Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.5.2019 o 15:53 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:53 - 15:58 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na úvod by sme si teda povedali, čo je to vlastne rodina. Otec - muž, žena - matka a deti. Takto si ja osobne predstavujem šťastnú, tradičnú a slovenskú rodinu. Muž pracuje, nosí príjem do rodinného rozpočtu, matka buď pracuje, alebo poberá dávky pri plnení si svojich rodičovských milých povinnostiach. No takáto šťastná rodina je len dovtedy, kým sa nestane v tejto rodine tragédia, nešťastná chvíľa, kedy jeden z partnerov z rodiny zomiera. Je to veľmi nešťastná chvíľa v rodine nielen pre toho druhého, ktorý na tomto svete ostáva, ale je to veľmi, veľmi nepriaznivý vplyv aj na tie deti.
Tento štát namiesto toho, aby podporil takéto nefun..., polofunkčné teda rodiny, keď jeden partner z rodiny odíde, im kladie ešte pod nohy polená. A to v tom zmysle, že vypláca vdovský a sirotský dôchodok vo výške, vdovský vo výške 60 % a sirotský vo výške 40 %. Preto my poslanci sme prišli s návrhom, aby tieto dôchodky boli zvýšené. Dôvodom odchodu jedného z partnerov môže byť autonehoda, onkologické ochorenia, pracovný úraz, ale aj iné dôvody. Tieto rodiny môžu byť, nemusia byť vo vysokom veku, môžu to byť úplne mladé rodiny, ktoré sa teraz zobrali, a naozaj pri tej nehode môže ten otec rodiny alebo matka rodiny odísť.
A verte, že ten druhý z partnerov, ktorý tu ostáva, má veľmi veľký problém existenčný, aby dokázal viesť chod rodiny z tých finančných prostriedkov, ktoré mu ostali. Predtým partner po splnení podmienok má nárok na vdovský, vdovecký dôchodok. Táto dávka je vyplácaná v mesačných intervaloch. Výška je však žalostne nízka. V teraz platnej legislatíve je to 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal alebo mal, alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. To je možno postačujúce, ale aj o tom pochybujem, pre bezdetné vdovy a bezdetných vdovcov.
Ale čo v prípade, že tu ostanú nezaopatrené deti? Aj keď žiadne peniaze sveta a bohatstvo nenahradia lásku a šťastie dieťaťa, navrhujeme zvýšiť vdovský a vdovecký dôchodok na čiastku 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Podmienkou nároku je starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou nároku je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa.
Druhou časťou návrhu je pomôcť aj samotným sirotám a polosirotám. Preto navrhujeme zvýšiť sirotský dôchodok z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského ostávajú nezmenené. Týmto návrhom chceme sirotám a polosirotám pomôcť v ťažkej a veľmi smutnej situácii pokračovať v slušnom a už tak ťažkom živote. Chceme im dať šancu ukončiť štúdium na základnej, strednej a dokonca aj vysokej škole. Chceme, aby neboli takéto deti z dôvodu nedostatku financií diskriminované a aby mali možnosť zaradiť sa do šťastného, slušného a bežného života.
Preto, páni poslanci, vy ako otcovia, a panie poslankyne, vy ako matky, apelujem na vaše svedomie a vedomie, skúsme pri hlasovaní použiť svoje srdce, svoju dobrosrdečnosť a pokoru voči životu.
Ďakujem a žiadam vás o podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:47 - 15:51 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som uviedla ďalší návrh zákona.
Poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Jana Nehézová, Ján Kecskés a Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení ďalších neskorších predpisov.
Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšenie vdovského a vdoveckého dôchodku v prípadoch, keď sa vdovec a vdova stará o nezaopatrené dieťa. Táto zmena má v konečnom dôsledku uľahčiť starostlivosť vdovcom a vdovám o nezaopatrené dieťa. Navrhovaná zmena je zvýšenie zo súčasných 60 % na sumu 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Súčasná výška vdovského a vdoveckého dôchodku pre osoby starajúce sa o nezaopatrené deti je veľmi nízka. Existencia rodín, kde jeden z rodičov náhle umrie je vážne ohrozená a sťažená. Tradičná rodina, kde príjem do domácnosti nosí hlavne hlava rodiny, a to otec, je vážne ohrozená v prípade, keď tento zdroj financií zlyhá z dôvodu neočakávaného úmrtia otca. Finančné prostriedky, ktoré po úmrtí jedného z rodičov zostávajú na chod rodiny, sú nedostačujúce a deti z týchto rodín sú mnohokrát na pokraji chudoby, s nedostatkom potravy a ostatných bežných potrieb. Deti sú finančne diskriminované a tým aj odčleňované od normálneho spoločenského života. Preto trpia ich osobnosti a majú nedostatok sebavedomia, čo zapríčiňuje ich vyčleňovanie z bežného života. Preto poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko podávajú návrh na zvýšenie vdovského a vdoveckého dôchodku z dnes vyplácaných 60 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Tieto finančné prostriedky majú aspoň na určitý čas nahradiť výpadok financií po strate z jedného rodičov.
Vdovský a vdovecký dôchodok navrhujeme vyplácať v plnej výške starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti, nakoľko tieto finančné prostriedky aspoň čiastočne pomôžu rodine po strate jedného z rodičov.
Podmienkou vyplácania vdovského dôchodku v plnej výške je splnenie § 74 ods. 3 písm. a) starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa, tak ako je to aj pri vyplácaní sirotského dôchodku.
V druhej časti návrhu sa navrhuje zvýšenie sirotského z dôchodku z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského dôchodku ostávajú nezmenené. Toto zvýšenie má pomôcť deťom, ktoré ostanú ako polosiroty alebo dokonca ako siroty a nemajú dostatok financií na svoju normálnu existenciu. Tento dôchodok im aspoň čiastočne pomáha doštudovať a získať patričné vzdelanie na ďalšie životné cesty a životné ciele.
Návrh má vplyv na rozpočet verejnej správy negatívny, na podnikateľské prostredie žiadny, na sociálne vplyvy pozitívne, vplyv na životné prostredie žiadny, vplyv na informatizáciu spoločnosti žiadny.
Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 16:15 - 16:16 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1470. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1558 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 20019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:31 - 14:32 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Pani Cigániková, ja teda nemám nič proti vám, určite ste si všimli, že často nevystupujem, pretože myslím si, že každý by sa mal vyjadrovať k téme, vo ktorej je doma, o ktorej všetko vie, resp. teda myslí si, že všetko vie, a nie k téme, o ktorej niekde počul alebo niekde čítal, a tak podobne. Preto ja by som vás prosila, keby ste sa do zdravotníckej témy až do takejto hĺbky nevyjadrovali, pretože nemáte žiadne skúsenosti so zdravotníctvom. Ja sa tiež nevyjadrujem o orloch, o psíkoch a tak podobne, keďže sa do toho vôbec nevyznám.
Pán Suchánek, hovoríte, že po skončení strednej školy bolo možno externe študovať, no bola určitá doba, priznám sa, teraz neviem, či je to ešte aj tak naďalej, že sa nedalo externe študovať zdravotnú sestru. Napríklad v Banskej Bystrici aj my sme chceli, čo sme boli tie vystrašené, a nebola taká možnosť študovať, bolo to pozastavené určitú dobu, ale vravíte, že už to teraz funguje. A ja by som ešte chcela poďakovať teda touto cestou všetkým zdravotným sestrám, pretože robia veľmi záslužnú a veľmi krásnu prácu, resp. zamestnanie, a ďakujem im za to, za tú, za tú srdečnosť a za to dobré, ktorú dávajú, a pozdravujem týmto aj moje kolegyne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 14:16 - 14:22 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, bolo tu povedané o zdravotných sestrách strašne veľa, preto ja mám potrebu vyjadriť sa, keďže v realite celý svoj život som prežila ako zdravotná sestra.
Keď som skončila základnú školu, mala som veľký záujem stať sa zdravotnou sestrou. Tá škola, ako bolo povedané, bola výberová, bol problém sa tam dostať, pretože v Banskej Bystrici sa otvárala jedna trieda všeobecnej zdravotnej sestry a jedna trieda detskej sestry a iné odbory. Na odbor všeobecná sestra sa prijímalo 35 plus-mínus študentov z celého, myslím si, okresu, čiže to bolo dosť málo. Pán Boh chcel, aby som sa tam dostala, takže som sa na tú školu dostala, vyštudovala som, hneď ako som skončila, proces výučby bol tak efektívne využitý aj ten týždenný čas, či už prax, alebo štúdium na tej škole, že môžem povedať, že som prišla do nemocnice na výberové konanie do zamestnania a mohla som nastúpiť ako hotová sestra. Nepotrebovala som nejaké, mala som teda školiteľku, ktorá so mnou robila mesiac a po mesiaci ma postavili do služby samú napríklad do nočnej. Ale boli sme tak vycepovaní z tej praxe, boli sme tak naučení, ako robiť v tej nemocnici, do ktorej som nastúpila aj do práce, že som nemala absolútne žiadny problém fungovať samostatne, pretože sme sa učili systém práce so sestrou na praxi, s učiteľkou na praxi a vedeli sme fungovať samostatne. Nemala som absolútne žiadny problém. Nepotrebovala som ani bakalára, nepotrebovala som ani magistra, ani PhDr., ani žiadne iné tituly ani pred menom, ani za menom.
Pracovala som na chirurgickom oddelení, potom po určitom čase som prešla na anestéziológiu a intenzívnu medicínu, čiže ARO, kde som pracovala 10 rokov, čo, si myslím, že je v podstate najťažšie oddelenie v celej nemocnici, kde sestry prichádzajú do styku tak ako s pacientom, ktoré sú najťažšie stavy, tak aj s rôznou technikou, ako sú ventilátory, odsávačky, rôzne snímače, dialýza a rôzne iné veci. A môžem tu vyhlásiť, že ani na jednej vysokej škole ani teraz, ani pred tým, sa nikdy nikto neučil používať tieto prístroje. Nikto. Toto vás naučí len prax. Prax vás naučí, ako pracovať. Na žiadnej vysokej škole vás neučia srdečnosť, pokoru a lásku ku svojej práci. Myslím si, že strašne veľa záujemcov je o túto prácu, ale prvé, čo ich odradí, je dĺžka štúdia, 4 roky asistent a ďalšie tri roky bakalár, 7 rokov, aby som sa dostal na úroveň zdravotnej sestry. Keď sa pozrieme na vekovú, vekovú, vekové zloženie sestier napríklad v Banskej Bystrici, teraz momentálne nemám aktuálnu, aktuálnu tabuľku, ale keď som ešte robila, tak viem, že sestra, priemerný vek sestry bol medzi 50 až 60 rokov. A to sú všetko sestry, ktoré študovali systémom tak ako ja. Strednú zdravotnícku školu. Na tej škole boli tak vynikajúci odborníci, tak vynikajúci učitelia a tak vynikajúci lekári, ktorí nám chodili prednášať, že táto škola nám bola úplne senzačná na to, aby sme mohli samostatne pracovať ako zdravotné sestry. A garantujem vám, že dodnes v nemocniciach a väčšina nemocníc funguje na týchto sestrách, a myslím si, že ešte pár rokov a bude taký výpadok len kvôli tomu, že sme zaviedli vysokoškolské štúdium a predĺžili sme lehotu na to, aby sa sestra stala sestrou.
Všetky sestry, ktoré so mnou pracovali na anestéziologickom oddelení, 99 %, možno 1-2 prišli z vysokej školy, ostatné všetky sme boli sestry so stredoškolským vzdelaním, ktoré si možno potom popri zamestnaní, pretože nás strašili, že nám dajú výpovede a prepustia nás, tak si popri zamestnaní robili vysokoškolské vzdelanie. Ako dobre viete, sestry sa vzdelávajú popri svojom zamestnaní, pretože musia zbierať 5-ročné, v 5-ročnom období kredity. 50 kreditov majú za prax a 50 kreditov musia nazbierať na rôznych prednáškach a rôznych odborných seminároch. Sestry sa môžu ďalej vzdelávať na špecializačnom štúdiu, ktoré som absolvovala aj ja tu v Bratislave. Takže myslím si, že stredoškolské vzdelanie je najlepším riešením pre tento štát, aby sme dokázali naplniť tú prázdnu dieru, kde nie sú sestry.
Čítala som, že už aj v Čechách prišli na to, že potrebujú stredoškolský systém, pretože majú taký istý výpadok, a na celom Západe. Mám veľa spolužiačok, ktoré odišli možno nie hneď po škole, ale niekoľko rokov potom pracovať či do Nemecka, Rakúska alebo aj Maďarska. Nikto nikdy od nich nechcel vysokoškolské vzdelanie, pretože sestry mali vždy svoje dobré meno, pretože sestry vyštudované na strednej škole boli jednotky, sú jednotky a budú jednotky.
Preto my a ja osobne s týmto návrhom budem určite súhlasiť a my tento návrh určite podporíme.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2019 16:41 - 16:42 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1352. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1426 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2019 16:32 - 16:34 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1351. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1425 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:57 - 14:58 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1273. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1341 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 17:54 - 17:57 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1286. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ak spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1354 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 9:55 - 10:02 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ale hlavné milé ženy. O téme potraty je veľmi rozsiahla rozprava medzi ľuďmi, medzi ženami, ale aj mužmi. Názor niektorých mužov, ale i žien je, že o potrate má rozhodovať len žena. Ja by som však chcela tým ženám, ktoré sa rozhodujú zavraždiť svoje dieťa, povedať aj riziká, ktoré môžu po umelom prerušení tehotenstva, teda vražde, nastať, nakoľko veľa, a dovolím si tvrdiť, väčšina žien, ktoré potrat podstúpia, nevedia, aké komplikácie zdravotného stavu si môžu takto vraždou spôsobiť.
Preto sa prihováram práve vám, potencionálne matky, aby ste sa oboznámili s komplikáciami skôr, ako sa rozhodnete pre vraždu nenarodeného dieťatka, lebo je to vaše zdravie a zdravie vám nikto nevráti, ani možnosť mať dieťatko už nemusí prísť. A raz možno príde chvíľa, kedy budete veľmi túžiť po dieťatku, no vďaka vášmu rozhodnutiu z minulého života, z predchádzajúceho života rozhodnutie nebude môcť byť otehotnieť.
Chcela by som vám teda povedať o komplikáciách, ktoré v súvislosti s potratom môžu nastať. Na úvod by som vám pripomenula, čo to vlastne potrat je. Potrat, interrupcia, UPT, abort, je to vlastne násilný zákrok, áno, násilný zákrok, ktorý ukončuje tehotenstvo, ktoré zabíja nenarodené dieťatko. Zákrok je väčšinou robený na prianie ženy, ktorá nechcene otehotnela. Výkon sa dá podstúpiť len v odbornom zariadení a výkon musí spraviť erudovaný lekár-gynekológ. No nie je to zárukou, že všetko prebehne bez komplikácií.
A tak prichádzame k téme komplikácie. Vyberiem len niekoľko príkladov. Riziko komplikácií pri tejto operácii sa pohybuje okolo 2 percent. No každá komplikácia znižuje možnosť znovu otehotnieť. Komplikácie môžu byť skoré, ale aj neskoré. Medzi skoré patrí krvácanie, zápal, poranenie maternice, strata menštruácie. A neskoré, neplodnosť, sexuálne disfunkcie, komplikácie v nasledujúcej tehotnosti, nedostatočnosť krčka a problémy s placentou. Jednou z najľahších komplikácií, v úvodzovkách z najľahších, je silnejšie krvácanie v pooperačnom období. V niektorých prípadoch môže byť príčinou krvácania infekcia, ktorá sa počas operácie dostala do maternice. Vtedy má žena bolesti v podbrušku, zvýšenú teplotu, je potrebná antibiotická liečba, pokoj na lôžku a niekedy aj hospitalizácia.
Ďalšou komplikáciu, ktorá sa môže prejaviť krvácaním, bolesťami alebo aj teplotou, sú rezíduá po potrate, čo znamená, že v maternici zostanú malé kúsočky plodového vajca, alebo ak je tehotenstvo veľmi mladé a umiestnené tak nešťastne, že výkonom nie je prerušené a pokračuje ďalej. Vtedy je potrebné ešte raz v narkóze vyčistiť maternicu, teda vykyretovať. Pri interrupcii sa môže aj "príliš" zoškrabať sliznica maternice. V maternici sa potom tvoria zrasty, žena nemenštruuje alebo len veľmi slabo, pretože je sliznica je veľmi nízka alebo takmer žiadna. Riešenie tohto problému spočíva v operačnom odstránení zrastov, zavedením nehormonálneho antikoncepčného telieska do dutiny a podávaním hormónov na povzbudenie rastu sliznice v maternici.
Počas operácie môže dôjsť aj k poraneniu maternice operačnými nástrojmi. Zriedkavo môže byť poranenie maternice také závažné a hrozivé, že je nutné odstránenie celej maternice. Úplne raritne môže nastať pri perforácii maternice aj poranenie čriev, ktoré si potom vyžaduje chirurgické riešenie. No dané riziko tu vždy existuje. Treba si uvedomiť, že zápal môže prejsť do chronického štádia a výsledkom sú zmeny na vajíčkovodoch, ktoré môžu viesť k sterilite ženy. Tieto ženy potom končia v programoch asistovanej reprodukcie, teda umelého oplodnenia. Aj keď úspešnosť týchto programov stále stúpa, ešte zďaleka nedosahuje ani 50 % úspešnosti. Niektoré ženy majú po umelom prerušení tehotnosti určité psychické problémy, depresívne stavy. A časť žien má problémy so sexuálnym životom, sexuálne disfunkcie.
Neplodnosť patrí medzi neskoré komplikácie zákroku. Najčastejšie je spôsobená upchatím vajíčkovodov, zápalom, zrastami, ktoré sú potom nepriechodné, a možnosť otehotnieť je mizivá alebo takmer žiadna. Dôsledky interrupcie sa môžu prejaviť aj v nasledujúcej tehotnosti. Uzáverový aparát krčka maternice sa môže po interrupcii oslabiť a nedokáže udržať celú ťarchu tehotnosti. U žien po interrupcii je vyššie riziko potratu či predčasného pôrodu. Ďalšou komplikáciou v nasledujúcej tehotnosti môže byť nepriaznivé uloženie placenty alebo problém s odlučovaním placenty po pôrode. Placenta sa neodlučuje, lebo pevne drží na stene maternice alebo je dokonca do nej rôzne hĺbkovo vrastená. Tieto stavy môžu ohroziť ženu aj na živote, a to aj silným krvácaním. Aj keď zdanlivo všetko, v úvodzovkách, dobre dopadne, umelé prerušenie tehotenstva je zásah do psychiky každej ženy, ktorá je nútená ho podstúpiť. Občas vzniká závažná psychóza konfrontácie s krutými výčitkami v prebdených nociach, sebaobviňovanie a prejavy sexuálnej frigidity, ba až nenávisti nielen voči partnerovi, ktorý to všetko zavinil, ale aj voči sebe samej, a tie pocity viny sú niekedy také silné, že vedú až k úvahám o samovražde.
Preto si myslím, že je nanajvýš rozumné zamyslieť sa nielen nad potratom, ale aj nad jeho následkami v blízkej, ale aj ďalekej budúcnosti. Preto vás, ženy, žiadam, skúste sa aspoň na chvíľku zastaviť a zamyslieť nad mojimi slovami.
A na záver, ženy, dajte šancu vášmu nenarodenému dieťatku. Takáto krásna príležitosť stať sa matkou už nikdy nemusí prísť.
Ďakujem.
Skryt prepis