Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.9.2019 o 9:27 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 9:27 - 9:30 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem krátko a stručne reagovať na včerajšie vystúpenie pána, pána kolegu Ivana.
Viete, viete, pán kolega, ak by ste vytýkal nejakú pragmatickú stránku tohto zákona alebo nejaký návrh, alebo keby ste povedali, že je tam niečo zlé, tak by som to bral. Ale tak zovšeobecňovať, že Slovenská národná strana prichádza stále s nejakými návrhmi a že je to, neviem aké. Viete, čo je na tom zlé, ak chceme podporiť cestovný ruch a máme na to takýto názor? Ak máte vy iný názor, ja vám ho neberiem. Ja ho akceptujem. Budem rešpektovať každý jeden váš návrh, ktorý budete predkladať. Ale prečo hovoríte, že naše návrhy sú zlé alebo proste že sú nekoncepčné, že likvidujú nejaké podnikateľské prostredie?
Vy určite poznáte moje názory. Ja si myslím, že chrbtovou kosťou trhovej ekonomiky je malý a stredný podnikateľ. Ja si myslím, že by sme mali v prvom rade sa pozerať na to, že, že ako fungujú naši podnikatelia v cestovnom ruchu a dávať im pomocnú ruku a pomáhať im, aby sa zlepšovali, aby sa rozširovali, aby ich, ich rekreačné zariadenia, stravovacie zariadenia boli na lepšej úrovni, aby sa nehovorilo, že, že susedné štáty, že cestovný ruch majú lepší, pretože sa hovorí, že Maďari, akú majú dobrú gastronómiu. Pozrite sa, aj u nás to platí. Aj u nás sú veľmi dobré reštauračné zariadenia a zariadenia, ktoré poskytujú vlastne takéto služby. Takže ja nevidím dôvod na takúto, takúto kritiku, ako, ako ste nás podrobil. Pretože nepočul som tam nič také racionálne, také niečo, čo by procesom mohol brať. Bolo to len také, nehnevajte sa, nechcem vyvolávať nejaký konflikt medzi nami, ale bolo to len také politické gesto. Beriem ho, akceptujem ho. Ale možnože v druhom čítaní, že prídete s nejakým návrhom vy a niečo sa tam možno vylepší alebo pridá. Alebo prídete s nejakým návrhom zákona o podpore cestovného ruchu. Lebo vytýkať nám, že prichádzame stále s návrhmi o podpore cestovného ruchu? To by ste mal privítať. Mal by ste byť rád, že aspoň niekto sa o to, o to zaujíma, o ten cestovný ruch. Či je to správne alebo nesprávne, to už nechajme na iných. Ale my máme takýto názor. Vy máte iný názor.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 18:52 - 18:55 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, prijatím zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018 bol zrušený zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravoval postup pri podaní investičného zámeru pre oblasť cestovného ruchu. Novelizácia zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu zo dňa 1. 1. 2019 uzákonila ako jednu z foriem nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu poskytnutie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. V dôsledku neexistujúcej právnej úpravy na základe, ktorej by bolo možné poskytnúť investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu bol vypracovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Návrh zákona opravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobo hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadostí o investičnú pomoc schvaľuje, schválenie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci upravuje zákon, zákon odkazom na zákon č. 51/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské ...
===== 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pričom príslušný minister pre oblasť cestovného ruchu bude ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívne, pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 18:52 - 18:55 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, prijatím zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018 bol zrušený zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravoval postup pri podaní investičného zámeru pre oblasť cestovného ruchu. Novelizácia zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu zo dňa 1. 1. 2019 uzákonila ako jednu z foriem nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu poskytnutie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. V dôsledku neexistujúcej právnej úpravy na základe, ktorej by bolo možné poskytnúť investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu bol vypracovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Návrh zákona opravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobo hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadostí o investičnú pomoc schvaľuje, schválenie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci upravuje zákon, zákon odkazom na zákon č. 51/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské ...
===== 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pričom príslušný minister pre oblasť cestovného ruchu bude ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívne, pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 18:43 - 18:44 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Áno. Pán kolega, veľmi dobrá pripomienka, pretože ja som sa tiež viackrát stretol vlastne s takýmto názorom, ale keď ja som pripravoval vlastne aj tieto zmeny, ja som ich mal oveľa viacej, ale vlastne po dohode aj s ministerstvom aj s tými organizáciami som vlastne predložil len tieto. Niektoré mám tiež pripravené ako v pozmeňováku nejaké veci. A to, čo ste vravel, to sme presne tiež riešili. Len ja som mal zase tú odozvu, že môže sa to naozaj veľmi ľahko zneužiť. Lebo ako ste povedal. V tom bytovom dome alebo v tom dome bývajú starší ľudia, ktorí naozaj vekovo už aj nejakým spôsobom nedokážu vnímať ten súčasný stav aký je, aj ten svet a môže prísť niekto z vonku a ich veľmi ľahko oklamať a pripraviť ich povedzme o ten majetok, ktorý tam vlastne v tom dome majú. Ja som sedel s jedným pánom, ktorý mal nejakých 80 rokov a tiež povedal, že o už robí len na silu, že proste nemajú koho tam dať. Nevedia sa s nikým poradiť, pretože, pretože nemajú toľko peňazí, že by niekoho vedeli zaplatiť. Takže tam tie problémy sú aj na jednej strane, aj na druhej strane. Ja som nad tým uvažoval aj budeme o tom ešte, ešte rozprávať a možnože sa aj spolu dohodneme a dáme pozmeňovací návrh k tomu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 18:30 - 18:33 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov. Za toto obdobie prešiel rôznymi novelizáciami, ktoré neodstránili však určité problémy, ktoré vyšli z aplikačnej praxe. Moje tri návrhy, ktoré v tomto zákone chcem zmeniť sú v prospech bežného občana a neriešia, neriešia základným nejakým spôsobom tú, tú celú štruktúru toho zákona, ale upresňujú a vlastne spresňujú vlastne, vlastne výkon tohoto zákona. Jeden z tých bodov sa týka vlastne vyrovnania a rozdielu medzi ako ja poviem, ako na východe Slovenska sa hovorí medzi východom a západom, kde 100 eur nie je rovnaká hodnota niekde v Sobranciach ako povedzme v Bratislave, takže moja novela hovorí o tom, že nebude sa, nebude sa zverejňovať vlastne neplatič, ktorý je v tom bytovom dome, má nejaký dlh po dosiahnutí výšky 500 eur, ale po dosiahnutí vlastne trojnásobku nezaplatenia poplatkov, ktoré má každý mesiac zaplatiť. Podľa mňa je to spravodlivé, pretože tie platby sú rôzne, v rôznych bytových spoločenstvách a v rôznych bytových domoch, takže tak ako som povedal, nie je rovnaká suma na východe Slovenska a na západe Slovenska.
Druhá, druhá moja zmena vlastne hovorí o tom, že, že domový poriadok sa berie len ako nejaký dokument, ktorý, ktorý akceptujú tí, tí majitelia alebo obyvatelia toho bytového domu dobrovoľne. To znamená, že je to, je to nespravodlivé a ak niekto povie, že to rešpektovať nebude a ostatní to rešpektovať budú, takže dávam tomu aj takú trošku váhu ako povedzme je v iných, iných odvetviach povedzme, alebo v iných spoločenstvách, napríklad aj vo verejnej správe uznesenie mestského zastupiteľstva, to znamená, že je to na úrovni takej už záväznej zmluvy.
Tretí, tretí môj návrh hovorí o tom, že tiež je to vyrovnanie vlastne tých rozdielov medzi východom a západom, že tie dobrovoľné dražby sa nebudú vykonávať pri dosiahnutí 2 tisíc eur, ale budú sa vykonávať, alebo môžu sa vykonávať po prekročení toho dlhu 15 násobne, čiže je to tiež vyrovnanie vlastne tých, tých rozdielov medzi východom a západom. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

10.9.2019 14:44 - 14:46 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:52 - 11:53 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, znovu musím vystúpiť, pretože - a ja strašne rád počúvam múdrych ľudí, ktorí, ktorí majú aj povedzme odlišný názor ako ja, ale, ale z každého jedného príspevku, ktorý tu v Národnej rade je, si niečo zoberiem.
Nikdy som sa nesnažil niekoho kritizovať takou formou, žeby som ho urážal alebo žeby som ho nejak častoval nejakými prívlastkami alebo príslovkami, alebo nejakými -izmami.
Viete, mne nevadí, že máte iný názor, mne nevadí to, že pozeráte sa na slovenský národ nejakým iným pohľadom, nevadí mi to, že o slovenskom jazyku hovoríte takto, ako hovoríte, pretože je to váš názor, ste taká istá poslankyňa Národnej rady ako ja, ale vadí mi to, že urážate ľudí. Vadí mi to, že urážate ľudí, ktorí pripravovali povedzme pred niekoľkými rokmi tento zákon, alebo vadí mi to, že urážate ľudí, ktorí majú iný názor. Viete, to je, to je úplné popieranie demokracie, aspoň z môjho pohľadu. Môžete argumentovať na mňa, môžete hovoriť o tom, že, že ja niečo prekrúcam, ale ja si nemyslím, že v Národnej rade by sme, by sme sa mali častovať takýmito prívlastkami a už vôbec nie, ja som tu si napísal niekoľko vecí: triezvy rozum, zdravý rozum.
Kto vám dal právo, prepáčte teraz to, teraz to tak trošku ináč poviem, povedať, že vy máte ten správny názor, že vy máte ten triezvy rozum, ten zdravý rozum a my ho nemáme? Prečo si nevypočujete aj naše názory, naše myšlienky? Však nikto nepovedal, že vy ste múdrejšia alebo my sme múdrejší.
My sme tu na to, aby sme debatovali v tejto Národnej rade a správali sa slušne, neurážali sa, aspoň podľa môjho názoru. Možnože máte iný názor, možnože si myslíte, žeby sme sa tu mali urážať alebo dokonca nejako fyzicky napádať, to som trošku prehnal, prepáčte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:07 - 11:08 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja som včera si veľmi pozorne vypočul váš príspevok a ja som, ja som naozaj nevychádzal z údivu, čo ste to všetko nám tam narozprávali. Ja som si prvé myslel najskôr, že je to nejaká seminárna práca, pretože vy ste citovala tam, ja neviem, sprava-zľava kdekoho. Svoj vlastný názor som vám tam nezachytil.
Ja si nepredstavujem prácu poslanca Národnej rady takýmto spôsobom, ako vy ste to povedala, pretože ja si myslím, že strašne veľa vecí ste pomotala a určite ste nepovedala pravdu.
Vy ste, vy ste obvinila národniarov, že vyvolávajú nejaké národnostné konflikty. Za tri roky, ktoré sme my tu prežili v Národnej rade spolu s MOST-om - HÍD, nevyšlo tu, čo sa týka nejakých národnostných vecí, k žiadnemu konfliktu. Áno, máme rôzne názory na určité pragmatické veci, vyhýbame sa konfliktom a neriešime veci, ktoré sa riešiť nedajú alebo ktoré by boli veľmi komplikované riešiť.
A vy ste nás tu obvinila, že vyvolávame nejaké, nejaké nezhody, nejaké nesváry. Povedzte, prosím, aspoň v takých desiatich sekundách, že, že kde sme, kedy sme vyvolávali nejaké konflikty, kde sme robili nejakú, nejakú takú záškodnícku činnosť, ako vy ste to nazvala, že, že proste sme, sme chceli niečo, niečo zabrániť niekomu alebo, alebo niekomu nepovoliť niečo? Však vychádzame v ústrety všetkým menšinám.
A ja úplne nerozumiem tomu vašemu príspevku, pretože naozaj bol úplne od veci. Skôr, skôr by som povedal, že, že to bola taká, taká naozaj seminárna práca, ktorou ste si splnili svoju povinnosť, ale skúste sa postaviť a povedať vlastnými názormi nejaký návrh alebo, alebo proste svoju vlastnú myšlienku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:34 - 16:37 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1372).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby zákon prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 18:38 - 18:39 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja vám neberiem váš názor, ktorý ste tu prezentovali. Ja vás chcem ubezpečiť, že určite si stojíme za, za svojimi návrhmi zákonov, ktoré predkladáme, a ten náš zámer bol pomôcť domácim, domácim chovateľom a pestovateľom, aj keď možno sa z jednej strany to javí ako, ako porušenie nejakých európskych pravidiel.
Ale ja by som chcel upozorniť na jednu trošku inú vec. Ja som v médiách zachytil, keď pán europoslanec Sulík povedal, že na jeho nátlak alebo, alebo proste na jeho upozornenie sa Európska komisia alebo, alebo pani predsedníčka zaoberala touto problematikou a ho ubezpečila, že bude to prednostne riešiť. Či takto sa veci riešia. Či je v tom lobing alebo či je v tom nejaká, nejaká, ja neviem, neviem to ani nazvať, pretože ak, ak niekto, ak niekto upozorňuje a tlačí na svojich kolegov, aby sa tým zaoberali. Nikto nepovedal, že je to porušenie nejakých pravidiel, to len Európska komisia vlastne vyjadrila nejakú pochybnosť na základe pána Sulíka, ktorý tlačil na pani predsedníčku, ak som to správne zachytil v médiách, opravte ma, ak to nie je pravda. Takže možnože aj to by bolo na zamyslenie sa, sa spýtať, že či takto to á fungovať. Ďakujem.
Skryt prepis