Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.10.2017 o 13:53 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.10.2017 13:53 - 13:54 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, som rád, že aj vy ste vítali tento návrh zákona, ja si myslím, že to je veľmi potrebný. V tom máte pravdu, že nie celkom štandardne sa vyvíjalo to, čo má štát zaplatiť za svojich poistencov. Na druhej strane pán minister vysvetlil celý ten proces a hoci dúfam, že to nebude každý rok takto stanovené, bol by som rád, keby to bolo hneď na začiatku roka alebo pri rozpočte.
To, že chcete pomôcť všeobecnej, to vítam pozitívne, veď vidíme, že manažment všeobecnej fakt robí pozitívnu prácu, takže môžem hodnotiť váš pozmeňujúci návrh ako veľmi zaujímavý, ale relatívne aj komplikovaný, bol by som radšej, keby ste doniesli to na zdravotnícky výbor, lebo tam by sme mali viac času, mohli by sme o tom viac konzultovať, viac debatovať a potom možnože by sme vedeli aj za to hlasovať, takto asi dosť ťažko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2017 14:24 - 14:25 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som len pripomenúť a reagovať na rečníka, že podpora národnostných menšín, to nie je slabosť väčšinového národa. Práve naopak. Takisto tí ľudia, ktorí, alebo tí poslanci, ktorí podporia tento návrh, to neznamená, že nie sú dobrí vlastenci, ale práve naopak. A chcem ešte pripomenúť to, že občanmi Slovenskej republiky nie sú len Slováci, ale aj občania rôznych menšín, ktorí takisto tu pracujú, takisto odvádzajú dane. Takže preto si myslím, že mýlili ste sa. A tí, ktorí podporujú tento zákon a návrh, tí sú hrdí Slováci a takisto môžu patriť aj k menšinám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 11:09 - 11:10 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem poďakovať opozičným poslancom za to, že vyjadrili podporu k tomuto návrhu. Tiež si myslím, že tento návrh je taký pozitívny, že celý parlament by to mohol jednoznačne schváliť, dobre by to aj vyzeralo, samozrejme. Veď viete dobre, tak ako to môj priateľ a kolega alebo kolegovia priatelia o tom hovorili, nie je to niečo nad rámec, nie je to nejaký veľký plus, ale chceme dosiahnuť to, čo už tu bolo zaužívaným zvykom na Slovensku. Takže aj preto si myslím, že náhodou tu vypadol pri zmene zákona, predpokladám, že náhodou, takže preto si myslím, že to je taký úplne benígny plus. V každom prípade je to plus a bol by som rád, keby celý parlament to jednoznačne schválil, tento návrh zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

8.12.2016 14:38 - 14:39 hod.

Tibor Bastrnák
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, chcel by som sa opýtať, či maďarská strana povedala, že asi kedy začnú práce, že kedy skončia obstarávanie, či je známy ten termín. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 8.12.2016 14:22 - 14:23 hod.

Tibor Bastrnák
Vážený pán minister, chcel by som sa opýtať, že ako pôjdu ďalej práce a kedy asi skončia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 18:41 - 18:42 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Len toľko chcem povedať, pani kolegyňa, že je to, je tu aj rastlinná a živočíšna výroba, takže ako nezabudli sme na to, to je jedna vec. A na druhej strane, to nejde len to, že niečo riešime. Samozrejme pán Antal, keď ste počúvala dobre, rieši iné veci, napríklad práve športoviská ako v jednotlivých obciach atď., práve kvôli tomu, lebo sme si mysleli s pánom kolegom Jakabom, že tieto veci tam chýbajú, tak preto sme navrhli tieto veci a práve preto nie všade dávame na to určitú "výnimku", ale preto sme to zadefinovali, že len v jednom katastri raz, to znamená, že nechceme, aby tu vyrástli len skleníky, ale samozrejme, je to určitá pomoc tým malým a stredným poľnohospodárom. Ja si myslím, že, ani ja nemám rád tie zákony, kde sú výnimky, ale na druhej strane (reakcia z pléna), áno, to máte pravdu, ale na druhej strane, samozrejme, chceme pomôcť tým pôdohospodárom a o tom je tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 18:34 - 18:38 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vítam túto živú a možnože aj plodnú debatu. Ja si myslím, že aj to poukazuje na to, že je to dôležitá otázka. Hoci aj ja súhlasím s tými, ktorí hovoria, že nie je to stopercentný návrh zákona, veď málokedy sa nám to podarí, aby sme dali na stôl úplne stopercentný, ale v každom prípade aj ja si myslím, že rieši dôležité veci v našom živote, v živote obcí. Takže preto si myslím, že to je dôležitá vec a to, že je taká živá diskusia, to je, preto je dobrá, lebo poukazuje na ďalšie a ďalšie veci. Ja si myslím, že život aj tak ide dopredu a my budeme na to reagovať. Reagujeme na to aj dnes a budeme na to reagovať aj v ďalšom období. Takže v každom prípade si myslím, že je to pozitívne. A preto dovoľte, aby som predniesol aj ja pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu, ktorý sme vypracovali s pánom poslancom kolegom Jakabom. Je to konzultované s ministerstvom financií aj s ministrom pôdohospodárstva a chceme pomôcť pôdohospodárom v prvom rade s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Takže je to náš pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov, ako som spomenul, Tibora Bastrnáka a Eleméra Jakaba k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 271.
1. V čl. I sa dopĺňa nový novelizačný bod 3, ktorý znie: 3. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
"f) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2,
g) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,
h) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2."
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový novelizačný bod 4, ktorý znie: 4. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Odsek 2 písm. f) až h) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území a na stavbu ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území."
Odôvodnenie: účelom pozmeňujúceho návrhu je rozšírenie negatívneho vymedzenia predmetu miestneho poplatku za rozvoj. S ohľadom na podporu pôdohospodárskej produkcie, rastlinná aj živočíšna výroba, sa navrhuje oslobodenie od miestneho poplatku za rozvoj špecifikovaných stavieb do stanovenej výmery zastavanej plochy a tým prispieť k podpore malých a stredných poľnohospodárov.
Prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a samozrejme celého návrhu zákona.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 18:51 - 18:52 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať pánovi doktorovi Suchánkovi za tento príspevok, lebo tiež si myslím, že to, že keď 0,5 zvýšime teraz tú nulovú toleranciu, ako nič také hrozné sa nestane kvôli tomu, lebo vieme dobre, že hoci je to pravda, o čom už dneska bola reč, že alkohol je droga, to je úplne tak. Na druhej strane ako v malom množstve alkohol je pozitívna vec na náš organizmus. Nie, nie v malom množstve to ešte nie je droga, je to pozitívna vec. S tým ale, samozrejme, to nechcem povedať, že tým pádom my chceme propagovať v pití alebo chceme ľudí navádzať nato, aby pili nejako bezhlavo. Práve chceme zaviesť tú kultúru, práve kvôli tomu, lebo občania o to nás prosili. Občania nás prosili. A vidíme, že aj v ostatných krajinách okolo nás, tak ako pán doktor na to upozornil, neexistuje nulová tolerancia a tie štatistiky nie sú o to horšie. Takže preto si myslím, že ako o tom v druhom čítaní by sme eventuálne mohli rozprávať, čo aj pán doktor naznačil, že nech to neni 0,5, nech je to 0,3. Ja si myslím, že o tom je druhé čítanie. A dúfam, že dostaneme sa aj k druhému čítaniu a budeme ďalej o tejto téme rozprávať kvôli tomu, lebo si myslím, že to je pre prospech veci, že teraz už aj v spoločnosti je o tom veľká debata.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 18:29 - 18:30 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo. Chápem váš odpor a je to aj logické na jednej strane. Na druhej strane pozrite sa na to, že v koľkých štátoch Európy nie je nulová tolerancia, nielen pre cyklistov, ale ani pre ostatných účastníkov cestnej premávky a pravdepodobne tie štatistiky, nepoznám ich tak, nehovorím to na 100 %, ale pravdepodobne tie štatistiky nevyzerajú horšie. Samozrejme hovoril som o kultúre pitia. Samozrejme v iných štátoch je, hej, to možnože vyššie, ale, viete, ja si myslím, že keď budeme všetko len zakazovať, s tým ako nepôjdeme dopredu. A vidíme, že v iných štátoch, kde napríklad pri cyklistoch nie je žiadna, vlastne je maximálna tolerancia kvôli tomu, lebo neexistujú žiadne predpisy, čo sa týka pitia alkoholu, a tiež tie štatistiky nie sú, neviem, o 1000 % horšie. Takže pravdepodobne normálnym kompromisom viem docieliť to, aby tie