Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.10.2019 o 18:55 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.10.2019 18:55 - 18:58 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje šesť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 6 hlasovalo spoločne, návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 181 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o tomto zákone zajtra o 11.00 hodine. Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

19.9.2019 14:45 - 14:47 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Je veľmi smutné, že na tento úsek už sa robí vyše dvoch rokov verejné obstarávanie. Je to štvorkilometrový úsek a aj na tunel Višňové sa tak dlho nerobilo verejné obstarávanie. Je mi veľmi ľúto, že na to boli aj finančné zdroje vyhradené, len tie peniaze asi sa niekde inde museli posunúť a vláde asi viac záleží, ako dopadol tender na sanitky. A niektorým vládnym, by som povedal, predstaviteľom asi, vládni predstavitelia asi sú veľmi spokojní, lebo musím zvažovať slová, aby niekto nepodal na mňa trestné oznámenie. Ale sami dobre vieme, že tieto sanitky veľmi smrdia. A vedel by to tu jeden pán povedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:26 - 14:26 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj pani ministerke. Určite ona mi nebude vedieť odpovedať na moje doplňujúce otázky. Mrzí ma len to, že programové vyhlásenie vlády, žiaľ, v oblasti dopravy sa neplní. A to stále na to upozorňujem. A mrzí ma, že aj taký podpredseda vlády, ako je pán Raši, sa tu chodí predvádzajúci a jeho to vôbec neštve.
Pán Raši, že vás to vôbec neštve, že sa programové vyhlásenie vlády neplní. Namiesto toho sa tu chodí predvádzajúci. Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:43 - 10:44 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1610). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a vzhľadom na vecnú problematiku, ktorá je obsiahnutá v návrhu zákona, navrhujem, aby predložený návrh zákona prerokoval aj výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2019 10:34 - 10:35 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážená pani ministerka, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1608). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 27.6.2019 14:25 - 14:26 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď a držím palce, aby sa stihli tieto mosty všetky opraviť do konca volebného obdobia. Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.6.2019 14:48 - 14:50 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpovede. Ja chcem poďakovať pánovi ministrovi, že opravujú sa cesty aj prvej triedy. Samozrejme, ale treba dodať, že tieto cesty sú v havarijnom stave, takže ony sa museli aj tak opravovať. Ale som rád, že sa našli finančné zdroje a že sa tieto cesty opravili.
Čo sa týka verejného obstarávania na R3, tak toto verejné obstarávanie sa aj mojou zásluhou spustilo. Stavebné povolenie bolo dávno už predtým vydané a keby som na to netlačil, tak to verejné obstarávanie nie je vyhlásené. Keď som bol splnomocnenec vlády, tak aj bývalý minister financií odmietol verejné obstarávanie, aby sa vyhlásilo na tento úsek, lebo nechcel, aby to bolo kryté aj finančne. Tak ja som rád, že sa to podarilo, ale ľúto mi je to, že vlastne keď som vystúpil z koalície, tak zrazu zázračne sa začalo všetko nejako spomaľovať a začali sa robiť obštrukcie, lebo som už, žiaľ, opozičný poslanec.
A ďalšia vec, asi je problém v tom, že táto cesta sa nachádza na severe Slovenska a nie na juhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 14:30 - 14:31 hod.

Igor Janckulík
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.6.2019 14:17 - 14:19 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, za odpoveď. Škoda, že tu nie je pán premiér, lebo jeho odpoveď ma vôbec nepotešila a, samozrejme, určite nepotešila ani starostov a primátorov a obyvateľov, ktorí podpísali tieto pohľadnice. Mrzí ma len, že v akom štáte to žijeme, keď úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, čo je jeden z úsekov, tento úsek meria 4 kilometre v polovičnom profile a verejné obstarávanie už prebieha neuveriteľné dva roky. A na ďalšie úseky Nižná – Dlhá, Dlhá – Sedliacka Dubová štát nevie v rozpočte už tri roky nájsť zhruba 3,5 milióna na projektovú prípravu.
Ďalej by som chcel povedať, že keďže tento protest, ako vidím, že nie je až taký úspešný, budeme zvažovať o ďalších protestoch. Tie protesty budú určite tvrdšie a budeme zvažovať o blokáde ciest. Ale určite nebudeme blokovať si cesty u nás v regiónoch, kde táto doprava už je aj tak neúmerná, ale zvažujeme blokovať cesty, prístupové cesty na NDS-ku, na ministerstvo dopravy a na Úrad vlády. A som presvedčený, že obyvatelia Kysúc, kde výstavba D3 tak isto neprebieha v určitom harmonograme a stále sa to odďaľuje, takže určite radi sa ku nám pripoja.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 16:37 - 16:38 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem. Pán kolega, ďakujem za vystúpenie a ak je to pravda, čo si povedal, tak to nie je plytvanie finančnými zdrojmi, ale povedal by som, že to je obyčajné sprosté rozkrádanie. Mrzí ma, že NDS-ka nerieši programové vyhlásenie vlády, to by ich malo najviac zaujímať NDS-ku, ale rieši takéto kšefty.
Ďakujem.
Skryt prepis