Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 10:14 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:14 - 10:16 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa vo vystúpení pani hlása..., pardon, nie hlásateľky, ale pani poslankyne zaujala tá závažná myšlienka, že tu máme vďaka tomu, že nebol prijatý Istanbulský dohovor, že tu máme tečúcu vodu. Myslím, že táto myšlienka naozaj stojí za nejakú analýzu, aby sme vedeli pochopiť, že aký je súvis medzi mlátením manželiek a detí a tečúcou vodou.
Ja teda nie som si úplne istý, že okrem toho, že pani kolegyňa je hlásateľka profesionálne, že keď skončí v parlamente tu, že sa vráti do profesnej oblasti, kde číta cudzie texty, lebo tu, väčšinou tu v parlamente je tak, že my čítame svoje vlastné texty, ale neviem teda, že či ona prešla z toho svojho pôvodného povolania, že číta cudzie texty aj v parlamente, či sa do toho vráti, alebo či v tom pokračuje, mne to nie je jasné.
Avšak mne sa zdá teda, že tečúca voda, že to nie je výdobytok toho, že sa ženy mlátia a deti bijú a že ženy majú stanovené nejakými stereotypmi to, kde je ich miesto v rodine. Takže možnože by v reakcii na túto moju faktickú mohla pani kolegyňa nám vysvetliť, že ako vlastne to s tou tečúcou vodou a s Istanbulským dohovorom je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:57 - 9:59 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa, kolega Dostál, zaujalo v tvojom vystúpení to, že si uviedol, že Veľká Británia tento dohovor neratifikovala, avšak všetci vieme, že úroveň ochrany práv akejkoľvek inakosti Británie je neporovnateľne vyššia ako na kontinente a špecificky je na vysokej úrovni v Británii veľmi vysoká ochrana proti násiliu voči ženám. Mám o tom nejaké poznatky a kto chce, môže si to ľahko vyhľadať, že je to tam naozaj na veľmi vysokej úrovni.
Avšak v tej súvislosti ma zaujalo aj to, že ktoré sú to tie krajiny, ktoré ratifikovali tento dohovor a že či snáď my sme tým, že sme ho neratifikovali, sa dostali do skupiny nejakých fajnových krajín a naopak, keby sme ho ratifikovali, boli by sme medzi nejakými krajinami, ktoré sú nejaké voľnomyšlienkárske alebo nejaké mimoriadne progresívne. Nič také, samozrejme, nie je pravda.
Pozrime sa na to, že ktoré sú to tie krajiny. Medzi iným Španielsko, Grécko, samozrejme, Turecko, vysoko konzervatívna krajina, tu sa, Francúzsko, to sú všetko závažné krajiny, Rakúsko, nám blízka krajina. Skrátka, 33 krajín, ktoré sú také či onaké, ale sú to krajiny, ktoré majú riadnu demokraciu, ktoré majú obrovské tradície, neporovnateľné s tradíciami Slovenskej republiky, a o tom si ešte niečo viacej povieme v budúcnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:29 - 18:31 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Heger, napriek tomu, že si hovoril dlho, nepovedal si, že čo vlastne ti vadí na tom dokumente, nepovedal. Jediný, kto sa tu trochu vymákol, je kolega Blanár, povedal, že mu vadí čl. 12 a čl. 14, ak som si dobre pamätal, a tak si poďme v rýchlosti povedať, že čo tie dva články hovoria, úplne v rýchlosti. Strany príjmu potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a v kultúrnych modeloch správania žien, a teraz, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereopných, stereotypných roliach žien. Toto, neviem, komu toto vadí. Potom sú: Prijmú opatrenia, aby predišli všetkých formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru páchanému akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou. Čo je na tom zlé? Nikto nevie.
Prijmú akékoľvek opatrenia prijaté v tejto časti, vezmú v úvahu do a uspokoja špecifické potreby osôb zraniteľných na základe osobitných okolností, taktiež umiestnia ľudské práva všetkých obetí do centra týchto opatrení. Komu toto môže vadiť?
Zmluvné strany prijmú všetky opatrenia za účelom motivácie všetkých členov spoločnosti, hlavne mužov a chlapcov, aby aktívne prispievali k predchádzaniu všetkých formám násilia, v rámci rozsahu pôsobností tohto dohovoru. Komu toto môže vadiť?
Zabezpečia, aby kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo tzv. česť neboli považované za ospravedlnenia akýchkoľvek násilných činov v rámci rozsahu pôsobností tohto dohovoru. Komu toto môže vadiť?
Prijmú potrebné opatrenia na emancipáciu žien, toto vám vadí?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 17:59 - 18:00 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Paška, vy ste hovorili, že máme dostatočne zabezpečenú ochranu proti domácemu násiliu a násiliu proti ženám. Čo ste tým mysleli? Vy ste tým mysleli to, čo uviedol generálny prokurátor, že je jeho priorita? Tento, tento tajtrlík, ktorý sa bojí prísť do tohto parlamentu raz za rok? Tento tajtrlík, ktorý keď sa preu..., keď sa preukáže, že jeho prvý námestník komunikuje bežne a často so zločincom č. 1 na Slovensku, že tento tajtrlík to nejak zabezpečí? To ste mali na mysli? Nenechajte sa vysmiať!
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 16:56 - 16:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 15:55 - 15:58 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Navrhujem termín hlasovania dnes o 17. hodine, ale predtým ešte poviem nasledujúce. Toto, čo tu navrhovateľka uvádzala, je čisto-čisté zavádzanie. Je to obraz toho, v akom stave je náš právny štát. Je to o tom, že tu sa v parlamente predkladá a koalícia si odsúhlasí zákon, ktorý je v zjavnom rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami.
Haagský dohovor hovorí jasne, s akou rýchlosťou sa má prerokovať tento druh veci. To, samozrejme, vylučuje, aby v takomto, takomto konaní prebehla obnova konania, pretože nikdy by tie podmienky, ktoré sú stanovené haagským dohovorom, nemohli byť splnené. To, čo tu uvádza pani navrhovateľka, sú extrémne prípady, ktoré neprichádzajú v úvahu na jednej strane, a na druhej strane uvádza to, čo potvrdzuje všetko to, že konania by mali prebiehať oveľa rýchlejšie, ako čomu zodpovedá tento návrh. Pretože tento návrh, samozrejme, hovorí o tom, že sa konanie má predlžovať donekonečna v podstate.
Je úplne zjavné, že toto je, že sa vraciame do tej doby, kedy sa tu robia návrhy v parlamente na objednávku jednotlivcov, ktorí si dokážu zaplatiť čokoľvek. Slovensko je na smiech ako štát, kde neplatí právo, kde si môže niekto kúpiť zákon, kde si môže niekto kúpiť túto poslaneckú snemovňu a kde sa musíme hanbiť za to, že aký máme vzťah k našim medzinárodným právnym záväzkom. Je, toto celé je jedna obrovská hanba a treba povedať, že my, čo sa orientujeme v právnom prostredí, čo chodíme na súdy, vieme, kto sú tí advokáti, ktorí tieto veci si vedia zariadiť pre jeden konkrétny prípad, a kto chce, tak sa, tak si tie informácie nájde a nemusí byť na to ani advokát. Si tie informácie ľahko vygúgli, ľahko zistí, v akých veciach sa angažujú ľudia, ktorí dokážu za peniaze urobiť čokoľvek. A je to hanba nielen slovenským súdom, ale je to hanba aj advokátskej komore a všetkým, ktorí majú akýkoľvek dosah na to, ako náš právny štát funguje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 15:20 - 15:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení poslanci, vážené panie poslankyne, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1623 z 5. februára 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej a Petra Marčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (tlač 1270), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva jeden pozmeňujúci návrh s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedeného pozmeňujúceho návrhu.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1270a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 587 z 19. marca 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2019 15:49 - 15:49 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Aha, ďakujem pekne. Pani kolegyňa Antošová, ja by som mal výhradu voči tomu tónu, ktorý používate v súvislosti s tým, že niekto vyjadril iný názor na váš návrh legislatívny. Ten niekto je pán prezident. Nezabúdajme, že Slovensko je, má parlamentný systém, kde je jednokomorový parlament, kde neexistuje nejaká dodatočná previerka návrhov, ktoré tu padnú, a nejaké také naznačovanie, že keď niekto nesúhlasí s tým, čo vy navrhnete, že je to nejako nenáležité alebo dokonca neslušné, naozaj si myslím, že je neslušnosť. A toto hovorím ako človek, ktorý si tu musel od vás vypočuť to, že ako ste nás tu poučovali, že sa tu niektorí nevieme chovať. Myslím si, že takéto chovanie voči hlave štátu v tejto súvislosti je nenáležité.
Ďalej by som chcel povedať toto, že ak, ak hovoríte o smernici Európskej únie, tak som si úplne 100-percentne istý, bez toho, že by som tú smernicu videl, že, že, že tá smernica nehovorí nič o tom, že sa majú chrániť domáci výrobcovia takým spôsobom, že majú mať stanovený minimálny počet inzerátov vo svojich letákov v prospech domácich výrobcov.
A pokiaľ hovoríte o nekalých praktikách našich obchodníkov alebo nadnárodných obchodníkov alebo kohokoľvek, to je vec toho, aby konal Protimonopolný úrad. Tam zasiahnite, lebo to je exekutíva. Tam máte možnosť niečo s tým urobiť, ale vy to nerobíte, pretože vám sa páči to, ako Protimonopolný úrad funguje, lepšie povedané nefunguje, keď sa vám to hodí. A to, že máme nefunkčný Protimonopolný úrad, to je váš problém, nikoho iného.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:31 - 16:33 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa zaujala tá myšlienka, že pani ministerka poukazovala na nejakú právnu analýzu, ktorou sa zaštiťovala a ktorú sme nevideli, a potom aj to, ako toto je prepojené, táto, tento myšlienkový pochod na nástenkový tender.
Všetci vieme, že v nástenkovom tendri síce boli dvaja ministri za SNS odsúdení právoplatne, ale právnici, ktoré to celé organizovali a ktorých sa aj ten tender týkal, tí nikdy odsúdení neboli, neboli dokonca ani vyšetrovaní ani sa nikam nedostali, do nejakého, do nejakej nebezpečnej vzdialenosti toho, že by mohli byť obvinení, čo i len obvinení, a tobôž odsúdení.
A tak ma napadá to, že právnici v situácii, kedy sú beztrestní, dokážu napísať čokoľvek, a preto je zaujímavé to, že čo v tej správe bolo napísané, aby sme to mohli zhodnotiť, že či sa jedná o právnu službu takú, aká bola v nástenkovom tendri alebo či sa jedná o takú právnu službu, ktorá znesie aj nejaké verejné posúdenie. Preto musíme vidieť to, čo, na čo sa odvoláva pani ministerka, tú právnu analýzu. Ak sa ňou chce zaštiťovať, nech ju ukáže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 11:38 - 11:40 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Žitňanská uviedla nasledujúce slová a výrazy vo svojom vystúpení: zodpovednosť, podcenená dôležitosť, paradoxy dnešnej doby, význam ľudí ako Harabin, Robert Fico pre našu spoločnosť, chaos.
Ja by som sa chcel spýtať nasledujúcu vec, a to sa snažím sa držať späť. Pani kolegyňa, kto bol ten, kto priniesol toto všetko do tohto parlamentu? Neboli ste vy súčasťou toho? Lebo na čiste faktickej a teoretickej úrovni s tým, čo ste hovorili, sa, samozrejme, dá len súhlasiť, ale tá reálna politika, ktorá tu je v tomto parlamente, je predsa aj vaše dielo spolu s istým iným uchádzačom o post ústavného sudcu. Je nanajvýš zahanbujúce, že tu musíme počúvať takéto vystúpenie od niekoho, kto sa snaží akosi povstať z prachu a tváriť sa tu, že s týmto, čo tu dnes zažívame, to znamená stratu demokracie, stratu právneho štátu, že s tým nič nemá. To predsa je niečo, s čím sa nedá žiť podľa mňa.
A ja viem, že pre väčšinu slušných ľudí v tomto parlamente je zahanbujúce vôbec o tom hovoriť, pretože sa hanbia, za vás sa hanbia. Tak vám pritakávajú ako kolega Heger, áno, pekne ste to povedali. Nie, treba povedať pravdu. A pravda je, že vy ste jedna z hlavných príčin, prečo tu takto sedíme a plačeme nad stratou demokracie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis