Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2018 o 11:54 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 11:54 - 11:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skúsim to povedať vo faktickej, inak sa prihlásim ako spravodajca. Kolega Osuský hovoril o tých náramkoch, ktoré stáli 27 miliónov. V Českej republike tie isté náramky, ten istý systém, a pritom Česká republika, ako vieme, je minimálne dvakrát taký veľký trh takpovediac. Tento istý systém stál 1,5 mil. eur. Takže aby sme mali lepšiu predstavu o tom, že ako sa s našimi prostriedkami tu gazduje. To je štandardný, myslím, štandardná marža, ktorú táto vládna garnitúra má, ale sú aj vyššie.
Pokiaľ ide o individuálne milosti, ako ich kolega Osuský uvádzal v súvislosti s Kočnerom, je zaujímavé, že v civilizovaných krajinách aj individuálne udelené milosti, je to nakoniec správny akt svojho druhu, môžu podliehať, môžu podliehať previerke ústavného súdu, ak sa zistí napríklad, že dôvody pre udelenie takej milosti sú v rozpore s tým, akému účelu majú slúžiť. Tak by to fungovalo v krajinách, ktoré majú súdny systém a ktoré sú právnymi štátmi. My, samozrejme, súdny systém nemáme taký v tom zmysle, čo sa pod tým bežne myslí, nie sme právny štát, tak u nás niečo takéto neprichádza v úvahu. Pokiaľ ide o náš ústavný systém, opäť, bohužiaľ, náš ústavný systém je jednokomorový, jednokolový, je totálne odkázaný na šéfov strán, ktorí rozhodujú o všetkom, a teda aj o tom, že ako sa o jednotlivých zákonoch bude hlasovať v každom jednotlivom prípade.
Skryt prepis
 

5.12.2018 10:49 - 10:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, dovoľte, aby som opäť podľa zákona, podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval uvedený návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, opäť prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.12.2018 10:47 - 10:48 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Predmetný návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval uvedený návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 28. januára 2019.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 14:44 - 14:46 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán minister, vaša osobná drzosť nič nemení na tom, že nemáte pravdu, nie ste právnik, nerozumiete tomu a hlavne nechcete tomu rozumieť. Ja, nikto nie je zvedavý tu na to, aby mňa ste poučovali o tom, že ako sa mám správať v spoločnosti. Na to sa vám môžem vykašľať. Tu ide o nasledujúcu vec.
Dokiaľ budú sa problémy nášho súdnictva riešiť týmto spôsobom, nič sa tu nezmení. To je presne to, ako keď sa v nejakom meste nerieši problém s dopravou preto, lebo primátori sa rozvážajú na bavorákoch. Takisto ako to robíte vy. Proste prostý človek sa musí potýkať s tým, že súdy si rozhodujú, ako chcú, ale štát, keď Najvyšší súd rozhodne v 5 prípadoch jedným spôsobom a potom jeden prípad, v jednom prípade iným spôsobom, tak si to vie vyriešiť tak, že si prijme protiústavný zákon, a tým je vec vyriešená. O toto tu ide. Tu nejde o to, že by som chcel dopriať niekomu 30 mil., ktoré mu nepatria. Ale toto je podstata a s vami sa nedá o tom rozprávať, pretože nie ste schopný v týchto parametroch vôbec rozmýšľať. Takže sa tu nestavajte, pošlite sem ministra spravodlivosti alebo niekoho, kto je právnik, a ten je pre mňa partner na to, aby som hovoril v tých, v týchto kategóriách.
Dokiaľ bude štát mať takýto prístup, v súdnictve sa nikdy nič nezmení a o toto tu ide, že vy tu neriešite problém, vy tu riešite len následky. A to nikoho z nás nezaujíma, takže... A navyše chránite tých ľudí, ktorí celý tento problém vytvorili. Ako uvádzate v dôvodovej správe, podvodné jednanie týmto riešite.
To znamená, neriešite podvody tak, ako sa podvody majú riešiť, že to rieši polícia, prokuratúra a súdy. Ale vy to riešite protiústavným zákonom. Hanba vám!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 14:36 - 14:37 hod.

Alojz Baránik
Ďakujem kolegovi Budajovi za reakciu a podporu toho, čo som povedal. Naozaj si myslím, že takýto zákon nemá v tomto parlamente čo hľadať, každý, kto zaňho zahlasuje, tak zahlasuje proti ústave a v podstate za ochranu toho, čo robí Kočner a jemu podobní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 14:25 - 14:33 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem vyjadriť môj hlboký nesúhlas s týmto návrhom zákona, to preto, lebo je zjavne a jasne protiústavný, a pretože je to zákon, ktorý len reaguje na charakter nášho štátu ako štátu, ktorý nie je právnym štátom.
To, čo urobilo ministerstvo v danom prípade jednak vôbec nepatrí do jeho sféry pôsobnosti, pretože toto je vec, ktorou by sa malo minimálne zaoberať ministerstvo spravodlivosti, pretože sa to jasne dotýka nášho ústavného poriadku. A, samozrejme, sa dotýka našej prokuratúry, ktorá je nečinná v situácii, kedy je potrebné, aby činná bola.
Odpichnem sa od niekoľkých viet z dôvodovej správy. Tá prvá veta je nasledujúca. Návrh zákona sa zároveň predkladá v reakcii na aktuálnu spoločenskú situáciu a snahu o zamedzenie zneužívania zmeniek - a teraz pozor - k podvodnému obohateniu rôznych osôb či zahraničných spoločností s neznámou vlastníckou štruktúrou.
Toto čo má byť?! To znamená, že my tu hovoríme, že my budeme kriviť ústavu preto, lebo nemáme orgány činné v trestnom konaní také, ktoré by, ktoré by si vedeli s podvodnou, s podvodným obohacovaním rôznych osôb poradiť spôsobom, ktorý predpokladá zákon? To znamená, že aby ich stíhali a aby ich dali do basy, aby vyhlásili i ich konanie za, za protiprávne a tým pádom aj znemožnili uplatnenie si práve tých zmeniek. To nie sme schopní, pretože my tu dlhodobo budujeme stav, kedy súdy, prokuratúra a polícia pracujú len pre štátomafiu. A štátomafia teraz problém, ktorý tu vznikol, sa snaží riešiť tým, že kriví našu ústavu. S týmto my sa tu potýkame. To, že ich kamarát Kočner sedí v base, a my nevieme, existujú názory, že ktovie, že kto podpísal tie, tie zmenky, ale vieme, že jeden taký človek, ktorý, ktorý podvodné zmenky podpísal, sedí v base. My nevieme, že kto je to, ten, kto podpísal tie zmenky.
Ale ja viem, že Ducký s výnimkou jednej zmenky, ktorá sa toho netýka, nemal absolútne žiaden dôvod žiadne zmenky podpisovať. Tí, čo sa pamätajú na to, že ako to v tých časoch bolo.
Ďalším obrovským problémom tejto právnej úpravy je to, čo je opakovane vyjadrené v dôvodovej správe, že sa jedná o ochranu spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu. Tu sa akože v týchto komunistických hlavách, čo toto písali, ten, ten mozgový trast na tomto ministerstve právnicky, ktorý toto písal, tak si myslí, že keď je niečo so 100 % účasťou majetkovou štátu, že to je niečo, pred čím by sme sa mali všetci pokakať, lebo to potom, to je niečo iné. Lenže naša ústava nehovorí nič o tom, že vlastníctvo štátu je chránené viac ako vlastníctvo kohokoľvek iného. To bolo tak za komunistov. Ale teraz už to tak nie je. A navyše ako by boli, ako by bol ktokoľvek poškodený tým, že by sa zmenilo vlastníctvo SPP? A hádam nám chcete povedať, že jeho noví vlastníci, že by sa chovali nejako inak? No možnože by sa chovali lepšie, ako sa chová štát, že by sa, že by nerobili tie dlhy, o ktorých hovoril kolega Galek, že by sa chovali tržne. Čiže nejaká predstava, že je potrebné brániť tomu, aby to, čo teraz vlastní štát, nebolo a sa stalo vlastníctvo niekoho iného, že to je nejaký vyšší princíp, tak to je úplne scestné. To je, dámy a páni, predstava, ktorá patrí do minulého storočia, to znamená do storočia pred novembrom ’89. Do obdobia pred novembrom ’89.
A tak... A takýto paškvil nám tu predkladá táto vláda len preto, aby zakryli skutočnosť, že nefunguje polícia, nefunguje prokuratúra, nefungujú súdy, a týmto sa to snažia vyriešiť. Ak existujú, ako tu bolo pove..., ako tu bolo povedané, ak existujú judikáty Najvyššieho súdu v obdobných veciach, vysvetlite mi, že ako je možné, že v takejto veci vydal iný súd rozhodnutie, ktoré je diametrálne odlišné?! Predsa v zmysle ústavy a v zmysle európskych predpisov, ktorými sa, ktorými sa riadime, má každý, to znamená v danom prípade aj štát, nárok na to, aby veci boli rozhodované jednotne. Aby boli, aby bola obdobná vec rozhodnutá predvídateľným spôsobom, to znamená podľa už existujúcich judikátov. Ak sa to tu nestalo, prečo sa tým štát nezaoberá?
Hádam je to tak, že sudcovia si môžu robiť, čo chcú, že budú rozhodovať o živote a smrti každého z nás, pretože sa im to hodí, a nikto nevie prečo a nikto nechce a nesmie zaoberať tým, že prečo tomu tak je? Ako to bolo za komunistov, že o tom, čo robila komunistická strana, sa nesmelo diskutovať ani sa to nesmelo nejako rozoberať, tak to majú teraz sudcovia! Proste takto sa rozhodli, koniec sveta.
Dokonca nejaký veľký činiteľ nedávno povedal, že ak chceme mať právnu spoločnosť, nemali by sme komentovať rozhodnutia súdov. No ešte to tak! To by sme len dopadli, keby sme nesmeli komentovať rozhodnutia súdov, tak ako si to niekto predstavuje. Nejaký veľký právny mysliteľ.
Choďte do kelu s týmto, mám toho plné zuby! Je to, celé toto je výsledok systému, ktorý ste vy tu zaviedli, vy ho tu udržiavate a teraz sa snažíte nejakou salámovou metódou dosiahnuť ako-tak prijateľný stav, aby sa nepoukazovalo na to, že ako ste to všetko zbabrali. Že ste síce rozkrádali ako diví, ale ste to nevedeli ani ustriehnuť, aby to bolo v nejakých primeraných medziach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 12:31 - 12:38 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolega Heger povedal veľa z tých vecí, ktoré som ja povedal, tak sa trochu sústredím len na niektoré zo základných tém k tomuto návrhu.
Nebudem za tento návrh hlasovať, pretože si myslím, že je v princípe protiústavný. V Českej republike existujú aj panovali pri prijatí podobného zákona veľké obavy o to, a pochybnosti o to, že či sa jedná o úpravu, ktorá je v súlade s ústavou.
Sudcovia českého ústavného súdu vyjadrili niekoľko zásadných myšlienok, ktoré ak platia v Čechách, tak platia o to viac na Slovensku, pretože Slovensko na rozdiel od Českej republiky nie je právny štát, neexistuje u nás súdna ochrana práv podnikateľov na takej úrovni, ktorá by korešpondovala s takto sofistikovanou úpravou toho, ako majú podnikatelia postupovať pri plnení si svojich daňových povinností. Uvediem teda niekoľko len základných myšlienok, ktoré sú príznačné pre obavy z toho, čo by táto právna úprava priniesla, teda z pohľadu základných práv a slobôd. Ako už bolo povedané, najviac budú dotknutí malí podnikatelia, pretože veľkí podnikatelia, samozrejme, majú možnosti technické aj finančné na to, aby prostredníctvom dedikovaného napríklad zamestnanca vyriešili všetky problémy, ktoré sú s tými novými povinnosťami uloženými týmto zákonom stanovené. Je treba si uvedomiť, že malý podnikateľ sa fakticky veľmi významne približuje k zamestnancovi. Tie rozdiely sa stierajú, a ak k tomu pristúpime takto, tak si uvedomíme, že vlastne tá úprava spochybňuje právo na prácu alebo právo na, na obživu prostredníctvom práce, pretože tí podnikatelia, ak im bude naložená takáto povinnosť napríklad v situácii, kedy majú nie jednu, ale povedzme dve malinké prevádzky, nedá sa to utiahnuť ani finančne, ani technicky pre nich, a vlastne sa dostávajú do situácie, kedy strácajú prácu, stanú sa nezamestnanými.
Ďalším obrovským problémom, o ktorom sa tu už hovorilo, je to, že táto úprava bude zabezpečovať to, že sa bude prenášať obrovské množstvo dát o podnikaní veľkého počtu ľudí do výlučnej sféry štátu. To znamená štát bude v konečnom dôsledku rozhodovať o tom, že aká transakcia ako kedy prebehla. Nebude existovať žiadna spätná kontrola ani, ani možnosť sa dožadovať nejakej nápravy. Toto opäť v situácii, kedy na Slovensku prakticky nemáme ochranu súdov, je niečo, čo vystavuje malého podnikateľa do úplnej bezmocnosti.
Pripomínam tiež, že ak táto úprava je, má za cieľ odstrániť nejaké nešváry v súvislosti s povinnosťou platiť dane, tak potom štát má z ústavy povinnosť použiť menej invazívne prostriedky na to, aby dosiahol deklarovaný účel. Tu sa, naopak, používa taký účel, ktorý, taký spôsob, ktorý je obrovské kladivo na jednu muchu. Chcem tiež pripomenúť, že navzdory tomu, čo sa tu deklaruje, týmto opatrením sa dotýka alebo toto opatrenie sa dotýka len príjmov štátu, ktoré sú v rozsahu približne jedného promile celkových príjmov štátu, čiže je ťažko si myslieť, ťažko je uveriť tým, ktorí tvrdia, a predkladateľovi, vláde, že je toto nutné opatrenie na zabezpečenie potrieb fisku, teda príjmov štátu. Je to nonsens, keď si uvedomíme, že toto opatrenie postihne len približne jedno promile príjmov štátu, ale čoho sa dotkne, je, je to, že bude mať v podstate všetky informácie o každom, o každej transakcii, ktorá sa v podnikateľskom prostredí odohrá. V tom spočíva neprimeranosť tejto úpravy a tá neprimeraná invazívnosť do súkromia aj malých podnikateľov.
Toto všetko, čo bolo povedané, platí o to viac, že vieme, že Finančná správa je v rukách ľudí, o ktorých panujú veľké pochybnosti, pokiaľ ide o ich dôveryhodnosť. Je len, podľa nášho názoru len otázkou času, kedy sa zistí, že tam funguje v podstate zločinecká skupina, ktorá si sprivatizovala Finančnú správu. Aj to je ďalší dôvod popri, popri skutočnosti, že na Slovensku neexistuje súdna ochrana práv jedinca, aj to je dôvodom preto, aby sme takto široko poňatú úpravu toho, ktoré dáta sa dávajú do výlučnej kontroly štátu, aby sme ju odmietli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:34 - 19:36 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak, v prvom rade, kto určí, že čo sú to, ako vy hovoríte, normálne ceny. Kto určí, že čo sú to oprávnené náklady? Kto to určí? Vaša plánovacia komisia bude skúmať, že či si pán generálny riaditeľ výrobcu, že či jazdí na Rolls-Royce, alebo či jazdí na škodovke? Kto to bude skúmať? Vy? Toto celé je dôkazom toho, že vaše myslenie je úplne mimo.
A keď hovoríme, že naše výrobky, myslíte, čo, aké naše výrobky? Myslíte európske? Rakúske? Ste si vedomý, že výrobok vyrobený v Rakúsku môže byť doveziteľný do Bratislavy ako asi najväčšieho trhu za možno štvrtinový čas aj so štvrtinovými nákladmi ako slovenský, náš, tzv. náš výrobok z východného Slovenska? To si, hlavne, keď samozrejme tá diaľnica, ktorá podľa vašej vlády, mala byť postavená pred piatimi rokmi, tak ešte ani zďaleka nie je. Čiže toto celé je nonsens.
My sme tu v jednotnom európskom trhu a hovoriť o našich výrobkoch, ako niečo, čo sa musí chrániť, je nonsens. Naši výrobcovia, keď chcú byť v konkurenčnom prostredí, akože musia byť, tak musia sa naučiť vyrábať takisto, ako vyrábajú rakúski alebo aj poľskí alebo českí výrobcovia. Ale my sme v konkurenčnom prostredí. To je úplne samozrejmé.
A to, čo vy tu hovoríte, je nereálne, nerealizovateľné a dajte si povedať, že to tak je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:26 - 19:28 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak takýto návrh je, samozrejme, protiústavný. A nielen to. Je v rozpore aj s európskymi predpismi, si myslím. A nie je celkom mne jasné, že ako navrhovatelia si predstavujú, že zabezpečia to, že za nejaké nimi vymyslené ceny nejakým zákonom, pri použití zákonom stanovených marží, že bude niekto, nejaký reťazec od niekoho nakupovať. A že keď nebude nakupovať, že čo sa stane, že či bude nakupovať od niekoho iného z Poľska alebo z Česka a nie od slovenských potravinárov. Toto je celé, je samozrejme nonsens, ktorý mi pripomína predstavu slovenskej plánovacej komisie, proste to je volanie z minulosti, riadené hospodárstvo a takéto veci. Čiže to môže vzniknúť v hlavách len ľudí, ktorí, ktorí si s nejakou úctou spomínajú na to, ako to super fungovalo za komunistov, stanovili sa ceny a každý vedel, že za čo má predávať a za čo má kupovať. Takto ale hospodárstvo v riadnej krajine nefunguje a nefungovalo to ani za komunistov. Myslím si, že tento návrh je nielen právny, ale aj faktický nonsens.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:16 - 11:17 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Tomáš, poviem vám, že čo my zrušíme. Zrušíme nasledujúce veci: Zrušíme to, aby bolo znemožnené, že sa ľudia sami môžu rozhodnúť, čo urobia so svojimi peniazmi. Zrušíme políciu, ktorá chráni štátozlodejov, zrušíme bývanie Fica v byte, ktorý mu postavil mafián, zrušíme prokuratúru, ktorá zatvára ochrancov životného prostredia a chráni štátozlodejov. Zrušíme celý váš systém, ktorý tu za posledných 14 rokov ničí životy bežných ľudí a vykráda ich peňaženky tak, že niektorí z nich a mnohí z nich si ani nemôžu dovoliť obedy pre vlastné deti.
Skryt prepis