Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2018 o 15:04 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 15:04 - 15:04 hod.

Miroslav Beblavý
Ďakujem pekne. Ja len veľmi stručne. Pani kolegyňa, si teda povedala, že toľko peňazí, koľko dáva pán Kažimír v rozpočte, obrana ani nedokáže minúť. Ja si ťa dovolím opraviť. Neexistuje množstvo peňazí v prípade, že sú atraktívne verejné obstarávania, ktoré pán Danko nedokáže minúť. Takže toto by som ťa poprosil opraviť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2018 13:07 - 13:07 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám dva procedurálne návrhy, takže poprosím potom dvakrát udeliť slovo.
Prvý procedurálny návrh je návrh zlúčiť rozpravu o bodoch 59 a 76. Sú to dve novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Jeden od skupiny poslancov, druhý predkladám ja. Ide o návrhy, ktoré riešia tú istú oblasť, každý trochu inak, v niečom sa aj zhodujú, preto by bolo podľa mňa účelné pre Národnú radu, aby o nich diskutovala spoločne a potom samozrejme rozhodla hlasovaním o tom, ktorý sa má v druhom čítaní prerokovať.
Môj druhý návrh, ale naozaj poprosím ten čas, lebo on je trošku dlhší, aby som to stihol. Tak...

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím, ešte raz zapnúť čas pánovi poslancovi.

Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem. Chcem navrhnúť zaradenie bodu Vyjadrenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. s čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky. Dovoľte mi vysvetliť stručne. Skupina poslancov predložila na Ústavný súd nesúlad tohto zákona s ústavou, Ústavný súd prijal tento návrh na ďalšie konanie a vyžiadal si stanovisko Národnej rady. My sme dneska preberali na ústavnoprávnom výbore toto stanovisko, ja som navrhol, aby sme tento zákon nebránili, keďže je naozaj v rozpore s ústavou. A zo strany viacerých kolegov bolo povedané, že vecne by aj mohli súhlasiť, ale netrúfajú si ako ústavnoprávny výbor prevalcovať rozhodnutie minulého pléna, keďže to je väčšina poslancov Národnej rady, ktorá rozhodla v minulosti o tomto návrhu, a preto ak by malo tak sa stať, malo by to rozhodnúť tiež plénum. Preto by som chcel, aby plénum podporilo zamestnancov v boji za minimálnu, spravodlivú mzdu vo verejnom sektore.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 23:03 - 23:05 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ak bude odhlasovaný tento ústavný zákon s tým pozmeňovacím návrhom, ktorý bol predložený, tak sa naozaj zásadne zmení politická situácia na Slovensku, pretože ak doteraz platilo, že mohla táto snemovňa koaličnou väčšinou zvoliť, koho chcela, na Ústavný súd, ale vedeli sme takisto, že prezident Kiska, ale aj prezident Mistrík, ale napríklad aj prezident Lajčák nevymenujú každého na Ústavný súd, pretože to sú ľudia, ktorí sa predsa len trošku dávajú pozor na svoje meno, tak tento ich z toho vynecháva. Tento návrh zabezpečuje, že ľubovoľný politický kšeft, ktorý tu spravíte, vám prejde, a pre istotu, ako už bolo povedané, máte ho dokonca dvojito poistený, a to tým dvojičkovým systémom pri normálnej väčšine a ešte aj voľbou predsedu v pléne Ústavného súdu. Takže keď som pred pár týždňami povedal v televízii, že idete vydláždiť cestu Robertovi Ficovi na Ústavný súd, tak ma pán Číž skoro opľul, zaškrtil a prizabil v tom priamom vyhlásení. Dneska to v priamom vyhlásení a vysielaní robíte vy.
Druhá vec, čo chcem povedať, je, že ak si niekto myslí, že keď viete dať dokopy 98 hlasov na takúto verejnú hanbu, že si nebudete vedieť dať dokopy 90 hlasov na tajnú hanbu, kde nebude možné na nikoho ukázať, tak ten, kto to hovorí, trpí obzvláštnou mierou politickej naivity.
A posledná vec, aby som nebol len negatívny, chcem povedať jednu pozitívnu vec, vždy je lepšie vedieť, kto sa dá kúpiť, pred voľbami ako po nich. To už sme tiež zistili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:54 - 11:55 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja budem stručný, pretože ide o návrh, ktorý nie je na pôde tejto snemovne prvýkrát, ale je to návrh mimoriadne dôležitý, ktorý predkladáme práve preto. Je to návrh o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov. Ja myslím, že koncept hmotnej zodpovednosti je medzi aj všeobecnou verejnosťou a osobitne poslancami známy, takže detailne netreba vysvetľovať. Ide o znášanie hmotnej finančnej zodpovednosti za porušenie zákona verejných funkcionárov, ak spôsobia škodu nám všetkým.
Chcem zdôrazniť, že prijatie tohto zákona je v programovom vyhlásení vlády, aj teda v tom pôvodnom, aj v tom recyklovanom z jari tohto roku. Už minulý rok bol v legislatívnom pláne úloh vlády, ale napriek tomu sme doteraz tento zákon nevideli. My sme dali čas ministrovi vnútra, pardon, ministrovi spravodlivosti Gálovi, aby ho predložil aspoň do pripomienkového konania. On tak dodnes nespravil, a preto v tomto verejnom tlaku pokračujeme predložením nášho vlastného návrhu.
Chcem zdôrazniť teda, že je to návrh, ktorý je predmetom aj vládnej priority, ale vládna koalícia túto prioritu za dva a pol roka nebola schopná dostať ani len do pripomienkového konania, a preto tak konáme my.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:52 - 11:53 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem veľmi stručný, keďže bol len jeden vystupujúci a ten pomerne jasne prezentoval svoje argumenty.
Myslím si, že správne otvoril to, že tá téma je vždy zložitá a keďže vedie aj k prerozdeleniu príjmu, bude vždy citlivá. Ja by som možno len vecne uviedol, opravil to, že človek platí dane tam, kde má to, čo je zdaňované, to znamená, že fyzicky je to daň z nehnuteľností, ktoré musí platiť bez ohľadu na trvalý pobyt, aj poplatok za odpad. To sú hlavné zdroje. Toto prerozdeľovanie pri daňovej rezidencii sa týka len teda štátnej dane z príjmu, ktorá sa prerozdeľuje celo, celoslovensky. To znamená, nesúhlasím s tým, že bude zdaňovanie bez reprezentácie, resp. reprezentácia bez zdaňovania. Bude tam významné zdaňovanie naďalej v oboch tých lokalitách.
A k tomu, k bratislavskej otázke ja chcem poukázať, že naozaj ten zákon nevznikol ani tak kvôli Bratislave, lebo tá by sa dala riešiť aj zvýšením koeficientu, ale najmä kvôli tým pribratislavským obciam alebo iným obciam, ktoré sú dneska satelitné. To isté sa dneska deje v okolí Košíc, Žiliny a mnohých ďalších obcí, miest veľkých, kde vznikajú satelity, že tieto satelity tým najviac trpia a potom to napríklad ovplyvňuje kvalitu vzdelávacích služieb, dostupnosť škôlok a niektorých iných vecí, ktoré takto treba.
Ale ďakujem veľmi pekne za vystúpenie a dovolím si požiadať poslancov o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:39 - 11:40 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s pánom poslancom Mihálom, aj keď, ak mám byť čestný, musím povedať, že tento návrh je najmä jeho obsahovým dielom. Ja som mu len v niektorých otázkach pomohol.
V podstate cieľom tohto návrhu, aby som ho stručne predstavil, je umožniť občanom, aby svoje dane platili, resp. aby daň z príjmu fyzických osôb, ktoré za ne štát platil obciam, mohli platiť aj v inej obci, než v tej, v ktorej majú trvalý pobyt, ak v tejto obci reálne nejakým spôsobom buď žijú alebo pracujú, alebo inak využívajú jej služby. Tento koncept daňovej rezidencie by pomohol napríklad obciam v okolí Bratislavy, ktoré dnes trpia tým, že mnoho obyvateľov, ktorí tam reálne bývajú, si ponechávajú trvalý pobyt napríklad v Bratislave a tým pádom tieto obce majú pomerne veľké výdavky, ale len obmedzené príjmy. Vzhľadom na legislatívnu komplikovanosť zmeny trvalého pobytu, ale aj vzhľadom na nie úplne vždy dobré motivácie sa nedá momentálne predpokladať, že by sa to dalo vyriešiť len dotiahnutím trvalého pobytu. Preto tento návrh o zavedení možnosti takzvanej daňovej rezidencie ako dobrovoľného inštitútu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:32 - 10:34 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, oceňujem aj teda opätovné uistenie, že chcete tú inšpekciu doriešiť, chcem len povedať, že naozaj teraz je tá možnosť, nebráni tomu nič, obidva zákony sú dokonca paralelne v parlamente spolu s tým zákonom o Policajnom zbore. Ten zákon o Policajnom zbore je naformulovaný tak, že umožňuje do toho vložiť aj ďalšie organizácie. Okrem Policajného zboru je tam už v tejto chvíli aj Slovenská informačná služba napríklad, to znamená, že je aj technicky jednoduché tam vložiť ďalšiu organizáciu. Samozrejme, ak by mala táto inšpekcia riešiť aj finančnú správu, vyžadovalo by to jej posilnenie, lebo teda vyšetrovať možné porušenia zákonov zo strany ďalších 10-tisíc ľudí určite takú kapacitu vyžaduje, ale legislatívne tomu naozaj nič nestojí v ceste. A ja chcem povedať, že spomedzi politikov vy ste ten, kto keď už niečo sľúbi, má tendenciu to plniť, takže ja by som aj v tomto chcel na vás apelovať, aby ste to slovo naplnili, pretože potom naozaj môžme očakávať, že sa začne aj oveľa nezávislejšie vyšetrovať, by som povedal, či protiprávne, alebo neetické konanie príslušníkov finančnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:11 - 10:12 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto faktickú poznámku a dokonca musím súhlasiť s tým, že aj ja som sa vo svojom vystúpení asi mohol viac venovať týmto ekonomickým aspektom, ale, pravdupovediac, tie sa na základe zákona analyzovať nedajú. Nevieme, ten plán tam naozaj nie je, čo presne s finančnou správou sa plánuje, tým pádom sa ani nedá analyzovať.
Vo všeobecnosti musím konštatovať, že to tempo reformy finančnej správy, aké vidíme za posledných 15 rokov, je veľmi pomalé. Ja keď si spomínam, myslím, že pred trinástimi rokmi sa prvýkrát objavil plán UNITAS na zjednotenie teda aj fungovania týchto orgánov, ale najmä na zjednotenie výberu daní a odvodov, čo by mohlo priniesť jednak štátu masívne úspory, ale hlavne by to mohlo priniesť naozaj zvýšený výber príjmov cez uzatvorenie rôznych dier a problémov. Tak z projektu UNITAS po trinástich rokoch sa z neho uskutočnilo veľmi málo. Formálne sa zlúčila finančná správa a nič iné v podstate. Zúčtovanie odvodov sa odložilo na budúcu vládu, čo znamená, ako keby sa nestalo, a je smutné, že po trinástich rokoch sme v tomto bode. A z tohto pohľadu ja preto aj som nechcel to napádať, lebo jeden zákon o finančnej správe, ktorý zjednocuje vnútorné fungovanie tejto inštitúcie, určite je jednou z podmienok jej lepšieho fungovania.
Takže tento zákon ako taký podľa mňa napádať netreba, ale súhlasím s tou otázkou, že či v tejto konkrétnej podobe prinesie zvýšený výber, zvýšenú kvalitu. Ja osobne teda na základe toho, čo som v rozprave povedal, sa zatiaľ domnievam, že skôr nie, že sú tam aj nejaké výhody, sú tam aj tieto významné riziká, a ten efekt ako celok považujem skôr za neutrálny alebo teda nulový.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 9:59 - 10:09 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi začať tam, kde skončil pán minister financií v úvode, keď on povedal, že toto je štrukturálna reforma, ak niečo dá sa nazvať štrukturálnou reformou, tak je to tento zákon.
Tento zákon je v každom prípade veľmi rozsiahly. Je to možno najrozsiahlejší zákon, aký tu aj tento rok z hľadiska rozsahu budeme schvaľovať. Na to nevyvoláva až takú pozornosť. Je to aj zákon, ktorý sa týka naozaj 10-tisíc príslušníkov finančnej správy, čo je jedna z najväčších skupín zamestnancov štátu, od nich sú väčší len policajti a vojaci. A tá zmena je v niektorých bodoch naozaj významná, preto sa oplatí na ňu pozrieť.
Treba sa na ňu pozrieť z hľadiska toho, čo spomínal pán minister, či to prinesie zvýšenie a zlepšenie výberu daní a odvodov, ale treba sa na to pozrieť aj podľa mňa z hľadiska práv občanov aj princípov právnej istoty a právneho štátu, lebo koniec koncov výber daní bez toho, aby boli rešpektované individuálne práva, nie je úplne cestou demokratického štátu.
Po preštudovaní tohto zákona musím povedať, že mám významné pochybnosti o tom, či to povedie ku ktorémukoľvek z týchto cieľov, a pokúsim sa to aj zdôvodniť. Ten zákon je veľmi rozsiahly, naozaj. Tým pádom sa veľmi ľahko možno utopiť v detailoch a skúste, teda pardon, skúsim vás v nich neutopiť, ale, naopak, vytiahnuť z toho zopár najdôležitejších vecí.
Tá prvá je, že zákon berie to, čo sa doteraz používalo u colníkov, a to, čo pochádza z historickej praxe ozbrojených zborov a osobitne colníkov, a prenáša mnohé z toho do celej finančnej správy. Týka sa to oprávnení, ale týka sa to aj spôsobu riadenia tohto zboru. Čo to konkrétne znamená? Historicky colníci majú veľmi silné oprávnenia, niektoré dokonca silnejšie ako príslušníci Policajného zboru, ktoré vyplývajú z toho, že strážia hranicu a strážia teda dovoz a vývoz tovarov, služieb a osôb. To znamená, majú právo za určitých okolností na osobnú prehliadku, majú právo na prehliadku vášho auta, majú právo na to vstupovať do určitých typov nehnuteľností, a to všetko vyplýva historicky z toho, že ide naozaj o ozbrojený zbor, ktorý stráži vstup a výstup z nášho územia z toho ekonomického, ale aj napríklad aj z hľadiska nelegálnych substancií a podobne.
Mnohé tie opatrenia sú tým pádom veľmi široké a tento návrh zákona ich zachováva a vo vybraných prípadoch ich rozširuje aj na necolníkov, teda to, čo sa po novom nazýva neozbrojených príslušníkov finančnej správy. Inými slovami, budeme mať teda veľmi silný zbor, ktorého kompetencie budú buď také ako dnes, alebo dokonca ešte v niečom širšie, a to nielen voči podnikateľom, ale aj voči občanom, fyzickým osobám.
Pozrime sa ale, ako je to so spôsobom riadenia tohto zboru, pretože ten tiež prenáša určité praktiky, ktoré sa historicky vytvorili u colníkov a policajtov, ktoré ani tam nepovažujeme už dnes za správne, oprávnené, ale rozširujú ich na celú finančnú správu. Aby som to povedal veľmi konkrétne, civilná časť finančnej správy, teda daniari a civilní zamestnanci, ktorých je dnes asi dve tretiny zamestnancov finančnej správy, sa riadia dnes zákonom o štátnej službe. Tento zákon má určite mnoho problémov a nedokonalostí, ale snaží sa ustanoviť pravidlá pre to, aby štátna služba bola aspoň čiastočne izolovaná od politického a klientelistického zasahovania.
Zákon o štátnej službe obsahuje ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že do štátnej služby sa menuje jednak na základe výberového konania a jednak teda nie nejakým jedným len nadriadeným, ale celým, je tam celý proces v rámci jednotlivých služobných úradov. A to isté sa týka možno toho ešte dôležitejšieho ako výberu, čo sú možnosti odvolania a prepustenia. To znamená, zákon o štátnej službe sa významne snaží ochrániť jednotlivých, teda vyberať čo najlepších štátnych zamestnancov a potom ich chrániť pred zásahmi, neoprávnenými zásahmi zhora.
Naopak, historicky v Policajnom zbore aj v colnej správe je uplatnený princíp, že prijíma do služby nadriadený, teda prijíma ten, kto, komu ten konkrétny colník a policajt má podliehať, čo je už aj dnes možno považovať za prekonané a práve aj vo vzťahu k Policajnému zboru sa diskutuje o zmenách tohto princípu. Je to možné považovať za prekonané aj preto, že ten colník alebo policajt neslúži celú svoju dobu a dokonca asi ani väčšinu tej svojej doby služobnej pod tým konkrétnym nadriadeným, ktorý si ho vybral. Naopak, dochádza z pochopiteľných dôvodov k neustálym zmenám, ale keď raz je policajt alebo colník prijatý do svojho zboru, tak je v ňom, ľudovo povedané, navždy, pokiaľ nechce odísť alebo pokiaľ tak brutálne neporuší zákon, že ho prepustia. A ten počet prepustených je pomerne nízky z týchto dôvodov. To znamená, že je v záujme štátu, aby sme oveľa prísnejšie kontrolovali to, kto je do toho zboru vpúšťaný a aby to nebolo na ľubovôli jednotlivých rozhodnutí jednotlivých nadriadených. To je otázka prijímania.
Ale za závažnejšiu ešte považujem otázku prepúšťania, kde dnes naozaj je pomerne obmedzená právomoc politických nominantov zo zákona len tak niekoho prepustiť zo štátnej služby. Samozrejme, v nejakej miere sa to deje, aj môže sa to diať. Môžu sa diať tzv. organizačné zmeny, môžu sa diať rôzne iné opatrenia, ktorými sa niekto snaží zbaviť nepohodlného človeka, či už z dobrých, alebo zlých dôvodov, ale zákon o štátnej službe to aj pre dve tretiny zamestnancov finančnej správy obmedzuje.
Naopak, podľa tohto nového zákona bude môcť prezident finančnej správy odvolávať predstavených, to znamená ľudí, ktorí riadia ďalších ľudí z pozície prezidenta, čo inde v štátnej službe umožnené nie je. Nie je dneska možné napríklad, aby som povedal príklad z inej pomerne rozsiahlej úradnej oblasti, ktorá je rovnako veľká, to sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, nie je jednoducho možné dneska, aby generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodol a odvolal z funkcie vedúcu oddelenia sociálnych dávok na Úrade práce v Michalovciach.
To jednoducho dneska zákon neumožňuje. Je ju možné odvolať len na základe zákonných podmienok a musí to vykonať jej teda predstavený, teda konkrétne riaditeľ toho úradu.
Podľa tohto návrhu bude môcť prezident finančnej správy odvolať kohokoľvek, kto je predstavený a kto je vo vertikále riadenia až na najnižšiu úroveň. Ja nemám tie dáta, koľko je to z tých 10-tisíc ľudí, ktorí sú zamestnaní vo finančnej správe, ale dá sa odhadnúť, že je to približne niekde medzi 500 a 1 500 ľudí podľa štatistík. Potom budete môcť, pán minister, reagovať.
Podľa pôvodného návrhu, podľa pôvodného návrhu, ktorý pán minister predložil na pripomienkovanie a ktorý sme, ktorý sme veľmi tvrdo kritizovali, to mohol urobiť aj bez uvedenia dôvodu. To znamená, že bolo tam povedané, že si bude môcť robiť úplne, čo chce. My sme tento návrh veľmi, veľmi tvrdo zas spolu kritizovali, pretože by naozaj zaviedol úplné politické ovládnutie finančnej správy, kedy by každý predstavený po posledného vedúceho oddelenia daňovej kontroly na poslednom daňovom úrade vedel, že ak sa prezidentovi znepáči, tak ho môže na druhý deň odvolať, nemusí to zdôvodniť. Podľa toho nového ustanovenia, ktoré tam je a ktoré teda tam bolo dané po našej vzájomnej diskusii, to môže stále urobiť, len vypadli slová "bez uvedenia dôvodu", čo ja považujem, samozrejme, za pokrok, lebo bez uvedenia dôvodu bolo úplne neakceptovateľné. Ale aj tento spôsob, kde prezident finančnej správy môže zasiahnuť svojou rukou až do najhlbšej doliny akéhokoľvek daňového úradu nepovažujem ja osobne za správny a myslím si, že ak by mal takúto právomoc mať, mala by byť teda oveľa zásadnejšie regulovaná, než je to v tomto návrhu.
Tretí bod, ktorý chcem povedať a budem už aj ním končiť, lebo naozaj som sa pokúsil vytiahnuť to, čo považujem za dôležité, je, tento návrh, naopak, nerieši to, čo sa v tejto istej snemovni v tomto istom čase rieši pri ozbrojenom zbore policajnom, a to je inšpekcia. Na rozdiel od Policajného zboru, ktorý už dnes má inšpekciu, ktorá je aj dnes zákonom – hoci veľmi stručne – regulovaná, tak v prípade finančnej správy dnes neexistuje nejaká zákonná regulácia. Samozrejme, každý orgán má svoje vnútorné kontrolné mechanizmy, ktoré si ustanovuje vnútornými predpismi, ale tieto plne podliehajú prezidentovi finančnej správy. On si ich tvorí a riadi, ako on uzná za vhodné. Všetci vieme, že posledné minimálne dva roky bola v tejto krajine rozsiahla diskusia o policajnej inšpekcii, do akej miery je správne, ak podlieha tomu istému ministrovi vnútra, ktorý je, ktorý riadi aj policajného prezidenta, inšpekcia.
V prípade ministerstva financií a finančnej správy to nie je dokonca ani v tom bode, pretože dnes tá inšpekcia je vnútri alebo teda tá kontrola je vnútri finančnej správy. To znamená, nie je ani pod ministrom financií, že by on mal svojich, že by tá jednotka podliehala jemu. To znamená, už ten dnešný stav, ktorý považujeme na ministerstve vnútra za neprijateľný a teraz ho meníme, tak ministerstvo financií nie je ani v tom bode. Mňa informoval pán prezident bývalý už dneska, pardon, finančnej správy, keď sme o tomto mali vtedy diskusiu a rozporové konanie, že on sa k tomuto modelu hlási a že ak sa bude robiť ešte nezávislejšia inšpekcia, tak finančná správa je pripravená sa jej kedykoľvek zúčastniť.
Ja však chcem poznamenať, pán minister, že keď sme analyzovali ten návrh zákona, ktorý tu v parlamente je, ktorý predložila pani ministerka vnútra včera tejto snemovni, tak to tam uvedené nie je. A tým pádom naďalej, hoci teraz tieto obidva zákony idú paralelne, tak nezávislosť inšpekcie finančnej správy sa v ňom neetabluje. Takže chcel som vás zároveň vyzvať, aby ste v druhom čítaní zosúladili tieto zákony a dodržali to slovo. Lebo ak sa pamätám správne, aj vy ste mi povedali, že vy ste za toto riešenie a že ho presadzujete, nielen pán Imrecze, ktorý už teda dnes nie je vo funkcii. A ak je to tak, tak by som vás chcel vyzvať, aby sme to dosiahli, aby po prijatí tohto zákona naozaj nezávislosť inšpekcie finančnej správy bola rovnako zaručená ako pri Policajnom zbore, respektíve aby bola rovnako funkčne zabezpečená.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 10:29 - 10:31 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem aj kolegom, ktorí teda vyslovili svoj vecný nesúhlas, ale sú v takom stave šoku, že ho nevedeli alebo nechceli skôr artikulovať v tejto chvíli. Ja verím, že budeme mať ešte čas na vecnú diskusiu aj mimo parlamentu, aj v tom. A tiež chcem zdôrazniť, že nemusíme sa zhodnúť na tom, aby sme vedeli spolu diskutovať, a koniec koncov aj dobré vládnutie vyžaduje, aby sme vedeli nájsť dohodu aj tam, kde máme na veci rôzne názory, pretože inak sa nikdy nič nezmení. A preto som aj vyzval v tom prejave k tomu, aby sme o tom diskutovali už dnes, aby sme si za ten rok a pol do volieb naozaj vydiskutovali, kde sú tie spoločné veci, a ktoré máme, máme aj odlišné, a táto vízia sa týka všetkých demokratických politických strán.
K samotnému pánovi poslancovi Hrnkovi (zaznievanie gongu). Ja som rozmýšľal, pán poslanec, prečo sa ma nejak nedotýkalo to, čo ste hovorili. Nejak mi nestúpal tep ani tlak, ani, ani, hoci ste hovorili veľmi agresívne, a musím povedať, že ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Ten dôvod je v tom, že vaša zúrivosť, ktorá vás viedla, ja som to napočítal, myslím, že tam boli asi štyri lži v tom, čo ste povedali, úplne faktografické lži, ten pokoj môj je aj v tom, že ja na rozdiel od vás chodím každý deň po ulici. Ja nakupujem pre svoju rodinu, ja sa prechádzam po celom Slovensku od Svidníka po Bratislavu a môžem vám povedať, že ľudia so mnou súhlasia aj nesúhlasia. Niektorí ma majú radi, niektorí ma nemajú, to je normálne v politike. Ale môžem vám jednu vec povedať. Všetci ľudia veria, že ja mám čisté ruky, pretože moja história v politike aj mimo to dokazuje. Tým pádom urážky vaše sa ma nijak nevedia dotknúť, obzvlášť, keď sú klamlivé, ale náhodou aj keby aj boli pravdivé.
Takže, pán poslanec Hrnko, menej promile, viac uvažovania a príjemný deň vám prajem.
Skryt prepis