Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 10:25 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:25 - 10:26 hod.

Jana Nehézová
Ďakujem za slovo. Musíme si uvedomiť, že peniaze sú len peniaze. Zdravie máme len jedno, za peniaze si ho nekúpime, zdravie ničím nenahradíme, ani peniazmi celého sveta. Takže mali by sa zamyslieť všetci poslanci, aj ktorí sú milionári, multimilionári, že keď raz ochorie, tak za tie jeho milióny si zdravie nekúpi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 10:17 - 10:22 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zdravotníctvo ako také je najdiskutovanejšou témou medzi občanmi Slovenskej republiky. Medzi dôchodcami a dôchodkyňami je najdiskutovanejšou témou téma lieky, keďže naši dôchodcovia, naše mamky, staré mamky, otcovia, starí otcovia ťažko pracovali celý život a ich zdravie je nenávratne preč a je jednoznačne podlomené. Naši starí rodičia budovali náš štát, našu krásnu vlasť, naše krásne Slovensko. A náš štát namiesto toho, aby si vážil našich starkých, nechá ich živoriť z malých dôchodkov, ba dokonca ešte si z týchto dôchodkov musia hradiť zdravotnú starostlivosť a v nemalej miere aj zdravotné pomôcky a dokonca aj všetky lieky.
Priemerný dôchodok našich starkých je 459 eur 77 centov mesačne. Táto čiastka má pokryť náklady na bývanie, na stravu, na energie a ešte sa majú z toho aj liečiť, kupovať si lieky, hradiť si zdravotnú starostlivosť. A preto my, poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko, sme pripravili novelu zákona, ktorá má pomôcť k ľahšiemu zdolávaniu zdravotných problémov a zdravotných prekážok. Prichádzame s novelou zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotných pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby poberatelia starobného dôchodku mali hradené všetky lieky v plnej výške z verejného zdravotného poistenia. Myslíme si totiž, že si to všetci naši rodičia a starí rodičia zaslúžia. Chceme, aby jeseň života, aj keď s podlomeným zdravím, prežili v kľude a so zaslúženým odpočinkom.
V našej novele sa ale ďalej zaoberáme aj inými skupinami obyvateľstva, ktorým chceme ich trápenie sa s chorobu uľahčiť. Preto do tej skupiny poistencov, ktorí majú nárok na bezplatné lieky, zdravotnícke potreby a dietické potraviny, zaraďujeme deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov života, a deti do 12 rokov, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo preukazu ZŤP so sprievodom.
Keď vám ochorie dieťa, máte len jedno jediné prianie, aby sa čím skôr uzdravilo. Vynaložíte na túto skutočnosť všetky sily, všetky prostriedky a využijete všetky dostupné možnosti. Ale čo s tým, keď nemáte dostatok prostriedkov na liečbu? Ostávajú vám oči pre plač a zúfalé výkriky do prázdna. Ostávajú vám nadácie a rôzne pomocné organizácie. Ale načo, pýtam sa, načo? Vráťme deťom nárok na zdravie a pomôžme ich rodičom v ťažkej chvíli v boji s chorobou! Preto sa náš návrh týka aj detí, preto chceme, aby deti mali bezplatné lieky, zdravotnícke pomôcky a dietické potraviny. Veď ani jedno choré dieťatko nechce byť choré, nechce byť odkázané na veľkosť našej peňaženky. Veď naše deti sú naša budúcnosť, naše svedomie a naša pýcha.
Ďalšou skupinou, ktorú sme zaradili medzi občanov s nárokom na plnú úhradu liekov poisťovňou, sú invalidní dôchodcovia. Priemerný invalidný dôchodok je dnes rozdelený podľa percent a to tak, že do 70 % invalidity je priemerný dôchodok 209 eur a 85 centov a nad 70 % invalidity je priemerný dôchodok 379 eur a 75 centov. Myslíte si, že z tejto sumy sa dá vyžiť, zaplatiť si energie, nájom a ešte aj liečbu? No určite nie. Preto vás prosím o podporu nášho návrhu s prihliadnutím na skutočnosť, že aj my raz budeme starí, aj my sa môžme stať invalidnými a aj my máme deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 18:45 - 18:49 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Aj by som sa prihovorila, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ale nemám veľmi komu.
Ale teda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, úlohou človeka na tejto planéte podľa môjho uváženia je v prvom rade mať rodinu, mať deti, mať bývanie a mať prácu. Táto práca musí byť, aby sme dokázali zabezpečiť finančné prostriedky na existenciu na tejto planéte. Väčšinu svojho času strávime v práci, a preto vždy, keď človek príde o prácu alebo o zamestnanie, je z toho nešťastný, frustrovaný až depresívny, a to hlavne človek, ktorý odpracoval na jednom pracovnom mieste niekoľko rokov, ba možno aj niekoľko desaťročí. Takýto človek toto pracovné miesto opúšťa so smútkom, žiaľom na duši, s pocitom sklamania a s pocitom zbytočnosti.
