Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 14:24 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2019 17:20 - 17:21 hod.

Darina Gabániová
Ďakujem. Pán podpredseda, prosím, aby bolo uvedené do záznamu, že som pri hlasovaní č. 51 o Štátnom fonde rozvoja bývania od 11.00 hod. hlasovala za, ale vykázalo ma, že som sa zdržala. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2019 10:31 - 10:32 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, toto je tortúra, ktorú budeme opakovať donekonečna, pretože týchto potenciálnych dôchodcov alebo už aj terajších dôchodcov budeme musieť neustále sanovať. A neustále sanovať na úkor všetky... Teda bude sa tam používať solidarita všetkých tých občanov, ktorí sporia v I., prípadne, no, v I. pilieri. Môj názor je taký, že II. pilier mal byť zrušený.
Po druhé nemám rada, keď sa zavádza a keď sa rozpráva o ľuďoch, ktorí majú investované peniaze v rukách dôchodcovských správcovských spoločností ako o sporiteľoch. Prosím vás, nejde o sporiteľov. O sporiteľov môžeme, o sporiteľoch môžeme rozprávať, keď ide o III. pilier, prosím. To je produkt, ktorý poskytujú normálne banky. Tam je sporenie. To, ako s tým banka nakladá a ako to zhodnocuje, to je druhá vec, ale tam istinu má človek istú, jak sa hovorí. Takže nejde o sporiteľov, ale o investorov a to je diametrálny rozdiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:31 - 12:33 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Tak na margo toho, že, áno, strana SMER bola ixkrát pri moci, ixkrát realizovala, teda mala mandát od občanov atď. Vždy som vystupovala, aj keď Zajac zavádzal svoju reformu, môžete si pozrieť moje vystúpenia, v histórii si to nájdete Národnej rady. Tam som povedala dostatočné množstvo argumentov, dostatočné, všetko, čo bolo treba povedať vtedy, neboli sme pri moci. V 2006, keď sme chodili medzi občanov pred voľbami tesne, tak som ja bola tá, ktorá som hovorila, prihovárala sa občanom za jednu štátnu poisťovňu.
Ja som za to, aby sa s verejnými prostriedkami nakladalo zodpovedne a účelovo a racionálne a s náležitým efektom potom aj. Možnože to je idealizmus, ale tak by to malo byť. A myslím si, že kým sa nezvýši sebauvedomenie občanov a kontrola občanov, že kým si nebudú vedomí toho, že všade, kde pracujú ich dane, že majú právo kontrolovať a požadovať výsledky.
Každý štát historicky vyzrieva. Aj naša republika, nepochybujem o tom, že vyzreje natoľko na tak sebavedomých občanov, že politici nepôjdu do politiky nato, aby sa obohacovali, bez toho, že by mali za sebou nejakú erudíciu alebo že by ukázali, ako sa vedeli uživiť v občianskom prostredí ako normálni zarábajúci ľudia a že neprišli do prostredia politického len lízať. A dúfam, že občania Slovenskej republiky budú natoľko sebavedomí, že im budú všetkým pozerať na prsty... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.10.2019 12:19 - 12:25 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ja som veľmi rada, že sa obmedzil čas na vystúpenia. Ale momentálne by mi to možno ani nevyhovovalo. Skúsim, skúsim v krátkosti.
No, som elementaristka, učím prvákov a druhákov, a preto musím vedieť to jednoducho a jasne podať veci, aby boli pochopené aj tými, ktorí ešte len sa dotýkajú predmetu, ktorý učím.
Tak dovoľte na začiatok. Takúto, teda stratifikáciu a takúto formu organizácie zdravotníctva môže robiť naozaj len, sa môže robiť takáto forma len z centra. Ak chcete o tom ešte niečo ďalej, tak to si naštudujete alebo dopátrate sa, pretože centrum má všetky možné informácie a vďaka tomu, že bude zodpovedne pracovať, čoho dôkazom je predložený návrh, vízia zdravotníctva, cieľ, aký je tam daný a ktorý je zrozumiteľný, samozrejme, aj pre opozíciu, aj koalíciu, zjednocuje opozíciu aj koalíciu, pretože všetci máme mandát od občanov, všetci chceme robiť pre občanov, akurát opozícia má právo kritizovať koalíciu, ktorá má mandát od občanov, aby realizovala formu dobra svojou politikou. Politika je z gréčtiny umenie vládnuť. Tak opozícia môže mať iný názor a má právo ju kritizovať. Ale keď cieľ je rovnaký, nevidím dôvod, prečo by sme mali sa usmievať alebo pozastavovať nad tým, že sme na jednej lodi a že to cítime rovnako. Neznášam, keď sa pacient nazýva klientom.
Všetko je úžasné, fajn, len jedno mi vadí, že táto reforma sa ide uskutočňovať v nejakom prostredí. A toto prostredie je, prosím pekne, takéto:
Peniaze, ktoré plynú do zdravotníctva, plynú zo zdravotného poistenia. Dve akciové spoločnosti, čo je už nemorálne, sú poverené tým, aby to uskutočňovali. Pretože akciová spoločnosť má zo zákona povinnosť tvoriť zisk a už tu je to nemorálne, pretože sú to peniaze vybrané zo zákona a majú byť určené len na realizáciu zdravotnej politiky. To, že tu funguje súkromný subjekt, ktorý si nezrealizované prostriedky môže odviesť ako zisk, to je precedens celosvetový. To je nonsens.
Najprv malo byť zlikvidované toto, čiže toto malo byť úpravou toho prostredia, kde mohla byť potom už zodpovedne realizovaná táto vízia. Čiže toto A nemôže ísť bez toho B a to B malo byť prvé, pretože keď idem niečo niekde robiť, tak musím mať na to prostredie.
A prostredie je, prosím, také, že u nás občania platia zdravotné poistenie. Veľmi málo občanov je tých, ktorí sa môžu pripoistiť individuálnymi zmluvami, kde v zahraničí potom spoločnosti z tohoto poistenia, z tohoto pripoistenia si môžu odvádzať zisk. Len v Holandsku je 60 % obyvateľov schopných sa pripoistiť. Tým chcem povedať, že u nás sa pripoisťuje málokto, aj keď majú ten súkromný subjekt k dispozícii, a tým chcem povedať, že u nás sú občania chudobní. Môžeme sa porovnať, vieme, aká je u nás priemerná mzda, vieme, aká je u nás kúpyschopnosť obyvateľov. A teraz títo občania, samozrejme, že nároky sú úžasné, chorobnosť je vysoká, pretože obyvateľstvo je chudobné, každý chce byť odliečený na lege artis takzvane, čiže podľa najlepších vedeckých poznatkov a najlepšími prostriedkami. A aby sme to vedeli vôbec nejako zrealizovať, no tak Zajac zaviedol, samozrejme, a umožnil, urobil voľné pole priplácania. A tak sú títo chudobní občania ešte zdieraní priplácaním. No úžasné, úchvatné!
Takže si myslím, že v prvom rade sa treba zamyslieť nad tým a spraviť poriadok s financovaním zdravotníctva a ďalej ísť potom s touto víziou.
Mám ešte 5 minút.
Sme prišli do prostredia, teraz by som chcela ešte ponúknuť takéto niečo: kto z koho. Čo za tým myslím? Kto z koho bude to, že budú sa predháňať štát a súkromní poskytovatelia, kto z koho, kto akú perfektnú nemocnicu pripraví, ako si ju personálne vybaví a kto skôr získa zmluvy. Zo všeobecnej poisťovne alebo z tej súkromnej? U nás totižto dokonca funguje ešte aj v tomto prostredí konflikt záujmov, že istá finančná skupina vlastní nielen platiteľa, ale aj akceptora peňazí. Konflikt záujmov, nonsens! Nonsens.
Myslite si, čo chcete, ja som tu neni nejaký súd, aby som určovala, že čo je pravda, čo nie je pravda, a vlastne už ani nepotrebujem viac povedať.
Vízia je úžasná. Bez A, ja som povedala, že toto by malo byť B, tak bez toho finančného prostredia, bez toho A neviem, ako musíme striehnuť na paprče, ktoré to budú realizovať, aby nebolo deformované to, čo chceme, aby bolo krásne uskutočnené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 15:41 - 15:42 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetnej medzinárodnej zmluvy.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, tlač 1674, pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba určené výbory svojimi uzneseniami zhodne odporúčali Národnej rade vysloviť súhlas s Protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Na základe uznesení určených výborov gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:45 - 12:47 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si urobila pár poznámok a pán poslanec tu načrtol trošičku históriu, vraj históriu, pohľad alebo snahu po hľadaní nejakej kauzality v tom, čo sa vlastne deje. Áno, menia sa politické okolnosti, treba meniť aj možno niektoré skutočnosti.
Fakt je, že my sme nástupnícky štát Československej republiky, ale už hneď pri vzniku Slovenská republika nemá dvojkomorový parlament, ale funkciu prezidenta, tá nám imponovala, z historizmu možno áno, táto funkcia bola v podstate náhrada monarchu a potom boli tie ostatné funkcie, parlamentarizmus, prejavom parlamentarizmu, teda modernej doby. No, modernej, ako sa to vezme.
No a ďalšia vec teda vyvstala, nemožno porovnávať štáty, ktoré majú iný, inú funkciu prezidenta, ktorá skôr je synonymom premiéra, ako je vo Francúzsku, a porovnávať to s nami, kde teda vo funkcii premiéra, prezidenta je pán Macron, ktorý je teda mladý, hej. U nás bola funkcia prezidenta chápaná skôr ako funkcia reprezentatívna, mala reprezentovať, mala ju reprezentovať osobnosť, ktorá sa tam dostala, ktorá má určité, určité verejné alebo verejnoprospešné, preukazujúc celý život svojím konaním, zásluhy, ktorá je teda osobnosťou, ktorá môže túto funkciu spĺňať.
Toto akosi už nie je ponúknuté občanom. Aj tu sa zmenili určite isté podmienky, preto by som obrátila pozornosť tým smerom, že ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:38 - 14:38 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja nie som hovorca cirkví, ale tento zákon určite nie je v záujme cirkví, pretože cirkvi sú si vedomé určite nevyhnutnosti vedenia dokumentácie v štátnom jazyku. Určite je to zjednocujúci faktor aj v cirkevných radoch a okrem toho cirkev si je vedomá aj toho, že zastupuje štát napríklad v civilnom práve pri sobášoch a podobne. Nech, určite tam boli cirkvi použité len ako mimikry. Ako vám veľmi záleží na cirkvách! Úžasné! Udrieť na strunku religiozity, gratulujem! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:24 - 14:26 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ak dovolíte, znova sme pri tom, čo už som tu spomínala v parlamente. Pred vstupom do Únie, resp. po páde totality, tak sa preaproximoval školský systém alebo prirovnával školský systém k systému vonku. A nebralo sa do úvahy, že tu prešlo školstvo reformou školskou, kde sa namiesto stredných dvojročných škôl a vyšších škôl nahradila stredné školstvo, ktoré zahŕňalo všeobecné vzdelávanie, SVŠ-ku, neskôr štvorročné gymnázium, tam to bolo 3-ročné, potom 4-ročné a potom to boli odborné školy, ktoré boli 4-ročné, no a potom učňovské školy, ktoré boli 2-ročné, potom 3-ročné, nakoniec 4-ročné s maturitou.
Tým chcem povedať, že tento náš v podstate ušľachtilý školský systém sa potom surovo prirovnal k tomu, že absolventi škôl, sa nebral do úvahy profil absolventa, ale sa zhodili alebo zahodili na minimálnu úroveň namiesto toho, aby odborní absolventi boli braní ako absolventi high school, pretože to boli vlastne v podstate pred reformou za socializmu absolventi vyšších škôl. Čiže high school. Tak nás hodili na nejaké mizerné vzdelanie a začali nás driblovať do nejakého dosahovania vysokej školy. Namiesto toho, aby všetky naše odborné školy sa stali high school.
Na tento, na túto chorobu teraz klopítame, ak mám povedať, použiť bohemizmus, odvtedy stále, stále, stále. Ak toto sa niekomu zdá ako atavizmus, no tak toto je návrat trošku, lebo predpokladám, že nakoniec profil absolventa, toho, čo sa ide zaviesť, bude mať profil bývalej absolventky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 13:23 - 13:34 hod.

Darina Gabániová
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:55 - 10:57 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ste krásne zhrnuli celú tú našu diskusiu, ktorá, aj keď to, ako povedal predrečník, skĺzlo do debaty nie o predloženej novele zákona.
Ale chcela by som ešte povedať, že áno, Fíni sa inšpirovali pri svojej reforme školstva naším systémom vzdelávania, ktorý tu fungoval pred ´89. rokom, naším a nemeckým, no a verte mi, pretože v tej dobe pôsobil môj otec ako kvestor vysokej školy ekonomickej a potom na ministerstve školstva pracoval, takže tieto informácie mám nie vycucané z prsta. No a okrem toho, história aj spoločenské vedy hovoria o tom, čo ste vy pekne opreli o Mendelove zákony, že elita národa nevyrastá na osemročných gymnáziách, ale zo strednej spoločenskej vrstvy, ktorá sa v spoločnostiach, ktoré nemajú záujem o vzdelaného občana, stenčuje. A spoločnosti, alebo resp. politici a politiky a štáty, ktoré majú pud sebazáchovy a ušľachtilé úmysly a nielen honbu za ziskom, tak tie sa sústreďujú na to a všetky politiky sústreďujú na to, aby sa zhrubšovala stredná vrstva spoločnosti, aby mala odkiaľ vznikať tá elita národa.
Skryt prepis