negatívne štatistiky, čo sa týka cyklistov a nejakých kolízií alebo nejakých smrteľných vecí, sa nezvýšili a pritom ten komfort tých ľudí sa zvýšil. O tom by sme mali v druhom čítaní ešte rozprávať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 18:24 - 18:28 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja budem veľmi krátky. Ďakujem pánovi Gálovi, že tak pekne zhrnul genézu tohto zákona. Je to fakt, že nie my sme to vymysleli, tento zákon. A na druhej strane aj to musím povedať, že pre vás, ktorí to nepoznáte, tú genézu, že to je kompromisný návrh. To znamená, že zúžili sme okruh, lebo predtým to bol oveľa širší návrh, ale brali sme to, že fakt chceme to presadiť v dobrom. Tak on to popísal. S tým samozrejme, že beriem to, o čom rozprával pán poslanec Hrnko, a samozrejme aj to je logické, o čom rozprával pán poslanec Zelník. Takže dúfam, že dostane tento návrh podporu a v druhom čítaní vieme to zlepšiť. Napríklad aj s tým, že znížime percento alkoholu v dychu a v krvi. Na druhej strane mohli by sme aj rozšíriť tento zákon trošku, lebo ja si myslím, že je to logické, keď v okolitých krajinách neexistuje nulová tolerancia, nehovorím, že nikde, ale vo viacerých krajinách neexistuje nulová tolerancia, tí cyklisti, ktorí prechádzajú cez cyklotrasy, ktorých sa buduje na Slovensku, našťastie, tým ďalej, tým viac, takže bolo by to možno dobré rozšíriť na cyklotrasy. My sme, do toho zákona nedali sme cyklotrasy. Práve kvôli tomu, lebo vieme dobre, že dostať sa k cyklotrasám alebo prejsť z jednej na druhú, jako to veľakrát musíme používať aj normálnu komunikáciu, a chceli sme, aby fakt tento zákon pomohol ľuďom. Kvôli tomu, lebo tento zákon znovu iniciovali ľudia. Iniciovali vtedy a hlavne vinári, ktorí rozprávali nám o tom, že ako ich niekedy, s prepáčením, páni policajti strpčujú život, aj keď neišli opití na bicykli, ale skočili len do vinice a okoštovali svoju, burčiak alebo svoje víno, a keď išli domov, tak zrazu na konci cesty už ich fúkali a museli fúkať a fakt im strpčovali život policajti.
Samozrejme je to pravda, že tento zákon je zrelý na polemiku. Som veľmi rád, že s tým, že sme predložili znovu tento zákon, dá sa povedať, že celospoločensky sa rozprúdila debata. Je to veľmi dobrá vec. A dúfam, že na pôde parlamentu aj medzi prvým a druhým čítaním budeme ešte o tom rozprávať a budeme fakt veľmi, veľmi radi, keď vylepšíte tento zákon, či tak, či hentak. Lebo fakt nám ide, nejde nám o to, aby sme pomohli opitým ľuďom, ale chceme pomôcť tým ľuďom, ktorí ako fakt nekonzumujú toho alkoholu tak veľa, a ja si myslím, že existuje niečo také, čo pán poslanec Hrnko veľmi správne povedal, u nás, bohužiaľ, neexistuje, ale vo vyspelých krajinách existuje niečo také, že kultúra pitia alkoholických nápojov. A ja si myslím, možnože s minimálnou toleranciou vieme toto zaviesť aj tu na Slovensku. Kvôli tomu, lebo som o tom presvedčený, že keď pozerám tie štatistiky, keď cyklistov zrazili autá, väčšinou to nebolo kvôli alkoholu, ale bolo to práve kvôli tomu, lebo napríklad nesvieti im lampa zadná. To je najviac kolízií a hlavne najviac smrteľných kolízií. Takže prosím vás o podporu tohto zákona a dúfam, že ešte budeme o tom, že vieme to aj vylepšiť, tento zákon v druhom čítaní. A dúfam, že to bude slúžiť ľuďom a nie opilcom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis