Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.9.2018 o 15:18 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 15:18 - 15:19 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja som pôvodne na pani kolegyňu Žitňanskú ani nechcel reagovať, lebo v podstate súhlasím so všetkým, čo povedala, lebo nepovedala nič ani nové, ani prevratné, všetko je to pravda, v podstate len ma napadla taká myšlienka v súvislosti tej, že uviedla, že už tu prijatý ústavný zákon v tejto snemovni, že to je jedna vec, ktorá, dobrá, ktorá sa podarila.
No obávam sa, aby to nebolo aj s týmto ústavným zákonom tak podobne ako s tým, o ktorom hovorila pani kolegyňa Žitňanská, že prijali sme síce ústavný zákon, ale výsledok je nič. Dotyčný, kvôli ktorému sa ten ústavný zákon prijímal, sa veselo premáva po bratislavských uliciach, je vysmiaty, ani náznak toho, že by sa mu mal čo i len vlas na hlave skriviť, tu nie je, naopak, príslušný predseda súdu už vopred povedal, že nič také sa určite nedá očakávať v nejakej dohľadnej dobe, myslí sa tým po dobu života dotyčného, čiže či tento ústavný zákon nie je taká nejaká podobná kuleha ako ten, o ktorom pani ministerka hovorila, že už tu bol v tejto snemovni prijatý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 15:02 - 15:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Zaujímavé, že ako ľudská myseľ, aspoň tá moja, ak funguje, tak funguje, že som si uvedomil takú súvislosť, ktorú som si predtým neuvedomil, a to je tá, že kombinácia toho, že by postačovalo za hlasovanie 76 hlasov v spojení s tým, že to budú, že by to bolo tajné hlasovanie, vlastne zamedzuje tomu, aby širšia verejnosť, ale aj pán prezident napríklad, pochopil, že o akého kandidáta sa jedná.
To je strašne dôležitá vec, pretože aj pri 76 hlasoch by sa podľa toho, že koho hlasy ten-ktorý kandidát dostal, mohlo preukázať, že či sa jedná o názory povedzme nejaké politické, pravicové, konzervatívne, ľavicové a tak ďalej, čo je úplne legitímne, alebo či sa jedná o kandidáta zločineckej koalície, ktorá si tam navolila svojho kandidáta. A to je veľmi dôležité. Zvážte to. Naozaj si myslím, že mať, keď už aj bude 76 hlasov, ale mať verejnú voľbu, je veľmi dôležité. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 14:31 - 14:41 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Pán minister, ďakujem za predstavenie zákona, ktorý sme tu už dlhšiu dobu očakávali. Vychádzam z toho, že na tento veľmi dôležitý zákon, že o tomto veľmi dôležitom zákone, že teraz len začína ozajstná diskusia. A tak mi dovoľte, aby som uviedol zopár slov.
Správne ste povedali, pán minister, že, že toto je len prvé čítanie, a verím, že do druhého čítania sa možnože ešte všeličo zmení. (Krátka pauza.) Veľmi mi záleží na tom, aby pán minister počul, čo hovorím, tak ja kľudne počkám. Rozumiem tomu, že koalícia má privilégiá, a tak si môže dovoliť všetko, tak to tu funguje.
Chcel by som hovoriť o tom, že čo návrh má a čo nemá. Veľa sa hovorí, hovorilo o tom a bude ešte hovoriť o tom, čo všetko ten návrh nemá, teda v tom zmysle, že čo by mohol mať, v tom zmysle sa vyjadril aj pán prezident. Ja by som bol úplne úprimne viacej zhovievavý. Je treba povedať úplne na férovku, že tento návrh zákona má určité elementy, ktoré sú veľmi cenné, že či je to dosť za daných okolností, o tom pochybujem.
Navyše sú tam niektoré veci, ktoré naozaj sú dosť podivné, alebo teda minimálne jedno ustanovenie, ktoré je veľmi podivné, a to je ustanovenie o tom, že sa zvyšuje minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov. Nikdy to nebolo nijako vysvetlené, nikdy, pokiaľ ja viem, v histórii sudcov Ústavného súdu nevznikol problém, že by sa o túto funkciu uchádzal nejaký sudca alebo nejaký uchádzač, ktorý by bol vo vekovom rozpätí 40 až 45 rokov, a prípadne dokonca že by sa preukázal, že kvôli svojej mladosti, že robil nejaké nesprávnosti. Čiže tu by som dával za pravdu tým, ktorí hovoria, že, že za tým cítia nejaký podružný úmysel, a teda nejaký úmysel nesprávny. Ale je, je pravdou, že toto tiež nepovažujem ja osobne za až tak dôležitý bod, lebo síce povedali viacerí mladí, teda, že vidia takých, ktorí by sa tam mohli dostať už ako 40-ročný alebo 44-ročný, prosím, ale tam ešte nie sme. Tak je pravda, že mohli nejakých povedať, u ktorých by to prichádzalo k úvahu.
Veľa sa na druhej strane operovalo zo strany ministerstva s tým, že je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Národnej rady. No ja neviem, ja teda za moju krátku existenciu v tomto parlamente si ani nepamätám, že by bol nejaký návrh prijatý, nejaký koaličný návrh prijatý inou ako absolútnou väčšinou tohto parlamentu. Boli určite ako, výnimky boli, ktoré potvrdzovali toto pravidlo. Pravda je, že pri takto dôležitom zákone, že sa nedá predpokladať, že by bolo to hlasovanie stanovené niekedy na piatok o 17.00 hod. a že kvôli tomu by všetci cezpoľní tu neboli a kvôli tomu že by sa hlasovalo len nadpolovičnou väčšinou prítomných. Čiže toto sa mi tiež zdá ako niečo, čo je úplne nedôležité, a je to len zásterka toho, že je tam potrebné dať niečo, čím sa vykážeme, že je to zlepšenie. V reále to zlepšenie nie je.
A chcel by som teraz pár slov povedať aj o tom, že čo mohlo byť a čo my ako opozícia požadujeme, že prípadne aké by malo mať dôsledky to, že k prijatiu toho nedôjde. Rozumiem pánovi ministrovi v tom, keď hovorí, že dobre, zostaňme pri tom, pri čom sme. Avšak to neznamená, že takých okolností naozaj dôjde k vymenovaniu tých ústavných sudcov. To, všeličo sa môže stať. A som presvedčený o tom, že v tom, ako veci dnes stoja, tak si ani tí, ktorí sa snažia v súlade s doterajšou tradíciou politickou na Slovensku ovládnuť Ústavný súd, že ani tí si nemôžu byť istí, že by to vypálilo tak, ako si to oni želajú.
Čiže ja toto vnímam, tento návrh, ako niečo, čo si tí, ktorí veria v tom, že Ústavný súd bude niečo, kde budú môcť naďalej vykonávať kontrolu tak, ako je tomu doteraz, a všetci vieme, že to tak funguje, môžme povedať úprimne a vieme presne, ktoré sú to tie senáty a ktoré sú to tí, tí sudcovia ústavných súdov, ktorí tú kontrolu reálne tam vykonávajú alebo ktorí, ktorí konajú tak, ako si to niekto želá. Tak si myslím, že to nemusí takto fungovať napriek tomu, že sa to vydáva za niečo, čo by bola nejaká katastrofa, že by sa, že by sa kandidáti na ústavných sudcov zvolili podľa doterajšieho systému. Myslím si, že by to vyvolalo takú vlnu nevôle, že by si všelikto rozmyslel, že ako by mal v takejto situácii postupovať.
Vnímam teda tento návrh ako to, z hľadiska koalície ako to absolútne minimum, ktoré sú schopní predložiť za súčasnej situácie. Všetci vieme, že ako vznikla táto koalícia, že vznikla vďaka zrade politickej strany MOST - HÍD a iných aj s tým, že išli s touto korupčnou, korupčnou koalíciou a že toto je niečo, čím by sa zdanlivo aspoň mali, mali očistiť. Ja, ja to beriem akože politicky, že to je, že to je určitá daň a že je to určitý, určitý odpustok, ktorý oni sú pripravení nám, nám poskytnúť, a ja ho prijímam tak. Viete, za danej situácie nemáme príliš na výber.
Ale dúfam a prosím, že vyvolajme diskusiu a vyvolajme diskusiu natoľko silnú, že možnože aj tí, ktorí majú ambície pokračovať v ovládaní Ústavného súdu z politického spektra, že si uvedomia, že toto je tak závažná téma, že tu proste neprerazia. Takže o to, o tom by som vás chcel poprosiť, pán minister.
V závere oceňujem to, že, že ste naozaj, a potvrdzujem to, že ste hovorili s viacerými ľuďmi aj teda vrátane mňa, bez toho, že by to bolo nejako významne dôležité, ale... Čiže si myslím, že ten prístup k tomu bol veľmi, veľmi civilný, a ale my teraz by sme potrebovali aj nejaký výsledok, lebo realita je, že napriek tej veľmi prijateľnej forme tá, tá podstata sa vlastne skoro vôbec nezmenila. Čiže bude treba niečo viac na to, aby sme mohli povedať, že naozaj toto je niečo, čo vyjadruje aspoň kompromisne to, čo viac ako len koalícia chce.
Zatiaľ toľko a potom možnože viac neskôr.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 10:36 - 10:41 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Chcel som k tomuto návrhu zákona uviesť zopár poznámok a možnože v druhom čítaní, keď sa zdá, že to bude zaujímavejšie ešte, tak budem hovoriť viacej, ale teraz by som chcel uviesť nasledujúcu vec.
Táto predloha zákona sa okrem iného zaoberá tým, že znižuje výšku zálohy, ktorú používateľ autorského diela má zaplatiť pre organizácie... (reakcia z pléna) kolektívnej správy diel, ďakujem, a to, a to tak, že miesto 100 % zálohy bude mať povinnosť zaplatiť len 50 %, a s tým však, že organizácia kolektívnej správy bude mať právo túto takto zníženú čiastku vyplatiť podľa svojho výplatného poriadku autorom.
Tu ale je treba si uvedomiť zásadnú zmenu, ktorá týmto nastala. Touto úpravou sa bude vlastne motivovať každý používateľ, ktoré, ktorý nebude chcieť zaplatiť autorskú odmenu k tomu, aby jednoducho ju neplatil a aby si počkal na to, že ako o spore, ktorý z tohoto vznikne, rozhodne súd. Všetci vieme, ako u nás súdy fungujú. No a súdy jednoducho nefungujú a existuje tu obava, že vďaka tejto zdanlivo drobnej zmene tu nastane situácia, kedy používatelia autorských diel budú vedome odmietať platiť odmenu za to, že použili autorské dielo, a nastane tu doslovná anarchia. Týmto, by som povedal, takým, takouto fintou dosiahlo to, že sa obchádzajú európske predpisy o tom, ako sa majú odmeňovať autorské diela. Je to ďalší z návrhov, ktorý v gescii tejto vlády prichádza s niečím, čo ani zďaleka nie je také, akým sa to tvári.
Preto chcem kolegov veľmi upozorniť na to, aby si zvážili, že či za tento návrh budú hlasovať. Je to nástroj na to, aby vlastníctvo umelcov, autorov bolo používané bez toho, že by títo mali za to zaplatené. Vychádza to z takej tej komunisticko-socialistickej filozofie, že, že čo je na tom, však nikomu z nikoho, z ničoho neubudlo za to, že som si zahral pesničku niekde. To sú tie, tie, také, také tie filozofie, ktoré používajú v podstate zlodeji.
Všetci vieme, že autorské diela sa používajú na to, aby sa zvyšovali zisky. Každý vie, že či už je to krčma, alebo nejaké spoločenské podujatie, nikto tam nepríde, keď sa tam nehrajú autorské diela. Ale nikto zase nechce platiť. Takže tu je to, tu je to o tom, vytvorme spoločnosť, kde ľudia budú chcieť platiť za používanie niečoho, čo zvyšuje ich zisky, a vytvorme spoločnosť, ktorá sa chová slušne k vlastníkom čohokoľvek vrátane vlastníkom autorských diel.

Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2018 18:30 - 18:32 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Nebojte sa, toto bude krátke vystúpenie. Ja som (reakcia navrhovateľky), nie, pani kolegyňa, nepodporím vás, naopak, chcem vzhľadom aj na ten veľmi rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý sme dostali len na výbor dnes a aj napríklad aj na tento pozmeňujúci návrh pre tých, ktorí sú s tými textami menej oboznámení, chcem navrhnúť a prosím pána spravodajcu, aby to zaznamenal, aby tento návrh navrhovatelia nieže stiahli, ale aby odložili na nasledujúcu schôdzu, pretože to naozaj, to je jediná slušná vec, ktorá sa o tom, ktorá sa s takto komplexnou závažnou a pre taký rozsah obyvateľov dôležitú, dôležitou úpravou dá urobiť. Už len tá samotná, samotná skutočnosť, že neprebehlo riadne medzirezortné pripomienkové konanie a skutočnosť, že sa to robí tak ako, dúfam, že sa nenahnevá pani kolegyňa, že sa to robí tak nejako na kolene, že to nerobí ministerstvo s riadnym tímom, tak, prosím, zvážte, nieže zvážte to, ale ja to navrhujem, aby sa to odložilo, pretože toto, takto závažný zákon sa takto nerobí. Potom vyvoláva tu všelijaké dojmy, že ktovie, čo za tým je. Takže naozaj, netlačme to a ešte si to možno, teda tým pádom cez prázdniny ešte všetko dobre zvážme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:56 - 17:58 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja som sa prihlásil na faktickú, lebo vy ste niečo povedali, pán kolega, také, čo nakoniec ste to vlastne uviedli na pravú mieru. Ale každopádne niekedy nezáleží, to znamená, exekútorom na tom, ako vymáhajú, nie je presné. To je zámer, oni to majú tak nastavené. A dôvod, prečo to tak môžu robiť, je ten, že sú dohodnutí so sudcami, že im to dovolia. V tom je to, v tom to celé spočíva. Ako v civilizovanej krajine by toto nebolo možné. Taktiež by nebolo možné, samozrejme, to, že Sociálna poisťovňa má premlčaciu lehotu desať rokov, desať, desať rokov premlčaciu dobu, pričom exekútor vie, že má desať rokov na to, aby to, aby v tom pokračoval, a zatiaľ mu financie plynú. Takže celé je to zámer. Nech nikto nehovorí, že to sa stalo nejakým nedopatrením. Je to ďalší z obrovských biznisov na úkor bežných ľudí tohto štátu. A z toho podľa mňa by sme mali aj vychádzať. A toto je otázka, ktorú treba nejakým spôsobom aj propagovať. Lebo ja sa veľmi obávam a napriek tomu, čo tu bolo povedané, že je jedno, ako sa dopracujeme k želanému výsledku, je treba povedať, že koho je toto vina. A je to vina jednoznačne mafie, ktorá stojí za vládnou garnitúrou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:49 - 17:49 hod.

Alojz Baránik
Mám naozaj faktickú pripomienku v tom, že nie je možné nikomu podľa mňa zakázať, aby niekomu požičal, to je dosť nelogické. Avšak čo sa dá urobiť a tým vlastne takú pôžičku silne zneatraktívniť, je to, že sa mu dovolí vymáhať len zákonnú výšku dlhu. Čiže to je vlastne ten, ten istý efekt, takže len toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:39 - 17:41 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Z vystúpenia pána predsedu je zjavné, že naozaj toto je vážny problém, myslím, že to potvrdzuje to, že o tom nikto nepochybuje, a ďakujem za to. Pristavil by som sa pri asi dvoch myšlienkach, ktoré boli uvedené. Jednou z nich je to, že, samozrejme, a to vieme, najväčší problém je so súkromnými pohľadávkami, ktoré sú nalepené na tie, na tie pohľadávky štátu alebo verejných inštitúcií, a to sú tí exekútori. To je súkromnoprávna pohľadávka, na ktorú ten exekútor má nárok. Avšak – konal ten exekútor tak, ako mal konať? To je tá základná otázka.
Vtip je v tom, že v Českej republike už judikoval ústavný súd, že ak exekútor nekoná tak rýchlo, ako je možno od neho očakávať, nemôže si nárokovať všetko to, čo si nárokuje navyše. Preto zase sa vraciame k tomu, že tu riešime problémy, ktoré sú spôsobené tým, že základné funkcie štátu sú nefunkčné, že nefungujú súdy. Toto mali a mohli a dokonca aj do minulosti; do minulosti podotýkam; rozhodnúť súdy. Lenže súdy, také, aké ich máme, sú ľahko podplatiteľné, pretože vieme, že aké sú súdy, čím vyššie, tým viac, a preto my sa tu boríme s neriešiteľným problémom, ktorý môže vyriešiť jeden dobrý súd. V Čechách je jeden z najlepších ústavných súdov v Európe. Vyriešené. Žiaden exekútor sem nenasadzuje podľa ľúbosti, čo sa dá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:21 - 17:23 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Krajniak, myslím, že všetci súhlasíme s tým a najmä tí, ktorí sa na vytvorení tohto problému nijako nepodieľali, súhlasíme s tým, že toto je kardinálny problém pre celú spoločnosť. Týmto sa naozaj môže nezaoberať len ten, komu na Slovensku nezáleží, čo, obávam sa, je veľká časť vládnej garnitúry. Avšak správne ste povedali, že je treba hovoriť o tom morálnom hazarde. Bohužiaľ, ten celkový tón, ktorý, ktorým túto vec prezentujete, málo hovorí o tom, že čo sa tým myslí. Pretože vy často hovoríte o tom, ako tí chudáci sa dostali do tých problémov a ako za to nemôžu. V poriadku, iste sú aj takí, ale potom sú aj takí, ktorí si vedome zoberú pôžičku, lebo vedia, že aj keď je to tretia alebo štvrtá pôžička, že ju nebudú musieť splatiť. Na to existuje riešenie, ktoré my sme navrhli, a to je riešenie také, že musí existovať verejný register, do ktorého sa existujúci dlžník alebo dlžník, ktorý si neplní svoje záväzky, sa zapíše, a akonáhle sa tak stane, tak ten, kto mu znova požičia, tak ten nebude mať nárok na nič iné len na istinu a zákonný úrok.
Takže riešenia existujú, ale realita je taká, že tento celý problém bol vytvorený ako biznis a to ako dôsledok tiež toho, že orgány činné v trestnom konaní nefungujú, to je všetko problém toho, že nefungujú polícia, prokuratúra, súdy, pretože je to výsledok všetko trestnej činnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 9:58 - 10:00 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak najprv ku kolegovi Beblavému. No ja viem; neviem, či je to dané tým, že vy ste už v tej politike príliš dlho na to, aby ste to videli, ale realita je a z pohľadu niekoho, kto sa pohybuje v týchto kruhoch podľa mňa najviac z tých ľudí, ktorí tu sedia, to znamená medzi súdmi, a kto píše trestné oznámenia a číta odpovede na tie trestné oznámenia z tej prokuratúry a kto sa naťahuje s generálnym prokurátorom o tom, že či povie, alebo nepo; či odtajní, alebo neodtajní, poskytne majetkové priznanie pánov Palovičovcov a takéto všelijaké veci. Tak ten, ja to vidím, že ako to je, a verte mne, že systém je zhnitý a to je dané tým, že túto republiku nezakladali, ako vy sa rád odvolávate, že v Amerike nejakí founding fathers, ale túto republiku zakladal Mečiar a všetko, čo s tým ide, my ešte stále prežívame. Takže kto si myslí, že my sme sa zbavili toho, čo tu Mečiar založil, tak sa veľmi mýli.
Žiadne pomalé kroky a tu a tam. Nie! To sú všetko postupy, na ktoré je protihráč pripravený. Takže netvrdím, že tu musí byť revolúcia, ale vyžaduje sa tu určitá razantnosť, ktorú napríklad tento návrh neprináša, to je len ďalšia kamuflácia. A to je realita, pretože jeden zo spôsobov, ako udržiavať súčasný stav, je kamuflovať, a ak sa vy na to podpisujete, je to váš problém.
A na záver už len možno len súhlasiť s tým, čo uvádzal Eugen Jurzyca, že inštitúcie miesto riešení, to je ďalšia kamuflácia.
Skryt prepis