Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 15:08 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 15:08 - 15:10 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súvislosti s tým, čo si hovorila, pani kolegyňa, o tom, že títo kandidáti by mali byť naozajstné autority v oblasti práva a nemali by mať problém verejne sa, samozrejme, aj odprezentovať a takisto byť aj volení verejnou voľbou. Ja si myslím, že táto transparentnosť pri voľbe ústavných sudcov je nesmierne dôležitá, a neviem, teda či si aj ty zachytil, alebo aj ostatní kolegovia, že, že strana SMER na ústavnoprávny výbor prinášala rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré smerujú k tomu, že, že ten híring, ktorý má byť na ústavnoprávnom výbore, že tam totiž aj občania môžu klásť otázky, a sú žrebované, a oni chceli, že vypnúť obraz, že to nebude prenášané, samozrejme, že nedovolíme, aby to bolo prezentované, a argumentujú tým, že to bude drahé, že prenos takéhoto zasadnutia bude drahý. Hej? Takže, že mne to absolútne sa zastavuje rozum, že majú to byť odborníci v oblasti ústavného práva, vysokoškolské vzdelanie, bez úhony a tak ďalej, a my chceme ešte aj vypnúť obraz aj zvuk, aby nemohli z ústavnoprávneho výboru byť prenosy o tom, že títo ľudia sa idú odprezentovať. Naozaj toto nedáva žiadnu logiku a potvrdzujem, a teda aj naše hnutie je za to, aby každá takáto osobnosť v oblasti práva sa dokázala odprezentovať, dokázala povedať svoje vízie a bola skutočnou autoritou. Však sa v tom návrhu zákona píše, že funkciu má vykonávať riadne, čestne, nezávisle, nestranne.
A ako takéto osobnosti nájdeme, keď už pri samotnej voľbe ich chceme ako keby skrývať do poslednej chvíle, len nech rýchlo prejdú, a nikto si ani nevšimne, že nejakých nových sudcov máme?
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 11:55 - 11:56 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.10.2018 13:16 - 13:18 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom. (Rečník je zadýchaný.) Prepáčte, ja som bežal, tak rozprávam, ako rozprávam.
Návrh zákona spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby zákon prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý bude aj gestorským výborom, a prerokovaný zákon bude do 32 dní od prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený gestorským výborom navrhujem, aby sa po všeobecnej rozprave Národná rada uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 11:25 - 11:27 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel toto vystúpenie trošku podporiť aj štatistickými dátami. Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila počet pôrodov u mladistvých v rámci štátov Európskej únie, a teda u mladistvých, u dospievajúcich v rozhraní päť až deväť pôrodov za rok najnižší počet majú teda Holanďania, Slovinci, Dáni, Švédi, Cyprus, Taliansko, Fínsko. O niečo vyšší podiel pôrodov mladistvých matiek v rozhraní od 10 do 20 pôrodov je vo väčšine členských štátov: v Nemecku, v Rakúsku, Francúzsku a tak ďalej, v Českej republike, v Maďarsku, Poľsku, na Malte. A najvyšší počet pôrodov dospievajúcich je na Slovensku 22, v Estónsku 24, v Spojenom kráľovstve 26, v Rumunsku 40 a v Bulharsku 44. Táto štatistika je, samozrejme, u dospievajúcich, u dospievajúcej mládeže, tento návrh zákona je skôr o študentoch, ale teda môžme predpokladať, že u nás je naozaj opodstatnené hovoriť o tom, že štát má mať ochranné mechanizmy vo vzťahu k mladým ženám, ktoré otehotnejú. A je jedno, či otehotnejú, či sú pripravené na materstvo, alebo sú to náhodné tehotenstvá, je psou povinnosťou štátu, aby podal týmto matkám v tom čase ochrannú, pomocnú ruku a aby neboli vystavené rôznym stresom, ktoré sú, samozrejme, aj možno z neželaného, nechceného tehotenstva, ale na druhej strane aby neboli vystavované aj chudobe. To znamená... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 19:43 - 19:44 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 19:34 - 19:35 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som mal skôr otázku a komentár v tom zmysle, že dnes teda hnutie OĽANO zverejnilo tiež nejaký návrh, ktorý smeruje k tej idei, ktorú ste aj vy spomínali, že ak sa niekto cíti opotrebovaný životom v práci už v päťdesiatke alebo v päťdesiatšestke, takže nech ide, že možno taká otázka, že čo hovoríte na to, také že 40-ročné obdobie na to, že je nejaké teda minimum, tých 40 rokov odpracovaných, a potom nech si človek zvolí, akou formou chce ísť do dôchodku, že či by ste s tým možno návrhom mali, mali problém.
Z hľadiska Rady pre rozpočtovú zodpovednosť títo ľudia, aj s nimi sme to diskutovali, by to nevideli ako nejakú tragédiu pre verejné financie a považujú to, aj INESS bol prítomný na tom stretnutí, za nie úplne nerelevantný nápad. Tak v rámci tej flexibility možno nejaká reakcia aj na tento návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.10.2018 14:33 - 14:34 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď. K tým Kysuciam, neviem, či viete, že združenie podnikateľov realizovalo taký prieskum, že ako sa ľuďom darí, ako sa cítia na tých Kysuciach a tie výsledky že sú žalostné, že tá frustrácia, ktorá pochádza aj z dopravy, je veľmi veľká. Doslova že tí ľudia sa cítia ako stroje a vytráca sa im taká životná pohoda zo života. Často sa stáva, že manželia sa trebárs striedajú na pracovných zmenách a tým, že stoja v tej doprave, tak musia zamykať deti, veľakrát aj neplnoleté deti, že kým ten otec príde z rannej zmeny a mama ide na poobednú zmenu. Takže aj takéto prípady sa tam dejú. Chcem vás poprosiť, aby ste možno aj vzhľadom na dobro tých ľudí, ktorí tam žijú, posilnili aj tú vlakovú dopravu, a ďakujem aj za to, že nejaké kroky z tejto strany už boli robené.
Zároveň sa chcem okolo Ružomberka opýtať, že kedy budú realizované nejaké dočasné rozšírenia cesty prvej triedy v Ružomberku smerom z východu, ako to vláda sľúbila, respektíve či budú riešené nejaké obchádzkové trasy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 13:36 - 13:38 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som možno zareagoval už na tento. Pán kolega, áno, chválite, ja tiež nemôžem tomuto zákonu nič vyčítať, ale naozaj stačí mi faktická poznámka na to, aby sme povedali, že k tomuto zákonu je treba chrániť najlepší záujem občana.
Občania sa potrebujú rýchlo, pohodlne, v príjemnej atmosfére, bezpečne presúvať z miesta A do miesta B, na to využívajú mobilné telefóny a sú radi, keď, aj ja som rád, že, keď nemusím vyťahovať hotovosť z vačku. Dá sa povedať, že aj táto novela zákona robí nejaký balans medzi príliš veľkou reguláciou a povinnosťami, ktoré majú taxikári, a zároveň možnože žiadne alebo minimálne nároky, ktoré mali tie webové aplikácie. Ku mne sa dostali akurát vyjadrenia istej spokojnosti aj s rokovaniami, ktoré prebiehali na ministerstve dopravy, takže pokiaľ sú spokojní účastníci zainteresovaní a nemáme tu štrajky taxikárov a podobne, takže môžem aj ja vyjadriť istú takú spokojnosť a podporiť túto novelu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.9.2018 14:53 - 14:55 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem za vašu odpoveď. Zjednodušene môžme povedať, že pohár začína pretekať. Tým chcem povedať, že nie za všetko nesiete vy zodpovednosť, pokiaľ ide o to, že sa nám 60-ročné, 40-, 50-ročné a 60-ročné rušne začínajú kaziť. Tak isto ale zodpovednosť nesiete a už dlho ste ministrom na to, aby ste koordinovali a riadili železničné firmy.
Tým chcem povedať, že občanov, ktorí trčia v poli vo vlaku bez funkčných záchodov, bez elektriky, bez informácií a nakoniec ich príde odtiahnuť lokomotíva, ktorá nemá správny prípoj a jednoducho trčia ďalšie hodiny bez pomaly už aj bez vzduchu, tak toto sa v 21. storočí nemôže diať. A preto z tohto miesta sa chcem opýtať, ale zároveň aj vás požiadať, aby ste rázne zatočili s manažmentami ŽSR a ZSSK. To, čo sa udialo je neakceptovateľné, a ja viem, že nemôžte za to, že tieto problémy sú a zrejme aj budú, lebo máme vyše 200 tých lokomotív a tie prostriedky, ako aj sami naznačujete, nie sú dostatočné.
Takže poprosím vás, aby ste naozaj ubezpečili občanov, že k niečomu takému nebude dochádzať, a ja vás ako opozičný politik vyzývam, aby ste rázne ako minister zakročili proti manažmentom týchto železničných firiem.
A ešte to, čo ste spomínali, že si požičiavate na 10 rokov lokomotívy, ktoré sa za cenu toho, že ich môžte nakúpiť do stavu a pri plnom zdraví môžu slúžiť 30 – 40 rokov, tieto lokomotívy. Takže chcem vás poprosiť, aby ste zmenili aj spôsob obstarávania týchto lokomotív, lebo my si myslíme, že tu ide naozaj len o kšefty a že takýmto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis