teda týka priebehu toho procesu a sa netýka sudcu, a zároveň sa jedná o akúsi, akúsi výnimku z pravidla, že všetko, čo robí štátna moc, je verejné a informácie o tých, ktorí tú štátnu moc vykonávajú, sú ľudu, to znamená príjemcovi tých, tých rozhodnutí štátnej moci prístupné.
Druhá oblasť je pochybnosť o tom, že či je správne to, aby sudcovia mali odstránené toto obmedzenie a prokurátori nie. Zase, je to trošku, je tam trochu rozdiel v tom, že predsa len ten sudca je vykonávateľ štátnej moci, prokurátor je v inom postavení ako sudca, je v podstate procesnou stranou, aspoň by to tak malo byť a prokurátor je ten, ktorý je účastníkom trestného konania, zatiaľ čo sudca je účastníkom súdneho konania. Čiže podobne ako napríklad prokurátor, prokurátor má podstatne bližšie k tej polícii, pretože sa zúčastňuje na trestnom konaní, a sudca vedie a je predstaviteľom štátu v súvislosti s výkonom súdnej moci.
Takže veľmi pekne vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Myslím si totiž, že Slovensko urgentne potrebuje nejakú zmenu, ktorá môže vo veľkej miere byť symbolická, ale symboly sú dôležité. A ja zastávam názor, že je potrebné vyslať signál, že aj pokiaľ ide o sudcov, veci odteraz nebudú také, ako boli doteraz. A toto je jeden zo silných signálov, ktoré, ktorý môžme vyslať. A treba sudcom povedať, pretože oni rozhodujú sami o sebe, treba sudcom povedať, že takto to ďalej nepôjde. A je úplne zjavné, že akokoľvek voľby dopadnú, že to bude pre nich len ťažšie a ťažšie. Ťažšie a ťažšie, myslím pre tých sudcov, ktorí si myslia, že môžu fungovať tak ako doteraz. Nie pre tých, ktorí pracujú fantasticky a sami sú zhrození z toho, ako niektorí sudcovia sa správajú a že čo robia a čo o nich píše, píše Kočnerova Threema a rôzne iné threemy rôznych iných kočnerov hlavne. Pretože vieme, ak to niekto nevie, tak to oznamujem, že Kočner je taký menší Kočner. Potom sú tu väčší kočnerovia, ktorí robia iné kšefty ako Kočner, na, ako o rad vyššie a viac. Takže ale toto mne osobne je jasné, že toto je oriešok, ktorý musí rozlúsknuť už niekto iný, počínajúc marcom budúceho roka.
Čo som uviedol, ale ma privádza k tomuto návrhu zákona, a teraz zvažujem, že či mám v tejto debate pokračovať, možnože to načrtnem a možnože sa ešte vrátim k tejto debate, že sa ústne prihlásim, keď tu bude, bude viacej takých ľudí, ktorí, ktorých by to mohlo zaujímať, lebo ak sme tu poväčšine právnici, tak toto by sme mali ovládať. Ale ja by som chcel uviesť, totižto aspoň v stručnosti by som uviedol niečo, čo si myslím, že je potrebné povedať na vysvetlenie toho, že v akom průšvihu, pokiaľ ide o sudcov, sme.
Totižto pre laika musí byť zarážajúce, že sa jednoducho nevieme pohnúť s tými disciplinárnymi, disciplinárnymi konaniami, že proste nejaký, nejaký blázon, ktorý bol predtým minister a teraz, teraz je ako, a je sudca, čoskoro prestane byť sudca a teraz je z neho politik, že má na krku, ja neviem, šesť disciplinárnych stíhaní a nič. Tak stále sa tí sudcovia tvária, že je to také akože nejasné a že nevieme, či áno alebo nie. Tak ja som chcel tu tomuto ctenému publiku, len som dúfal, že bude väčšie, vysvetliť, že nie je to vôbec nejasné. Je to úplne jasné, je to úplne jasné, len sa to nevykonáva, pretože sudcovia u nás sú chránená zver. Oni jednoducho môžu všetko, čokoľvek môžu, ale niet tej sily, ktorá by ich za to postihla, pretože je prirodzené, že tí, čo to robia s nimi, tak nebudú, svojich vlastných nebudú za to stíhať, pretože oni tiež majú maslo na hlave. Každý z tých, podotýkam, že väčšinu tých, tých členov disciplinárnych senátov tam nasáčkovala táto garnitúra. A tých, ktorí nie, tak tí sú tam v menšine a nič nezmôžu, hlavne keď sú dvojkolové disciplinárne stíhania, dvojkolové disciplinárne konania. Čiže keď sa to tejto čvarge nepodarí na prvýkrát, tak potom sa to určite na druhýkrát, ako sme to videli ixkrát.
Takže ja by som chcel povedať, predniesť, je mi to trochu nepríjemné, ale aj tak to urobím, chcel by som predniesť ustanovenia k časti zákona o sudcoch a prísediacich, hovoriaci, hovoriace o disciplinárnej zodpovednosti, že čo sú disciplinárne previnenia. Aby ste vedeli, že aby to si niekto nemyslel, že je to také nejaké, že nevieme. A ja dokonca vynechám tie také, tie ľahké, ale pôjdem rovno na, na, lebo sú disciplinárne previnenia, sú tzv. jednoduché, a potom je závažné disciplinárne previnenie, a potom je druh disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu. A teraz opomínajúc tú prvú skupinu, začnem s tou druhou skupinou.
Závažným disciplinárnym previnením je vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. To je závažné disciplinárne, to je, to sú koľkí z tých 1350 sudcov, koľkí? No, minimálne polovica. Konanie vedené v ods. 1 okrem konania uvedeného v ods. c a d, ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia opakovane, alebo inej priťažujúcej okolnosti, jeho škodlivosť je zvýšená. Opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie. Tých je koľko? Strašné množstvá. Oni síce podajú majetkové priznanie, ale to majetkové priznanie nie, neodráža skutočnosť. To je závažné disciplinárne previnenie. Zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní. To koľko ich je? Takmer všetky, všetky. Svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré je v rozpore s právom, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobil značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný dôsledok. To sú všetky, ktoré sú v Threeme, všetky.
Zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní. To ich je koľko? No, vieme, že je zopár takých, ktorí tento problém nemajú absolútne, ale potom okrem tých, takmer všetci. Opakované nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31. To je, to sú majetkové priznania. Alebo uvedenie nepravdivých údajov vo vyhlásení. To je akože naozaj väčšina. Opakované nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci, teraz pozor, nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu výrokom "nevyhovujúci". To, samozrejme, už nemáme. To všetci sú výborní. Aj Harabin je výborný. Aj všetci do jedného si sami sebe tí sudcovia dali, že majú, že sa sami seba hodnotia, že sú výborní.
A ešte porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu. Ale teraz pozor, závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je nasledujúce: výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času pod vplyvom alkoholu. No, stretol som sa aj s tým a je jeden sudca, o ktorom viem, a každý, kto chodí na súdy, tak ho pozná, že ak je pojednávanie neskôr ako o jedenástej, tak už je opitý, ale nevadí.
A teraz spáchanie závažného disciplinárneho previnenia i napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárnej previnenie uložené disciplinárne opatrenie. Samozrejme nikomu, takmer nikomu žiadne disciplinárne opatrenie nie je uložené, takže tu to až tak nehrozí. A teraz pozor, nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov. No tam jako všetci, čo sú v Threeme, vrátane plešáka, všetci by museli byť okamžite odídení. To sa nedeje. Konanie uvedené v ods. 2 písm. a), c) a i), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie alebo iné priťažujúce okolnosti nezlučiteľné s funkciou sudcu. To znamená, tá druhá kategória, ktorá sa opakuje, alebo sú tam priťažujúce okolnosti.
A teraz ďalej. Porušenie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí senátom, sudcom a súdnym úradníkom a náhodného prerozdeľovania už pridelených vecí. To koľko je takých? Všetci, čo sú v Threeme. A nič sa nedeje, nič, kľudne. Taká, taká pani Hajtová, vôbec nič sa nedeje, rozumiete. Ona čírou náhodou je pridelená do senátu len za to, že pred Vianocami si nejaký sudca zobral dovolenku, na tom súde sa čaká na pojednávanie tri roky, ale odrazu v tejto jednej veci, len za to, že akože išiel sudca na dovolenku pred Vianocami alebo počas Vianoc, tak ju fikli do toho, do toho senátu. Takto sa to funguje. Ale toto je na vyzlečenie z talára. A nič sa a nič sa nedeje.
Ešte niečo poviem, tu zareagujem na pána ministra trochu. Nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu výrokom "nevyhovujúci". O tom sme už hovorili. Sudcovia hodnotia sami seba a tak to aj potom vyzerá. Pokiaľ ide o to, čo sa mi zdá, že pán minister, však v poriadku, čo pán minister tu naznačuje, že nie je pravda, že sa nič nedeje. No, je jasné, že v prírode nič nie je statické, všetko sa hýbe, takže niečo sa deje. Len otázka znie, či sa to udeje ešte v rámci nášho života, alebo života našich detí, alebo našich vnukov, lebo pri tomto temp, aké je tu nasadené, tak sa neudeje nič v dobe, ktorá je pre nás relevantná. O tomto to celé je. A sudcovia to samozrejme vedia. Čiže oni povedia áno, my konáme, robíme, čo sa dá. Lenže kedy budú výsledky?
Ja som prišiel do tohto priestoru zo súkromného sektora a mňa zaujímajú výsledky. Výhovorky tu sú pre iných. Výsledky, výsledky, výsledky. A keď sudcovia nepochopia, že oni sami musia s tým niečo robiť, to znamená, to je jasné, že tí zločinci, ktorí to teraz ovládajú celé, že tí neurobia nič, tí ostatní, ktorým záleží na tom, aby neboli hádzaní do jedného vreca, tak potom príde iná moc, ktorá s nimi poriadok urobí. A to hovorím ako s najväčšou možnou serióznosťou. A takto to bude. Nech sa všetci tí ľudia, ktorí v talári porušovali a porušujú predpisy, a všetci tí predsedovia súdov, ktorí nie a nie byť odvolaní, ktorí porušujú predpisy, ktorí sú v podstate zločinci, to sú všetko, to je trestná činnosť, že sa tu bavíme o disciplinárnych stíhaniach, ale to je všetko trestná činnosť. A vieme, že trestná činnosť sa tu stíha, ak niekto povie, že sa tu stíha trestná, že sa tu deje trestná činnosť, tak toho stíhajú potom, nejakého Špirka, alebo rôznych iných, ktorí podali trestné oznámenia, tak hneď na nich nabehla prokuratúra, že čo si to dovoľujú. Takže to áno. Ale tá primárna trestná činnosť tá sa nestíha. A toto všetko sa musí zmeniť a sudcovia uvidia. Oni si myslia, že to ešte udržia, tie všelijaké, tie praženkové a títo ostatní. Nie, neudržia. Ešte tri mesiace.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 15:18 - 15:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Zareagujem na niektoré výroky pána kolegu Budaja. Bezradnosť súčasnej exekutívy. No nie je to bezradnosť až do tej miery, ako je to výsledok toho postavenia, v ktorej sa exekutíva nachádza. Je to postavenie exekutívy v zločineckom prostredí, kde, samozrejme, na to, aby neboli narušené tie zločinecké prepojenia, ktoré tam sú, je veľmi málo možností relatívne. Pretože dá sa z pohľadu ministra spravodlivosti za súčasnej vlády robiť len nejaké minimum na to, aby sa celá tá konštrukcia zločinecká nezrútila. A preto prichádza pán minister s takýmito návrhmi, pretože to je návrh, ktorý v podstate nikomu z tejto zločineckej organizácie neuškodí.
Pokiaľ ide o pohyb pána Trnku v bežnom prostredí, tam sa skôr obávam o to, že skôr ako bežný občan by sa ho mohol skúsiť, by ho mohol skúsiť napadnúť veľmi vážne niekto, o kom si, o kom pán Trnka ešte mal nejaké informácie, o ktorých zatiaľ nevieme.
Celý problém Súdnej rady, celý problém súdnictva je hodnotová kríza Súdnej rady, pretože táto Súdna rada vznikla ako dôsledok amorálnych ľudí, ktorí, ktorým nevadilo, že komunisti plynulo prevezmú jednu zo štátnych mocí. Toto je fundamentálny problém, pretože títo ľudia, tým sa zdalo, že to nevadí, že bezcharakterní ľudia že prevezmú moc v štáte. Takže im to, kľudne to odsúhlasili. Pozrime sa na Českú republiku, ktorá má jedno z najlepších súdnictiev v Európe. Tam žiadnu Súdnu radu nemajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 15:02 - 15:04 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
No, problém je ten, kolega Edo Heger, že toto nie je vlastne zákon, ktorý má reálne niečo riešiť. Toto je zákon, ktorý má dobre vyzerať. Lebo pravda je tá, že keby sa niečo malo riešiť, tak existuje dostatok nástrojov na to riešenie. Existuje dostatok nástrojov na to, aby sa aj sudcovia trestne stíhali, pretože toto všetko, čo sa nazýva že disciplinárne konanie, nie, tam by malo byť trestné stíhanie. A to, že sa trestne nestíha, no, na to je dôvod. To sa, to sa volá, že Kováčikových 61 prípadov. O tom to je celé, že proste toto je mafiánsky systém a títo ľudia sú chránení a nesmú byť stíhaní a teraz sa ako kamufláž použije to, že sa akože budú disciplinárne riešiť. Minister bude von z obliga, pretože ja som podal návrh a už teda Súdna rada nech to posúdi. Ako keby Súdna rada bola nejaké božstvo, ktoré nepodlieha zákonom tejto krajiny. A toto je podstata tohto problému.
Čiže celé je to len odporná kamuflácia situácií, odporná kamufláž v situácii, kedy táto krajina sa zmieta v poznaní toho, kde je, zmieta sa v poznaní, pretože ona sa zmietala aj predtým, len to nepoznala. To bolo zopár bláznov, čo to v parlamente hovorili, inak ľudia netušili, že to môže byť takéto zlé. Teraz, keď sa to zistilo určitým nedopatrením, tak to sa rieši.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:55 - 14:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, znova opakujem, že tzv. vyvažovanie a hovorenie o tom, že aj slušní sudcovia sú medzi tou skupinou sudcov, ktorí nám tu vládnu, je popieranie reality a je zamerané len na to, aby sa nič podstatné nezmenilo. O toto vám ide. Vy osobne aj vaša strana, vy ste boli úspešní za týchto pomerov. Dosiahli ste obrovské úspechy, boli ste vo vládach, máte sa dobre, čiže vám sa zdá, že problém neexistuje. A toto je podstata toho, čo tu riešime, že vy jednoducho nie ste pripravení ani schopní, ani mentálne nie ste vybavení na to, aby ste so súdnictvom niečo robili. Pretože vám sa zdá, že všetko je v najlepšom poriadku. A to, že nejaké drobné chybičky, že tam sú, to je, presne takto to popisovali komunisti. Hovorili, systém je geniálny, všetko funguje, samozrejme, máme nejaké drobnosti tu a tam, tie ľahko napravíme, ale ináč systém je geniálny. A toto je presne to, čo vy hovoríte.
Mňa ani nikoho z mojich voličov nezaujíma, že je nejaká podstatná časť sudcov, ktorí fungujú slušne, sú primerane vybavení intelektuálne aj vôľovo na to, aby robili sudcov. To nikoho nezaujíma, pretože dostávajú za to plat, robia svoju robotu a hotovo. Nás zaujímajú všetky, všetci tí členovia Súdnej rady, ktorých je väčšina, ktorí udržiavajú tento systém, ktorí; nás zaujímajú tí sudcovia, ktorí jedného z mála slušných ľudí v Súdnej rade dokázali vysáčkovať a nasáčkovať tam takú sudkyňu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 14:44 - 14:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Niekedy sa stáva, že neviete, ako nájsť v tej rozprave takú správnu niť, a potom máte to šťastie, že niekto pred vami povie jednu vec, ktorá vám to celé veľmi uľahčí. A to sa stalo práve vtedy, keď vystúpila pani kolegyňa Sárközy, keď povedala, že nie všetci sudcovia sú zlí, že nehádžte ich všetkých do jedného vreca. No to čo má znamenať? To znamená, že je to tu všetko v poriadku? Že je čvarga, je, mafiánsky rozhoduje, že sa, že sa dohovára s Kočnerom na, na tom, že ako bude rozhodovať, a tá čvarga je väčšinou v Bratislave a v Košiciach, kde sa všetky tie dôležité veci rozhodujú a, a pýtajú sa Kočnera, že toto ako mám rozhodnúť, toto inak, a to, že ostatní sudcovia nejakí, že tam, že tam slušne pracujú, že, tak že to nám má stačiť akože? To sme kde? To čo je za, za čistý nonsens, to tu budeme rozprávať o tom, že niekto si plní svoje povinnosti, za ktoré dostáva riadny plat a má dobrý život?
Nie, budeme hovoriť o celom súdnictve, že má obrovský problém, a budeme to hovoriť, dokiaľ súdnictvu budú vládnuť ľudia ako Praženková, ktorá navrhla Jankovskú za ústavnú sudkyňu a kľudne fičí ďalej. Má, má také majetky, ktoré v živote, o ktorých sme sa dozvedeli, podotýkam, ktoré v živote za plat sudcu by nemohla mať, je jasné, že bola v Kočnerovej Threeme, je jasné, že, že vládne Súdnej rade tak, aby to sa všetko ututlávalo, je jasné, že keď sa niekto opováži hovoriť o stave súdnictva, že prikáže tomu svojmu tajtrlíkovi sudcovi Sopoligovi, aby, aby spísal pamflet o tom, že Baránik čo si dovoľuje a že dehonestuje súdnictvo, a to jej všetko prešlo, že Baránik dehonestuje súdnictvo. Baránik povedal len pravdu o súdnictve a teraz sme tu v stave, kedy sa to všetko prevaľuje, ani zďaleka to nie je všetko prevalené, to je isté a teraz kde je pani Praženková aj s jej pamfletom o tom, že Baránik dehonestuje súdnictvo.
A vy, pani kolegyňa, sa ich ešte zastávate, lebo vy to; a pán minister prináša kamuflovacie návrhy. Akože teraz to už bude všetko v poriadku, teraz už on bude mať právo im dať dištanc na pol roka alebo možno na rok a všetko bude v najlepšom poriadku? Toto čo je za nonsens? Nám chcete vytrieť zrak týmto? Nám chcete vytrieť zrak tým, že disciplinárne konania nefungujú, najlepším dôkazom čoho je to, že toho zverského Harabina neboli schopní ani raz nijako potrestať disciplinárne, ani raz! Napriek tomu, že ho žalovala predsedníčka Najvyššieho súdu. Už neviem teda s akou motiváciou a že, že v podstate žiadneho sudcu nikdy disciplinárne nepostihli, ako nie nejakým podstatným spôsobom. Rozhodne žiaden nebol vyzlečený z talára, pokiaľ ja viem a ja teda niečo o tom viem. (Reakcia ministra.)
No bol, možnože jeden alebo dvaja, neviem koľkí, z 1 300 neviem koľko sudcov. Pri tom, pri všetkých tých zverstvách my tu máme predsedov súdov, ktorí systematicky porušujú zákon. Máme predsedu súdu, ktorý podpíše rozsudok, ktorý je v priamom rozpore s Civilným sporovým poriadkom. Ako sudca ho podpíše a nič, nič sa nedeje.
Máme tu a teraz; a pritom v parlamente majú svojich ľudí, ktorí ich obhajujú stále, aby sme si rozumeli. Ktorí budú nám tu rozprávať, že nie všetci sú zlí. To, to znamená, že keď niekto zabije tri malé deti, tak povieme, nie, to nebolo až také, lebo tam niekde na východe sú ešte nejakí ľudia, ktorí sú tiež slušní. Čo to má; ako my tu nehovoríme o tom, že niekto sa chová slušne, my tu hovoríme o problémoch spoločnosti. A problém spoločnosti je to, že vedenie súdnictva je v katastrofálnom stave, že je to jedna banda komunistov a zločincov, že sú všetci, že sú všetci v Kočnerovej Threeme alebo v iných threemach, podotýkam, že Kočner ani zďaleka nie je jediný, že sú väčší bossi, ktorí ovládajú slovenské súdnictvo, ako je Kočner. A to si, to si pamätajte, že, že to, že pán Tóth odovzdal Kočnerov telefón polícii, to bola aberácia, to, to bolo nedopatrenie, ale takých somárov, ako je Kočner, nie je až toľko v tejto skupine a tí ostatní, tí sa vedeli lepšie zariadiť a ovládajú to súdnictvo totálne.
Predsa mi nechcete povedať, že iné mená, o ktorých vy (rečník ukázal na ministra) aj vy (rečník ukázal na spravodajkyňu) by; predpokladám, že viete, že kto to sú, že ako, ako vybavujú rozsudky v obrovských veciach, ako tam utekajú stámilióny, tak čo, to je akože v poriadku len zato, že mladí, slušní sudcovia pracujú dobre a že nemali by sme ich dehonestovať? To je na úrovni Praženkovej, takáto debata, si môžete nechať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:39 - 14:41 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Kolega Zsolt Simon, asi si si nevšimol, že my sme k tomuto podávali alebo konkrétne ja pozmeňovací návrh už v minulosti a aj teraz ho podáme v tichej nádeji zbožnej, že milostivo pán minister tiež podporí tú myšlienku, že sudca sa nemá čo schovávať za nejaké úplne exotické ustanovenie, že jeho tvár nesmie byť fotografovaná. To je neslýchanosť, je to drzosť harabinovská, ktorá dávno mala byť preč z nášho právneho systému. A poznáme to podľa toho, že taká skorumpovaná sudcovská žumpa, ako je Jankovská, prvá vec, čo ju napadla, keď bola prichytená, že povedala, že zakazuje, aby jej tvár sa naďalej zverejňovala. Čiže podľa toho ľahko poznáme, že to je niečo, čo v našom právnom poriadku by nemalo byť. Neexistuje na to právo, dokonca si myslím, že je to protiústavné, len nikto nenašiel odvahu, aby to napadol na súde, čiže toto je jedna z prvých vecí, ktoré zmeníme po tom, čo táto garnitúra mafiánska odíde odtiaľto v marci.
A chcel som povedať, že to nebude jediná ale dôležitá vec, pretože symbolika je dôležitá pre formovanie ducha štátu a to, že sudcovia môžu sa schovávať pri vynášaní zverských rozsudkov, to je realita. A tá druhá vec, ešte v rýchlosti, tú sme tiež riešili v pozmeňováku, to, že sudca nemôže rozhodovať, ako chce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2019 11:45 - 11:58 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na úvod môjho vystúpenia sa naozaj musím pánovi ministrovi ospravedlniť, lebo naozaj je to pravda, že odvolal jednu sudkyňu, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I za vec, podľa mňa tam bolo namieste trestné stíhanie, ale sa to vybavilo len jedným odvolaním. (Reakcia ministra.) A pán minister mi teraz hovorí, že podal návrh na trestné stíhanie, ale vieme, že ako sa u nás trestne stíha. To, čo nie je na kamerách, tak to sa v reále nestíha a na tom je to celé založené.
My tu v skrátenom legislatívnom konaní riešime problém, ktorý sa tu neriešil odjakživa. Odvtedy, kedy niekto prišiel s tým nápadom, že máme odovzdať jednu štátnu moc – súdnictvo – do rúk ľuďom nehodným. Ľuďom, ktorí sú komunisti, eštebáci a podobné všelijaké indivíduá. A je zaujímavé, že sa zisťuje, že práve tí, v ktorých hlavách toto skrslo, sa neskôr prejavili ako tiež osoby nehodné. Čiže my tu máme jeden, jeden konštrukt, ktorý je založený na tom, že tí, ktorí nám budú vládnuť, lebo nezabúdajme, že sudcovia nám reálne vládnu, že tí sú nedotknuteľní, že s nimi nič nemôžme urobiť a že sa nezaujímame o to, že aké sú ich morálne vlastnosti, z akého prostredia vzišli a čo v svojom predchádzajúcom živote robili.
Toto mohol vymyslieť len niekto, komu nevadí, keď mu vládne amorálny človek. Potiaľ teda to, čo sme dosiahli Nežnou revolúciou. Nič. Lebo to vám hovorím ako, to vám hovorím aj ako človek, ktorý zažil súdnictvo aj za komunistov, že keď ja som chodil na súd ešte ako študent a potom ako mladý právnik, tak to takéto zlé nebolo. Za komunistov. Lebo, samozrejme, boli politické veci, ktoré ako napríklad pán Harabin, keď dostal prideleného kňaza na riešenie, tak on bol predseda strany na Okresnom súde v Poprade, tak je samozrejmé, že tú vec dostal on a on to potom vyriešil podľa straníckej linky. Ale u nás inak to nebolo tak, že bársjaký mafián, že si mohol vybaviť na súde, že súd dopadne tak alebo onak. To proste neexistovalo.
A teraz máme situáciu, že nebyť toho, čo sa tu stalo, tak my súdnictvo vôbec neriešime. A preto je potrebné všetkým, nielen tomuto ministrovi, ale aj všetkým predchádzajúcim, aj všetkým, ktorí držia basu s touto vládnou garnitúrou, položiť nasledujúcu otázku: Čo by sa stalo, keby pán Tóth neodovzdal telefón pána Kočnera polícii? Čo by sa stalo? A ja vám poviem, čo by sa stalo. Nič. Všetko by fungovalo tak ako doteraz. Sudcovia by boli ctihodní, žalovali by takých bláznov, ako je Baránik, ktorý si dovolí hovoriť pravdu o súdoch v parlamente. A pán minister by nemusel tu predkladať takéto návrhy v skrátenom legislatívnom konaní.
Problém s tým návrhom je ten, že ako mnoho návrhov predtým vychádza z tragickej skutočnosti, že orgány, ktoré u nás majú konať, jednoducho nekonajú. Že tu máme prokurátora, ktorý nestíha iných prokurátorov za to, že sa angažujú v organizovanej trestnej činnosti. Z toho, samozrejme, plynie veľmi vážne podozrenie, tak ako som to veľakrát povedal aj napísal, že vlastne prokuratúra je zločinecká organizácia, tak ako ju teraz máme. A mne je jedno, že čo nejaký, nejaký kamarát Kočnera alebo jeho volavky mi tu v parlamente hovorí, že tie desiatky mladých prokurátorov, čo pracujú od rána do večera, že tí tiež sú členovia zločineckej skupiny? No nie, tí sú len panáčikovia, ktorí niečo tam podľa tých rozkazov robia.
Čiže my nemáme prokuratúru, my nemáme políciu. Lebo to je úplne jasné, že keď sa vymení jedna figúra, ktorá je tam hoci dôležitá, že tam príde nejaká iná figúra na špičku polície, tak tí ostatní, všetci; choďte do malých miest alebo do okresných miest sa tam spýtať, že ako tam funguje polícia. To sú normálni takí malí gangstri tam, čo pomáhajú všelijakým smeráckym, kedysi to bolo za komunistov, že okresný predseda a teraz je to nejaký proste šéfik smerácky, ktorý tam rozkazuje všetkým, že ako čo má fungovať. A takto funguje u nás polícia. Nie sú schopní vyšetriť nič. A nebyť toho, že sa tu stane jedna mimoriadna situácia, kde sa naozaj veci vyšetrovali a píše sa o tom v novinách, že pán Kyselica a Dr. Juhász a všelijakí iní že vyšetrujú perfektne. Ako keby to bolo niečo mimoriadne, ako mimoriadna udalosť, že sa nejaký trestný čin vyšetruje perfektne. Sem sme sa dostali.
Takže je samozrejmé, že toto všetko, o čom tu hovoríme a čo je dôvodom tohto návrhu legislatívneho, je to, že pán minister vychádza z toho, že polícia a prokuratúra nefunguje. Že potrebujú rok na to, aby vyšetrili niečo, čo je úplne zjavné, že ako funguje, že ako funguje naša justícia, takzvane funguje. Je prirodzené, že keď sa to chce zakryť, že sa potom dávajú nejaké návrhy, ktoré sú akože naoko. A toto je jeden taký návrh, ktorý má len vytreť oči voličom niekoho, ja neviem koho, ale asi vlády. Pán minister tu pochopil, že toto už sa jeho netýka, že bude lepšie, keď sa zdekuje. A v súlade s tým, pre koho pracuje, tak podal takýto návrh, aby sa niečo akože robilo.
Ale realita je taká, že stále máme predsedníčku Súdnej rady, ktorá má nevysvetlené majetky, ktorá sa spomínala v Kočnerovej Threeme, a to je predsedníčka Súdnej rady, to je v istom smere na úrovni predsedu vlády. Stále tu máme, máme stále sudkyňu, ktorá vedome klame, ktorá povedala, že môže klamať, že je oprávnená klamať, ak sa jedná o jej osobnú vec. To sú také veci, že toto žiaden takýto malilinký návrh v skrátenom legislatívnom konaní nevyrieši. Tu potrebujeme zásadný krok. A je jedno, že čo koalícia tu hovorí o tom, že naznačuje, že sme blázni, že tomu nerozumieme, že ako to funguje. Proste jednoducho to tak nie je. Tu treba urobiť riadnu čistku, urobiť poriadok s týmito ľuďmi.
A nie je to pravda, že sa to nedá urobiť. Absolútne to nie je pravda. Na týchto ľudí treba reálne zatlačiť, keď polícia nefunguje, keď nevie vyšetrovať, treba vymeniť policajného prezidenta aj druhýkrát. Keď prokuratúra nefunguje, špeciálny prokurátor nefunguje, treba ich vymeniť. A vymieňať ich hoc aj každý mesiac, keď to nefunguje. My zatiaľ medzitým máme prokurátora, ktorý sa bojí prísť do parlamentu, ktorý si dohaduje termíny svojho vystúpenia v parlamente na časy, kedy nemôže prísť. Toto je podstata toho problému, a preto to, čo nám pán minister tu predkladá, to naozaj nie je nič iné, len akási hra. Je to kamufláž.
A keď som povedal, že nám klame, áno, možnože sa ho to dotklo, že klame, ale v istom zmysle klame. Aj dokonca, aj keď som povedal, že nikoho neodvoláva, neodvoláva predsedov súdov; áno, odvolal jedného, jednu sudkyňu za niečo, za čo by mala ísť v putách okamžite do väzenia. Ako ihneď by ju mali zobrať do väzby. Ale oni jej dajú, samozrejme, šancu, aby to teraz zakamuflovala. Teraz ona, ona to tam všelijako to rieši, aj s tým Sklenkom, ďalší gangster harabinovský, ktorý pristál na súde, a toto, toto riešia oni a všetci to len tutlajú, tutlajú, tutlajú. O tomto to celé je.
Takže keď som povedal, že pán minister klame, tak som skôr myslel, že klame telom. A keď som povedal, že klame v súvislosti, alebo že neodvolal predsedov súdov žiadnych, tak som tým chcel povedať, ja som si neskôr uvedomil, že jednu sudkyňu naozaj odvolal, ale že neodvolal ani zďaleka taký počet predsedov súdov, akých odvolať mal, vzhľadom na to, že čo sa na slovenských súdoch deje.
A to, že žiaden minister nemá odvahu odvolať predsedu Krajského súdu v Bratislave, pretože je to osobný človek Roberta Fica, tak to je realita. A tento človek si myslí, že to je vlastne najväčší boss súdnictva a ten si myslí, že ten bude riadiť republiku aj spolu s Bžánom, s ktorým si štrngá a tak ďalej, že budú po desiatkach miliónov vykrádať Slovenskú republiku a že to, že sa v Threeme napíše, že plešák s nejakým advokátom že je, že sa váľajú v peniazoch, že sú vysmiati, to nikoho, to sa tak zabudne, o tom sa nehovorí, a pán minister nám tu bude predkladať také návrhy, ktoré sú v podstate o ničom a ktoré ktovie, že čo majú za cieľ. Možnože veci, niekoho veci len nejako pomôcť, ale rozhodne nám to nepomôže.
My potrebujeme na ministerstve spravodlivosti človeka, ktorý má znalosti a temperament na to, aby túto funkciu vykonával a ktorý sám nemá žiadne maslo na hlave, aby nikto nemohol poukázať na to, že on si nemá čo vyskakovať, pretože, pretože musí si dávať pozor sám na seba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 9:57 - 10:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Poviem pár slov k tomuto konaniu a potom poviem viac k návrhu zákona samotnému. Budem teda hovoriť len o tom, čo pán minister tvrdí, že existujú dôvody urgentnosti v tejto veci.
Dôvody urgentnosti nikdy na ministerstve spravodlivosti v takýchto veciach, pokiaľ ja sa pamätám, neexistovali, pretože sa nikdy nevyužívali tie právomoci, ktoré ministerstvo malo. A to, bohužiaľ, musím povedať aj v súvislosti s predchodkyňou pána ministra. Stále máme predsedu Krajského súdu v Bratislave, ktorý úplne jasne figuruje vo všetkých týchto kauzách, a to je vecou ministra, že či tam je alebo nie je, ak tie kauzy sú. A tie kauzy jednoznačne sú. Aj pani ministerka Žitňanská, bohužiaľ, musím povedať, že strpela to, že navzdory rozhodnutiu Ústavného súdu, ktorý jasne judikoval, že predseda súdu nemá byť členom Súdnej rady, tak ho tam ponechala, hoci musela vedieť, musela vedieť, ako to na tom Krajskom súde v Bratislave existuje, že čo je to tam za organizáciu. Napriek tomu, že som ju ikskrát k tomu vyzýval aj osobne, aj písomne, aj verejne, nič. A tento minister, ten nevie odvolať nikoho. To je úplne trápne. Napriek tomu, že je úplne jasné, že súdy v Bratislave, to vedenie tých súdov, to je proste gangsterská organizácia. To je úplne jasné. Jeden horší ako druhý.
A choďte sa spýtať, choďte sa spýtať na Okresný súd Bratislava III, že čo vám tam sudcovia povedia o tom, že ako rozhoduje Krajský súd v Bratislave. Choďte sa ich spýtať. Vám v tichosti povedia, že my vieme, že čo nám prejde a čo nám neprejde a že ako tam rozhodujú a že kto o tom rozhoduje. Že ako sa dostala pani Repáková, ako sa dostala na to oddelenie, kde robila tie veci pre Kočnera. A ako sa dostal sudca Král za stážistu na Najvyšší súd.
Pani Švecová povedala, že jaj, tuším pán predseda Krajského súdu v Bratislave mi ho navrhol, už neviem, už sa nepamätám. Proste sudca, ktorý rozhoduje pre Pentu, tak ten už je teraz nasáčkovaný na Najvyššom súde vďaka miláčkovi pána ministra, predsedovi Krajského súdu v Bratislave, ktorý neváhal napísať list predsedníčke Súdnej rady o tom, že ako nesúhlasí s tým, ako postupuje polícia v súvislosti s odobraním telefónov sudkyniam, ktoré lietajú v najstrašnejšom škandále, aký tu v súdnictve kedy existoval. To mu vadilo. To mu nevadilo, že tie sudkyne, že sú, samozrejme, podozrivé alebo tak, však to je normálne, že sú podozrivé, však keď niekto niečo robí, ako sa vyjadril pán Sklenka, ďalší člen organizácie, Harabinov šofér, sa vyjadril pán Sklenka, povedal, že keď niekto niečo robí, tak, samozrejme, sa "aj pomýli", to znamená, rozhoduje protiprávne.
Tu je celý problém. Celý dôvod urgentnosti tejto veci spočíva v tom, že došlo k odhaleniam, to znamená, niežeby pán minister nevedel o tom, čo sa; samozrejme, že vie, pretože všetci o tom vedia, že ako to takto fungovalo roky. Problém je v tom, že sme sa to my dozvedeli. Ja som to tiež vedel, ale široká verejnosť to nevedela, že ako sudcovia fungujú v Bratislave a v iných mestách, v Košiciach. V tomto je ten problém, a preto teraz musíme urgentne akože niečo robiť pred voľbami, vykazovať aktivitu a musí zvolávať pán premiér č. 1 v zločineckej organizácii SMER, musí vykazovať aktivitu, že niečo s tým robíme. Mrk, mrk, akože niečo s tým robíme.
Toto tu dostávame od pána ministra a toto tu musíme počúvať ako malé deti, nám tu klame do očí. Úplná trápnosť. (Reakcia ministra.) Ja si budem hovoriť, čo ja chcem, my sme tu v parlamente. A čo, budete ma žalovať o 200-tisíc? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, kľud!

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
No, ja neviem, aký kľud. Ja viem, že vy všetci chcete kľud, vy všetci chcete stabilitu, aby to tak zostalo na večné časy, ako to doteraz je, že si každý robí, čo chce, každý si ukradne, čo nie je prišróbované. O tom to je celé. A to si povedali aj sudcovia a za to zodpovedá ten, kto vymyslel Súdnu radu v čase, keď súdnictvo nebolo očistené od komunistov a podobných všelijakých kriminálnikov. Toto je celý problém. Preto hovorím, že treba zrušiť Súdnu radu a začať od začiatku. O tomto to celé je.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 4.12.2019 9:51 - 9:53 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja budem reagovať, pán minister, na vaše niektoré výroky a potom viacej poviem vo vystúpení. Predseda vlády keď zvolal okrúhly stôl, tak tam zavolal všetkých tých ľudí, ktorí tých sudcov kryjú, pretože sú obidvaja súčasťou... Ja počkám, počkám, pán podpredseda, no. Všetci sú súčasťou toho istého gangu, ktorý kryje tento systém tak, ako ten systém funguje. Predsa nemôžeme očakávať, že Generálna prokuratúra, ktorá si svojho bývalého generálneho prokurátora nevie odstíhať, že bude niečo s týmto robiť. Veď to je súčasťou toho systému a polícia je to isté. Nebyť toho, že tu máme vraždu novinára a jeho snúbenky, že sa im to prevalilo, tak to pokračuje tak ako predtým. Ale ten systém zostal rovnaký.
Čiže nehovorte nám tu také somariny, že pán predseda vlády, ktorý je jednotkou zločineckej organizácie SMER, že zvolal okrúhly stôl, aby s týmto niečo robil! Veď nerobte si z nás srandu! Celé je to len o tom, že kamuflujete, ako sa dá, aby ten systém zostal taký, aký je, a robíte maximum pre to, aby to vyzeralo, že sa niečo s tým robí, ale v skutočnosti nerobíte nič. A ja vám poviem vo vystúpení viac o tom všetkom.
A hovoriť to, že nechcete robiť príliš veľa, aby náhodou z toho nebolo zle. No skúste to robiť príliš veľa. To ešte nikto nikdy neskúsil. Vy stále hovoríte, že nesmieme robiť príliš veľa, radšej robíme menej, aby to akosi prischlo. To ste, to ste povedali, že nebudete dávať zbytočné disciplinárne návrhy. O tomto to je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 11:51 - 11:52 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, kolega Rajtár, veľmi dobré vystúpenie, kde si poukázal správne na to, že kde nám peniaze odtekajú z rozpočtu.
Len som ťa chcel upozorniť na to, že v podstate si hovoril to isté ako ja kedysi, a to je to, že pán minister v podstate spolupracuje s tou organizovanou skupinou, ktorá ten náš rozpočet vyciciava.
A keď som ja o tom hovoril predchodcovi pána ministra, že tam má organizovanú skupinu a že on je jej členom, tak dôsledok bol, že pán minister Kažimír prostredníctvom advokáta pána Kočnera na mňa podal žalobu. Tak som ťa chcel upozorniť, že možnože aj ty môžeš od advokáta pána Kočnera očakávať žalobu, že si vlastne poukázal na to, že pán minister financií aj niektorí iní ministri možnože sú členovia organizovanej skupiny, ktorá vyciciava náš rozpočet. Tak si treba na to dávať pozor.
Skryt prepis