Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2016 o 18:29 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 18:29 - 18:30 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo. Chápem váš odpor a je to aj logické na jednej strane. Na druhej strane pozrite sa na to, že v koľkých štátoch Európy nie je nulová tolerancia, nielen pre cyklistov, ale ani pre ostatných účastníkov cestnej premávky a pravdepodobne tie štatistiky, nepoznám ich tak, nehovorím to na 100 %, ale pravdepodobne tie štatistiky nevyzerajú horšie. Samozrejme hovoril som o kultúre pitia. Samozrejme v iných štátoch je, hej, to možnože vyššie, ale, viete, ja si myslím, že keď budeme všetko len zakazovať, s tým ako nepôjdeme dopredu. A vidíme, že v iných štátoch, kde napríklad pri cyklistoch nie je žiadna, vlastne je maximálna tolerancia kvôli tomu, lebo neexistujú žiadne predpisy, čo sa týka pitia alkoholu, a tiež tie štatistiky nie sú, neviem, o 1000 % horšie. Takže pravdepodobne normálnym kompromisom viem docieliť to, aby tie negatívne štatistiky, čo sa týka cyklistov a nejakých kolízií alebo nejakých smrteľných vecí, sa nezvýšili a pritom ten komfort tých ľudí sa zvýšil. O tom by sme mali v druhom čítaní ešte rozprávať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 18:24 - 18:28 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja budem veľmi krátky. Ďakujem pánovi Gálovi, že tak pekne zhrnul genézu tohto zákona. Je to fakt, že nie my sme to vymysleli, tento zákon. A na druhej strane aj to musím povedať, že pre vás, ktorí to nepoznáte, tú genézu, že to je kompromisný návrh. To znamená, že zúžili sme okruh, lebo predtým to bol oveľa širší návrh, ale brali sme to, že fakt chceme to presadiť v dobrom. Tak on to popísal. S tým samozrejme, že beriem to, o čom rozprával pán poslanec Hrnko, a samozrejme aj to je logické, o čom rozprával pán poslanec Zelník. Takže dúfam, že dostane tento návrh podporu a v druhom čítaní vieme to zlepšiť. Napríklad aj s tým, že znížime percento alkoholu v dychu a v krvi. Na druhej strane mohli by sme aj rozšíriť tento zákon trošku, lebo ja si myslím, že je to logické, keď v okolitých krajinách neexistuje nulová tolerancia, nehovorím, že nikde, ale vo viacerých krajinách neexistuje nulová tolerancia, tí cyklisti, ktorí prechádzajú cez cyklotrasy, ktorých sa buduje na Slovensku, našťastie, tým ďalej, tým viac, takže bolo by to možno dobré rozšíriť na cyklotrasy. My sme, do toho zákona nedali sme cyklotrasy. Práve kvôli tomu, lebo vieme dobre, že dostať sa k cyklotrasám alebo prejsť z jednej na druhú, jako to veľakrát musíme používať aj normálnu komunikáciu, a chceli sme, aby fakt tento zákon pomohol ľuďom. Kvôli tomu, lebo tento zákon znovu iniciovali ľudia. Iniciovali vtedy a hlavne vinári, ktorí rozprávali nám o tom, že ako ich niekedy, s prepáčením, páni policajti strpčujú život, aj keď neišli opití na bicykli, ale skočili len do vinice a okoštovali svoju, burčiak alebo svoje víno, a keď išli domov, tak zrazu na konci cesty už ich fúkali a museli fúkať a fakt im strpčovali život policajti.
Samozrejme je to pravda, že tento zákon je zrelý na polemiku. Som veľmi rád, že s tým, že sme predložili znovu tento zákon, dá sa povedať, že celospoločensky sa rozprúdila debata. Je to veľmi dobrá vec. A dúfam, že na pôde parlamentu aj medzi prvým a druhým čítaním budeme ešte o tom rozprávať a budeme fakt veľmi, veľmi radi, keď vylepšíte tento zákon, či tak, či hentak. Lebo fakt nám ide, nejde nám o to, aby sme pomohli opitým ľuďom, ale chceme pomôcť tým ľuďom, ktorí ako fakt nekonzumujú toho alkoholu tak veľa, a ja si myslím, že existuje niečo také, čo pán poslanec Hrnko veľmi správne povedal, u nás, bohužiaľ, neexistuje, ale vo vyspelých krajinách existuje niečo také, že kultúra pitia alkoholických nápojov. A ja si myslím, možnože s minimálnou toleranciou vieme toto zaviesť aj tu na Slovensku. Kvôli tomu, lebo som o tom presvedčený, že keď pozerám tie štatistiky, keď cyklistov zrazili autá, väčšinou to nebolo kvôli alkoholu, ale bolo to práve kvôli tomu, lebo napríklad nesvieti im lampa zadná. To je najviac kolízií a hlavne najviac smrteľných kolízií. Takže prosím vás o podporu tohto zákona a dúfam, že ešte budeme o tom, že vieme to aj vylepšiť, tento zákon v druhom čítaní. A dúfam, že to bude slúžiť ľuďom a nie opilcom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.4.2016 14:04 - 14:07 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50a), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 28 z 27. apríla 2016 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o zdravotnom poistení (tlač 50) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenom termíne. Súhlasili s predloženým návrhom zákona bez pripomienok a odporučili Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 50) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, schváliť.
Poveril spoločného spravodajcu výboru Tibora Bastrnáka predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50a), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, gestorským výborom, č. 8 z 27. apríla 2016.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.4.2016 11:30 - 11:32 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, milé dámy, vážení páni, vážený pán minister, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač č. 50. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.4.2016 11:11 - 11:13 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vážený pán minister, dovoľte, aby som vám predniesol návrh, vlastne informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 49).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 44 z 25. apríla 2016 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 49, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 3. schôdzi dňa 27. apríla 2016. Výbor súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade súhlasiť s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení sa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 50, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis