Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:42 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:42 - 10:43 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za reakciu, ale ešte v rozprave som sa zabudla opýtať jednu vec. Keby mi pani riaditeľka Slovenského pozemkového fondu vedela povedať, že tie zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode, ktoré boli uzatvorené, v akom rozsahu alebo aký podiel tých zmlúv bol uzatvorený s ľuďmi, ktorí s tými pozemkami niečo mali, napríklad boli podielovými spoluvlastníkmi na tých nehnuteľnostiach, alebo to boli uzatvorené zmluvy s ľuďmi, ktorí predtým s tými nehnuteľnosťami nemali žiadny vzťah a k tým nehnuteľnostiam nemajú žiadny vzťah, takže boli cudzie osoby. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2018 10:34 - 10:40 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, mne je úplne jasné, že Slovenský pozemkový fond musí chrániť záujmy štátu, ale na druhej strane dovoľte mi, aby som ja aj ako praktizujúca advokátka sa snažila chrániť záujmy ľudí. Záujmy ľudí, ktorí sú spoluvlastníci nehnuteľnosti a sú spoluvlastníkmi takých nehnuteľností, kde ďalším spoluvlastníkom je štát.
Obrátili sa na mňa ľudia, ktorí sú veľmi nespokojní s prácou Slovenského pozemkového fondu, a chcem sa preto opýtať pani generálnej riaditeľky, že či v tomto smere plánujú urobiť nejakú zmenu. Ide totižto o kúpne zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na prevod pozemkov. Ide o prevod poľnohospodárskych pozemkov a o tieto prevody požiadali spoluvlastníci, ktorí požiadali menšinového spoluvlastníka, teda štát v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, aby im tento podiel bol prevedený.
Žiaľ, máme také skúsenosti, že keď tieto žiadosti boli podané a boli podané riadne aj spolu s vypracovanými znaleckými posudkami, tak prišla zamietavá odpoveď. V súčasnosti totiž platí nariadenie vlády, v zmysle ktorého takýto prevod môže byť umožnený len pre takého žiadateľa, ktorý je na druhej strane sám. To znamená, že na jednej strane stojí štát a na druhej strane je jediný spoluvlastník.
Predstavte si situáciu, že v tých divokých 40. a 50. rokoch strašne veľa ľudí bolo pozbavených svojho vlastníckeho práva. Podiely boli skonfiškované a tie ich podiely prešli na štát. Na mňa sa obrátili rodiny, ľudia, ktorí sú spoluvlastníkmi a, hovorím, väčšinovými vlastníkmi týchto podielov na tej nehnuteľnosti, chceli svoje pozemky sceliť, chceli na nich hospodáriť, ale nie vo forme uzatvorených nájomných zmlúv, ale práve tým, že by sa stali výlučnými vlastníkmi týchto pozemkov. Ich žiadosti, žiaľ, boli zamietnuté, aj keď všetci tí spoluvlastníci súhlasili s tým odkúpením. Dali si za niekoľko 100 eur vypracovať znalecké posudky, a keď už prišlo k tomu, že Slovenský pozemkový fond mal rozhodnúť o ich žiadosti, tak tie znalecké posudky sa vôbec neberú do úvahy, napriek tomu, že zákon prikazuje, aby takéto znalecké posudky boli pripravované, a tá cena, ktorá je stanovená znalcom, odborníkom na oceňovanie nehnuteľností, je často zvyšovaná a zažila som takéto prípady aj osobne, 8- až 10-násobne.
Potom sa pýtam, prečo zákon hovorí, že musí sa vypracovať znalecký posudok? Pre mňa z toho vyplýva to, že tá cena by mala byť záväzná. Ja nehovorím, že nemôže sa dojednať iná cena, ale potom nekážme alebo nenúťme ľudí prikladať znalecké posudky za niekoľko 100 eur, ktoré sa potom jednoducho len tak hodia do koša a naozaj neslúžia na nič, lebo Slovenský pozemkový fond má vlastné cenové mapy a podľa toho bude určovať prípadnú cenu pri odkúpení.
Takže moja otázka je: Čo sa plánuje urobiť s tými znaleckými posudkami, ktoré sú naozaj niekedy len tak na okrasu priložené k týmto žiadostiam? Prečo sa nemôže previesť vlastnícke, spoluvlastnícky podiel na ľudí, ktorí sú väčšinovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, a štát je tam naozaj iba zlomkovým spoluvlastníkom, a prečo nemôžu dovoliť ľuďom, naozaj rodinám hospodáriť aj týmto spôsobom na ich pozemkoch, ktoré boli, podotýkam, historicky pôvodne ich, ale nejakými takýmito konfiškáciami a rôznymi spôsobmi jeden člen rodiny bol pozbavený svojho spoluvlastníckeho podielu a potom naozaj obrovská téma reštitúcie. Generálny prokurátor dlhodobo poukazuje na tento problém. V Bratislave nie je možné vyhovieť ľuďom, ktoré majú priznané reštitučné nároky, pretože odpoveď je, nemáme pozemok pre nich.
Tak potom poprosím v tomto smere naozaj iniciatívu, keď im nevieme vyhovieť, nemôžme im dať náhradný pozemok, skúsme to možno riešiť aj nejakou možno aj zákonodarnou iniciatívou, ja by som tu určite uvítala aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ale každopádne by to mal iniciovať Slovenský pozemkový fond, aby sme tu naozaj netlačili pred sebou takýto balvan.
Vieme, že tí ľudia, ktorým bol priznaný reštitučný nárok, tak o ten majetok prišli takto šmahom ruky jedným podpisom a roky, desiatky rokov sa musia domáhať svojich práv, prinavrátenie svojich pôvodných, pôvodného vlastníctva.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.6.2018 18:32 - 18:36 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom, ktorí vystúpili k predmetnému návrhu zákona. Osobitne ďakujem pánovi poslancovi Hegerovi, pretože naozaj sme sa snažili o veľmi konštruktívnu spoluprácu. Ja vnímam jeho pozmeňujúci návrh, vnímam ale aj to, že sú tam určité body, s ktorými spoločná správa koliduje. My to do hlasovania rozhodne ešte zvážime, že ktoré body by sa dali nejakým spôsobom poňať tak, že by sa vedel dostať do návrhu zákona. Obávam sa však, že pokiaľ ide o to hlasovanie a navrátenie do pôvodného stavu, kde sa teraz vyžaduje dvojtretinová väčšina, účasť dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je nereálne, pretože to naše znenie navrhuje úplne inú koncepciu a nie návrat do tej súčasnej formy, ako to je teraz v zákone. Ale každopádne vám veľmi pekne ďakujem za vašu aktivitu.
Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Baránika, musím povedať jednu vec. Pán poslanec, vy ste sa tu rozprávali s kolegynkou, keď som v úvode hovorila o tom, že tento zákon sa pripravuje od októbra. A ja som veľmi dôrazne povedala aj to, že sa to pripravuje a pripravovalo v spolupráci s ministerstvom financií. Tento zákon nie je robený na kolene, je pravda, že v tomto návrhu máme veľmi veľa roboty. Mám veľmi veľa roboty, som poslankyňou od roku 2010 s prestávkami, ale musím povedať, že takto som sa nikdy nenarobila počas svojej legislatívnej praxe a verte tomu, že som nepodcenila nič. Preto ten váš návrh, aby tento návrh zákona bol posunutý, odložený na september, nemôžem akceptovať, pretože práve tento návrh zákona reflektuje na všetky požiadavky alebo skoro všetky požiadavky, ktoré prichádzali od ministerstva financií a rovnako od iných ministerstiev.
Ako som už povedala, tento návrh zákona jedenásť rokov nebol, alebo tento zákon jedenásť rokov nebol novelizovaný zo strany ministerstva financií a oni sa veľmi potešili, keď my sme sa s pánom Antalom odhodlali a pustili sa do tejto, možno to tak poviem, nadľudskej roboty, naozaj nadľudskej roboty. Takže prepáčte, vnímam kritiku, vnímam kritiku aj v tom smere, čo ste povedali, že pozmeňujúci návrh ste dostali dnes ráno, ale chcem vám povedať, že ak by ste sa možno dôkladne oboznámili s obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol podaný pred viac ako dvomi mesiacmi, tak by ste si iste všimli, pán poslanec, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý prišiel dnes ráno na výbor, nebol ničím iným, len prehodením celých ustanovení z toho návrhu pôvodného a robili sme to kvôli tomu, aby sme nerozbili to na nejaké konkrétne ustanovenia, odkazy, paragrafov, odsekov a písmen, ale aby ste to mali v prehľadnej forme. Preto sme tam prebrali naozaj celé znenia, niekoľko strán, aj keď sme tam zmenili možno len tri slovíčka alebo nejaké legislatívne skratky.
Ja vám, kolegovia, preto veľmi pekne ďakujem za pozornosť a tak, ako v predchádzajúcej rozprave povedal pán Jurzyca, že predkladajú návrhy zákonov, ktoré nemajú vplyv na rozpočet, musím povedať, že ani tento návrh nemá vplyv na rozpočet, nezaťažuje žiadnym spôsobom peňaženku ani obyčajných ľudí ani štátnej kasy, akurát to uľahčí situáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a áno, dáva trošku viac povinností na plecia správcov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 18:09 - 18:15 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Mňa osobne tiež veľmi mrzí, že táto sála je skôr prázdna, než plná, napriek tomu, že táto téma je veľmi dôležitá. O túto tému prejavili obrovský záujem médiá a myslím si, že na Slovensku každý, kto má byt alebo nebytový priestor, by sa mal o tento zákon zaujímať. Týka sa nás to bytostne. Musím povedať to isté, čo tu odznelo v predchádzajúcej rozprave, že tento zákon tiež nie je politický, je vysoko odborný, týka sa vysoko odbornej záležitosti a preto by som bola veľmi rada, keby bola podporená naprieč politickým spektrom.
Viacerí ma prosili, aby som sa snažila tento návrh zákona odôvodniť čo najstručnejšie, ak sa dá, tak možno piatimi vetami. Musím ich sklamať. Tento návrh zákona sa nedá odôvodniť piatimi vetami.
Ako som už povedala v prvom čítaní, my sme sa snažili v tomto zákone, ktorý bol schválený v roku 1993, urobiť také väčšie upratovanie. Upratovanie, pretože súčasné znenie zákona je nesystémové, možno je trošku aj chaotické, nachádzajú sa tam veci, ktoré už tam nepatria, sú teda prežitkami, takže sme sa snažili, hovorím, trošku poupratovať v tomto zákone a okrem toho sme reflektovali aj na aplikačnú prax, presnejšie povedané na problémy aplikačnej praxe. A taktiež musím povedať, že keď sme ešte minulý rok, asi v októbri s pánom poslancom Antalom sme sa rozhodli, že ideme do tejto novely, tak ani vo sne by nám nenapadlo, že táto novela narastie do takýchto rozmerov. Mám pocit, že keď sa teraz pozriem na ten náš pôvodný návrh, ktorý má 13 strán a taktiež keď sa pozriem na náš pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený dnes na pôde hospodárskeho výboru a na pôde ústavnoprávneho výboru, tak možno môžem hrdo vyhlásiť, že ani ústredný orgán štátnej správy by možno nepodal rozsiahlejšiu novelu.
Treba povedať to, že tento návrh, tento zákon zo strany ministerstva financií, ktorému kompetenčne tento návrh patrí, jedenásť rokov neurobil v tomto zákone žiadnu zmenu. Musím sa však veľmi pekne poďakovať všetkým odborníkom práve na tomto ministerstve, pretože náš návrh vznikal za veľmi účinnej a veľmi častej pomoci tohto ministerstva. My sme diskutovali nielen s ministerstvami, ale aj s odborníkmi na danú tému a práve na základe týchto diskusií vznikol náš pozmeňujúci návrh, ktorý bol dnes schválený.
V prvom čítaní som taktiež vyzvala všetkých kolegov tu v pléne, ale každého občana, ktorého daná problematika zaujíma, aby nás kontaktovali, aby nám zaslali svoje pripomienky, návrhy a rokovali sme s viacerými osobne. Preto veľmi vítam to, že sa mi podarilo naozaj úzko spolupracovať s kolegami aj z opozičného spektra a dúfam, že pri hlasovaní získame aj ich podporu.
Nechcem tu zbytočne hovoriť o všetkých tých veciach, ktoré sa nám podarilo pretaviť do toho nášho návrhu. Ale, lebo je tam naozaj množstvo, množstvo dobrých vecí, aj keď, žiaľ, médiá si všimli tento náš návrh možno nie v takom tom najlepšom svetle, lebo nazvali to naše snaženie "balkónovým zákonom", čo osobne ma veľmi mrzí, pretože my sme naozaj v tomto smere nešli nič meniť a dokonca na základe niektorých pripomienok sme sa rozhodli, že to naše ustanovenie, ktoré vyvolalo túto búrlivú diskusiu ohľadne užívania alebo vlastníctva práve balkónov, loggií a terás, sme sa rozhodli teda vypustiť. To naše snaženie bolo práve namierené na to, že keď tie kúpne zmluvy alebo darovacie zmluvy, alebo akékoľvek iné zmluvy, na základe ktorých občania nadobúdali byty a nebytové priestory, boli nejasné, ale boli možno aj relatívne neplatné. Napriek týmto nedobrým, nesprávnym ustanoveniam chránili tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ochránili aj ich užívacie práva, konkrétne aj k balkónom, loggiám a terasám.
Mojím takým prvoradým cieľom pri tomto legislatívnom snažení však bolo zaviesť, alebo, zaviesť do tohto návrhu zákona nový pojem, a to boli garážové stojiská. Tí, ktorí bývate v nových bytovkách, iste viete, že garážové stojisko nie je vo vašom výlučnom vlastníctve a tvorí len časť nebytového priestoru v dome. My sme chceli, aby to vaše právo, za ktoré ste zaplatili možno 20, 25, alebo aj 30-tisíc euro, aby bolo náležitým spôsobom chránené.
Som pripravená preto odpovedať na všetky vaše otázky, ktoré vystanú v tomto druhom čítaní a som presvedčená, že keď sa tento návrh zákona schváli a presadí a pretaví sa do tej praxe, tak ľudia zistia, že sme uľahčili možno správu v ich bytových domovoch, že sme možno viac chránili týmto naším návrhom ich vlastnícke práva, ich užívacie práva a akékoľvek možnosti ďalšieho nakladania či už so svojím výlučným vlastníctvom alebo ich podielmi na spoločných častiach, zariadeniach alebo priľahlých pozemkoch pri ich domoch.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 15:37 - 15:38 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1174 zo 17. mája 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský určila výbor pre hospodárske záležitosti a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Oba výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesenia výborov vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade schváliť návrh zákona ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 966a, bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti pod č. 260 z 12. júna 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 9:26 - 9:27 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Mazurek, vy sa pýtate pani Cséfalvayovej, že prečo teraz, prečo práve Henry? A ja sa pýtam, a prečo nie?
Pán Mazurek, osobne ma veľmi teší, že túto iniciatívu idete podporiť. Máte pravdu, je veľa dôvodov, kde by sme mohli každý deň prijímať uznesenia. Trestná činnosť sa tu pácha dennodenne a pre nás je život každého človeka, občana Slovenskej republiky je rovnako dôležitý. A týmto uznesením si chceme spomenúť aj na nich. Aj na tých, ktorí boli zavraždení z obdobných pohnútok, z akých bol zavraždený aj mladý Filipínec.
Áno, pán Mazurek, máte pravdu, mali by sme odsúdiť aj to, keď politici s dlažobnými kockami vítajú zahraničných turistov pred hlavnou stanicou. Mali sme to urobiť. Každý si zaslúži úctu a násilie sa má odsúdiť v každom prípade. A niekde začať treba.
Tu hovoríte veľmi tendenčne a hovoríte, že sa selektujú obete. To my nerobíme. To zvykne robiť práve vaša strana, pán Mazurek. My nikoho neselektujeme. Nám je všetkým veľmi ľúto, že sa páchajú trestné činy, ktoré ste menovali. Treba ich odsúdiť a vám nič, ale nič nebráni vyvíjať aktivitu v tomto smere. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

15.6.2018 13:53 - 13:55 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, Tibora Bastrnáka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2018 9:07 - 9:17 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť v rozprave pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára, Karola Farkašovského a Edity Pfundtner a Tibora Bastrnáka k predmetnému vládnemu návrhu zákona. V úvode mi však dovoľte najprv, aby som predmetný návrh odôvodnila.
Všetci vieme, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín funguje ani nie rok. Počas tohto krátkeho obdobia však prax ukázala, že v jeho ďalšom fungovaní budú potrebné ďalšie zmeny. Navrhované legislatívne zmeny reagujú teda na doterajšiu prax, ako aj na zistenia a odporúčania poslaneckého prieskumu vykonaného členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá dňa 16. mája 2018 na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Počas prieskumu sa ukázalo, respektíve sa poukázalo na určité problémy, ktoré zákon doteraz neriešil, a tieto zákonné nedostatky je potrebné odstrániť práve legislatívnou zmenou.
Závery poslaneckého prieskumu odporučili posilniť predovšetkým právomoci riaditeľa fondu pri odvolávaní členov odborných rád, a to nielen tých, ktorých vymenoval riaditeľ bez návrhu, ale aj tých, ktorí boli volení volebnými zhromaždeniami príslušných národnostných menšín. Riaditeľ bude môcť odvolať člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 zákona, teda toho, kto bol zvolený zhromaždením organizácií príslušných národnostných menšín, ak tento člen odbornej rady preukázateľne vo svojej funkcii konal v rozpore so zákonom alebo konal v rozpore so záväznými dokumentmi fondu. Akákoľvek svojvôľa však zo strany riaditeľa je vylúčená.
Navrhované zmeny posilnia možnosti fondu pri kontrole realizácií projektov vrátane finančnej kontroly pri vyúčtovaní projektov. Z dôvodu posilnenia týchto kontrolných mechanizmov pri plnení zmluvných záväzkov prípadného vymáhania pohľadávok, ktoré vyplývajú už zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov poskytnutých fondom, je nutné posilniť fond aj personálne. A treba povedať, že tieto navrhované zmeny si vyžadujú aj vyššie náklady na prevádzku. Nami navrhované zmeny ďalej umožňujú prehodnotenie žiadostí odbornými radami, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti posúdenia žiadosti. O tomto opätovnom prerokovaní rozhodne riaditeľ fondu.
Naša novela taktiež upravuje registráciu národnostných organizácií pre účel voľby členov odborných rád, a to tak, aby bola eliminovaná možnosť duplicitnej registrácie. Upravuje sa aj zosúladenie funkčného obdobia členov odborných rád a správnej rady
Som toho názoru, že uvedené legislatívne zmeny prispievajú k vyššej transparentnosti vo fungovaní fondu, ktorého spoločenským poslaním je, samozrejme, účinná podpora minoritnej kultúry v Slovenskej republike
A teraz by som si dovolila prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára, Karola Farkašovského, Edity Pfundtner a Tibora Bastrnáka, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 947.
Bod 1. V čl. IV sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 až 12, ktoré znejú:
1. V § 7 ods. 8 písmeno a) znie:
"a) prioritnú oblasť podľa odseku 9, v ktorej vykonáva svoju činnosť; ak vykonáva činnosť vo viacerých prioritných oblastiach podľa odseku 9, na účely voľby kandidáta na člena odbornej rady môže uviesť len jednu prioritnú oblasť,".
2. V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
"(3) Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odsekov 1 a 2 fyzická osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena odbornej rady, predkladá riaditeľovi
a) oznámenie obsahujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
b) doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe.
(4) Riaditeľ bezodkladne zašle údaje podľa odseku 3 písm. a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.".
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 13.
3. V § 8 ods. 11 sa za slovo "žiadateľa" vkladá čiarka a slová "blízkou osobou žiadateľa".
4. V § 8 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
"(12) Člen odbornej rady je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi fondu, konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.".
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.
5. V § 8 ods. 14 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 5" a na konci sa pripájajú tieto vety: "Riaditeľ môže odvolať člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety, ak člen odbornej rady preukázateľne vo svojej funkcii konal v rozpore s týmto zákonom alebo so záväznými dokumentmi fondu schválenými správnou radou podľa § 13 ods. 1. Riaditeľ je povinný vyžiadať si na odvolanie člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety predchádzajúce stanovisko správnej rady. Riaditeľ môže odvolať člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 druhej vety alebo podľa § 7 ods. 7 aj bez uvedenia dôvodu.".
6. § 8 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
"(15) Ak sa členstvo v odbornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa ods. 13 písm. b) až d), riaditeľ vymenuje podľa § 7 ods. 6 nového člena odbornej rady na zvyšok funkčného obdobia člena odbornej rady, ktorého vo funkcii nahradil.".
7.V § 13 ods. 1 písm. f) sa za slovo "volí" vkladajú slová "a odvoláva".
8. V § 13 sa ods. 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
"g) vyjadruje stanovisko k odvolaniu člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety.".
9. V § 13 ods. 6 sa slovo "štyri" nahrádza slovom "dva".
10. V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
"(10) Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa ods. 7 písm. b) až f), nový člen správnej rady môže byť zvolený podľa ods. 2 druhej vety alebo vymenovaný podľa ods. 2 štvrtej vety na zvyšok funkčného obdobia člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.".
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
11. V § 15 sa ods. 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie :
"c) o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti posúdenia žiadosti odbornou radou alebo je sporné prerozdelenie finančných prostriedkov z dôvodu konania člena odbornej rady v rozpore s § 8 ods. 12 alebo ak konanie člena odbornej rady naplnilo dôvody pre jeho odvolanie podľa § 8 ods. 14.".
12. V § 15 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
"(8) Riaditeľ rozhodne o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade a o zrušení rozhodnutia riaditeľa podľa ods. 7 písm. a), ak sa skutočnosti uvedené v ods. 7 písm. c) zistia až po vydaní rozhodnutia podľa ods. 7 písm. a).".
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novo vložený bod 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
2. V čl. IV v bode 1 v § 20 ods. 6 sa slová "najmenej 96 %" nahrádzajú slovami "najmenej 95 %" a v ods. 7 písm. a) sa slová "najviac 4 %" nahrádzajú slovami "najviac 5% ".
3. V čl. IV v bode 1 v § 20 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: "Fond predkladá výročnú správu do 15 dní po schválení správnou radou aj príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.".
Takže toľko k nášmu pozmeňujúcemu návrhu.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.5.2018 11:10 - 11:17 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, v súčasnosti na Slovensku je viac ako dva milióny bytov. To znamená, že väčšina ľudí na Slovensku býva v bytoch. Právo, ktoré je platné na našom území, sa však stavalo k úprave vlastníckeho práva k bytom dlhšiu dobu veľmi odmietavo. A dokonca ani náš Občiansky zákonník, ktorý sa pripravoval v 60. rokoch minulého storočia neupravoval vlastnícke právo k bytom a až následne v roku 1966 môžeme hovoriť o akomsi prvom pokuse upraviť u nás tento inštitút. Samozrejme, vtedajšia právna úprava bola limitovaná socialistickým systémom vlastníctva.
Inštitút vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa len od roku 1993 vyznačuje osobitným právnym režimom a má aj samostatnú právnu úpravu práve vo forme zákona č. 182/1993. Byt je v zákone považovaný za reálnu časť domu, ale zároveň aj za samostatný predmet vlastníckeho práva. V čase tej prvej spomínanej zákonnej úpravy vlastníctva k bytom, teda v rokoch 1960, až dve tretiny bytov sa nachádzali v rodinných domoch. A až v nasledujúcom období sa začala masívna výstavba bytových domov, tak ako ich poznáme teraz, a boli to prevažne panelové stavby. Všetci však vieme, že tento trend sa úplne zmenil a teraz väčšina bytov sa nachádza práve v bytových domoch, nie v rodinných domoch.
Zmeny však nenastali iba v spôsobe zmeny stavieb, ale nastali aj v zmene hospodárení s nimi. Popri družstvách a komunálnych podnikoch vznikli aj súkromné subjekty, správcovské spoločnosti, ktorých predmetom podnikania sa stala práve správa bytových domov. Okrem toho sa umožňuje aj samospráva v podobe spoločenstiev vlastníkov. A práve tieto subjekty majú zabezpečiť starostlivosť, údržbu a opravu bytových domov.
Keď sme sa s mojím kolegom pánom poslancom Petrom Antalom pustili do tohto legislatívneho procesu, tak sme vôbec netušili, do čoho ideme. Na začiatku sme mali úmysel, podotýkam dobrý úmysel, upraviť iba niektoré problematické časti tohto zákona. Keď sme sa však púšťali do problematiky hlbšie a postupne sa začali stretávať so záujmovými združeniami a organizáciami, odborníkmi na bytovú oblasť, tak všetci nás presviedčali, že chce to väčšiu zmenu. A takto sa na náš pôvodný návrh nabaľovali stále ďalšie a ďalšie oblasti.
Uvedomujeme si, že ide o veľmi zložitú problematiku. Ak si len zoberieme to, že základným právnym rámcom tejto súkromnoprávnej úpravy alebo občianskoprávnej úpravy je Občiansky zákonník, ktorý kompetenčne patrí pod Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, potom sa pozrieme na tento zákon pod číslom 182 z roku 1993 ako špeciálnu úpravu, ktorá, ktorý patrí kompetenčne Ministerstvu financií Slovenskej republiky, a potom si zobereme, že kto sa zaoberá koncepciou bytovej politiky na Slovensku a kto má v kompetencii napríklad zákon o správcoch, čím je ministerstvo dopravy a výstavby, tak už to dáva tušiť, že pri akejkoľvek potrebnej zmene sa to dotkne veľa subjektov.
Pri príprave nášho návrhu sme kládli dôraz hlavne na požiadavky praxe a čerpali sme z doterajších skúseností všetkých dotknutých. Boli to nielen vlastníci bytov a nebytových priestorov, ale boli to správcovské organizácie, ich záujmové združenia, spoločenstvá. Obrátili sme sa na právnych expertov, ktorí sa dlhodobo zaujímajú o túto problematiku. A v neposlednom rade naša vďaka patrí aj odborníkom na ministerstve financií, s ktorými posledné tri mesiace sme možno skoro na dennej báze negociovali tento náš návrh. Absolvovali sme množstvo stretnutí, z ktorých vyplynuli ďalšie návrhy, a ak na to dostaneme priestor a možnosť v druhom čítaní, tak radi by sme ich premietli do nášho návrhu.
Takže dovoľte mi ešte raz také stručné zhrnutie, čo je cieľom navrhovanej úpravy. Predovšetkým sa snažíme zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstrániť niektoré výkladové problémy, ktoré súvisia so správou bytového domu. Ide teda o spresnenie výkladu v praxi najčastejšie aplikovateľných ustanovení zákona. Súčasné znenie dotknutých ustanovení zákona je do veľkej miery nesystematické a neprehľadné a to v praxi so sebou prináša dlhodobo mnohé výkladové nejasnosti a praktické komplikácie, ktoré sťažujú alebo bránia riadnemu fungovaniu správy domu.
Navrhovaná úprava prináša predovšetkým jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi. Okrem toho spresňuje viacero súčasných zákonných ustanovení a zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Zároveň prináša účinnejšie mechanizmy na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domu, pričom zavádza aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov.
Takže z mojej strany zatiaľ všetko a som pripravená zodpovedať na všetky vaše otázky, ktoré vyvstanú v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.5.2018 11:03 - 11:03 hod.

Edita Pfundtner
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ja by som chcela poprosiť presunúť náš návrh, ktorý podávame s pánom Antalom pod tlačou 975, ako posledný bod tejto schôdze. Ďakujem pekne.
Skryt prepis