Preto by sme očakávali, že štát by mal dvihnúť podporu v tejto ťažkej chvíli a pomôcť ľuďom, teda nezamestnaným ľuďom. Štát v tejto dobe poskytuje svojim občanom podporu v nezamestnanosti, ale nezohľadňuje dĺžku odpracovaných rokov. To znamená, že aj občan, ktorý odpracoval len dva roky alebo odpracoval 20 rokov, má rovnaké podmienky poberania podpory v nezamestnanosti. V tomto čase je to šesť mesiacov bez rozdielu od celkovej doby platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutej v príslušnom kalendárnom roku. A ja si myslím, že je to nespravodlivé, ba dokonca až diskriminačné.
Preto navrhujeme, aby podporu v nezamestnanosti dostávali ľudia s prihliadnutím na to, koľko rokov platili príspevok na poistenie v nezamestnanosti a aby sa zároveň zvyšovala doba poberania podpory v nezamestnanosti úmerne s období platenia poistného v nezamestnanosti. To znamená, keď niekto odpracoval 20 rokov a bol poistený celých 20´rokov, nemôže poberať taký istý čas podporu v nezamestnanosti ako lajdák, ktorý si toto poistenie platí dva roky alebo päť rokov.
Musíme zaviesť zásluhovosť v poberaní podpory v nezamestnanosti. Presné rozdelenie už bolo povedané, ale ja vám ho pre istotu zopakujem.
Zamestnanec, ktorý si platil poistenie v nezamestnanosti do 15 rokov, bude poberať podporu v nezamestnanosti 6 mesiacov. Zamestnanec, ktorý si platil poistenie v nezamestnanosti od 15 do 25 rokov, bude poberať podporu v nezamestnanosti 9 mesiacov. A zamestnanec, ktorý si platil poistenie v nezamestnanosti viac ako 25 rokov, by mal mať nárok na podporu v nezamestnanosti 12 mesiacov.
Máme za to, že zamestnanec čím viac odpracoval, tým viac mesiacov musí mať nárok na podporu v nezamestnanosti. Dávame ľuďom možnosť bez stresu a depresie dlhší čas na to, aby si našli kvalitnú a adekvátnu novú prácu, aby mali možnosť dlhšieho výberu práce z pracovných ponúk, aj keď si myslím, že človek, ktorý pracoval 25 rokov, nebude ležať doma, nakoľko má tak vyvinuté pracovné návyky, že mu to svedomie nedá a doma ležať bez práce nebude. No vzhľadom na to, že po odpracovaní 15 a viac rokov už človek nie je najmladší, má väčší problém si nájsť adekvátnu prácu alebo zamestnanie. A dokonca človek, ktorý odpracoval 25 rokov a viac, má nielen problém si nájsť prácu, ale má určite aj zdravotné problémy.
Preto si myslíme, že predĺžením doby poberania podpory v nezamestnanosti u takýchto nezamestnaných vznikne priestor na prehodnotenie pracovných zručností, prehodnotenie zdravotného stavu, prehodnotenie kvalifikácie, vzdelania a možno aj zamyslenie sa nad rekvalifikáciou nezamestnaného. Počas tejto doby bude mať možnosť nezamestnaný nasmerovať svoje ďalšie pracovné zámery a rozšíri si vedomosti a zručnosti. Preto pomôžme ľuďom prežiť ťažkú životnú situáciu.
Ďakujem za pozornosť a prosím vás o podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 18:37 - 18:38 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja ťa, Marian, len doplním.(Reakcia z pléna.) Ja ťa len doplním v tých kompetenciách poslancov.
Takisto kompetencia, keď sme išli na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sme mali vykonať prieskum, laicky povedané, na výberové konanie záchraniek, a tento prieskum nám nebol umožnený, takže potom na čo tí poslanci vlastne sú, keď sme tam prišli a nedozvedeli sme sa nič? Ani vtedy, ani dodnes nemáme žiadnu informáciu, ako to výberové teda prebiehalo, či bolo správne, alebo nesprávne.
Takže mal si úplnú pravdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:46 - 17:46 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, presne ako ste povedali, v socialistickom štáte museli všetci ľudia pracovať, museli pracovať. Tieto ich peniaze, dotovalo ešte štát zdravotníctvo, ale dnes ľudia aj pracujú, odvádzajú do zdravotnej poisťovne, aj napriek tomu musia platiť vysoké doplatky za lieky.
Preto ja plne súhlasím s návrhom a my tento návrh podporíme, aby zdravotná poisťovňa hradila aspoň tejto skupine ľudí, ktorý navrhuje táto strana, aby mali teda tieto lieky hradené z poisťovne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:12 - 17:12 hod.

Jana Nehézová
Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať len toľko, že myslím si, že tento návrh je veľmi dobrý, pretože tak, ako predložil MOST - HÍD to zvýšenie bonusu do 6 rokov, si myslím, že to je veľmi diskriminačné, pretože keď človek má dve deti nad 6 rokov a má polovičný bonus, tak je to úplná hlúposť. Čiže my určite tento návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 15:41 - 15:42 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1717. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1818 z 30. septembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 15:23 - 15:25 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1547. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1638 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte, prosím, pán predsedajúci, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 9:01 - 9:06 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tí, ktorí prišli, ktorých táto téma zaujíma, bolo tu už o potratoch povedané strašne veľa. Bolo povedané o matkách, ktoré majú právo, bolo povedané o otcoch, ktorí sa boja mať deti, bolo povedané o peniazoch, ktoré sú dôvodom potratov, a o všeličom možnom, no o samotnom dieťatku, o ombry..., o embryu nebolo povedané skoro nič. Pán kolega Vašečka okrajovo spomenul život v lone matky, no ja by som vám chcela v skratke priblížiť život nenarodeného dieťatka v lone matky.
Splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky dochádza k substanciálnej zmene, pri ktorej pohlavné bunky zanikajú a namiesto nich vzniká celkom nový ľudský jedinec. Embryo je od momentu počatia ľudské. Ľudskosť embrya je biologicky preukázateľné, nakoľko jeho pôvodcami sú dvaja ľudia, muž a žena. Má určitú genetickú výbavu, ktorá je typická pre ľudský organizmus, a jeho ďalší vývin speje k ľudskej podobe dospelého jedinca. Počaté, no nenarodené detičky žijú v lone matky, v maternici a postupne sa vyvíjajú.
Počaté deti majú svoju vlastnú a jedinečnú DNA. Embryo je od počatia živá ľudská bytosť, ktorá je jedincom ľudského druhu presne tak, ako sú ním ľudské plody v neskoršom štádiu tehotenstva, ale aj novorodenci, adolescenti, dospelí, ale aj starci. Orgány sa začínajú vyvíjať do troch týždňov. V druhom a treťom týždni je mozog dieťaťa prvým orgánom, ktorý sa objavuje. V piatom týždni už dokážeme rozoznať obličky. Do ôsmeho týždňa sú všetky orgány na svojom mieste a potrebujú sa už len plne vyvinúť. Už spomínané srdiečko začína biť od 21. dňa od počatia. Takisto začína fungovať srdcovocievny aparát, ako aj začína fungovať látková výmena. Vo štvrtom týždni sú viditeľné črty tváre, vyvíjajú sa oči, tvarujú sa ústočká a pokožka dieťaťa, aj keď veľmi tenká, pokrýva malé telíčko a možno cez ňu vidieť orgány a cievy. V piaty týždeň vyvíjajú sa vlasy, nechty a zubná sklovina. Šiesty týždeň - objavujú sa uši. V ôsmy týždeň môžme zreteľne rozpoznať plecia, lakte, boky a kolená. Nenarodené deti si cmúľajú palčeky a zívajú.
A prečo vám vlastne toto všetko hovorím? Pretože ženy veľakrát nevedia, čo činia, a myslím si, že keby vedeli všetky tieto informácie, nikdy by potrat nepodstúpili. Zázrak, ktorý sa deje v ich tele, treba chrániť, pretože ľudský život je jedinečný a nenahraditeľný. A potrat je vec nezvrátiteľná, a preto nemôžme hovoriť o umelom prerušení, pretože, keď niečo prerušíme, máme možnosť v tom pokračovať.
Ale keď raz zabijeme nenarodené dieťa, už nikdy, už nikdy sa tento fakt a táto vražda nedá zvrátiť. Už nemôžeme mlčať, pretože našou morálnou povinnosťou je hovoriť a možno až kričať. Musíme sa poľudštiť, začať sa správať morálne a zodpovedne, inak nám hrozí zánik. Ostáva sa zamyslieť, čomu dáme prednosť. Žene, ktorá si myslí, že má právo zobrať život nenarodenému dieťaťu, alebo dieťaťu, ktoré sa nevie brániť a povedať, ba možno kričať, že chce žiť, žiť a žiť.
A verte, hovorím to zo svojej duše, svojho svedomia, svojho presvedčenia a zo svojej morálky. A prosím vás, aby podporili návrh tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:18 - 18:18 hod.

Jana Nehézová
Ja by som chcela len pána kolegu doplniť, že to srdiečko bije už od 21. dňa života. Ale bližšie uvediem v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis