Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.3.2019 o 15:36 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.3.2019 15:36 - 15:47 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Takže ešte raz dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadrila k návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, resp. k tej skutočnosti, že zákon pán prezident nepodpísal a vrátil ho Národnej rade s pripomienkami.
Úvodom musím vyjadriť svoje sklamanie, že pán prezident kritizuje ustanovenia zákona, ktoré boli navrhnuté po širokej diskusii s tými, ktorými má zákon, ktorým má zákon pomôcť. Čiže s potravinármi. Je pochopiteľné, že obchodníci, niektorí, ako som aj povedala pred chvíľočkou vo faktickej, tento zákon kritizujú. Ale chcem pripomenúť, že poctivým obchodníkom takýto zákon nemôže robiť vôbec žiadny problém. Ak neuplatňujú nekalé praktiky voči svojim dodávateľom, naozaj žiadny problém.
Osobne ma mrzí, že pán prezident sa postavil na stranu obchodníkov a to prevažne nadnárodných korporácií, ktoré svojim dominantným postavením, zneužívaním ekonomickej sily a využívaním aj faktoru strachu ničia našich slovenských potravinárov. Čo ma mrzí ešte viac, je to, že pán prezident sa otočil chrbtom, ako som povedala, aj našim slovenským potravinárom, keďže 50 % výrobkov slovenských v reklamných letákoch, ktoré som do zákona navrhla, vítajú slovenskí potravinári s otvorenou náručou. Mala som naozaj množstvo telefonátov aj osobných stretnutí od našich potravinárov, v ktorom mi osobne poďakovali a vyjadrili podporu.
Aby to nevyznelo, že tu smrdí nejaká samochvála, ja tu mám aj dokumentáciu a ak dovolíte, svoje, budem citovať dve organizácie, pretože svoje presvedčenie vyjadrili potravinári aj verejne. Preto aj pani poslankyni Kiššovej a jej kolegom by som chcela povedať, že nie sú to rokovania s jedným, s dvomi obchodníkmi niekde v Hornej Dolnej, ale boli to rokovania zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska.
Že hovorím pravdu, tak dovolím si zacitovať také stručné vyhlásenie Potravinárskej komory Slovenska: "Potravinárska komora Slovenska považuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami za jeden z najdôležitejších predpisov regulujúcich dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Pozmeňovacie návrhy predložené poslancami Národnej rady Slovenskej republiky zároveň významným spôsobom doplnili samotný zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ako aj zákon č. 152 o potravinách a zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007. Zároveň bol do zákona o potravinách, bola vložená povinnosť pre potravinárske podniky pri listinnej alebo elektronickej propagácii marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie zabezpečiť, aby najmenej polovicu potravín v každom letáku tvorili potraviny vyrobené na Slovensku alebo označené značkou kvality. Neustále sa zvyšujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré je generované zvýšeným dovozom potravín zo zahraničia, je alarmujúce, a preto je potrebné prijať razantné kroky k podpore domáceho spracovateľského priemyslu. Z tohto dôvodu vnímame prijaté zmeny pozitívne."
Rovnako, stručnejšie poviem len pár viet z vyjadrenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Možno by postačoval len názov tlačovej správy, citujem: "Vítame schválený zákon." Ale predsa len vzhľadom na konkrétne pripomienky pána prezidenta dovolím si uviesť ešte jednu vetu: "Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oceňuje, že zákon prináša pre dodávateľov možnosť anonymného podania sťažnosti a znižuje splatnosť faktúr. Rovnako je podstatné, že po novom budú musieť obchodné reťazce vo svojich letákoch uvádzať minimálne 50 % slovenského tovaru." Toľko citát.
Milé kolegyne, milí kolegovia, ja vždy hovorím, že nestačí sa pozrieť na to, čo sa hovorí, ale najmä na to, kto to hovorí. A preto aj pre pani kolegyňu, aj kolegov, jej kolegov by som ešte raz chcela povedať, pretože na výboroch sa často, na našom výbore pre pôdohospodárstvo sa často prevracajú oči, keď poviem, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má taký a taký názor. Takže pre všetkých, aby bolo jasné. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je zákonom zriadená nezávislá záujmová samospráva, ktorá zastupuje záujmy poľnohospodárov a potravinárov takmer od vzniku republiky. Od roku 1992. Potravi... Pardon, prepáčte. Potravinárska komora Slovenska je zase organizácia, ktorá zastupuje viac ako 60 % potravinárov, ak to zoberieme z pohľadu obratu. Teraz sa pýtam, nie je vyjadrenie podpory k tomuto zákonu týchto zástupcov pre pána prezidenta postačujúce? Ak nie, tak ma to veľmi mrzí. A opätovne sa potom pýtam, koho záujmy týmto pán prezident obhajuje.
V posledných dňoch sa objavili aj niektorí "tiežpotravinári", ktorí si sadli spolu s obchodníkmi pred kameru a vyjadrili sa, že zákon je zlý a zákon nechcú. Pozrime sa však znova na to, kto to hovorí. Malý alebo stredný podnik na Slovensku? Asi ťažko. Ide o nadnárodné korporácie spravidla so zahraničným kapitálom. Nepočúvajme, prosím, silu peňazí, ale tých, ktorým naozaj chceme a máme pomôcť.
V súvislosti s kritikou pána prezidenta musím uviesť ešte jednu veľmi dôležitú vec. Nemôžem sa stotožniť s názorom, že treba odmietnuť pozmeňujúce návrhy poslancov, nielen ten môj, ale aj kolegov poslancov, pretože neprešli štandardným legislatívnym procesom, čo pán prezident často vo svojich rozhodnutiach opakuje. No pán prezident by si mal uvedomiť, že Národná rada Slovenskej republiky a jej poslanci sú zákonodarným orgánom a takýto prístup je absolútne neprijateľný. Nie je možné z dôvodov, ktoré pán prezident uviedol, odmietať poslanecké návrhy a popierať ústavné postavenie poslancov. Podanie pozmeňujúceho návrhu je legitímne právo každého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Áno, dôležitá informácia je, čo uviedla moja predrečníčka, že dňa 12. marca Európsky parlament v prvom čítaní schválil, a to nepovedala, drvivou väčšinou, a to 589 poslancov bolo za, 72 poslancov proti, smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. To znamená, že už ďalej neexistuje tá polemika, ktorá tu bola počas prvého čítania, že či obchod s potravinami je určitým spôsobom regulovaný, či môže byť regulovaný. Áno, je regulovaný. Tu nám očividne poučky o slobodnom trhu akosi zlyhávajú. Keď som už spomenula túto smernicu, tak v súvislosti s ňou rovnako potravinári vyjadril vďaku Slovenskej republike, že túto tému prostredníctvom nášho agrorezortu otvorila na pôde Európskej únie. Neobstoja teda ani argumenty o regulácii či diskriminácii sektora.
Naši potravinári každodenne znášajú nekalé praktiky obchodných reťazcov, aby vôbec dokázali na trhu prežiť. Neotáčajme sa im preto chrbtom a poprosím všetkých ctených kolegov a kolegyne, aby tento zákon opätovne podporili. Stretávame sa s výrobcami, spracovateľmi a záujmovými samosprávami, ktoré ich zastupujú, a naozaj môžem potvrdiť, že počítajú dni, kedy tento zákon bude prijatý a bude účinný.
O to viac je pre mňa postup pána prezidenta nepochopiteľný. Pán prezident dal celkom 7 pripomienok. Z vecného hľadiska pripomienkam nemožno podľa môjho názoru vyhovieť. Avšak z technického hľadiska je nevyhnutné vyhovieť pripomienkam č. 3 a č. 7. Dôvodom je však časový súlad medzi zasadnutím Národnej rady Slovenskej republiky a účinnosťou zákona. Ak by sme týmto dvom pripomienkam nevyhoveli, došlo by k retroaktivite, čo je samozrejme neprípustné.
Pripomienkou č. 4 navrhuje pán prezident okrem iného aj zrušiť povinné zastúpenie slovenských výrobkov v letákoch, s čím vzhľadom na vyššie uvedené argumenty nemožno súhlasiť. Aby však po nevyhovení pripomienke č. 4 nedošlo aj v tomto prípade k retroaktivite, podávam v zmysle ustanovenia § 90 ods. 1 pozmeňujúci návrh. Ak dovolíte, teraz tento návrh prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Antošovej k zákonu z 5. februára 2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1321). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý sa mení takto.
1. V čl. II, 4. bodu. V čl. II v 4. bode v nadpise § 31 af) sa slová "1. apríla 2019" nahrádzajú slovami "1. mája 2019" a v § 31 af) sa slová "31. marca 2019" nahrádzajú slovami "30. apríla 2019".
K čl. III k 2. bodu. V čl. III 2. bode v nadpise § 54h sa slová "1. apríla 2019" nahrádzajú slovami "1. mája 2019" a v § 54h sa slová "31. marca 2019" nahrádzajú slovami "30. apríla 2019".
Ďakujem pekne za pozornosť a ešte raz by som chcela poprosiť milé kolegyne a vážených kolegov o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2019 15:29 - 15:30 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len kolegyni pani poslankyni Kiššovej dala pár otázok možno alebo taký komentár krátky. Pani poslankyňa rada straší, straší, straší. Prosím vás pekne, otázka znie, spomenuli ste vo svojej rozprave, že sa sťaží situácia obchodníkom. Čo sa sťaží obchodníkom? To, že musia byť korektní a musia byť spravodliví voči všetkým dodávateľom? To sa im sťaží? Poctivým obchodníkom sa nesťaží nič, poctiví výrobcovia a poctiví obchodníci tento zákon vítajú.
Kontaktovali ma slovenské firmy, ktoré podnikajú práve v potravinárstve, aby sa poďakovali za tento zákon aj za moje, za naše pozmeňujúce návrhy s tým, že, predstavte si, že ešte teda vďaka pánovi prezidentovi zákon nie je platný, ale už historicky po prvýkrát ako šibnutím čarovného prútika zmenili prístup obchodné reťazce. Dnes sa už pýtajú obchodné reťazce našich slovenských výrobcov a potravinárov, či majú tovar, či môžu ponúknuť tovar, že majú na pulte voľné miesto pre ich nové výrobky a tak ďalej. Toto sú veľké benefity práve pre tých poľnohospodárov a potravinárov, o ktorých pani Kiššová hovorí, ako ich ideme nejakým spôsobom dehonestovať alebo devalvovať.
Naši potravinári poukázali na množstvo bočných benefitov, ktoré z tohto zákona vyplývajú, môžu rozšíriť výrobu, môžu prijať ľudí, môžu zaviesť nové technológie, môžu zobrať väčšie objemy prvosuroviny, čo zase podporí prvovýrobcov a tak ďalej.
Takže ja by som bola opatrná, pani Kiššová, v týchto vyjadreniach.
A čo sa týka Európskej komisie a európskej smernice, tie veci potom upresním v mojej rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:08 - 17:10 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Remišová ako vždy, nás veľmi rada poúča a veľmi rada aj používa také čarovné slovíčka, ako napr. „pravdepodobne“ alebo „podľa našich informácií“, alebo „podľa medializovaných informácií“ a tak ďalej a tak ďalej.
No spozornela som, keď pani poslankyňa Remišová vytiahla zmluvu alebo disponuje so zmluvou, ktorá podlieha mlčanlivosti, a tu sa naskytá otázka, odkiaľ ju má. A teda aj ja teda použijem to čarovné slovíčko, že pravdepodobne od pána manžela. Pravdepodobne, lebo ten pán manžel sedí v monitorovacom výbore operačného programu, ktorý teraz pani poslankyňa Remišová kritizuje.
Je to morálne, pani poslankyňa? Má to niečo spoločné s morálkou, o ktorej nám stále a stále kážete a poúčate nás? Ja si myslím, že nie. No ale usmievate sa, takže asi máte iný názor. A takisto pravdepodobne má pani poslankyňa Remišová spolu s pánom manželom poradenskú firmu, ktorá dáva rady podnikateľom alebo uchádzačom o poskytovanie eurofondov. Aj také máme my informácie, pravdepodobne.
Takže narážam tu na to, že z vášho vystúpenia, ktoré jedno trvá hodinu, druhé hodinu a pol, si občania všeličo môžu myslieť, a strašne mi je ich ľúto, pretože naozaj sa v tom už nevyznajú a vy dávate dohromady možno jeden fakt a 30 lží. A to ma nesmierne štve. A napríklad jedna z nich je aj to, že schránkové firmy nemajú adresu. Podotýkam, že nie je to pravda, ani jedna z firiem, ktoré sú tu spomínané, nie je schránková a všetky majú jasnú vlastnícku štruktúru. To je jedna z vecí, ktoré tiež ste nehovorili pravdu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.2.2019 15:39 - 15:55 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Pán kolega, ja budem reagovať asi tiež len na tú jednu časť z vašej rozpravy a to, keď ste tak polemizovali hlavne o tom teda, či je možné, či nie je možné predávať pod ekonomicky oprávnené náklady. Chcem vás upozorniť, že už dnes je predaj pod ekonomicky oprávnené náklady porušením zákona o cenách. Ale zákon myslel aj na prípady, o ktorých ste hovorili vy. Veď to zákon rieši. Je to § 3 ods. 5 písm. u), kde sa hovorí, že môže, môže teda predať aj pod oprávnené náklady vtedy, keď napríklad uplynú tri štvrtiny dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby, môže predať pod náklady, keď je vypredanie skladových zásob, ďalej, keď je napríklad deformovaný obal, keď sa ruší predajňa, a teda sú tam taxatívne vymenované tieto prípady. A ako povedal aj kolega Baláž, tie ostatné polemiky a náš trhový mechanizmus, ktorý je teda deformovaný, tak asi k tomu sa nebudem vyjadrovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:09 - 15:25 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Heger, pán poslanec Heger, prepáčte, chcem, aby ste ma počúvali chvíľočku, ak dovolíte. Viete čo, vy ste taký vtipný človek, lebo ja vás budem citovať. Vy ste povedali, ja som si to napísala, toto nie je moja parketa, a 25 minút ste rozprávali. Máte na to právo, ale klobúk dolu, rozprávať o niečom, čo nie je moja parketa, v kuse 25 minút, to sa mi zdá troška také blábolenie.
No, aby som však vám nezostala dlžná odpoveď ohľadom tej, toho môjho pozmeňujúceho návrhu, čo sa týka tej letákovej akcie, ako to tak ľudovo nazývame. Takže, prosím vás, Slovensko má vyhlášku o dobrovoľnom označovaní produktov. V náväznosti na túto vyhlášku bude povinnosťou, ak, samozrejme, tento pozmeňujúci návrh bude schválený, bude povinnosťou uvádzať v týchto letákoch a, samozrejme, aj v iných marketingových akciách, minimálne 50 percent potravín a produktov vyrobených na Slovensku. Totižto, aby sme si rozumeli. Vieme predsa asi všetci, že letáky, ktoré dostávame do schránok, až 70 percent ľudí je ovplyvnených týmito letákovými akciami s tým, že teda nájdu si, idú do obchodu, pozrú si, aha, toto je zlacnené, tuto je akcia, kúpim a tak ďalej. Týmto spôsobom, že zabezpečíme, aby v letákových akciách, aby na letákoch boli tieto slovenské produkty uvedené, hej, minimálne v 50-percentnom podiele oproti ostatným produktom, myslím si, že výrazne pomôžeme našim slovenským dodávateľom.
Druhá vec ešte, ak stihnem, je otázka tej klauzuly generálnej, ktorú kritizujete. Prosím vás pekne, Nemecko má jednu jedinú vetu a fungujú úrady úplne pokojne a normálne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:39 - 14:55 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo. Ďakujem mojim kolegom, ktorí v podstate svojím vystúpením vo faktických poznámkach podporili tento môj pozmeňujúci návrh.
A chcela by som ešte raz, ako povedal pán kolega Radko Baláž, zvýrazniť, že tak ako je našou povinnosťou, a myslím si, že je to úplne prirodzené, ako chránime spotrebiteľa a, znova opakujem, aj dnes pri riešení nepríjemného škandálu s poľským mäsom ochraňujeme koho? Veď v prvom rade ochraňujeme nášho slovenského spotrebiteľa, nášho kupujúceho, ktorý príde do obchodu, aj môže byť zmätený, pretože naozaj v dnešnej dobe nevie, či kúpi pokazené alebo dobré mäso. O to nám ide, aby sa takéto veci nestávali. A myslím si, že od samého začiatku, ako Slovenská národná strana má rezort pôdohospodárstva v postate pod svojou taktovkou, tak sa snaží o to, aby slovenský spotrebiteľ bol ochránený, tak v tomto prípade zase chránime slovenského dodávateľa. Na tom nie je nič zlé, práve naopak, vyžiadala si to situácia, vyžaduje si to dnešná doba.
A ako aj povedal pán Antal, nechcem sa, samozrejme, už vracať úplne naspäť, ale len zopakujem tú myšlienku, že je neskutočne dôležité, aby keď hovoríme, že iné komodity. Preboha živého, každý deň musíme jesť a musia jesť malé, maličké deti a musia jesť aj starí, najstarší ľudia. To znamená; viete, čo jeme, tým sme. A myslím si, že chceme, aby tento národ náš bol zdravý národ. Myslím si, že o tomto sa nemusíme nejako baviť.
Čo sa týka tej otázky pána Hegera, no prvá vec, ešte poprosím, ja som nejako neodpisovala od vás, ak dovolíte, pri mojom pozmeňujúcom návrhu číslo jeden. Som rada teda, že sme sa zhodli a že ho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:24 - 14:40 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, skôr, ako predložím svoj pozmeňujúci návrh, dovoľte, aby som sa aj ja vyjadrila k návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nedá mi však to, čo som si pripravila, troška dať do úzadia a aspoň dvomi vetami reagovať na moju predrečníčku, pani kolegyňu, pani poslankyňu Kiššovú.
Pani poslankyňa, ale aj my sme rokovali s organizáciami, ktoré vy spomínate. Myslím si, že stretnutie nebolo len jedno, rokovali sme so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinovou komorou, ktorá dlhodobo očakáva prijatie tohto zákona. Rokovali sme takisto s Republikovou úniou zamestnávateľov, so zástupcami SAMO, s Potravinárskou komorou Slovenska a tak ďalej a tak ďalej a po týchto rokovaniach sme reagovali na ich pripomienky. A musíme priznať, že niektoré ich pripomienky sa nemohli dostať do zákona, ale mnohé z nich sa dostali alebo dostanú aj formou našich pozmeňujúcich návrhov, ktoré spolu s kolegami predložíme.
Vrátim sa však k myšlienkam o samotnom zákone. Vážení prítomní, potravinári, výrobcovia, spracovatelia potravín sa, bohužiaľ, s nekalými praktikami stretávajú bežne. A tak ako sa snažíme, snažíme chrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými či škodlivými potravinami, je nutné chrániť aj dodávateľa, ktorý predáva svoj tovar cez obchodné reťazce. Téma, o ktorej hovoríme už niekoľko rokov na Slovensku, je v súčasnosti aj top téma v Európskej únii, ale treba priznať, že tento problém je najvypuklejší na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku.
Dovoľte však ešte reagovať znova na slová pani poslankyne Kiššovej, ktorá hovorí o tom, že za chvíľku bude schválená smernica Európskej únie a opätovne sa bude musieť zákon meniť. Ani to nie je pravda. Tento zákon, ktorý sme pripravili, sa už pripravoval v regulovanom prostredí Európskej únie, takže myslím si, že nie je na takéto obavy dôvod.
Doteraz platný zákon 362/2012 sa naučili obchodné reťazce elegantne obchádzať a okrem morálnej aj etickej roviny majú už naši výrobcovia a dodávatelia potravín mnohokrát existenčné problémy. Ak je dodávateľ tlačený stále k nižším a nižším cenám až na hranu výrobných nákladov, tak, prirodzene, hľadá spôsob, aby konal tak, aby neskrachoval. A keď ešte musí zaplatiť rôzne poplatky, napríklad za listing, za počítačové spracovávanie údajov, poplatky za logistiku a tak ďalej, tak, samozrejme, že začne rozmýšľať, ako tieto náklady čo najviac ušetriť.
Je však katastrofa, ak by chcel ušetriť na kvalite vstupných surovín, pretože v tomto prípade sa už bavíme o bezpečnosti potravín. A myslím si, že je toto nanajvýš aktuálna téma, veď dnes sme kvôli poľskému mäsu zasadali, zasadal mimoriadne aj náš výbor. A znovu musíme zopakovať to, čo pani ministerka aj celá Slovenská národná strana, jej poslanci, hlásajú od samého začiatku. Prosím, dajme zelenú našim výrobcom. Umožnime im korektné vzťahy s reťazcami a zvýšme kontrolné mechanizmy tak, aby sa nepoctivým obchodníkom kleplo po prstoch.
Môj pozmeňujúci návrh, ktorý podám, alebo ktorý podávam, pozostáva z troch častí. V prvom bode sa upravuje skutková podstata predaja potravín počas akcie. Pretože v praxi sa stáva, že odberateľ si objedná väčšie množstvo tovaru, ako reálne v akcii predá, a neskôr tento tovar predá spotrebiteľovi za cenu bežnú. Jediný profit má potom z toho odberateľ. Preto je žiaduce, aby sa zníženie kúpnej ceny vzťahovalo výlučne na tovar, ktorý sa aj reálne predá v akcii spotrebiteľovi.
V druhom bode je zákaz prenosu zákonných regulácií z odberateľa na dodávateľa. Znovu ochraňujeme dodávateľa, teda výrobcu potravín, aby si nemohol odberateľ preniesť do zníženia kúpnej ceny zakázané plnenia z tohto zákona, pretože tým by sa znovu zhoršilo, ako som hovorila, postavenie dodávateľov a poprel by sa účel zákona.
Na a v treťom bode môjho pozmeňujúceho návrhu sa hovorí o tom, aby v letákových akciách a v marketingových akciách mali zastúpenie vo výške minimálne 50 % potraviny a výrobky z poľnohospodárskej výroby vyrobené na Slovensku. Keď dokážeme na letákových akciách informovať o zahraničných jogurtoch, myslím si, že je aj svätou povinnosťou uvádzať v letákoch a v marketingových akciách akcie aj na slovenské výrobky aspoň spolovice. A teraz myslím si teda, že dôvod na túto zmenu je vysoko aktuálny.
A teraz dovoľte, aby som prečítala môj pozmeňujúci návrh.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
1. V § 3 ods. 5 písmeno l) sa vypúšťajú slová "a počas 14 dní pred jej začiatkom".
2. V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
"ab) prenášanie nákladov spojených s daňovým zaťažením alebo prenášanie plnení, ktoré sú neprimeranou podmienkou, do zníženia kúpnej ceny."
3. V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová "x) alebo písm. z)" nahrádzajú slovami "x), z) alebo písm. ab)".
4. Doterajšie paragrafy 1 až 19 sa označujú ako čl. I, za ktorý sa dopĺňa čl. II, ktorý znie:
"ČI. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. Z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003, zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
"q) je pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie povinný zabezpečiť, aby najmenej polovicu poľnohospodárskych výrobkov a potravín z celkového množstva poľnohospodárskych výrobkov a potravín určených na účel propagácie a marketingu uvedených v každom letáku, reklamnom časopise alebo inej obdobnej forme komunikácie tvorili poľnohospodárske výrobky a potraviny označené podľa § 9b alebo potraviny vyrobené v Slovenskej republike."
2. V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
"j) uskutočňuje propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rozpore s § 12 ods. 1 písm. q)."
Označenie "§ 20 Účinnosť" sa v čistopise schváleného zákona nahradí označením nasledujúceho článku a názov zákona sa v súvislosti s vložením nového článku II v čistopise schváleného zákona primerane upraví.
Ďakujem vopred za podporu uvedeného pozmeňujúceho návrhu a verím teda, že tento zákon aj po týchto úpravách bude slúžiť tak dodávateľom, ako aj obchodníkom. A ešte raz hovorím, že tu nie je vyhlásená vojna, ale, práve naopak, chceme, aby čo najviac slovenských výrobcov sa dostávalo na naše pulty a aby sme jedli zdravo a aby sme naozaj také škandály, ako sme mali dnes na výbore, sa nám neopakovali a určite nie s našimi potravinami.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 18:02 - 18:04 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len stručne asi zareagujem na pána kolegu Fecka a tým vlastne odpoviem aj ostatným, ktorí vystúpili v rozprave, ostatným kolegom. Pozrite sa, prečo ZMOS a SPPK? Môj názor je, že práve tieto organizácie majú skutočne význam, aby, aby v tejto Rade Slovenského pozemkového fondu boli a to napríklad aj kvôli tým veciam alebo vzhľadom na tie problémy, o ktorých ste hovorili, a to sú tie vlastnícke práva, to sú tie, tie problémy, ktoré, o ktorých hovoríme v podstate na, pri každej možnej príležitosti. A ja som presvedčená, že aj ich vstup teda a ich členstvo v Rade Slovenského pozemkového fondu bude mať pozitívny význam aj na tieto procesy, ktoré sú stále akési pomalé a dosť ťažko realizovateľné.
Ďalšia vec je, viete, zase Rada Slovenského pozemkového fondu nemôže byť veľkoobchod, áno, kde bude, ja neviem, 30 členov vzhľadom na to alebo kvôli tomu, aby bola efektívna, aby tá práca išla, čiže vieme si predstaviť ešte tých 13, ale neviem si predstaviť, že tam bude 30 ľudí, lebo potom navrhnime včelárov, mojich obľúbených, navrhnime rybárov. Ja ku všetkým mám úctu a skláňam sa pred ich prácou, ale samozrejme, že je nutné rozmýšľať takýmto spôsobom. A verte mi, že tento návrh zákona sme pripravovali po dôkladnom, po dôkladnej komunikácii s mnohými organizáciami a jednoducho vyšlo nám, že toto z nášho pohľadu bude to najlepšie. Nebránim sa, v diskusii, v rozprave dajte pozmeňujúce návrhy, budeme o nich diskutovať, je to v podstate otvorená téma a ja sa teším vášmu záujmu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 17:39 - 17:41 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Dôvodom, ktorý je veľmi jednoduchý a transparentný, je zvýšiť počet členov Rady pozemkového fondu ako jedného z orgánov Slovenského pozemkového fondu o ďalších dvoch členov, a to jedného na základe návrhov organizácii združujúcich mestá a obce a druhého na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Len pre informáciu, v súčasnosti Rada pozemkového fondu pozostáva z 11 členov, pričom vzhľadom na zrýchlenie rozhodovacích procesov si skutočne prax vyžiadala, aby členom rady boli aj títo zástupcovia, o ktorých som hovorila.
Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu vzniku nároku na odmeny týchto nových členov rady a návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani na životné prostredie. Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na služby verejnej správy. Hlavne teda, ako som uviedla, na zrýchlenie rozhodovacích procesov rady a riešenie rozličných spomenutých aplikačných problémov. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami a je v súlade s právom Európskej únie.
Vážení kolegovia, kolegyne, kolegovia, ja verím, že tento zákon bude podporený naprieč politickým spektrom, a verím aj tomu, že hlavne zo strany opozície nám navrhovateľom nebude vytýkané, nejaká účelovosť alebo marketingové ťahy, ako to v poslednom čase počujeme, ale naopak, ocenia aj opoziční kolegovia naše úsilie o zväčšenie, zvýšenie transparentnosti v Slovenskom pozemkovom fonde.
Ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 10:19 - 10:20 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pani kolegyňa Remišová, ja som sa na začiatku rozhodla, keď som počula vášho predchodcu pána Krajniaka, a som si tu sľubovala, že nebudem reagovať, nebudem reagovať, ale prepáčte, musím reagovať.
Ceny potravín sa zvýšili o 5,4 % bez toho, že by sa zvýšila energia, zatiaľ, a ani tento zákon o osobitnom odvode ešte nie je v platnosti. To chcem upozorniť.
Chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste zvýšili pozornosť a vnímali konečne vyhlásenie slovenského zväzu obchodníkov, a to nie je vyhlásenie ani Andreja Danka, ani Slovenskej národnej strany, ani predkladateľa tohto návrhu o osobitnom odvode, je to vyhlásenie slovenského zväzu obchodníkov, ktorý hovorí, že zákon, ktorý sme prijal, nemá vplyv na ceny potravín.
Prosím vás, neviem, prečo stále zavádzate a akoby naschvál toto vyhlásenie nikto z opozície nechcete počuť.
A posledná vec. Ste málo pozorná, pretože zákon o nekalých praktikách už prešiel prvým čítaním, tak prosím, pani Remišová, dávajte pozor a nehovorte, že takýto zákon nie je. Už prešiel prvým čítaním.
Skryt prepis