Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.9.2019 o 14:59 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.9.2019 14:59 - 15:01 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku. To nie je nový fenomén, akože my neovplyvníme to, že my ich môžme žiadať. Každý pozná zákon, za toto, bohužiaľ, sankcia nie je, ten zákon nie je dokonalý v tomto. Ministerstvá predkladajú do pripomienkového konania sami, čiže nie cez ministerstvo. A poviem vám tak, že ono by sa to cez nejakú, Slov-Lex by sa dalo nejako ošetriť, len hneď by to stálo dobrých pár stotisíc, čo povedal pred chvíľou pán poslanec Klus, že nejaký IP alebo niečo. Proste ja tiež žasnem nad tým, že takáto maličká zmena, koľko mesiacov trvá, kým sa vyhotoví, lebo všetko, čo je napojené cez NASES a neviem, čo všetko, a koľko to stojí. Aj keď to súťažíme, neviem ako, proste to sú radovo desiatky a stovky tisíc eur.
V utorok máme Legislatívnu radu vlády, ja to zas otvorím, len hovorím, že ministerstvá sami predkladajú. To je, že ja takú páku, ako by som, že ide to cez nás, ale ide to na server. Ale určité, určité riešenie asi nájdeme. Ďakujem
Skryt prepis
 

19.9.2019 14:55 - 14:57 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku, je veľmi miestna. Jednoznačne máte pravdu, nie je to v poriadku, ako evokuje tá otázka. Snažíme sa to vylepšovať. Ja tiež, keď mi kolegovci z legislatívnej sekcie dávajú nejaké návrhy zmien, tak žiadam od nich v konsolidovanom znení, lebo oveľa lepšie sa vystihuje tá navrhovaná zmena alebo doplnenie. Oveľa lepšie sa robí s tým zákonom. Určite to konsolidované znenie sa zaviedlo do legislatívnych pravidiel práve kvôli tomu, aby tomu čitateľovi, tomu posudzovateľovi, ktorý sa pozerá tam na ten návrh zákona alebo na tú zmenu alebo doplnok, lepšie sa zorientoval v danej problematike.
Robíme kroky k tomu, aby tie chýbajúce konsolidované znenia už boli minulosťou, ale ak si dobre pamätáte, tak je tu ešte aj Národná rada, ktorá, povedzme, poslanci tiež nepredkladajú konsolidované znenie, a tiež tu je problematika medzirezortného pripomienkového konania niektorých návrhov zákonov, ktoré prechádzajú veľmi hladko proste týmto cteným auditóriom, čo je troška na ťarchu a na negatíva toho daného návrhu.
Na začiatku volebného obdobia bol mnou predložený takýto návrh, ktorý potom na nezhode parlamentu nebol pretavený do zákona, aby aj poslanecké návrhy zákonov prešli aspoň nejakým takým, takým prierezovým pripomienkovým konaním, kde si jednotlivé odborné inštitúcie, či sú to ministerstvá alebo nejaké stavovské organizácie alebo komory, ľudia sa vedeli k tomu vyjadriť.
Takže ešte raz, nie je to v poriadku a budeme sa snažiť toto vylepšiť.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:37 - 14:41 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán poslanec, doprial by som vám, aby ste si sadli troška, aspoň na mesiac do kresla ministra spravodlivosti a pochopíte, že čo vy žiadate, to úplne je za hranicou ústavnosti všetkého možného. Minister spravodlivosti je výkonný člen výkonnej moci. Ja mám disciplinárnu právomoc. My organizujeme logistiku, personálne nejdeme k veci, súdom. Ale my neriadime súdy. Keď vidím, že je porušený zákon, mám možnosť podať návrh na disciplinárne konanie. Ale tuto zákon ani pravidlá, nič nebolo porušené. Ten súd sa koná, priebežne koná.
A viete, sme právny štát. Demokratický právny štát, kde obžalovaný aj klamať môže beztrestne. On keď využíva možnosti obštrukcie, tak, bohužiaľ, demokracia má aj tú tienistú stránku, že tí obžalovaní majú aj svoje práva. A keď má, keď zákon hovorí, že keď je niekto väzobne stíhaný, musí mať povinne obhajcu a ten využije to, že využíva poslednú chvíľu, že nechce, nevie si vybrať, tak my sme mu pridelili. Ten sudca mu pridelil. Ja nemám dôvod teraz stíhať alebo sa nejako zaangažovať nezákonne do tohto prípadu. Tu aj ten obžalovaný má právo na zákonného sudcu. To sme si povedali my. A boli tu úvahy, že to zrušíme. Ale vieme to, že Európsky súd pre ľudské práva toto nám akceptovať nebude. Čiže ten starý sudca, ktorý bol stíhateľný disciplinárne, že konal, ako konal, ten už odišiel. A u tohto nového zákonného sudcu vidíme, že priebežne koná.
A, bohužiaľ, toto nie je jeden jediný prípad, keď takto obžalovaný vie naťahovať súdne konanie. Ale sú prípady, keď vidím, že to je problém aj u sudcu, že aj sudca nevyužíva všetky svoje možnosti, napríklad poriadkové pokuty, neakceptovanie takýchto návrhov, ako aj tento sudca neakceptoval požiadavku, aby bolo odložené pojednávanie, aby sa venoval obhajobe, ale vedel oboznámiť sa so spisom. Proste, bohužiaľ, ako neviem. My by sme mali zrýchliť trestné konania ako samotné. My musíme čítať, všetko ako proste je príliš formalizované ešte stále.
A, bohužiaľ, je to aj s Civilným sporovým poriadkom. Ja som si myslel, že po rekodifikácii to bude rýchlejšie. Kritizoval som to ešte ako opozičný politik, poslanec. Má to svoje nejaké negatíva, ale stále platí to, že keď využíva obžalovaný zákonné možnosti, zákonné, a sudca pritom koná, tak minister nemá možnosť do toho zasahovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:31 - 14:35 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku, ktorou ste sa na mňa obrátili, a dovoľte mi uviesť nasledovné:
V trestnej veci starostu obce Vyšný Mirošov ste sa interpeláciou koncom roka 2017 obrátil na vtedajšiu ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky pani Luciu Žitňanskú. V obsahu jej odpovedi uviedla, že proti vtedajšiemu zákonnému sudcovi nepodala návrh na začatie disciplinárneho konania ani takýto návrh už nemôže podať, pretože dotyčný sudca sa v decembri 2017 vzdal funkcie sudcu, ktorý mu zanikol k 31. 12. 2017. V predmetnej veci vtedy bol ministerstvom požiadaný sudca, ktorý bol vtedy poverený vedením Okresného súdu Svidník, aby dohliadol na bezprieťahovosť uvedeného súdneho konania.
Táto trestná vec bola pridelená novému zákonnému sudcovi a v súvislosti s možným vyvodením disciplinárnej zodpovednosti voči súčasne konajúcemu sudcovi uvádzam, že konanie po pridelení veci tomuto sudcovi je plynulé. Nevyskytujú sa žiadne obdobia bezdôvodnej nečinnosti. Konanie sa zmenou zákonného sudcu začalo od začiatku. To je ústava, keď obžalovaný nesúhlasí s tým, že sa zmení zákonný sudca, tak všetko sa začína odznova. Všetky úkony, ktoré boli robené pred súdom, musia byť zopakované.
Problém nastal s tým, že ten obžalovaný v inej trestnej veci bol vzatý do väzby. A ako taký musí mať v každej inej trestnej veci – aj v tejto – povinne obhajobu z radov advokátov. Tu skončila jeho obhajoba a bol pridelený potom súdom ex offo, lebo on si nezvolil v danom čase, ktorý mu bol súdom priznaný, aby si zvolil svojho obhajcu, nezvolil. Súd zas konal, zas neprijal obhajcu. Ten, nakoľko na vysoký vek skončil svoje pôsobenie v advokácii, tak zas mu bolo dané, že aby si zvolil obhajcu, nezvolil, zas sudca konal a náhodným výberom mu pridelil obhajcu. Ten zas požiadal inak o zrušenie pojednávania, ktoré bude teraz v októbri, že si nestíha naštudovať spis, ale táto požiadavka zo strany zákonného sudcu nebola akceptovaná, lebo ešte má mesiac, vyše mesiaca do pojednávania, čiže spis si môže naštudovať. Čiže tento nový zákonný sudca aj úkony, aj pojednáva, ale aj vypočúva svedkov, čiže priebežne koná.
To, že obžalovaný skúša všetky možnosti, aby to súdne konanie sa naťahovalo, to je vec obžalovaného. Vec justície, súdnictva aj ministerstva je to, aby nedošlo k nejakým prieťahom v konaní, a tie prieťahy nie sú. Hovorím, akonáhle uplynul čas na to, aby on si zvolil obhajcu, pán nový zákonný sudca neotáľal a pridelil mu nového obhajcu a keď ten sa vzdal a musel sa vzdať kvôli tomu, že on ukončuje svoju advokátsku činnosť, tak mu bola pridelená nová obhajoba. Ale teraz, keďže je už prepustený z väzby, čiže nie je tam povinná obhajoba, tak už by to malo byť v poriadku.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:16 - 10:18 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia vlády Slovenskej republiky mi dovoľte na dnešnom rokovaní odôvodniť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019.
Informácia sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe zákona, § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo vydaných celkom 11 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v prerokovanej informácii.
V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v II. polroku 2019. Celkom ide o päť aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií v Európskej únii sa dá predpokladať, že bude nutné prijať aj ďalšie nepredvídané aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec týchto päť, čiže nad rámec tohto zámeru.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odporúčam, aby Národná rada informáciu o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky za I. polrok 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky na II. polrok vzala na vedomie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:08 - 10:10 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
V krátkosti. Jedná sa o to, že Európsky súd pre ľudské práva môže podávať poradné stanoviská súdom členských štátov Rady Európy, ktoré pristúpia k tomuto dohovoru. Samotné štáty vlastne určia, že ktoré to môžu byť súdy. My sme sa dohodli na tom, že to bude u nás Najvyšší súd a Ústavný súd. V prípadoch, že ony budú prerokovať vec, tak môžu požiadať Európsky súd pre ľudské práva o stanovisko. Toto stanovisko nebude záväzné pre naše súdy ani pre Najvyšší súd, ale ani pre Ústavný súd, ale môže byť takou pomôckou. Samotní sudcovia tejto inštitúcie toto vítajú.
Máme dosť veľa problémov s tým, že Európsky súd pre ľudské práva jasne v niektorých judikátoch, v niekoľkých judikátoch, v iks prípadoch už má svoju nejakú rozhodovaciu prax, ako by naše súdy na to zabudli a proste ideme absolútne contra legem do týchto rozhodnutí. Tak je to ďalšia pomôcka k tomu, aby sme zosúladili naše súdnictvo, našu judikatúru a naše výkladové právo s Európskym súdom pre ľudské práva. Podľa mňa to je veľmi dobrý inštitút, ktorý môže mať svoj veľmi pozitívny efekt aj na Slovensku.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, potreba prijatia návrhu zákona vychádza z aplikačnej praxe, ktorej nedávny vývoj preukazuje existenciu výkladov pripúšťajúcich asymetriu v prístupe účastníkov disciplinárneho konania k ochrane v správnom súdnictve. Z dôvodu chýbajúceho explicitného vymedzenia osôb oprávnených podať správnu žalobu proti disciplinárnemu rozhodnutiu vznikli v aplikačnej praxi pochybnosti, pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu na jej podanie.
Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je preto upraviť expressis verbis možnosť oboch účastníkov disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu, čím sa existujúce sporné výklady odstránia. Nejedno rozhodnutie už teraz právoplatné skončilo s tým, že; s konštatovaním, že ministerstvo spravodlivosti nie je aktívne legitimizované podať správnu žalobu v prípade disciplinárnych konaní, ktoré prebehli. Tak sa nazdávame, že verejnosť a tento štát má právo, aby v prípade, keď vidíme, že disciplinárne konanie nedopadlo tak, ako je to spravodlivé, zákonné, tak aby ministerstvo spravodlivosti malo túto možnosť takýto výrok a takéto disciplinárne rozhodnutie napadnúť na správnom súde.
Okrem toho návrh zákona zavádza možnosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky podať správnu žalobu i v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem. Tu sme sa stretli s takým odporom komôr, ale keď som im to vysvetlil, že o čo sa jedná, tak došlo sčasti k pochopeniu nášho zámeru. Ja viem, že povedzme nejaký exekútor niečo vyviedol, ale predtým, ako by som ja podal disciplinárny návrh na jeho osobu, už to podal prezident exekútorskej komory. Tak nebudem podávať dvojmo, načo. Disciplinárka sa skončí tak, ako sme to nechceli. On nepodá správnu žalobu a ja by som chcel podať. A takáto možnosť tu nie je. Čiže aby sme nemuseli duplicitne dávať návrhy na disciplinárne konanie všade tam, kde už niekto dá, aby ministerstvo spravodlivosti v prípadoch, kebyže dôjde k nejakému takému záveru, s ktorým sa nevieme sústrediť a je tu verejný záujem, tak aby toto, túto žalobu mohlo podať. To je všetko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 9:56 - 10:01 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom predkladaného návrhu je realizácia projektu čistenie obchodného registra. Obchodný register ako verejný zoznam zákonom ustanovených údajov o zapísaných subjektoch má vo vzťahu k aktuálnosti týchto zapísaných údajov svoje historické špecifiká, ktoré v súčasnosti spôsobujú významné problémy.
Tieto problémy predstavujú dodatočnú administratívnu záťaž tak v podnikateľskom prostredí, ako aj na úrovni výkonu verejnej moci a prinášajú so sebou právnu neistotu, a teda znižujú dôveru verejnosti na kvalitu oboch zápisov v obchodnom registri. Z analýzy vypracovanej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vyplynulo, že počet neaktívnych obchodných spoločností, tzv. mŕtvych spoločností, je viac ako 100-tisíc. Proste toto je taký nežiaduci jav, ktorý tu nemôžem strpieť. Okolo 16-tisíc je tých spoločností, ktoré ešte nemajú stále pretavené svoje základné imanie zo slovenskej meny, slovenskej koruny na euro.
K projektu čistenia obchodného registra predkladatelia pristúpili uvedeným spôsobom aj z dôvodu, že aplikačná prax priebežne v posledných rokoch prináša informáciu o tom, že čistenie obchodného registra nie je možné a praktické zabezpečovať na úrovni jednotlivých registrujúcich súdov popri ich bežnej agende. Museli sme sa s týmto stotožniť, že proste nie je možné, aby súdy, však môžu konať ex offo, len to nestíhajú. Spracovanie, digitalizovanie spisov, databáz nie je na takej úrovni stále, ako by sme si želali. Osobitne je problém Bratislava. Tak dúfam, že aj tu na základe projektových peňazí sa nám vynára také lepšie obdobie, keď tých 5 miliónov listín budeme vedieť v Bratislave nejako zdigitalizovať, že to už pôjde lepšie. No ale chceme, chceme mať nový obchodný register.
Tento síce je veľmi, ako mne od začiatku sa veľmi páčil, čo vidíme na obrazovke obchodný register. Užívateľský, veľmi ľahko ovládateľný, dostatočne rýchly, ale už to vlastne my z tej druhej strany kolíkujeme, všetko pomáhame, aby to ešte sfunkčnilo. Proste to je už neudržateľné, nevieme s tým robiť, ďalšie možnosti, ako do toho dať moderné prvky, čo tam potrebujeme na ďalšie spracovanie dát, už ten systém nezvládne.
S potrebou dosiahnutia aktuálnosti zapísaných údajov ďalej priamo súvisí aj potreba efektívneho podávania a spracovania návrhov na zápis údajov do obchodného registra a precizovanie právnej úpravy zrušovania zapísaných subjektov, ktoré už nespĺňajú zákonné podmienky, a prípadnej likvidácie, ktorá možno ešte väčším významom ako ostatné navrhované opatrenia musí reagovať na požiadavky dnešnej doby tým, že zákonná úprava vytvorí priestor na to, aby bola likvidácia vedená efektívne, účelne, hospodárne a hlavne s reálnou vyhliadkou na jej uspokojenie a ukončenie. Čiže keď my chceme, aby z obchodného registra vypadli tie spoločnosti, musíme myslieť na to, že aby sme nenapomáhali tým nečestným. Takže preto je tam gro tejto novely, ktorá má predovšetkým byť o čistení obchodného registra predtým, ako nastúpi ten nový obchodný register. Pripravuje sa nový, celkom nový zákon o obchodnom registri, tak aby sme to vedeli pretaviť, ale aby sme vedeli vyčistiť obchodný register tak, ako si to verejnosť od nás vyžaduje, aby sme nenapomáhali tým nekalým nejakým aktivitám niektorých ľudí, ktorí nectia zákon.
Ideme sčasti aj na český model, ktorý sa veľmi osvedčil. To je také nóvum, že spoločnosť, ktorá je zrušená, môže sa dodatočne znovu zapísať pre potreby likvidácie, keď sa berie nejaký majetok, a potom sa znova ruší už definitívne. Po štyroch rokoch, keď sa táto spoločnosť, po zrušení predsa len sa vidí, že je nejaký majetok, tak ten majetok ako res nullius, keď vznikol, pripadá štátu. Tým zabránime tomu, ako máme teraz obrovské problémy, že sú zrušené spoločnosti a sa vyskytlo, že tam má nejaký podiel ešte v pozemkovom spoločenstve a tak ďalej. Potom tie samosprávy nevedia, čo s tým a že toto je aj liek na tento spôsob.
Je to nóvum, ale keď sme sa o tom bavili aj na legislatívnej rade vlády, aj v tých odborných pracovných skupinách, tak každý povedal, že poďme do toho. Nevieme nastoliť poriadok, nevieme spracovať, nevieme vytvoriť nový obchodný register, kým tieto staré veci, ktoré sa hromadia v obchodnom registri desiatky rokov, neodstránime.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 9:56 - 10:01 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Znova začnem od konca.
Vážený pán poslanec Baránik, je ešte pomerne ráno. Ja sa čudujem, že už vy ste v takomto duševnom rozpoložení. Spravte s tým niečo, lebo poviem vám na tú poslednú vašu jednu vetu, keď tam nebude minister Gál, môže to byť v poriadku. Kým prijmú týchto justičných čakateľov, kým začnú ich školiť, už dávno nebudem v tomto kresle. Dávno.
A čo sa týka vašich, tam na záver ste povedali, nehádžte, prosím vás, všetkých do jedného vreca. Viete, koľko čestných, slušných, statočných sudcov máme v tom systéme? By ste neverili. Bohužiaľ, máme tam aj čierne ovce, nie jednu, nie dve. Ale skúste dať do veľkého pohára kvapku atramentu, bohužiaľ. Bohužiaľ. Ale musíme prízvukovať stále, že v tom systéme máme veľa šikovných, úspešných sudcov.
A keď ste už povedali, že Dunajská Streda. Dunajská Streda je jeden vynikajúci súd. A sú tam veľmi šikovní sudcovia. Teraz prednedávnom jeden postúpil na krajský súd. A keď už, tak môžem vám povedať, že krajský, v obvode Krajského súdu Trnava prechádzajú najťažšie tí kandidáti. Proste tá komisia asi je, asi je najviac striktná, čiže práve máte opačnú, opačne, čo ste hovorili, že do Dunajskej sa ťažšie dostáva.
A hovorili ste o tom, že tí ľudia, ktorí pôjdu za justičného čakateľa, čakateľov, tak nemajú v sebe spravodlivosť, nebudú vedieť spravodlivo súdiť. Však ani nevieme, kto tam pôjde! Kým toto sa prijme v Národnej rade, kým vypíšeme výberko, kým tí ľudia vypri; už bude asi prvý polrok 2020, bude dávno po voľbách. Tak o čom tu rozprávate?
Čo sa týka pani poslankyne Žitňanskej, tak nájsť ten zdravý mix. No, budeme čakať ešte koľko? Bohužiaľ, nedarilo sa ten zdravý mix nájsť. Nemajú ľudia zvonka záujem o tú prácu. A zaujímavé je, že keď som sa spýtal, že aj pre nich to je aj finančné hľadisko, dobrý advokát, čo je napríklad v niektorých štátoch od nás na západ, to je také, že proste skončí svoju advokátsku kariéru v päťdesiatke, päťdesiatpäťke a ide za sudcu. Ináč je saturovaný a ide súdiť. A ide do toho systému. U nás to proste nie je. Nemá; dúfam, že raz to bude, ale nemôžme na to čakať, lebo 150 – 200 sudcov za tri-štyri roky nám odíde. Môžem sa na to vykašlať, ja už tu dávno nebudem, už možno aj verejnosť zabudne, že voľakedy som bol ministrom spravodlivosti. Načo sa tu trápim? Toto bude problémom za dva, tri, štyri roky. No ale nedá mi to, lebo čo bude s tým súdnym systémom?
Bohužiaľ, ten scenár sa nenaplnil, že vyšší súdni úradníci nám budú dopĺňať sudcovský stav. Šťastní sú tí, ktorí sú na okresných súdoch, kde kolujú z jednej agendy, z jednej spisovej kancelárie do druhej. Lebo na väčšine súdov ich majú, ako by ten inštitút aj mal vyzerať, že to je právnické absolutórium, že ten vyšší súdny úradník sa zapracuje do nejakej agendy a to bude robiť a v tom sa bude vzdelávať a v tom bude dobrý, povedzme rodinnoprávnej, ale on nebude vedieť o trestných veciach, ako aj teraz nevie. Lenže teraz, svetlá výnimka, že pár ľudí prišlo zvonka do systému, ale hovorím, že ten záujem tam nie je. U tých veľmi dobrých právnikov je to už aj finančné hľadisko, ale určite je aj o tom, že súdnictvo dostáva aj od takých pánov poslancov, ako je Baránik, na frak stále, že sú pertraktovaní.
Ale ja sa musím ohradiť voči týmto slovám, že to je, že justícia je kamufláž... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím o kľud v sále. Pán poslanec, poprosím o kľud v sále.

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
Nie, ja bránim tých čestných, slušných sudcov. Lebo ich hádžete všetkých do jedného vreca. (Reakcia z pléna.) Justícia nie sú len tie čierne ovce a snažíme sa ich zbaviť.
A musíme sa vysporiadať ešte s ďalšou vecou, a to je vyhoretosť sudcov. Hovorím o špecializácii. A na druhej strane ale aj západní experti nám hovoria, že potom ale pozor pri špecializácii, že keď sudca celý život bude robiť len rodinnoprávnu agendu, ten človek skorej vyhorí, ako keď mu tú agendu potom v nejakom čase vymeníme. Ale aj máme také poznatky, že tí sami sudcovia, keď sú postavení pred hotovú vec, že majú zmeniť svoju orientáciu v rámci súdnictva, povedia, že aj mi to prišlo vhod. Že proste už som všade videl len trestancov a vražda a neviem čo a už bolo dobré, že som presedlal na civil. Ale toto je zas otázka vtedy a vtedy to treba nastoliť, keď to tá špecializácia príde, lebo tá musí prísť aj do cteného pléna.
Justičná akadémia. No, Justičná akadémia robí školenia pre justičných čakateľov, ako robí pre sudcov, pre vyšších súdnych úradníkov. Ale ich neškolí. Školiť ich budú školitelia na okresných súdoch. A tu bude veľmi dôležité, že koho dáme za školiteľa. Bude. Bude. Aby to neurčili ľudia, ktorí by to nemali určovať. Že nepoľaviť, aby ľudia prišli zvonku. No nepoľavujeme, len proste tu ľudia zvonku neprichádzajú. Z rôznych dôvodov. A my nemôžme čakať, že príde nejaký krásny mesiac a nám príde 200 ľudí zvonka. Lebo čo keď neprídu? A budeme potom, vtedy riešiť tento problém?
Ja vám, poviem vám, aký je ešte ďalší problém, keď už sa bavíme o ľudí zvonka alebo aj ľudí z prostredia súdu. Keď som mal tú česť porozprávať sa s jednou vyššou súdnou úradníčkou a povedala, že ona v živote nebola v pojednávačke, keď tam prebiehal súd. Lebo proste sa tam nedostala. A nevedia títo ľudia nám pojednávať. Spraví justičné skúšky, spraví výberko, ale nevie si na druhý deň sadnúť do talára. Justičná akadémia musí robiť ešte špeciálne školenia. Kým právni čakatelia prokuratúry, keď spravia prokurátorské skúšky, na druhý deň už idú do pojednávačky absolútne pripravení. Ale hovorím, toto je návrh na to, ako zamedziť tomu, že bude výpadok a nebudeme môcť koho dať do talára.
Pani poslankyňa Žitňanská hovorila, že je rada, že ministerstvo financií nám nedalo toľko miest, koľko sme žiadali. Tak musím ju troška sklamať, lebo my ideme aj z projektových miest vytvárať ďalšie miesta pre justičných čakateľov, ale toto bude napríklad už na ďalšiu vládu, ako sa s tým vysporiada. Ja chcem mať čisté svedomie, že sme spravili všetko pre to, aby sme tu mali možnosť obsadiť súdy po tom, čo tie silné generácie, hovorím, že to sú teraz 62-, 63-, 64-, 65-roční sudcovia, keď títo odídu, aby bol možný nástup niekoho, kto vie o tomto súde. A nie čakať na zázrak, že nám zvonku príde niekto. Vidíme, že zvnútra ten systém nevie vygenerovať toľko kvalitných ľudí, tak dajme šancu aj tým mladým, o ktorých nevieme, kto to bude, pán poslanec. Čiže nevieme, či má v sebe spravodlivosť alebo nie. Lebo nevieme, kto to bude. Chceme prijať skoro stovku ľudí.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 9:18 - 9:25 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení zaviazala, že prijme opatrenia na transparentnosť rozhodovania o personálnom obsadení súdov, stabilizáciu personálneho obsadenia súdov, najmä preťažených súdov, ako aj opatrenia na stabilizáciu podporného aparátu sudcu.
Najväčším problémom súdnictva bolo nestabilita, veľká fluktuácia predovšetkým zamestnancov. To sa nám podarilo od periódy 2019 výrazne vylepšiť historicky najväčším navýšením miezd v štátnom sektore. 24 % sme navýšili mzdové prostriedky pre zamestnancov aj v štátnej správe, aj štátnych zamestnancov, aj zamestnancov vo verejnej správe. To nám, chvalabohu, zabezpečilo to, že zamestnanci sú spokojní, neodchádzajú, vieme nabrať nových ľudí, výberká, sú výberká, nie sú ani nábory, ale proste vieme vyberať ľudí, čiže máme furt dostatok uchádzačov o voľné pracovné miesta.
Problém ale máme s tým, že odchádza nám silná generácia sudcov. Keď sa pozrieme na to, že koľko sudcov nám odchádza alebo bude odchádzať, však máme štatistiky, vieme, aké sú tam ročníky, tak, a vidíme aj to, že koľko uchádzačov sa nám hlási za sudcu a aké sú úspešné. Stačia len justičné skúšky. Len 20 % ľudí prechádza justičnými skúškami. Potom máme tu výberká a ja som veľmi rád, že aj justičné skúšky, aj výberká sú tak striktné, že tie jednotlivé komisie, skúšajúce komisie nepovolia, aby prešla osoba, ktorá nespĺňa tie náležitosti, ktorá, ktoré sú kladené.
Čiže na výberkách je ďalších, len 20 % prechádza, predovšetkým sú to ľudia, ktorí už robia na súde, vyšší súdni úradníci, alebo sú to ľudia, ktorí pôsobia v nejakých právnických, v iných právnických profesiách, tých je pomenej. No ale už sa nám opakujú, že vyšší súdni úradníci môžu absolvovať len trikrát justičné skúšky, ale vidíme, že proste stále sa nám opakuje a tí ľudia, no, ich potenciál nie je taký, aby sme vedeli, že po druhej skúške na tretíkrát uspeje. Proste vidíme to, že, že tá databáza alebo ten, ten, to spoločenstvo, z ktorého by mohlo vzniknúť do dvoch-troch rokov sudcovia, nie je nám k dispozícii.
Na druhej strane vlani takto v septembri asi bola skúška justičných čakateľov, bolo ich 16. Som bol na odovzdávaní dekrétov pre nich a som sa trošku ešte rozčuľoval, že zavolali ma na pätnástu a ešte ani o šestnástej ešte nič nebolo. Som povedal, lebo ešte skúšali, hovorím, že keď, keď nevedia proste, načo ich trápite, tak sa s nimi rozlúčte. A všetci sa zhodli na tom, že nie. Nebolo to o tom, že by nevedeli, ale chceli vedieť, čo ešte vedia. Že bolo diametrálne odlišné skúšať justičných čakateľov a skúšať povedzme vyšších súdnych úradníkov, aj ten výsledok potom sa odrazil na tomto.
Na druhej strane ale máme vedomosti a je to verejne známe, že dochádzalo v minulosti k určitému rodinkárstvu, klientelizmu, neželanému javu, kde sa na súdy možno dostali ľudia, ktorí by sa tam za normálnych okolností boli nedostali. Ja nemám problém s tým, že rodinný príslušník nejakého sudcu sa stane sudcom, keď na to má. Máme herecké dynastie, lekárske dynastie aj advokátske dynastie, moje deti sa chcú stať advokátmi, ale nech sa to deje za tých okolností, keď každý má rovnakú príležitosť. Ja chcem povedať, že okej, pome s tým robiť niečo, aby sme mali možnosť doplniť ten stav, keď nám odíde 150 – 200 sudcov o pár rokov do dôchodku, aby sme vedeli nabrať aj sudcov, ale aby to bolo inak ako doteraz.
Veľmi sa nám osvedčili výberká, že ako sú komisie, ako sú výberká, ako sú robené. Tam fakt ja nevidím tam možnosť nejakého vonkajšieho zásahu, takže sme išli na tento spôsob, ako vybrať tých justičných čakateľov, ako ich školiť, to sme, to sme išli na osvedčenú metódu, akú majú právni čakatelia prokuratúry a potrebujeme tento inštitút troška obnoviť v tomto smere, v smere transparentnosti.
Ale musíme obnoviť aj to, aby sme vedeli prijať viac uchádzačov o post justičného čakateľa, lebo o pár rokov nám odíde toľko ľudí zo systému a nebudeme môcť kde nabrať hotových ľudí, lebo vidíme, že samotní vyšší súdni úradníci jednak na justičných skúškach len 20 % a pri výberkách ďalších 20 %, že toto nie je skupina ľudí, na ktorých by sme sa vedeli spoliehať, že však oni nám vygenerujú tých nových sudcov. Justičný čakateľ bude vlastne školený na to tie tri roky, aby sa z neho stal sudca. Samozrejme, už sa bude preskúšavať v tom trojročnom medziobdobí, ako povedal jeden pán sudca, že aby sme ho zbytočne nekŕmili do týchto krokov, aby sme, keď budeme vidieť, že nespĺňa tie kritériá, ktoré sa naňho kladú, tak aby sme sa s ním vedeli rozlúčiť. A, samozrejme, pôjde zas znova na justičné skúšky ako každý iný a tiež na výberko ako každý iný. Ale hovorím, že tie výsledky tých 16 justičných čakateľov, ktorých sme mali teraz v systéme, sa nám veľmi osvedčili. Celá novela o tom, ja poprosím o podporu v prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis