Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.5.2018 o 11:30 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2018 11:30 - 11:30 hod.

Katarína Cséfalvayová
Ďakujem pekne. Pripomínam členom zahraničného výboru, že rokovanie výboru sa uskutoční dnes o 12.05 hod. v miestnosti európskeho výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2018 11:03 - 11:04 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela reagovať, pani poslankyňa, na to, čo ste povedali k viacročnému finančnému rámcu novému, a konkrétne, že kohézny fond bude významne krátený vinou tejto vlády. Tak by som vás chcela opraviť, že, naopak, práve aj vďaka tejto politickej reprezentácii a vďaka úspešnému predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie máme vôbec pokračovanie kohéznych fondov v podobe nenávratných finančných prostriedkov, tak ako ich poznáme teraz, pretože pôvodným plánom a dlhodobým plánom Európskej komisie a Európskej únie bolo od roku 2021 poskytovať už len návratné finančné prostriedky, takže by Slovenská republika dostávala len pôžičky, ktoré by musela vracať, takto bude dostávať kohézne fondy. A je to práve aj zásluhou tejto vlády a tejto politickej reprezentácie. Takže by som vás chcela poprosiť, aby sme zasadzovali veci do takého kontextu férovo, do akého patria.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 11:38 - 11:39 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Klus, tu v niektorých veciach s vami dokážem súhlasiť. Chcela by som však v tomto kontexte zdôrazniť, že programové vyhlásenie tejto vlády na rozdiel od prípadného programového vyhlásenia akejkoľvek inej vlády, ktorá by na Slovensku vznikla aj za účasti strany Sloboda a Solidarita, jasne deklaruje proeurópske a protransatlantické smerovanie a ukotvenie zahraničnej politiky Slovenskej republiky a podľa toho sa Slovenská republika aj správa, čo je v tejto chvíli najpodstatnejšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2018 10:20 - 10:20 hod.

Katarína Cséfalvayová
Ďakujem pekne. Zvolávam členov zahraničného výboru ihneď do miestnosti č. 183.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2018 18:07 - 18:12 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 1. februára 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 16 neplatných a 114 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Petra Alekšu hlasovali 2 poslanci, proti 68 hlasov, zdržalo sa hlasovania 44 poslancov,
– za Milana Blahu hlasovalo 43 poslancov, proti hlasovalo 45 poslancov, zdržalo sa hlasovania 26 poslancov,
– za Dušana Budzaka hlasovali 3 poslanci, proti hlasovalo 70 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov,
– za Jána Dianišku hlasovali 2 poslanci, proti hlasovalo 72 poslancov, hlasovania sa zdržalo 40 poslancov,
– za Jána Ikrényiho hlasovalo 27 poslancov, proti hlasovalo 52 poslancov, hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže člen rady nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, teda Milan Blaha a Ján Ikrényi.
Overovatelia poverujú svojho člena Katarínu Cséfalvayovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

(Výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, tlač 842.)

Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 1. februára 2018, nová voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vo voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 15 neplatných a 115 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Ľubomíra Blaška hlasovalo 29 poslancov, proti 59 poslancov, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov,
– za Jána Ďuriša hlasovalo 58 poslancov, proti hlasovalo 41 poslancov, hlasovania sa zdržalo 16 poslancov,
– za Ivana Galbičku hlasovalo 58 poslancov, proti hlasovalo 41 poslancov, hlasovania sa zdržalo 16 poslancov,
– za Eduarda Hulíka hlasovalo 10 poslancov, proti 64 poslancov, hlasovania sa zdržalo 41 poslancov,
– za Milana Jarása hlasovalo 6 poslancov, proti hlasovalo 67 poslancov, zdržalo sa hlasovania 42 poslancov,
– za Jozefa Mihalčina hlasovalo 15 poslancov, proti 70 poslancov, hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za kandidátov na člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Overovatelia poverujú svojho člena Katarínu Cséfalvayovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

(Výsledky hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, tlač 843.)

Do tretice zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 15 neplatných.
Zo 115 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– o návrhu na voľbu Michala Mišíka za člena Súdnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 66 poslancov, proti 40 poslancov, hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.
Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený Michal Mišík.
Overovatelia poverujú svojho člena Katarínu Cséfalvayovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

12.12.2017 18:07 - 18:16 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 12. decembra 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných.
Zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Allana Böhma za člena Súdnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 30 poslancov, proti 54 poslancov, hlasovania zdržalo sa 44 poslancov.
Na voľbu kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol na člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený nikto. Overovatelia poverujú svojho člena Katarínu Cséfalvayovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.12.2017 18:01 - 18:07 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 12. decembra 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 125 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Ľubomíra Blaška hlasovalo 31 poslancov, proti 47 poslancov, zdržalo sa 47 poslancov,
– za Milana Jarása hlasovalo 8 poslancov, proti hlasovalo 61 poslancov, hlasovania sa zdržalo 56 poslancov,
– za Jozefa Mihalčina hlasovalo 17 poslancov, proti hlasovalo 53 poslanci, hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za kandidátov na člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti. Overovatelia poverujú svojho člena Katarínu Cséfalvayovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.12.2017 18:01 - 18:06 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 12. decembra 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 124 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Petra Alakša hlasovalo 10 poslancov, proti 63 poslancov, zdržalo sa hlasovania 51 poslancov,
– za Ľubomíra Dubňa hlasovalo, hlasovali 4 poslanci, proti hlasovalo 70 poslancov, hlasovania sa zdržalo 50 poslancov,
– za Zoltána Péka hlasovalo 70 poslancov, proti hlasovali 26 poslanci, hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Zoltán Pék. Overovatelia poverujú svojho člena Katarínu Cséfalvayovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.10.2017 18:38 - 18:40 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2017 č. 786 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 257 z 3. októbra 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 187 z 3. októbra 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 59 zo 4. októbra 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 115 z 10. októbra 2017 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 13 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.9.2017 9:03 - 9:05 hod.

Katarína Cséfalvayová Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis