Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2018 o 18:55 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 18:55 - 18:56 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1026. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1075 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 16:22 - 16:23 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 971. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája 2018 a rozhodnutím č. 1021 z 24. apríla 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 11:32 - 11:34 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1038. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1087 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2018 18:32 - 18:34 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1017. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1066 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 18:11 - 18:18 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi na úvod malú úvahu. Dieťa - slovo, ktoré predstavuje neskutočnú túžbu každej ženy po splnení noblesnej úlohy a to úlohy stať sa matkou. Matka - slovo, ktoré v nás vyvoláva príjemné pocity a predstavy úžasnej, starostlivej a láskavej ženy. Žena. Čo vo vás ako prvé napadne pri slove žena? Niektorí z vás možno tvár vašej maminky, iných najkrajšia spolužiačka, či najkrajšie dievča vôbec a ďalších možno čísla 90, 60, 90.
V súčasnosti sa úloha ženy chápe rôzne. Musí všetko zvládať. Jej poslanie je byť silnou, sebavedomou, cieľavedomou, nezávislou od muža. Vyskytujú sa dva extrémy. Oblasti, kde žena ešte ani dnes nemá väčšiu hodnotu ako zviera, a, naopak, krajiny že žena musí byť výkladnou skriňou vykreslená ako tovar, najmä v pornografickom priemysle, dokonalá modelka, žena ideálnych mier v časopisoch, ako domáca pani a vynikajúca zamestnankyňa. Kedysi bola za správnu ženu pokladaná jednoduchá ženička na poli, matka detí starajúca sa o manžela a potomstvo. To bolo jej naplnením života, to, čo sa od nej očakávalo. Dnes sú očakávanie iné a vyššie. V známej slovenskej pesničke sa spieva: "Nechcem byť žienka domáca a už vôbec nechcem vydať sa. Byť dobrá a milá, to radšej nie, dúfam, že sa mi to nestane."
Popierajú sa tak skutočnosti, ktoré sa spájajú so ženou.
Akou ženou teda byť? Časťou túžbou mnohých žien je páčiť sa mužom a vyrovnať sa im. A to aj za cenu straty vlastnej identity. Takto im to diktujú médiá a ľudia okolo nich. Kladie sa príliš veľký a zbytočný dôraz na to, aká žena je, a nie to, kým je. Môže mať na tvári tisíc vrások a v srdci mnoho jaziev, môže byť pre mnohých málo atraktívna, nemoderná, no s istotou viem povedať, že je krásna.
Kde je teda ukrytá jej krása a kde je ukrytá krása všetkých žien? Skutočnú krásu ženy nikdy nenájdete v jej očiach, ak sa budete zameriavať len na ne. Nikdy ju nenájdete len v jej peknej tvári. Skutočnú krásu ženy nájdeme v jej srdci, pretože srdce ženy je plné lásky, aj keď sa to častokrát samé snažia zakryť možno zo strachu, možno zo klamania. Možno práve preto častokrát stretáme na uliciach dievčatá, ktoré viac odkrývajú ako zakrývajú, a tak sa ten najkrajší klenot, ktorý Boh daroval tomuto svetu, stáva obyčajným kameňom.
Ale aj napriek tomu som presvedčená, že každá žena je predurčená na materstvo. Materstvo v živote ženy odohráva najdôležitejšiu časť jej života, preto sa žena rozhoduje kedy má túto krásnu úlohu splniť. Je to v dnešnej dobe ťažké rozhodnutie, a preto aj my chceme žene - matke v tejto úlohe pomôcť sa rozhodnúť.
Prichádzame s návrhom zákona, kedy matka bude mať jednoduchšie rozhodnutie, či plniť úlohu matky, úlohu študentky alebo úlohu pracujúcej ženy. Náš návrh zákona umožní žene stať sa matkou počas štúdia bez strachu zo zabezpečenia základných potrieb jej, ako aj jej dieťaťa. V dnešnej dobe matka, ktorá ešte nepracovala a študuje, napríklad na vysokej škole, nemá možnosť dostávať žiadne finančné prostriedky na svoje základné potreby. Takáto matka je odkázaná na pomoc partnera alebo pomoc rodičov. Preto v našom zákone navrhujeme, aby aj študujúce matky mali možnosť poberať materský príspevok. Tento materský príspevok navrhujeme vyplácať ženám, ktoré skončili minimálne stredné odborné vzdelanie ukončené vysvedčením o záverečnej skúške alebo výučným listom.
Tento návrh sa nevzťahuje na ženy, ktoré skončili len základnú školu alebo nikdy nepracovali, a to preto, že chceme uprednostniť ženy - matky, ktoré sú pre štát budúcnosťou a ktoré budú tvoriť fungujúci štát aj v budúcnosti.
Matky, ktoré študujú alebo skončili minimálne stredné odborné vzdelanie, budú mať nárok poberať materský príspevok minimálne 6 až 8 týždňov pred pôrodom a počas celej doby do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Táto čiastka bude 90 % minimálnej mzdy. V návrhu tiež upravujeme vyplácanie materského príspevku pracujúcich žien, ktoré spĺňajú podmienku poistenkyne, ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená 270 dní. Táto matka má nárok na materský príspevok tak ako študujúca matka, teda na 6 až 8 týždňov pred pôrodom počas celej doby do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. V tomto prípade bude výška materského príspevku 90 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 5 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.
Treťou a poslednou novelou v zákone je poberanie materského príspevku počas troch rokov, ako som už povedala v predošlom texte.
Táto zmena je nutná z dôvodu motivácie matiek, ale aj otcov nebáť sa mať deti, nakoľko demografická krivka Slovenskej republiky má negatívny tendenciu, čo pre budúcnosť neznamená nič dobré.
Populácia v Slovenskej republike starne a tým hrozí riziko, že štát nebude schopný vyplácať dôchodky alebo sa bude musieť dôchodková hranica neustále posúvať smerom hore. Preto vás všetkým prosím v mene všetkých rodičov, matiek ale aj otcov o podporu našej novely zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 17:35 - 17:42 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, skôr ako som sa dostala do práce s návrhom zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, som viedla rozhovory s matkami, ktorých sa moja novela mala týkať. Nemyslím tých spoluobčanov a spoluobčianky, čo vyciciavajú náš štát bez akýchkoľvek zábran, myslím spoluobčanov, matky, ktoré používajú deti ako nástroj obživy. Myslím budúce matky, ktoré pracovali, študovali a práve teraz sa rozhodli mať bábätko. Všetky alebo viac-menej všetky budúce mamičky sa mi ponosovali na výšky všetkých príspevkov ohľadom narodenia, ale aj následnej výchovy a starostlivosti o dieťa. No najčastejšia otázka, ktorú mi dávali, je, citujem:
„Prečo ja, ktorá som odrobila a odvádzala tomuto štátu všetko, čo je predpísané, mám rovnaké rodičovské príspevky a mám rovnaký príspevok pri narodení dieťaťa, ako tá žena - v úvodzovkách - budúca matka, ktorá ešte nepracovala, nevyštudovala a neurobila pre tento štát nič? Neodviedla ani korunu do Sociálnej poisťovni, do zdravotnej poisťovni a vôbec nič do štátu nedala. Dostane takisto ako ja?“ Koniec citátu.
Ja som s poľutovaním musela odpovedať: „Áno, máte pravdu.“ Pretože v zákone č. 383/2013 Z. Z. sa doslovne hovorí:
„Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 ak
a) pre dieťa neuzavrela dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa osobitného predpisu;
b) pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa súhlasila s osvojením dieťaťa;
c) dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;
d) najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;
e) dieťa sa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu, alebo je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.
Ďalej zákon hovorí podľa § 2 ods. 1 písm.
„a) nárok na príspevok nevzniká, ak od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo obdobných prehliadkach v cudzine. Za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.“
Čo sú toto za podmienky? Kde je dáka zásluhovosť? Nikde v zákone sa nepíše, že nárok na príspevok pri narodení dieťaťa majú len slušné, pracujúce alebo vyštudované ženy, ktoré si daný príspevok zaslúžia. Náš štát príspevok pri narodení dieťaťa vypláca každej žene, ktorá porodila dieťa a splnila minimálne požiadavky podľa zákona, ktorý som čítala. Všetkým ženám, a to aj tým, o ktorých vieme, že daný príspevok pustia, ako sa povie, dole gágorom. Nakúpia si alkohol, cigarety a iné návykové látky a niekoľko dní z toho žijú opití, ako sa povie, majú bašável.
A čo ich deti, na ktoré mal byť ten príspevok vyplatený? V špinavej, zaprášenej a neupratanej chyži plačú od hladu, smädu a veľakrát aj zimy a strachu. Povedzte mi jeden dôvod, prečo by mal náš štát podporovať takéto nezodpovedné a asociálne matky ešte tým, že im na ich hýrenie dajú príspevok. Dajme tieto príspevky ženám, ktoré sa rozhodli porodiť dieťa a ktoré sa o svoje dieťa s láskou, pokorou a úctou vzorne starajú. Naučme ženy, ktoré majú deti ako nástroj obživy, že príspevky dostanú, len keď sa budú o seba, ako aj o svoje deti vzorne a slušne starať.
Ako už povedal kolega Beluský, ĽSNS preto predkladá návrh zákona a to aj efektívne využívanie verejných zdrojov. V predmetnej novele zavádzame nové podmienky získania príspevku pri narodení dieťaťa. Prvá podmienka je, že matka alebo otec podľa prípadov ustanovených zákonom bola pred pôrodom v období dvoch rokov minimálne 270 dní sociálne poistená, teda pracovala, tak ako je to aj pri materskom príspevku. Druhá podmienka ja ukončené stredné odborné vzdelanie.
U veľkej časti obyvateľstva je predpoklad, že splnia aspoň jednu z podmienok vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa. Ja si však myslím, že slušné, pracujúce a študujúce ženy splnia obidve podmienky našej novely.
Ďakujem za pozornosť a prosím vás o podporu našej novely.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 14:25 - 14:26 hod.

Jana Nehézová
Pán kolega, bola by som veľmi nerada, aby si niekto myslel, že chceme súdiť ženy, ktoré sa rozhodli zabiť svoje dieťa. Nedostali sme do vienka súdiť, dostali sme do vienka byť súdení. Som rada, že ste v sebe našli svedomie, svedomie podporiť návrh zákona o potratoch. Ako aj včera som sa vám poďakovala za podporu, urobím aj tak dnes, ale najviac ma poteší, ak skutočne stlačíte to tlačítko za.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 13:48 - 13:49 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Milan, hovoril si o detských domovoch. Na Slovensku je neskutočné množstvo bezdetných párov, ktoré čakajú na deti, ktoré nikto nechce. A oni by dali všetky poklady sveta a všetky peniaze za to, aby týchto nechcených detí bolo viac. Neobhajujem teraz nezodpovedných ľudí, ktorí dajú deti do detského domova, len chcem povedať, že aj keby sa počet detí v detských domovoch zvýšil, nebol by to až taký hriech, ako je hriechom zabiť bezbranné a nenarodené dieťatko, ktoré ani len minimálne nemá šancu na život, keď sa jeho „matka“ rozhodne ísť na potrat. Preto dajme týmto nenarodeným detičkám šancu na život. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 29.5.2018 12:53 - 12:55 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nino, hovoril si o zákone č. 73/1986 Zb., ktorého vlastne novelu predkladáme. Ja som v tom zákone našla niekoľko per..., našla niekoľko periel. Tak počúvajme:
- V súčasnej dobe nie je potrebné udávať dôvod, predpokladá sa, že žena sa dostala nechceným počatím. - O čom predpokladáme? Nerozumiem tomu.
- O prerušenia tehotenstva požiada svojho obvodného gynekológa, ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.
A teraz poďme k tým podmienkam:
- Podmienkou je, že v posledných šiestich mesiacoch žena nepodstúpila umelé prerušenie tehotenstva, čiže zo zákona má nárok na interrupciu. - Čo je to nárok na interrupciu, pre boha živého?! Máme nárok na stravný lístok, máme nárok na, na stravu, na vodu, na bývanie. Ako môže mať žena nárok na interrupciu? A dvakrát do roka!? Veď je to niečo ohavné, že žena, ktorá by mala spĺňať posolstvo matky na tejto zemi, má nárok na dve interrupcie do roka.
Ale počúvajme ďalej:
- Ak má viacej ako 35 rokov a má dve žijúce deti, potom toto časové obmedzenie odpadá a ak má viacej ako 40 rokov, nemusí spĺňať ani podmienku o počte porodených detí.
Tak teraz neviem, to je niečo hrozné. Ako môžme takúto ženu nazývať ženou? To je žena hyena, lebo žena matka k danému riešeniu nikdy neinklinuje a nikdy nepristúpi a nikdy by svoje dieťa neodsúdila na potrat.
Preto sme museli predložiť novelu tohto zákona.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 12:27 - 12:28 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Natália, skladám pred tebou úctu za priznanie, ktoré muselo byť pre teba tak veľmi ťažké. No rozhodnutie zabiť svoje dieťa muselo byť ešte horšie. Aj keď si dostala rozhrešenia, ako si povedala, nikdy sa s tým v živote nevyrovnáš, to si povedala tiež ty sama. Ale viem, že tvoje rozhodnutie si stokrát oľutovala. A teraz si dajme otázku aj pre pána poslanca Jarjabeka. Kto má väčšie právo hovoriť o potratoch ako Natália? Je žena, je matka a je žena, ktorá o vlastnej skúsenosti, z vlastnej skúsenosti, aj keď veľmi nešťastnej skúsenosti, dokáže hovoriť v tomto pléne.
Ja ti za to, Natália, veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis