Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 15:36 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 15:36 - 15:36 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ja by som sa, pán kolega, pardon, chcela len opýtať, v tomto návrhu zákona sa píše, aj vy ste to spomínali, zriadenie etickej komisie na ministerstve zdravotníctva, tým pádom teda etické komisie, ktoré sú na vyšších územných celkoch, budú zrušené alebo budú fungovať nejako ako nižší orgán? A dlhšiu dobu sa už hovorí teda, že by sa mali zrušiť a že by mal to robiť ŠÚKL, alebo teda tu čítam, že zriadenie národného portálu klinického skúšania. Tak teda neviem teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 15:18 - 15:19 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Pán kolega, trafili ste presne oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde som desať rokov pracovala so strednou školou. Nemyslím si, že by bolo potrebné vysokoškolské vzdelanie a bolo nás tam 30 sestier, z toho všetky mali stredoškolské vzdelanie s maturitou, ukončili ako sestry a už potom si urobili externe, pokiaľ sa to dalo, lebo aj to je teraz problém vyštudovať bakalára alebo magistru externe, si dorobili len z dôvodu, že ich strašili, že budeme prepustené, lebo nemáme vysokoškolské vzdelanie. Myslím si, že to bola dostatočná škola, nebolo mi nič viac k tomu treba. A môj názor je len upraviť kompetencie sestier, asistentov, opatrovateľov, upratovačiek a ostatných zamestnancov, lebo každý svoje kompetencie vie. Dokonca si myslím, že anestéziologická sestra je tak erudovaná a tak schopná, že nemôžme ju porovnávať ani s akýmkoľvek iným odborom v nemocnici.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 15:06 - 15:07 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja sa chcem len opýtať, povedali ste, že sa musíme držať európskej normy. Keď sa budeme držať európskej normy, aby všetci zdravotnícki pracovníci, sestry a ostatné profesie mali vysokoškolské vzdelanie, kde ich zoberieme? Či nám prídu z Európskeho parlamentu pomôcť, alebo zo štátov Európskej únie, kto príde? Francúzi, kto? Neviem, neviem si toto dosť dobre vysvetliť.
A čo sa týka zariadení sociálnych služieb. V Banskobystrickom samosprávnom kraji je 29 zariadení sociálnych služieb a len v dvoch zariadeniach sa poskytuje zdravotná starostlivosť, pretože nemá na to personál. Poisťovňa prepláca len deväť výkonov. Týchto deväť výkonov a 24-hodinovú starostlivosť nevie zabezpečiť okrem dvoch zariadení ani jedno zariadenie, pretože žiadna bakalárka ani žiadna magistra, ktorá skončí, má 23 alebo koľko rokov, vám do domova dôchodcov alebo do domova sociálnych služieb sestru robiť za 500 euro nepôjde. Takže neviem, o akých sestrách v zariadeniach sa hovorí, lebo je ich nedostatok v zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, nie tobôž už v zariadeniach sociálnych služieb.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 14:45 - 14:47 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Musím povedať, že ja osobne mám vyštudovanú strednú zdravotnícku školu a dostala som teda titul zdravotná sestra v ošetrovateľstve na strednej zdravotníckej škole, na žiadnej vysokej. Odrobila som 20 rokov pri lôžku pacienta a mám skúsenosti aj s dnešnými bakalárkami a magistrami.
A môžem vám povedať, že ani jedna bakalárka a magistra, už len keď chodia na prax, nemajú o danú problematiku záujem. Sedia na konci chodby, hrajú sa s mobilmi a snažia sa schovať, aby im, nedajbože, nedali nejakú prácu. Nehovorím o všetkých, ale väčšinou je to tak. Idú danú problematiku študovať len z dôvodu, aby som mal nejaký vysokoškolský titul, čo je veľmi smutné. A môžem vám povedať, že ani zďaleka nemôžme porovnávať sestry, ktoré vyštudovali do roku 2003, so sestrami, ktoré študovali po roku 2003. A neviem, či pani Lazarová niekedy stála pri lôžku, nemám takú informáciu, ani som ju nezisťovala. Ale treba sa opýtať z praxe a nie z teórie. Lebo teória od stola je jedna vec a prax je druhá vec. Sestry, ktoré 20 až 30 rokov robia pri lôžku, vám porozprávajú, čo je to bakalár a magister, ktorý nemá záujem o prácu.
V Čechách, keď teda pán kolega povedal, že mali návštevu, už zaviedli opätovné štúdium na strednej škole a myslím si, že urobili veľmi dobrý krok, pretože sestry so strednou školou po skončení školy prišli do praxe a vedeli samostatne fungovať. Tak ako ja som nastúpila po škole do praxe v Rooseveltovej nemocnici, tak som vedela po mesiaci základného zaškolenia samostatne fungovať a pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.3.2018 10:31 - 10:33 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 884. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu č. 918 z 26. februára 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2018 9:26 - 9:27 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 893. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 926 z 26. februára 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2018 18:22 - 18:23 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 687.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 710 z 21. augusta 2017 a s rozhodnutím č. 820 zo 14. decembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2018 18:01 - 18:02 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 833.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 867 z 15. januára 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2018 11:02 - 11:03 hod.

Jana Nehézová
Nehézová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili štyria páni poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa rozhodla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 18:58 - 18:59 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajčí, neviem, skade ste zobrali informáciu, že lekárov je dosť, iba ak ste robili štatistiku len po Nitru, ako vo všetkom sa robia štatistiky len po Nitru, odtade je koniec sveta, pretože v Banskobystrickom samosprávnom kraji je totálny nedostatok lekárov, či všeobecných, alebo špecialistov. Napr. v Banskej Bystrici sú dvaja diabetológovia a dvaja endokrinológovia. Neviem, ako tento lekár by mal zabezpečiť tú 20-dňovú vašu lehotu, lekárov mladých máme, to nie je pravda, že nemáme. Len lekárov nezazmluvníme, aby ostali pracovať na Slovensku, a po vyštudovaní za štátne peniaze, za peniaze nás všetkých, odchádzajú pracovať do Nemecka. V uplynulom roku prišlo na Slovensko 111 lekárov zo zahraničia, ale z toho bolo 72 z Ukrajiny, 18 z Českej republiky a sedem zo Saudskej Arábie a tí naše zdravotníctvo nezachránia.
Ďakujem.
Skryt prepis