Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.2.2018 o 12:18 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 12:18 - 12:26 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán minister, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia, som trochu smutný, že takýto návrh zákona, ktorý sa týka bezpečnosti na cestách, prerokúvavame po možnože pri nejakej dvadsaťpäť poslaneckej účasti. Škoda, že všetci ostatní... (Reakcia z pléna.) No, tak dvadsať. Škoda, že všetci ostatní poslanci sú z dôvodu PN odcestovaní. (Reakcie z pléna.) Aj naši, aj naši. (Reakcie z pléna.)
Ja sa vyjadrím len k pár bodom, a to je tá moja povestná liberalizácia STK-ačiek, emisných kontrol. Pán minister, my sme mali možnože taký minikonflikt, kedy ste povedali, že obhajujem záujmy možnože našich poslancov, že vlastníme STK-ačky, a teda nechceme si pustiť ďalších kohútov, ako sa hovorí, do tohto dvora. Ubezpečujem vás, nemohol som vtedy vystúpiť na reakciu, že nie je žiaden z poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko, STK-ačku nevlastní ani neobhajujeme takéto záujmy. Ale uvedomujeme si, čo ponúkne, alebo resp. čo sa spôsobí, keď sa otvorí trh s STK-ačkami, s emisnými kontrolami. Pretože to nie je mäsiarstvo, to nie sú ani cukrovinky, ani potraviny, tieto inštitúcie, alebo resp. tieto kontroly, ktoré majú, pripomínam, že prenesený výkon štátnej moci. Čiže štát sa spolieha, že tie činnosti, ktoré vykonávajú, vykonávajú zodpovedne, tak nemajú čo ľuďom, vlastníkom vozidiel, čo iné ponúknuť okrem toho, že, poďte k nám, u nás prejdete aj teda bez bŕzd, poďte k nám, u nás prejdete aj teda s totálne hrdzavým autom. Čiže ja len nadväzujem na to, že je to veľmi nebezpečná sféra, veľmi tenký ľad, kedy by sme sa všetci mohli popáliť a minimálne niekoľko stotisíc ľudí vlastní autá, a teda jazdí takýmito autami. A či už sú to chodci, alebo teda ostatní účastníci cestnej premávky, tak sa ich to výrazne dotýka.
Preberáme smernice Európskej únie, alebo resp. nariadenia, len treba si uvedomiť, že priemerný vek vozidiel na Slovensku, evidovaných vozidiel na Slovensku je deväť rokov. Preto tie STK-ačky a emisné kontroly, alebo resp. na nich veľmi záleží, aby sa takáto sféra neotvárala.
Koniec koncov tu tá liberalizácia nie je taká okatá ako pri pôvodnom návrhu, ale o sprístupnení, alebo resp. otvorení trhu hovorí jedenásťčlenná komisia, ktorá teda je hlavne postavená zo štyroch zamestnancov ministerstva dopravy, a teda ostatných odborníkov. Je otázne, do akej miery bude vedieť táto komisia posudzovať, či daná sieť v danom okrese STK-ačiek je dostačujúca alebo nie. A je namieste sa pýtať, akým spôsobom toto posudzovanie bude robené.
Ďalej sa dotknem z tej priebehy (pozn. red.: správne "toho priebehu") kontroly technickej kontroly, a teda emisnej kontroly. V zákone sa píše, že každé pracovisko a resp. oddelené pracovisko musí byť monitorované kamerovým systémom. Tie kamerové systémy po zavedení tohto zákona by sa mali resp. rozširovať a mali by vidieť ozaj každý kúsok auta, či už je to spredu, zozadu, zboku a tak ďalej, a mali by hlavne vidieť činnosť technika a to, ako vykonáva túto kontrolu.
Avšak v zákone sa píše, že videozáznam z takejto kontroly by si pracovisko stanice technickej kontroly, emisnej kontroly malo uchovávať dva roky. Úrad na ochranu osobných údajov vzniesol proti tomuto zásadnú pripomienku, a teda v nej sa spomína, že tá doba nie je adekvátna a malo by sa rozmýšľať, že by mala byť trochu menšia. Predsa je to vstup a narábanie s osobnými údajmi aj osôb, ktoré nie sú momentálne zainteresované do tejto kontroly.
Keď sa bavíme o kamerovom systéme, tak pre stanice technickej kontroly, emisnej kontroly to predstavuje výrazný náklad, pretože keď si predstavíte, koľko vozidiel sa v jednej takejto STK-ačke za deň premelie, koľko skontroluje a že z každého vozidla majú minimálne dva roky udržiavať videozáznamy a fotografie, tak ja si neviem predstaviť, aké veľké dátové úložiská by to mali byť a ako by to mali spracovávať.
Ďalšia vec je, dotknem sa teda výkonu technika. Ak technik vykoná takúto kontrolu, či už emisnú, alebo technickú, v prípade, že kamerový systém je vypadnutý a nemusí mať, samozrejme, o tom žiadnu znalosť, tak automaticky sa mu ruší oprávnenie na takúto kontrolu, čo je dosť, dovolím si tvrdiť, prísny trest. Keďže na jednej strane otvárame trh pre STK-ačky, emisné a na druhej strane budeme technikom brávať licencie za teda takéto banálnejšie porušenia, keďže nijak toto ten technik nemôže ovplyvniť, túto skutočnosť.
Ďalej technikovi bude orgán rozdávať pokuty aj za to, že prehliadne chyby v časti A technickej kontroly a emisnej kontroly. To sú tie chyby, ktoré sú totálne jednoduché a nijakým spôsobom neovplyvňujú vozidlo, alebo resp. nezamieňajú technický stav vozidla a sú to väčšinou chyby, ako je to kúsky hrdze, alebo resp. oškrabaný lak na aute. A orgán bude mať zase možnosť po dvoch rokoch na základe kamerových systémov technika spätne pokutovať. Je to neadekvátna, neadekvátna teda sankcia voči technikovi.
Ale na druhej strane v tomto zákone spoznáme, alebo resp. budeme poznať technické kontroly, ktoré sa budú vykonávať na parkoviskách, a teda členmi Policajného zboru a špeciálne vyškolenými technikmi. V súčasnosti sú tri mobilné STK-ačky na Slovensku, pokiaľ dobre viem. Tieto tri mobilné STK-ačky by mali stihnúť vykonať ročne objem päť percentuálnych bodov z celkového počtu prihlásených vozidiel, čo sa týka kategórie N2, M2 a tak ďalej. Neviem si predstaviť, či tieto mobilné STK-ačky budú robiť nonstop, nepretržite, alebo akým spôsobom.
Ale čo je skôr zásadné na tomto, keď vozidlo, ktoré je prihlásené v evidencii Slovenskej republiky, a zistí sa, že má nejaké závažné pochybenie alebo nespĺňa podmienky na prevádzku v cestnej doprave, tak mu buď budú odňaté doklady, dostane pokutu a resp. novú technickú kontrolu po oprave si musí vykonať v servise, v certifikovanom mieste opravy.
Ale čo sa týka zahraničných vozidiel, čiže vozidiel, ktoré sú prihlásené v zahraničí, väčšinou ide o kamióny, ktoré teda tadeto tranzitne jazdia, tak v prípade, že na vozidle sa zistí, že je nespôsobilé, alebo teda že stav je vážny, tak oznámime to nejakému zastupiteľskému úradu, pustíme vodiča, zaželáme mu pekný deň, pokuta 60 euro a takéto vozidlo nám naďalej jazdí po cestách. Je to dosť, dosť nebezpečná situácia, pretože tých zahraničných kamiónov na cestách určite vídate aj vy veľa a už len z optického pohľadu, keď sa na taký kamión pozriete z iného členského štátu alebo z nečlenského štátu, tak musíte povedať, že tento kamión nemá čo na ceste robiť.
Dobre. Tak ja len asi toľko a verím, že teda zmeny niektoré budú zapracované a prídu do platného zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 11:58 - 11:59 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len na margo tohto pozmeňujúceho návrhu. Pán poslanec, ak držiteľ, alebo resp. nový vlastník, alebo kupca takéto vozidla nebude možnože uvažovať o jeho ďalšom predaji, tak v takomto prípade to v zmluve nemusí byť uvedené, tento údaj o kilometroch? Lebo hovoríte o tom, že to vozidlo má byť kúpené v zahraničí, má byť privezené na Slovensko a má ísť o ďalší odpredaj, teda ďalšiemu vlastníkovi. Ale pokiaľ si to spravím ako súkromná osoba, alebo resp. ako je bežná prax na Slovensku, mesiac, dva sa ľudia na tom aute povozia, teda si ho kupujú pre seba, až potom ho predajú a vtedy to absentovať v takejto zmluve bude. Len aby som si to potvrdil. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 11:32 - 11:34 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Ivan, vy ste sa dotkli teda certifikovaných miest dopravy. Ja len na doplnenie, pozeral som si na webe, alebo resp. na CC rektora, ktorá vydáva takéto, takýto certifikát, koľko firiem, alebo teda spoločností je registrovaných na Slovensku. A je to len jedna, je to Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky, ktorí majú záštitu pod ďalšími 61 servismi a predajcami vozidiel, čiže dokopy 30 autoservisov vozidiel bude riešiť každú škodovú, každú škodovú udalosť a každú autonehodu, pri ktorej budú poškodené zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbegov, riadenia a brzdy.
A ja sa len pýtam, možno si to navrhovatelia neuvedomujú, ale koľko máme na Slovensku dnes živnostníkov, ktorí sa zaoberajú takýmito opravami a koľko z nich absentuje v zozname, alebo resp. v cechu predajcov áut, servisov Slovenskej republiky a na koľko ľudí to bude mať dopad, že môžu prísť v prípade zavedenia takéhoto zákona o prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 13:30 - 13:31 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani podpredsedníčka, hovoríte, alebo teda aj ostatní kolegovia hovoríme, zmeňme, zmeňme zákon a prispôsobme platy poslancov. Ja si len dovolím pripomenúť, v apríli tohto roku sme predložili návrh zmeny alebo novely zákona, ktorý hovorí aj o platoch poslancov a platy poslancov sme, aj platy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sme chceli prispôsobiť, alebo, áno, prispôsobiť v závislosti od rastu minimálnej mzdy. Boli ste, celý klub SaS-ky bol proti tomuto návrhu zákona, tak isto aj v ostatných kluboch, s výnimkou klubu SME RODINA, ktorí hlasovali za. Takže nehovorme o tom, že takáto zmena alebo takéto systematické riešenie tu ešte nebolo a stále sa to rieši, či skrátené legislatívne konanie. Bolo to tu, len ste za to nezahlasovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 13:14 - 13:16 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Hrnčiar, prestaňte sa donekonečna vyviňovať, že vy ste alebo vy nesúhlasíte so zvyšovaním platov. V tomto návrhu na skrátené legislatívne konanie ste sa zdržali, čiže neboli ste výslovne proti zvyšovaniu platov. Tak isto poprosím aj ostatných poslancov, keď ste zistili, ako to marketingovo vyzerá, ako to verejnosť prijala, zvyšovanie poslancov o skoro viac ako 1 000 euro, tak zrazu ste všetci teda proti tomuto a beriete to niekto, možno ako Matovičovci, ako nejaké zrkadlo SMER-u. Jediní sme my boli v Ľudovej strane Naše Slovensko proti zvyšovaniu platov, čo sme aj dokázali. Sledujme prostriedok, akým zmrazíme platy poslancov a nie, či by sa, či by sa mal robiť nejaký nový zákon alebo nejakým iným spôsobom. Prostriedok bol skrátené legislatívne konanie v tomto prípade. Čiže donekonečna, prosím vás, nevyviňujte sa. Hlasovali ste všetci, všetci za alebo respektíve väčšina za v dobe, kedy základné potraviny sa rapídne zvyšujú, ich ceny sa zvyšujú v dobe, kedy ceny elektriny a plynu sa rapídne zvyšujú, v dobe, kedy dôchodky starodôchodcom a dôchodcom sa zvyšujú o úbohých 8 euro, to je na zaplakanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 10:15 - 10:19 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán minister, pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, predmetný návrh zákona, ku ktorému sa vyjadrujem, hovorí o liberalizácii trhu staníc technickej kontroly a emisnej kontroly. Ako z dôvodovej správy vyplýva, ministerstvo dopravy po tejto úprave nebude môcť regulovať sieť staníc technickej a emisnej kontroly. Novela zjednodušuje registráciu tzv. STK-čky a ustupuje od prísnych zákonných podmienok, za ktorých si prevádzkovateľ môže takúto stanicu otvoriť.
V dôvodovej správe sa uvádza, že súčasná právna úprava limituje podnikateľské prostredie a podnikanie v tejto oblasti nie je lukratívne pre súkromný sektor. Nezabúdajme na to, že stanice technickej kontroly sú súkromné spoločnosti, na ktoré Slovenská republika preniesla zmluvným vzťahom výkon kontroly štátu za stav vozidiel v premávke. Nejde tu o neregulované podnikanie, ale o každoročný výkon pre presne definovaný počet vozidiel v evidencii na Slovensku. Liberalizácia, teda otvorenie trhu pre nové neregulované STK-čky, naštartuje boj o zákazníkov. Každý jeden zákazník, či už vlastník, alebo držiteľ vozidla, si dnes môže vybrať jednu zo 150 staníc technickej kontroly. Tento počet staníc je v súčasnosti postačujúci nielen na súčasný počet vozidiel v evidencii, ale postačuje aj na dvojnásobný počet evidovaných vozidiel. V prípade, že sa nám stanice technickej kontroly budú neregulovane otvárať po okresoch, po mestách, bude to mať za následok boj o zákazníka. Samotná kontrola spôsobilosti vozidla ako taká prejde na druhú koľaj a podnikatelia na to, aby si udržali svojich zákazníkov, začnú prehliadať rôzne technické chyby na vozidlách. Výsledkom bude čoraz viac naoko spôsobilých motorových vozidiel v cestnej premávke.
Názorným príkladom, že liberalizácia trhu so stanicami technickej kontroly sú naše susedné štáty, a to Česká republika a Poľsko. V Poľsku po otvorení tohto trhu vzrástol počet staníc technickej kontroly na 4 800. Nielenže to spôsobilo zánik malých a stredných podnikateľov z oblasti prevádzkovateľov staníc, ale hlavne v cestnej premávke sa vyskytuje čoraz väčší počet nebezpečných motorových vozidiel. Kolegovia z Poľska si teraz lánu hlavu nad tým, ako tento trh opäť správne regulovať.
Stanice technickej kontroly a emisnej kontroly si vyžadujú dôslednú kontrolu a vhodnú reguláciu. Každé jedno motorové vozidlo je prakticky zbraň. Každé jedno nespôsobilé motorové vozidlo je odistená zbraň. Ministerstvo sľubuje, že po liberalizácii trhu staníc technickej kontroly vytvorí kontrolný mechanizmu, ktorý dozrie na správnom vyhodnotení technickej spôsobilosti.
Pán minister, veľmi dobre viete, že už pri dnešnej sieti staníc technickej kontroly tieto kontroly nestíhajú a na cestách môžeme vidieť autá, o ktorých spôsobilosti môžeme dlho polemizovať. Bezpečnosť zdravia a života na cestách je jeden veľký záväzok zo strany štátu voči jej občanom. Nehazardujme preto so zdravím a životmi našich občanov.
Z našej strany nemôžeme podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 13:44 - 13:47 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Stanislav Drobný a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Politický systém Slovenskej republiky je založený na parlamentnej demokracii. Najvyšším zákonodarným orgánom štátu je parlament - Národná rada Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady sú volení občanmi Slovenskej republiky. Kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky však do volieb môžu nominovať výlučne politické strany, politické hnutia a volebné koalície týchto strán a hnutí. Voliči si teda do volieb vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyberajú len z kandidujúcich subjektov. Ak chcú prostredníctvom preferenčných hlasov podporiť jedného z kandidátov, môžu tak urobiť len tým spôsobom, že odovzdajú svoj hlas jednému z kandidujúcich subjektov.
Vzhľadom na to, že občania Slovenskej republiky sú zastupovaní práve poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, voliči prirodzene očakávajú, že počas celého obdobia trvania mandátu poslanca bude poslanec reprezentovať politickú stranu, politické hnutie alebo volebnú koalíciu, za ktoré bol zvolený vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
V priebehu volebného obdobia však často dochádza k situáciám, keď poslanec vystúpi z poslaneckého klubu politickej strany, za ktorú ho občania Slovenskej republiky zvolili, a začne reprezentovať úplne opačné záujmy, program a ideológiu ako tento poslanecký klub. Stáva sa nezaradeným poslancom alebo vstúpi do poslaneckého klubu inej politickej strany. Poslanec, ktorý opustí svoj pôvodný poslanecký klub z vlastnej iniciatívy, tak v podstate neguje primárne rozhodnutie voliča o výbere politickej strany a jej volebného programu, za ktorú svoj poslanecký mandát získal.
Cieľom návrhu ústavného zákona je odstránenie takého správania poslancov, ktoré občania Slovenskej republiky oprávnene vnímajú ako zradu voličov a často ako bezcharakterné, korupčné správanie poslancov. Z tohto dôvodu predkladáme návrh ústavného zákona, ktorý prostredníctvom straty mandátu poslanca, ktorý sa sám vzdá členstva v pôvodnom poslaneckom klube, zamedzuje takémuto konaniu.
V záujme demokratických princípov návrh ústavného zákona nezavádza imperatívny mandát. Vystúpenie z poslaneckého klubu a tým aj strata mandátu je totiž vlastným rozhodnutím poslanca. Navrhovaná úprava ústavného zákona sa nevzťahuje na prípady, ak je poslanec vylúčený z poslaneckého klubu práve preto, aby nebol obmedzený slobodný výkon jeho mandátu.
Predkladaný ústavný zákon prinesie zodpovednejší a stabilnejší výkon mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a tým sa zlepší vnímanie Národnej rady Slovenskej republiky širokou verejnosťou.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

16.6.2017 13:27 - 13:30 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, prázdne poslanecké lavice a občania Slovenskej republiky, sme svedkami toho, ako sa demokratický režim na Slovensku zvrháva na postupnú, ale istú moc oligarchie. Tá malá skupinka ľudí, ktorá cez nastrčené figúrky ovláda štát, teda rozhoduje o živote všetkých občanov Slovenskej republiky, začína nervóznieť a báť sa. Tento strach a jeho následky pociťujú občania Slovenska od posledných parlamentných volieb. Od demokratických volieb, kedy sa oprávnení voliči rozhodli povedať dosť a odovzdali svoj hlas neštandardnej politickej strane. Následne sme boli svedkami toho, ako sa zaviedli nové protiústavné skutkové podstaty trestných činov, ako sa zriadila ideologická polícia, novodobé gestapo a po najnovšom Najvyšší súd rozhodne na základe politickej objednávky o rozpustení opozičnej parlamentnej strany.
Týchto pár menovaných míľnikov v dejinách Slovenskej republiky demokraciu nielenže pochováva, doslova ju na zemi doráža kladivom. Občania Slovenskej republiky cez svojich volených zástupcov vykonávajú moc a dohľad nad fungovaním štátnej a verejnej správy. Cez svojich zástupcov, či už komunálnych, alebo v krajských zastupiteľstvách, alebo na úrovni parlamentu, presadzujú svoje záujmy a potreby. Nie všetky tieto záujmy sú vypočuté, čo spôsobuje, že sa o nich nemôže diskutovať, rokovať alebo zjednať náprava. Aj preto máme v Ústave Slovenskej republiky zakorenený inštitút referenda. Referendum je jeden z prvkov priamej demokracie. V niektorých štátoch je dokonca povinné pre určité druhy zákonov. Je logické, ak o zákonoch, ktoré sa priamo dotýkajú života občanov daného štátu, majú právo títo občania v referende vyjadriť svoj názor.
V našom návrhu zmeny ústavného zákona navrhujeme znížiť minimálny počet podpisov od občanov z 350-tisíc na 250-tisíc. Znížením počtu podpisov 100-tisíc sa výrazne priblížime k demokratickým prvkom štátu. Historicky bolo na Slovensku vyhlásených celkom 8 referend, platné z tohto počtu bolo len 1 referendum. Je to dané tým, že kvórum, teda účasť na referende, je minimálne 50 % zo všetkých oprávnených voličov.
V našej úprave navrhujeme toto kvórum upraviť na 50 % z posledných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Tieto voľby dosahujú najvyššiu účasť voličov spomedzi všetkých volieb konaných v Slovenskej republike a považujeme ich za najobjektívnejší a najlegitímnejší ukazovateľ počtu aktívnych voličov na Slovensku, ak chceme, aby sa Slovensko nehralo na demokratický štát, ale ním aj naozaj bolo, ak chceme, aby moc nad štátom držali pevne v rukách občania, nie oligarchovia a ich zástupcovia. Nemajme len prázdne reči o demokracii. Dajme ľuďom skutočné právo rozhodovať a riadiť náš štát, sfunkčnime konečne referendum na Slovensku.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.4.2017 16:13 - 16:18 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, poslanci za stranu Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Mora, Ján Kecskés a Peter Krupa predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, tzv. banský zákon, v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť v Slovenskej republike najmä účinnú a efektívnu ochranu životného prostredia, pitnej vody, nerastného bohatstva a zdravia občanov SR, ako aj novelizovať dotknuté ustanovenie predmetného zákona.
Ľudstvo pre svoj život potrebuje čoraz viac elektrickej energie. Domácnosti vlastnia čoraz viac elektrických spotrebičov a u veľkých fabrík vidíme naštartovaný proces s postupnou robotizáciou a automatizáciou výroby. Táto potreba mať všetko automatizované a ovládané spôsobila, že sa minuli všetky konvenčné zdroje fosílnych palív. Teda tie, ktorých ťažba nebola tak veľkou záťažou pre životné prostredie. Ťažba bridlicového plynu a ropy hydraulickým štiepením, tzv. frakovaním má vážne negatívne environmentálne dopady, a to predovšetkým na kvalitu povrchových a podzemných vôd a ovzdušia.
Najväčším problémom ťažby bridlicového plynu uvedeným spôsobom je to, že sa len časť značne vysokého objemu kontaminovaných kvapalín používaných pri ťažbe spätne zachytáva a zvyšok uniká do životného prostredia. Environmentálne dopady frakovania sa týkajú predovšetkým úniku a ďalšieho účinku toxických chemikálií používaných pri ťažbe, ktorý vedie ku kontaminácií podzemnej i povrchovej vody. K uvedeným problémom sa pridružuje celý rad iných negatívnych environmentálnych dopadov ako sekundárne znečistenie životného prostredia, napríklad zhustením premávky v lokalitách ťažby, s tým súvisiace zničenie ciest ťažkými mechanizmami, zvýšenie prašnosti a hlučnosti, znehodnotenie veľkého množstva vody v pomere k vyťaženému plynu a jej prípadné ďalšie uskladnenie či tiež kontaminácia životného prostredia rádioaktívnymi látkami.
Voda, ktorá sa použila pri ťažbe bridlicového plynu frakovaním, obsahuje viac ako 700 chemických látok, ktoré sú vysoko karcinogénne, mutagénne a toxické. Táto voda kontaminuje povrchovú a spodnú vodu v blízkosti vrtu. Voda je už ďalej nefiltrovateľná a spôsobuje pre človeka vážne zdravotné problémy. Pitie kontaminovanej vody môže spôsobiť rakovinu, poškodiť plod dieťaťa v tele matky či iné zdravotné problémy. Dôkazom toho sú narastajúce prípady kontaminácie spodných vôd a studní v Amerike. Ľuďom tečie z vodovodných kohútikov voda, ktorá obsahuje metán, a pri stretnutí sa s otvoreným ohňom sa vznieti alebo je to len čistý chemický kokteil. Ľudia sú v týchto oblastiach chorí a ich život sa točí v kolotoči návštev rôznych lekárov. Ťažba bridlicového plynu hydraulickým štiepením rozkladá horninu, z ktorej ťaží plyn. To má za následok zemetrasenia, prepady horniny, ale aj pohyby tektonických vrstiev. Hovoriť o tom, že sa chemická frakovacia tekutina nedostane nad priepustnú horninu a tým pádom do spodnej vody, je teda odvážne.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 44 zaručuje každému občanovi právo na priaznivé životné prostredie a v čl. 40 tiež každému právo na ochranu zdravia. Je potrebné, aby táto forma ťažby bridlicového plynu a ropy bola na území Slovenskej republiky zakázaná. Je nesporné, že ide o nebezpečnú a vysoko toxickú formu ťažby, ktorá po sebe zanechá nenávratne zdevastované životné prostredie. Kontaminuje vodu, kontaminuje pôdu a kontaminuje ovzdušie. Nerastné bohatstvo je podľa čl. Ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika má preto právo rozhodnúť o tom, ako so svojím vlastníctvom naloží, vrátane rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky vyjadrenom vo forme zákona, že ťažba bridlicového plynu hydraulickým štiepením, tzv. frakovaním je zakázaná. V zmysle odkazu pre naše budúce generácie, ktorým chceme nechať Slovensko s čo najkvalitnejším životným prostredím, čistou prírodou a kvalitnou pitnou vodou a ovzduším, nemôžeme dovoliť metódu ťažby bridlicového plynu a ropy hydraulickým štiepením na jeho území.
Kolegyne, kolegovia, ak vám záleží na prírode Slovenska a zdraví našich občanov, tak vás poprosím, prosím o podporu nášho zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2017 16:23 - 16:29 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na úvod začnem takou otázkou. Musia povinné očkovania absolvovať všetky deti? Áno, musia. Je to uvedené v zákone o ochrane zdravia. Objavuje sa však čoraz viac prípadov, že sa rodičia detí snažia týmto očkovaniam vyhnúť.
Očkovanie je medicínskym zákrokom a treba povedať, že aj pri tých najnevinnejších zásahoch do ľudského organizmu vždy existuje určité riziko poškodenia zdravia. Lekári neriešia, čo obsahujú očkovacie látky pre dojčatá. Jednoducho ich náplňou práce je to, aby očkovacie látky do detí napichali a za každú cenu. Neustále sa stupňujúci očkovací nátlak na verejnosti a príkaz farmaceutických spoločností sa nedá považovať za nič iné, než za psychologickú operáciu.
Z podstaty veci vyplýva, že preventívne opatrenia by mali byť však v prvom rade vysoko bezpečné. To znamená, že riziko v súvislosti s ich nasadením by malo byť zanedbateľné. A pre povinné preventívne opatrenia by to malo platiť desaťnásobne. Je táto podmienka splnená pri očkovaní? Kto ponesie zodpovednosť v prípade, keď nútené podanie vakcíny pacientovi poškodí zdravie alebo ho dokonca usmrtí? Kto sa s čistým svedomím pozrie do očí rodičom dieťaťa, ktoré následkom očkovania utrpelo škodu? To, že to nie sú len hypotetické otázky, ukazujú stovky vedeckých štúdií dokumentujúcich riziká očkovania a tisícky prípadov vážneho poškodenia zdravia, aj smrteľného, spájaného s rôznymi vakcínami.
Zodpovední ľudia vo viacerých vyspelých krajinách si tieto skutočnosti uvedomujú a svojich občanov do očkovania nenútia. Padol tu názor, že na Ukrajine sa šíri DMO ako následok toho, že deti tam nie sú očkované. Ja sa pýtam, prečo sa rovnako rýchlo nešíri DMO aj na Cypre, v Dánsku, v Estónsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku alebo vo Veľkej Británii? V týchto európskych štátoch je očkovanie detí dobrovoľné. Na tomto príklade sa ukazuje, že hlavným aspektom výskytu DMO, čierneho kašľa, rubeoly je nehygienické prostredie, v ktorom deti vyrastajú. Ukrajina je vojnou zmietaný a rozvrátený štát, v ktorom je nedostatočná hygiena, nedostatočná zdravotná starostlivosť, sú tam zlé životné podmienky. To sú príčiny, prečo je výskyt ochorení u týchto detí tak vysoký.
V Ľudovej strane Naše Slovensko sme vytvorili program na podporu sociálne slabých rodín. V rámci tohto sociálne slabého programu sme navštívili aj rodiny, ktorých zdravotný stav detí sa drasticky zhoršil ihneď po očkovaní. Deti začali trpieť autizmom, DMO a zostali paralyzované, doslova priviazané k posteli. Existujú rôzne terapie v neurorehabilitačných centrách, ktoré sú nákladné a pre rodinu, v ktorej zarába jeden z manželov a matka poberá rodičovský príspevok, sú doslova nedosiahnuteľné. Preto sa na rozdiel od tzv. sociálnej vlády usilujeme pomôcť čo najviac žiadateľom, hoci to naozaj potrebujú. Žiaľ, sociálnych prípadov v našom programe pribúda a na rozdiel od vlády nemáme možnosť pomôcť všetkým rodinám, ktoré si to zaslúžia.
Súčasný hlavný prúd medicíny napriek mnohým nesporným úspechom za sebou ťahá aj čiernu stopu závažných omylov s katastrofálnymi následkami, ktoré by nás mali odnaučiť slepo dôverovať všetkému, čo prehlási uznávaná alebo domnelá autorita v akejkoľvek oblasti. Je kopec prípadov, kedy sa u detí, zdravých detí po očkovaní objavili príznaky obrny či autizmu. Na margo toho aj Donald Trump nedávno spojil očkovanie s autizmom. Trump pripustil, že vysloviť sa proti očkovaniu a očkovaciemu kalendáru je dosť sporná vec. Jeho výrok je však aj víťazstvom pre rodičov, ktorí sa dlho domnievali, že očkovanie prispelo u ich detí k neurologickému poškodeniu, ktoré utrpeli pri očkovaní. Rodičia nie sú dostatočne poučení o zložení vakcíny. Článok 24 Ústavy Slovenskej republiky o slobode myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je týmto porušovaný v neinformovaní občanov o zložení vakcín, ktoré môžu obsahovať nervové jedy, ťažké kovy, rakovinotvorné látky, geneticky manipulované organizmy, ako aj tkanivá tiel umelo potratených detí.
Súčasná legislatíva na Slovensku pokutuje rodiča za odmietnutie povinného očkovania svojich detí. Nariadenie určujúce u zdravých ľudí povinnosť slepo sa podrobiť akémukoľvek medicínskemu zákroku tvrdo potláča jedno z najzakladanejších práv človeka - slobodu voľby. Aká je to už len snaha udržať zdravie svojich vlastných občanov, keď sa doslova ľudia môžu vykúpiť z povinnosti očkovania? Rodič dieťaťa, ktorý odmietne zaočkovať svoje dieťa, musí zaplatiť pokutu vyrubenú štátny orgánom. Keď pokutu zaplatí, odvtedy sa na dieťa pozerá, ako keby bolo zaočkované? Za čo teda zaplatia rodičia dieťaťa tomuto štátu? Svojím spôsobom zaplatia cez štát ušlý zisk veľkým farma-firmám?
Bola by preto vhodná zmena povinného očkovania na dobrovoľné, ako je to v mnohých iných vyspelých krajinách západnej Európy. Sme za to, aby očkovanie zostalo naďalej bezplatné a dostupné všetkým, ktorí oň prejavia záujem. Nie však donútené každému a kto ho odmietne, musí absolvovať pojednávania a napokon zaplatiť pokutu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis