Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 16:56 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 16:56 - 16:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 15:55 - 15:58 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Navrhujem termín hlasovania dnes o 17. hodine, ale predtým ešte poviem nasledujúce. Toto, čo tu navrhovateľka uvádzala, je čisto-čisté zavádzanie. Je to obraz toho, v akom stave je náš právny štát. Je to o tom, že tu sa v parlamente predkladá a koalícia si odsúhlasí zákon, ktorý je v zjavnom rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami.
Haagský dohovor hovorí jasne, s akou rýchlosťou sa má prerokovať tento druh veci. To, samozrejme, vylučuje, aby v takomto, takomto konaní prebehla obnova konania, pretože nikdy by tie podmienky, ktoré sú stanovené haagským dohovorom, nemohli byť splnené. To, čo tu uvádza pani navrhovateľka, sú extrémne prípady, ktoré neprichádzajú v úvahu na jednej strane, a na druhej strane uvádza to, čo potvrdzuje všetko to, že konania by mali prebiehať oveľa rýchlejšie, ako čomu zodpovedá tento návrh. Pretože tento návrh, samozrejme, hovorí o tom, že sa konanie má predlžovať donekonečna v podstate.
Je úplne zjavné, že toto je, že sa vraciame do tej doby, kedy sa tu robia návrhy v parlamente na objednávku jednotlivcov, ktorí si dokážu zaplatiť čokoľvek. Slovensko je na smiech ako štát, kde neplatí právo, kde si môže niekto kúpiť zákon, kde si môže niekto kúpiť túto poslaneckú snemovňu a kde sa musíme hanbiť za to, že aký máme vzťah k našim medzinárodným právnym záväzkom. Je, toto celé je jedna obrovská hanba a treba povedať, že my, čo sa orientujeme v právnom prostredí, čo chodíme na súdy, vieme, kto sú tí advokáti, ktorí tieto veci si vedia zariadiť pre jeden konkrétny prípad, a kto chce, tak sa, tak si tie informácie nájde a nemusí byť na to ani advokát. Si tie informácie ľahko vygúgli, ľahko zistí, v akých veciach sa angažujú ľudia, ktorí dokážu za peniaze urobiť čokoľvek. A je to hanba nielen slovenským súdom, ale je to hanba aj advokátskej komore a všetkým, ktorí majú akýkoľvek dosah na to, ako náš právny štát funguje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 15:20 - 15:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení poslanci, vážené panie poslankyne, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1623 z 5. februára 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej a Petra Marčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (tlač 1270), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva jeden pozmeňujúci návrh s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedeného pozmeňujúceho návrhu.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1270a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 587 z 19. marca 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2019 15:49 - 15:49 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Aha, ďakujem pekne. Pani kolegyňa Antošová, ja by som mal výhradu voči tomu tónu, ktorý používate v súvislosti s tým, že niekto vyjadril iný názor na váš návrh legislatívny. Ten niekto je pán prezident. Nezabúdajme, že Slovensko je, má parlamentný systém, kde je jednokomorový parlament, kde neexistuje nejaká dodatočná previerka návrhov, ktoré tu padnú, a nejaké také naznačovanie, že keď niekto nesúhlasí s tým, čo vy navrhnete, že je to nejako nenáležité alebo dokonca neslušné, naozaj si myslím, že je neslušnosť. A toto hovorím ako človek, ktorý si tu musel od vás vypočuť to, že ako ste nás tu poučovali, že sa tu niektorí nevieme chovať. Myslím si, že takéto chovanie voči hlave štátu v tejto súvislosti je nenáležité.
Ďalej by som chcel povedať toto, že ak, ak hovoríte o smernici Európskej únie, tak som si úplne 100-percentne istý, bez toho, že by som tú smernicu videl, že, že, že tá smernica nehovorí nič o tom, že sa majú chrániť domáci výrobcovia takým spôsobom, že majú mať stanovený minimálny počet inzerátov vo svojich letákov v prospech domácich výrobcov.
A pokiaľ hovoríte o nekalých praktikách našich obchodníkov alebo nadnárodných obchodníkov alebo kohokoľvek, to je vec toho, aby konal Protimonopolný úrad. Tam zasiahnite, lebo to je exekutíva. Tam máte možnosť niečo s tým urobiť, ale vy to nerobíte, pretože vám sa páči to, ako Protimonopolný úrad funguje, lepšie povedané nefunguje, keď sa vám to hodí. A to, že máme nefunkčný Protimonopolný úrad, to je váš problém, nikoho iného.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:31 - 16:33 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa zaujala tá myšlienka, že pani ministerka poukazovala na nejakú právnu analýzu, ktorou sa zaštiťovala a ktorú sme nevideli, a potom aj to, ako toto je prepojené, táto, tento myšlienkový pochod na nástenkový tender.
Všetci vieme, že v nástenkovom tendri síce boli dvaja ministri za SNS odsúdení právoplatne, ale právnici, ktoré to celé organizovali a ktorých sa aj ten tender týkal, tí nikdy odsúdení neboli, neboli dokonca ani vyšetrovaní ani sa nikam nedostali, do nejakého, do nejakej nebezpečnej vzdialenosti toho, že by mohli byť obvinení, čo i len obvinení, a tobôž odsúdení.
A tak ma napadá to, že právnici v situácii, kedy sú beztrestní, dokážu napísať čokoľvek, a preto je zaujímavé to, že čo v tej správe bolo napísané, aby sme to mohli zhodnotiť, že či sa jedná o právnu službu takú, aká bola v nástenkovom tendri alebo či sa jedná o takú právnu službu, ktorá znesie aj nejaké verejné posúdenie. Preto musíme vidieť to, čo, na čo sa odvoláva pani ministerka, tú právnu analýzu. Ak sa ňou chce zaštiťovať, nech ju ukáže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 11:38 - 11:40 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Žitňanská uviedla nasledujúce slová a výrazy vo svojom vystúpení: zodpovednosť, podcenená dôležitosť, paradoxy dnešnej doby, význam ľudí ako Harabin, Robert Fico pre našu spoločnosť, chaos.
Ja by som sa chcel spýtať nasledujúcu vec, a to sa snažím sa držať späť. Pani kolegyňa, kto bol ten, kto priniesol toto všetko do tohto parlamentu? Neboli ste vy súčasťou toho? Lebo na čiste faktickej a teoretickej úrovni s tým, čo ste hovorili, sa, samozrejme, dá len súhlasiť, ale tá reálna politika, ktorá tu je v tomto parlamente, je predsa aj vaše dielo spolu s istým iným uchádzačom o post ústavného sudcu. Je nanajvýš zahanbujúce, že tu musíme počúvať takéto vystúpenie od niekoho, kto sa snaží akosi povstať z prachu a tváriť sa tu, že s týmto, čo tu dnes zažívame, to znamená stratu demokracie, stratu právneho štátu, že s tým nič nemá. To predsa je niečo, s čím sa nedá žiť podľa mňa.
A ja viem, že pre väčšinu slušných ľudí v tomto parlamente je zahanbujúce vôbec o tom hovoriť, pretože sa hanbia, za vás sa hanbia. Tak vám pritakávajú ako kolega Heger, áno, pekne ste to povedali. Nie, treba povedať pravdu. A pravda je, že vy ste jedna z hlavných príčin, prečo tu takto sedíme a plačeme nad stratou demokracie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2019 16:35 - 16:37 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nadviazal by som na to, čo pani podpredsedníčka uvádzala, že boli za otázky, na ktoré bol pán kandidát alebo pán uchádzač konania, pripravený. My sme mu totižto na ústavnoprávnom výbore kládli niektoré otázky a zjavne na ne bol pripravený tak, že sa rozhodol, že na ne nebude odpovedať. Jedna otázka už tu bola spomenutá, že či pil kokakolu na Vazovovej ulici s ľuďmi, ktorí podľa niektorých, sú podozriví z toho, že mali účasť na vražde.
A druhá otázka bola tá, ktorú som mu položil ja, a to je..., a to je táto, že či môže byť ústavným sudcom niekto, kto z obete trestného činu v postavení premiéra urobil páchateľku trestného činu a potom zabezpečil, že 10 rokov tento štát nebol schopný ju oslobodiť spod takto vznesenej, vzneseného obvinenia. A musela to byť až Maďarská republika, ktorá ju nakoniec oslobodila, pretože nemala slovenská prokuratúra dosť odvahy, aby sa vzoprela verdiktu Roberta Fica voči jednej nevinnej obeti trestnej činnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2019 16:09 - 16:11 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak najprv v rýchlosti k tej tajnej voľbe. Samozrejme, ja neviem, že v tej, na tej univerzite marxizmu-leninizmu, ktorú citujete, pán Tomáš, či ako vás to učili, ale princíp zastupiteľskej demokracie je, je ten, ktorý núti, aby, ktorý stanovuje, aby voliči mali možnosť si skontrolovať, kto ako hlasuje. A to je niečo úplne iné, ako keď hlasuje, keď hlasuje niekto, nejaký volič vo voľbách. Čiže pletiete si zámerne dve veci, ktoré spolu nijako nesúvisia.
Pokiaľ, pokiaľ ide o celkový tón vás obidvoch, aj pána Tomáša, aj pána Blanára, páni, bolo by v rozpore s logikou veci, aby vy ste sa priznávali k tomu, že ste kriminálnici. To je samozrejmé, ako by to vyzeralo, keby ste súhlasili so mnou, keď, keď jasne vám poviem, že, že SMER je kriminálna organizácia. Čiže nič iné od vás sa nedá očakávať, ako to, že budete protestovať, ale to je, to je prirodzené.
Pokiaľ ide o to, čo ste hovorili o tom, že pán prezident si navolí svojich ľudí. Samozrejme, to je nonsens, pretože len pokiaľ vy budete chcieť, pretože vy tam máte dostatok tých vašich kádrov harabinovských a ficovských, ktoré, z ktorých si pán prezident nebude mať možnosť vybrať, ak sa vy rozhodnete, že to tak urobíte. Čiže nebalamuťte nás tu o tom, že je to nejaká zodpovednosť pána prezidenta.
No a pokiaľ ide o kredit strany SaS, nebojte sa, ja som dostatočne kritický aj sebakritický.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:54 - 16:05 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. O voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu a o jej dôležitosti bolo povedané veľa, ale určite nie dosť. Nie dosť preto, že tí, ktorí si myslia, že na slovenskom, na sloven..., na..., na slovenskom konci sveta sú také pomery, že sa nemusí sa doceňovať dôležitosť justície. O tom, aká je dôležitosť justície a aká je, aké je, aká je dôležitá skladba Ústavného súdu, sme sa veľmi nedávno možnosť presvedčiť, keď náš Ústavný súd zložený prevažne z mečiarovsko-ficovsko-harabinovských kádrov rozhodol o tom, že vôľa ľudu vyjadrená ústavodarcom je menej ako potreba očistenia justície od členov justičnej mafie.
Z uvedeného je vidieť, ako veľmi dôležité je obsadenie Ústavného súdu. Z toho, ako tu koalícia na nás hrá, je jasné, že tu ide o veľa. Ide o to, či nám budú vládnuť Harabin a jeho mentalita, či nám tu budú vládnuť ľudia, ktorí odvíjajú svoju legitimitu od toho, že boli pred revolúciou menovaní komunistickou stranou za dosť dobrých na to, aby sa stali z nich sudcovia a prokurátori, a ktorí vo svojej komunistami založenej kariére úspešne pokračovali až do stratosférických výšok súdnictva a ďalej častokrát do politiky.
Niečo tu bolo povedané aj o tom, že či by voľba mala byť verejná alebo tajná. Je jasné, že voliči majú právo si skontrolovať, ako ich zástupcovia v Národnej rade vykonávajú svoj mandát. Je jasné, že toto je základné právo, ktoré je povýšené nad akúkoľvek inú myšlienku, ktorá v tejto súvislosti by mohla padnúť. Navyše však my sme tu konfrontovaní so situáciou, kedy tu máme viacero subjektov a jednotlivcov, ktorí hovoria niečo a konajú úplne inak. Boli sme toho svedkami v situácii, kedy z hlasovania o návrhu poslanca Madeja, ktorého praktický dôsledok by bolo to, že Robert Fico by sa stal predsedom Ústavného súdu, čiže o tomto návrhu hlasovalo viac, ako prislúcha ústavnej väčšine. Je jasné, že tí, ktorí majú čo skrývať, budú chcieť hlasovať tajne. Tí, ktorí sa nehanbia za svoju voľbu, a za to, koho podporujú, tí budú chcieť hlasovať verejne.
V rozpore s tým, čo je prevažujúca nálada posledných dní, táto voľba nie je len o Robertovi Ficovi. O Robertovi Ficovi je nutné povedať, že je samozrejmé, že nespĺňa podmienky ústavou stanovené na to, aby bol sudca Ústavného súdu. Jeho chovanie a chovanie jeho súkmeňovcov v koalícii je toho najlepším dôkazom. Ale popri tých dôkazoch, ktoré plynú z toho, že zjavne nemá dostatočnú prax v zmysle požiadaviek uznesenia Národnej rady o tom, že sa má jednať len o takú prax, ktorú môže vykonávať len absolvent vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore právo.
K Ficovi ešte by som povedal toľko, že je jasné, že dôvodom na to, že jeho kmeň sa ho snaží dostať na Ústavný súd v rozpore s tým, čo by sa mohlo zdať, nie sú jeho ambície, ale sú práve toho jeho kmeňa, pretože ten jeho kmeň sa ho chce zbaviť, pretože je záťaž, tak ako treba povedať, že strana SMER je potápajúca sa loď, tak túto záťaž potrebujú hodiť cez palubu, lebo len tak môžu dúfať, že naberú dych, a aby sa vydali na ďalšiu plavbu smerom k drancovaniu našej spoločnosti.
Niečo bolo kedysi povedané aj o tom, že akú úlohu hrá v tomto celom náš pán prezident. Myslím si, že pán prezident stojí pred veľmi ťažkou úlohou, lebo budú naňho rôzne tlaky, ale my ho aj týmto vyzývame, aby sa držal ústavy a aby nepovažoval za plnenie svojich ústavných povinností to, že vymenuje na Ústavný súd kohokoľvek, len aby sa dosiahlo to potrebné číselné naplnenie počtu ústavných sudcov, ale hlavne aby sa držal toho, že, že fungujúci ústavný orgán je len ten, ktorý osobnostne je naplnený ľuďmi, ktorí na, na tú rolu majú. A v tom je ten vtip, pretože nejde tu o to, aby Ústavný súd mal plných 13 sudcov. Tu ide o to, aby mal 13 sudcov, ktorí majú príslušnú morálku založenú, dúfajme, na ich vzdelaní, ale akokoľvek ich osobná morálka je rozhodujúcim faktorom pre to, aby sa mohli stať ústavnými sudcami.
V tej súvislosti bolo niečo povedané aj o tom, že by pán prezident mohol vymenovať polovicu z nižšieho počtu ako 18 sudcov. Toto, samozrejme, takýto postup by bol v rozpore s ústavou, pretože ústava nehovorí, že prezident má vymenovať polovicu z počtu sudcov, ktorí sú mu ponúknutí, ale ústava hovorí o tom, že Národná rada je povinná predložiť pánovi prezidentovi dvojnásobný počet k tomu počtu ústavných sudcov, ktorých má vymenovať. Čiže žiadne prekrúcanie ústavy len tak, aby sa to hodilo koalícii. Koalícia, ako vieme, tam už svojich štyroch sudcov má, ktorí jednoznačne rozhodujú v záujme koalície, to znamená kriminálnej organizácie, ktorou je strana SMER, a ich prisluhovačov. Ale tu ide o to, že radšej žiaden Ústavný súd, ako Ústavný súd, ktorý pracuje v prospech tejto zločineckej organizácie.
Boli tu aj nejaké otázky položené v tom zmysle, že prečo, prečo sa vlastne nemôže nájsť nejaká širšia dohoda na tom, že kto by tí sudcovia mali byť, a boli tu aj nejaké výzvy, aby sme sa o týchto veciach rozprávali. Bohužiaľ, toto nie je možné, pretože celá táto hra je v réžii koalície. Koalícia si prostredníctvom svojich nastrčených prostredníkov dosadzuje účastníkov tohto konania, z ktorých ona si potrebuje vybrať tých svojich 18 tak, aby minimálne tí traja, ktorých tam potrebujú ešte dostať popri tých už existujúcich štyroch, sa tam dostali a tým aby bol Ústavný súd totálne ovládnutý.
Teraz ešte asi týždeň máme veľmi zlý Ústavný súd. Po tom jednom týždni sa môže stať, že budeme mať Ústavný súd, ktorý nás definitívne a jasne posunie mimo Európu, mimo civilizáciu, mimo právny štát. Myslite na to, že toto je rozhodujúci okamih v živote tejto krajiny. Tu sa môže stať, že, že tu bude Robert Fico predseda Ústavného súdu, že tu bude Harabin prezidentom, a ja neviem, ako vy, ale tí, ktorí tu majú deti, ktoré tu majú vyrastať, tak by sa mali zamyslieť nad tým, že ako sa teraz budú chovať.
V závere teda by som apeloval ešte raz na všetkých, že bez toho, aby som hovoril, a možno sa prihlásim ešte do ústnej, hovoril o jednotlivých kandidátoch, chcem znovu podtrhnúť to, že neexistuje žiadne dôležitejšie rozhodovanie tejto Národnej rady, ako je toto, o ktorom teraz vedieme rozpravu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 11:35 - 11:37 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. No, Martin, ak dovolíš, trochu by som sa venoval tvojej obhajobe tohto zákona alebo jeho ducha. Tento zákon, treba povedať, tu máme len preto, že tu nemáme to, čo v každej slušnej krajine je, to znamená orgány činné v trestnom konaní, súdy, prokuratúru. Tento zákon bol vymyslený ľuďmi podobnými ako si ty, ktorí túto skutočnosť ignorujú, preto vymýšľajú rôzne náplaste, všelijaké hlúpe zákony na to, aby sa nahradilo to, čo v každej slušnej krajine je. Tento zákon má veľmi závažné procesné a trestnoprávne dopady, ako je zjavné, ale pritom nemá potrebnú hĺbku, takú, akú má Trestný poriadok a Trestný zákon, ktorý rieši častokrát oveľa menšie problémy, ako je strata mandátu alebo udelenie veľmi vysokej pokuty.
Čiže existencia tohto zákona je potvrdenie toho, že nie sme právny štát a že si nachádzame barličky na to, aby sme vytvorili zdanie právneho štátu. Toto je výsmech. Aj, samozrejme, aj výsmech toho, že ten zákon má v sebe všelijaké výnimky a všelijaké pravidlá, a tiež to, že sa odvoláva na akúsi možnosť nápravy zo strany Ústavného súdu, o ktorom sa teraz dozvedáme, že ho vlastne nemáme a že Ústavný súd vlastne nepracuje pre nás, pre ľud Slovenska, ale že pracuje pre len jednu časť moci štátnej, a tou je súdna moc.
Skryt prepis