Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 9:59 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2018 13:07 - 13:07 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám dva procedurálne návrhy, takže poprosím potom dvakrát udeliť slovo.
Prvý procedurálny návrh je návrh zlúčiť rozpravu o bodoch 59 a 76. Sú to dve novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Jeden od skupiny poslancov, druhý predkladám ja. Ide o návrhy, ktoré riešia tú istú oblasť, každý trochu inak, v niečom sa aj zhodujú, preto by bolo podľa mňa účelné pre Národnú radu, aby o nich diskutovala spoločne a potom samozrejme rozhodla hlasovaním o tom, ktorý sa má v druhom čítaní prerokovať.
Môj druhý návrh, ale naozaj poprosím ten čas, lebo on je trošku dlhší, aby som to stihol. Tak...

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím, ešte raz zapnúť čas pánovi poslancovi.

Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem. Chcem navrhnúť zaradenie bodu Vyjadrenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. s čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky. Dovoľte mi vysvetliť stručne. Skupina poslancov predložila na Ústavný súd nesúlad tohto zákona s ústavou, Ústavný súd prijal tento návrh na ďalšie konanie a vyžiadal si stanovisko Národnej rady. My sme dneska preberali na ústavnoprávnom výbore toto stanovisko, ja som navrhol, aby sme tento zákon nebránili, keďže je naozaj v rozpore s ústavou. A zo strany viacerých kolegov bolo povedané, že vecne by aj mohli súhlasiť, ale netrúfajú si ako ústavnoprávny výbor prevalcovať rozhodnutie minulého pléna, keďže to je väčšina poslancov Národnej rady, ktorá rozhodla v minulosti o tomto návrhu, a preto ak by malo tak sa stať, malo by to rozhodnúť tiež plénum. Preto by som chcel, aby plénum podporilo zamestnancov v boji za minimálnu, spravodlivú mzdu vo verejnom sektore.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 23:03 - 23:05 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ak bude odhlasovaný tento ústavný zákon s tým pozmeňovacím návrhom, ktorý bol predložený, tak sa naozaj zásadne zmení politická situácia na Slovensku, pretože ak doteraz platilo, že mohla táto snemovňa koaličnou väčšinou zvoliť, koho chcela, na Ústavný súd, ale vedeli sme takisto, že prezident Kiska, ale aj prezident Mistrík, ale napríklad aj prezident Lajčák nevymenujú každého na Ústavný súd, pretože to sú ľudia, ktorí sa predsa len trošku dávajú pozor na svoje meno, tak tento ich z toho vynecháva. Tento návrh zabezpečuje, že ľubovoľný politický kšeft, ktorý tu spravíte, vám prejde, a pre istotu, ako už bolo povedané, máte ho dokonca dvojito poistený, a to tým dvojičkovým systémom pri normálnej väčšine a ešte aj voľbou predsedu v pléne Ústavného súdu. Takže keď som pred pár týždňami povedal v televízii, že idete vydláždiť cestu Robertovi Ficovi na Ústavný súd, tak ma pán Číž skoro opľul, zaškrtil a prizabil v tom priamom vyhlásení. Dneska to v priamom vyhlásení a vysielaní robíte vy.
Druhá vec, čo chcem povedať, je, že ak si niekto myslí, že keď viete dať dokopy 98 hlasov na takúto verejnú hanbu, že si nebudete vedieť dať dokopy 90 hlasov na tajnú hanbu, kde nebude možné na nikoho ukázať, tak ten, kto to hovorí, trpí obzvláštnou mierou politickej naivity.
A posledná vec, aby som nebol len negatívny, chcem povedať jednu pozitívnu vec, vždy je lepšie vedieť, kto sa dá kúpiť, pred voľbami ako po nich. To už sme tiež zistili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:54 - 11:55 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja budem stručný, pretože ide o návrh, ktorý nie je na pôde tejto snemovne prvýkrát, ale je to návrh mimoriadne dôležitý, ktorý predkladáme práve preto. Je to návrh o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov. Ja myslím, že koncept hmotnej zodpovednosti je medzi aj všeobecnou verejnosťou a osobitne poslancami známy, takže detailne netreba vysvetľovať. Ide o znášanie hmotnej finančnej zodpovednosti za porušenie zákona verejných funkcionárov, ak spôsobia škodu nám všetkým.
Chcem zdôrazniť, že prijatie tohto zákona je v programovom vyhlásení vlády, aj teda v tom pôvodnom, aj v tom recyklovanom z jari tohto roku. Už minulý rok bol v legislatívnom pláne úloh vlády, ale napriek tomu sme doteraz tento zákon nevideli. My sme dali čas ministrovi vnútra, pardon, ministrovi spravodlivosti Gálovi, aby ho predložil aspoň do pripomienkového konania. On tak dodnes nespravil, a preto v tomto verejnom tlaku pokračujeme predložením nášho vlastného návrhu.
Chcem zdôrazniť teda, že je to návrh, ktorý je predmetom aj vládnej priority, ale vládna koalícia túto prioritu za dva a pol roka nebola schopná dostať ani len do pripomienkového konania, a preto tak konáme my.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:52 - 11:53 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem veľmi stručný, keďže bol len jeden vystupujúci a ten pomerne jasne prezentoval svoje argumenty.
Myslím si, že správne otvoril to, že tá téma je vždy zložitá a keďže vedie aj k prerozdeleniu príjmu, bude vždy citlivá. Ja by som možno len vecne uviedol, opravil to, že človek platí dane tam, kde má to, čo je zdaňované, to znamená, že fyzicky je to daň z nehnuteľností, ktoré musí platiť bez ohľadu na trvalý pobyt, aj poplatok za odpad. To sú hlavné zdroje. Toto prerozdeľovanie pri daňovej rezidencii sa týka len teda štátnej dane z príjmu, ktorá sa prerozdeľuje celo, celoslovensky. To znamená, nesúhlasím s tým, že bude zdaňovanie bez reprezentácie, resp. reprezentácia bez zdaňovania. Bude tam významné zdaňovanie naďalej v oboch tých lokalitách.
A k tomu, k bratislavskej otázke ja chcem poukázať, že naozaj ten zákon nevznikol ani tak kvôli Bratislave, lebo tá by sa dala riešiť aj zvýšením koeficientu, ale najmä kvôli tým pribratislavským obciam alebo iným obciam, ktoré sú dneska satelitné. To isté sa dneska deje v okolí Košíc, Žiliny a mnohých ďalších obcí, miest veľkých, kde vznikajú satelity, že tieto satelity tým najviac trpia a potom to napríklad ovplyvňuje kvalitu vzdelávacích služieb, dostupnosť škôlok a niektorých iných vecí, ktoré takto treba.
Ale ďakujem veľmi pekne za vystúpenie a dovolím si požiadať poslancov o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:39 - 11:40 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s pánom poslancom Mihálom, aj keď, ak mám byť čestný, musím povedať, že tento návrh je najmä jeho obsahovým dielom. Ja som mu len v niektorých otázkach pomohol.
V podstate cieľom tohto návrhu, aby som ho stručne predstavil, je umožniť občanom, aby svoje dane platili, resp. aby daň z príjmu fyzických osôb, ktoré za ne štát platil obciam, mohli platiť aj v inej obci, než v tej, v ktorej majú trvalý pobyt, ak v tejto obci reálne nejakým spôsobom buď žijú alebo pracujú, alebo inak využívajú jej služby. Tento koncept daňovej rezidencie by pomohol napríklad obciam v okolí Bratislavy, ktoré dnes trpia tým, že mnoho obyvateľov, ktorí tam reálne bývajú, si ponechávajú trvalý pobyt napríklad v Bratislave a tým pádom tieto obce majú pomerne veľké výdavky, ale len obmedzené príjmy. Vzhľadom na legislatívnu komplikovanosť zmeny trvalého pobytu, ale aj vzhľadom na nie úplne vždy dobré motivácie sa nedá momentálne predpokladať, že by sa to dalo vyriešiť len dotiahnutím trvalého pobytu. Preto tento návrh o zavedení možnosti takzvanej daňovej rezidencie ako dobrovoľného inštitútu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:32 - 10:34 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, oceňujem aj teda opätovné uistenie, že chcete tú inšpekciu doriešiť, chcem len povedať, že naozaj teraz je tá možnosť, nebráni tomu nič, obidva zákony sú dokonca paralelne v parlamente spolu s tým zákonom o Policajnom zbore. Ten zákon o Policajnom zbore je naformulovaný tak, že umožňuje do toho vložiť aj ďalšie organizácie. Okrem Policajného zboru je tam už v tejto chvíli aj Slovenská informačná služba napríklad, to znamená, že je aj technicky jednoduché tam vložiť ďalšiu organizáciu. Samozrejme, ak by mala táto inšpekcia riešiť aj finančnú správu, vyžadovalo by to jej posilnenie, lebo teda vyšetrovať možné porušenia zákonov zo strany ďalších 10-tisíc ľudí určite takú kapacitu vyžaduje, ale legislatívne tomu naozaj nič nestojí v ceste. A ja chcem povedať, že spomedzi politikov vy ste ten, kto keď už niečo sľúbi, má tendenciu to plniť, takže ja by som aj v tomto chcel na vás apelovať, aby ste to slovo naplnili, pretože potom naozaj môžme očakávať, že sa začne aj oveľa nezávislejšie vyšetrovať, by som povedal, či protiprávne, alebo neetické konanie príslušníkov finančnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:11 - 10:12 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto faktickú poznámku a dokonca musím súhlasiť s tým, že aj ja som sa vo svojom vystúpení asi mohol viac venovať týmto ekonomickým aspektom, ale, pravdupovediac, tie sa na základe zákona analyzovať nedajú. Nevieme, ten plán tam naozaj nie je, čo presne s finančnou správou sa plánuje, tým pádom sa ani nedá analyzovať.
Vo všeobecnosti musím konštatovať, že to tempo reformy finančnej správy, aké vidíme za posledných 15 rokov, je veľmi pomalé. Ja keď si spomínam, myslím, že pred trinástimi rokmi sa prvýkrát objavil plán UNITAS na zjednotenie teda aj fungovania týchto orgánov, ale najmä na zjednotenie výberu daní a odvodov, čo by mohlo priniesť jednak štátu masívne úspory, ale hlavne by to mohlo priniesť naozaj zvýšený výber príjmov cez uzatvorenie rôznych dier a problémov. Tak z projektu UNITAS po trinástich rokoch sa z neho uskutočnilo veľmi málo. Formálne sa zlúčila finančná správa a nič iné v podstate. Zúčtovanie odvodov sa odložilo na budúcu vládu, čo znamená, ako keby sa nestalo, a je smutné, že po trinástich rokoch sme v tomto bode. A z tohto pohľadu ja preto aj som nechcel to napádať, lebo jeden zákon o finančnej správe, ktorý zjednocuje vnútorné fungovanie tejto inštitúcie, určite je jednou z podmienok jej lepšieho fungovania.
Takže tento zákon ako taký podľa mňa napádať netreba, ale súhlasím s tou otázkou, že či v tejto konkrétnej podobe prinesie zvýšený výber, zvýšenú kvalitu. Ja osobne teda na základe toho, čo som v rozprave povedal, sa zatiaľ domnievam, že skôr nie, že sú tam aj nejaké výhody, sú tam aj tieto významné riziká, a ten efekt ako celok považujem skôr za neutrálny alebo teda nulový.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 9:59 - 10:09 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi začať tam, kde skončil pán minister financií v úvode, keď on povedal, že toto je štrukturálna reforma, ak niečo dá sa nazvať štrukturálnou reformou, tak je to tento zákon.
Tento zákon je v každom prípade veľmi rozsiahly. Je to možno najrozsiahlejší zákon, aký tu aj tento rok z hľadiska rozsahu budeme schvaľovať. Na to nevyvoláva až takú pozornosť. Je to aj zákon, ktorý sa týka naozaj 10-tisíc príslušníkov finančnej správy, čo je jedna z najväčších skupín zamestnancov štátu, od nich sú väčší len policajti a vojaci. A tá zmena je v niektorých bodoch naozaj významná, preto sa oplatí na ňu pozrieť.
Treba sa na ňu pozrieť z hľadiska toho, čo spomínal pán minister, či to prinesie zvýšenie a zlepšenie výberu daní a odvodov, ale treba sa na to pozrieť aj podľa mňa z hľadiska práv občanov aj princípov právnej istoty a právneho štátu, lebo koniec koncov výber daní bez toho, aby boli rešpektované individuálne práva, nie je úplne cestou demokratického štátu.
Po preštudovaní tohto zákona musím povedať, že mám významné pochybnosti o tom, či to povedie ku ktorémukoľvek z týchto cieľov, a pokúsim sa to aj zdôvodniť. Ten zákon je veľmi rozsiahly, naozaj. Tým pádom sa veľmi ľahko možno utopiť v detailoch a skúste, teda pardon, skúsim vás v nich neutopiť, ale, naopak, vytiahnuť z toho zopár najdôležitejších vecí.
Tá prvá je, že zákon berie to, čo sa doteraz používalo u colníkov, a to, čo pochádza z historickej praxe ozbrojených zborov a osobitne colníkov, a prenáša mnohé z toho do celej finančnej správy. Týka sa to oprávnení, ale týka sa to aj spôsobu riadenia tohto zboru. Čo to konkrétne znamená? Historicky colníci majú veľmi silné oprávnenia, niektoré dokonca silnejšie ako príslušníci Policajného zboru, ktoré vyplývajú z toho, že strážia hranicu a strážia teda dovoz a vývoz tovarov, služieb a osôb. To znamená, majú právo za určitých okolností na osobnú prehliadku, majú právo na prehliadku vášho auta, majú právo na to vstupovať do určitých typov nehnuteľností, a to všetko vyplýva historicky z toho, že ide naozaj o ozbrojený zbor, ktorý stráži vstup a výstup z nášho územia z toho ekonomického, ale aj napríklad aj z hľadiska nelegálnych substancií a podobne.
Mnohé tie opatrenia sú tým pádom veľmi široké a tento návrh zákona ich zachováva a vo vybraných prípadoch ich rozširuje aj na necolníkov, teda to, čo sa po novom nazýva neozbrojených príslušníkov finančnej správy. Inými slovami, budeme mať teda veľmi silný zbor, ktorého kompetencie budú buď také ako dnes, alebo dokonca ešte v niečom širšie, a to nielen voči podnikateľom, ale aj voči občanom, fyzickým osobám.
Pozrime sa ale, ako je to so spôsobom riadenia tohto zboru, pretože ten tiež prenáša určité praktiky, ktoré sa historicky vytvorili u colníkov a policajtov, ktoré ani tam nepovažujeme už dnes za správne, oprávnené, ale rozširujú ich na celú finančnú správu. Aby som to povedal veľmi konkrétne, civilná časť finančnej správy, teda daniari a civilní zamestnanci, ktorých je dnes asi dve tretiny zamestnancov finančnej správy, sa riadia dnes zákonom o štátnej službe. Tento zákon má určite mnoho problémov a nedokonalostí, ale snaží sa ustanoviť pravidlá pre to, aby štátna služba bola aspoň čiastočne izolovaná od politického a klientelistického zasahovania.
Zákon o štátnej službe obsahuje ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že do štátnej služby sa menuje jednak na základe výberového konania a jednak teda nie nejakým jedným len nadriadeným, ale celým, je tam celý proces v rámci jednotlivých služobných úradov. A to isté sa týka možno toho ešte dôležitejšieho ako výberu, čo sú možnosti odvolania a prepustenia. To znamená, zákon o štátnej službe sa významne snaží ochrániť jednotlivých, teda vyberať čo najlepších štátnych zamestnancov a potom ich chrániť pred zásahmi, neoprávnenými zásahmi zhora.
Naopak, historicky v Policajnom zbore aj v colnej správe je uplatnený princíp, že prijíma do služby nadriadený, teda prijíma ten, kto, komu ten konkrétny colník a policajt má podliehať, čo je už aj dnes možno považovať za prekonané a práve aj vo vzťahu k Policajnému zboru sa diskutuje o zmenách tohto princípu. Je to možné považovať za prekonané aj preto, že ten colník alebo policajt neslúži celú svoju dobu a dokonca asi ani väčšinu tej svojej doby služobnej pod tým konkrétnym nadriadeným, ktorý si ho vybral. Naopak, dochádza z pochopiteľných dôvodov k neustálym zmenám, ale keď raz je policajt alebo colník prijatý do svojho zboru, tak je v ňom, ľudovo povedané, navždy, pokiaľ nechce odísť alebo pokiaľ tak brutálne neporuší zákon, že ho prepustia. A ten počet prepustených je pomerne nízky z týchto dôvodov. To znamená, že je v záujme štátu, aby sme oveľa prísnejšie kontrolovali to, kto je do toho zboru vpúšťaný a aby to nebolo na ľubovôli jednotlivých rozhodnutí jednotlivých nadriadených. To je otázka prijímania.
Ale za závažnejšiu ešte považujem otázku prepúšťania, kde dnes naozaj je pomerne obmedzená právomoc politických nominantov zo zákona len tak niekoho prepustiť zo štátnej služby. Samozrejme, v nejakej miere sa to deje, aj môže sa to diať. Môžu sa diať tzv. organizačné zmeny, môžu sa diať rôzne iné opatrenia, ktorými sa niekto snaží zbaviť nepohodlného človeka, či už z dobrých, alebo zlých dôvodov, ale zákon o štátnej službe to aj pre dve tretiny zamestnancov finančnej správy obmedzuje.
Naopak, podľa tohto nového zákona bude môcť prezident finančnej správy odvolávať predstavených, to znamená ľudí, ktorí riadia ďalších ľudí z pozície prezidenta, čo inde v štátnej službe umožnené nie je. Nie je dneska možné napríklad, aby som povedal príklad z inej pomerne rozsiahlej úradnej oblasti, ktorá je rovnako veľká, to sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, nie je jednoducho možné dneska, aby generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodol a odvolal z funkcie vedúcu oddelenia sociálnych dávok na Úrade práce v Michalovciach.
To jednoducho dneska zákon neumožňuje. Je ju možné odvolať len na základe zákonných podmienok a musí to vykonať jej teda predstavený, teda konkrétne riaditeľ toho úradu.
Podľa tohto návrhu bude môcť prezident finančnej správy odvolať kohokoľvek, kto je predstavený a kto je vo vertikále riadenia až na najnižšiu úroveň. Ja nemám tie dáta, koľko je to z tých 10-tisíc ľudí, ktorí sú zamestnaní vo finančnej správe, ale dá sa odhadnúť, že je to približne niekde medzi 500 a 1 500 ľudí podľa štatistík. Potom budete môcť, pán minister, reagovať.
Podľa pôvodného návrhu, podľa pôvodného návrhu, ktorý pán minister predložil na pripomienkovanie a ktorý sme, ktorý sme veľmi tvrdo kritizovali, to mohol urobiť aj bez uvedenia dôvodu. To znamená, že bolo tam povedané, že si bude môcť robiť úplne, čo chce. My sme tento návrh veľmi, veľmi tvrdo zas spolu kritizovali, pretože by naozaj zaviedol úplné politické ovládnutie finančnej správy, kedy by každý predstavený po posledného vedúceho oddelenia daňovej kontroly na poslednom daňovom úrade vedel, že ak sa prezidentovi znepáči, tak ho môže na druhý deň odvolať, nemusí to zdôvodniť. Podľa toho nového ustanovenia, ktoré tam je a ktoré teda tam bolo dané po našej vzájomnej diskusii, to môže stále urobiť, len vypadli slová "bez uvedenia dôvodu", čo ja považujem, samozrejme, za pokrok, lebo bez uvedenia dôvodu bolo úplne neakceptovateľné. Ale aj tento spôsob, kde prezident finančnej správy môže zasiahnuť svojou rukou až do najhlbšej doliny akéhokoľvek daňového úradu nepovažujem ja osobne za správny a myslím si, že ak by mal takúto právomoc mať, mala by byť teda oveľa zásadnejšie regulovaná, než je to v tomto návrhu.
Tretí bod, ktorý chcem povedať a budem už aj ním končiť, lebo naozaj som sa pokúsil vytiahnuť to, čo považujem za dôležité, je, tento návrh, naopak, nerieši to, čo sa v tejto istej snemovni v tomto istom čase rieši pri ozbrojenom zbore policajnom, a to je inšpekcia. Na rozdiel od Policajného zboru, ktorý už dnes má inšpekciu, ktorá je aj dnes zákonom – hoci veľmi stručne – regulovaná, tak v prípade finančnej správy dnes neexistuje nejaká zákonná regulácia. Samozrejme, každý orgán má svoje vnútorné kontrolné mechanizmy, ktoré si ustanovuje vnútornými predpismi, ale tieto plne podliehajú prezidentovi finančnej správy. On si ich tvorí a riadi, ako on uzná za vhodné. Všetci vieme, že posledné minimálne dva roky bola v tejto krajine rozsiahla diskusia o policajnej inšpekcii, do akej miery je správne, ak podlieha tomu istému ministrovi vnútra, ktorý je, ktorý riadi aj policajného prezidenta, inšpekcia.
V prípade ministerstva financií a finančnej správy to nie je dokonca ani v tom bode, pretože dnes tá inšpekcia je vnútri alebo teda tá kontrola je vnútri finančnej správy. To znamená, nie je ani pod ministrom financií, že by on mal svojich, že by tá jednotka podliehala jemu. To znamená, už ten dnešný stav, ktorý považujeme na ministerstve vnútra za neprijateľný a teraz ho meníme, tak ministerstvo financií nie je ani v tom bode. Mňa informoval pán prezident bývalý už dneska, pardon, finančnej správy, keď sme o tomto mali vtedy diskusiu a rozporové konanie, že on sa k tomuto modelu hlási a že ak sa bude robiť ešte nezávislejšia inšpekcia, tak finančná správa je pripravená sa jej kedykoľvek zúčastniť.
Ja však chcem poznamenať, pán minister, že keď sme analyzovali ten návrh zákona, ktorý tu v parlamente je, ktorý predložila pani ministerka vnútra včera tejto snemovni, tak to tam uvedené nie je. A tým pádom naďalej, hoci teraz tieto obidva zákony idú paralelne, tak nezávislosť inšpekcie finančnej správy sa v ňom neetabluje. Takže chcel som vás zároveň vyzvať, aby ste v druhom čítaní zosúladili tieto zákony a dodržali to slovo. Lebo ak sa pamätám správne, aj vy ste mi povedali, že vy ste za toto riešenie a že ho presadzujete, nielen pán Imrecze, ktorý už teda dnes nie je vo funkcii. A ak je to tak, tak by som vás chcel vyzvať, aby sme to dosiahli, aby po prijatí tohto zákona naozaj nezávislosť inšpekcie finančnej správy bola rovnako zaručená ako pri Policajnom zbore, respektíve aby bola rovnako funkčne zabezpečená.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 10:29 - 10:31 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem aj kolegom, ktorí teda vyslovili svoj vecný nesúhlas, ale sú v takom stave šoku, že ho nevedeli alebo nechceli skôr artikulovať v tejto chvíli. Ja verím, že budeme mať ešte čas na vecnú diskusiu aj mimo parlamentu, aj v tom. A tiež chcem zdôrazniť, že nemusíme sa zhodnúť na tom, aby sme vedeli spolu diskutovať, a koniec koncov aj dobré vládnutie vyžaduje, aby sme vedeli nájsť dohodu aj tam, kde máme na veci rôzne názory, pretože inak sa nikdy nič nezmení. A preto som aj vyzval v tom prejave k tomu, aby sme o tom diskutovali už dnes, aby sme si za ten rok a pol do volieb naozaj vydiskutovali, kde sú tie spoločné veci, a ktoré máme, máme aj odlišné, a táto vízia sa týka všetkých demokratických politických strán.
K samotnému pánovi poslancovi Hrnkovi (zaznievanie gongu). Ja som rozmýšľal, pán poslanec, prečo sa ma nejak nedotýkalo to, čo ste hovorili. Nejak mi nestúpal tep ani tlak, ani, ani, hoci ste hovorili veľmi agresívne, a musím povedať, že ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Ten dôvod je v tom, že vaša zúrivosť, ktorá vás viedla, ja som to napočítal, myslím, že tam boli asi štyri lži v tom, čo ste povedali, úplne faktografické lži, ten pokoj môj je aj v tom, že ja na rozdiel od vás chodím každý deň po ulici. Ja nakupujem pre svoju rodinu, ja sa prechádzam po celom Slovensku od Svidníka po Bratislavu a môžem vám povedať, že ľudia so mnou súhlasia aj nesúhlasia. Niektorí ma majú radi, niektorí ma nemajú, to je normálne v politike. Ale môžem vám jednu vec povedať. Všetci ľudia veria, že ja mám čisté ruky, pretože moja história v politike aj mimo to dokazuje. Tým pádom urážky vaše sa ma nijak nevedia dotknúť, obzvlášť, keď sú klamlivé, ale náhodou aj keby aj boli pravdivé.
Takže, pán poslanec Hrnko, menej promile, viac uvažovania a príjemný deň vám prajem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 10:12 - 10:26 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte mi v prvom čítaní vystúpiť k návrhu tohto mimoriadne dôležitého zákona. Hovorili predo mnou už viacerí rečníci a myslím si, že nič, čo by som mohol povedať na úvod, nevystihuje šokujúcu úroveň našej reality. Je možné naozaj len z mediálnych správ alebo aj z našich vlastných zistení hovoriť možno aj hodinu o všetkom, čo sa na Slovensku v súvislosti s Policajným zborom a celkovo s vymáhaním právneho štátu deje a čo znie na prvý pohľad neuveriteľne. Keď hovorím mojim zahraničným kolegom o tom, že v dome postavenom daňovým podvodníkom býva bývalý predseda vlády a predseda najsilnejšej strany a jeho susedom je dnes vo väzbe stíhaný a možno aj objednávateľ dnes veľmi závažnej trestnej činnosti, tak mi neveria a hovoria, že to znie ako trošku z iného kontinentu než z európskeho. A hovorím, v týchto historkách sa dá pokračovať, ale podľa mňa to nie je nevyhnutné. Nie je to totiž nevyhnutné preto, že ako uviedla už kolegyňa Remišová, občania Slovenskej republiky, tí, ktorí nás tu zvolili, sú si toho veľmi dobre vedomí. Nie je náhoda, že Policajný zbor má najnižšiu dôveryhodnosť v rámci policajných zborov v rámci Európskej únie, je to výsledok dlhodobej práce, ale nie príslušníkov Policajného zboru, ale vedenia Policajného zboru a politikov troch Ficových vlád.
Myslím, že dnes sa skôr už čaká na to, aké riešenia ponúkneme a čo sa zmení v budúcnosti. Nie na to, aby sme opakovane poukazovali na škandály a v súčasnosti. Nie že by to nebola naša práca, nie že by to nebola naša povinnosť, ale v tomto už súčasnej vláde málokto verí, a preto ani nepovažujem za zmysluplné tu robiť takéto panoptikum.
To, čo naozaj potrebujeme, je verejná a politická diskusia o tom, ako urobiť rekonštrukciu štátu, pretože aj v dnešnej rozprave sa potvrdzuje, že aj v rámci opozície existujú dva zásadne odlišné pohľady na to, ako to robiť. Jeden pohľad hovorí, že netreba meniť zákony, dokonca je nebezpečné meniť zákony a treba hlavne nechať dobrých šerifov, aby ovládli politiku, a dobrí šerifovia vymenia policajných šéfov a vymenia, koho budú potrebovať a to bude stačiť. Druhý pohľad, ktorý tu zatiaľ reprezentoval pán poslanec Galko a ktorý si dovolím reprezentovať dneska aj ja, je ten, ktorý hovorí, že áno, personálne zmeny sú a budú veľmi dôležité, dokonca aj za tej istej vlády vidíme, aký je rozdiel vo vyšetrovaní medzi prezidentom Gašparom a prezidentom Lučanským – a to si nerobím ani o jednom z nich veľké ilúzie – to znamená, bez personálnych zmien sa naozaj nepohneme, na tom sa zhodneme, ale to, kde sa odlišujem od niektorých opozičných kolegov, je viera, že to stačí, je viera, že stačí ovládnuť políciu dobrými ľuďmi a všetko bude lepšie.
Máme dnes už za sebou 30-ročnú skúsenosť s demokraciou, z toho 25-ročnú skúsenosť samostatnej Slovenskej republiky. Počas týchto 25 rokov boli pri moci a políciu ovládali viaceré politické strany, najprv HZDS, potom SDK, SDKÚ, KDH a SMER. Najdlhšie to bol sám SMER, a preto aj vtlačil najväčšiu pečať svojej polícii, ale nebol to len SMER. To, čo počas tých 25 rokov vidíme, je, že za zlých čias je naozaj polícia absolútne politicky ovládnutá, zastavujú sa aj vyšetrovania v najcitlivejších kauzách, či to bolo, s prepáčením, kopanie do gúľ za Vladimíra Mečiara vyšetrovateľom, a ospravedlňujem sa dámam, ale to je výraz slávny, ktorý použil samotný minister vnútra a riaditeľ SIS v rozhovore o týchto vyšetrovateľoch, či je to to, čo sa deje za týchto vlád v súvislosti s vyšetrovaním závažnej ekonomickej aj politickej trestnej činnosti. Za tak lepších vlád sa takéto veci nedejú, ale ani za lepších vlád nebol na Slovensku skutočne nastolený právny štát, kde platilo "padni, komu padni". Mali sme priveľa škandálov, priveľa korupcie, priveľa zneužívania moci na to, aby sme mohli hovoriť len o tom, že problémom je len vláda SMER-u. Problémom je vysoká miera korupcie spoločnosti ako takej, problémom je aj to, o čom hovoril kolega Krajniak, vysoká miera oligarchizácie našej ekonomiky a politiky. A to sú problémy, ktoré sa nezmenia výmenou vlády a tým, že dobrí šerifovia prídu na ministerstvo vnútra. Koniec koncov kolega Krajniak na tom ministerstve vnútra bol a hoci sa nedá porovnať to, čo sa dialo vtedy s tým, čo sa deje aj dnes, ani vtedy sme neboli svedkami toho, čo naozaj potrebujeme a to, čo môžme pozorovať napríklad v Českej republike alebo sme mohli donedávna pozorovať v Rumunsku.
Preto podľa môjho názoru a názoru SPOLU - občianska demokracia na rekonštrukciu štátu je potrebná zmes personálnych opatrení, ale aj systémových opatrení. A tie systémové opatrenia by sa nemali týkať len tých najvyšších poschodí pyramídy, o ktorých tu diskutujeme dneska, mali by sa týkať celkového fungovania Policajného zboru. V Policajnom zbore je dnes množstvo anomálií a zle zorganizovaných procesov, od toho, ako funguje samotná NAKA, ktorá často rieši veci, ktoré nemusí a, naopak, nerieši to, čo má, spôsob organizácie práce na úrovni okresných riaditeľstiev, obvodných oddelení a množstvo ďalších vecí.
Keď som bol naposledy v okrese Revúca pred pár mesiacmi, hovorili mi miestni ľudia o tom, že v noci je v celom okrese Revúca len šesť príslušníkov Policajného zboru v službe, sú to po dvaja na troch obvodných oddeleniach. A keď pred určitým časom tiahla agresívna banda mestom Revúca, tak sa nikto nemohol postaviť, lebo v meste Revúca boli len dvaja policajti a najbližšia zásahová jednotka je v Banskej Bystrici, ktorá je hodinu a pol cesty autom. To je rovnaká súčasť problému ako neriešenie závažnej ekonomickej a politickej trestnej činnosti, pretože k pocitu bezpečnosti občanov štátu a k realite bezpečnosti občanov štátu toto patrí úplne rovnako. Keď vám beztrestne ukradnú auto, zbijú vás, okradnú vás alebo len agresívne prechádzajú po ulici ľudia, tak to rovnako búra vieru v trestný štát ako Kočner, Krajmer a Gašpar s Kaliňákom.
Preto si myslím, že musíme naozaj predstaviť úplnú reformu a komplexnú reformu Policajného zboru a toho, ako má fungovať bezpečnosť na Slovensku. My na nej spolupracujeme a ju o chvíľu predstavíme. Chcem oceniť, že strana Sloboda a Solidarita už takúto reformu predstavila a aj keď s ňou v mnohých veciach nemusíme súhlasiť, je to jediná z ostatných opozičných strán, ktorá vôbec takéto systémové riešenia diskutuje a snaží sa o nich presvedčiť verejnosť.
Je to dôležité teraz nie kvôli volebnej kampani, lebo ako všetci vieme, voľby sa nevyhrávajú detailnými programami, je to dôležité kvôli tomu, čo sa má udiať po voľbách. Je to dôležité kvôli tomu, aby sa neopakovalo to, čo sa stalo po roku ´98, keď po vláde Vladimíra Mečiara prišli k moci demokrati, mali veľký politický mandát, mali aj vôľu, ale ani len za únos a vraždu nebol vtedy nikto potrestaný a aj v mnohých iných oblastiach zavládla, nazvem to, tichá amnestia. Ona nebola rozhodnutím politikov, ja pokiaľ viem, nikdy sa nezišla koaličná rada, ktorá povedala, že nepôjdeme po tých veciach. Bola práve otázka toho, že Policajný zbor nebol dostatočne zreformovaný tak, aby naozaj išiel po všetkých podľa hesla padni, komu padni. Preto si myslím, že potrebujeme najbližší rok a pol, ktorý zostáva do volieb maximálne, hlbokú verejnú a politickú diskusiu o tom, aká má byť reforma Policajného zboru, aby sme mali spoločnú odvahu ju urobiť, ak nás voliči pošlú do vlády.
Za seba chcem povedať k tomu návrhu, ktorý tu pani ministerka dnes predkladá, že reforma Policajného zboru, tak ako ju ona poníma, teda zhora, musí riešiť minimálne tri veci. Musí riešiť manažment Policajného zboru, ako vybrať a odvolať prezidenta, prípadne celý manažment. Musí riešiť otázku inšpekcie alebo dohľadu, akú istotu má občan, že policajtom všetkým pozerá na prsty niekto nezávislý, kompetentný a čestný. A tretiu otázku, a tou otázkou je, ako sú chránení radoví policajti a vyšetrovatelia, ktorí sú najmä v prípade vyšetrovateľov už dnes podľa zákona procesne nezávislí, ale ja som ešte nestretol vyšetrovateľa, ktorý by mi povedal, že sa reálne cíti nezávislý a nedotknuteľný, ak si koná svoju zákonnú povinnosť, pretože v dnešnom systéme existuje mnoho spôsobov ako sa tých vyšetrovateľov zbaviť, ako im ublížiť, ale málo spôsobov ako ich ochrániť. Preto táto tretia časť trojuholníku je rovnako dôležitá ako tie predchádzajúce dva.
Pokiaľ ide o menovanie policajného prezidenta, ja môžem zopakovať to, čo som za SPOLU – občianska demokracia povedal už viackrát verejne, že policajný prezident je a má byť politickou zodpovednosťou ministra vnútra a vlády Slovenskej republiky. Preto si myslím, že policajný prezident by mal byť menovaný a odvolávaný tak, aby za neho vláda Slovenskej republiky a minister vnútra mohli niesť zodpovednosť. Bez ohľadu na to, kto pri moci je. Zároveň si však nemyslím, že to má byť bianko šek pre ministra vnútra, aby si mohol dosadiť kohokoľvek, alebo tam udržať kohokoľvek. Preto považujem za dôležité to, aby ten proces, ktorým sa policajný prezident vymenúva, obsahoval dostatočnú filtráciu, ktorá umožní odfiltrovať zjavne nevyhovujúcich kandidátov. Či už nevyhovujúcich morálne alebo profesne. Ten proces filtrácie a menovania, ktorý nastavila pani ministerka v zákone, toto nespĺňa. Nespĺňa to hneď z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že ona chce zabetónovať policajného prezidenta, a k tomu sa ešte vrátim, lebo to je jedna zo zásadných point tohto zákona, chce ho zabetónovať proti vôli a zodpovednosti ministra vnútra a vlády Slovenskej republiky, ale aj ten spôsob výberu negarantuje filtráciu. Pretože ako spomenula už, myslím, aj kolegyňa Remišová, výber policajného prezidenta je v návrhu nastavený tak, aby ho vládna koalícia a nielen vládna koalícia, dokonca tí, čo ovládajú ministerstvo vnútra, mohli ovládnuť. Aby jednoducho mohli mať istotu, že vymenujú svojho človeka. Ani s tým sa nedá súhlasiť, pretože ak ten proces filtrácie má mať svoj zmysel, musí naozaj slúžiť na to, aby sme vedeli z toho vytlačiť nevhodných kandidátov a aby na politické rozhodnutie prišli len tí, ktorí vhodní sú.
Na druhej strane návrh obsahuje aj zmenu v oblasti inšpekcie. Tento návrh chcem pochváliť, napriek tomu, že v mnohých veciach konkrétnych s tým nemusím súhlasiť, ale je to prvý vládny pokus, po mnohých rokoch, inšpekciu aspoň čiastočne odstrihnúť od moci ministra vnútra, moci prezidenta Policajného zboru a dať mu iné postavenie. Ten konkrétny návrh nie je z môjho pohľadu dostačujúci a my v druhom čítaní určite k nemu prednesieme viaceré pozmeňujúce návrhy a na rozdiel od spôsobu menovania a odvolávania prezidenta ho považujem za výrazný krok vpred, ale, bohužiaľ, nedostatočný krok vpred. Z môjho pohľadu je to dokonca asi najpozitívnejšia súčasť tohto vládneho návrhu zákona.
Čo mi naopak chýba úplne v tomto zákone, pani ministerka asi povie, že to nebolo ani jej cieľom, je ochrana, skutočná ochrana nezávislosti a nestrannosti vyšetrovateľov a policajtov pri plnení ich zákonných povinností. Ako zabezpečiť naozaj to, že policajt, osobitne vyšetrovateľ, ktorý koná v rámci svojich zákonných obmedzení, sa nemusí báť toho, že si ho zavolá jeho nadriadený, nadriadený jeho nadriadeného a rôznymi spôsobmi ho vyšachuje buď z prípadu, alebo dokonca priamo z celého Policajného zboru.
Pani ministerka, o tých prípadoch vieme, je ich veľa a pokiaľ treba, môžme o nich aj rozprávať, diskutovať, ale myslím, že je to dneska všeobecne známa skutočnosť.
Na záver preto musím povedať, že my v prvom čítaní ako SPOLU – občianska demokracia tento návrh nepodporíme, pretože jeho nevýhody a dokonca veľmi negatívne aspekty vysoko prevažujú nad tými pozitívami. Ak prejde do druhého čítania, budeme sa ho snažiť zmeniť. Ale čo je možno najdôležitejšie, a to chcem povedať na záver, je, že vládna koalícia má hlasy na to, aby to schválila, ak sa medzi sebou dohodne. Tak to je a netreba si pred tým zakrývať oči, nie je to ústavný zákon. To znamená, že na naše pripomienky, pozmeňovacie návrhy sa prihliadať nemusí. Jedine ak by bol záujem naozaj urobiť skutočne nadstranícku reformu polície, urobiť širokú politickú dohodu, ale nič také na obzore za tejto vlády nie je. Skutočným úmyslom tejto novely je zabezpečenie papalášskej imunity, zabezpečenie ochrany strany SMER po budúcich parlamentných voľbách. Pretože už dnes všetci vieme, že je vysoká pravdepodobnosť zmeny vlády aj spôsobu vládnutia po budúcich parlamentných voľbách. Strana SMER má síce stále najvyššie percentá v prieskumoch verejnej mienky, ale pripomínam, že to mal Vladimír Mečiar aj vo voľbách ´98, aj vo voľbách 2002 a nebolo mu to nič platné. Pretože pokiaľ sa demokrati dokážu dohodnúť a dokážu spolupracovať, dokážu stranu SMER prečísliť, vrátane jej satelitov a tichých spojencov.
Preto strana SMER zmenila taktiku a začala robiť hlboko defenzívnu politiku smerujúcu k ovládnutiu štruktúr a ich zabezpečeniu pred zmenou po budúcich voľbách. Tento zákon treba najmä chápať v tomto kontexte a ja tu chcem za nás povedať, že ak nám voliči dajú dôveru, nebudeme rešpektovať tento návrh, nebudeme ho považovať za návrh, ktorý je správny, a budeme podporovať všetky legislatívne kroky, aby sa to zmenilo v budúcom parlamente, pretože tento návrh nielenže nie je správny, nielenže nie je morálny, ale dokonca nie je ani prijímaný širšou zhodou, ktorá by mohla oprávňovať jeho dlhodobé pôsobenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis