Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 15:25 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2018 15:39 - 15:41 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, s faktickými poznámkami. Aj tebe, Marian, za také ústavné, ústavné vlastne vyjadrenie toho, akú prezident má rolu, čo sa týka postavenia, keď mu ľudia dajú svoj hlas.
Dôležité je si pripomenúť, že prezident Kiska, alebo, resp. dajme veci na pravú mieru, občan Andrej Kiska, pretože ja sa osobne hanbím, že máme takéhoto prezidenta, prezentuje na Slovensku tretí sektor. Úloha tretieho sektora bola v jeho kreovaní na začiatku nejakých 90. rokov úplné iná. Mala sa podieľať na rozvoji regiónov a pomoci ľuďom. A ten tretí sektor je tu, našťastie, nie už teraz v parlamente, lebo všetci liberálni fašisti odišli z tohto parlamentu. Ale je tu na to, aby nejakým spôsobom transformoval spoločnosť, aby z nej spravil jednotvárnu masu bez viery v Boha, bez nejakého národného cítenia, bez úcty a lásky k rodičom. A toto je Andrej Kiska vďaka tomu, že Sorosova pravá ruka, vďaka tomu, že nejaký mentor mimovládnych organizácií a tretieho sektora, ktorý teda úplne stratil nejaký význam na Slovensku, tak vďaka tomu by nemal mať imunitu a mal by byť potrestaný za všetky svoje činy a skutky, ktorých je naozaj dosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2018 15:25 - 15:31 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, hostia na balkóne. Máme tu zákon, ktorý, ktorým chceme obmedziť výrazne obmedziť imunitu prezidenta Slovenskej republiky. A kto dnes prezentuje túto funkciu? Usvedčený daňový podvodník, Sorosova predĺžená pravá ruka, údajný zlodej pozemkov pod Tatrami, alebo takzvaný lietajúci Čestmír, ktorý prelietal daňovým poplatníkom milión eur len preto, aby pravidelne navštevoval svoju rodinu v Poprade. Toto všetko dnes predstavuje osoba, ktorá formálne, podotýkam, formálne zastupuje funkciu prezidenta Slovenskej republiky, Andrej Kiska. Neštítim sa tvrdiť, že predmetný zákon teda predkladáme práve kvôli nemu.
Udalosti posledných dní ukázali, že Andrej Kiska sa začína zamotávať do vysvetlenia financovanie svojej kampane. Nielenže niekoľkonásobne prekročil limit, ktorý zákon dovoľuje, aby minul na svoju predvolebnú kampaň, ale všetky náklady na svoju kampaň fakturoval cez súkromnú spoločnosť KTAG. Komu muselo veľmi záležať, keď Andrej Kiska ako fyzická osoba minul na svoju kampaň, na svoj píár skoro milión eur? Viete si to predstaviť, koľko je milión eur? Koľko ten človek musel vsadiť a kto mu to vlastne zaplatil len preto, aby sa stal prezidentom, teda formálne zastupoval funkciu prezidenta Slovenskej republiky. A fakturoval túto celú svoju kampaň, bilbordy, letáčiky a rôzne reklamy, cez svoju spoločnosť len preto, aby kampaň mal lacnejšiu o 20 %, čiže o DPH. O 20 %, čo predstavovalo, že štát prišiel, teda všetci daňoví poplatníci prišli o 150-tisíc eur. Pri súčasnej priemernej mzde by bežný občan Slovenskej republiky musel 13 rokov každú jednu výplatu vkladať do štátu, aby nahradil škodu, ktorú spôsobil Slovensku Andrej Kiska, 150-tisíc eur.
Následná daňová kontrola v spoločnosti KTAG preukázala, že spoločnosť použila nezákonne, teda na prezentáciu Andreja Kisku ako kandidáta na prezidenta, a udelila tejto spoločnosti pokutu. V zmysle inštitútu účinnej ľútosti bola krátená daň vyplatená, čím si vlastne Andrej Kiska priznal svoju chybu. Priznal sa, že chcel ukrátiť všetkých občanov Slovenskej republiky o viac ako 150-tisíc eur a svojím konaním potvrdil, že je na rovnakej úrovni ako Bašternák. Ten Bašternák, kvôli ktorému boli niektorí ministri odvolávaní.
Ďalším jasným dôkazom, akú má Andrej Kiska morálku, je súdny spor o pozemky vo Veľkom Slávkove v Tatrách. Nemá kúsok hanby sa postaviť pre súd a stáť si za tým, že pozemok nadobudol legálnou cestou. Pritom celý prevod vlastníckych práv nehnuteľností pripomína mafiánske praktiky z 90. rokov. Odkúpil pozemok od človeka, ktorý ho kúpil od ďalšieho človeka, ten človek ho kúpil od družstva, ktoré nakoniec ani v zmysle reštrukturalizácie za tento pozemok nezaplatilo. A ten posledný medzičlánok medzi Andrejom Kiskom a teda pôvodným vlastníkom, vlastnil tento pozemok, túto nehnuteľnosť len šesť dní. A pán Franc, ktorý zdedil, alebo respektíve ktorý tento, na tento pozemok má morálny pôvod len preto, že ho zdedil po svojom otcovi, tak tomu sa vysmial do tváre a nemal kúsok hanby sa vyjadriť, že on sám Andrej Kiska bol v tejto kauze oklamaný a on má byť ten, čo sa má cítiť ukrivdene.
O tom, že Kiska má veľmi zaujímavý vzťah k Slovenskej republike, niet pochýb. Svedčia o tom aj jeho vyjadrenia, ktoré jasne ukazujú, že nie je hrdý na samostatnú Slovenskú republiku. Radí sa medzi odporcov vlastnej samostatnosti a je rád za členstvo Slovenska v Európskej únii. Pre jeden nemenovaný český denník sa vyjadril, že je sklamaný z rozdelenia Česko-slovenska a teda nerád vidí hranice medzi Českom a Slovenskom a, naopak. je veľmi rád, že sme sa ako bratia teda v ďalšom takom superštáte stretli, čiže v Európskej únii. Európska únia pre neho znamená lepšiu integráciu a teda aktívnu podporu migrácie imigrantov z tretích krajín na Slovensko. Tých imigrantov, ktorí už niekoľko rokov kultúrne obohacujú západnú Európu svojou prítomnosťou, vraždením, znásilňovaním a okrádaním.
Dámy a páni, toto je Andrej Kiska. Hrdý dobrý anjel, ktorý slovenské súdnictvo znefunkčnil o viac ako dvoma miliónmi exekúcii. Navrhujem preto obmedziť imunitu prezidenta Slovenskej republiky, aby sa Andrej Kiska, usvedčený daňový podvodník, údajný zlodej a klamár zodpovedal za svoje činy pred súdom a neprezentoval hrdú samostatnú Slovenskú republiku do vnútra ani navonok, pretože na to nemá absolútne žiadne morálne právo. Funkcia prezidenta a s ním spojená imunita už nemôže byť braná ako snaha utiecť pred zodpovedaním sa a stíhaním za vlastné trestné činy.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2018 17:28 - 17:31 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis

93.
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja mám rovnako dva pozmeňujúce návrhy. Dovoľte, aby som ich odôvodnil.
Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka tzv. certifikovaného miesta opravy, ktorý v iných zákonoch doposiaľ nemá právnu úpravu. Táto novela cestného zákona alebo, resp. tohto zákona ho zavádza a každé jedno vozidlo, ktoré má, ktoré bude teda svojím spôsobom poškodené, musí byť v takomto mieste opravené. V súčasnosti existuje len jedna asociácia, jedna spoločnosť, ktorá je zapísaná v registri CCRA, na ktoré sa teda takéto miesto odkazuje a ktorá zastrešuje pod sebou zhruba 30 autoservisov a teda predajcov náhradných dielov. Tvorca tejto novely asi nemyslel na to, že viacero živnostníkov a firiem sa zaoberá úpravami automobilov, a výrazne takýmto zavedením ich znevýhodní, resp. svoju činnosť všetci živnostníci, ktorí teda nebudú zapísaní v takomto zozname, nebudú môcť vykonávať svoju činnosť. Členské poplatky v takomto združení sa pohybujú radovo v stovkách eur na rok. Čiže je to nemysliteľné, aby niečo podobné bolo v našom alebo, resp. v tomto zákone upravené.
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka doby, po ktorú má byť uložený kamerový záznam z emisnej kontroly a teda kontroly technickej na prevádzkach, teda na takýchto staniciach. Súčasná, alebo novela upravuje tento, túto lehotu na dva kalendárne roky. Národný bezpečnostný úrad voči tomuto prijal stanovisko, ktoré som si teda osvojil, a pripomienkoval to tak, že tento záznam je neúmerne dlhý a nezodpovedá teda v primeranej dobe účelu spracovávania týchto osobných údajov.
A teraz, ak dovolíte, prečítam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kecskésa k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 751.
Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 45 odsek 1 písm. d) sa vypúšťa slovo "certifikovanom".
2. V čl. I § 47 odsek 3 písm. c) sa vypúšťa slovo "certifikovanom".
3. V čl. I § 47 odsek 7 sa vypúšťa.
Druhý pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh znie takto:
Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 105 ods. 6 písm. a) sa slová "po dvoch kalendárnych rokoch" nahrádzajú slovami "po šiestich kalendárnych mesiacoch".
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2018 15:46 - 15:51 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja sa dotknem tohto zákona alebo, respektíve našej predmetnej novely z praktického hľadiska. A takým najväčším míľnikom alebo, respektíve najväčším štátnym stimulom je stimul pre indickú automobilku v Nitre, a to Jaguar Land Rover. Čo priniesol ten stimul alebo táto investícia do Nitry?
Pamätám si a mnoho, mnoho z vás si možno pamätá, že premiér Robert Fico na začiatku, alebo respektíve v tých prvých prípravných konaniach, vyrukoval s tým, že prinesie do Nitry investíciu, kde budú ľuďom dávať platy alebo, respektíve, kde ľudia budú pracovať za viac ako 1800 eur. A s odstupom času sa v podstate táto, táto čiastka znižovala. Realita je taká, že manažéri z tejto indickej spoločnosti Jaguar Land Rover chodia po školách a ponúkajú pracovné miesta alebo obsadenie pracovných miest za 650 eur. Čiže absolútne, absolútne radikálne zníženie týchto platov. Preto je to pre Nitru alebo pre ľudí, ktorí bývajú v okrese Nitra a okolí, veľmi neprijateľná cena za prácu, ktorú majú vykonávať.
Keďže Nitrančania alebo, respektíve ľudia zo Slovenska v takomto Jaguari, v takomto podniku nechcú pracovať, tak tento podnik bol nútený, alebo nejakým spôsobom začal dovážať ľudí, pracovníkov, zamestnancov hlavne z Balkánu. Nitra sa nám premenila na jednu veľkú hostelovú ubytovňu, kde vyrastajú hostely ako huby po daždi a nikoho iného tam neubytovávajú, len pracovníkov z Balkánu pre Jaguar Land Rover. A to sme ešte len na začiatku, kedy výroba, alebo teda tento proces nie je spustený, kedy sa len stavia táto automobilka. Dovolím si tvrdiť, že tá bezpečnostná situácia v Nitre je už teraz na kritickom bode a kompetentní ľudia, teda vládna koalícia v tomto prípade nič nerobí a absolútne necháva veci voľný priebeh. Okrem zvýšenej kriminality, koniec koncov to potvrdzuje aj správa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Nitre, kde konštatuje, že medziročný nárast prepadnutí, krádeží a rôznych lúpeží vzrástol o niekoľko desiatok a na druhej strane objasnenosť takýchto, takýchto priestupkov a trestných činov sa znížila. Čiže policajti sú krátki na Balkáncov, ktorí tu vo voľnom čase podnapití prepadajú naše biele ženy, biele deti a teda robia, robia absolútnu, absolútne zle.
Mesto Nitra, ktoré má teda smerácke vedenie, apeluje alebo chce vyriešiť túto situáciu tak, že všetky nočné podniky alebo všetky bary, všetky pohostinstvá zatvorí po 22.00 hodine. Týmto spôsobom, namiesto toho, aby sme represívne riešili túto problematiku, tak presunieme problém z bodu A do bodu B, kedy sa nám Balkánci nebudú teda biť a prepadávať nožmi ľudí na diskotékach, ale bude sa to diať na sídliskách niekde v rohu, v tmách. Čiže absolútne zle. Je to nezvládnutá situácia a bude sa vyhrocovať.
Takúto investíciu, keď už teda štát má investovať súkromnému investorovi a má priniesť teda takýto investor pracovné miesta, tak neviem, čo robili ľudia na ústredí práce, keď takúto investíciu odklepli do okresu, kde je teda najmenšia miera evidovanej nezamestnanosti, v súčasnosti pod 3 percentá. Ja by som si vedel takúto investíciu predstaviť aj v okrese Rimavská Sobota, kde teda je miera evidovanej nezamestnanosti skoro 18,5 percenta. Smerovanie investícií na západné Slovensko spôsobuje, že ľudia z východného Slovenska teda sa buď sťahujú za prácou na západné Slovensko, alebo do zahraničia. Spôsobuje to odľudňovanie východného Slovenska na západ a to nie je z dlhodobého hľadiska absolútne žiadne riešenie.
Z tohto pohľadu sme teda prišli s novelou zákona, kde ju vláda alebo, respektíve takáto investícia bola smerovaná len do okresov, kde je veľká miera evidovanej nezamestnanosti, a minimálne by problém vyriešila v tomto okrese, priniesla by tam ďalšie, ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré v súčasnosti pracujú ako subdodávatelia rôznych služieb, a teda naštartoval by sa tak proces zamestnanosti aj na strednom a východnom Slovensku.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 11:41 - 11:46 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Dámy a páni, v Ústave Slovenskej republiky je v čl. 12 ods. 2 uvedené: "Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z tých dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať." V civilizovaných spravodlivých a demokratických štátoch, ku ktorým sa, by sa aj Slovenská republika mala nepochybne hlásiť, je neakceptovateľné, aby sa vláda alebo akýkoľvek iný orgán štátnej a verejnej správy správal diskriminačne voči ktorémukoľvek obyvateľovi alebo voči akejkoľvek skupine obyvateľstva len na základe ich príslušnosti k rase, národnosti alebo etniku. V demokratickej spoločnosti je neprípustné, aby bola akákoľvek rasová, národnostná alebo etnická menšina úmyselne a účelovo znevýhodňovaná v porovnaní s väčšinou. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je však rovnako neprípustné aj to, aby bola akákoľvek rasová, národnostná alebo etnická menšina úmyselne a účelovo zvýhodňovaná v porovnaní s väčšinou.
Odmietanie diskriminačného prístupu musí platiť univerzálne. Akákoľvek pozitívna diskriminácia jednej skupiny môže byť totiž oprávnene vnímaná ako negatívna diskriminácia druhej skupiny. Podľa Ústavy Slovenskej republiky aj podľa oficiálne deklarovanej sociálnej a národnostnej politiky Slovenská republika nerobí rozdiely vo svojom vzťahu k jednotlivým etnikám. Realita však dokazuje opak. Zriaďovanie rôznych oficiálnych štátnych orgánov pre rôzne etnické skupiny je v skutočnosti formálnym potvrdením nerovnosti prístupu štátu voči jednotlivým etnikám. Praktickým dôkazom existencie oficiálnej diskriminácie zo strany štátu je existencia Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Podľa štatútu, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 308 zo dňa 27. 6. 2012, plní splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity najmä úlohy s dôrazom na zlepšenie bývania rómskej komunity, zlepšenie zdravotnej starostlivosti o rómsku komunitu, zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami, zvyšovanie právneho vedomia rómskej komunity, zvyšovanie aktívnej účasti rómskej komunity na verejnom živote a správe vecí verejných, zamestnanosť, zamestnateľnosť a začleňovanie rómskej komunity na pracovný trh, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity, zlepšovanie jej prístupu ku vzdelaniu a k príprave na povolanie, aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít a zvyšovanie bezpečnosti a verejného poriadku v rómskej komunite a tak ďalej.
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity teda neplní len úlohy, ktorých cieľom je zabrániť diskriminácii rómskej komunity, ale plní aj úlohy, ktorých evidentným cieľom je zlepšiť postavenie a blahobyt rómskej komunity na Slovensku, a to ako v absolútnom porovnaní, tak aj v relatívnom porovnaní so zvyšnou majoritnou časťou obyvateľstva. Takáto náplň práce je evidentne diskriminačná voči príslušníkom zvyšnej majoritnej časti obyvateľstva, ktorí takéhoto splnomocnenca a s ním spojené výhody nemajú len preto, že nepatria k vyvolenej etnickej menšine.
Za účelom prevencie ďalšieho rozmachu diskriminácie majority pod zámienkami podpory rôznych menšín preto predkladáme predmetnú novelu zákona. V rámci tejto novely zavádzame povinnosť pre vládu Slovenskej republiky a pre orgány štátnej a verejnej správy, aby v prípade vytvorenia či existencie špeciálneho podriadeného orgánu pre styk s rasovými, národnostnými alebo etnickými menšinami vytvorili obdobný podriadený orgán s obdobnou pôsobnosťou aj pre majoritnú časť obyvateľstva. Vďaka tomu by prišlo k eliminácii nespravodlivej pozitívnej diskriminácie rôznych etnických menšín, resp. ak by k takejto pozitívnej diskriminácii prichádzalo, tak by na túto pozitívnu diskrimináciu mali rovnaký nárok aj príslušníci majoritného obyvateľstva.
Predkladaný návrh zákona by zmiernil spoločenské napätie medzi jednotlivými etnickými a národnostnými skupinami žijúcimi na Slovensku, odstránil by pocit krivdy a diskriminácie jednej skupiny na úkor druhej a v konečnom dôsledku by prispel k zvýšeniu rovnosti prístupu štátu k jednotlivým etnickým a národnostným skupinám. Predkladaný návrh zákona má jednoznačne pozitívne sociálne vplyvy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 10:50 - 10:51 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, poslanci za stranu Ľudová strana – Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár, Ján Mora a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. antidiskriminačný zákon. Cieľom predkladanej novely zákona je zabrániť diskriminácii ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky na základe jeho príslušnosti k rase, národnosti alebo k etnickej skupine.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim prvý do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 15:45 - 15:46 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rasťo, rozprava bola, samozrejme, k veci a dobrá. Ja sa dotknem len témy pašeráctva, trošku si to tam rozviedol, teda rozprával o tom. 1. 9., čiže na Deň ústavy v roku 2015 sme teda s niekoľkými stovkami ľudí chceli ísť sa pozrieť, ako Ficova vláda do Gabčíkova proti vôli občanov Gabčíkova, proti vôli občanov Slovenskej republiky priviezla migrantov, ktorí sa tam pohybovali absolútne bez kontroly, väčšina ľudí mala z nich strach a boli tam drobné krádeže, prepady a bezpečnostná situácia sa v Gabčíkove, a teda v okolí v určitom rádiuse výrazne ponížila. V zmysle nášho, našej úpravy novely tohto zákona by celá Ficova vláda za takýto počin bola odsúdená za pašerátstvo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 14:40 - 14:40 hod.

Ján Kecskés
Ďakujem za slovo. Marian, vo svojom vystúpení si spomínal, že teda tu absentuje značná časť vládnych poslancov, je ich tu možnože tucet, druhý tucet pozerá hokej v parlamentnom bufete, a teda z praktického hľadiska táto novela neprinesie nič nové, sfunkčnenie práce Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 10:20 - 10:22 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, vy ste opäť nesklamal s tým vaším pseudopohľadom na svet a na realitu, ale čo môžme očakávať od liberála, ktorý je predsedom konzervatívnej strany a ktorý je tak obľúbený aj v SaS-ke, alebo resp. vo svojom klube, že celú obednú prestávku musí sedieť v lavici, a teda si tu ťuká do počítača.
Ale poďme, poďme k veci. Hovoríte o otvorenosti ekonomiky, alebo teda pracovného trhu na Slovensku. Jaguar Land Rover dostal investičnú pomoc od Slovenskej republiky vo výške 650 mil. euro. A realita je taká, že namiesto toho, aby tam robili ľudia zo Slovenska alebo teda z priľahlých okresov, kde je nezamestnanosť nižšia ako v Nitre, tak namiesto toho tam robia ľudia z Balkánu a už sa šepká o tom, že aj ľudia z Vietnamu tam budú mať svoje pracovné miesta. Ja sa spýtam, ako môže toto podporiť ekonomiku Slovenskej republiky a ako toto môže podporiť trebárs mladé rodiny alebo teda mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny, chcú mať za prácu primeraný plat, a teda nestáli by sme pred problémom, ako je znižovanie demografickej krivky Slovenskej republiky.
A čo sa týka bezpečnosti, no za chvíľku v Nitre budeme chodiť v nepriestrelných vestách, aby nás, aby nás tam Balkánci nedopichali, tak, pán Dostál, sadnite alebo poďte z pléna von, poďte sa poprechádzať medzi ľuďmi a opýtajte sa, ako to v skutočnosti je, a pozrite sa na tento problém aj z iného pohľadu ako z poslaneckej lavice.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 18:34 - 18:35 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Číž, teda hovorili ste, že v druhom čítaní by tu mala prebiehať konštruktívna debata. Ale k zákonu, ktorý je de facto zvrátený a nemôžeme s ním súhlasiť, tak konštruktívne sa nedá o ňom hovoriť v žiadnom prípade. A moje vystúpenie bolo o tom nie teoretickom, teoretickej časti zákona, o praktickej, čo znamená, ak takýto zákon prijmeme a ako situáciu ešte naďalej zhorší. Čiže ja to považujem za konštruktívne, takéto vystúpenie. A ako povedal kolega Uhrík, my akokoľvek dobrý návrh, akokoľvek dobrý pozmeňovák, dobrú vec tu predložíme, tak vy si to už len z princípu neotvoríte a nepozriete. Možnože česť výnimkám. Takže my sa tu môžme aj rozkrájať, pre vás je to pasé.
Ďakujem.
Skryt prepis