Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 19:25 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 19:25 - 19:25 hod.

Igor Janckulík
Pán predseda, tiež mi dovoľte, aby som poprial všetkým v mene Kresťanskodemokratického hnutia veľa zdravia a spokojnosti. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.12.2019 14:23 - 14:24 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Nejdem vás tu nejako týrať, keď nebudete mi vedieť odpovedať. Ja som preto dal pánovi ministrovi túto otázku, lebo do konca októbra tento plán mal byť, harmonogram zverejnený, a Útvar hodnoty za peniaze, určite si vážim, lebo je to útvar, ktorý má čo k tomu povedať. A je len škoda, že niektoré úseky ciest, ktoré sa začínajú stavať, tak Útvar hodnoty za peniaze spochybnil. Takže to je trošku mi ľúto, že na jednej strane pán minister tvrdí, že s Útvarom hodnoty za peniaze spolupracuje a na druhej strane pustili sa úseky, ktoré Útvar hodnoty sa peniaze nedoporučuje. Ale ďakujem za odpovedať, pani ministerka.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.10.2019 14:24 - 14:25 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister. Na vás nebudem určite tvrdo reagovať ako na podpredsedu vlády pána Rašiho, ktorý nemá ani šajnu, o čom rozpráva. Musím sa ale trošku vrátiť ku tej, ku splnomocnencovi vlády. Ja ako splnomocnenec vlády, pán minister, vieš najlepšie, čo som spravil, čo sa týka odborných komisií, ako sme sa často stretávali na ministerstve, na NDS-ky. Za môjho, keď som bol splnomocnenec vlády, sa spustilo verejné obstarávanie na rýchlostnú cestu R3. Toto verejné obstarávanie trvá už dva roky. Samozrejme, už proces by bol dávno ukončený, ale chobotnica, ktorá rozhoduje, kto to bude robiť a za koľko bude robiť, žiaľ, nechce pustiť tento úsek. To by som sa mohol spýtať pána Rašiho, že či náhodou, či náhodou to on neovplyvňuje.
A ja vás chcem, pán minister, ako už viackrát som vás poprosil, spravte poriadok na tej NDS-ke. Nech sa konečne tam preberú a nech začnú robiť pre ľudí. Na to sú tam. Sú platení z našich daní a nie je normálne, aby takto boli stále posúvané termíny. Lebo fakt tí investori odídu a tí ľudia do toho zamestnania, najhoršie, sa ani nemôžu dostať. Sú tam ľudia, ktorí robia na dve smeny. Tá rodina sa celý týždeň ani nestretne medzi sebou, lebo jeden čaká v kolónach, druhý čaká v kolónach z roboty do roboty. Veď to nie je normálne. Treba to spraviť ako prioritu. Ja viem, že to je sever Slovenska, ale aj sever Slovenska by mal byť prioritou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 14:17 - 14:18 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Raši, keby ste sa nevenovali splnomocnencovi vlády vo vašej prvej odpovedi, tak určite by ste to stihli, ale vy ste sa venovali iným témam. Je mi ľúto, že pán premiér nevie rozdiel medzi rýchlostnou cestou a diaľnicou. To je veľký rozdiel. Pán premiér a vláda táto spravila iba pre sever Slovenska to, že zastavili výstavbu tunela Višňové, čo je veľmi smutné. Veľmi smutné, opakujem. Stále je tu posúvanie termínov. Investorský, už je doslova nahnevaný, že 15 rokov čakajú na výstavbu ciest. Vy chcete, aby Kia odišla zo Slovenska? Alebo čo chcete s tým robiť?
Pán Raši, ak si myslíte, že vy ma nejako urazíte, vy ma nemáte čím uraziť. Ale vy ste urazili obyvateľov Kysúc, baštu SMER-u. Tých urážate. Urážate vodičov, ktorí dennodenne stoja v kolónach, ktorí sa nemajú ako dostať ku doktorovi, nemajú sa ako dostať do škôl a kopu iných vecí. Tých urážate s týmto posúvaním stále termínov. A vy tu čítate pomaly nejaké litánie. Veď tam sú stále prieťahy. Prečo sú tie prieťahy? Prečo NDS-ka nekoná? Kto je za to zodpovedný? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.10.2019 14:09 - 14:10 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Raši, som aj rád, že vy odpovedáte na moje otázky. Asi ste nepochopili vôbec, čo bolo písané v tejto otázke. Otázka bola pre obyvateľov Kysúc, aby ste vysvetlili. Otázka bola pre petičný výbor, ktorý už zorganizoval, ja neviem, stovky protestov, stovky akcií. Otázka bola aj na tie veľvyslanectvá, ktoré sme navštívili a ktoré sú úplne nespokojné, nechcem použiť horšie slovo. A namiesto toho vy tu motáte splnomocnenca vlády. Ja som, pán Raši, aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pre dopravu, ak vám to niečo hovorí. Ja ako splnomocnenec vlády som mal jeden a pol človeka pre môj chod úradu, lebo pán minister Érsek ma od začiatku ignoroval. Dostal som na môj chod útvaru, splnomocnenca vlády, 170-tisíc. Za týchto 170-tisíc som budoval inteligentné priechody pre chodcov, aby som zvýšil bezpečnosť tam, kde sú smrteľné úrazy. Ako ja som mal vykonávať svoju činnosť? Tak ako vy? Koľko máte ľudí? Aký máte rozpočet? Teraz chodíte len po východe a rozdávate peniaze daňových poplatníkov. Nehanbíte sa? Dal som vám jasnú otázku, tak vás prosím aj o jasnú odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.10.2019 15:02 - 15:03 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem. Ja doplňujúcu otázku nebudem dávať. Som rád, že táto otázka v poradí ako č. 16 prišla na odpoveď a som rád, že pán minister bol pripravený ju zodpovedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.10.2019 14:55 - 14:55 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister za odpoveď, lebo tie otázky neboli úplne rovnaké, tak preto som chcel, že aby bola... (Prerušenie vystúpenia ministrom dopravy a výstavby SR.)

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Keď dvaja robíme to isté, nie je to to isté.

Janckulík, Igor, poslanec NR SR
Hej, ale myslel som, že bude trošku iná odpoveď, no bola tá istá, ale nevadí. Tak poprosím ešte raz, aby ste prizerali to, strážili, aby dodržiavali tie termíny, aby tá výstavba nemala prieťahy.
Ďakujem pekne.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Aj my sme za to, pán poslanec.
Ďakujem za otázku.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.10.2019 14:25 - 14:26 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ja si stále myslím, že bola to obrovská chyba a obrovská škoda, že sa zastavila výstavba tohoto veľmi dôležitého úseku, ktorý je veľmi potrebný pre Žilinský kraj, a určite to bude mať podstatne veľké navýšenie finančných zdrojov na dostavbu tohoto úseku.
A ja vás chcem len, pán minister, poprosiť, aby tie termíny, aj ktoré ste tu hovoril, aby boli dodržané, aby ste zo svojho postavenia vyvinuli maximálne úsilie, aby tam neboli nejaké prieťahy a aby tento potrebný úsek sa čím skôr dostaval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

15.10.2019 18:55 - 18:58 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje šesť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 6 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 181 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o tomto zákone zajtra o 11.00 hodine. Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

19.9.2019 14:45 - 14:47 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Je veľmi smutné, že na tento úsek už sa robí vyše dvoch rokov verejné obstarávanie. Je to štvorkilometrový úsek a aj na tunel Višňové sa tak dlho nerobilo verejné obstarávanie. Je mi veľmi ľúto, že na to boli aj finančné zdroje vyhradené, len tie peniaze asi sa niekde inde museli posunúť a vláde asi viac záleží, ako dopadol tender na sanitky. A niektorým vládnym, by som povedal, predstaviteľom asi, vládni predstavitelia asi sú veľmi spokojní, lebo musím zvažovať slová, aby niekto nepodal na mňa trestné oznámenie. Ale sami dobre vieme, že tieto sanitky veľmi smrdia. A vedel by to tu jeden pán povedať. Ďakujem.
Skryt prepis