Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2019 o 10:39 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 10:39 - 10:55 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keď dovolíte začnem odzadu od faktickej poznámky pána poslanca Hegera. Cením tú jeho snahu, snaživosť, tiež sa vyjadril, že je to jeho laický pohľad na vec. Nie je to tak, pán poslanec Heger. Tam vždy, keď už nastupuje ten prísnejší režim, že možno niekoho disciplinárne stíhať alebo je tam vznesené obvinenie, potom má nastúpiť aj dočasné zastavenie už za iný paragraf, s tým sa v zákone ráta. Čiže ten zákon nebol pripravený zo dňa na deň. A čiže my sme na tieto eventuality mysleli.
A keď už mám nábeh, že začať od konca, tak tiež ešte na pána poslanca Dostála by som tak reagoval, že ani ten návrh, čo sa týka pána poslanca Baránika, na zverejnenie tváre nie je novým návrhom, že aj tam to bolo, že nielen o krátkosť času alebo naliehanie na to, že máme skrátené legislatívne konanie, ktoré ja výslovne neznášam. Bol som viac poslancom ako ministrom a vždy som s tým mal problém, aj teraz s tým mám problém a nič horšie pre mňa nebolo, keď som začal tu v Národnej rade prvýkrát ako minister vystupovať, že som nešiel síce štandardným skráteným legislatívnym konaním, ale, ale tam tie lehoty tiež neboli maximálne využité.
Na druhej strane musím povedať, keď už mám otvorenú túto otázku, keď pán poslanec Baránik hovoril, že on chce výsledky, on je zo súkromnej sféry. Ja tiež som zo súkromnej sféry, treba to potom raz vyskúšať, čo to je výkonná moc, že aké sú tam stanovené lehoty, môžete to nájsť aj v zákonoch. Čiže tam nejde nič zo dňa na deň. A poviem vám aj odbor dohľadu nad súdnictvom, koľko má ľudí napriek tomu, že sme to posilnili, ten odbor. Prelúskať toľko dokumentov, ktoré máme, ktoré ešte nás čakajú, to, prosím, nejde zo dňa na deň a nejde ma "vyfaknúť" to, že na niekoho dávame disciplinárny návrh. My ten disciplinárny návrh musíme pred disciplinárnym senátom aj vyhrať.
Ja som veľmi vďačný svojim kolegom, že k tomu veľmi zodpovedne pristupujú a určite nad rámec svojho pracovného času, lebo to sú kvantá, haldy dokumentov, ktoré prelúskame a ideme od začiatku, ako boli zverejnené určité fragmenty len toho, že niektorý sudca sa nesprával korektne, a mali sme indície, že asi v ktorých spisoch. My sme to v momente vyžiadali a, a to riešime.
Čo sa týka zneužiteľnosti. Toto je veľmi, veľmi zásadná otázka. Lebo o čo je toto viac zneužiteľné, keď niekto bude sedieť na poste ministra, ako je možnosť dočasne zastaviť výkon funkcie sudcu cez už dnes platný zákon? Modelujete stále s Harabinom, tak poďme na to. Keď bude ministrom taký človek, ktorý bude mať nekalé úmysly, môže dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu aj podľa dnes platných právnych predpisov, akurát to bude robiť cez disciplinárny senát, ktorý rozhoduje za zavretými dverami a rozhodujú o tom traja ľudia. Tuto bude rozhodovať Súdna rada a verejne. Čo je viac zneužiteľné? Čiže tento argument neobstojí. Áno, je zneužiteľné, ale je zneužiteľné všetko. A druhá vec je, keď niekto je v pozícii ministra, tak asi je v pozícii ministra kvôli tomu, že jeho strana alebo koalícia, ktorej predstaviteľ je, má tu možnosť ovplyvňovať zákon, čiže to v momente zmení. Ako keď vy, ktorí považujete tento návrh za zlý, keď sa dostanete k moci, máte v momente možnosť toto opraviť. My sa nazdávame, že nemáme na čo čakať, chceli sme to predložiť už na minulej schôdzi formou novely, ale dohoda bola aj v koalícii, že ešte to prežeňme, ešte sa na to pozrime. Keď sa vysvitlo, že už žiadne rokovanie Národnej rady nie je naplánované, a vláda musí akceptovať rozhodnutie Národnej rady, tak nič iné nezostalo ako to prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov. Tak pozmeňujúci návrh pani poslankyne Žitňanskej je jasný. Proste, kebyže chceme len upraviť verejné hlasovanie, tak by sme išli len s verejným hlasovaním. My sme chceli upraviť aj to, aby konkrétne funkcionári mali možnosť dať návrh Súdnej rade na dočasné zastavenie výkonu funkcie sudcu. Čiže s týmto návrhom takto nesúhlasím.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Slobodu. Hovoril o tom, že tie zákony by mali byť prediskutované. No tak tento návrh bol prediskutovaný so všetkými zainteresovanými. Je v platnom právnom poriadku ustanovenie o tom, že zákony, statusové zákony, ktoré sa dotýkajú sudcov, by sa mali prerokovať aj so Súdnou radou. My sme to, my to akceptujeme, ctíme si zákon. Čiže tieto návrhy vôbec so Súdnou radou neboli prediskutované, čo predložil pán poslanec Sloboda, a sú absolútne nad rámec. To musím vysloviť, že je to nad rámec podľa § 94 ods. 2 rokovací poriadok, vyslovujem nesúhlas s týmto.
A veľmi sa pertraktovalo v tejto rozprave zverejňovanie tváre sudcov. Je to do istej miery problematické v tom, že nie je tam prokuratúra. Akože môžme argumentovať s hocičím, ale prokurátor nemôže mať lepšie, komfortnejšie postavenie v rámci spoločnosti ako sudca. Proste nemôže mať vyšší plat, vyššiu ochranu, ale bavíme sa o sudcoch aj, aj o prokurátoroch. Pretože prokurátori majú tiež civilné oddelenia, ktoré robia len civili, a vôbec nie sú ohrozovaní na svojom zdraví, živote alebo inak. A to si myslím tiež o civilných sudcoch, ale toto je určitá výnimka pre sudcov, ktorá bola v istom danom čase schválená. Teraz je vystavená obrovskej kritike. Tú kritiku aj beriem, aj ja, ale stále treba myslieť na dve veci. Máme takých sudcov, ktorí z titulu svojej funkcie a výkonu svojho povolania sú vystavení obrovskému riziku. A vidím to. Vidím tie trestné konania, vidím tie ohrozenia a vidím to, že koľkokrát je polícia požiadaná o ochranu obydlia samotného sudcu.
Áno, veľmi rýchlo v ére internetu sa vie dostať niekto k podobizni sudcu alebo prelustrovať, ale verte či neverte, že tá hrozba pre sudcov nejde od ľudí, ktorí majú takéto sofistikálne možnosti. Ide interenčne o podpriemerných páchateľov alebo odsúdených obžalovaných, ktorí takéto možnosti nemajú. A aj tie odhalenia, že chcú niekoho ohroziť na živote a zdraví z radov sudcov, sa nám dostávajú o to ľahšie, lebo robia to troška primitívnejším spôsobom. Čiže tuto vyslovujem takú, že keď už, tak aj prokurátori, a dajme tam výnimku, že tí, ktorí fakt môžu byť z titulu výkonu svojho povolania ohrození na živote, na zdraví, aby túto výnimku mohli mať. No ale čo si od toho sľubujeme? Lebo fakt toto, viac sudcov nebude mať s tým problém. To, to verím. Veľa sudcov s tým nebude mať problém, ale výkon tých funkcií to neovplyvní. My by sme v prvom rade mali zabezpečiť, aj vláda, aj parlament, aby nebola takáto hyperbolizácia práva, príliš často sa meniace právne predpisy. Ísť osobne príkladom. A po tretie, vytvoriť také prostredie pre sudcov, aby ich to ani nenapadlo byť skorumpovateľní, byť na strane jedného, rozhodovať contra legem, zaujato alebo pridržiavať jednej strane.
A tuto idú potom ďalšie inštitúty, ako je vedenie súdu, ako je vyhodnotenie, aj čo povedal správne pán poslanec Baránik. Toto bude kľúčové. Nemôže byť, neexistuje, že každý sudca je vyhovujúci. Ten zákon bol napísaný dosť dobre, teraz už treba fakt tých sudcov zobrať na pranier, že tí, ktorí ste zlí, nevyhovujúci, aby ste mali aj také ohodnotenie, aby ste potom aj zo systému odišli. Deje sa to, ale skôr sú to výnimky ako pravidlo. A toto musí byť pravidlo. A teraz už je, nastala doba, vidíme tú dobu, že sami sudcovia sa stránia tých kolegov, ktorí nemajú čo v talári robiť.
A ešte jedna vec, čo je veľmi dôležité. Opozícia teraz má snahu tieto kauzy alebo tento zle fungujúci systém pripisovať tej alebo onej vládnej koalícii. Ako som mal možnosť sa oboznámiť s niektorými skutočnosťami, tak je pravdou, že niektorí sudcovia sú pomerne služobne mladší, ktorí majú takéto praktiky, ale je tam veľká časť aj tých, ktorí sú v súdnictve 25 – 30 rokov a boli alebo sú vo funkciách. A ryba vždy smrdí od hlavy.
Keď sa uvažovalo nad tým, že by mali aj sudcovia výsluhový dôchodok, tak som povedal, že fúha, že ten príplatok pri starobnom dôchodku by sa zrušilo, ale bol tam jeden dobrý postreh, že možno by tí, ktorí čakajú v talári len na to, aby dovŕšili svoj vek odchodu do starobného dôchodku a už sa im nechce robiť, možno by odišli skorej. Veď som vtedy povedal, že za úvahu by to stálo, lebo toto je, tie nekalosti, ako sa teraz objavujú, idú naprieč tomu, že kto bol pri moci. Proste bol to uzavretý systém, ktorý si strážili, do ktorého, o ktorom sme niečo vedeli, ale dôkazy neboli.
Vy ste, pán poslanec Baránik, hovoril o tom, že jeden sudca už je na obed pod vplyvom alkoholu. Dajte mi medzi štyrmi očami jeho meno a určite budeme konať. Ja si zavolám toho predsedu súdu, že máš tam takého sudcu a prečo nekonáš. Lebo to je základ, lebo predseda súdu má konať v prvom rade. Ten je v každodennom kontakte so sudcami. A keď nekoná, nebude konať, to je dôvod na odvolanie. Minister, chvalabohu, minister spravodlivosti nemá také právomoci, ako mal kedysi, že odvolávať predsedov súdov hlava-nehlava. Lebo potom príde nový minister, všetkých vymení a dá tam svojich ľudí. A potom, o čom to bude? Zas len o politike. Čiže veľmi dobre je nastavený systém, ale keď sú tu dôvody na odvolanie sudcu, predsedu súdu, tak nech sa to využíva, ako som to využil aj ja.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, je tu návrh vlády, bohužiaľ, je to v skrátenom legislatívnom konaní, parlament sa rozhodol, že už žiadne rokovanie nebude, tak museli sme akceptovať tento stav. Hovoríte o zneužiteľnosti. Zneužiteľné je všetko. Zmení sa v marci zákon, buď k lepšiemu, alebo k horšiemu, to je vec pohľadu alebo väčšiny v parlamente, ale hovorím, že nič horšie nebude, ako je teraz, lebo aj teraz, keď je na poste ministra spravodlivosti osoba, ktorá chce niekoho stíhať nečestným spôsobom alebo s nečestným úmyslom, tak to môže robiť a dočasne mu pozastaviť výkon aj cez disciplinárny návrh, aj tam je dočasné zastavenie. Tento mechanizmus podľa mňa ešte je lepší ako ten, toto je ešte menej zneužiteľné.
Ďakujem pekne za pozornosť. Tak želám vám dobrú voľbu z tých alternatív, ktoré sme navrhli, lebo potom fakt už teraz bude aj na nás. My sa, budeme do poslednej chvíle robiť na ministerstve tak, aby sme tieto veci odhalili, podávali návrh na disciplinárky aj trestné oznámenie. Robíme s políciou, ale ja si myslím, že tá pomoc, o ktorú sme požiadali tým návrhom zákona, by nám padla na úžitok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 9:01 - 9:09 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vystúpim v druhom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Znova idem to odôvodniť.
Po udalostiach, ktoré nastali po 22. auguste, keď došlo k zaisteniu mobilov niekoľkým sudcom a následne nebolo vznesené obvinenie, ktoré sme, asi každý logicky očakával, vysvitlo, že ani ministerstvo, ale ani nik iný nie je aktívne zainteresovaný na tom alebo proste nemá takú právomoc, aby aspoň dočasne upravil vzťah týchto sudcov v spoločnosti, že naďalej títo sudcovia budú v talári vynášať rozsudky. S tým, že sú dve možnosti: dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, a to jednak pri vznesení obvinenia alebo cez disciplinárne konanie. Ale čo v prípade, keď tu disciplinárne previnenie nie je? Alebo ešte nie sú dôkazy o tom, že tu nejaké previnenie je? A tento marazmus vlastne pri niektorých sudcoch trvá dodnes. Majú zaistený mobil políciou. Vieme, že vo veci prebieha vyšetrovanie, a títo sudcovia naďalej vykonávajú svoju činnosť.
Idem ďalej, lebo toto je len vytrhnuté pasáže z odôvodnenia predkladacej správy. Toto je jedno, že nekonajú orgány. Toto je jeden z dôvodov. A to sa môže hocikedy stať, že orgány nebudú konať. Ale my nevieme, prečo nekonajú priamo voči tým osobám. Lebo dosť dobre viem, som v kontakte, my dávame plnú súčinnosť polícii, že, že konajú, že vo veci prebieha vyšetrovanie. Čiže ani to nie je pravda, že by nekonali. Len nie vo fáze, že by konkrétne vzniesli obvinenie voči niektorým sudcom.
Takže toto je ďalšia fáza. A ešte ďalšia je, že ešte sa len chystajú zverejniť ďalšie veci, o ktorých ja už z titulu funkcie mám vedomosť, ale tieto informácie uzrú svetlo sveta a budú to tu tí ďalší a ďalší sudcovia, ktorí aktívne nekonali. Čiže nemám ani teraz ešte právomoc a ani vôbec dôkazy o tom, že niečo nekalé by konali. Len sa spomína niečo, že sú napríklad "naši" alebo "však tí nám vyhovejú". No samozrejme ideme, my sme to pozreli, ktorý je to sudca, snažím sa ich identifikovať, ktorý je to sudca, v ktorých prípadoch asi konal v prospech niekoho a príde na rad. Ale keď sa vyskytne, že ďalší sudcovia konali nekalo alebo sa nečestne zachovali, ale dôkazy ešte nikde nebudú, tak ja si myslím, že to bude problém, aby títo sudcovia aj do času, kým nedôjde k obvineniu alebo k návrhu na disciplinárne konanie voči nim, zostali v talári a súdili ďalej.
Je tam rad mechanizmov ako to doriešiť. Čiže ideme normálne do tej konštrukcie, ako je pri disciplinárke alebo pri obvinení dočasne zastavený výkon funkcie sudcu. Ale s tým, že keďže nejedná sa o konkrétne obvinenie alebo o konkrétne konanie, prehrešok, tak navrhujeme 80 % platu tomu sudcovi, ktorý sa nebude môcť zdržiavať na svojom pracovisku. Ale každý mesiac bude môcť na orgán, ktorý vlastne rozhodne o tom, že bude mať dočasne pozastavený výkon, čiže na Súdnu radu, môže podať každý mesiac návrh, aby Súdna rada zrušila takéto rozhodnutie. A Súdna rada bude môcť toto rozhodnutie zrušiť aj na vlastný podnet alebo na podnet toho, kto takýto návrh dal, buď minister, predseda Najvyššieho súdu alebo predseda Súdnej rady. A to isté sa týka prokurátorov, lebo o tom sme sa nezmienili ani v úvode, ani v rozprave k prvému čítaniu alebo k skrátenému, že toto isté sa bude týkať aj prokurátorov.
Keď dovolíte, ja som videl už tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené na ústavnoprávnom výbore, sa ospravedlňujem, ale mal som osobné, veľmi osobné dôvody, že som sa nezúčastnil rokovania ústavnoprávneho výboru, a k tým návrhom.
Čo predložil pán poslanec Sloboda, tak to aj formulácia je nešťastná, lebo neguje celý zákon. Čiže nahrádza niečím novým. To je absolútne nad rámec zákona, s ktorým nesúhlasím, že proste toto je faux pas. Toto také nie je možné. (Reakcia z pléna.) No budú v pléne, ale ja som ich už videl.
Pozmeňujúci návrh pani poslankyne Žitňanskej. Áno, sa vyjadrila, že víta tú zmenu, ktorá by mala nastať, podľa mňa veľmi správne, aby Súdna rada rozhodovala verejne. Tu bude do budúcna treba ale ešte zvážiť to, že niektoré rokovania Súdnej rady by predsa len nemali byť tajné. Napríklad keď sa prejednáva zdravotný stav nejakého sudcu, lebo v prípade veľmi zlého zdravotného stavu sudcu ten sudca je spôsobilý, aby bol zbavený talára. Takže ale toto už je hudba budúcnosti. Čiže toto aj ja veľmi vítam, že to verejné hlasovanie bolo. Ale nevítam to, tú ďalšiu časť, ktorá vypustí ten návrh, ktorý sme dali my, lebo by to znamenalo, že všetko zostane po starom.
A potom tretí návrh je pána poslanca Baránika. Ja s tým nemám problém. Jednak, že treba sa pozrieť na to, aby sa nestalo, že prokurátori budú mať takúto možnosť a sudcovia nie. Potom tá disproporcionalita, ktorá nastane, nie je žiaduca vôbec. Prokurátor nemôže byť vyššie postavený ako samotný sudca. A pri trestných sudcoch je to veľmi vážne. Som včera už hovoril, tam dochádza dosť často k tomu, že sú ohrození na živote alebo zdraví alebo na slobode, že proste tí páchatelia, ktorých oni odsúdia, dosť často v sebe nosia takú, pocit krivdy, že proste nie ich konanie ich dostalo do väzenia, ale rozsudok sudcu. A toto by mohlo byť v budúcnosti problém. Čiže ja by som tu skôr vítal, vítal úpravu takú, že aby tam mohla byť určitá výnimka.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 15:22 - 15:46 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Začnem od konca. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, keďže to je fakt jeden z mojich posledných vystúpení z tejto pozície, z tohto rečníckeho pultu, som tu od roku 2002, dovolím si niečo osobné. Som strašne rád, že odtiaľ idem preč.
Pán Baránik. Odvrkol som, pán poslanec, kvôli tomu, lebo teraz som dostal správu, že môj jeden veľmi dobrý priateľ tragicky zahynul. Vy ste... (Reakcia z pléna.) No, ale (zaznievanie gongu) kam to vzťahujete? (Reakcia z pléna.) Môžem? Mali ste priestor... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím vás o pokoj v sále, nech pán minister dorozpráva. Nech sa páči.

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
Čo sú to za argumenty, že keď niekto sa správa nejako, vôbec nemáte šancu, že čo prežíva, a kladiete mu určité vzorce, ktoré sú asi príznačné vám. Zo seba vychádzate. (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím vás, pán poslanec, nekomentujte pána ministra. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec, nechajte dorozprávať pána ministra. Potom budete mať priestor reagovať. Nech sa páči. (Reakcia z pléna.) Poprosím vás o pokoj v sále, v opačnom prípade budem musieť vyhlásiť prestávku. Takže poprosím o kľud.
Pán minister, prosím, pokračujte. Nech sa páči.

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
Toto nepotrebuje komentár. Hovorím to aj kvôli tomu, čo sa stalo, lebo trošku som z toho rozhodený a budem sa snažiť reagovať na každého telegraficky, lebo...
Bola položená otázka, že čo keď nebude nasledovať trestné alebo disciplinárne konanie na to, keď niekomu pozastavíme takto na základe tejto novely výkon. No a čo sa stane v prípade, keď dočasne pozastavíme na základe obvinenia alebo disciplinárneho konania? Čo sa stane? (Reakcia z pléna.) No to je to isté, to isté sa stane. To isté presne, akože môže si to, môžte si to namodelovať, to isté sa stane. A tu, keď niekto je obvinený, keď je v talári, alebo je voči nemu vznesené disciplinárne obvinenie, unesené, to znamená, že ten, kto navrhol uznesenie o obvinení alebo navrhol disciplinárku, čiže mal ešte aj nejaký dôkaz, neuniesol dôkazné bremeno, čo sa stane s tým sudcom? Platí prezumpcia neviny, vráti sa do talára a súdi ďalej. A tiež sa mu vráti plat, doplatí sa mu ten plat, tam je možnosť v rozmedzí, rozmedzí od 30 do 70 percent. To sú odpovede aj na pána Hegera, lebo treba ten, aj ten zákon, keď sa idete už k niečomu vyjadriť, tak prečítajte aspoň zákon, že čo to je za úpravu, ktorá upravuje tieto konania. Čiže to isté, ako to je v disciplinárnom, to isté, len tu modelujme to na prípade štátnej tajomníčky, čo sa stalo.
Pán Heger, a to si tiež vyprosím, že sa nekonalo, lebo keď došlo k zaisteniu mobilu, ona hneď odišla na dovolenku. Vrátila sa z dovolenky, prvá vec, hneď som si ju zavolal, prvá vec, ešte bola vo dverách, oznamuje, že odchádza, tak nebolo čo riešiť. Mal som jej povedať, že nie, pani štátna tajomníčka, vy nikde neodchádzate, vy ešte vydržte do zajtrajšej vlády, lebo vás ideme odvolať zajtra. Mal som povedať; pán Baránik, to sú len, to len vo vašom svete, nie, to je jedno. (Reakcie z pléna. Zaznievanie gongu.) Podpísal som tú dovolenku asi mesiac predtým. To sú také...
Idem ďalej. Keď sa stala, tým pádom sa stala sudkyňou, v momente sme začali robiť na disciplinárnom návrhu. V piatok, keď sme mali hotový disciplinárny návrh, v piatok došla žiadosť od NAKA, aby sme tento disciplinárny návrh nepodali, lebo v tej istej veci už koná polícia. Takže zas, mali sme, napriek tomu sme boli už požiadaní políciou, mali sme podať v tých, pre tie isté skutky disciplinárny návrh a vystaviť sa možnosti vyhnúť sa trestnému konaniu. No samozrejme, ja tiež mám pochybnosti o tom, či to v tomto prípade ne vis in idem je alebo nie je, ale ja som ten, ktorý to musí podpísať. A ja som povedal, že to nepodpíšem, radšej počkáme a nech, nech vznesú obvinenie. Keďže obvinenie stále nebolo vznesené, stále sme nemohli nič robiť, lebo stále to nie je na disciplinárne stíhanie, ale je to na trestné stíhanie. Medzitým sa vysvitlo, že pani štátna, bývalá štátna tajomníčka otvorene verejne klamala v takej veci, ktoré, zásadného charakteru, podali sme na základe tohto skutku návrh na disciplinárne konanie aj s návrhom na dočasné zastavenie jej výkonu sudcu. To prešlo a je postavená mimo výkon. Čiže hneď sme konali, akonáhle sme mali nejakú možnosť konať.
No ale modelujme to, lebo ubehlo, ubehli skoro dva mesiace medzitým. V momente, keď vyšlo najavo, že jej zaistili mobil a zaistili mobil viacerým sudcom, ktorí nemajú zastavenú, zastavený výkon ani Súdna rada nedala návrh, že nespĺňajú sudcovskú spôsobilosť, zaistili mobil. No neviem, vám sa to páči, pán poslanec Dostál? Asi nie, že súdia sudcovia, ktorým polícia musela zaistiť mobilný telefón. Je to na disciplinárne stíhanie, že niekomu polícia zaistila mobil? Je to rečnícka otázka, samozrejme, lebo nie je. Ale je to také avízo navonok pre spoločnosť, že to nie je dobré, nie je správne, že títo ľudia sú vo výkone. A tiež nebolo správne, že pani bývalá štátna tajomníčka, kebyže nejde na péenku, by na druhý deň, ako podala demisiu, by išla na krajský súd a rozhodovala, keďže je trestňáčka, rozhodovala by v trestných veciach.
Čiže kebyže už vtedy máme tento inštitút, tak minister spravodlivosti, predsedníčka Súdnej rady alebo predsedníčka Najvyššieho súdu mohli dať návrh. Aj v tom prípade, kým neprebehne disciplinárka alebo nie je vznesené obvinenie. A je to dočasné riešenie, stále už o dočasnom riešení, vyriešime dočasne aspoň to, že aby títo sudcovia nesúdili, a potom či do toho roka bude vznesené obvinenie, alebo bude podaný návrh na disciplinárne konanie, potom už je vec možnosti získania konkrétnych dôkazných prostriedkov. Keď nezískame, tak áno, po roku súdi, keď získame, môžme podať disciplinárny návrh a keď toho sudcu oslobodia, tak aj tak ide naspäť do talára a tiež sa mu doplatí plat a tiež môže povedať, že môže žalovať o poškodenie dobrého mena. A o tomto rozhodne Súdna rada.
Čiže niekto sa spýta, na základe akých kritérií. No presne tých kritérií, na ktorých, na základe ktorých sa posudzuje aj sudcovská spôsobilosť. Ale hovorím, že stále to nie je v štádiu, čo sa týka dokazovania, že máte konkrétny dôkaz, aby ste mohli ísť na trestné stíhanie alebo disciplinárne stíhanie.
Keď som reagoval na to, že pani štátna tajomníčka bývalá komunikovala s Kočnerom, čítal som sa z novinových, z novín. Pýtali sme sa polície, povedali, že nám spis nesprístupnia. Okej, to je ich právo, no ale nemôžem dať disciplinárny návrh na základe toho, že ja som sa niečo dočítal v novinách. Musím to obstáť pred disciplinárnym konaním, takže aj v tom prípade už tento mechanizmus, ktorý navrhujeme, už by obstál.
Pán poslanec Dostál povedal, že tieň pochybností zostane na týchto sudcoch. No ale ten tieň zostane aj na tých, ktorí boli disciplinárne stíhaní a neboli potrestaní. Tieň podozrenia dostane, pritom platí prezumpcia neviny a títo sudcovia, ktorým pozastavíme dočasne výkon funkcie sudcu, ešte ani v tom štádiu nebudú, že budú disciplinárne stíhaní.
A tie mechanizmy, niekto sa pýtal na mechanizmy. Aké mechanizmy? Hovorím, že predovšetkým, že tak hádam na poste ministra spravodlivosti a na poste predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady budú ľudia robiť, ktorí právne budú troška fundovaní, že vedia čo, aký návrh dajú. Súdna rada potom bude rozhodovať. Ďalší filter je, že každý mesiac môže ten dotknutý sudca dať návrh, aby mu toto dočasné pozastavenie bolo zrušené, každý mesiac. Súdnej rade každý mesiac a každý mesiac Súdna rada sa bude musieť s týmto zaoberať a hlasovať o tom verejne. Stále je tu ešte možnosť na individuálnu sťažnosť, s individuálnou sťažnosťou ísť na Ústavný súd. Máte ďalšiu možnosť.
Ja nehovorím, že toto je dobré, že akože super dokonalé, ale na jednej strane koľké vyhlásenia ste dali, aby sme konali voči štátnej tajomníčke alebo bývalej štátnej tajomníčke, ale keď som povedal, že obvinenie nie je vznesené, takže nemôžem dať návrh na pozastavenie činnosti a tiež nie je to na disciplinárny postih, tak tam ďalšia možnosť tiež je mimo hry. A keď chceme zaviesť to, aby, aby bol nejaký prostriedok na to, aby sme v takýchto prípadoch, vieme konať, tak to je vystavené nie oprávnenej kritike, lebo kritika vždy istá je oprávnená, ale škandalizačnej kritike. Tak potom si rozmyslite, že čo ste povedali pred dvoma mesiacmi a čo hovoríte dneska.
Pán poslanec Budaj rozprával o tom, že keď najmú nejakého bieleho koňa, aby niekoho krivo obvinil. No ale krivo obviniť možno aj teraz niekoho, ale to obvinenie, to uznesenie o obvinení už vydáva niekto iný, to je orgán činný v trestnom konaní, aj to je možné teraz podplatiť policajta, prokurátora, keď je úplatný, tak je tá možnosť. Čiže tento zákon sa absolútne tohto nedotýka, neotvára ďalšie dvierka, tie nožnice, čiže toto je absolútne mimo.
Čo sa týka ešte ďalších možností, ako sa zbaviť zlých sudcov, je to hodnotenie sudcov, ktoré zakladá potom tiež disciplinárnu právomoc, keď sudcovia dostanú zlé hodnotenie viackrát po sebe, nie je náprava. Len musíme už to začať fakt reálne napĺňať. Začína to, samozrejme, od predsedov súdov, začína to tam, aby sudcovia neboli falošne lojálni voči sebe, aby vystupovali kriticky k tomu, komu majú.
Máme na Slovensku takú predsedníčku súdu, ktorá rad radom dáva disciplinárne návrhy, aj jedného sudcu takto pozbavila talára, pán poslanec, čiže máme takéto prípady. Máme prípady, keď predseda sa k tomu stavia trošku inak, dohovorom, aj to sa stalo, že sudca, ktorý zjavne naše predpoklady na to, aby naďalej pôsobil v talári, nespĺňal, tak mu dohovoril a odišiel a vedeli sme, že proste tam musí niečo byť. Ale, bohužiaľ, máme takých predsedov súdov, ktorí hovoria, že no a čo, ja dám disciplinárny návrh, to mi možno neprejde a potom po štyroch rokoch, keď mi skončí funkčné obdobie, sa vrátim do talára. Tak tam takému predsedovi som povedal, tak potom odíď hneď alebo keď ti skončí volebné, tak už ani sa neprihlás, lebo toto je o čom?
Bola otázka, že čo bude robiť sudca, keď takto bude mať pozastavený výkon. No bude mať, to isté bude robiť, keď pozastavíme výkon sudcu v rámci disciplinárneho konania, to isté bude robiť, to isté. (Reakcia z pléna.) Nebude môcť chodiť ani do práce, nebude môcť chodiť ani do práce, toto proste, toto už dnes je. (Reakcia z pléna.) Nie, nie je to péenka, ale toto je dnes, že my nič nové nenavrhujeme, ten inštitút tu je, ten inštitút tu je, ale hovorím, že to je, rok je maximum, musíme tam nejakú hranicu dať, ale hovorím, že stále je tam mesačne a Súdna rada, mesačne môže sudca navrhnúť, aby Súdna rada preskúmala toto rozhodnutie a samotný navrhovateľ môže dať preskúmať, ale aj Súdna rada samotná môže sa uzniesť na tom, že toto dočasné pozastavenie výkonu sudcu ruší.
Karanténa pred mediálnym tlakom. Tak prečo ste chceli, aby títo sudcovia pred dvoma mesiacmi mali pozastavený výkon, a teraz hovoríte o tom, že keď neni pozastavený výkon, tak, tak budem ich chrániť pred mediálnym tlakom? Pred dvoma mesiacmi ste to chceli, aby mal aj sudca, ktorému bol pozastavený výkon funkcie sudcu, aj bývalá štátna tajomníčka, vtedy ste chceli, aby mali pozastavený výkon funkcie sudcu, a teraz hovoriť o tom, keď sa mi niekomu pozastaví výkon funkcie sudcu, čiže bude pod nejakým, v karanténe pred mediálnym tlakom.
Nie, to je, viete čo, ja si viem predstaviť aj to, že bude potrebné pozastaviť výkon funkcie sudcu aj u takého, ktorý, o ktorom sa vyskytne, že s tou vecou, nejakou nekalou vecou nemá nič spoločného. Ale to je dôležité pre toho sudcu samého. Pre súd ako taký, kde pôsobí ten sudca, ale aj pre celú justíciu.
Určite je vám známe, že máme tu jeden prieskum verejnej mienky, kde drvivá väčšina respondentov sa vyjadrila k tomu, že nedôverujú súdom, že súd nekoná nezaujato, spravodlivo. Na druhej strane aj to sa vysvitlo, že 80 % týchto respondentov v živote nebolo účastníkom žiadneho súdneho konania. Hopa, môžme sa skrývať, že oni neboli účastníkmi konania, že nemajú empirickú skúsenosť so súdmi, schovávať sa za čísla, za štatistiku, ale načo nám to je. Dôležité je, že ľudia nedôverujú súdom, či bol už na súde, alebo nebol na súde. To je tu ten problém. A keď nechávame rozhodovať v mene Slovenskej republiky sudcov, u ktorých ešte nie sme v štádiu, aby ich polícia obvinila, alebo nie sme v štádiu, aby sme ich disciplinárne stíhali, tak dobre, nech sa Národná rada rozhodne, podľa mňa toto nie je správne.
Čo sa týka fotografií, neviem, tu som na vážkach, čo sa týka trestných sudcov. Aj dneska som musel vybavovať ochranku pre ďalšieho sudcu, kde sú tie hrozby reálne. Kde sú tie hrozby také, že polícia rozbieha trestné stíhanie pre pokus o vraždu. Však pozrite sa aj z tých výpovedí tých obžalovaných už teraz z vraždy Jána Kuciaka, že mali ísť ďalej na prokurátorov. Je to, je to na zváženie, ja som tomu otvorený, jednak v 21. storočí, keď máme internet, ľahko sa dopracujeme k nejakým fotografiám a hlavne keď niektorí ľudia, hm, niektorí, väčšina z nás sa veľmi nezodpovedne správa k vlastným osobným údajom na sociálnych sieťach a rôznych vyplnení rôznych zľavových kariet a neviem čoho všetkého, čiže toto, hovorím, že toto je fakt na zváženie. Určite by som o tomto rozvíril ešte väčšiu debatu a bol by som zvedavý na názory aj ľudí, ktorí pôsobia nielen v justícii, ale v bezpečnostných zložkách.
Čiže ešte raz, lebo vidím, že niektorí nepochopili a nechcú pochopiť. Je to dočasné opatrenie na to, kým pochybnosti o čestnosti daného sudcu nerozplynú. Príde k niečomu a príde, bohužiaľ, v tej Threeme sú, je zmieneno viacero sudcov, aby som sa takto vyjadril, ale už nemáme len túto kauzu. Tých káuz je viac, nielen v Bratislave, bohužiaľ, pán poslanec Baránik, je to aj na iných súdoch, ale buďme radi, že keď už sme tu, tak nech tento kalich horkosti justícia vypije do dna, aby sme sa mali odniekiaľ odraziť. Uvidíme kedy, ale treba to využiť. Treba to využiť, už aj tú náladu medzi sudcami, ktorá je. Už sa vyčleňujú od tých nečestných, už upozorňujú na to. A predovšetkým som rád, že, že, a nabádam ich, že nech sa prihlásia tí, ktorí sú nezaťažení nejakými netransparentnými vzťahmi, za predsedov súdov. Lebo aj tuto je taký problém, že ten predseda súdu má určité právomoci, ktoré nevyužíva a vlastne ten systém potom funguje ďalej.
Čiže dočasné opatrenie a zneužitie. Všetko je zneužiteľné, bohužiaľ. Je to o ľuďoch, kde vystupuje ľudský faktor, tak to bude. Vieme to eliminovať s tým, že sú tam opravné prostriedky, vieme to eliminovať s tým, že to má byť transparentné, vieme to eliminovať s tým, že o tom budú rozhodovať na to kvalifikovaní ľudia. Vieme to ovplyvniť, že mesačná, na mesačnej báze; tak ja byť sudcom a myslím si, že nemá byť môj výkon dočasne pozastavený, tak ide o moju česť, tak každý mesiac dám ten návrh, obrátim sa na Ústavný súd so sťažnosťou. A potom budeme mať rozhodnutia, ktoré si myslím, že už by mali byť objektívne, ale toto rozhodnutie nechám už na vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 11:36 - 11:43 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ak nič mimoriadne sa neudeje, to je asi posledný návrh zákona, ktorý ja v tomto pléne predkladám a asi poslednýkrát som v tomto, pri tomto rečníckom pulte. Pre mňa to je veľmi vzácna chvíľa, ale ktorú si zatiaľ ani veľmi neuvedomujem.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám návrh zákona, ktorý reaguje na negatívny vplyv tých udalostí, ktoré vyvolali zverejnené komunikácie z niektorých trestných spisov a všeobecne situácia, ktorá sa udiala aj po zverejnení týchto nahrávok, keďže čakali sme, že orgány činné v trestnom konaní niektoré súdy obvinia alebo budú nejak inak činné. Na druhej strane ministerstvo nechce ísť do možného ohrozenia trestných konaní, o ktoré sme boli aj požiadaní príslušnou zložkou Policajného zboru, aby sme v týchto skutkoch disciplinárne návrhy nedali, lebo vo veci už prebieha vyšetrovanie. (Zaznievanie gongu.)
Na druhej strane máme tu skutočnosti, ktoré ale nezakladajú ani disciplinárne, ani trestnoprávne konanie a proste nie sú takého charakteru, aby niektorí z poverených a príslušných orgánov mohol konať, ale tá dôvera verejnosti k justícii môže byť ohrozená. Môže byť ohrozená dobrá povesť sudcov, samotného sudcu, ktorý je dotknutý, súdnictva celého a celého súdu a súdneho systému. V týchto prípadoch, keď nie je možné konať a bolo by žiaduce, aby dočasne v mene Slovenskej republiky títo sudcovia; ani jedno meno zatiaľ také nepadlo, padli mená tu dnes takých sudcov, ktorí sú buď už disciplinárne stíhaní, alebo sú už mimo talára. Bavíme sa o sudcoch, ktorých mená ešte tu nepadli, ale padnú a pôjdu, lebo budú zverejnené. Sčasti už boli, Súdna rada ich niektorých predvolala. Čiže u týchto sudcoch, u ktorých by bolo lepšie, aby dočasne nesúdili, kým sa tieto pochybnosti okolo ich osôb nerozplynú, bol dočasne pozastavený výkon buď na návrh ministra, buď na návrh predsedu Najvyššieho súdu, alebo na návrh predsedu Súdnej rady. Nebude o tom rozhodovať ani minister, ani predseda Súdnej rady, ani predseda najvyššieho, bude o tom rozhodovať Súdna rada na základe potom hlasovania, ktoré bude verejné.
Je to dočasného charakteru a je pravdou to, že aj po roku môže sa stať, že nič z týchto podozrení sa nepotvrdí, sudca, aj keď bude rok mimo výkonu, sa vráti do funkcie, ako sa vráti aj ten sudca, ktorému sa disciplinárne previnenie nepreukáže, alebo aj ten sudca, ktorému sa nedokáže trestnoprávne previnenie. Čiže nič nóvum to nie je. Proste máme sudcov, ktorých sme trestne stíhali a neodstíhali, nebolo unesené dôkazné bremeno na strane štátu, súd oslobodil a ten sudca súdi. Alebo disciplinárne. A nemôžem povedať, že tí, ktorí boli oslobodení v disciplinárnych konaniach, sú osobami, ktoré nemajú žiadnu škvrnu. A toto je, toto by mohlo byť riešenie práve pre tieto, aj pre tieto prípady, aj pre tie prípady, kde ešte zbierame materiály na to, aby sme mohli disciplinárne odstíhať. A to nie raz, to nie sú týždne, ale mesiace. To sú haldy spisov, ktoré musíme prelúsknuť.
Ministerstvo spravodlivosti, samozrejme, ešte teraz z trestnej sekcie sme preradili ľudí na dohľad, aby sme to stíhali, aj tak je toho strašne veľa. Ale kým nevieme dať návrh na disciplinárne stíhanie, aj dovtedy by bolo žiaduce, aby sme týmto sudcom vedeli pozastaviť výkon. Je to na Národnej rade, to je len návrh vlády.
Hovorí sa o nejakých gumených paragrafoch, hovorí sa o nejakých možných zneužitiach. Strata sudcovskej spôsobilosti je tiež niečo, čo nie je taxatívne napísané v zákone, čo treba dodržať. Proste vieme, o čo sa jedná. Aj to posudzuje Súdna rada a disciplinárny senát. Čiže aj toto bude viesť, môcť posúdiť Súdna rada, že kedy nastane tá situácia u toho sudcu, ktorý nie je trestne stíhaný, nie je disciplinárne stíhaný, ale predsa len akože dočasne by bolo potrebné, aby nebol vo výkone.
A je tam ďalšia časť v návrhu, je o tom, aby Súdna rada hlasovala verejne. A už som, pri odôvodnení návrhu na skrátené legislatívne konanie som povedal, že keď sme na minulej schôdzi chceli sem doniesť kvázi túto úpravu v inej textácii ako pozmeňujúci návrh k otvorenému zákonu 385, tak už vtedy toto bolo pretraktované jednak na tej pracovnej komisii, aj potom v deň, keď sa mala predložiť novela v Národnej rade. Je tu pán poslanec Kresák, ktorý výslovne trval na tom, aby bolo hlasovanie verejné. A napokon ešte samotná Súdna rada predtým, ako sme schvaľovali tento návrh zákona vo vláde, samotná Súdna rada tiež požiadala, aby táto úprava uvidela svetlo sveta.
Takže toto sú návrhy vlády, poprosím o ich podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 10:06 - 10:08 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán poslanec, je to parlament a mali by ste sa správať tak, ako na poslanca by sa patrilo. (Potlesk.) Od tohto sa to odvíja, že ako sa správate vy. Mali by ste ísť príkladom pre všetkých občanov.
Že tu klamem. V čom som klamal? Vy ste nie jeden, ja nepoviem, nepoužijem pojem, že klamete. Ja som povedal, že nehovoríte pravdu alebo sa mýlite, lebo odvolal som aj pani predsedníčku, že nikoho som neodvolal. Odvolal som pani predsedníčku Okresného súdu Bratislava I vlani takto, keď sa stratili spisy. Nevy; som, povedal som, že nebudem vymenovávať za predsedov, ani sa nech neprihlásia takí, ktorí majú netransparentné vzťahy, a idú preč z predsedníckych postov ďalší sudcovia. Nebudem vám rozprávať mená.
Ale takisto v momente som si zavolal pána predsedu Bratislava III a mal na výber, buď okamžite odíde, alebo ho okamžite odvolám. Takže nerozprávajte také veci, ktoré sa nezakladajú na faktoch.
A na ostatné ani nemá zmysel reagovať potom.
Skryt prepis
 

4.12.2019 9:40 - 9:51 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja využijem túto možnosť, aby ste vedeli na mňa aj reagovať, lebo ide o veľmi vážnu tému. A jeden z dôvodov, prečo tento návrh alebo návrhy riešenia tej situácie, ktorá nastala v justícii, ktorá nastala, pán poslanec Dostál, teraz. Teraz máme dôkazy, teraz máme konkrétne mená, konkrétne skutky, tak sa nedostala na minulú schôdzu predloženým pozmeňujúcim návrhom práve kvôli tomu, že tu bola ešte veľmi živá diskusia. Pán premiér zvolal okrúhly stôl všetkých zainteresovaných od Generálnej prokuratúry, polície, Súdnu radu, ministerstvo spravodlivosti a sedeli sme nad tým. Policajný prezident, ministerka vnútra. Nie je vznesené obvinenie, lebo; nie je vznesené, lebo tak orgány činné v trestnom konaní kvôli niečomu takto sa rozhodli. Nechápem, nevidím. Možno majú dôvod, možno fakt majú, nevidím. To by som fakt musel spoznať ten spis, konkrétne skutkové okolnosti. Ale tiež sa mi zdá čudné, tiež som očakával, keď vyšli tie veci najavo, že tu bude otázka času, že mi to oznámia, že je vznesené obvinenie proti konkrétnym sudcom, a ja už idem ďalej. No nie je. Čudujem sa, ale bohužiaľ.
Ale nie je pravda, že my máme suplovať teraz, to je nešťastná formulácia, ktorú ste vyňali z kontextu odôvodnenia. Ale ja som povedal aj odôvodnenie ďalšie a to je, že proti niektorým sudcom ani nebude vznesené obvinenie, lebo sa len spomínajú, nie v najlepšom, spomínajú sa. Dôkazy na to asi nezískame a keďže nezískame na to dôkazy, nemôžeme dať ani disciplinárny návrh, lebo disciplinárne konanie také isté, to je, má, riadi sa trestnoprávnym procesom. Čiže keď niečo tvrdím, tak to musím dokázať. Pozrite sa, Štefan Harabin ako vyšiel z tých svojich disciplinárok. Akože najľahšie je dať niečo napísať, ale keď ide len o to, aby minister spravodlivosti vyfajkol svoju úlohu, že dal disciplinárny návrh, tak mne nejde o to. A hlavne pri disciplinárnom návrhu, keď už chcem, aby ten sudca nesúdil, aby mal pozastavený výkon, tak tam už tie skutkové okolnosti musia byť veľmi závažné. To je taxatívne vymedzené. Čiže nie každý disciplinárny postih môže byť zároveň podnetom na to, aby sudca mal pozastavený výkon.
A čo sa stane; pani poslankyňa Žitňanská sa stále, že čo sa stane, ak nebude vznesené obvinenie, nebude daný návrh na disciplinárne konanie. No ale je to ešte vždy ľahší odvar ako niekto, keď bol podozrivý zo spáchania disciplinárneho skutku, navrhovateľ si myslel, že má tu dôvod na podanie disciplinárneho návrhu, aj to odôvodnil, má na to aj dôkazy a aj tak nedošlo k disciplinárnemu potrestaniu sudcu. Čiže sudca sa vrátil do talára, samozrejme, plat sa mu doplatil, lebo aj také prípady máme. A nie jeden. A nie jeden. Takže ten mechanizmus bude asi ten istý. A tu len ide o podozrenie, to je, ani nie konkrétne toho, že ty si niečo spáchal, ale proste terajšie tvoje pôsobenie v talári aj pre teba, aj pre celú justíciu, aj pre celú spoločnosť nie je dobré.
Čo sa týka verejnosti hlasovania, to bol ďalší problém, s ktorým sme sa borili tu v Národnej rade na minulej schôdzi a napríklad pán poslanec Kresák, musím uviesť, vyslovene trval na tom, aby to bolo verejné hlasovanie. Takže mne sa tiež pozdávala skôr táto možnosť a na pracovnej skupine, ktorá robila aj tento návrh zákona, sa o tom živo diskutovalo. Samozrejme, rozhodnutie Súdnej rady, toto rozhodnutie, že to išlo, malo svoj vplyv, ale hovorím, že toto už bolo diskutované vtedy.
Pán poslanec Dostál hovoril, že pártýždňový rozdiel by nám neuškodil. To nie je pár týždňov, to je dobrých pár mesiacov. Treba poznať ten legislatívny proces. Ja som to tiež predtým, ako som bol poslancom, som nevedel, že koľko to je dní, kým to sa dostane na vládu, kým z vlády potom sem, čiže to by sa do volieb nestihlo.
Môžme sa zachovať tak, že budeme obviňovať tu orgány činné v trestnom konaní, že máte konať a vy nekonáte a tí sudcovia naďalej súdia. Môžme. Môžem to aj ja spraviť a budem prstom ukazovať každý deň alebo dávať disciplinárky s možnosťou, že ich disciplinárne odsúdia a potom trestnoprávne že budú. Alebo podať disciplinárnu tak, že nebudem mať dôkazy. Ale ja som konal, lebo disciplinárku som podal a záverom dňa ten sudca aj tak disciplinárne nebude postihovaný. Takže vieme hrať túto alibistickú hru, ale načo. To nám nepomôže. Máme tu konkrétny problém. A konkrétny problém je ten okrem toho, že orgány činné v trestnom konaní nekonajú v niektorých prípadoch, o ktorých si myslíme, že by mali konať, hovorím, že nevieme, nevieme posúdiť. Máme taký dojem, ale nie z toho, že čo vidíme v spise. A možno fakt nekonajú, keď by mali.
Ale máme tu druhú skupinu sudcov, voči ktorým dôkaz nemáme a podľa všetkého v krátkom čase ani nebudeme mať. Ale boli predvolaní pred Súdnu radu. A Súdna rada tiež tam nezistila také skutočnosti, aby mohli dať disciplinárny návrh, ako dali voči niektorým. A ďalšie mená sa objavili. A nebude žiaduce, aby títo ľudia súdili v tomto danom čase, kým všetky tieto pochybnosti buď sa nerozplynú, sa vysvitne, že ten dotyčný pán sa len oháňal s nejakou informáciou, ktorá pravdivá nie je, lebo v tej Threeme sa vyskytuje, že časť tých informácií je nepravdivých, alebo sa dokáže opak, že niečo sa fakt nekalé stalo, potom buď to je trestný čin, alebo disciplinárny postih. Ale dovtedy proste nie je žiaduce, aby títo ľudia zostali v talári.
Ja poviem iné. Ja som, teraz sme mali za sebou od leta dve stretnutia so všetkými predsedami okresných súdov, kde som povedal a našlo to svoju úrodnú pôdu, že nech sa ani nehlási do konkurzu sudca na predsedu, ktorý má – veľmi diplomaticky poviem – netransparentné vzťahy. A sa nehlásia. Ale; čiže čo s tými sudcami, o ktorých sú nejaké pochybnosti, ale nie je to na trestné ani na disciplinárne? Budeme sa tváriť, že všetko je v poriadku? To je váš návrh, váš pohľad na svet. Môj pohľad je ten, že ako sme navrhli, ale hovorím, že Súdna rada potom o tom rozhodne verejne, alebo rozhodne; to je návrh vlády, to je návrh ministerstva, Národná rada rozhodne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

4.12.2019 8:55 - 9:10 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vzhľadom na negatívny vplyv v súčasnosti zverejnených informácií týkajúcich sa súdnictva a prokuratúry na spoločnosť a vzhľadom na nevyhnutnosť posilniť dôveryhodnosť verejnosti v súdny systém a prokuratúru považuje vláda Slovenskej republiky za potrebné prijať konkrétne legislatívne opatrenia tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie vzniknutej situácie alebo odďaľovanie jej riešenia bolo príčinou ďalšieho zníženia dôvery verejnosti v riadny výkon súdnej moci, a to aj z hľadiska ochrany a vymožiteľnosti ústavných práv občanov na súdnu a inú právnu ochranu a spravodlivý súdny proces pred nezávislým a nestranným súdom.
Aj keď súčasná právna úprava umožňuje dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, ale sú tam taxatívne dôvody. Predovšetkým keď sudca je obvinený, spácha nejaký trestný čin a je obvinený, tak zákon ráta s tým, že sú tu mechanizmy, že na návrh ministra spravodlivosti disciplinárna komisia môže pozastaviť výkon funkcie sudcu. Tiež sú tam v rámci disciplinárneho konania možnosť dočasne pozastaviť sudcu, sudcovi výkon. To sa aj udialo.
To prvé sa neudialo, sú tu závažné podozrenia zo spáchania trestných činov, niekoľkým sudcom sa môže klásť toto za vinu, neudeje sa to, nie som orgán činný v trestnom konaní, nemáme na to vplyv. Toto je rozhodnutie polície a prokuratúry. Nemáme na to ingerenciu. A je to veľmi správne, že nemáme. Akože môžme vyzývať, počul som, že vyzývali politické strany, politici orgány činné v trestnom konaní, aby niekoho väzobne stíhali, proste stále je to na rozhodnutí tých orgánov, ktoré musia postupovať nezaujato, nestranne, ale nie na apel niekoho z politikov, ale na to, že čo oni vidia v spise, ako oni vidia ten skutok.
A nedá sa povedať, že polícia nekonala. Neviem, nevidím ten spis, neviem, čo je v tej veci. Vieme, že prebieha vyšetrovanie, má to názov Hmla, ale tiež je pre mňa nepochopiteľné, že prečo nie sú vznesené obvinenia. Ale tu u mňa, tu táto vec, bohužiaľ, musí končiť a môžem akurát len čakať, že kedy vznesú obvinenie, aby som mohol využiť tú právomoc, ktorú mi dá, dáva zákon.
Druhá vec je, keď vidím, že tu je disciplinárny prehrešok, tak, samozrejme, dávam, ako aj dal som, aj dávam návrh na disciplinárne stíhanie sudcu. Je tam problém jednak s ne bis in idem, že dvakrát v tej istej veci. Tu sa už právnická obec, trestnoprávna obec rozchádza, že či to je ne bis in idem, alebo nie je; pozdravujem, pán jubilant (reakcia rečníka na pozdrav okoloidúceho poslanca); ale viete, ja som v pozícii ministra, ktorý to musí podpísať. A náhodou by fakt sa potvrdilo, že by to bolo dvakrát v tej istej veci a nejaký sudca by vyviazol len s nejakým disciplinárnym trestom a nie trestnoprávnym postihom, tak toto si ja na triko nezoberiem. Také podanie ja nedám, lebo keď niekto spácha závažný trestný čin, tak nech je potrestaný v zmysle trestného práva a nie disciplinárneho.
No a máme tu ďalšiu kategóriu, s ktorou sa boríme a ktorá sa len objaví alebo sčasti sa už objavila. V tej komunikácii. Alebo aj iných, už z iných spisov. A nie je to v štádiu, aby mohlo byť vznesené obvinenie, a nie je to ani v štádiu, v konkrétnom štádiu, aby som ja alebo hoci aj predseda súdu mohol dať návrh na disciplinárne konanie. Ale sú pochybnosti, či tento sudca v niečom sa nevezie alebo niečo nekalé nespravil. Nemáme dôkazy, máme len indície. A tie indície nie sú len v trestných spisoch alebo u nás na spisoch nejakej kontroly, ale sú denno-denne pertraktované médiami aj verejnosťou. Čiže verejnosť vníma minimálne päť-šesť mien sudcov, ktorí aj dnešný deň idú s talárom na chrbte do súdnej siene a vynášajú rozsudky v mene Slovenskej republiky. Ako občan, ktorého vec rozhodujú, ako sa bude cítiť, keď vie, že ten sudca sa objavuje v nejakej komunikácii? Nemusí byť vinný, nemusel nič spáchať. Nič sa nedokázalo alebo nie sme v štádiu, že by sa niečo vedelo dokázať, len je spomenutý, len je, sú tu nejaké podozrenia. Ani orgány činné v trestnom konaní, ani inštitúcie alebo funkcionári, či je to minister, či to je predseda súdu, či to je Súdna rada, nemajú nič také hmatateľné, že by mohli dať návrh na disciplinárne konanie, ktoré by viazalo aj možnosť, aby týmto sudcom mohol byť pozbavený výkon.
A hovorím, že to je otázka času, kedy sa zverejnia tie výmeny práv medzi jedným obvineným a ďalšími ľuďmi. Áno, tam to je iné, keď so sudcom si dopisoval. Tam to vec je jasná. Ale keď sa len zmieňuje o niekom, to ešte neznamená, že ten dotyčný sudca aj niečo nekalé spravil. Ale už je problematické, hlavne v dnešnej dobe, keď vidím, že niektorí sudcovia čoho všetkého boli schopní, vidíme ten problém, že títo sudcovia stále budú súdiť. A ten občan, ktorého vec budú rozhodovať, ako sa bude cítiť, že možno ten sudca je tiež zo skupiny tých nečestných.
Čiže to je inštitút, ktorý navrhnem, že aby sme mohli dočasne pozastaviť výkon aj tým, ktorým nevieme vzniesť obvinenie, ani také nie je a ani disciplinárne. Ale bolo by žiaduce, to je moje, taký vnútorný pocit, že bolo by žiaduce, aby nesúdili, aby tá dôvera v justíciu bola aspoň tak ako zachovaná.
Samozrejme, ministerstvo koná. My máme vyžiadaných iks spisov, podávame, budeme podávať ďalšie a ďalšie disciplinárne návrhy, ale toto je mimo tohto rámca. Tam je vec, keď máme disciplinárny postih na sudcu, tam máme kompetencie, tam je vec jasná, ale v tých ostatných.
Samozrejme, ide to cez Súdnu radu. Minister, predseda Najvyššieho súdu, predseda Súdnej rady dá len návrh. Súdna rada je ten orgán, ktorý potom rozhoduje. My sme aj nad tým rozmýšľali, že čo s takýmto nástrojom by spravila na poste predsedu Najvyššieho súdu alebo poste ministra spravodlivosti osoba, ktorá nemá čestné úmysly. Mali sme tu takého skoro v jednej osobe.
No zákon sa veľmi rýchlo dá zmeniť. Keď niekto je ministrom, tak asi je ministrom kvôli tomu, lebo v parlamente jeho strana alebo koalícia, za ktorú je ministrom, má väčšinu. Všetko je zneužiteľné. Bohužiaľ, všetko je zneužiteľné, ale práve to, že ide to dvojfiltračné, že musí byť to nejaký kvalifikovaný návrh, až potom o tom rozhoduje Súdna rada, orgán, ktorý je kreovaný priamo na to, aby rozhodoval v týchto veciach, tak určitá zábezpeka tu nie je. Stopercentná nie je, ale ani nikdy nebude.
Ďalším filtrom, ktorý sme dávali teraz do tohto návrhu, ktorý chceme, aby bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, je práve to, aby Súdna rada rozhodovala, hlasovala vo všetkých veciach verejne. Lebo to je ďalší nástroj – otvorenie týchto konaní, vzťahov –, ďalší nástroj na to, aby sme, aby verejnosť vedela kontrolovať, o čom sa rozhoduje, ako sa rozhoduje a kto ako sa postaví k tejto veci. A toto je dôvodom práve na skrátené legislatívne konanie, lebo kebyže ideme do riadneho vládneho, ministerského a potom vládneho návrhu zákona, tak jednak už Národná rada nezasadá do volieb, jednak kým by to uzrelo svetlo sveta, tak časť problémov už by sme mali tak hlboko v kostiach, že už by tej justícii nič nepomohlo.
Musíme riešiť teraz tie skutočnosti, ktoré už máme, sú nám známe a ešte budú len známe. A bohužiaľ, bohužiaľ, musím povedať, že tie mená sa budú rozširovať. Budú sa rozširovať. Ale keď už máme tento marazmus v súdnictve, nech to fakt sa dorieši do hĺbky, nech tá rana sa vyčistí s tým, že budú padať hlavy, ale nech tu je riešenie, ktoré aj tie prípady, na ktoré už je dnes, ako nie je tam, nemá tam právomoc orgán činný v trestnom konaní, nie je tam založená možnosť disciplinárneho postihu, aby aj tie veci sme vedeli doriešiť.
Toľko v krátkosti, určite sa ešte pobavíme na tom, keď tento návrh prejde, návrh na skrátené konanie, potom k samotnému návrhu zákona, keď to budem predkladať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:39 - 15:41 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Cieľom protokolu je modernizovať Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov s rozsiahlymi prínosmi a vplyvom na jednotlivcov a podniky, pričom zohľadňuje nové výzvy, ktoré vznikli od prijatia dohovoru v roku 1981. To bol jediný právne záväzný medzinárodný nástroj v oblasti ochrany údajov. Protokol zvyšuje štandard ochrany osobných údajov najmä tým, že pre strany stanovuje minimálne požiadavky na ich ochranu. Zachováva všeobecný a flexibilný charakter dohovoru a posilňuje jeho potencionálnu univerzálneho právneho nástroja na ochranu údajov. Vytvára lepšie podmienky pre spoluprácu s tretími štátmi.
Vzhľadom na implementáciu práva Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný právny poriadok Slovenskej republiky zodpovedá požiadavkám stanoveným protokolom.
Protokol je podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky prezidentskou medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, preto sa pred ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je protokol medzinárodnou prezidentskou zmluvou prednostnej povahy, keďže ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Podpis a ratifikáciu protokolu opakovane odporučili zmluvným stranám dohovoru, vrátane členských štátov Európskej únie, tak Rada Európy, ako aj Európska únia. Európska únia môže k protokolu pristúpiť až po ratifikácii protokolu všetkými členskými štátmi Európskej únie.
Ďakujem, z mojej strany to je všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.10.2019 15:39 - 15:41 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, účelom dodatkového protokolu je doplniť ustanovenia uvedeného Dohovoru o trestnoprávny postih činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov. Dodatkový protokol je plne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako i medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúce z iných medzinárodných dokumentov. Z toho dôvodu sa predkladá súčasne na podpis aj ratifikácia.
V mysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky je dodatkový protokol prezidentskou medzinárodnou zmluvou, na výkon ktorej je potrebný zákon, a zároveň aj medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. A preto v súlade s čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň dodatkový protokol je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa § 478 Trestného poriadku prednosť pred piatou časťou Trestného poriadku.
Pokiaľ ide o navrhované odvolanie výhrady uplatnenej k dohovoru za Slovenskú republiku a zmena dvoch vyhlásení, uvedené zmeny sú technického charakteru a ich cieľom je zosúladenie s aktuálneho právnou úpravou upravenou v Trestnom zákone, respektíve oznámením príslušným orgánom Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.10.2019 15:35 - 15:37 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám materiál návrh na vyslovenie súhlasu s čiastočným odvolaním a zmenou výhrady a doplnením vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.
Reagujúc na aplikačnú prax a zmeny v legislatíve Slovenskej republiky sa navrhuje čiastočné odvolanie a zmeny výhrady, ktorú uplatnila Slovenská republika uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1067 zo dňa 25. júna 2004. Slovenská republika vtedy v celom rozsahu uplatnila možnosť neuplatňovať články 16, 17, 19 a v zmysle článku 33 odsek 2 a uplatnila výhradu k článku 18. Vzhľadom na čiastočné odvolanie uplatnenej výhrady je potrebné doplniť nové vyhlásenia k článkom 17, 19 a 20, pre ktoré je potrebné určiť orgány, ktoré majú byť žiadosťou o právnu pomoc adresované. Zároveň je potrebné doplniť vyhlásenia k článku 26 protokolu. Súčasne sa navrhuje zmeniť výhradu vo vzťahu k článku 18 a doplniť vyhlásenie k článku 4 Druhého dodatkového protokolu, aby znenie reflektovalo aktuálnu úpravu v Trestnom poriadku Slovenskej republiky.
Materiál je technického charakteru s vplyvom na aplikačnú prax v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a bol vypracovaný v úzkej spolupráci s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Detailnejšia informácia, dôvod zmien je uvedená v predkladacej správe. Ja poprosím o podporu tohto materiálu. Ďakujem.
Skryt prepis