Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2017 o 9:31 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 9:31 - 9:32 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ťažko sa mi hovorí kvôli tomu, lebo pán poslanec na začiatku hovoril, že tridsať minút mu nebude na to stačiť, potom menej ako dvadsať stačilo. Ale to ani nie je chyba, veď to sa stáva. A musím povedať, že na prvý pohľad to znelo ako kultivovaný prejav a pán Krajčí má kultivovaný prejav, to je pravda. Ale musím povedať, že obsahovo, tak ako aj pán poslanec Zelník hovoril, bolo to veľmi, veľmi kontroverzné. Možnože pre jednoduchých ľudí, ktorí nerozumejú tomuto systému, to bolo sympatické, ale tým, ktorí tomu trošku rozumejú, ako museli si všimnúť tú demagógiu a fakt kontroverznosť tohto prejavu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.10.2017 15:03 - 15:05 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, zase musím vyjadriť spokojnosť nad tým, že chválite tento zákon, čo pán minister doniesol. Ja to tiež viem len chváliť kvôli tomu, lebo keď za druhej Dzurindovej vlády pán minister zrazu doniesol kompletnú zmenu systému, tak ja som zachránil LSPP, hoci bol prísľub, že bude reorganizácia LSPP, lebo vedeli sme, že hoci, samozrejme, v celom zdravotníctve prvý musí byť pacient, na druhej strane efektívnosť je tiež veľmi dôležitá a vieme dobre zo štatistík, že LSPP po polnoci už menej bola využitá.
A preto to vítam, lebo pán minister rieši celú túto vec kompletne, to znamená, že aj urgenty budú posilnené jednak finančne, iné bude, dúfam, že prejde ten zákon, ktorý v prvom čítaní príde, iné bude financovanie, bude to posilnené v každom prípade a celý systém zdravotníctvo už za tie roky napredoval tak, že fakt tento zákon už bol veľmi potrebný. Ja sa nebojím ani tých príplatkov, ktoré sú eventuálne za urgent alebo za LSPP, už aj doteraz bolo kvôli tomu, lebo vieme, že veľakrát aj systém je zneužívaný, a dúfam, že každý si na to zvykne a bude efektívne využívať. A ja si myslím, že tie výnimky, ktoré sú tam dané, pokryjú dosť širokú časť obyvateľstva, takže tí, ktorí naozaj potrebujú urgentnú pomoc, jako nebudú za to musieť platiť, to musíme v každom prípade vyzdvihnúť.
Takže vítam tento návrh, ďakujem pánovi ministrovi za to, že priniesol sem do Národnej rady.
A k tomu vášmu pozmeňováku chcem len toľko povedať, že keď pán minister to podporí a legislatívne je to čisté, tak my za MOST - HÍD nemáme s tým žiadny problém, aby sme to podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.10.2017 13:53 - 13:54 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, som rád, že aj vy ste vítali tento návrh zákona, ja si myslím, že to je veľmi potrebný. V tom máte pravdu, že nie celkom štandardne sa vyvíjalo to, čo má štát zaplatiť za svojich poistencov. Na druhej strane pán minister vysvetlil celý ten proces a hoci dúfam, že to nebude každý rok takto stanovené, bol by som rád, keby to bolo hneď na začiatku roka alebo pri rozpočte.
To, že chcete pomôcť všeobecnej, to vítam pozitívne, veď vidíme, že manažment všeobecnej fakt robí pozitívnu prácu, takže môžem hodnotiť váš pozmeňujúci návrh ako veľmi zaujímavý, ale relatívne aj komplikovaný, bol by som radšej, keby ste doniesli to na zdravotnícky výbor, lebo tam by sme mali viac času, mohli by sme o tom viac konzultovať, viac debatovať a potom možnože by sme vedeli aj za to hlasovať, takto asi dosť ťažko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2017 14:24 - 14:25 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som len pripomenúť a reagovať na rečníka, že podpora národnostných menšín, to nie je slabosť väčšinového národa. Práve naopak. Takisto tí ľudia, ktorí, alebo tí poslanci, ktorí podporia tento návrh, to neznamená, že nie sú dobrí vlastenci, ale práve naopak. A chcem ešte pripomenúť to, že občanmi Slovenskej republiky nie sú len Slováci, ale aj občania rôznych menšín, ktorí takisto tu pracujú, takisto odvádzajú dane. Takže preto si myslím, že mýlili ste sa. A tí, ktorí podporujú tento zákon a návrh, tí sú hrdí Slováci a takisto môžu patriť aj k menšinám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 11:09 - 11:10 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem poďakovať opozičným poslancom za to, že vyjadrili podporu k tomuto návrhu. Tiež si myslím, že tento návrh je taký pozitívny, že celý parlament by to mohol jednoznačne schváliť, dobre by to aj vyzeralo, samozrejme. Veď viete dobre, tak ako to môj priateľ a kolega alebo kolegovia priatelia o tom hovorili, nie je to niečo nad rámec, nie je to nejaký veľký plus, ale chceme dosiahnuť to, čo už tu bolo zaužívaným zvykom na Slovensku. Takže aj preto si myslím, že náhodou tu vypadol pri zmene zákona, predpokladám, že náhodou, takže preto si myslím, že to je taký úplne benígny plus. V každom prípade je to plus a bol by som rád, keby celý parlament to jednoznačne schválil, tento návrh zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

8.12.2016 14:38 - 14:39 hod.

Tibor Bastrnák
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, chcel by som sa opýtať, či maďarská strana povedala, že asi kedy začnú práce, že kedy skončia obstarávanie, či je známy ten termín. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 8.12.2016 14:22 - 14:23 hod.

Tibor Bastrnák
Vážený pán minister, chcel by som sa opýtať, že ako pôjdu ďalej práce a kedy asi skončia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 18:41 - 18:42 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Len toľko chcem povedať, pani kolegyňa, že je to, je tu aj rastlinná a živočíšna výroba, takže ako nezabudli sme na to, to je jedna vec. A na druhej strane, to nejde len to, že niečo riešime. Samozrejme pán Antal, keď ste počúvala dobre, rieši iné veci, napríklad práve športoviská ako v jednotlivých obciach atď., práve kvôli tomu, lebo sme si mysleli s pánom kolegom Jakabom, že tieto veci tam chýbajú, tak preto sme navrhli tieto veci a práve preto nie všade dávame na to určitú "výnimku", ale preto sme to zadefinovali, že len v jednom katastri raz, to znamená, že nechceme, aby tu vyrástli len skleníky, ale samozrejme, je to určitá pomoc tým malým a stredným poľnohospodárom. Ja si myslím, že, ani ja nemám rád tie zákony, kde sú výnimky, ale na druhej strane (reakcia z pléna), áno, to máte pravdu, ale na druhej strane, samozrejme, chceme pomôcť tým pôdohospodárom a o tom je tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 18:34 - 18:38 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vítam túto živú a možnože aj plodnú debatu. Ja si myslím, že aj to poukazuje na to, že je to dôležitá otázka. Hoci aj ja súhlasím s tými, ktorí hovoria, že nie je to stopercentný návrh zákona, veď málokedy sa nám to podarí, aby sme dali na stôl úplne stopercentný, ale v každom prípade aj ja si myslím, že rieši dôležité veci v našom živote, v živote obcí. Takže preto si myslím, že to je dôležitá vec a to, že je taká živá diskusia, to je, preto je dobrá, lebo poukazuje na ďalšie a ďalšie veci. Ja si myslím, že život aj tak ide dopredu a my budeme na to reagovať. Reagujeme na to aj dnes a budeme na to reagovať aj v ďalšom období. Takže v každom prípade si myslím, že je to pozitívne. A preto dovoľte, aby som predniesol aj ja pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu, ktorý sme vypracovali s pánom poslancom kolegom Jakabom. Je to konzultované s ministerstvom financií aj s ministrom pôdohospodárstva a chceme pomôcť pôdohospodárom v prvom rade s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Takže je to náš pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov, ako som spomenul, Tibora Bastrnáka a Eleméra Jakaba k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 271.
1. V čl. I sa dopĺňa nový novelizačný bod 3, ktorý znie: 3. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
"f) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2,
g) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,
h) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2."
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový novelizačný bod 4, ktorý znie: 4. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Odsek 2 písm. f) až h) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území a na stavbu ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území."
Odôvodnenie: účelom pozmeňujúceho návrhu je rozšírenie negatívneho vymedzenia predmetu miestneho poplatku za rozvoj. S ohľadom na podporu pôdohospodárskej produkcie, rastlinná aj živočíšna výroba, sa navrhuje oslobodenie od miestneho poplatku za rozvoj špecifikovaných stavieb do stanovenej výmery zastavanej plochy a tým prispieť k podpore malých a stredných poľnohospodárov.
Prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a samozrejme celého návrhu zákona.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 18:51 - 18:52 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať pánovi doktorovi Suchánkovi za tento príspevok, lebo tiež si myslím, že to, že keď 0,5 zvýšime teraz tú nulovú toleranciu, ako nič také hrozné sa nestane kvôli tomu, lebo vieme dobre, že hoci je to pravda, o čom už dneska bola reč, že alkohol je droga, to je úplne tak. Na druhej strane ako v malom množstve alkohol je pozitívna vec na náš organizmus. Nie, nie v malom množstve to ešte nie je droga, je to pozitívna vec. S tým ale, samozrejme, to nechcem povedať, že tým pádom my chceme propagovať v pití alebo chceme ľudí navádzať nato, aby pili nejako bezhlavo. Práve chceme zaviesť tú kultúru, práve kvôli tomu, lebo občania o to nás prosili. Občania nás prosili. A vidíme, že aj v ostatných krajinách okolo nás, tak ako pán doktor na to upozornil, neexistuje nulová tolerancia a tie štatistiky nie sú o to horšie. Takže preto si myslím, že ako o tom v druhom čítaní by sme eventuálne mohli rozprávať, čo aj pán doktor naznačil, že nech to neni 0,5, nech je to 0,3. Ja si myslím, že o tom je druhé čítanie. A dúfam, že dostaneme sa aj k druhému čítaniu a budeme ďalej o tejto téme rozprávať kvôli tomu, lebo si myslím, že to je pre prospech veci, že teraz už aj v spoločnosti je o tom veľká debata.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis