Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2016 o 10:02 hod.

Mgr. PhD.

Oľga Nachtmannová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 10:02 - 10:03 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Kresák, ja vám ďakujem, že ste hneď v úvode veľmi názorne ilustrovali, ako sa v prípade Karácsonyiho a iní verzus Maďarsko ľahkovážne demonštrovalo v pléne a pred médiami s neznalosťou vecí, pretože ako ste podotkli a ja som tiež osobne presvedčená, všetci tí, ktorí o tomto prípade veľmi sugestívne hovorili v pléne, tak tento európsky judikát nečítali. Aj toto je názorný príklad toho, aby sa k veciam vyjadrovali skutočne odborníci. A najlepšia pôda na to je príslušný výbor, kde by sa mohli vyjadriť aj odborníci, externí odborníci, ktorí poznajú takéto prípady a vyznajú sa v európskej judikatúre.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.10.2016 9:35 - 9:36 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým pánom poslancom za ich reakcie na moje vystúpenie.
Pán poslanec Vašečka, veľmi ma teší, že ste priznali, že včera teda bola uvedená nepravda. Ja by som kľudne povedala to "klamstvo", ja som totižto tento pojem použila minule, ale bola som obvinená, že som neslušná. Takže tiež si myslím ako pani Grausová, že je to terminus technikus, je v slovníku slovenského jazyka, nie je to vulgarizmus, nie je to pejoratívny význam. A keď som o niečom hlboko presvedčená, že niekto klame, tak prečo by to človek nemohol povedať. Ale bolo mi vtedy povedané, že je to neslušné, tak teraz som použila pojem "nepravda". Ja som to proste musela povedať, pretože keď som to včera na tej tlačovke počúvala, a prepáčte, pán Vašečka, ale to tam bolo hovorené niekoľko minút a bolo to taký jeden z hlavných "mesidžov" z tejto tlačovky.
Pán poslanec Marosz, ku prezentácii ja som sa vôbec vo svojom vystúpení nevyjadrovala. Terénna práca poslanca, viete, kancelárie boli zatvorené. Prepáčte, ale predsa ten poslanec nečaká v tej kancelárii na občanov, tam má kontakt a ten poslanec má chodiť za tými občanmi. Veď tuná sedíme, tuná teda máme svoju kanceláriu, sem k nám prídu. Dobre, ale v teréne mám ísť ja za ľuďmi a to ja osobne aj robím.
Pán poslanec Budaj, vy súcitíte so mnou. Ja vám zato ďakujem, ale ozaj nemusíte, pretože ja som vystúpila z vlastného presvedčenia na základe toho, čo som tu celú dobu počúvala. Viete, stále počúvať, akí sme, ako hľadáme veľký bič na malý dvor, aby sme vás zničili, veď to vôbec nie je pravda! Takže ja som cítila skutočne osobnú vnútornú potrebu vystúpiť.
No a na pána Laurenčíka nestíham odpovedať, ale v podstate veľakrát to bolo už vo vystú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2016 9:21 - 9:29 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, pozorne som počúvala vystúpenia v rozprave, rovnako aj mediálne vystúpenia opozičných poslancov. Vo vystúpeniach sa dokola opakovalo, že ide o náhubkový zákon, bič na poslancov. Počúvali sme o tom, že poslanec nebude mať čas prečítať svoj pozmeňujúci návrh, ak bude obsažný, bude sa musieť ponáhľať, a preto môže urobiť chybu a keďže sa to musí prečítať presne, aj týmto spôsobom bude opozícia umlčaná. Včera to bolo akcentované aj na tlačovej konferencii opozície k rokovaciemu poriadku.
Nepoužijem slovo, že tu ide o klamstvo, pretože zas budem obvinená, že je to neslušné, tak použijem slovo, že je to nepravda. Toto je termín, ktorý sa používa v logických diskusiách. A poviem to preto, teda dokumentujem to prečítaním priamo § 30 z návrhu zákona o rokovacom poriadku. "Určenie dĺžky rečníckeho času. Dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 20 minút, ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 30 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak Národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. Do dĺžky rečníckeho času sa nezapočítava čas prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu."
Dámy poslankyne, páni poslanci, vidíte jasne dokumentačne, je to priamo v zákone, máme ho pred sebou, teda ak ste si ho pozreli, že to, čo bolo aj včera prezentované, je nepravda. Takže aká je skutočná pravda? Aký je návrh zákona? 20 minút písomne, mimo rokovacieho poriadku. Tento fakt som inak veľakrát pripomínala vo faktických poznámkach už pri prvom čítaní. Alebo buď sa, buď poslanci návrh zákona dôsledne nečítali, alebo účelovo zavádzali a skôr platí to druhé. Za každú cenu sa opozícia snaží prezentovať, ako sa jej ubližuje, a neštíti sa k tomu použiť aj takéto nepravdy. Čiže 20 minút a podľa pozmeňujúceho návrhu to bude ešte plus 10 minút ústne, pretože sa ozaj môže stať, že v rozprave bude poslanec niečím inšpirovaný a bude chcieť ešte doplniť svoje vystúpenie.
Ja som už predtým hovorila, že podľa môjho názoru, podľa môjho osobného názoru – a dlhé roky pôsobím, prednášam – návrh dĺžky vystúpenia je plne postačujúci a poslanec dokáže predniesť ucelenú predstavu svojho názoru ku konkrétnemu zákonu. Samozrejme, platí to vtedy, ak poslanec sa vyjadruje ad rem, teda k veci, a nie ad personam, teda osobne, a väčšinou to býva snahou zosmiešniť protivníka. Sú jednotlivci, ktorých vystúpenia sú 99 % ad personam, tým ozaj tento čas stačiť nebude. Ale je cieľom efektívneho rokovania v pléne, aby sa tu prezentovali osobné averzie a urážky často idúce do hrubých vulgarizmov? Pre upútanie pozornosti médií a následne aj verejnosti to danému poslancovi pomáha. Veď aj zlá reklama je reklama. Ale ako to pomôže občanovi? Kvôli tomuto sme členmi zákonodarného zboru?
Bolo spomenuté, že tento návrh zákona o rokovacom poriadku zabraňuje odbornej debate, hĺbkovej diskusii. Týmto sa dostanem k druhej téme, ktorú viacerí opoziční poslanci spomínali, a tou je veľmi populistické vyjadrenie, že poslanci rokujú 80 – 90 dní do roka a teraz to bude ešte menej.
Vážení, veď veľmi dobre vieme, že práca poslanca nie je iba rokovanie v pléne, väčšiu časť práce poslanca, ak sa ozaj tomu venuje zodpovedne, tak je práca v teréne a práca vo výboroch. Každý z nás je členom minimálne jedného výboru, viacerí z nás sú členmi dvoch výborov. A práve pôda výborov by mala byť miestom, kde sa vedie odborná diskusia. Veď výbory sú združené podľa záujmu jednotlivých poslancov, podľa toho, v čom sú experti. Vo výboroch však môžu vystúpiť aj tí poslanci, ktorí nie sú členom daného výboru, môžu vstúpiť do rokovania, ak ich téma zaujíma a cítia sa v tejto téme odborníci, chcú sa k nej vyjadriť. Diskusia vo výboroch nie je obmedzená, môžme niekoľko dní sa vyjadrovať k určitej téme. Často sa na rokovaniach výboru zúčastňujú priamo aj odborníci z praxe a osobne som nezažila situáciu, žeby im nebol daný priestor sa vyjadriť. Môže byť teda lepší priestor na odbornú debatu, hĺbkovú diskusiu, z ktorej môžu vzniknúť pozmeňujúce návrhy?
Ja som vo faktickej spomínala, že v Európe máme aj príklady, kedy sa v pléne vôbec nerokuje takým štýlom, ako rokujeme my, ako rokuje inak väčšina európskych parlamentov. Bolo mi povedané, že čo si vymýšľam, že také niečo predsa neexistuje v Európe, mám to prísť osobne vysvetliť. No necítim potrebu ísť za niekým do lavice a hovoriť o tom, myslím si, že treba mať určitú vnútornú pokoru a keď o tom počujem, tak si to pozrieť. Ak si pozriete fungovanie švédskeho parlamentu, tak ten je týmto známy. Švédsky riksdag skutočne má hlavne prácu vo výboroch. Výbory majú veľký význam a silné postavenie, každá jedna vec musí ísť do výboru a tam sa prijmú všetky návrhy, o ktorých sa potom v pléne hlasuje. Jasné, že sa nehlasuje ťuk, ťuk, ako mi to bolo povedané, že si to takto predstavujem, je to veľmi odborné hlasovanie. Poslanci majú všetko odborne cez spravodajcu, cez správu prezentované, je tam aj účastník vlády, ktorý do toho môže vstúpiť. Čiže poslanci rokujú a hlasujú so znalosťou veci. Samozrejme, je to vec kultúry, kultúrnych tradícií, funguje to tam dlhé, dlhé roky.
Takéto niečo u nás, myslím si, nebolo by vhodné, ale ja som týmto chcela iba dokumentovať, že práca poslanca nie je len sedenie v pléne. Ono tie výbory sú veľakrát opomínané z toho dôvodu, že tam nie je toľko médií, a práve jedinci, ktorí sa potrebujú prezentovať najmä pred médiami, kričia na poplach, že tuná nebude priestor na hĺbkovú diskusiu. Ale ten priestor tu je a aj zostal zachovaný. Ešte raz, práca vo výboroch absolútne neobmedzená. Môžme si takisto hovoriť, o čom chceme, aj tam platí na naše výroky imunita.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 15:36 - 15:38 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Remišová, hovoríte o tom, že nie je priestor pre poslancov na odbornú debatu, hĺbkovú diskusiu. Sama veľmi dobre viete, že v tomto klamete. Veď predsa odborníci sú združení v jednotlivých výboroch. Na výboroch sa čas neobmedzuje, každý má možnosť, každý jeden poslanec, argumentačne, odborne všetko zdôvodniť a nemusí byť ani členom výboru. Veď viete, že hociktorý z nás môže ísť na hociktorý výbor a vyjadriť sa. Musí mu byť udelené slovo. Tak prečo zavádzate?
Sú parlamenty aj v Európe, kde sa v pléne vôbec nediskutuje, kde sa všetko rieši, všetko odborné iba vo výboroch. Konkrétne v pléne sa iba hlasuje.
Viete, počúvam to tu dnes celý deň o tom, aký to je náhubkový zákon. Ale prosím vás, o čom to hovoríte? Veď tie minúty sú rovnaké pre koalíciu a rovnaké aj pre opozíciu. Máme úplne rovnaké podmienky. A ja som to už minule povedala, ak je niekomu problematika, ktorú tu prezentuje, jasná, tak za 20 minút to musí vedieť povedať. A pozmeňovacie návrhy, viete veľmi dobre, že sú vyňaté z tohto termínu. Takže 20 minút voľnej odbornej rozpravy a nad to, ak máte pozmeňovák, ten môžte čítať kľudne aj hodinu. Prečo stále klamete a zavádzate verejnosť?
A používate také sugestívne výrazy ako, ja to nechcem ani zopakovať. Pretože aj toto je jedna z príčin, prečo sa musí novelizovať, lebo tie výrazy, ktoré sa tu začali používať, už presahujú to, čo od nás ľudia čakajú. Že by tu mali byť kultivovaní, civilizovaní a vzdelaní ľudia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2016 15:40 - 15:40 hod.

Oľga Nachtmannová
Dovoľte mi ako spravodajkyni navrhnúť hlasovanie v utorok po prebehnutí, 48 hodinách od predneseniu návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2016 15:38 - 15:40 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 168 zo 7. septembra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 14 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne s návrhom schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.
Správa výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 176a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 83 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 11:47 - 11:49 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, vy ste tu miešali jablká s hruškami. Ja také dva momenty spomenie.m
Napríklad keď ste spomenuli, resp. dali ste paralelu medzi vysoké školy a regionálne školstvo. Prepáčte, ale toto je absolútne nepochopenie vôbec, ako školstvo funguje. Pán poslanec, ktorý sedí vedľa vás, by vám určite veľmi veľa mohol o tom porozprávať, keďže dlhé roky pôsobil ako funkcionár vysokej školy. Mám na mysli pána poslanca Osuského. Veď vysoké školy sú samostatné právne subjekty, čo to má spoločné so základnými, strednými školami, ktoré sú v prenesených kompetenciách štátnej správy. To je niečo úplne, ale úplne iné! Takže vy tam nemôžte dávať tie isté pravidlá.
A takisto ste kritizovali, že zriaďovateľ určuje počty detí v triedach, pred chvíľočkou vám to rozprával pán poslanec Blanár, ja na to nadviažem. Viete, a čo by mal robiť? Veď to je správne, že sa určia. Už vám povedal, čo máme vychovávať deti pre úrady práce? Súkromná škola si založí hocijakú, o čo je momentálne záujem, už vám to spomenul jeden kolega, animátora voľného času. K čomu to bude dobré? Kde sa tie deti uplatnia?
Operujete tu daňovými poplatníkmi. Ale veď práve daňovým poplatníkom musí záležať na tom, aby bol trh práce obsadený, a nie na tom, aby tie deti boli na úradoch práce.
Viete, už sme tu mali obdobie, keď sa stále, dennodenne sme počúvali, štát je zlý vlastník, trh všetko vyrieši. Keď prišla kríza v 2008, tí istí ľudia hovorili: A načo tu je štát? Veď štát to má regulovať.
To isté je aj s tým školstvom. Keď je problém v školstve, odrazu štát pomáhaj. Takže štát a v tomto prípade obce, kraje majú právo na to, aby do tohto procesu vstupovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 16:50 - 16:52 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Baránik, už v úvode vášho vystúpenia vy ako právnik si dovolíte takto osočovať všetkých sudcov? Vy ste advokát. Ako by sa vám páčilo, keby niekto tu, v tejto sále povedal, že všetci advokáti sú psychopati? Prepáčte, tu sa nikto iný na to nezníži a to ani nemusím mať právnické vzdelanie. Tuná je vidno tú vašu veľkú jednoduchosť v myslení.
A potom ten § 32, ktorý ste tu kritizovali. Ja s ním plne súhlasím. Ja si myslím, že žiadny novinár sa nezníži k tomu, čo sme veľakrát svedkami. Ikskrát som bola svedkom toho, v laviciach OĽANO nebol, možno boli dvaja poslanci. Odrazu začali chodiť úplne všetci. Boli tu kompletne všetci. Vtedy pán Viskupič prišiel za predsedajúceho, zhora ich odfotil, vzápätí to bolo na Facebooku so slovami: "Kým my pre vás pracujeme, tak všetci ostatní poslanci sa flákajú." Toto ste veľmi často robili, pán poslanec Viskupič (reakcia z pléna), často som vás tam, často som vás tam videla (reakcie a ruch v sále) a vzápätí, ako to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec!

Nachtmannová, Oľga, poslankyňa NR SR
... vzápätí, ako to bolo zavesené na Facebooku a na iných sociálnych sieťach, tak zasa sa páni poslanci vrátane pána Matoviča rozpŕchli za svojimi povinnosťami. Už sme tu dlhú dobu, máte všetci možnosť vidieť, ako sa napríklad pán Matovič často zdržiava v sále. Ale na sociálnych sieťach neustále čítate, a dokumentujú to práve takýmito fotografiami, ako tu stále pracujú pre svojich voličov. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 9:54 - 9:55 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Číž, ja vám ďakujem, že ste pripomenuli excesy, ktorých sme boli svedkami v minulosti a ktoré sú tiež jednou z príčin nutnosti zmeny rokovacieho poriadku. Rovnako ďakujem že ste pripomenuli bezprecedentné vyhlásenia niektorých poslancov, že nebudú rešpektovať zákon o rokovacom poriadku. Keď som to počula z ich úst v rozprave, neverila som vlastným ušiam. Aké je právne vedomie týchto pánov poslancov? Keď skladali poslanecký sľub, boli v inej galaxii? Takýmito vyhláseniami títo, v úvodzovkách, "zodpovední politici" dávajú jasný signál ostatným občanom, nemusíte rešpektovať zákony, ak s nimi nesúhlasíte. To nemá absolútne nič spoločné s demokraciou, práve takéto vyhlásenia narúšajú podstatu demokracie a sú len krokom k anarchii. Niekomu to ale asi vyhovuje. Klamstvá, obviňovanie, urážky, toho sme,
žiaľbohu, dennodenne svedkami a, žiaľbohu, sme si museli aj zvyknúť. Ale ak zákonodarca povie, že nebude rešpektovať zákon, myslím, že toto absolútne nepotrebuje komentár.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 10:38 - 10:39 hod.

Oľga Nachtmannová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Lipšic, ja som nechcela reagovať, pretože skutočne odborná diskusia, tú si nechávam na druhé čítanie. Ale vy ste povedali, teda že sa viacej politizujeme, lenže vy ste tiež skoro celú dobu len politizovali. Takže ja budem tiež teraz politická.
Vy ste povedali, že "nechali ste krajinu rozparcelovať". Takže vy ste úplne čistý, hej? Vy ste neboli súčasťou viacerých vlád? Kedy sa odohrávala Gorila? To bolo až teraz, v tomto desaťročí? Neboli to náhodou roky 2002 - 2006? Neparcelovala sa tam krajina? Neparcelovala sa ešte predtým táto krajina? Viete, to je veľmi zvláštne, že vy ako ste odišli z KDH, skočili, založili NOVU, potom ste skočili do OĽANO, teda resp. ste teraz na ich kandidátke prišli do parlamentu, vy ste proste čistý.
Ešte raz. Vy nie ste tabula rasa, vy nie ste nepopísaný list papiera! Vy máte tiež čo povedať do tých mnohých korupčných škandálov a do tých mnohých parcelácií Slovenska. Ja spomínam tie posledné obdobie. Prepáčte, predaj zhrdzavených platinových sitiek. Veď tu fakt musí zastaviť rozum každému zdravému človeku. A vy poviete, že vy ste sa na ničom nepodieľali?! Vy ste absolútne oligarchom nič neumožnili?! Ale vy sám najlepšie viete, že to nie je pravda.
Takže neobviňujte iných, že hovoria politicky, keď vy to vždy, v každom svojom vystúpení z prevažnej časti ste politický.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Fecko.
Skryt prepis