Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2016 o 19:11 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 19:11 - 19:13 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán kolega Hrnko, tie správy hovoria o legálnom odpočúvaní a o zákone, ktorý má zabrániť tomu, aby bolo odpočúvanie zneužívané proti občanom Slovenskej republiky. Svojím, zase neviete obsedieť, ste nadržaný ako pubertiak, veď vydržte, kým dohovorím.
Ja som chcel upozorniť na to, že v skutočnosti oveľa väčším problémom ako legálne odpočúvanie je nelegálne odpočúvanie, ktoré podľa mňa na Slovensku tvorí možno viac ako 90 % monitorovanie komunikácie. To znamená, to je fajn, že máme túto správu a je dobré, že ju máme, ona sa dá skontrolovať, či tie veci sa udiali tak, ako mali a v súlade so zákonom. Len upozorňujem na to, že ďaleko väčší problém je dnes v súkromnom sektore, mimo tie orgány štátu, ktoré to majú robiť, a skôr ľudí, ktorí možno vedia nelegálne zasiahnuť do práce týchto orgánov. Nie priamo u tých policajtov, ktorí to dnes robia.
Druhá vec, ktorú som chcel povedať pánovi poslancovi Hrnkovi, je, že rozdiel medzi Gorilou a údajnou komunikáciou pána Grendela je v tom, že je zrejmé a Ústavným súdom potvrdené, že odpočúvanie, na základe ktorého prebehol alebo vznikol spis Gorila, bolo vykonané Slovenskou informačnou službou na základe súdneho poverenia, iba Ústavný súd rozhodol, že sa to nesmie použiť v trestnom konaní. To je ten rozdiel. Neviem o žiadnom súdnom príkaze a žiadnej spisovej značke, ktorú by ktorýkoľvek štátny orgán pridelil v súvislosti s nelegálnym monitorovaním a pozmeňovaním komunikácie pána Grendela.
A to, o čom som vás chcel informovať, pán poslanec Hrnko, je to, že komunikácia sa dá aj pozmeňovať, aj nelegálna, aj legálna sa dá poz... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2016 18:58 - 19:07 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, k tomuto bodu chcem povedať iba niekoľko poznámok.
Po prvé, správy, ktoré máme k dispozícii, sú predkladané kvôli tomu, aby občania mali akú-takú informáciu a zábezpeku proti tomu, aby boli nelegálne odpočúvaní a monitorovaní štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Bohužiaľ, z tejto správy sa, samozrejme, nedozvieme, či nelegálne odpočúvanie a či nelegálny monitoring osôb na Slovensku reálne prebieha a akým spôsobom prebiehal.
Len pre vašu informáciu by som chcel povedať, že už sú preč tie časy, keď si mohol niekto dovoliť nahodiť do, povedal by som, informačného systému, ktorým sa technicky odpočúvanie vykonáva, hocijaké telefónne číslo s tým, že si nahodí kohokoľvek, koho by chcel odpočúvať, a má reálnu šancu, že by sa na to neprišlo. Z tohto sme už ďalej.
Potom je druhá možnosť, akým môžte niekoho nelegálne monitorovať, a to takým spôsobom, že síce súdny príkaz alebo povolenie na odpočúvanie je dané na osobu x, príklad poviem, dajme tomu na zjavne kriminálne závadovú osobu, ale telefónne číslo, ktoré sa má monitorovať, je uvedené toho človeka, koho zmonitorovať chceme nelegálnym spôsobom. Aj toto dokážeme prekonať, pretože pri viacerých kontrolách sa dá skontrolovať a sa naozaj kontrolovalo aj to, či telefónne čísla pridelené ku kriminálne závadovým osobám alebo k osobám, ktoré podľa zákona je oprávnené legálne odpočúvať a monitorovať, či sedia naozaj s tými osobami, na ktoré toto súdne povolenie bolo vydané.
Potom máme tretiu možnosť, ako nelegálne odpočúvať a monitorovať osobu, a to takým spôsobom, že sedí aj číslo, aj osoba, ale v čísle sa urobí chyba. Urobí sa náhodne chyba, zmení sa jedna číslica, alebo sa zamení poradie číslic, formálne je to chyba, ktorá sa dá odôvodniť, ale v skutočnosti monitorujeme tú osobu, ktorú sme chceli nelegálne monitorovať. Samozrejme, aj toto vieme v prípade dôslednej kontroly odstrániť.
To, čo však nevieme odstrániť, je, a na to by sme sa mali sústrediť pri týchto správach a pri zabraňovaní nelegálneho odpočúvania a monitorovania slovenských občanov, je činnosť súkromných firiem, veľkých súkromných firiem na Slovensku, ktoré vlastnia monitorovacie zariadenia, ktoré sú schopné vstupovať do mobilnej komunikácie, do dátovej komunikácie a sú schopné nelegálne monitorovať občanov Slovenskej republiky. Podľa mojich informácií bezpečnostné zložky tohto štátu majú dostatok operatívnych informácií o tom, ktoré veľké súkromné slovenské spoločnosti takéto zariadenia na nelegálne monitorovanie osôb vlastnia. Tak isto disponujú mnohými operatívnymi informáciami o tom, že máme ďalšiu možnosť nelegálneho odpočúvania, ktorú využívajú veľké súkromné firmy na Slovensku, a to je to, že vám do mobilu príde tzv. červ, to znamená, to odpočúvanie sa nedeje tým starým klasickým spôsobom, že niekto je napichnutý na drát alebo na mobilnú komunikáciu, ale jednoducho ovláda váš mobil. Ovláda váš mobil a zmonitoruje čokoľvek, čo na tom mobile robíte, a tým pádom zmonitoruje, samozrejme, aj to, keď do toho mobilu hovoríte. Preto je možné, že keď máte položený telefón na stole, tak je možné, že niekto monitoruje to, čo hovoríte so svojimi priateľmi v kaviarni.
Potom máme ďalšiu možnosť, len aby ste boli, kolegovia, informovaní, akým spôsobom nielen nelegálne monitorovať, ale dokonca aj ovplyvňovať komunikáciu alebo riadiť komunikáciu osôb, občanov Slovenskej republiky. Chcel by som upozorniť, pretože sa to niekomu môže stať, že môžete dostať mail od osoby, ktorú poznáte alebo ktorú aj nepoznáte, ten mail bude mať istý obsah, bude javiť všetky známky pravosti, budete mať, budete mimo akúkoľvek pochybnosť, že táto osoba vám mail takéhoto znenia poslala, ale tá osoba ten mail v skutočnosti neposlala. To znamená, keby sme zobrali dajme tomu notebook alebo mobil toho človeka, tak uvidíte, že ten mail odtiaľ neodišiel.
Upozorňujem, že technicky je možné a disponujú súkromné spoločnosti na území Slovenskej republiky aj takými technickými zariadeniami, že keď ja sa rozhodnem poslať esemesku pánovi kolegovi Baránikovi napríklad a napíšem mu niečo úplne banálne a bežné, aby prišiel do rokovacej sály, pretože bude hlasovanie, tak táto esemeska môže byť odchytená, pozmenená, pánovi poslancovi Baránikovi príde esemeska úplne iného znenia, napríklad, že sa mu vyhrážam smrťou, čo je teda zjavne trestný čin, a v bežnom výpise o našej mobilnej komunikácii bude len to, že tá esemeska odišla z môjho čísla a bola doručená pánovi poslancovi Baránikovi. Toto sú skutočnosti, bohužiaľ, moderná technika postupuje takým spôsobom, že všetky tieto veci, o ktorých hovorím, sú možné.
Chcem na to upozorniť verejne v Národnej rade Slovenskej republiky aj preto, že podľa môjho názoru je absolútne vylúčené, aby sa ako nezvratný dôkaz v akomkoľvek súdnom konaní na území Slovenskej republiky používali maily, esemesky, prípadne iná dátová komunikácia, ktorú poznáme cez tie rôzne messengery.
Bol som osobne svedkom toho, akým spôsobom a ako jednoducho sa technicky dá táto komunikácia pozmeniť s úmyslom uškodiť jednej alebo druhej strane takejto údajnej komunikácie. Chcel by som tiež upozorniť, že, samozrejme, technické zariadenia, ktoré takéto monitorovanie, nelegálne monitorovanie a nelegálne pozmeňovanie komunikácie, nie sú lacné. Ale ak by ste si mysleli... (reakcia z pléna, prerušenie vystúpenia predsedajúcim).

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, poprosím vás, kľud v rokovacej sále.
Pán poslanec Hrnko! Pán poslanec, poprosím o kľud v rokovacej sále.

Krajniak, Milan, poslanec NR SR
Hovoríme o správe na základe zákona o nelegálnom odpočúvaní, o ochrane občanov proti nelegálnemu odpočúvaniu. Pán poslanec, keď sa vám to nepáči, prihláste sa do rozpravy.
Chcel by som upozorniť, že to nie sú desiatky miliónov eur, ktoré tieto zariadenia stoja, to znamená, povedal by som väčšie spoločnosti, dajme tomu finančné spoločnosti na území Slovenskej republiky si bez problému môžu dovoliť takéto zariadenia zaobstarať.
Chcel som o tomto hovoriť verejne najmä kvôli tomu, aby ak sa náhodou niekomu stane, ako napríklad kolegovi Gáborovi Grendelovi, že sa zjaví niekde nejaká jeho údajná komunikácia s ďalšími osobami a je to niektorými ľuďmi, ktorí tvrdia, že, samozrejme, toto všetko vedia, vydávané za nejaký možný dôkaz, ako o tom hovorí napríklad pán kolega Hrnko, ktorý údajne vie, ako to je, tak ho chcem upozorniť, že o tom, ako sa manipuluje komunikácia, vie veľmi, veľmi, veľmi málo.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.10.2016 17:36 - 17:36 hod.

Milan Krajniak
Vážené dámy a páni, keďže je známe, že pán Rajtár hovorí po kórejsky a pán Pčolinský po indicky, tak ja tento návrh podporujem. (Smiech v pléne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 16:59 - 16:59 hod.

Milan Krajniak
Pán kolega Poliačik, nemyslel som si, že to niekedy poviem, ale k rokovaciemu poriadku ste prehovorili veľmi rozumne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 16:37 - 16:38 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán kolega Farkašovský, súhlasím s tým, že kultivovaný prejav, úroveň diskusie kultivuje, a preto som si dal tú námahu, alebo chcel som si ho vypočuť, pretože ste k nemu pristúpili takýmto spôsobom. Chcel by som vám povedať v podstate to isté, čo povedal môj predrečník, pán poslanec Klus. Pokiaľ bude zabezpečená reciprocita, to znamená, že naozaj sa doplní do rokovacieho poriadku, aby to bolo, alebo do vašej novely, úplne zrejmé, že minister a podpredseda parlamentu môže v rozprave k jednému bodu vystúpiť iba raz, tak potom si myslím, že aspoň základná férovosť v prístupe opozície a koalície bude zachovaná. Pretože úplne najhoršie je, keď sa niekto snaží vystupovať kultivovane, ale pritom, povedal by som, rozpráva vecne neférové alebo nekultivované veci. Čomu nehovorím, že je váš prípad toho vášho vystúpenia, ale na to, aby sme mohli k tomu takto pristúpiť, tak je nutná tá podmienka, aby ten rokovaní poriadok bol férový. Ak bude férový, tak potom môže kultivovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 16:43 - 16:45 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážení kolegovia poslanci z klubu OĽANO, o nikom z vás som nepovedal, že si myslím, že ste šašovia alebo že ako strana OĽANO nemáte program. Ja si mnohých z vás vážim, dokonca viacerých z vás mám rád podľa toho, ako som vás tu spoznal. Ja si myslím a povedal som, že pán Matovič je parlamentný šašo. A to si myslím, tak som to otvorene povedal. Nevzťahoval som to na poslanecký klub OĽANO ani na nikoho z vás.
Čo sa týka toho, ešte chcem povedať jednu poznámku. Mne keď sa niečo nepáči alebo s niečím nesúhlasím, tak to poviem a je mi jedno, či ten človek je z opozície alebo z koalície, lebo mám pocit, že tak by to malo byť. Ak sa mi niečo páči, tak to rovnako poviem verejne a pochválim toho človeka, tak ako som napísal podľa mňa pozitívny článok o pánovi kolegovi Feckovi alebo aj o pánovi ministrovi Kažimírovi, keď sa mi zdalo, že urobil niečo, za čo ho treba pochváliť. A vždy to tak budem robiť, lebo to je zdravý rozum, aby sme sa takto v parlamente správali.
Pán poslanec Číž, ja rozumiem tomu, čo hovoríte. Problém je iba v jednom, že tak ako tu pán Matovič urážal v priamom prenose tesne predo mnou, osobne urážal kolegov poslancov, tak to v tejto snemovni vo svojich vystúpeniach robil aj pán minister Kaliňák a pán premiér Fico. Osobne osočoval poslancov. Ak sa má úroveň rokovania tohto parlamentu zlepšiť, tak potom si to treba priznať alebo aspoň v zákulisí dohovoriť kolegom, že aby ten rovnaký meter platil pre každého.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2016 16:27 - 16:36 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, v bieloruskom parlamente raz prebiehala veľmi vzrušená a zúrivá debata, kde opoziční poslanci kritizovali prezidenta Lukašenka za to, že vďaka jeho hospodárskej politike je v krajine veľmi vysoká inflácia. Rozčúlený prezident Lukašenko túto debatu najskôr nervózne počúval, potom prišiel, vzal si slovo, prišiel ku kecpultu a povedal: "Vadí vám vysoká inflácia. Dobre, tak ju zakážme zákonom! Schváľme to!"
A toto presne sa mi zdá, že chcete urobiť týmto zákonom. Chcete zakázať niečo, čo sa zakázať nedá. Vy chcete zákonom zakázať Igora Matoviča. Ale to sa nedá urobiť zákonom a nedá sa to urobiť ani zákazom.
Keď Igor Matovič zaparkoval auto s nápisom "Fico chráni zlodejov" vedľa parlamentu, tak ste zakázali parkovať vedľa parlamentu. A tým ste neurobili zle Igorovi Matovičovi, urobili ste tým zle zamestnancom Národnej rady, ktorí proste teraz nemôžu vedľa parlamentu rokovať, á, nemôžu vedľa parlamentu parkovať.
Keď ste si nedokázali poradiť normálnym spôsobom s Igorom Matovičom v rokovacej sále, tak tu máme zákon, ktorým chcete zakázať Igora Matoviča takýmto spôsobom. Igor Matovič má transparent, zakážme ho zákonom. Mobily? Zakážme zákonom. Vadí nám niečo iné v rokovacej sále? Zakážme to zákonom. Ešte aj grafy, ešte aj tie chcete zakázať zákonom.
Ale toto je spôsob a proste systém riešenia problému na úrovni Lukašenka. Takto sa to vyriešiť nedá. V skutočnosti prikladáte šašovi oveľa väčší význam a dôležitosť, než si zaslúži. Hlina tu už nie je a vy nie ste schopní zvládnuť ani jediného parlamentného šaša inak, ako zakazovať ho zákonom? Viete, ako sa má riešiť šašo? Ignorovaním. Šaša najviac deptá, ak si ho nevšímate. Šašo zúfalo túži po pozornosti. Šašo nevie zaujať svojím programom alebo nejakými víziami budúcnosti. Preto sa snaží zaujať kostýmom alebo sa snaží zaujať tým, že uráža a nadáva, ostatným.
Parlamentný bard František Mikloško raz povedal takúto politickú poučku: "Keď niekto nevie zaujať inak, musí vedieť aspoň dobre uraziť." Takýchto ľudí tu máme ale viac.
Prečo šašovia neustále prekračujú tie hranice toho, čo by seriózny a normálny človek neprekročil? No preto, že jednoducho chcú vzbudiť aspoň trochu pozornosti. A mnoho z nás v tomto parlamente im, bohužiaľ, neustále skáče na lep.
Bol by vôbec Igor Matovič v parlamente, ak by dokázal byť premiér Fico aspoň trošku zdržanlivý a nezačal by mu prikladať dva mesiace pred voľbami takú pozornosť, že pritom s veľkou pravdepodobnosťou porušil zákon? A ja sa veľmi, veľmi budem zaujímať o to, ako bude vyšetrované porušovanie daňového tajomstva v tomto prípade. Bol by tu vôbec pán Matovič? Veď pán premiér Fico vzkriesil politickú mŕtvolu, vdýchol jej život a dnes ho tu máte. Vy ste si ho sem dopratali! Nie my sme ho sem dostali! Vy ste ho sem dopratali a teraz to chcete riešiť zákonom.
Múdry sa učí na vlastných chybách, iní sa učia aspoň na chybách iných. Ale prečo znovu robíte tú istú chybu, že dávate zvýšenú pozornosť niečomu, čo sa má riešiť úplne iným spôsobom?
Hovoríte, že týmto zákonom chcete riešiť a zvýšiť úroveň a kultúru rokovania v parlamente. Lenže úroveň a kultúra rokovania v parlamente sa nedá nastaviť zákonom. Táto úroveň závisí od ľudí, od vás, odo mňa, od každého z nás, kto tu sedí.
Dámy a páni, asi poznáte Archimedov zákon. Dovoľte, aby som vám teraz predstavil Krajniakov fyzikálny zákon, ktorý znie takto: "Úroveň a kultúra rokovania parlamentu je nadľahčovaná úrovňou politikov, ktorí do tohto rokovania vstupujú. Je priamoúmerná úrovni týchto politikov." A ako platnosť každého fyzikálneho zákona je treba dokázať, tak dovoľte teraz, aby som tento svoj zákon dokázal viacerými výrokmi.
Ak do parlamentu vstupuje na rokovanie minister Kažimír, ktorý je za SMER, spolu s ním debatujú napríklad poslanec Burian alebo poslanec Mihál, aká je úroveň a kultúra rokovania tohto parlamentu? Vysoká, bezproblémová. Možno to trošku naťahujú niekedy. Pre nás, ktorí sa v tejto odbornej problematike až tak nevyznáme, ale to je asi tak všetko, čo im môžme vytknúť.
Ak do parlamentného rokovania vstupujú napríklad ministri pán Gajdoš za SMER, pardon, za SNS, pán Drucker za SMER alebo pán Sólymos za MOST, aká je úroveň rokovania tohto parlamentu? Vysoká, vecná, kultúrna, bezproblémová.
Ak do rokovania parlamentu vstupuje ako podpredseda vedením parlamentu pán kolega Hrnčiar, aká je úroveň rokovania tohto parlamentu? Zase vysoká, zase bezproblémová.
Ale čo sa stane, ak do parlamentu vstúpi a do rokovania takisto pán premiér Fico, minister Kaliňák alebo pán predseda Danko? Nedejú sa tu náhodou také isté veci, ako sme videli pred chvíľou pri vystúpení kolegu Matoviča?
Nemali by sme sa zamyslieť aj nad týmto, že možno naozaj tí ľudia, ktorí sú hlavným aktérom toho rokovania, nejakým spôsobom ovplyvňujú tú atmosféru, ktorá tu je? A vymenoval som dostatok vládnych politikov a činiteľov na to, aby ste vedeli, že to nechcem robiť účelovo.
Pán premiér Fico, pán minister Kaliňák a pán Danko sú ako urán, plutónium a vodík. Ak vstúpia do tejto sály, rovnako ako pán Matovič, tak tu hrozí výbuch. Alebo Výboh? Výbuch. Každopádne, ak sú dnu v rokovacej sále, úroveň rokovania, ako hovoria priatelia Rusi, "pádajet a pádajet".
Tak sa pýtam, dámy a páni, ako toto chceme vyriešiť zákonom? Ja mám taký malý konštruktívny návrh. Vy skúste umravniť tých svojich, ktorých je len pár, ktorí tu robia zlú atmosféru, my skúsime ako opozícia umravniť tých svojich. A som si istý, že úroveň a kultúra rokovania tohto zákonodarného zboru sa prudko zvýši. A prestaňme sa zaoberať takýmito hlúposťami, lebo za to si nás ľudia neplatia.
A teraz dovoľte, aby som prešiel k druhej časti môjho vystúpenia, kde chcem na niekoľkých príkladoch ukázať, ako absurdné riešenie je zakazovať niektoré veci zákonom. Asi sme každý videli slávnu rozprávku Pyšná princezná, kde sa tiež niektoré veci zakazovali zákonom. Napríklad v tomto kráľovstve bolo zakázané spievať, a to je vec, na ktorú ste v rokovacom poriadku zabudli. Obmedzili ste vizuálne pomôcky, hovoríte o mobiloch, hovoríte o ďalších veciach, grafoch a tak, ale spievať sa tu bude dať ďalej. Akým spôsobom, ak chcete zabrániť tomu, aby táto snemovňa nebola nútená z opozičnej strany, aby sme nepoužívali, povedal by som, neštandardné nástroje na upozornenie na niektoré vypuklé problémy, ako chcete takýmto spôsobom vyriešiť zákonom, keď neustále obmedzujete ten priestor, aby normálny, slušný človek v tejto snemovni mohol vystúpiť?
Ja vám sľubujem, keďže ste na to zabudli, že akonáhle táto verzia rokovacieho poriadku prejde, tak v každom mojom vystúpení vám aspoň krátko zaspievam, samozrejme, vždy vecne a k téme, aby som neporušoval rokovací poriadok.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2016 12:01 - 12:01 hod.

Milan Krajniak
Ďakujem, chcel by som pripomenúť poslancom výboru pre preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že naše dnešné zasadnutie o 13.00 hodine bude v branno-bezpečnostnom výbore.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2016 11:09 - 11:09 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, keď som postrehol, že si vláda dala za svoj cieľ boj proti extrémizmu, potešil som sa, lebo som dúfal, že táto vláda konečne začne bojovať proti extrémnemu kradnutiu v tomto štáte alebo proti extrémnemu porušovaniu elementárnej spravodlivosti, ktorý pociťujú občania tejto republiky. Ale nie! Vláda urobila dva kroky, ktorými chce bojovať údajne proti extrémizmu.
Prvý geniálny krok, ktorý táto vláda urobila, bolo zriadenie komisie na boj proti fašizmu. No tie komisie nám už toho teda v histórii veľa vyriešili, ale za úplný vrchol považujem, že na čelo tejto komisie bol ustanovený pán poslanec Blaha, ktorý je podľa mňa absolútne viditeľným príkladom politického extrémistu. Človek, ktorý sa ukazuje a fotí s tričkom masového komunistického vraha Che Guevaru, ide bojovať proti extrémizmu v tomto štáte?! Človek, ktorý obhajuje takýmto spôsobom a sympatizuje s touto zločineckou ideológiou, má byť nejakým, kritérium toho, ktorým sa my budeme riadiť v toto štáte?! Čo je to za hlúposť?! Načo sa tu chceme hrať?! Pán kolega Blaha a mnohí ďalší, ktorí sa hrdo hlásia k Francúzskej revolúcii, ktorá bola známa svojím terorom, genocídou francúzskych kresťanov, kde boli popravovaní ľudia iba preto, že nechceli odvolať svoju vieru. To je v poriadku v tomto štáte?! A takíto ľudia, ktorí sa k tomu hlásia, nám teraz idú hovoriť, ako budú bojovať proti extrémizmu?! Čo je to za frašku?!
Druhý príklad. Alebo, povedal by som, ešte ďalší príklad v tomto. Ľudia, ktorí nám hovoria, ako je islam súčasťou našich civilizačných koreňov a európskej kultúry, to nie sú extrémisti v čase, keď vyvražďujú kresťanov na celom Blízkom východe?! To nie je extrémizmus?! Pre niektorých ľudí to nie je extrémizmus. A viete prečo? Pretože v skutočnosti ten zákon, o ktorom rokujeme, nie je zákon o boji proti extrémizmu, to je zákon totalitný, ktorým pani ministerka zavádza možnosť, aby štát určoval, ktorý názor je správny a ktorý je nesprávny. A toto absolútne zásadne principiálne odmietame. Akonáhle štát začne určovať, čo je správne a nesprávne, tak sme skončili, dámy a páni. Skončili sme!
To už nie je demokracia, to už je kultúra, aká je dnes v Nemecku, kde máte jeden názor na verejnosti a druhý názor doma medzi, medzi príbuznými alebo medzi kamarátmi na pive. Lebo jeden názor je ten oficiálny, to je to, čo sa smie povedať, a druhý názor je ten, ktorý si naozaj myslím. Ale my sme toto zažili za komunizmu! Kam to viedlo? Viete, kam to viedlo? Ja vám to poviem. V tom, že dodnes je tá spoločnosť naša pokrytecká. Zvykli sme si na to, že jáj, no tak ako zahráme sa na to, čo je správne, a v skutočnosti si myslíme niečo iné. Ako potom chceme riešiť problémy, keď sa ešte aj v takýchto otázkach budeme hrať? Sloboda prejavu buď je, alebo nie je. Ak je sloboda prejavu, je sloboda prejavu aj pre nesprávne názory a ja to musím byť schopný zniesť, aj keď s vami nesúhlasím, lebo to je sloboda prejavu. Akonáhle začneme určovať, ktoré názory sú správne a nesprávne, tak to je totalita. To je Orwell, to je rok 1984.
A to, čo považujem za absolútny vrchol, pani ministerka, čo je v tomto zákone, my ideme niekoho stíhať za to - a bude o tom kto rozhodovať, policajt alebo, alebo nejaký štátny orgán -, že či niekto prechováva nenávisť alebo sympatie k niečomu, alebo neprechováva? To si budeme objednávať psychologické posudky? Budeme človeka natáčať na EKG a na neviem čom ďalšom a na, na, na proste budeme mu snímať počítačovým tomografom, ktoré centrá v mozgu sa mu rozsvietia a prekrvia, keď sa pozerám na to alebo na hento? Čo je to za zákon, ktorý, ktorý definuje takéto subjektívne a psychologické pojmy a na základe toho chce niekoho stíhať? Čo je to za hlúposť, kam sme sa to dostali? Buď sme schopní ustáť to, že sme schopní hovoriť a počúvať aj názory, s ktorými nesúhlasíme, a potom je nejaký dialóg, alebo toho nie sme schopní. Potom ale nie sme slobodná západná civilizovaná spoločnosť, potom sa podobáme čoraz viacej na také krajiny, ktoré, ja mám pocit, že akoby táto vláda sa tvári, že to neni úplne v poriadku, ja neviem, že v Číne sú potláčané ľudské práva alebo že v Rusku si niekto môže povedať taký názor a iný už nie. My to formálne kritizujeme, ale v skutočnosti sa tam rútime. Budú iba názory, ktoré sú oficiálne povolené a ktoré sú oficiálne nepovolené. Kam sa chceme takýmto spôsobom dostať? To, že to robí celá Európska únia a že túto prax a podnikovú kultúru zavádza a núti aj do krajín, ktoré majú skúsenosti s komunizmom, to, že oni robia hlúposti, ešte neznamená, že tam musíme skákať aj my. Keď niekto skočí do studne, lebo je sprostý, tak tam za ním neskočím, pretože viem, že to neni dobre. Ale my to robíme neustále. Z Bruselu príde akákoľvek kravina, akákoľvek blbosť ako tú, keď som minulý týždeň rozprával o pokutách pre chudákov majiteľov reštaurácii, ktorí nebodaj obslúžia sankcionovanú osobu a dostanú 50-tisíc euro pokutu. Zjavná hlúposť, napriek tomu odkývané. Á, chcú to od nás z Bruselu, čo budeme robiť? Kde je tu sloboda? Kde je tu sloboda posudzovať nejaké konanie a slobodne vyjadrovať svoje názory a byť sebavedomý a rozhodovať sa podľa toho, čo si myslím. To je podľa mňa úplná katastrofa, to, čo predkladáte, pani ministerka.
Chcel by som tu povedať ešte niekoľko vecí. Áno ja sa hrdo hlásim k tomu, že som extrémista. Hrdo sa k tomu hlásim. Ja som extrémista v obrane slobody prejavu. Pretože sloboda prejavu buď je, alebo nie je. Ja sa k tomu hrdo hlásim, že som extrémista.
Hrdo sa hlásim k tomu, že som extrémista, pretože si myslím, že napríklad homosexualita je hriech. Moje katolícke presvedčenie, kresťanské presvedčenie mi to hovorí a hrdo sa k tomu hlásim bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Budete ma stíhať za to, že sympatizujem s extrémizmom? Ja sa hrdo hlásim k tomu, že aktivity LGBTI aktivistov považujem za škodlivé pre túto spoločnosť a škodlivé pre Európu. Budete ma stíhať za to, že sympatizujem s extrémizmom?
Ja sa hrdo hlásim k tomu, že našu západnú civilizáciu považujem za ix-krát lepšiu ako všetky ostatné civilizácie a tá západná civilizácia je postavená na nejakých kresťanských základoch. Ja si myslím, že civilizácie si nie sú rovnocenné. Ja si myslím, že tá naša civilizácia je oveľa lepšia, pretože v kombinácii troch vecí - a to je sloboda, životná úroveň a bezpečnosť - poskytuje našim ľuďom najlepší priestor pre život, ktorý doteraz v histórii ľudstva nejaká civilizácia poskytovala.
Hrdo sa hlásim k tomu, že som extrémista, pretože budem vždy verejne hovoriť prostý fakt a pravdu, áno, medzi našimi rómskymi spoluobčanmi je oveľa vyššie percento kriminality ako medzi Slovákmi, Maďarmi, ďalšími etnikami a národnosťami, ktoré na území Slovenskej republiky žijú. Som v tom extrémista, lebo poviem pravdu? Budete ma za to stíhať, pani ministerka? Pretože celý tento zákon a celá táto legislatíva, ktorú tu pretláčate už dlhé roky, smeruje len k tomu, aby v Európskej únii a v krajinách, ktoré sú v európskom priestore, nebolo možné slobodne hovoriť svoje názory a upozorňovať na problémy, ktoré tu už dávno sú, a všetci o nich vieme, iba sa o nich nehovorí, lebo sa to nepatrí.
Máme iba dve možnosti. Buď si budeme na rovinu hovoriť aspoň v parlamente a v médiách a verejne debatovať o problémoch, ktoré sú, a možno budeme predkladať aj zlé riešenia, ale budeme o tom diskutovať, možno budeme hovoriť aj zlé názory, ale budeme sa navzájom počúvať alebo dopadneme ako celá Európska únia a celý ten bruselský marazmus, kde proste už používajú iba newspeak a, a proste politické korektné rečičky, a z toho je ľuďom v tomto štáte aj v európskom..., aj v Európskej únii zle, sú z toho zhnusení, pretože im to vadí, pretože majú pocit, že každý na nich kašle a nikto sa nezaoberá ich reálnymi problémami.
Ja vás vyzývam, pani ministerka, aby ste v tej Hlave 2 stiahli túto časť zákona, pretože to, čo robíte, je najhorší krok k potláčaniu slobody slova od roku 1989! Nikdy nebola sloboda slova tak potláčaná, ako tým, čo sa vy teraz snažíte urobiť. Aby ste niekoho stíhali za sympatie?! Za sympatie? Ako to budete merať? Čo je to za, čo je to za hlúposť, takýmto spôsobom vytvárať gumový paragraf, ktorým budete mlátiť ľudí po hlave, iba keď povedia, že s niečím nesúhlasia, alebo si myslia niečo iné, ako sa práve patrí.
Nikdy s takýmto zákonom nebudem súhlasiť, a pokiaľ kedykoľvek sa dostaneme do vlády, toto bude prvá vec, ktorú budem žiadať, ak pretlačíte tento zákon, aby to bolo zrušené. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

19.10.2016 17:55 - 18:08 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec Madej, nikdy by som neveril, že budeme spoločne bojovať za väčší priestor trhu proti pani ministerke Žitňanskej. Takúto kombináciu by som si nevedel predstaviť, ale tak sa stalo. Pani ministerka totižto presadzuje de facto socializmus. Čiže každý robí, ako sa mu darí, a náhodným výberom dostane tu prípad zaujímavejší, tu lukratívnejší, tu špinavú robotu za 5 euro. Je to vlastne zamestnanec, ktorého odmena a pomer jeho odmeny za prácu je daná náhodným výberom. Ako budú motivovaní tí ľudia robiť? Ja si to neviem predstaviť, že ako to bude fungovať. Stanú sa z nich klasickí úradníci. To znamená, naberú časom tú mentalitu. Tohto sa najviac bojím, neviem si predstaviť, že prečo by mali byť potom motivovaní takýmto spôsobom pracovať inak, než to presne popísal pán kolega Madej. Čiže, no tak urobí tú najnutnejšiu robotu a potom počká, čo bude. Prečo by sa vlastne snažil?
Skryt prepis